Я., математика наукове об’єднання учнів «Пошук» Романковецької гімназії. Секція математики.Скачати 490.51 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір490.51 Kb.
1   2   3


Використана література

1. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С, Павлов О.А., Сліпенько А.К.

Геометрія 10-11. – Тернопіль: Навчальна книга, Богдан, 2003.

2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Книга

керівника навчально-виховного закладу. – Харків: Торсінг плюс, 2006.


 1. Коваленко В.Г., Кривошеєв, В.Я., Старосельцев О.В. Алгебра. Експериментальний навчальний посібник для 9-го класу шкіл з поглибленим вивченням математики і спецшкіл фізико-математичного профілю. – Київ: Освіта, 1996.

 2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-12 класи Математика. Київ. –Ірпінь, 2005.

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. –Київ: Навчальна книга, 2003.

 2. Пінчук О. Математика в економіці. //Математика. Всеукраїнська газета для вчителів. –2005. –№ 25 (липень).

 3. Шкіль М.Г., Колесник Т.В., Хмара Т.М. Алгебра і початки аналізу. Підручник для учнів 10-го класу з поглибленим вивченням математики в середніх закладах освіти. –Київ: Освіта, 2000.

Література для учнів та вчителів.

1. Апостолова Галина. Хитромудрий модуль. –Київ: Поліграфсервіс, 2000.

2. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.А., Сліпенько А.К. Геометрія 10-11. –Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2003.

3. Болтянский В.Г., Виленкин Н.Я. Симетрия в алгебре. –Москва: Наука, 1967.

4. Вышенский В. А., Карташов Н. В., Михайловский В. И., Ядренко М. И. Сборник задач Киевских математических олимпиад. –Киев: Вища школа, 1984.

5. Зельдович Я.Б. Высшая математика для начинающих и ее приложения к физике. –Москва: Наука, 1968.

6. Коваленко В.Г., Кривошеєв В.Я., Старосельцев О.В. Алгебра. Експериментальний навчальний посібник для 9-го класу шкіл з поглибленим вивченням математики і спецшкіл фізико-математичного профілю. –Київ: Освіта, 1996.

7. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу. Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –Харків: Світ дитинства, 2006.

8. Нелін Є.П., Дольова О.Є. Алгебра і початки аналізу. Дворівневий підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –Харків: Світ дитинства, 2006.

9. Шкіль М.Г., Колесник Т.В., Хмара Т.М. Алгебра і початки аналізу. Підручник для учнів 10-го класу з поглибленим вивченням математики в середніх закладах освіти. –Київ: Освіта, 2000.

10. Шкіль М.Г., Колесник Т.В., Хмара Т.М. Алгебра і початки аналізу. Підручник для учнів 11-го класу з поглибленим вивченням математики в середніх закладах освіти. –Київ: Освіта, 2000.

11. Федак І.В. Методи розв'язування олімпіадних завдань (і не тільки їх). –Чернівці: Зелена Буковина, 2002.Орієнтована тематика науково-дослідницьких робіт учнів

1. Функціональні рівняння та методи їх розв'язування.

2. Алгебраїчні дослідження функцій. Дослідження властивостей функції .


 1. Ціла та дробова частина числа.

 2. Криві, які мають застосування в техніці.

 3. Деякі нерозв'язні задачі математики.

 4. Діофантові рівняння.

 5. Нетрадиційне доведення нерівностей.

 6. Числові конструкції та їх властивості.

9. Системи координат. Полярна система координат.

10. Методи розв'язування ірраціональних рівнянь та їх систем. 1. Дослідницькі задачі з геометрії.

 2. Прикладні задачі на екстремум.

 3. Гра та логіка. Математичні методи теорії гри.

 4. Графіки функцій, аналітичний вираз яких містить знак модуля.

 5. Про класичні середні математики.

16. Дослідницькі задачі при розв'язуванні рівнянь з параметром.

17. Теорема Птоломея та її застосування.

18. Нестандартні планіметричні та стереометричні задачі.

19. Застосування векторів у розв'язуванні задач. 1. Симетричні рівняння.

 2. Історія числа .

 3. Правильні многогранники. Теорема Ейлера.

23. Методи побудови перерізів многогранників.

24. Катастрофи у природі, їх фізичне і математичне моделювання. 1. Барицентричні задачі на побудову.

 2. Математика в економіці.

 3. Похідна та інтеграл у фізиці.

Рецензія

на Програму наукового об'єднання школярів (секція математика) підготовлену вчителем Романковецької гімназії Харабарою В.П.

Навчання математики в школі спрямоване на ознайомлення школярів з ідеями і методами математики як універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів та явищ навколишньої дійсності. Опанування учнями системи математичних знань і вмінь є також базою для оволодіння іншими шкільними предметами.

Таким чином, математичні знання і вміння розглядаються не стільки як самоціль, а як засіб розвитку особистості школяра, забезпечення його математичної грамотності, чіткості й точності думки, критичності мислення. Заняття математикою сприяють розвитку таких людських якостей, як наполегливість, сила волі, здатність до переборення труднощів, чесність, працелюбство та ін.

Потрібно всіляко сприяти учням, що проявляють інтерес, схильність та здібності до математики. Таким учням потрібно давати індивідуальні завдання, їх потрібно залучати до участі в математичних гуртках, факультативних заняттях, олімпіадах.

Рецензована Програма наукового об'єднання школярів (секція математика) розрахована на учнів 9-11 класів, що мають певний рівень підготовки та навички до самостійної роботи. Головна мета Програми –розширення та поглиблення вивчення програмового матеріалу, формування навичок розв'язування дослідницьких задач.

Відзначимо добре підібрану рекомендовану літературу та орієнтовний перелік тем дослідницьких робіт, які можуть бути корисними вчителям на практиці.В

важаю, що підготовлену Харабарою В.П. Програму наукового об'єднання школярів (секція математика) можна рекомендувати для використання для позакласної роботи в середніх навчальних закладах при проведенні факультативних та інших занять з учнями.

Секція «Математика» наукового об‘єднання учнів

Романковецької гімназії «Пошук» у 2009/2010 н. р.

Склад секції та тематика робіт
п/п

Прізвище та

ім’я учня

Клас

Над якою темою працює

Примітка

1

Шевчук Людмила

9-А

Многокутники. Площі многокутників.
2

Бурдей ний Андрій

5(9)

Числові нерівності. Застосування властивостей числових нерівностей.
3

Пецеля Неля

5(9)

Дослідження властивостей функції у = ах2 + вх + с.
4

Гандзій Роман

5(9)

Нерівності. Методи доведення нерівностей.
5

Тебеть Мирослав

5(9)

Правильні многокутники. Побудова правильних многокутників.
6

Яковенко Олеся

11-А

Основні методи розв’язування тригонометричних нерівностей.
7

Костюк Ліна

11-А

Первісна та інтеграл у фізиці.
8

Беж нар Сергій

7(11)

Графіки функцій, аналітичний вираз яких містить знак модуля.
9

Благой Едуард

7(11)

Методи побудови перерізів многогранників.
10

Смук Інга

7(11)

Прикладні задачі на розв’язування трикутників.

План роботи секції


заняття

Кількість годин

Дата проведення


Тема заняття

Примітка

1

2

2.09

1. Організація роботи секції: анкетування учнів, збір заяв, ознайомлення з орієнтовною тематикою робіт та ін.

2. Многочлени. Ділення многочленів. Схема корнера. Корені многочлена.


2

2

9.09

1. Ознайомлення учнів з правами та обов’язками членів об’єднання та планом роботи.

2. Теорема Безу та узагальнена теорема Вієта.


3

2

16.09

1. Основні завдання НОУ. Детальніше ознайомлення членів секції з тематикою робіт.

2. Методи розв’язування алгебраїчних рівнянь та нерівностей вищих степенів.


4

2

23.09

1. Вибір членами секції тем для написання творчих робіт.

2. Симетричні та зворотні рівняння. Рівняння та нерівності з параметрами.


5

2

30.09

1. Ознайомлення учнів з вимогами до написання творчих робіт.

2. Тригонометричні функції числового аргументу. Застосування їх властивостей до розв’язування дослідницьких задач.


6

2

07.10

1. Допомога учням у підборі потрібної літератури та наукових джерел.

2. Обернені тригонометричні функції, їх графіки та властивості. Застосування цих властивостей до розв’язування задач.


7

2

14.10

1. Консультація для членів секції щодо складання плану та висвітлення обраної теми в роботі.

2. Розв’язування тригонометричних рівнянь та нерівностей.


8

2

21.10

1. Консультація для учнів секції з окремих тем учнівських робіт.

2. Використання властивостей тригонометричних та обернених тригонометричних функцій до розв’язування задач дослідницького характеру.


9

2

04.11

1. Консультація для членів секції з окремих тем учнівських робіт.

2. Корінь n-го степеня та його властивості. Перетворення коренів.


10

2

11.11

1. Практикум з розв’язування олімпіад них завдань та задач підвищеної складності.

2. Степені з раціональним показником та його властивості.


11

2

18.11

1. Консультація щодо роботи з довідниковою літературою.

2. Ірраціональні рівняння та системи ірраціональних рівнянь.


12

2

25.11

1. Організація участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з математики.

2. Методи розв’язування ірраціональних нерівностей.


13

2

02.12

1. Консультація та практична допомога членам секції у підборі літератури та написання дослідницьких робіт.

2. Показникова та логарифмічні функції. Застосування властивостей функції до розв’язування дослідницьких задач.


14

2

09.12

1. Перевірка планів та основних тез дослідницьких робіт учнів.

2. Методи розв’язування показникових рівнянь та нерівностей.


15

2

16.12

Прослуховування чорнових варіантів учнівських робіт, їх корекція та рекомендації щодо покращення змісту.
16

2

23.12

1. Допомога членам секції в корекції робіт та покращенні висвітлення обраних тем.

2. Методи розв’язування логарифмічних рівнянь та нерівностей.


17

2
Гімназійна конференція захисту учнівських науково-дослідницьких робіт.
18

2
1. Підготовка членів секції до участі у районному конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт школярів.

2. Розв’язування раціональних рівнянь з модулями.


19

2
1. Участь членів секції у районному конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт школярів.

2. Границя та неперервність функції. Властивості функцій неперервних на відрізку.


20

2
1. Надання практичної допомоги авторам, роботи яких рекомендовані для участі в обласному конкурсі.

2. Використання властивостей неперервних функцій до розв’язування рівнянь та нерівностей. Метод інтервалів.


21

2
Підготовка до проведення в гімназії тижня математики (випуск газет, підготовка конференції, розробка сценарію математичного вечора та ін.)
22

2
Науково-практична конференція – звіт про творчу роботу членів секції.
23

2
Практикум з підготовки учнів до зовнішнього оцінювання учнів з математики.
24

2
Похідна та диференціал в засадах зовнішнього оцінювання учнів.
25

2
Застосування похідної до розв’язування задач прикладного характеру.
26

2
1. Залучення членів секції до популяризації математичних знань серед учнів старших класів гімназії.

2. Число е. Натуральний логарифм. Друга важлива границя

lim (1+)x = е.

27

2
Розв’язування однорідних та симетричних і зворотних рівнянь.
28

2
Розв’язування систем рівнянь методом Гаусса, за формулами Крамера, методом заміни та методом підстановки.
29

2
Тригонометричні функції числового аргументу, їх графіки та властивості. Застосування до розв’язування вправ.
30

2
1. Обернені тригонометричні функції, їх графіки та властивості. Застосування до розв’язування вправ.

2. Звіт членів секції про проведену роботу щодо збору матеріалів, присвячених історії та геометрії в архітектурі місцевого парку.


31

2
Основні методи розв’язування тригонометричних рівнянь та нерівностей – практикум.
32

2
Загальні збори членів наукового об’єднання по питаннях удосконалення форм роботи над науковими роботами.
33

2
Практикум з розв’язування задач ІІІ частини зовнішнього незалежного оцінювання.
34

2
Участь членів секції у районному зльоті юних дослідників, присвяченому презентації авторських робіт та проектів.
35

2
Науково-практична конференція: звіт членів наукового об’єднання учнів гімназії і про роботу за рік.

Програма проведення конкурсу-захисту учнівських

науково-дослідницьких робіт Наукового об'єднання учнів Романковецької гімназії «Пошук» (Секція «Математика») (Дата проведення: 24 лютого 2009 року с. Романківці)

Голова журі:

Рощенко Н.Д. - керівник наукового об'єднання школярів району.Члени журі:

Урсатій Л.М. - заступник директора з навчально-виховної роботи.

Харабара В.П. - керівник секції;

Бурдейна Т.М. - учитель математики;

Бабій Г.П. - учитель математики;

Ганіна М.І. - голова методичного об'єднання «Інтеграл»;
Пам'ятка для членів журі

Під час захисту оцінюються:

а) аргументація вибору теми дослідження з урахуванням власного досвіду дослідника; науковість; (5 б.)

б) логічність, послідовність та лаконічність викладення

матеріалу; (10 б.)

в) компетентність, етика і культура учасника; (5 б.)

г) активна, кваліфікована участь у дискусії; (5 б.)

д) оформлення роботи. (5 б.)

Загальна кількість балів – 30.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка