З цією метою у вересні 2009 року була проведена науково-практична конференція «Стратегія подальшого розвитку і становлення УніверситетуСторінка1/7
Дата конвертації28.03.2017
Розмір1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ВСТУП

У 2009/2010 навчальному році зусилля колективу Університету «Україна» спрямовувались на послідовну реалізацію програми відкритості й доступності вищої освіти, створення можливостей здобуття якісної освіти кожною людиною незалежно від її економічного становища, віку, статі та місця проживання.

З цією метою у вересні 2009 року була проведена науково-практична конференція «Стратегія подальшого розвитку і становлення Університету «Україна». За результатами конференції було сформовано 9 пріоритетних проектів стратегічного розвитку та становлення університету. Розроблені заходи щодо реалізації передбачених в проектах завдань.

Своєчасно були підготовлені, затверджені і здійснені в повному обсязі плани роботи Вченої ради та Виробничих нарад за участю керівників територіально відокремлених структурних підрозділів. Крім того, систематично складались плани виробничих нарад і ректоратів базової структури університету.

У минулому навчальному році проведено 5 засідань Вченої ради, 39 виробничих нарад і ректоратів з них 7 – за участю керівників ТВСП. На них обговорювались питання формування контингенту студентів, забезпечення якості підготовки фахівців, організації навчально-виховного процесу у відповідності до вимог ліцензування та акредитації, впровадження новітніх технологій, виховання студентів, зміцнення навчально-матеріальної бази.

У звітному періоді продовжувалась робота щодо удосконалення структури університету, особливо його навчально-наукових підрозділів. Введена посада проректора з формування контингенту, створено Департамент з формування контингенту, кафедру менеджменту туризму, Клініку відновлюваної інноваційної медицини, Відкриту вищу школу політичного лідера, Оздоровчий комплекс «Петрівська слобода», сектор з формування та обліку особових справ студентів відділу кадрів. Ліквідовано Сумський інститут і Львівську філію, Запорізьку філію реорганізовано в коледж. Затверджено нову структуру і штатний розпис Видавничо-друкарського комплексу та Аудіовідеостудії «Талан – Студіо».

В університеті нині діє 8 департаментів управлінських підрозділів, 6 інститутів, один факультет і коледж у базовій структурі та 24 територіально відокремлені структурні підрозділи (13 інститутів, 3 філії, 5 коледжів, 3 РЦДН). Станом на 1 червня цього року в них навчалося 34360 студентів, у тому числі на денній формі навчання - 13809 (40,2%), заочній – 20551 (59,8%) студент.

Упродовж звітного періоду постійна увага приділялась формуванню науково-педагогічного корпусу, здатного реалізувати в нових умовах освітні завдання у відповідності з вимогами ліцензування та акредитації. Питання кадрової політики обговорювались на Вченій раді. Створено резерв керівників ТВСП. Активно впроваджується комплектування директорів інститутів, деканів факультетів і завідуючих кафедрами, науково-педагогічних працівників на конкурсній основі. Для підвищення професійного рівня науково-педагогічних кадрів широко використовується аспірантура як власна, так і інших ВНЗ, та наукових установ корпус здобувачів. Навчально-виховний процес в університеті здійснювало 2579 науково-педагогічних працівників, з них докторів наук, професорів – 289 (11%); кандидатів наук, доцентів – 1063 (41%) особи.

У навчально-виховному процесі університету уперше в Україні практично впроваджується і постійно вдосконалюється вітчизняна система супроводу навчання людей з інвалідністю. З цією метою опрацьовується та адаптується до українських реалій міжнародний досвід інклюзивної освіти провідних ВНЗ Росії, Великої Британії, Німеччини, США, Канади, Польщі.

У процесі підготовки фахівців серйозна увага приділяється інтеграції освіти, науки та виробництва. З цією метою укладено угоди низки кафедр з НДІ НАН України. Зокрема, з Інститутом надтвердих матеріалів; Інститутом загальної та неорганічної хімії; Інститутом матеріалознавства. В університеті створено Цент високих технологій, до складу якого входять 4 НДІ та Клініка відновлювальної інноваційної медицини. До розробки сучасних технологій у Центрі залучаються студенти-магістри і аспіранти. Провідні вчені НАН України запрошуються до читання лекцій, керівництва магістерськими, дипломними роботами (проектами), дисертаційними дослідженнями аспірантів.

У 2009/2010 навчальному році університетом підготовлено і випущено 15540 фахівців, у тому числі магістрів – 1286 (8,3%), спеціалістів – 3181 (20,5%), бакалаврів – 7606 (48,9%), молодших спеціалістів – 2138 (13,8%) осіб.

Продовжувалась робота і по розвитку матеріально-технічної бази Університету. Загальна площа приміщень разом з ТВСП станом на 1 серпня 2010 р. становить 220442 кв.м, у тому числі у базовій структурі – 13998 кв.м. Власні площі ТВСП складають 42283 кв.м а базової структури – 10036 кв.м.

На сьогодні матеріально-технічна база в основному відповідає вимогам державних стандартів і дозволяє на належному рівні здійснювати навчально-виховний процес.

За звітній період у базовій структурі університету здана в експлуатацію студентська їдальня на 100 місць. У смт Міжгір’я Закарпатської області, вступила в дію І черга Оздоровчого комплексу «Петрівська слобода», у Карпатському інституті підприємництва введено в експлуатацію стадіон.

Значна робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази проведена Луцьким інститутом розвитку людини, Хмельницьким інститутом соціальних технологій, Дубенською філією.

Упродовж 2009/2010 навчального року проводилась значна рекламно-інформаційна діяльність, спрямована на залучення споживачів освітніх послуг.

Інформація про університет розміщувалася в 4 іміджевих виданнях («Мистецький олімп», «Освіта – майбутнє України», «Діловий імідж України», «Україна наукова»); у 9 довідниках («Навчальні заклади. Київ та регіони України від А до Я», «Довідник для вступників ВНЗ 2010-2011», «Всі ВНЗ України», «Жовті сторінки України» та ін.); у 12 газетах та журналах, серед яких профільні – «Сучасна освіта», «Помічник абітурієнта», «Куди піти навчатись», «Місто. Робота. Навчання» та загальні рекламно-інформаційні – «Все краще тут», «Інфо-Модуль», «На допомогу вам» та ін.

Журналістські сюжети, а також відео- та аудіо матеріали власного виробництва університету (АВС «Талан-Студіо») були розміщені в ефірі 2-х телеканалів та 2-х радіостанцій (Перший національний, ТРК «Київ», «Європа+», радіо «Промінь»).

Виготовлені та розміщені рекламні банери та плакати, а також наліпки з інформацією про університет, які протягом липня розміщувалися в усіх вагонах столичного метрополітену.

Виготовлено та оформлено стенди для приймальної комісії в адміністративному та навчальному корпусах, розроблено та виготовлено плакати та запрошення для загальноуніверситетських заходів «Університетське літо», «Посвята у студенти», «Сяйво надій» тощо.У межах рекламної кампанії Університету «Україна» було створено низку відео- та аудіоматеріалів, які транслювалися в телерадіоефірі, а також на моніторах в університетських корпусах і на освітянських виставках під час профорієнтаційної роботи. Створені фільми «Університет Україна. Майбутнє сьогодні», «Спартакіада-2010», «Козацькими шляхами-2010», «День здоров’я-2010», рекламні ролики університету різного формату та тривалості, рекламний ролик «Петрівська слобода» та ін. Розроблені і виготовлені відеопрезентації інститутів Університету «Україна», які активно транслювалися на внутрішніх моніторах з метою інформування та зацікавлення абітурієнтів.

Для забезпечення рекламно-інформаційної та профорієнтаційної роботи було виготовлено: 15 банерів для зовнішньої реклами; 1500 плакатів; 20000 буклетів загальноуніверситетських; 7000 буклетів із дисциплінами тестових випробувань; 221000 флаєрів по спеціальностях; 3500 буклетів коледжу «Освіта»; 400 візитки для приймальної комісії; 5000 візиток для агітаторів.

Активно проводилась реклама університету в мережі Інтернет. Інформація про Університет розміщена на сайтах www.gotostudy.com.ua, www.osvita.com.ua та ін.

Постійно здійснювалося наповнення інформаційними матеріалами офіційного сайту Університету «Україна», які висвітлювали усі напрями діяльності Університету «Україна» в цілому та його структурних підрозділів зокрема. Посилена увага приділялася зміцненню іміджу територіально відокремлених підрозділів університету шляхом виготовлення і розміщення інформаційних матеріалів. Здійснено низку заходів щодо просування сайту в мережі Інтернет.

Станом на 20 березня 2010 року на сайті розміщено близько 10 тисяч матеріалів про університет (тільки статей з періодичної преси біля 800), постійно поповнюється відеотека і фотогалерея, найважливіші здобутки увічнюються у галереї слави.

Створено бази даних електронних адрес, необхідних для користувачів університеського сайту vmurol.com.ua - електронні бібліотеки: для студента, біографічні довідники, освітні, нормативні, світова класична та сучасна літератури, словники, перекладачі та енциклопедії; державні електронні бібліотеки, Інтернет-ресурси з громадянської освіти, країни Світу, цікаве дозвілля тощо.

Інформаційно-аналітичне видання «Трибуна України» з моменту створення у червні 2009 року випустило 265 статей, із них понад 100 статей про нагальні проблеми, що хвилюють Університет «Україна», написаних співробітниками університету або у вигляді інтерв’ю з ними. Вийшов перший друкований номер-дайджест.

Розроблено та виготовлено інформаційні матеріали для оздоровчого комплексу «Петровська слобода»: рекламний ролик, 6000 буклетів, 800 візитівок для комплексу, 4 бігборди, папки-меню, папки гостя, гаманці, екскурсійна карта Закарпаття, екскурсійні маршрути, порадник для гостя, путівник по Закарпаттю.

Упродовж року здійснювався моніторинг цінової політики ВНЗ м. Києва. Було впорядковано базу даних ВНЗ-конкурентів Університету «Україна», інформація про які розміщувалася в інформаційно-пошуковій системі «Конкурс» МОН України, побудовані таблиці рейтингів спеціальностей Університету «Україна» в м. Києві, усіх спеціальностей по м. Києву, та всіх областей України, де розташовані ТВСП (за інформацією: ліцензований обсяг прийому, обсяг державного замовлення, вартість навчання за рік, кількість абітурієнтів та пільговиків, сумарного середнього балу сертифікатів, виконання ліцензованого обсягу (%), виконання ліцензованого обсягу за рахунок контрактників). Побудовані бази даних ВНЗ України, які брали участь в інформаційному конкурсі 2008-2009 н.р. та 2009-2010 н.р., здійснено аналіз динаміки змін вартостей навчання.

Під час вступної кампанії проводиться анкетування вступників 2010 року щодо мотиваційних факторів вибору ВНЗ і спеціальності з метою визначення особливостей вступної кампанії 2011-2012 н.р.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У 2009/2010 н. р. освітня діяльність Університету здійснювалась у відповідності з ліцензією Міністерства освіти і науки України № 443623 від 24.04.2009 року за 44 спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Загальний ліцензований обсяг прийому студентів складав 24327 осіб, у тому числі на денну форму навчання – 11941 особа, заочну – 12386 осіб.

Впродовж останніх чотирьох років зберігається тенденція до зменшення виконання ліцензованого обсягу прийому студентів на І курс як денної, так і заочної форм навчання. Особливо чітко вона прослідковується після введення обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання знань у 2009 і 2010 роках.

У 2009 році прийом студентів до університету проводився у базовій структурі (м. Києві) та 20 його територіально відокремлених структурних підрозділах. Всього на І курс Університету «Україна» було зараховано 3025 студентів, що становить 19,3 % ліцензованого обсягу (у 2006 році –83,7 %, у 2007 році – 77,1 %, 2008 році – 68,3 %). З них на денну форму навчання – 1769 осіб.

На денну форму навчання у базовій структурі було зараховано 344 абітурієнти ( у 2008 році – 737 осіб (45 %)), що становить 21 % ліцензованого обсягу. На заочну – відповідно: 160 та 10 %.

На старші курси базової структури було зараховано 704 особи (у 2006 році – 1338 особи, у 2007 році – 1538 особи, у 2008 році - 1812).

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста в базовій структурі було зараховано 1047 осіб (47 %) , а магістра – 749 осіб (83 %).

Виконання ліцензованого обсягу прийому студентів за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання у 2009 році становило 33 %. Зокрема, за денною формою – 33 %, заочною – 33 %.

Виконання ліцензованого обсягу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» становив 83 %; «спеціаліст» - 52 %; «бакалавр» - 19 %; «молодший спеціаліст» - 38 %.

Значну роботу щодо виконання ліцензованого обсягу на денну форму навчання здійснили кафедри базової структури: маркетингу – 60 %; психології – 58 %; журналістики – 47 %.

Найнижчий відсоток виконання ліцензованого обсягу спостерігався на кафедрах: політології – 0 %; хімічної технології – 0 %; побутової електронної апаратури - 1 %.

В процесі співпраці базової структури та територіально відокремлених структурних підрозділів, своєю роботою відзначився Білоцерківський інститут економіки та управління (ректор Юхименко П.І.), який виконав ліцензований обсяг на 69 %. Зокрема, на всі спеціальності ОКР магістр виконання ліцензованого обсягу становило 100 %.

Високих показників виконання ліцензованого обсягу на старших освітньо-кваліфікаційних рівнях досягли також Новокаховський гуманітарний інститут (ректор Севрюков Г.І.) та Хмельницький інститут соціальних технологій (ректор Чайковський М.Є).

Низькі показники виконання ліцензованого обсягу показали Горлівський регіональний інститут, Кіровоградський інститут розвитку людини.

Ретельний аналіз вступної кампанії 2009 року дозволив розробити і здійснити Комплексну програму «Абітурієнт – 2010».

З метою реалізації даної програми в базовій структурі проводилась профорієнтаційна робота у загальноосвітніх навчальних закладах та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації м. Києва і прилеглих районів. Уповноважені координатори організовували співпрацю з завідуючими районними відділами освіти, директорами шкіл та педагогічними колективами.

Активізації роботи з абітурієнтами сприяла організація курсів доуніверситетської підготовки по підготовці вступників до проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань.

На базі Приймальної комісії Університету був створений пункт реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні знань. Це дало можливість проводити не лише реєстрацію, а й влаштувати для майбутніх вступників екскурсію по університету з наданням вичерпної інформації про ВНЗ, напрями підготовки, Правила прийому, студентське життя, цінову політику тощо.

Освітня діяльність Університету у 2010 році здійснювалась згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України № 506552 від 09.02.2010 р. Загальний ліцензійний обсяг становить 24637 (12151 - денна форма навчання, 12486 – заочна форма), за 45 спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Приймальна комісія у своїй роботі з абітурієнтами враховувала розроблені Міністерством освіти і науки України Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, якими передбачалось прийом сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, виданих у 2008 або 2009 році; регламентована кількість вищих навчальних закладів і напрямів підготовки (спеціальностей), куди вступник може подати заяву (не більш ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більш ніж на три напрями підготовки (спеціальності); право вищому навчальному закладу допускати до участі у конкурсі абітурієнтів із сертифікатом, кількість балів якого з непрофільних предметів нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільних предметів становить не нижче 170 балів з кожного предмету; врахування середнього бала атестата з округленням до десятих частин бала (за 200-бальною шкалою); право особам, які не атестовані з української мови та літератури, складати вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в атестаті; право абітурієнтам, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, брати участь у конкурсі за результатами ЗНО або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі при вступі на навчання без відриву від виробництва.

У 2010 році на 1 курс денної форми навчання зараховано 331 особа, що становить 21 % від виконання ліцензованого обсягу.

Найкращі показники виконання ліцензованого обсягу спостерігаються за такими напрямами підготовки: психологія – 100 %; журналістика – 67 %; біологія – 50 %.

Проаналізувавши результати прийому на денну форму навчання, можна зробити висновок, що в цілому зростає попит на гуманітарні напрями підготовки, а зменшується на інженерно-технічні.

За період вступної кампанії 2010 року на перший курс коледжу «Освіта» зараховано 224 особи, що становить 86 % ліцензованого обсягу. У порівнянні з минулим роком кількість зарахованих збільшилась на 58 %.

Враховуючи тенденцію до збільшення кількості випускників 9-х класів, які бажають продовжувати навчання в університеті, необхідно спрямувати діяльність колективу на забезпечення якісного навчально-виховного процесу та подальше підвищення рівня підготовки студентів коледжу.

В лютому 2010 року було отримано нову ліцензію Серія АВ № 506552 від 09.02.2010 року (наказ МОН України від 31.12.2009 р. № 3101-Л, рішення про видачу ліцензії ДАК від 17.12.2009., протокол № 80), та сертифікат про акредитацію Серія РІ-ІV № 114876 від 09.02.2010 року.

Згідно нової ліцензії, серед територіально-відокремлених структурних підрозділів університету: 13 інститутів (Білоцерківський інститут економіки та управління, Вінницький соціально-економічний інститут, Горлівський регіональний інститут, Житомирський економіко-гуманітарний інститут, Карпатський інститут підприємництва, Кіровоградський інститут розвитку людини, Луцький інститут розвитку людини, Мелітопольсткий інститут екології та соціальних технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, Новокаховський гуманітарний інститут, Полтавський інститут економіки і права, Рівненський інститут, Хмельницький інститут соціальних технологій), 3 філії (Дубенська філія, Дніпропетровська філія, Івано-франківська філія), 3 коледжи (Придніпровський гуманітарно-економічний коледж (м.Нікополь), Сторожинецький коледж, Тернопільський коледж).

Відповідно до рішень Державної акредитаційної комісії було змінено ліцензійний обсяг прийому вищим навчальним закладам на провадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів спеціальностей 6.050100 «Комерційна діяльність» та 6.050100 «Облік і аудит», спеціалістів зі спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організацій», 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Карпатському інституту підприємництва.

Горлівський регіональний інститут отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності на підвищення кваліфікації фахівців зі спеціальності «Бухгалтерський облік», та підвищення кваліфікації фахівців на курсах цільового призначення з «Основ малого та середнього бізнесу».

Базовою структурою Університету за 2009/2010 навчальний рік було акредитовано 2 спеціальності за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр» - 6.040300 «Політологія»; «спеціаліст» - 7.030203 «Видавнича справа та редагування».

У ТВСП акредитовано 9 спеціальностей, у тому числі за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

«бакалавр» - 4 (6.040200 «Соціальна робота» - Горлівським регіональним інститутом, 6.050100 «Комерційна діяльність» та 6.050100 «Облік і аудит» - Карпатським інститутом підприємництва, 6.060100 (6.030402) «Правознавство» - Хмельницьким інститутом соціальних технологій);

«спеціаліст» - 5 (7.040101 «Психологія» - Вінницьким соціально-економічним інститутом, 7.091501 «Комп’ютерні системи та мережі» - Горлівським регіональним інститутом, 7.050201 «Менеджмент організацій», 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 7.040202 «Соціальна робота» - Карпатським інститутом підприємництвом).

Директорам інститутів, завідувачам кафедр як базової структури, так і ТВСП при проведенні акредитації та ліцензування нових спеціальностей необхідно мати навчальні плани, розроблені і затверджені відповідно вимог МОН за новими стандартами світи ОКХ, ОПП та їх варіативні частини, якісний склад професорсько-викладацького складу, що працює на постійній основі, відповідну матеріально-технічну базу для здійснення навчального процесу та повного обсягу документації щодо матеріально-технічного забезпечення (висновків органів санітарно-технічного, пожежного нагляду, органів охорони праці, довідок від органів держмайна); високу виконавчу дисципліну, своєчасно і на належному рівні здійснення підготовки ліцензійних та акредитаційних справ.

В наступному навчальному році у базовій структурі виходять на повторну акредитацію 30 спеціальностей: освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 4 спеціальності; освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 15 спеціальностей; освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 11 спеціальностей.

На повторну акредитацію у ТВСП виходять: ОКР «молодший спеціаліст» - 6 спеціальностей; ОКР «спеціаліст» - 24 спеціальності; ОКР «магістр» - 7 спеціальностей.

До ліцензування в базовій структурі (м.Київ) у 2010/2011 навчальному році готуються нові спеціальності різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: «магістр» - 5, «спеціаліст» - 1, «бакалавр» - 13.

На ліцензування в ТВСП у 2010/2011 навчальному році будуть виходити такі спеціальності різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: «молодший спеціаліст» - 6 спеціальностей у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини; 2 у Івано-Франківській філії; 1 у Сторожинецькому коледжі; 1 у Карпатському інституті підприємництва; 5 у Васильківському коледжі; «бакалавр» - 2 спеціальності у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини; 1 у Полтавському інституті економіки і права; 1 у Рівненському інституті; 1 у Хмельницькому інституті соціальних технологій; 1 у Васильківському коледжі.НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Робота департаменту з навчально-виховної роботи, куди входять: управління навчально-виховної роботи (відділ організації навчального процесу, відділ контролю за формуванням та виконанням педагогічного навантаження, відділ з ліцензування та акредитації, відділ підготовки документів до державної атестації та видачі дипломів, відділ навчально-методичної роботи, відділ розвитку кар’єри , практики та працевлаштування, відділ виховної роботи, студентське самоврядування, спортивний клуб, центр художньої творчості), музей університету, центр програмно-апаратного забезпечення, аудіовідеостудія «ТАЛАН-СТУДІО» (TALAN-Studio), видавничо-друкарський комплекс, бібліотека - у 2009/2010 навчальному році спрямовувалася на ефективну організацію навчально-виховного процесу та забезпечення його якісним навчально-методичними та інформаційним ресурсом, функціонування, сприяння професійній, методичній підготовці професорсько-викла­дацького складу.

Освітня діяльність департаменту організована згідно вимог Конституції України, Закону України “Про освіту”, Закону України «Про вищу освіту», наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, Програми “Освіта — ХХІ століття” з урахуванням особливостей нашого навчального закладу.

Університет працює над реалізацією положень Болонського процесу. Впроваджується кредитно-модульна система, система оцінювання академічної успішності по шкалі ECTS, міжнародна Стандартна Класифікація Освіти ISCED , Міжнародна Стандартна Класифікація занять ISCO .

У 2009 році наказом президента університету від 24.07.2009р № 79 була проведена реорганізація навчально-наукових підрозділів базової структури університету з метою вдосконалення системи управління та підвищення ефективності організаційної, навчально-виховної та навчально-методичної роботи. Відповідно до цього наказу з 01.08.2009р. ряд факультетів реорганізовані в інститути:  • Інститут економіки та менеджменту;

  • Інститут комп’ютерних технологій;

  • Інститут соціальних технологій;

  • Інститут філології та масових комунікацій.

Таким чином базова структура університету з 01.08.09 має 6 інститутів та 1 факультет.

На початок 2009/2010 навчального року в університеті разом з його територіально-відокремленими підрозділами було 34 384 студенти, у тому числі на денній формі навчання –13 754 (40,0 %), заочній – 20 630 (60,0 %). Кількість студентів, які навчаються в університеті постійно, зменшується.


  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка