Закон України «Про лікарські засоби». Вступительная лекция. История развития фармакологии. Состояние современной фармакологии. Закон Украины «Про лекарственные средства». проф. Г.І. Степанюк 2 23. 09-27. 09 25. 09Скачати 174.94 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір174.94 Kb.


Затверджую

Проректор з науково-педагогічної

(навчальної) роботи

Вінницького національного медичного

університету ім. М.І. Пирогова

_______________проф. Ю.Й. Гумінський

«___» _________ 2013 року
Календарний План

лекцій з фармакології

для студентів медичного факультету

на 2013-2014 навчальний рік

п/п

Дата

Тема лекції

Лектор

V семестр

1

9.09-13.09

11.09


Вступна лекція. Історія розвитку фармакології. Стан сучасної фармакології. Закон України «Про лікарські засоби».

Вступительная лекция. История развития фармакологии. Состояние современной фармакологии. Закон Украины «Про лекарственные средства».проф.

Г.І.Степанюк2

23.09-27.09
25.09

Фармакологія засобів, що впливають на еферентну інервацію. Засоби, що впливають на передачу збудження в холінергічних синапсах. Холіноміметики, антихолінестеразні засоби, реактиватори холінестерази. Холінолітики (М-холіноблокатори, гангліоблокатори, м’язеві релаксанти)

Фармакология средств, влияющих на эфферентную иннервацию. Средства, влияющие на передачу возбуждения в холинергических синапсах. Холиномиметики, антихолинэстеразные средства, реактиваторы холинэстеразы. Холинолитики (М-холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, мышечные релаксанты)проф.

Г.І.Степанюк3

7.10-11.10
9.10

Фармакологія засобів, що впливають на адренорецептори (адреноміметики, адреноблокатори, симпатолітики)

Фармакология средств, влияющих на адренорецепторы (адреномиметики, адреноблокаторы, симпатолитики)проф.

Г.І.Степанюк4

21.10-25.10

23.10


Фармакологія речовин, що впливають на ЦНС. Засоби, що пригнічують ЦНС: наркозні, снодійні, протисудомні засоби. Нейролептики, транквілізатори.

Фармакология средств, влияющих на ЦНС. Средства, угнетающие ЦНС: наркозные, снотворные, противосудорожные. Нейролетики, Транквилизаторы.проф.

Г.І.Степанюк5

4.11-8.11

6.11


Фармакологія наркотичних і ненаркотичних анальгетиків.

Фармакология наркотических и ненаркотических аналгетиковпроф.

Г.І.Степанюк6

18.11-22.11
20.11


Засоби що збуджують ЦНС. Аналептики, психостимулятори. Ноотропні засоби.

Средства, возбуждающие ЦНС. Аналептики. Психостимуляторы. Ноотропные средства.доц.

О.П.Драчук7

2.12-6.12

4.12


Гормональні препарати
Гормональные препараты

проф.

Н.І.Волощук8

16.12-20.12

18.12


Фармакологія речовин, що впливають на систему крові: коагулянти, антикоагулянти фібринолітики інгібітори фібринолізу, антиагреганти. Засоби, що впливають на гемопоез.

Фармакология средств, влияющих на систему крови: коагулянты, антикоагулянты, фибринолитические средства, ингибиторы фибринолиза, антиагреганты. Средства, влияющие на гемопоэз.Доц.

Ходаківський О.А.9

30.01-3.01
1.01

Серцеві глікозиди, інші кардіотонічні засоби, протиаритмічні препарати

Сердечные гликозиды и другие кардиотонические препараты. Противоаритмические средствапроф.

Г.І.СтепанюкVІ семестр

1
Гіпо- і гіпертензивні засоби. Діуретики

Гипо- и гипертензивные средства. Диуретикипроф.

Г.І.Степанюк2
Лікарські засоби для лікування ішемічної хвороби серця. Протисклеротичні засоби

Лекарственные средства для лечения ишемической болезни сердца. Противосклеротические средствапроф.

Г.І.Степанюк3
Засоби, що впливають на функцію органів травлення: фармакологія засобів, що впливають на секреторну функцію шлунка та рухову функцію кишечнику. Жовчогінні лікарські засоби.

Средства, влияющие на функцию органов пищеварения: фармакология средств, влияющих на секреторную функцию желудка и моторику кишечника. Желчегонные средства
доц.

В.В.Данильчук4
Лікарські засоби, що впливають на функцію органів дихання (відхаркуючі, протикашльові, бронхолітики, засоби при набряку легень)

Лекарственные средства, влияющие на функцию органов дыхания (отхаркивающие, противокашлевые, бронхолитики, средства при отеке легких)проф.

Г.І.Степанюк5
Антисептичні та дезинфікуючі засоби

Антисептические и дезинфицирующие средства
проф.

Г.І.Степанюк6
Сульфаніламіди, нітрофурани, похідні 8-оксихіноліну, фторхінолони

Сульфаниламиды, нитрофураны, производные 8-оксихинолина, фторхинолоныпроф.

Г.І.Степанюк7
Антибіотики, противірусні та протитуберкульозні засоби

Антибиотики, противовирусные и противотуберкулезные средствапроф.

Г.І.Степанюк8
Протипротозойні, протигрибкові, протиглисні засоби

Противопротозойные, противогрибковые, противоглистные средствапроф.

Г.І.Степанюк9
Принципи лікування гострих отруєнь. Фармакологічні засоби швидкої та невідкладної допомоги

Принципы лечения острых отравлений. Фармакологические средства скорой и неотложной помощи.проф.

Г.І.Степанюк
Зав. кафедри фармакології проф. Г. І. Степанюк


Затверджую

Проректор з науково-педагогічної

(навчальної) роботи

Вінницького національного медичного

університету ім. М.І. Пирогова

_______________проф. Ю.Й. Гумінський

«___» _________ 2013 року


PLAN OF LECTURES

in pharmacology

for the english-speaking students of medical faculty


for 2013-2014 academic yearData

The topic of lecture

Lector

V semester

1

9.09-10.09

Definition of pharmacology. The history of pharmacology.


Prof.

N.I.Voloshchuk2

23.09-24.09

Cholinomimetic drugs. M-N-cholinomimetics. Cholinesterase inhibitors. M-cholinomimetics. N-cholinomimetics. Cholinesterase reactivators. Agents blocking M- and N-cholinergic receptors: Ganglion blockers, Myorelaxation grugs.

Prof.

N.I.Voloshchuk3

7.10-8.10

Adrenomimetic drugs: α-β-adrenomimetics, α-adrenomimetics, β-adrenomimetics. Antiadrenergic grugs: α-adrenoblockers, β-adrenoblockers, α-β-adrenoblockers. Sympatholytics

Prof.

N.I.Voloshchuk4

21.10-22.10

The pharmacology of drugs which influence on the central nervous system. General anesthetics, hypnotics, anticonvulsion, antiparkinsonic drugs. Neuroleptics, tranquilizers.

Prof.

N.I.Voloshchuk5

4.11-5.11

The pharmacology of narcotic and non-narcotic analgesics

Prof.

N.I.Voloshchuk6

18.11-19.11

Psychostimulants, analeptics, nootropic drugs, antidepressants.

Prof.

N.I.Voloshchuk7

2.12-3.12

Hormonal drugs and relating substances

Prof.

N.I.Voloshchuk8

16.12-17.12

Drugs affecting on the blood system. Drugs acting on haemostasis processes and hemopoiesis.

Prof.

N.I.Voloshchuk9

30.12-31.12

Cardiac glycosides and other cardiotonic drugs. Antiarrhythmic agents.

Prof.

N.I.Voloshchuk
VI semester

10
Hyper- and antihypertensive agents. Diuretics.

Prof.

N.I.Voloshchuk11
Drugs for treatment of ischemic heart disease (antianginal agents). Antiatherosclerotic drugs

Prof.

N.I.Voloshchuk12
Drugs affecting functions of digestive organs (drugs acting on the gastric secretion and intestine motility function. Bile expelling drugs.

Prof.

N.I.Voloshchuk13
Drugs affecting functions of the respiratory organs. Cough remedies. Expectorants. Broncholytical preparations.

Prof.

N.I.Voloshchuk14
Antiseptics and Disinfectants

Prof.

N.I.Voloshchuk15
Sulfonamides. Nitrofuran derivates, Oxichinoline derivates, fluorochinolone derivates.

Prof.

N.I.Voloshchuk16
Antibiotics, antifungal and antituberculous agents.

Prof.

N.I.Voloshchuk17
Antiprotozoal, antifungal, antiviral, and anthelelmintic agents

Prof.

N.I.Voloshchuk18
Basic principles of drugs poisonings pharmacotherapy. Drugs used for treatment of urgent aid

Prof.

N.I.VoloshchukHead of Pharmacology Department Prof. G.I. StepanyukТематичний План

лекцій з фармакології

для студентів медичного факультету

на 2013-2014 навчальний рік

п/п

Тема лекції

Трива-лість


VІ семестр


1

Вступна лекція. Історія розвитку фармакології. Стан сучасної фармакології. Закон України «Про лікарські засоби».

2

2

Фармакологія засобів, що впливають на еферентну інервацію. Засоби, що впливають на передачу збудження в холінергічних синапсах. Холіноміметики, антихолінестеразні засоби, реактиватори холінестерази. Холінолітики (М-холіноблокатори, гангліоблокатори, м’язеві релаксанти)

2

3

Фармакологія засобів, що впливають на адренорецептори (адреноміметики, адреноблокатори, симпатолітики)

2

4

Фармакологія речовин, що впливають на ЦНС. Засоби, що пригнічіують ЦНС: наркозні, снодійні, протисудомні засоби. Нейролептики, транквілізатори.

2

5

Фармакологія наркотичних і ненаркотичних анальгетиків.

2

6

Засоби що збуджують ЦНС. Аналептики, психостимулятори. Ноотропні засоби.

2

7

Гормональні препарати

2

8

Фармакологія речовин, що впливають на систему крові: коагулянти, антикоагулянти фібринолітики інгібітори фібринолізу, антиагреганти. Засоби, що впливають на гемопоез.

2

9

Серцеві глікозиди, інші кардіотонічні засоби, протиаритмічні препарати

2


VІ семестр


10

Гіпо- і гіпертензивні засоби. Діуретики

2

11

Лікарські засоби для лікування ішемічної хвороби серця. Протисклеротичні засоби

2

12

Засоби, що впливають на функцію органів травлення: фармакологія засобів, що впливають на секреторну функцію шлунка та рухову функцію кишечнику. Жовчогінні лікарські засоби.

2

13

Лікарські засоби, що впливають на функцію органів дихання (відхаркуючі, протикашльові, бронхолітики, засоби при набряку легень)

2

14

Антисептичні та дезинфікуючі засоби

2

15

Сульфаніламіди, нітрофурани, похідні 8-оксихіноліну, фторхінолони

2

16

Антибіотики, противірусні та протитуберкульозні засоби

2

17

Протипротозойні, протигрибкові, протиглисні засоби

2

18

Принципи лікування гострих отруєнь. Фармакологічні засоби швидкої та невідкладної допомоги

2
ВСЬОГО

36

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

лекций по фармакологии

для иностранных студентов медицинского факультета

на 2013-2014 учебный год

п/п

Тема лекции

Длитель-ность


V семестр


1

Вступительная лекция. История развития фармакологии. Состояние современной фармакологии. Закон Украины «Про лекарственные средства».

2

2

Фармакология средств, влияющих на эфферентную иннервацию. Средства, влияющие на передачу возбуждения в холинергических синапсах. Холиномиметики, антихолинэстеразные средства, реактиваторы холинэстеразы. Холинолитики (М-холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, мышечные релаксанты)

2

3

Фармакология средств, влияющих на адренорецепторы (адреномиметики, адреноблокаторы, симпатолитики)

2

4

Фармакология средств, влияющих на ЦНС. Средства, угнетающие ЦНС: наркозные, снотворные, противосудорожные средства. Нейролептики, транквилизаторы.

2

5

Фармакология наркотических и ненаркотических аналгетиков

2

6

Средства, возбуждающие ЦНС. Аналептики. Психостимуляторы. Ноотропные средства.

2

7

Гормональные препараты

2

8

Фармакология средств, влияющих на систему крови: коагулянты, антикоагулянты, фибринолитические средства, ингибиторы фибринолиза, антиагреганты. Средства, влияющие на гемопоэз.

2

9

Сердечные гликозиды и другие кардиотонические препараты. Противоаритмические средства

2


VІ семестр


10

Гипо- и гипертензивные средства. Диуретики

2

11

Лекарственные средства для лечения ишемической болезни сердца. Противосклеротические средства

2

12

Средства, влияющие на функцию органов пищеварения: фармакология средств, влияющих на секреторную функцию желудка и моторику кишечника. Желчегонные средства

2

13

Лекарственные средства, влияющие на функцию органов дыхания (отхаркивающие, противокашлевые, бронхолитики, ср-ва при отеке легких)

2

14

Антисептические и дезинфицирующие средства

2

15

Сульфаниламиды, нитрофураны, производные 8-оксихинолина, фторхинолоны

2

16

Антибиотики, противовирусные и противотуберкулезные средства

2

17

Противопротозойные, противогрибковые, противоглистные средства

2

18

Принципы лечения острых отравлений. Фармакологические средства скорой и неотложной помощи.

2
ВСЕГО

36

PLAN OF LECTURES

in pharmacology


for the English-speaking students оf medical faculty

for 2013-2014 academic yearThe topic of lecture

Нours

V semester

1

Definition of pharmacology. The history of pharmacology.


2

2

Cholinomimetic drugs. M-N-cholinomimetics. Cholinesterase inhibitors. M-cholinomimetics. N-cholinomimetics. Cholinesterase reactivators. Agents blocking M- and N-cholinergic receptors: Ganglion blockers, Myorelaxation grugs.

2

3

Adrenomimetic drugs: α-β-adrenomimetics, α-adrenomimetics, β-adrenomimetics. Antiadrenergic grugs: α-adrenoblockers, β-adrenoblockers, α-β-adrenoblockers. Sympatholytics

2

4

The pharmacology of drugs which influence on the central nervous system. General anesthetics, hypnotics, anticonvulsion, antiparkinsonic drugs. Neuroleptics, tranquilizers.

2

5

The pharmacology of narcotic and non-narcotic analgesics

2

6

Psychostimulants, analeptics, nootropic drugs, antidepressants.

2

7

Hormonal drugs and relating substances

2

8

Drugs affecting on the blood system. Drugs acting on haemostasis processes and hemopoiesis.

2

9

Cardiac glycosides and other cardiotonic drugs. Antiarrhythmic agents.

2
VI semester
10

Hyper- and antihypertensive agents. Diuretics.

2

11

Drugs for treatment of ischemic heart disease (antianginal agents). Antiatherosclerotic drugs

2

12

Drugs affecting functions of digestive organs (drugs acting on the gastric secretion and intestine motility function. Bile expelling drugs.

2

13

Drugs affecting functions of the respiratory organs. Cough remedies. Expectorants. Broncholytical preparations.

2

14

Antiseptics and Disinfectants

2

15

Sulfonamides. Nitrofuran derivates, Oxichinoline derivates, fluorochinolone derivates.

2

16

Antibiotics, antifungal and antituberculous agents.

2

17

Antiprotozoal, antifungal, antiviral, and anthelelmintic agents

2

18

Basic principles of drugs poisonings pharmacotherapy. Drugs used for treatment of urgent aid

2
SUMMARY

36База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка