"Введення в хірургію. Гігієна хірургічного стаціонару. Робота середнього медперсоналу в умовах хірургічного відділу"Сторінка1/4
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.72 Mb.
  1   2   3   4
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

до практичного заняття на тему:


 1. “Введення в хірургію. Гігієна хірургічного стаціонару. Робота середнього медперсоналу в умовах хірургічного відділу”Актуальність теми: знання історії хірургії, розвиток основних її вчень дозволяє сформувати уяву про етапи формування хірургічної науки, організації хірургічної допомоги в Україні. Особливості догляду за хірургічними хворими передбачають суворе дотримання санітарно-гігієнічного режиму в хірургічному відділенні з метою запобігання поширенню внутрішньолікарняної інфекції, що становить значну епідемічну небезпеку і залишається актуальною проблемою хірургічних стаціонарів.
Навчальні цілі:

Знати: етапи розвитку хірургії, вітчизняні хірургічні школи, організацію хірургічної допомоги в Україні; правила поведінки в хірургічній клініці; питання хірургічної деонтології, структуру хірургічної клініки, основні правилами роботи в хірургічному стаціонарі, засвоїти основні положення і призначення наказу МОЗ № 720, норми гігієни медичного персоналу в хірургічному стаціонарі, особливості дотримання лікувально-охоронного режиму хірургічного відділення.

Вміти: проводити прибирання основних підрозділів хірургічного відділення; приготувати відповідний дезинфікуючий розчин та провести санітарну обробку приліжкових тумбочок та підвіконь у палаті; приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести санітарну обробку медичного приладдя для багаторазового використання (термометр, клізми, підкладне судно); продемонструвати навички користування функціональним ліжком та надання відповідного положення хворому при різних невідкладних станах; виміряти хворому артеріальний тиск, зробити висновок про його відповідність нормі; на бланку відмітити запропоновані викладачем показники пульсу, артеріального тиску, температури тіла, зробити висновок про їх відповідність нормі та про тип температурної кривої; провести зміну натільної та постільної білизни хворому, що знаходиться на ліжковому режимі.
Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Повторити розвиток медицини у різні історичні періоди, зокрема у Київській Русі.

2. Пригадати із суміжних кафедр основних збудників хірургічної інфекції та шляхи її передачі.

3. Повторити із суміжних кафедр поняття про медичну етику і деонтологію.

4. Підготуватись до відповіді на тематичні запитання.
Контрольні питання теми:


 1. Основні етапи розвитку хірургії.

 2. Представники вітчизняної хірургічної школи.

 3. Організація хірургічної допомоги в Україні.

 4. Основні положення наказу МОЗ №720.

 5. Cтруктура хірургічного відділення.

 6. Санітарно-гігієнічний режим в хірургічному відділенні (гігієна повітря, основних приміщень, харчування хворих).

 7. Клінічна гігієна розподілу медичних призначень.

 8. Поняття про лікувально-охоронний режим хірургічного відділення.

 9. Правила поведінки медичного персоналу при знаходженні в операційному блоці, перев‘язочній, маніпуляційній.

 10. Основні засоби захисту медичного персоналу при виконанні хірургічних процедур та маніпуляцій.


Самостійна аудиторна робота (див. алгоритми дій)

1. Приготувати відповідний дезинфікуючий розчин та провести

санітарну обробку при ліжкових тумбочок та підвіконь у палаті.

2. Проводити прибирання основних підрозділів хірургічного відділення.

3. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести санітарну обробку медичного приладдя для багаторазового використання (термометр, клізми, підкладне судно).

4. Продемонструвати навички користування функціональним ліжком та надання відповідного положення хворому при різних невідкладних станах.

5. Виміряти хворому артеріальний тиск, зробити висновок про його відповідність нормі.

6. На бланку відмітити запропоновані викладачем показники пульсу, артеріального тиску, температури тіла, зробити висновок про їх відповідність нормі та про тип температурної кривої.

7. Провести зміну натільної та постільної білизни хворому, що знаходиться на ліжковому режимі.

 1. Література:

 2. Основна

 1. Загальна хірургія / за ред. С.П.Жученка, М.Д.Желіби, С.Д.Хіміча. Київ, “Здоров’я”, 1999.

 2. Загальна хірургія. Вибрані лекції / за ред. Б.І.Дмитрієва. Одеса, 1999.

 3. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія // Київ, “Здоров’я”, 1999.

 4. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія // Київ, “Здоров’я”, 2004.

 5. С.В. Петров. Общая хирургия // Санкт-Петербург, 2002, 750 с.

 6. Гостищев В.К. Общая хирургия. Москва, 1993.

 7. Волколаков Я.В. Общая хирургия. Рига, 1989.

 8. Стручков В.И., Стручков Ю.В. Общая хирургия. Москва, 1988.

 9. Петров С.П. Общая хирургия. Санкт-Петербург, 1999.

 1. Додаткова

 1. Гребенев А.Л., Шептулин А.А. Основы общего ухода за больными. Москва, 1991.

 2. Мурашко В.В., Шуганов Е.Г., Панченко А.В. Общий уход за больными. Учебное пособие. Москва, 1988.

 3. Мокшонов И.Я. Врачебная деонтология // Минск, 1998.

 4. Чен Г., Соннендэй К.Дж., Лилремо К.Д. Руководство по технике врачебных манипуляций (2-е издание) перевод с английского // Москва.: Медицинская литература. – 2002. – 384 с.

Методичну розробку підготував доц. Нестеренко В.Л.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри протокол №1 від 29.08.2008
Зав. кафедрою проф. Гудз І.М

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

до практичного заняття на тему:

 1. “Організація роботи в чистій перев’язочній. Десмургія. Перев’язочний матеріал. Типові бинтові пов’язки. Пов’язки на голову, шию, грудну клітку. Догляд за хворими прооперованих на голові, шиї, грудній клітці”Актуальність теми: проведення перев’язки хірургічному хворому є дуже відповідальною процедурою. Для цього необхідні як теоретичні знання (асептика та антисептика) так і практичні навики (десмургія). Життя переконливо вказує на те, що саме практичні навики для роботи в перев’язочній повинні бути відшліфовані до автоматизму, що зменшить ризик поширення внутрішньогоспітальної інфекції та сприятиме якнайшвидшому виздоровленню пацієнта, що доводить актуальність даного заняття.
Навчальні цілі:

Знати: правила роботи в чистій перев’язочній, вимоги до роботи перев’язочної медсестри, лікаря-хірурга, студента. Види перев’язочного матеріалу, основні види бинтових пов’язок.

Вміти: проводити прибирання приміщення чистої перев’язочної; виготовити ватні та марлеві кульки; виготовити великі, середні, малі серветки; виготовити турунди; проводити перев’язку; накласти пов’язку “шапка Гіппократа”, пов’язку типу “чепець”, “пращевидну” пов’язку, пов’язку на потилицю, на обидва ока, пов’язку “вуздечка”, Дезо, Вельпо, пов’язку на молочну залозу, оклюзійну пов’язку при проникаючому пораненні грудної порожнини.
Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Ознайомитись із фізичними властивостями марлі, які забезпечують її широке використання в хірургії.

2. Пригадати із історії хірургії застосування перев’язочного матеріалу в різні історичні періоди.

3. Із практики догляду за хворими пригадати правила поведінки медичного персоналу в перев’язочних.

4. Підготуватись до відповіді на тематичні запитання.
Контрольні питання теми:

1. Правила роботи в перев’язочних та підготовка інструментарію до роботи.

2. Обов’язки перев’язочної медсестри, лікаря-хірурга, студента.

3. Види перев’язочного матеріалу.

4. Загальні правила накладання пов’язок та проведення перев’язок.

5. Види пов’язок на голову.

6. Види пов’язок на шию.

7. Види пов’язок на грудну клутку.

8. Догляд за хворими, прооперованими на голові, шиї, грудній клітці.
Самостійна аудиторна робота (див. алгоритми дій)

1. Провести прибирання приміщення чистої перев′язочної.

2. Виготовити ватні та марлеві кульки.

3. Виготовити марлеві серветки, марлеві турунди.

4. Накласти основні види пов’язок: «шапка Гіппократа», «чепець», «хрестоподібну» та «пращевидну».

5. Під керівництвом викладача провести перев’язку у чистій перев’язочній. 1. Література:

 2. Основна

1. Загальна хірургія / за ред. С.П.Жученка, М.Д.Желіби, С.Д.Хіміча. Київ, “Здоров’я”, 1999.

2. Загальна хірургія. Вибрані лекції / за ред. Б.І.Дмитрієва. Одеса, 1999.

3. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія // Київ, “Здоров’я”, 1999.

4. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія // Київ, “Здоров’я”, 2004.

5. Гостищев В.К. Общая хирургия. Москва, 1993.

6. Стручков В.И., Стручков Ю.В. Общая хирургия. Москва, 1988.

7. Петров С.П. Общая хирургия. Санкт-Петербург, 1999.


 1. Додаткова

1. Юрихин А.П. Десмургия. Ленинград, 1986.

 1. Казицкий В.М., Корж Н.А. Десмургія. Київ, 1999.

 2. Гребенев А.Л., Шептулин А.А. Основы общего ухода за больными. Москва, 1991.

 3. Мурашко В.В., Шуганов Е.Г., Панченко А.В. Общий уход за больными. Учебное пособие. Москва, 1988.

 4. Чен Г., Соннендэй К.Дж., Лилремо К.Д. Руководство по технике врачебных манипуляций (2-е издание) перевод с английского // Москва.: Медицинская литература. – 2002. – 384 с.

Методичну розробку підготував доц. Нестеренко В.Л.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри протокол № 1 від 29.08.2008
Зав. кафедрою проф. Гудз І.М.
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

до практичного заняття на тему:

Догляд за хворими, прооперованими на органах черевної порожнини, промежині, нижніх кінцівках. Пов’язки на живіт, промежину, кінцівки. Догляд за хворими з переломами. Гіпсова техніка. ”
Актуальність теми: адекватний догляд за оперованими хворими має не менше значення, ніж сама операція. Адже добре відомо, що переважна більшість ускладнень, які спостерігаються при хірургічному лікуванні пацієнтів, виникає саме в післяопераційному періоді. Необхідні для цього знання студенти зможуть отримати, освоївши тему даного заняття. Різноманітні пов’язки мають широке застосування в усіх галузях медицини. Кожен лікар повинен володіти основними типами пов’язок на різні частини тіла. Лікування переломів і вивихів кісток є однією з найважливіших проблем травматології, тому що на його шляху стоїть багато найскладніших завдань: розпізнавання переломів, відновлення функції кінцівки, відновлення працездатності потерпілого. Лікар загального профілю повинен знати основи травматології.
Навчальні цілі:

Знати: загальні принципи післяопераційного догляду за хворими, оперованими на черевній порожнині та сечовивідних шляхах; загальні правила накладання пов’язок, покази до призначення пов’язок на живіт, промежину і нижню кінцівку; клінічну симптоматику переломів і вивихів, патологічну анатомію пошкоджень і патофізіологічні основи наслідків пошкоджень.

Вміти: поставити шлунковий зонд і промити шлунок, поставити сифонну клізму, виконати катетеризацію сечового міхура м’яким катетером у чоловіків та жінок; накладати різні типи пов’язок на живіт, промежину і нижню кінцівку; надати першу допомогу при переломах та накласти шину для транспортної іммобілізації, накласти гіпсову лонгету при переломах кісток кінцівок.
Завдання для самостійноїпоза аудиторної роботи

1. Пригадати із фізіології та анатомії особливості будови та функціонування травної, серецево-судинної, дихальної та сечостатевої систем.

2. Повторити із попередніх занять основні типи пов’язок за технікою накладання.

3. Із практики догляду за хворими пригадати основні види маніпуляцій при догляді за хворими із ліжковим режимом.

4. Підготуватись до відповіді на тематичні запитання.
Контрольні питання теми:

1. Загальний догляд за хворими в післяопераційному періоді.

2. Початкові ознаки розвитку в післяопераційному періоді ускладнень з боку життєво

важливих систем.

3. Догляд за хворими після наркозу.

4. Особливості догляду за хворими після операцій на органах черевної порожнини.

5. Особливості догляду за хворими після операцій на промежині.

6. Основні правила накладання бинтових пов’язок.

7. Основні типи пов’язок на живіт.

8. Основні типи пов’язок на промежину.

9. Основні типи пов’язок на нижні кінцівки.

10. Особливості догляду за хворими з переломами.

11. Види гіпсових пов’язок.

12. Умови і правила накладання гіпсових пов’язок.Самостійна аудиторна робота (див. алгоритми дій)

1. Оволодіти методикою постановки шлункового зонда.

2. Виконати катетеризацію сечового міхура.

3.Виконати постановку газовідвідної трубки.

4. Оволодіти методикою накладання бинтових пов’язок на живіт, промежину, нижню кінцівку.

5. Оволодіти методикою накладання іммобілізаційних шин.

6. Оволодіти методикою накладання гіпсової лонгети.

 1. Література:

 2. Основна

1. Загальна хірургія / за ред. С.П.Жученка, М.Д.Желіби, С.Д.Хіміча. Київ, “Здоров’я”, 1999.

2.Загальна хірургія. Вибрані лекції / за ред. Б.І.Дмитрієва. Одеса, 1999.

3.Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія // Київ, “Здоров’я”, 1999.

4. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія // Київ, “Здоров’я”, 2004.

5. Гостищев В.К. Общая хирургия. Москва, 1993.

6. Стручков В.И., Стручков Ю.В. Общая хирургия. Москва, 1988.

7. Петров С.П. Общая хирургия. Санкт-Петербург, 1999.


 1. Додаткова

 1. Юрихин А.П. Десмургия. Ленинград, 1986.

 2. Казицкий В.М., Корж Н.А. Десмургія. Київ, 1999.

 3. Гребенев А.Л., Шептулин А.А. Основы общего ухода за больными. Москва, 1991.

 4. Мурашко В.В., Шуганов Е.Г., Панченко А.В. Общий уход за больными. Учебное пособие. Москва, 1988.

 5. Чен Г., Соннендэй К.Дж., Лилремо К.Д. Руководство по технике врачебных манипуляций (2-е издание) перевод с английского // Москва.: Медицинская литература. – 2002. – 384 с.

Методичну розробку підготував ас. Диб’як Ю.М.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри протокол №1 від 29.08.2008
Зав. кафедрою проф. Гудз І.М.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

до практичного заняття на тему:

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка