Всукраїнське Громадське Об’єднання «Проти гіпертензії» Ukrainian Antihypertensive SocietyСкачати 50.33 Kb.
Дата конвертації05.12.2016
Розмір50.33 Kb.
Всукраїнське Громадське

Об’єднання «Проти гіпертензії»

Ukrainian Antihypertensive Society


03680, МСП м.Київ-151, вул. Народного ополчення, 5 Тел.: +38 044 249-70-40 Факс: +38 044 249-70-41

Сайт: www.hypertension.at.ua


5, Narodnogo opolchenia Str., Kyiv, Ukraine, 03680 Tel: +38 044 275-66-22 Fax.: +38 044 249-70-41

Site: www.hypertension.at.ua


Резолюція

науково-практичної конференції «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні»

25-27 травня 2016 року, м. Дніпро

Науково-практична конференція була організована Національною АМН України, Міністерством здоров’я України, ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМНУ», ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Асоціацією кардіологів України, ВГО «Проти гіпертензії», Асоціацією дослідників України.

Науково-практична конференція була присвячена сучасним методам діагностики і лікування артеріальної гіпертензії та охоплювала наступні питання: проблеми контролю артеріального тиску, артеріальна гіпертензія і серцево-судинний ризик, сучасні аспекти лікування артеріальної гіпертензії, артеріальна гіпертензія та цукровий діабет, лікування артеріальної гіпертензії з супутньою патологією, такою як фібриляція передсердь та ішемічна хвороба серця, сучасні технології лікування артеріальної гіпертензії, безпечність медикаментозного лікування, інгібітори АПФ та їх комбінації, блокатори ангіотензинових рецепторів та їх комбінації: спірні та невирішені питання, захворювання нирок та артеріальна гіпертензія.

В її роботі взяли участь близько 300 лікарів та науковців із усіх областей України. В рамках конференції було проведено 6 лекцій, 2 круглих стола, 1 майстер-клас та конкурс на кращу наукову роботу серед молодих вчених, проведено обговорення уніфікованого клінічного протоколу з лікування артеріальної гіпертензії, заслухано 40 наукових доповідей, серед яких представлені результати власних досліджень: СИСТЕМА (проблеми контролю систолічного артеріального тиску в Україні), ПІЛОТ-1, ПІЛОТ-2 (контроль артеріальної гіпертензії за допомогою комбінованої терапії в Україні), ТРІУМФ (лікування артеріальної гіпертензії в Україні), ХІПСТЕР (контроль артеріальної гіпертензії за допомогою комбінованої терапії: блокаторів рецепторів до АТ II та антагоністів кальцію), EPHES (фіксована комбінація у лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця).

Провідними вченими України було зроблено доповіді та прочитано лекції з актуальних питань патогенезу, діагностики, лікування і профілактики артеріальної гіпертензії та її ускладнень, супутніх станів, особливості терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією та фібриляцією передсердь, смертність та тривалість життя населення України при АГ, побічних дій антигіпертензивних препаратів. Обговорені питання впливу соціальних медіа на профілактику артеріальної гіпертензії, проблеми у лікуванні резистентної гіпертензії, лікування дисліпідемій при артеріальній гіпертензії, вторинні артеріальні гіпертензії у клінічних випадках, розгляд антитромбоцитарної терапії у первинній та вторинній профілактиці, синдром обстуктивного апное сну при артеріальній гіпертензії та методи боротьби з ним, 35-річна динаміка поширеності АГ та її контроль у міській популяції.

Під час обговорення виступів та дискусій на конференції визначені наступні перспективні напрямки наукових досліджень і заходів в практичній кардіології: 1. Постійне формування позитивної мотивації у населення щодо необхідності профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. Створення інформаційного простору для здорового способу життя та профілактики серцево-судинних захворювань на державному рівні.

2. Забезпечення керівниками Управлінь охорони здоров′я розповсюдження санітарно-просвітницьких матеріалів для населення, що пропагують здоровий спосіб життя. Активне залучення медичних сестер, фельдшерів та працівників аптек до пропаганди медико-санітарних знань і профілактики артеріальної гіпертензії серед населення.

3. Удосконалення програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних працівників лікувально-профілактичних закладів з питань профілактики та лікування артеріальної гіпертензії для подолання лікарської інерції у веденні пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

4. Поєднання зусиль кардіологів, неврологів, терапевтів, ендокринологів і сімейних лікарів у розв‘язанні проблем артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень.

5. Вивчення багатофакторних впливів на захворюваність та смертність населення, де однією з складових є артеріальна гіпертензія.

8. Забезпечення моніторингу епідеміологічної ситуації щодо артеріальної гіпертензії та факторів ризику її виникнення.

9. Широке впровадження в практику положень клінічної настанови та уніфікованого клінічного протоколу з діагностики та лікування хворих з артеріальною гіпертензією.

В рамках громадського обговорення нової редакції уніфікованого клінічного протоколу з діагностики, лікування та профілактики артеріальної гіпертензії в Україні запропоновано наступні принципові положення:

1. Рекомендувати поширення методу домашнього самомонітрування артеріального тиску з метою більш ефективного контролю АТ на фоні терапії та підвищення прихильності пацієнтів до лікування, а також опрацювати механізми реімбурсації коштів, витрачених пацієнтами на апарати для вимірювання артеріального тиску в домашніх умовах.2. Враховуючи низький відсоток пацієнтів з ефективним контролем АТ в українській популяції хворих на АГ рекомендувати тимчасово на період дії нової редакції уніфікованого клінічного протоколу (три-чотири роки) для усіх категорій хворих на АГ єдиний цільовий рівень АТ при офісному вимірюванні менше 140/90 мм рт. ст. із наголошенням жорскої необхідності його досягнення, при умові, що якщо на фоні антигіпертензивної терапії досягнуто більш низький рівень АТ (<140/90 мм рт. ст.), а терапія добре переноситься, немає жодних побічних ефектів з боку самопочуття хворого або якості життя, схему лікування не варто корегувати.
Конференція ухвалила:

 • Продовжити активне виявлення осіб з артеріальною гіпертензією, впровадження її первинної і вторинної профілактики та стратифікації ризику.

 • Сприяти формуванню прихильності пацієнтів і медичних працівників для підвищення ефективності профілактики і лікування артеріальної гіпертензії.

 • Продовжити роботу по забезпеченню хворих на артеріальну гіпертензію сучасними лікувальними технологіями.

 • Забезпечити 100% диспансерний нагляд хворих на АГ з високим ризиком.

 • Активно втілювати комбіновану антигіпертензивну терапію, корекцію ризик-факторів та антитромбоцитарну терапію у хворих на АГ з високим ризиком.

 • Удосконалити роботу по своєчасному виявленню і патогенетичному лікуванню симптоматичних гіпертензій.

 • Забезпечити плідну співпрацю з неврологами, ендокринологами та нефрологами щодо пацієнтів з високим ризиком кардіо-васкулярних ускладнень.

 • Активізувати співпрацю з викладачами і студентами ВНМЗ та ЗПО щодо проведення роз’яснювальної превентивної роботи серед населення.

 • Розробити та впровадити навчальні програми (модулі) сучасних методів лікування АГ для студентів ВНМЗ та слухачів курсів підвищення кваліфікації ЗПО.

 • Проведення наступної науково-практичної конференції з артеріальної гіпертензії в Україні 24-26 травня у м. Київ 2017 року.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка