Закон і ми Тема. Толерантність в нашому суспільствіСкачати 60.32 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір60.32 Kb.
Заняття правознавчого гуртка «Закон і ми»

Тема. Толерантність в нашому суспільстві.

Мета:

  • навчитися пояснювати поняття «толерантність», визначати значення толерантності в житті людей та в суспільстві;

  • розвивати вміння аналізувати життєві ситуації;

  • засвоїти навички толерантної по­ведінки.

Формування цінностей: виявляти толерантність до думок, поглядів, поведінки інших людей; руйнування стереотипів та запобігання конфліктів.

Очікувані результати:

Після цього заняття учні зможуть:

- пояснювати поняття «толе­рантність»;

- розповідати, чому терпимість є умовою збереження миру;

- досягати компромісу в конфліктних си­туаціях;

- вдосконалювати навички навчального співробітництва, вміння логічно й критично мислити.Обладнання: фрагменти кінофільму за участі Сильвестра Сталлоне «Винищувач» та фільму Сергія Буковського «Назви своє ім'я», «Джерела толерантності. Каталог виставки 2004-2006», роздаваль­ний матеріал, ватман, фломастери.

Запрошені гості: односельці, батьки які побували за кордоном.

Форма проведення: тренінг.

ХІД ЗАНЯТТЯ  1. Етап мотивації

Учитель демонструє фрагменти кінофільму за участі Сильвестра Сталлоне «Винищувач». Методом «Мікрофон» пропонує учням та гостям висловити своє ставлення та назвати своїх кумирів, визначити чого вчать такі фільми.

(Зразки відповідей: це класно; мені подобається Джекі – Чан, Рембо; мультимедійні засоби несуть негатив, який формує агресію; нехтування суспільними моральними цінностями; поведінка підлітків часто є копіюванням поведінки екранних героїв; збільшення проявів агресивної поведін­ки у молоді; порушен­ня особистих прав людини, не толерантне ставлення людей одне до одного, яке прояв­ляється у зверхності, образах на словах та жестами, ігноруванні одних іншими під впливом соціального чинника (розбіжність у майновому стані), наявність усталених стереотипів. )

З фільму «Назви своє ім'я» учитель використовує фрагменти демонстрації Бабиного Яру і одночасно веде розповідь:

65 років минуло з дня трагедії у Бабиному Яру в Києві, коли за один день було розстріляно 35 тисяч жі­нок, дітей і чоловіків тільки за те, що вони народилися представниками єврейської на­ціональності.

У 2002 р. 11 вересня пролуна­ли вибухи в США (демонструє картину цих подій).Тоді тисячі людей втрати­ли життя тільки тому, що комусь не подо­балися американський спосіб життя та політика американського уряду. На жаль, крім таких найжахливіших прикладів нетер­пимості, які люди виявляють одне до одно­го, ми можемо часто стикатися з її проявами у своєму власному житті.

А чи стикалися ви у своєму житті з випадка­ми нетерпимого ставлення до себе? (Аналіз життєвих ситуацій, про які розповідають діти).

Оголошення теми і мети.

II. Основна частинаТренінг «Джерела толерантності»

Міні-лекція

Поняття «толерантність» є синонімом сло­ва «терпимість», саме так воно звучить ла­тиною. Толерантність людей є найважливі­шою умовою миру і злагоди в сім'ї, ко­лективі та суспільстві. Адже соціальні взаємовідносини постійно змінюються, породжуючи то гармонію, то однобічну пере­вагу, а то й зіткнення безпосередніх інтере­сів. У різних людей — різні погляди на жит­тя, працю, кохання, тощо.-Чи завжди ми поважаємо думки, погляди інших? Як треба поважати інших? Чи треба прагнути, щоб інша людина сприйняла ваші погляди? Проявляти нетерпимість чи бути толерант­ним? Про це розказують матеріали виставки «Джерела толерантності».Притча про аксакала

Помирає в одному поселенні старий акса­кал. Прийшли до нього люди попрощатися, і говорять: «Скажи нам, мудрий старий, як вдалося тобі створити такий порядок у сім'ї, що усі сини та невістки, дочки й зяті жили разом в мирі і злагоді?» Не може вже говорити старий — подають йому папір, олівець, і він довго пише. Коли випав з рук вмираючого аркуш, дуже здивувалися сі — там 100 разів було написане одне слово — ТЕРПИМІСТЬ !»Вправа «Малюнок»

Учитель пропонує намалювати себе і свого сусіда і, аналізуючи його, визначити спільні риси (смаки, уподобання, заняття).

Вправа «Яблуко»

Учитель. Якщо ми ближче ознайомимося з конкретною людиною, більше дізнаємося про неї, то індивідуальність, неповторність будуть очевидними.

Як ви вважаєте, 20 яблук є індивідуальність? Візьміть кожний собі по яблуку. Розгляньте його дуже уважно, з’ясуйте «особливі прикмети» за 1 хв..

(Учитель перемішує яблука і пропонує знайти своє яблуко, описавши його)Вправа. «Чим ми схожі?»

Учасники сідають по колу. Вчитель обирає серед учнів одного за якоюсь реальною чи уявною схожою зі своєю рисою та запрошує його в центр кола. Обраний звертається до будь-кого з учасників у такий же спосіб. Але за іншим чинником. Так продовжуєть­ся доти, доки усі учасники не опиняться у колі.Вправа «Продовж речення»

Учитель пропонує об’єднатися в групи за спільними ознаками: пори року. Кожній групі дає завдання: користуючись роздавальним матеріалом, пояснити вислови видатних людей про толерантність.(Додаток 1)

Учитель. Отже, толерантність — це…

( Зразки відповідей: мис­тецтво жити у світі несхожих людей та ідей;

поступ­ливість;

активна позиція, викликана визнанням прав і свобод людства;

боротьба за збереження миру)

У ч и т є л ь. У різних країнах побували наші гості. Як ставляться до ук­раїнців у Польщі, Росії? (Виступи гостей)

Вправа «Стоп - сигнал». (голосування за допомогою жезлів з цифрами 1,2,3)

Проаналізуйте ситуацію, оберіть свій варіант відповіді й поясніть її (пояснення за вибором учителя). Дайте визначення поняттю «межа терпимості» (за бажанням учасників).Ситуація 1

Артур має нетипову для хлопця зачіску — занадто довге волосся. Як мають ставитися до цього ті, кому такий стиль не подобається?

Варіанти:

1.Постійно демонструвати своє негативне ставлення, в різкій формі радити зміни­ти зачіску.

2.Виходити з того, що людина має право на самовираження і може робити будь-що зі своїм власним волоссям.

3.Вимагати дотримати загального стилю одягу та зачіски на заняттях у школі.Ситуація 2

Максим часто пропускає уроки без поважних причин. Як ставитися до цього?

Варіанти:

1.Засуджувати ці вчинки учня.

2.Вважати, що це — особиста справа і не втручатися.

3.З розумінням ставитися до проблеми, поступово заохочувати його до навчання.Ситуація З

Ліда постійно виявляє неповагу до інших, брутально ставитися до своїх товаришів. Як бути?

Варіанти:

1.Намагатися уникати спілкування з Лідою.

2.Відповідати грубістю на грубість.

3.«Ковтати» образи й проводити з учнями роз'яснювальну роботу.Вправа «Біла ворона»

Вчитель пропонує одному з учасників на деякий час стати не таким, як всі. Для цього йому треба робити усе протилежне тому, що робить група. Група повторює всі рухи учителя, наприклад підіймає руки, а «біла воро­на» — опускає, всі посміхаються, а біла во­рона — насуплюється, тощо.

Через деякий час ведучий каже: «Це важ­ко — бути не таким, як всі. Хто йому буде допомагати?» Так з'являються дві «білі во­рони». Потім їх стає більше. Коли до білої ворони приєднується більшість, вправа за­кінчується.

Учитель. Так проявляється здатність знаходити (по­мічати) й цінувати індивідуальність інших людей. Так проявляється толерантність.

Діти, у мене є квітка, але допо­можіть мені зробити її красивою. їй потріб­ні пелюстки, причому не прості, а з тими цінностями, які ви візьмете у життя.

(Діти роблять надписи й прикріплюють пе­люстки.)

(Звучить мелодія.)

(Зразки написів:

• Я візьму із собою гарний настрій.

• Я візьму знання про...

• Я завжди робитиму добро.

• Я уникатиму конфліктів.

• Важливо в житті дотримуватися «межі толерантності». )

Учитель. Дякую за співробітництво. Зичу вам взаєморозуміння і взаємоповаги, миру і злагоди.Додаток 1.

Завдання.

Прочитайте наведені висловлю­вання та обговоріть:

Одним чи кількома словами продовжіть речення «Толерантність – це….»

1. Гідність людини полягає в тому, щоб любити тих, хто її ображає. (Марк Аврелій, давньоримський імператор і філо­соф)2. Якщо будете жити в любові, Бог буде при вас і дасть вам перемогу над ворогом; а як будете жити ненависно… той самі загинете, і втратите землю ваших батьків і дідів…(Ярослав Мудрий, князь Давньоруської держави)

3. Ваша думка для мене глибоко ворожа, але за Ваше право її висловити я ладен віддати своє життя. (Вольтер, французь­кий просвітитель епохи Просвітництва)4. Нам потрібні реформи, а не революції. Нам потрібне толерантне, досконаліше, людяніше суспільство. (А. Сахаров, правозахисник, лауреат Нобелівської премії миру 1975р,ра­дянський вчений в галузі ядерної фізики)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка