«Якість життя в гастроентерології» Надходження до донмв заДата конвертації28.12.2016
Розмір92.1 Kb.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА

НАУКОВО-МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
за темою
«Якість життя в гастроентерології»
Надходження до ДОНМВ за 2006-2011 рр.

Список складено зав.відділом бібліографії та краєзнавства ДОНМБ Корнійчук Т.І.До уваги читачів: всі вказані у бібліографічному списку видання можна отримати у відділі обслуговування Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки за адресою:

м.Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 8.

Також Ви маєте можливість скористатися новою послугою нашої бібліотеки -Віртуальною Довідковою Службою, надіславши запит на підбір літератури за темою за адресою DONMB@ua.fm. Детальніше про умови користування ВДС можна дізнатися на сайті ДОНМБ medlib.dp. gov.ua.


Зауваження та пропозиції просимо надсилати за адресою:

49044, м.Дніпропетровськ,

вул.. Дзержинського, 8

ДОНМБ

Відділ бібліографії та краєзнавства.

Тел. для довідок 713-45-90

744-15-51

Веб-сайт ДОНМБ medlib.dp. gov.ua
Якість життя в гастроентерології
616.33

Г 22


Губергриц Н.Б.

Психосоматический статус и качество жизни больных хроническим панкреатитом в сочетании с хроническим бронхитом : сборник / Н. Б. Губергриц, К. Н. Слесарева // Гастроентерологія : : Міжвід. збірник / Інс-т гастроентерології АМН України; ред. Юрій Олександрович Філіпов. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2008. - Вып. 40. - С.141-145. - Библиогр.: с.145 . - ISBN 978-966-8125-80-5. - Библиогр.: с.145


616-08

П 84


Профилактика и лечение кандидозной инфекции в отделениях интенсивной терапии : методические рекомендации / Н. Ф. Мосенцев [и др.] ; ДГМА Кафедра анестез. и интенс. терапии. - Днепропетровск : Б.И., 2007. - 18 с

Экземпляры: всего:2 - ХР.(2)


616.33

Г 22


Степанова Ю.М.

Клініко-мікробіологічне та імунологічне обгрунтування антимікотичного лікування кандидозу товстої кишки : сборник / Ю. М. Степанова, О. М. Власова // Гастроентерологія : Міжвід. збірник / Інст-т гастроентерології АМН України: Дніпр. держ. мед. академія; ред. Юрій Олександрович Філіпов. - Дніпропетровськ : Пороги, 2009. - Вып. 42. - С.344-353. - Библиогр.: с. 353. - ISBN 978-611-518-004-2. - Библиогр.: с. 353


616.33

Г 22


Якість життя хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику : сборник / Т. Й. Бойко [и др.] // Гастроентерологія : Міжвід. збірник / Інст-т гастроентерології АМН України: Дніпр. держ. мед. академія; ред. Юрій Олександрович Філіпов. - Дніпропетровськ : Пороги, 2009. - Вып. 42. - С.172-179. - Библиогр.: с. 178-179. - ISBN 978-611-518-004-2. - Библиогр.: с. 178-179


Бекетова Г.В.

Хронічні гастродуоденіти в дітей і підлітків (клінічна лекція) / Г. В. Бекетова // Сімейна медицина. - 2009. - N 2. - С.52-57. - Библиогр.: с. 57. - Библиогр.: с. 57
Борщ С.К.

Диференційоване застосування пробіотиків для лікування кандидозу кишечника / С. К. Борщ // Ліки України. - 2009. - N 9. - С.107-112. - Библиогр.: с. 112. - Библиогр.: с. 112

Будосонид ("БУДЕНОФАЛЬК") и месалазин ("САЛОФАЛЬК") при активной болезни Крона. Сравнительное исследование влияния на качество жизни / Internatijnal Budesonide-Mesalazine Group // Сучасна гастроентерологія. - 2007. - Т.27, №1. - С.64

БуроваС.А.

Системный и локализованный кандидоз у больных сахарным диабетом / БуроваС.А. // Міжнар. ендокринол. журнал : Спеціалізований наук.-практ. журн. - 2007. - N6. - С.107-109

Голышева С.В.

Качество жизни пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона / С. В. Голышева, Н. Ю. Мешалкина, Г. А. Григорьева // Лечащий врач. - 2010. - N 9. - С.85-89Гурова М.М.

Применение пробиотических препаратов для оптимизации лечения хронических гастродуоденитов у детей и подростков / М. М. Гурова // Педиатрия. Журн. им. Г.Н. Сперанского. - 2010. - Том 89, N 2. - С.81-85
Гусейнзаде М.Г.

Оценка качества жизни больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки / М.Г. Гусейнзаде // Терапевт. арх. - 2006. - Т. 78, N 2. - С.38-42.
Ефективність "пімафуцину" у разі комплексного лікування кандидозу товстої кишки при хронічному гепатиті та цирозі печінки / О.О. Абрагамович, О.Г. Ходосевич, В.С. Брицька та ін. // Сучас. гастроентерологія. - 2006. - N6. - С.43-45. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.


Качество жизни при акивной болезни Крона быстро улучшается при терапии будсонидом ("БУДЕНОФАЛЬК") // Сучасна гастроентерологія. - 2007. - Т.27, №1. - С.64


Клинико-экономический анализ поддерживающей антисекреторной терапии и динамика показателей качества жизни при неэрозивной рефлюксной болезни / И.В. Маев // Клинические перспективы Гастроэнтерологии, Гепаталогии. - 2006. - N3. - С.40


Клинико-экономический анализ поддерживающей антисекреторной терапии и динамика показателей качества жизни при неэрозивной рефлюксной болезни / И.В. Маев // Клинические перспективы Гастроэнтерологии, Гепаталогии. - 2007. - N3. - С.40


Кравець Р.А.

Динаміка показників опитувальника якості життя SF-36 після проведення вертебрологічного лікування у хворих з порушеннями ритму серця при патології хребта / Р. А. Кравець, А. М. Ціхомський // Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия. - 2010. - N 3. - С.45
Кром И.Л.

Перспективы исследования качества жизни в практике медико-социальной экспертизы / И.Л. Кром // Паллиативная медицина и реабилитация: научно-практический журнал. - 2006. - N3. - С.35-38
Лехан В.М.

Якість життя як критерій якості медичної допомоги / В.М. Лехан, О.Л. Зюков, А.В. Іпатов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2006. - N3. - С.95-100. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.
Лукашевич А.В.

Кандидозы / А.В. Лукашевич // Сімейна медицина. - 2006. - №1. - С.42-46
Николаева С.В.

Клинико-лабораторные особенности острой кишечной инфекции кандидозной этиологии у детей / С. В. Николаева, А. В. Горелов, А. А. Плоскирева // Инфекционные болезни. - 2009. - Том 7, N 2. - С.38-42. - Библиогр.: с. 42. - ISSN 1729-9225. - Библиогр.: с. 42
Особенности поражения желудочно-кишечного тракта при инвазивном кандидозе у детей с гемобластозами / Л.В. Харазова, Г.О. Бронин, О.Ю. Муторова и др // Педиатрия. - 2006. - N6. - С.17


Оцінка результатів лікування і якості життя хворих з перфоративною гастродуоденальною виразкою залежно від методу оперативного лікування / В. О. Сипливий [та ішн.] // Клінічна хірургія. - 2010. - N 9. - С.5-9. - Библиогр.: с. 9. - ISSN 0023-2130. - Библиогр.: с. 9


Палій І.Г.

Кандидоз кишечнику як актуальна проблема гастроентерології / І. Г. Палій, С. В. Заїка // Сучасна гастроентерологія : Укр. наук.-практ. журн. - 2008. - N 4. - С.44-47.
Палій І.Г.

Неінвазивний кандидоз як ускладнення правобічної геміколектомії: можливі шляхи його корекції / І.Г. Палій, В.Г. Дроненко, С.В. Заїка // Сучас. гастроентерологія. - 2007. - N4. - С.59-62
Помазкин В.И.

Оценка качества жизни больных после операций на прямой кишке / В. И. Помазкин // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2010. - Том 20, N 5. - С.85-91
Рычкова С.В.

Влияние реабилитации на показатели качества жизни у детей с хронической гастродуоденальной патологией / С.В. Рычкова, Н.Б. Губина, Г.В. Терентьева // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры. - 2009. - N 1. - С.20-22.
Симптомы гастроэзофагеального рефлюкса и качество жизни: популяционное исследование / О.В. Решетников, С.А. Курилович, Г.И. Симонова и др. // Терапевт. арх. - 2008. - Том80, N2. - С.11-14


Состояние цитокинового обмена и функции эндотелия у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с сопутствующей нейроциркуляторной дистонией с учетом качества жизни / А. Г. Опарин [и др.] // Укр. терапевт. журн. - 2010. - N 4. - С.17-19


Тивончук О.С.

Оцінка якості життя хворих після бандажування шлунка за системою Moorehead-Ardelt II / О.С. Тивончук, А.С. Лаврик, І.С. Терешкевич // Клін. хірургія. - 2007. - N7. - С.11-14. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 14. - Библиогр.: с. 14
Тивончук О.С.

Якість життя хворих на морбідне ожиріння, яким здійснено бандажування та шунтування шлунка / О.С. Тивончук, А.С. Лаврик // Клінічна хірургія : Наук.-практ. журн. - 2008. - N2. - С.9-11.
Улучшение исходов заболевания и качества жизни больных с пищеводно-желудочными кровотечениями портального генеза в результате применения эндоскопических методов гемостаза / В. А. Кащенко, Е. Ю. Калинин, В. В. Сенько и др. // Вестник хирургии им. И.И. Грекова : Науч.-практ. журн. - 2009. - Том 168, N 3. - С.83-86


Фадєєнко Г.Д.

Оцінка ефективності та безпечності використання препарату "Опразол" у пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою / Г. Д. Фадєєнко, К. О. Просоленко // Сучасна гастроентерологія. - 2011. - N 2. - С.56-59. - Библиогр.: с. 59. - ISSN 1727-5725. - Библиогр.: с. 59
Шевяков М.А.

Кандидоз пищевода: диагностика и современный выбор лечения / М.А. Шевяков // Лечащий врач. - 2008. - N9. - С.16-18

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка