Юридична академія України імені Ярослава МудрогоСторінка1/15
Дата конвертації09.04.2017
Розмір2.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”

Наукова бібліотекаФОНДИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО”

Періодичні видання
1812–2012 рр.

КАТАЛОГ


Харків

2012
ББК 91.9:95

Ф77

Відповідальний за випуск: Н. П. Пасмор – канд. пед. наук, директор наукової бібліотеки Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”

Укладачі: О. І. Самофал – завідувач відділом бібліотеки

Л. Г. Зоря – бібліотекарФонди наукової бібліотеки Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Періодичні видання, 1812–2012 рр. [Електронний ресурс] : каталог / Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, Наук. б-ка ; [відп. за вип. Н. П. Пасмор ; уклад. : О. І. Самофал, Л. Г. Зоря]. – Х., 2012. – 139 с.
Видання включає ретроспективний аналіз всіх періодичних видань, що зберігаються у фондах бібліотеки, має хронологічну систематику, додатки та алфавітний покажчик.

Для науковців, викладачів, студентів та практиків.

ЗМІСТ


Передмова 5

Періодичні видання з фонду рідкісних книг 6

(1812–1945 рр.) 6

Газети 6


Журнали 9

ДЕРЖАВА ТА ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 9

ІСТОРІЯ 25

ЕКОНОМІКА 28

ПОЛІТИКА 31

ВІЙСЬКОВА СПРАВА 33

ФІЛОСОФІЯ 33

НАУКА. ОСВІТА 34

ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 36

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. БІБЛІОГРАФІЯ 38

Періодичні видання з загального фонду бібліотеки 40

(1946–2012 рр.) 40

Газети 40

Журнали 44

ДЕРЖАВА ТА ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 44

ЕКОЛОГІЯ 88

СОЦІОЛОГІЯ 88

ІСТОРІЯ 90

ЕКОНОМІКА 92

ПОЛІТИКА 94

Військова Справа. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 97

ФІЛОСОФІЯ 98

ПСИХОЛОГІЯ 99

КУЛЬТУРА 99

НАУКА. ОСВІТА 101

ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 107

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО 108

БІБЛІОГРАФІЯ 110

Бібліографічні покажчики 110

Експрес-інформація 112

Інформаційні бюлетені 112

Реферативні журнали 112

Електронні наукові фахові видання 115

Алфавітний покажчик періодичних видань 123

Додатки 138


Передмова


Активною складовою фондів наукової бібліотеки Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” є унікальна колекція журналів та газет ХІХ – початку ХХІ ст. Це понад 600 назв періодичних видань за період 1812–2012 рр. історико-правової тематики, з економіки, освіти, літературознавства тощо.

Метою створення електронного ресурсу “Фонди наукової бібліотеки Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Періодичні видання” є зведення достовірної і повної інформації про наявні у фондах бібліотеки НУ “ЮАУ ім. Ярослава Мудрого” газети і журнали, та максимальне, ретроспективне їх розкриття і наближення до потенціального користувача.

В електронному ресурсі матеріали структуровані за трьома розділами: “Періодичні видання з фонду рідкісних книг (1812–1945 рр.)”, “Періодичні видання з загального фонду бібліотеки (1946–2012 рр.)”, “Електронні наукові фахові видання”. Анотована бібліографія на журнали розміщена за відповідними галузями знань: “Держава та право. Юридичні науки”, “Історія”, “Економіка”, “Політика”, “Військова справа”, “Філософія”, “Наука. Освіта”, “Література. Літературознавство”, “Бібліотекознавство. Бібліографія”.

Опис періодичних видань, представлених у даному ресурсі, здійснювався за діючим ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”, мова бібліографічного опису відповідає мові вихідних відомостей часописів та газет, у межах підрозділів каталогу бібліографічні описи розміщено за алфавітом. Допоміжний апарат містить алфавітний покажчик газет і журналів, використовується притекстова система посилань.

Під час підготовки каталогу використовувалися методичні рекомендації “Схема повного бібліографічного опису періодичного видання” (М. М. Романюк, М. В. Галушко), розроблені НДІ пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. Керувалися також джерелами наукової ретроспективної бібліографії, а саме: “Бібліографія української преси, 1816–1916” (В. Ігнатієнко), “Періодичні видання УРСР, 1918–1950. Журнали” (М. І. Багрич, Д. Х. Мазус), “Русская периодическая печать, 1703–1900 гг.” (М. М. Лісовський), “Библиография периодических изданий России, 1901–1916” в 4 т. (під заг. ред. В. М. Барашенкова, О. Д. Голубєвої, М. Я. Морачевського), “Летописи периодических и продолжающихся изданий” (державні бібліографічні покажчики СРСР) тощо.

Зведений каталог періодичних видань, що зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, надаючи бібліографічні відомості про наявні журнали та газети (1812–2012 рр.) стане в нагоді студентам, науковцям та всім, хто вивчає історію, досліджує та опрацьовує першоджерела з різних галузей права, стежить за історико-правовим розвитком науки, культури, літератури.Періодичні видання з фонду рідкісних книг

(1812–1945 рр.)
Газети

 1. ВЕДОМОСТИ Верховного Совета СССР. – 1938–1989. – М. : Изд-во Верхов. Совета СССР, 1945. – В 1938–1953 гг. вып. в виде газ.; с 1954 г. как бюл. на яз. союзн. респ.

1945, № 1–81.

Див. № 274.
 1. ВПЕРЕД = En avant / Рос. Социал-Демократ. Рабоч. Партия. – Женева, 1905. – Еженед.

1905, № 1–18.

Ретроспективне зібрання дореволюційної газети “Вперед” – друкованого органу Російської соціал-демократичної робочої партії. Видано до 20-ї річниці революції 1905 року:

“Вперед” и “Пролетарий” первые большевистские газеты 1905 года : полн. текст : [в 6 вып.] / Истпарт, Комис. по истории Окт. революции и Р.К.П. (большевиков) ; вступ. ст. М. Ольминского. – М. : Красная новь : Главполитпросвет, 1924–1925. – Из содерж. :

Вып. 1 : “Вперед” еженедельная газета – орган большевиков издавался в Женеве в 1905 г. (№№ 1–9). – 1924. – III, 143 с.

Вып. 2 : “Вперед” еженедельная газета – орган большевиков издавался в Женеве в 1905 г. (№№ 10–18). – 1924. – VIII, 191 с.
 1. ЗА РУБЕЖОМ / под ред. : М. Горького, Мих. Кольцова ; изд. Журн.-газ. объединение. – М. : Тип. газ. “Правда”, 1936. – 3 раза в мес.

1936, № 1–36 (5 янв. – 25 дек.).


 1. ЗВЕЗДА. – 1910–1912. – СПб., 1912.

1912, № 23–33.

Ретроспективне зібрання дореволюційної газети “Звезда” – легального друкованого органу більшовиків:

Звезда, №№ 1–96 1910–1912 г. : полн. текст : [в 8 вып.] / Ин-т Маркса–Энгельса–Ленина при ЦК ВКП(б) ; под общ. ред. М. А. Саведьева. – М. : Партиздат, 1932–1934. – Из содерж. :

Вып. 6 : 1912 г. №№ 23–33. – 1933. – 289 с.


 1. ИЗВЕСТИЯ Совета рабочих депутатов / [Петербург. Совет рабоч. депутатов]. – СПб., 1905. – Вышло 10 номеров (17 окт. – 14 дек.), № 11 конфискован 19 дек. 1905 г. (1 янв. 1906).

1905, № 1–10.

Зібрання інформаційного бюлетеню “Известия Совета рабочих депутатов” – органу Петербурзької ради робітничих депутатів. Ретроспективне видання до 20-ї річниці революції 1905 року:

“Известия Совета рабочих депутатов”, С.-Петербург, 17 октября – 14 декабря 1905 г. : [полн. текст] / Ленинград. Истпарт, Отд. Ленингр. губерн. Ком. РКП(б) по изуч. Истории окт. Революции и РКП(б) ; предисл. И прим. Д. Сверчкова. – Л. : Госиздат, 1925. – 98 с.
 1. ИСКРА / Рос. Социал-Демократ. Рабоч. партия. – 1900–1917. – [Б. м.] : Тип. “Искры”, 1900–1902.

1900, № 1 ; 1901, № 2–13 ; 1902, № 14–23 (дек. 1900 – 1 авг. 1902).

Революційна нелегальна газета, заснована В. І. Леніним. Ретроспективне зібрання, видане до 20-ї річниці революції 1905 року:

Искра, №№ 1–52, декабрь 1900 – ноябрь 1903 : полн. текст : [в 7 вып.] / Истпарт., Отд. ЦК РКП(б) по истории Окт. революции и РКП(б) ; под. ред. и с предисл. П. Лепешинского ; втуп. ст. Н. Крупской. – Л. : Прибой, 1925–1929.

Вып. 1 : №№ 1–7. – 1925. – VIII, 150 с.

Вып. 2 : №№ 8–15. – 1926. – 148 с.

Вып. 3 : №№ 16–23. – 1926. – 167 с.


 1. Книжный рынок. ВПЕРЕД / Рос. Социал-Демократ. Рабоч. Партия ; [ред.-изд. А. П. Голубков ; изд. В. Н. Соколов]. – М., 1905.

1905, № 1–4.

Ретроспективне зібрання щоденної газети “Вперед” – друкованого органу Московського комітету РСДРП(б), видане до 20-ї річниці революції 1905 року :

“Вперед” орган Московского комитета РСДРП (большевиков), 1905 г. / Моск. Истпарт, Моск. губерн. комис. по орг. празднования двадцатилетия революции 1905 г. ; сост. и снабдила прим. Е. Леви ; вступит. ст. : Е. Леви, А. Голубков. – М. ; Л. : Моск. рабочий, 1926. – IX, 60 с.
 1. НАША газета / [ред. С. С. Лазарев, изд. С. П. Нацаренус]. – Саратов : Электро Типо-Литогр. Б. Л. Рабинович, 1915. – Еженед. по субботам.

1915, № 1–19 (8 авг. – 13 окт.).

Ретроспективне виданя:

Наша газета, №№ 1–9 1915 г. : полн. текст / Истпарт Саратов. крайкома ВКП(б), Саратов. Крайархив ; под общ. ред. : Г. И. Ломова, Г. П. Татулова, В. Н. Крылова. – Саратов : Саратов. гос. изд-во, 1935. – XI, 114 с.
 1. НЕВСКАЯ звезда / [ред. К. Е. Харевич ; изд. А. Е. Бессонов]. – СПб., 1912.

1912, № 1–27.

Ретроспективне зібрання дореволюційної газети “Невская Звезда” – легального друкованого органу більшовиків:

Звезда, №№ 1–96 1910–1912 г. : полн. текст : [в 8 вып.] / Ин-т Маркса–Энгельса–Ленина при ЦК ВКП(б) ; под общ. ред. М. А. Саведьева. – М. : Партиздат, 1932–1934. – Из содерж. :

Вып. 7 : Невская Звезда, 1912 г. №№ 1–14. – 1934. – 335 с.

Вып. 8 : Невская Звезда, 1912 г. №№ 15–27. – 1934. – 377 с.
 1. НОВАЯ жизнь / [ред.-изд. Н. М. Минский, изд. М. Ф. Андреева]. – СПб. : Тип. Т-ва “Народ. польза”, 1905. – Ежедн., кроме дней послепраздничных.

1905, № 1–28 (27 окт. (9 нояб.) – 3 (16) дек.).

Щоденна політична та літературна газета, видавалась за постійною участю Максима Горького. Ретроспективне зібрання, видане до 20-ї річниці революції 1905 р.:

Новая жизнь – первая легальная Социал-Демократическая большевисткая газета, 27 октября – 3 декабря 1905 г. : полн. текст : [в 4 вып.] / Истпарт, Отд. ЦК РКП(б) по истории Окт. революции и РКП(б) ; под ред. и с предисл. М. Ольминского ; вступ. ст. : Л. Красина, М. Литвинова, И. Э. Гуковского, Е. Смиттен. – Л. : Прибой, 1925–1926.

Вып. 1 : №№ 1–7. – XI, 191 с.

Вып. 2 : №№ 8–14. – 200 с.

Вып. 3 : №№ 15–21. – 171 с.

Вып. 4 : №№ 22–28. – 183 с.
 1. ПРАВДА : ежедн. рабоч. газ. / изд. Н. Г. Полетаев, ред. М. Е. Егоров. – М. : Партиздат, 1912. – Ежедн.

1912, № 1–27, 54–79, 157–181.

VI Всеросійська (Пражська) конференція РСДРП(б) прийняла з ініціативи В. І. Леніна рішення про випуск масової робочої газети більшовиків, 22 квітня (5 травня) 1912 р. вийшов № 1 “Правды”. Ретроспективне видання:

Правда, №№ 1–204 1912 г. : полн. текст / Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б) ; под общ. ред. : М. С. Ольминского, М. А. Савельева. – М. : Партиздат, 1933–1934.

Вып. 1 : №№ 1–27. – 1933. – XV, 406 с.

Вып. 3 : №№ 54–79. – 1933. – 364 с.

Вип. 7 : №№ 157–181. – 1934. – 345 с.


 1. ПРАВДА : орган Центр. Ком. и Петербург. Ком. Р. С.-Д. Р. П. : ежедн. газ. / Рос. Социал-Демократ. Рабоч. Партия. – Петербург : Тип. газ. “Правда”, 1917. – Ежедн. – После закрытия изд. газ. “Рабочий путь”.

1917, № 1–100.

Ретроспективне видання:

Правда, №№ 1–227 1917 г. : полн. текст : [в 7 вып.] / Истпарт, Отд. ЦК ВКП(б) по изуч. истории Окт. Революции ; под общ. ред. : К. С. Еремеева, М. О. Ольминского, М. А. Савельева, М. И. Ульяновой. – Л. : Прибой, 1927–1929 ; М. : Партиздат, 1932–1933. – Из содерж.:

Вып. 1 : №№ 1–22. – 1927. – XX, 253 с.

Вып. 2 : №№ 23–45. – 1928. – 271 с.

Вып. 3 : №№ 46–69. – 1928. – 283 с.

Вып. 4 : №№ 70–100. – 1928. – 361 с.

Див. № 15.


 1. ПРАВО : еженед. юрид. газ. / ред.-изд. : В. М. Гессен, Н. И. Лазаревский. – СПб. : Тип. Е. Евдокимова, 1898–1916. – Еженед.

1898, № 1–4 ; 1899, № 1–52 ; 1900, №  1–52 ; 1901, № 1–52 ; 1902, № 1–52 ; 1903, № 1–52 ; 1904, № 31–52 ; 1905, № 1–52 ; 1906, № 1–52 ; 1907, № 1–52 ; 1908, № 1–52 ; 1909, № 1–52 ; 1910, № 1–52 ; 1911, № 1–52 ; 1912, № 1–52 ; 1913, № 1–52 ; 1914, № 1–52 ; 1915, № 1–52 ; 1916, № 14–52.

Юридична газета, видавалася за участю правознавців: В. М. . Гессена, І. В. Гессена, А. І. Камінки, Л. Петражицького, В. Д. Набокова, Д. Д. Грима, О. О. Жижиленко, Б. О. Нольде та ін.


 1. ПРОЛЕТАРИЙ = Le Proletaire : центр. орган Рос. Социал-демократ. Рабочей Партии. – Женева, 1905. – Еженед.

1905, № 1–20.

Ретроспективне зібрання дореволюційної газети “Пролетарий” – друкованого органу Російської Соціал-демократичної Робочої Партії. Видано до 20-ї річниці революції 1905 року:

“Вперед” и “Пролетарий” первые большевистские газеты 1905 года : полн. текст : [в 6 вып.] / Истпарт, Комис. по истории Октяб. Революции и Р.К.П. (большевиков) ; вступит. ст. М. Ольминского. – М. : Красная новь : Главполитпросвет, 1924–1925. – Из содерж. :

Вып. 3 : “Пролетарий” еженедельная газета – орган большевиков издавался в Женеве в 1905 г. (№№ 1–7). – 1924. – VII, 136 с.

Вып. 4 : “Пролетарий” еженедельная газета – орган большевиков издавался в Женеве в 1905 г. (№№ 8–14). – 1925. – VII, 144 с.

Вып. 5 : “Пролетарий” еженедельная газета – орган большевиков издавался в Женеве в 1905 г. (№№ 15–20). – 1925. – VII, 136 с.


 1. РАБОЧИЙ путь : центр. орган Р. С.-Д. Р. П. : ежедн. газ. / Рос. Социал-Демократ. Рабоч. Партия. – Петербург : Прибой, 1917. – Ежедн. – Изд. вместо закрытой газ. “Правда”.

1917, № 1–46.

Ретроспективне видання:

Правда, №№ 1–227 1917 г. : полн. текст : [в 7 вып.] / Истпарт, Отд. ЦК ВКП(б) по изуч. истории Окт. Революции ; под общ. ред. : К. С. Еремеева, М. О. Ольминского, М. А. Савельева, М. И. Ульяновой. – Л. : Прибой, 1927–1929 ; М. : Партиздат, 1932–1933. – Из содерж.:

Вып. 6 : Рабочий путь, №№ 1–23 (выходил вместо закрытой “Правды”). – 1932. – 455 с.

Вып. 7 : Рабочий путь, №№ 24–46 (выходил вместо закрытой “Правды”). – 1933. – 415 с.

Див. № 12.


 1. РУССКИЙ инвалид, или Военные ведомости / ред. А. Ф. Воейко. – 1813–1917. – СПб., 1823. – Ежедн. (до 1814 г. еженед., в 1914–1915 2 раза в неделю).

1823, № 1–153.

Газета створена П. П. Пезаровіусом з метою надання допомоги учасникам Вітчизняної війни 1812 р.: весь чистий прибуток мав направлятися інвалідам, солдатським вдовам і сиротам (протягом 1813–1821 рр. було передано 1 032 424 крб.). У 1816 переходить у відання Олександрівського комітету про поранених. Газета мала успіх, тому що в ній першій друкували військові новини. Велику частину кожного номеру становили найвищі накази. На її сторінках з'являються вірші Є А. Баратинського, Ф. І. Тютчева, републікації з «Рецензента» В. М. Оліна (вірші самого Оліна, Д. Давидова та ін.), рецензії, переклади на історичні та літературні теми тощо.


 1. СОЦИАЛДЕМОКРАТ = Le Social-Democrate : центр. орган Рос. Социал-демократ. Рабочей Партии. – 1908–1917. – Париж, 1908–1909, 1911–1913. – Еженед.

1908, № 1 ; 1909, № 2–9 ; 1911, № 23–25 ; 1912, № 26–28/29 ; 1913, № 30–32.

Ретроспективне видання дореволюційної газети “Социалдемократ” – друкованого органу Російської Соціал-демократичної Робочої Партії:

Социалдемократ, №№ 1–58 1908–1917 гг. : полн. текст / Ин-т Маркса–Энгельса–Ленина при ЦК ВКП(б) ; под общ. ред. Н. Л. Мещерякова. – М. : Партиздат, 1933–1934. – Вып. 2 и 3 не изд.

Вып. 1 : №№ 1–9 1908–1909 гг. – 1933. – 182 с.

Вып. 4 : №№ 23–32 1911–1913 гг. – 1934. – 196 с.
 1. СУДЕБНАЯ газета. – СПб., 1883–1905. – Еженед. по воскресеньям.

1883, № 1–52 ; 1884, № 1–52 ; 1888, № 1–51 ; 1889, № 1–52 ; 1890, № 1–52 ; 1895, № 1–52 ; 1896, № 1–52 ; 1899, № 1–52 ; 1903, № 1–52 ; 1900, № 2–52 ; 1901, № 2–8, 52 ; 1904, № 1–52 ; 1905, № 1–12.


 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ газета Московскаго юридического общества / ред. В. Лешков. – М. : Университет. Тип. (Катков и Ко), 1866–1867. – 2 раза в мес.

1866, № 1–12 ; 1867, № 13–24.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка