Закон України «Про лікарські засоби». Вступительная лекция. История развития фармакологии. Состояние современной фармакологии. Закон Украины «Про лекарственные средства». проф. Степанюк ГСкачати 146.03 Kb.
Дата конвертації14.11.2016
Розмір146.03 Kb.


Календарний План

лекцій з фармакології

для студентів медичного факультету

на 2012-2013 навчальний рік

п/п

Дата

Тема лекції

Лектор

V семестр

1
Вступна лекція. Історія розвитку фармакології. Стан сучасної фармакології. Закон України «Про лікарські засоби».

Вступительная лекция. История развития фармакологии. Состояние современной фармакологии. Закон Украины «Про лекарственные средства».проф.

Степанюк Г.І.2
Фармакологія засобів, що впливають на еферентну інервацію. Засоби, що впливають на передачу збудження в холінергічних синапсах. Холіноміметики, антихолінестеразні засоби, реактиватори холінестерази. Холінолітики (М-холіноблокатори, гангліоблокатори, м’язеві релаксанти)

Фармакология средств, влияющих на эфферентную иннервацию. Средства, влияющие на передачу возбуждения в холинергических синапсах. Холиномиметики, антихолинэстеразные средства, реактиваторы холинэстеразы. Холинолитики (М-холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, мышечные релаксанты)проф.

Степанюк Г.І.3
Фармакологія засобів, що впливають на адренорецептори (адреноміметики, адреноблокатори, симпатолітики)

Фармакология средств, влияющих на адренорецепторы (адреномиметики, адреноблокаторы, симпатолитики)проф.

Степанюк Г.І.4
Фармакологія речовин, що впливають на ЦНС. Засоби, що пригнічіують ЦНС: наркозні, снодійні, протисудомні засоби. Нейролептики, транквілізатори.

Фармакология средств, влияющих на ЦНС. Средства, угнетающие ЦНС: наркозные, снотворные, противосудорожные. Нейролетики, Транквилизаторы.проф.

Степанюк Г.І.5
Фармакологія наркотичних і ненаркотичних анальгетиків.

Фармакология наркотических и ненаркотических аналгетиковпроф.

Степанюк Г.І.6
Засоби що збуджують ЦНС. Аналептики, психостимулятори. Ноотропні засоби.

Средства, возбуждающие ЦНС. Аналептики. Психостимуляторы. Ноотропные средства.доц.

Драчук О.П.7
Гормональні препарати

Гормональные препаратыпроф.

Волощук Н.І.8
Фармакологія речовин, що впливають на систему крові: коагулянти, антикоагулянти фібринолітики інгібітори фібринолізу, антиагреганти. Засоби, що впливають на гемопоез.

Фармакология средств, влияющих на систему крови: коагулянты, антикоагулянты, фибринолитические средства, ингибиторы фибринолиза, антиагреганты. Средства, влияющие на гемопоэз.Доц.

Ходаківський О.А.9
Серцеві глікозиди, інші кардіотонічні засоби, протиаритмічні препарати

Сердечные гликозиды и другие кардиотонические препараты. Противоаритмические средствапроф.

Степанюк Г.І.10
Гіпо- і гіпертензивні засоби. Діуретики

Гипо- и гипертензивные средства. Диуретикипроф.

Степанюк Г.І.VІ семестр

1
Лікарські засоби для лікування ішемічної хвороби серця. Протисклеротичні засоби

Лекарственные средства для лечения ишемической болезни сердца. Противосклеротические средствапроф.

Степанюк Г.І.2
Засоби, що впливають на функцію органів травлення: фармакологія засобів, що впливають на секреторну функцію шлунка та рухову функцію кишечнику. Жовчогінні лікарські засоби.

Средства, влияющие на функцию органов пищеварения: фармакология средств, влияющих на секреторную функцию желудка и моторику кишечника. Желчегонные средствадоц.

Данильчук В.В.3
Лікарські засоби, що впливають на функцію органів дихання (відхаркуючі, протикашльові, бронхолітики, засоби при набряку легень)

Лекарственные средства, влияющие на функцию органов дыхания (отхаркивающие, противокашлевые, бронхолитики, средства при отеке легких)проф.

Степанюк Г.І.4
Антисептичні та дезинфікуючі засоби

Антисептические и дезинфицирующие средствапроф.

Степанюк Г.І.5
Сульфаніламіди, нітрофурани, похідні 8-оксихіноліну, фторхінолони

Сульфаниламиды, нитрофураны, производные 8-оксихинолина, фторхинолоныпроф.

Степанюк Г.І.6
Антибіотики, противірусні та протитуберкульозні засоби

Антибиотики, противовирусные и противотуберкулезные средствапроф.

Степанюк Г.І.7
Протипротозойні, протигрибкові, протиглисні засоби

Противопротозойные, противогрибковые, противоглистные средствапроф.

Степанюк Г.І.8
Принципи лікування гострих отруєнь. Основні антидоти. Протипухлинні лікарські засоби.

Принципы лечения острых отравлений. Основные антидоты. Противоопухолевые средства.проф.

Степанюк Г.І.9
Фармакологічні засоби швидкої та невідкладної допомоги

Фармакологические средства скорой и неотложной помощи.проф.

Степанюк Г.І.10
Питання загальної фармакології.

Вопросы общей фармакологии.проф.

Степанюк Г.І.
Зав. кафедрою фармакології проф. Г.І. Степанюк
Тематический План

лекций по фармакологии

для иностранных студентов медицинского факультета

на 2012-2013 учебный год


п/п

Тема лекции

Длитель-ность

V семестр

1

Вступительная лекция. История развития фармакологии. Состояние современной фармакологии. Закон Украины «Про лекарственные средства».

2

2

Фармакология средств, влияющих на эфферентную иннервацию. Средства, влияющие на передачу возбуждения в холинергических синапсах. Холиномиметики, антихолинэстеразные средства, реактиваторы холинэстеразы. Холинолитики (М-холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, мышечные релаксанты)

2

3

Фармакология средств, влияющих на адренорецепторы (адреномиметики, адреноблокаторы, симпатолитики)

2

4

Фармакология средств, влияющих на ЦНС. Средства, угнетающие ЦНС: наркозные, снотворные, противосудорожные средства. Нейролептики, транквилизаторы.

2

5

Фармакология наркотических и ненаркотических аналгетиков

2

6

Средства, возбуждающие ЦНС. Аналептики. Психостимуляторы. Ноотропные средства.

2

7

Гормональные препараты

2

8

Фармакология средств, влияющих на систему крови: коагулянты, антикоагулянты, фибринолитические средства, ингибиторы фибринолиза, антиагреганты. Средства, влияющие на гемопоэз.

2

9

Сердечные гликозиды и другие кардиотонические препараты. Противоаритмические средства

2

10

Гипо- и гипертензивные средства. Диуретики

2

VІ семестр

11

Лекарственные средства для лечения ишемической болезни сердца. Противосклеротические средства

2

12

Средства, влияющие на функцию органов пищеварения: фармакология средств, влияющих на секреторную функцию желудка и моторику кишечника. Желчегонные средства

2

13

Лекарственные средства, влияющие на функцию органов дыхания (отхаркивающие, противокашлевые, бронхолитики, средства при отеке легких)

2

14

Антисептические и дезинфицирующие средства

2

15

Сульфаниламиды, нитрофураны, производные 8-оксихинолина, фторхинолоны

2

16

Антибиотики, противовирусные и противотуберкулезные средства

2

17

Противопротозойные, противогрибковые, противоглистные средства

2

18

Принципы лечения острых отравлений. Основные антидоты. Противоопухолевые средства.

2

19

Фармакологические средства скорой и неотложной помощи.

2

20

Вопросы общей фармакологии.

2


Зав. кафедрою фармакології проф. Г.І. СтепанюкТематичний План

лекцій з фармакології

для студентів медичного факультету

на 2012-2013 навчальний рік


п/п

Тема лекції

Трива-лість

VІ семестр

1

Вступна лекція. Історія розвитку фармакології. Стан сучасної фармакології. Закон України «Про лікарські засоби».

2

2

Фармакологія засобів, що впливають на еферентну інервацію. Засоби, що впливають на передачу збудження в холінергічних синапсах. Холіноміметики, антихолінестеразні засоби, реактиватори холінестерази. Холінолітики (М-холіноблокатори, гангліоблокатори, м’язеві релаксанти)

2

3

Фармакологія засобів, що впливають на адренорецептори (адреноміметики, адреноблокатори, симпатолітики)

2

4

Фармакологія речовин, що впливають на ЦНС. Засоби, що пригнічіують ЦНС: наркозні, снодійні, протисудомні засоби. Нейролептики, транквілізатори.

2

5

Фармакологія наркотичних і ненаркотичних анальгетиків.

2

6

Засоби що збуджують ЦНС. Аналептики, психостимулятори. Ноотропні засоби.

2

7

Гормональні препарати

2

8

Фармакологія речовин, що впливають на систему крові: коагулянти, антикоагулянти фібринолітики інгібітори фібринолізу, антиагреганти. Засоби, що впливають на гемопоез.

2

9

Серцеві глікозиди, інші кардіотонічні засоби, протиаритмічні препарати

2

10

Гіпо- і гіпертензивні засоби. Діуретики

2

VІ семестр

11

Лікарські засоби для лікування ішемічної хвороби серця. Протисклеротичні засоби

2

12

Засоби, що впливають на функцію органів травлення: фармакологія засобів, що впливають на секреторну функцію шлунка та рухову функцію кишечнику. Жовчогінні лікарські засоби.

2

13

Лікарські засоби, що впливають на функцію органів дихання (відхаркуючі, протикашльові, бронхолітики, засоби при набряку легень)

2

14

Антисептичні та дезинфікуючі засоби

2

15

Сульфаніламіди, нітрофурани, похідні 8-оксихіноліну, фторхінолони

2

16

Антибіотики, противірусні та протитуберкульозні засоби

2

17

Протипротозойні, протигрибкові, протиглисні засоби

2

18

Принципи лікування гострих отруєнь. Основні антидоти. Протипухлинні лікарські засоби.

2

19

Фармакологічні засоби швидкої та невідкладної допомоги

2

20

Питання загальної фармакології.

2

Зав. кафедрою фармакології проф. Г.І. СтепанюкPlan of lectures

in pharmacology

for the Еnglish speaking students of medical faculty

for 2012 – 2013 academic year

The topic of lecture

Hours
V semester

2

1

Definition of pharmacology. The history of pharmacology.


2

2

Cholinomimetic drugs. M-N-cholinomimetics. Cholinesterase inhibitors. M-cholinomimetics. N-cholinomimetics. Cholinesterase reactivatorsю Agents blocking M- and N-cholinergic receptors: Ganglion blockers, Myorelaxation grugs.

2

3

Adrenomimetic drugs: α-β-adrenomimetics, α-adrenomimetics, β-adrenomimetics. Antiadrenergic grugs: α-adrenoblockers, β-adrenoblockers, α-β-adrenoblockers. Sympatholytics.


2

4

The pharmacology of drugs which influence on the central nervous system. General anesthetics, hypnotics, anticonvulsion, antiparkinsonic drugs. Neuroleptics, tranquilizers.

2

5

The pharmacology of narcotic and non-narcotic analgesics

2

6

Psychostimulants, analeptics, nootropic drugs, antidepressants.

2

7

Hormonal drugs and relating substances

2

8

Drugs affecting on the blood system. Drugs acting on haemostasis processes and hemopoiesis.

2

9

Cardiac glycosides and other cardiotonic drugs. Antiarrhythmic agents.

2

10

Hyper- and antihypertensive agents. Diuretics.

2
VI semester
1

Drugs for treatment of ischemic heart disease (antianginal agents). Antiatherosclerotic drugs

2

2

Drugs affecting functions of digestive organs (drugs acting on the gastric secretion and intestine motility function. Bile expelling drugs.

2

3

Drugs affecting functions of the respiratory organs. Cough remedies. Expectorants. Broncholytical preparations.

2

4

Antiseptics and Disinfectants

2

5

Sulfonamides. Nitrofuran derivates, Oxichinoline derivates, fluorochinolone derivates.

2

6

Antibiotics, antifungal and antituberculous agents.

2

7

Antiprotozoal, antifungal, antiviral, and anthelelmintic agents

2

8

Basic principles of drugs poisonings pharmacotherapy. Main antidotes.

2

9

Drugs used for treatment of urgent aid

2

10

The main conceptions of the general pharmacology.

2

Зав. кафедрою фармакології проф. Г.І. Степанюк

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка