Вступ Частина перша. Переплетені території, переплутані історіїСторінка54/55
Дата конвертації05.11.2016
Розмір7.25 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

імперська авантюра [imperial adventure] 27, 101, 153

імперська зустріч [imperial encounter] — див. зустріч: імперська

індуїзм [Hinduism] 218, 224, 288-289, 291, 431

індустрія свідомості [consciousness industry] 409, 463

індустріалізація [industrialization] 49, 104, 123, 138, 147, 161-162, 167, 195, 313, 369, 395

інклюзивність [inclusiveness] 63, 154, 243, 264, 271

інтереси [interests] 18, 23, 25, 27, 29-30, 43, 47, 57, 64, 76-77, 101-102, 116, 188, 126, 138, 140, 147, 152-153, 157-158, 160, 172, 226, 245, 268, 282, 319, 338, 347, 356, 367, 381, 398-399, 402, 412, 422, 431, 434, 442, 447; — доктрина інтересів 268

інтерпретація [interpretation] 16-18, 25, 47, 71, 76, 81, 83, 95, 102, 119, 150, 152-153, 178, 190, 204, 216, 237, 254, 264, 275, 312, 362, 373, 381, 383, 430, 435, 443, 466

інше [other] 20, 23, 27, 29-30, 43, 71, 79, 95, 101, 119, 137, 160-161, 170, 174, 177, 218, 236, 243, 246, 275, 294, 298, 307, 350, 364, 375, 384, 404, 409, 413, 418, 423, 432-433, 438, 449, 456, 460, 467; — в живописі 243; — «інші» літератури 87 — 88, 440; — його присутність 262; — розуміння Іншого 85, 102, 216

ірландськість [Irishness] — див. сутність: ірландськість

іслам [Islam] 28, 53, 75, 78-80, 97, 196, 218, 263, 279, 287, 289, 310, 323, 349, 353, 363, 366-367, 381, {594} 413-414, 420, 426-428, 431, 436, 455, 464; — його американські репрезентації 413, 415, 420; - його орієнталістичний опис 11; — фундаменталізм 75, 304, 324, 430; ісламоцентризм [Islamocentrism] 24, 28

іспанізм [espagnolisme] 232

історицизм, історицисти [historicism, historicists] 92, 102, 106, 423

історична доля [historical destiny] 67

історична неодмінність [historical necessity] 80-81, 200

історіографія [historiography] 12, 30, 41, 87, 128, 156, 158, 175, 245, 351-352, 355, 357

історіописання [historical writing, writing of history] 31, 172, 424; — і розширення імперії 294

історія [history] 13, 20-25, 27, 30-32, 38-40, 42-43, 47, 50, 52, 56, 58-60, 62-63, 65-66, 70, 72, 7576, 80-82, 85, 87, 89, 95-96, 122, 134, 156, 163-164, 167-168, 191, 198, 203-204, 208, 218, 226, 237, 241-242, 245, 254, 258-261, 266-267, 277, 279-280, 282, 286-287, 291, 293-294, 301-304, 306-308, 310, 312-313, 315, 320, 323, 325, 328, 330, 334-337, 340, 342, 344-348, 351-353, 357, 359-360, 362, 367, 371, 374, 376, 380-381, 385-389, 399, 404, 414-415, 419-424, 434, 437, 441, 444, 446, 451-452, 458-460, 462, 467; — і географія 91-92, 272; — її досвід 25-26, 42, 154; — її ідея 90; — і культура 26-27, 92, 94; — її множинність 58-59, 98, 101, 219, 237, 242, 245, 255, 265-266, 310, 316, 321, 327, 336, 364, 389, 434; — як наука 92, 97, 159, 224, 248, 275, 363, 394; — національна 379; — її офіційна та спірні версії 306, 338, 434-^36, 449, 451; — переплетення історій 56, 58, 79, 84, 92, 108, 354, 362, 382, 435; — її привласнення 132, 200, 373; — просторова 17; — і роман 131, 150-151, 153, 155, 205; — «третій світ» 388


Кайзер-і-Гінд [Kaiser-i-Hind] 228

канон [canon] 103, 106, 115-116, 153, 191, 203, 224, 287, 311, 423, 441, 446, 456; — дискусія про канон на Заході 78, 104; — національний 439; — його перегляд (реінтерпретація)99, 107, 119

капіталізм [capitalism] 152, 249, 318-319, 375, 393, 433; — ґлобальний 369; — його ісламські корені в Єгипті 84; — колоніальний 244, 346, 350; — пізній 373

капіталістичне друкарство [printcapitalism] 305

картезіанство [Cartesianism] 199

картографування (нанесення на карту) [mapping, charting] 75, 104, 319-320, 355, 389, 427, 441, 458, 460; — духовної території 319, 428

католицизм [Catholicism] 88, 270, 323

кінець історії [the end of history] 362, 445, 460

«кінець модерності» [end of modernity] 458 {595}

колаборація [collaboration] 27, 44, 129, 191, 220, 244, 297, 316, 364-365, 367

колоніалізм [colonialism] 46, 48, 53, 55, 59, 61, 66, 80, 83, 88, 195, 202, 236, 240, 243, 245-246, 251, 269, 279, 281, 286, 295, 297, 300, 309, 315, 328, 330, 334-336, 338-340, 344-345, 348, 350-351, 358, 370-374, 378, 385, 408, 415, 417, 425, 440, 443, 452; — антиколоніалізм 65, 81, 112, 280, 295, 338-340, 359, 370, 397, 428; — бельгійський 63, 118, 120, 285; - британський 63, 120, 146, 203, 206, 210, 215, 217-218, 221, 225-226, 228, 241, 260, 284, 291, 307, 313, 321, 356; — голландський 285, 357; — іспанський 146, 185, 313, 356; — німецький 285; — його означення 44; — опір йому 70, 96, 268, 279-281, 295, 298, 338-340, 354; — португальський 146, 285, 313, 356, 380; - староримський 119-120, 146, 313; — й утилітаризм 241; — французький 117, 146, 246-247, 250-255, 260-261, 264-265, 267, 285, 295-296, 313, 340-341, 366, 377, 380

колоніальна зустріч [colonial encounter] — див. зустріч: колоніальна

колонізація [colonization] 113, 132, 135, 169, 242, 250, 263-264, 295, 301, 313, 319, 356, 376; — реколонізація 397

колонії [colonies] 39, 42, 52-54, 56, 59-60, 63-64, 80, 127, 133-134, 137-138, 147, 156, 164-165, 169, 173, 224, 236, 240, 244-245, 247, 249, 260-261, 265, 268, 281-282, 285, 295, 301, 314, 318-319, 321, 338-339, 346, 349, 357, 380, 383; — як безупинні підприємства 45; — білі колонії 16, 125, 203; - і підтримання трибу життя вдома 105, 116-117, 133, 141-143, 146-148, 150-151, 155, 170; — як царини можливостей 18, 50, 113-114

компаративісти [comparatists] — див. порівняльне літературознавство

комунізм [communism] 47, 408, 427, 440, 451; — і деколонізація 66

консенсус [consensus] 124, 400, 403, 437-438, 449-450; — на Заході 67; — імперський 98; — націоналістичний 308

консолідоване бачення [consolidated vision] 127, 243, 246, 337

контамінація [contamination] 441

контрабанда [smuggling] 429

контрапунктний аналіз [contrapuntal analysis] 116-117, 174, 178, 191, 218, 361, 443

контрапунктність [contrapuntal] 30, 56, 72, 85, 95-96, 136, 237, 259, 279, 306, 314, 362, 386, 388, 462, 467

контрнаратив [counter-narrative] — див. наратив: контрнаратив

контрнасилля [counter-violence] — див. насилля: контрнасилля

корпорація [corporation] 20, 359; — мультинаціональна 430; — транснаціональна 394, 408

космополітичні письменники [cosmopolitan writers] 429

кочування [nomadic] 30, 386, 461 — 462

критика [criticism] 38, 56, 69, 86, 93, 102, 107, 114, 168, 275, 343-344, 351, 364, 385-386, 403, 406-407, 423-426, 430, 433, 435-437, 439-440, 442, 460 {596}

критична теорія [critical theory] 106-107, 385, 409, 459

культура [culture] 11-12, 20-27, 29-32, 43-48, 51-52, 56-57, 70, 7576, 78-79, 81, 85, 92, 94-95, 9798, 101-102, 104, 107, 111-112, 114-116, 119, 137, 150, 155-156, 158, 162, 165-172, 174, 177-178, 189, 209, 218, 224, 227, 236, 238-239, 243, 251, 267, 270272, 275, 278-282, 286-287, 294-295, 297, 302-303, 305-307, 309, 313-315, 317, 321-322, 337, 341-345, 351-353, 361-363, 365, 367, 370, 372-373, 379-382, 384, 386, 404, 408-409, 416, 418-423, 425, 430, 435, 437-441, 444-447, 449-452, 455-456, 458-460, 463, 465, 467; — арабська 415, 435-436; - її відокремлення від мирського 14-15, 48-50, 102-104, 106, 174, 199-200; - європейська 407; — західна 373; — імперіалістична 374; — імперська 236, 243, 298-299; - креольська 382; — націоналістична 371; — національна 48-49, 72, 87, 95, 305, 308, 359; — її неоднорідність 28, 51, 84; — її означення 12-13, 88; — опозиційна 365, 370, 382; — і політика 14, 67, 86, 93, 102 — 103, 107, 135, 153, 286, 337; — політична 419; — і репрезентація 102-103, 160, 222; — і розширення імперії 26, 41, 314; — тубільна 381

культура незадоволення [culture of complaint] 28

культурна конфігурація [cultural configuration] 429

культурний імперіалізм [cultural imperialism] — див. імперіалізм: культурний
лімінальність [liminal] 211-212, 215

лінґвістика [linguistics] 103, 156, 158, 161, 170, 425

лінійність [linear] 30, 208, 327, 354, 382; - лінійний розвиток 441

література [literature] 48-49, 55, 70, 79, 85, 88, 97-99, 102, 126, 137, 153, 159, 162, 168-170, 172, 275, 295, 304, 306, 333, 342, 348-349, 380, 384, 386, 422-423, 425-426, 428, 430, 436, 439-444, 446-447; — англійська 17, 50, 116, 121, 138, 156-157, 161, 201, 203, 238, 311, 426; — англомовна 425, 427, 429-430, 432, 441; — арабська 411, 415-416, 435, 440; — африканська 303, 336-337, 440; — європейська 37, 88, 90, 116, 299, 301, 343; — жіноча 442; — західна 18, 90, 104, 107, 441, 456; — корінна американська 425; — і націоналізм 87, 333, 441; — неєвропейська 440; — передромантична 139; — і політика 440; - постколоніальна 106, 342, 432; — російська 157; — світова 88, 91-92, 441; - Сполучених Штатів 90, 403-404; — франкомовна 435; — французька 155, 157, 263; див. також роман

література розв’язки [fiction of resolution] 131 {597}

літературознавство [literature, literary study] 363, 439

логіка насмілювання [logic of daring] 103, 453, 462
мандрівна теорія [traveling theory] 446

марґіналізація, марґінальність [marginalization, marginal] 63, 67, 75, 99, 116, 250, 306, 361, 440, 450-451, 463, 465

марксизм, марксисти [Marxism, Marxists] 93, 102, 106, 115, 278-279, 285, 348, 370, 375, 385-386, 399, 445-446

медіа [media] 58, 67, 77-78, 107, 400, 403, 407-408, 412-413, 418, 422-423, 430-431, 442, 447-449, 453, 455, 458; — і культурний імперіалізм 407-408

медіа-репрезентації [media representations] 67, 76, 79; - арабів на Заході 77

меншість, меншина [minority] 18, 30-31, 57, 67, 81, 98-99, 147, 154, 219, 280, 304, 317, 364, 369, 371, 419, 452, 460

метафізика [metaphysics] 41, 136, 330

метафізика сутностей [metaphysics of essences] 323

метод [method] 25, 29, 55, 87, 95, 114, 249, 268, 334, 343, 355, 361, 374, 382, 386, 435, 440; — засилля західного методу 80

метод клопоту [technique of trouble] 371

методологія [methodology] 76, 92, 350, 387; - постколоніальна 357; метрополійна зустріч [metropolitan encounter] — див. метрополія: метрополійна зустріч метрополія [metropolitan] 11, 17, 23, 27, 42-44, 46-47, 55, 68, 70, 91, 95, 97-99, 103, 105-106, 108, 123, 125-126, 128, 132, 134, 137-138, 145, 147, 151, 159, 163, 167-168, 172, 174, 198, 205, 236, 265, 279, 281, 286, 294, 310, 317, 319, 338, 340-341, 343-344, 353, 357-358, 361, 383, 385-387, 393, 424, 427, 431, 440, 452, 454; — метрополійна аудиторія 358, 361; - метрополійна зустріч 343; — метрополійна історія 16, 95, 364; — метрополійна культура 75, 95, 98, 162, 170, 239, 285-286, 306, 343-344, 352, 370; - метрополійна література 441; — метрополійна присутність 123; — метрополійний центр 442; — опозиція в ній 383

«ми» та «вони» [„us“ and „them“; „they“ and „we“] 12-14, 27, 29, 47, 59-60, 101, 137, 169, 190, 227, 283, 300-301, 361, 410, 424, 432

минуле [past] 18, 27, 47, 52, 55, 65, 89, 121, 133, 195, 199, 238, 257, 259, 264, 266, 275-276, 289, 298, 301, 303, 322, 325, 334-335, 344, 350-351, 359, 372, 374, 388, 417, 435, 450, 452, 460; — його версії 38, 53, 56, 174, 298-299, 301, 358; — його вплив на сьогодення 54; — й інтерпретації теперішнього 37-38, 42, 54, 103, 268; — його історизація 132; — образи минулого 38, 436; — переплетення із теперішнім 37-38, 51, 58, 70, 72, 77, 81, 108, 159, 166, 168, 171, 268

мистецтво [art] 19, 48-49, 73, 89, 107, 165, 179, 188, 197, 207, 224, 270, 272, 277, 314, 343, 369, 385, 422, 424, 430, 437, 439, 442, 454, 459-461; {598} — його автономія 50, 106; — арабське 415-416; — його заанґажованість 27, 41, 58, 167, 178; — постколоніальне 415-416

міґрація [migration] 113, 429, 453, 461-462, 464-465; - тема міґрації 429

мікрофізика влади [micro-physics of power] 65, 172, 385

мімезис [mimesis] 382

місіонери [missionaries] 82-83, 156, 171, 199, 258, 278, 280, 284, 300, 349, 366

місія [mission] 40, 61, 90, 98, 120, 148, 221, 243, 315, 399, 413, 446, 462; — імперська 112, 135, 168, 317, 368, 403; — історична 403-404; — колонізаційна 47, 114; — цивілізаційна 22, 60, 69, 170, 199, 248, 312, 315

міф про заснування [foundation myth] 437

міф про «лінивого тубільця» [myth of the „lazy native“] 224, 245246, 346, 350, 356

мова [language] 68, 86, 88, 137, 139, 149, 163, 201, 225, 234, 299, 301-302, 305, 314-316, 327, 342, 346, 353, 361, 363-364, 377, 387, 421, 424, 426-427, 433-434, 467; — англійська 158, 234, 303, 425-427; — арабська 158, 256, 260, 300, 349, 371, 426; — африканська 303; — бенґалі 234; — її викривлення 360; — гінді 234; — грецька 231; — ґельська 317; — двомовність у Індії 158; — китайська 234; — класичні 87; — латина 234; — і національна культура 305; — пушту 234; — санскрит 158, 279, 282, 425; — теорії мови 385; - тубільна 320; — урду 234; — французька 379; — чужоземні мови 90

модернізація [modernization] 59, 194, 241, 283, 296, 315, 365, 368, 406-407; — ісламу 75

модернізм [modernism] 103, 270, 311, 341-342, 459

модерність [modernity] 308, 322, 435-436, 458

музика [music] 29, 96, 112, 171, 176-178, 180, 185-191, 207, 223, 280, 343, 348-349, 461-462

мультикультуралізм [multiculturalism] 14, 31, 420, 445-446, 460
надбудова [superstructure] 465

накопичення [accumulation] 40, 44, 121, 277, 373, 393, 465; — його ідеологічна підтримка 104, 106, 314; — накопичення територій 104, 200

наратив [narrative] 13, 17, 24-25, 61-64, 96, 104, 118, 120, 134, 156, 159, 171, 200, 244, 257, 259-260, 264, 269, 271, 275, 278-279, 291, 305, 322, 326, 330, 334, 352-354, 357-359, 377-379, 382, 384, 386-387, 389, 437, 452, 464; — антинаратив 386; — арабський 306; — і влада 120, 126-127, 131, 160; — його зникнення 352; — й ідентичність 132; — й імперія 13, 26, 119, 122, 128, 135, 172, 240, 243, 250, 254, 259, 265, 267, 270, 277, 299; {599} — й історія 242; — контрнаратив 330, 378-379, 451 — і минуле 133-134; — і моральний порядок 133-134; — напівофіційний 451; — ненаратив 388; — офіційний 378, 439, 451; — санкціонований 437

наратив дослідження [exploration narrative] 121

наративи просвітництва й емансипації [narratives of emancipation and enlightenment] 12, 31, 65, 103, 352, 457

наративізація суспільства [narrativization of society] 132

нарація [narration] 13, 300

насилля, насильство [violence] 95, 172, 199-200, 280, 300, 326-327, 330-333, 363-364, 372, 375-377, 380-381, 388, 403, 409, 413, 419, 421, 429, 449, 456, 458; — контрнасилля 372, 376

наука [scholarship, science] 48-49, 62, 73, 87, 89, 181, 280, 284, 315, 343, 360, 362, 366-367, 386, 423-424, 445, 453, 460; — і колоніалізм 73-74, 83, 158-161, 171, 182-183, 199, 203, 224-228, 241-242, 245, 247248, 313, 385; — і націоналізм 87; див. також спеціалізація: в науці

націєтворення [nation-making] 139

націоналізм [nationalism] 14, 24, 28-30, 54, 59, 65, 71, 76, 80, 87, 99, 104, 117-118, 224, 255, 290, 298, 304-308, 311, 315-318, 323-326, 330, 332-334, 338-340, 349, 353, 357, 365-368, 370-371, 374, 378-379, 382-383, 386, 407, 417, 419, 426, 429, 440, 452, 460; — азійський 295; — алжирський 258, 260, 267; — антинаратив 464; — арабський 259, 348-349, 352353, 359-360, 362, 364, 414, 417; — африканський 295, 341, 348; — близькосхідний 28; — і визвольні рухи 298, 330; — і відтінок патріархальності 317; — і грамотність 418; — індійський 220, 271, 291-293; — ірландський 320, 322, 332; — ісламський 259, 287-288, 364; — леґальний і нелеґальний 377-378; — і літературознавство 85, 87, 439; — мусульманський — див. націоналізм: ісламський; — його наратив 357; — незахідний 307; — ортодоксальний 379; — і «третій світ» 297, 306-307, 310, 369; — третьосвітній 28-29, 428, 457; — тубільний 54, 96, 117, 449

національна безпека [national security] 90, 410, 428

нація-держава [nation-state] 303 не-Захід [non-West] 23, 67, 79, 95, 101, 184, 253, 268, 275, 282, 286, 307, 349, 382, 386, 423, 441, 446, 488, 450, 452

неґритюд [négritude] 53, 304, 317, 322-323, 349, 388, 428

неґативна діалектика [negative dialectic] 322

неєвропейськість [non-European] 12-13, 20, 62, 69-70, 78, 80, 92, 94-95, 101, 116, 128, 136, 155, 159, 168, 186, 238, 243, 252, 258, 275, 280, 296-297, 299, 302, 308-309, 312, 314, 317, 330, 339, 341, 349, 358, 365, 368, 370, 381, 397, 439-440; — її зведення до вторинного статусу 106; {600} — її репрезентація 159-160, 168, 175, 181

незалежність [independence] 12, 18, 21-22, 24, 38, 51, 53, 56-57, 60, 62, 64, 69, 72, 75, 82, 92, 99, 118, 135-136, 192-193, 203-204, 218-219, 237, 255, 258-261, 277, 281, 283, 285-286, 290, 297, 305-307, 309-311, 316, 325, 345, 347, 350, 352-353, 358, 362, 364, 366, 368-369, 371-374, 379, 383-384, 405, 407-408, 426, 441, 453, 462, 466

ненаратив [non-narrative] — див. наратив: ненаратив

неозорі образи [overscale/out-of-scale images] 431 — 432

неоімперіалізм [neo-imperialism] 64, 429

неофашизм [neo-fascism] 452

нечистість [impurity] 178, 382, 465

нижчість [inferiority] 14, 45, 48, 54, 67, 87, 135, 160, 162, 167, 170, 174, 204, 223, 246, 248, 295-296, 298, 313, 332, 339, 366, 371, 384, 405, 433

Новий світ [New World] 121, 301

«новий світовий порядок» [New World Order] 394, 408, 420; — його риторика 19
обгороджування [enclosure] 138, 441, 447

об’єктивність [objectivity] 246, 323, 360, 361; — і тубілець 238, 361

обурення [ressentiment] 302, 323, 380

одновимірне суспільство [one-dimensional society] 409

окциденталізм [occidentalism] 71, 104, 445

«опанування життям» [regrasping-of-life]214

опера [opera] 41, 137, 174-181, 184-192, 194, 196-198, 275

опір, протистояння [resistance] 12, 20, 28, 45, 56, 65, 69-70, 8081, 83-84, 94-96, 98, 103, 116-118, 127-129, 161, 167, 193, 219-220, 234, 237, 243-245, 251, 258, 261, 263, 268-269, 280-281, 283-284, 286-288, 290, 293, 295, 298, 301, 303-306, 308-310, 314-315, 323-324, 337-339, 352, 354, 356, 360, 362, 365, 367, 369-370, 381, 383, 385-386, 403, 444, 460, 462; — внутрішній 46, 135, 137, 243, 267, 271; — вторинний 298; — його небезпеки 99, 298; — культура опору 70, 301, 305, 314, 320, 342, 371, 382, 424; — культурний опір 381; — і література 70, 106, 306, 318, 337, 380; — первинний 298, 309, 383; — теорія опору 70, 383

оповідь [the story] 13, 61-63, 67, 210, 232, 240, 242, 354-355, 442

опозиція [opposition] 65, 85, 99, 245, 253, 286-288, 314, 323, 330, 337-338, 341-342, 360, 364-365, 370-372, 375, 383, 385, 403, 433, 460, 462; — бінарна 29

організація простору [organization of space] 375, 450; — в колоніальній Австралії 17; — колоніального міста 31, 47, 171, 174, 194-197, 250, 375

оречевлення [reification] 84, 332, 375, 424, 448, 463

Орієнт [Orient] 18, 24, 75, 87, 97, 170, 174, 183, 186-187, 246, 264, 279, 306

орієнталізм [orientalism] 28, 54, 71, 84, 87, 92, 96, 104, 128, 158, 172, 183, 185-187, 221-222, 227, 235, 245-246, 282; {601} - антиорієнталізм 363-364

орієнтальний ренесанс [Oriental Renaissance] 183, 279

ортодоксальність, ортодоксія [orthodoxy] 68, 99, 310, 372, 386, 389, 425, 432, 434-435, 458, 464

освіта [education] 30-31, 48, 62, 124, 148, 167, 169, 182, 202, 243, 286, 309, 347, 366, 416, 439, 445, 452, 454, 460; - арабо-ісламська 371; — колоніальна 84, 161, 170-171, 199, 202, 206, 210, 226, 297, 315, 350-351, 367, 371, 417; — ліберальна 103; — її національні системи 57, 368, 371, 460; — у Сполучених Штатах 78, 90, 103
паназійство [Pan-Asianism] 281, 285

панарабізм [Pan-Arabism] 285, 317, 353

панафриканізм [Pan-Africanism] 281, 285, 317, 341

паноптикум [Panopticon] 17, 241, 306, 315, 416, 421, 432^33, 436, 443, 445, 455

патріотизм [patriotism] 51, 57, 85, 307; — риторика патріотизму 104

перебудова ідеології [reconstitution of ideology] 395, 423

перевписування [reinscription] 298

переплетення [intertwined] — див. історія: переплетення історій, досвід: його переплетеність і взаємонакладність

перетин кордону [crossing borders] 51, 417, 429-430, 441; див. також міґрація, еміґрація, імміґрація

«перший світ» [the Frist World] 370

«перебудова» [perestroika] 457

пізнавана спільнота [knowable community] 123

плантатори, плантації [planters, plantations] 105, 116, 130, 143, 145-146, 149, 151-152, 154, 246, 250, 338

платонізм [Platonism] 199

пов’язаність [linkage] 414, 417

поглиблення недорозвитку [development of underdevelopment] 394

подорож, мандрівка [voyage, travel] 18, 40, 61, 70, 78, 112, 121, 145, 152, 178, 193, 199, 234-235, 237, 240, 242, 271, 301, 341, 354; — лейтмотив подорожі 120, 206, 208, 256, 271, 296, 299; — подорож на південь 299; — подорож на північ 70, 300; див. також «подорож у»

«подорож у» [voyage in] 306, 344, 358, 365

подорожні нотатки [travel writing] 20, 25, 129, 159, 169

поезія [poetry] 37-38, 275, 326-327, 329-331, 334, 336, 379, 389, 424, 435-436

позитивізм [positivism] 440, 456

полігамія [polygamy] 79, 263, 309

політика [politics] 19, 30, 39, 43, 48-49, 66, 76, 80, 83, 89, 93, 151, 201, 224, 241, 249, 292-293, 308, 323, 325, 327, 331, 336, 339, 341, 348, 351, 358, 360, 371, 385, 388-389, 402, 406-407, 413-414, 421, 433, 437, 441-443, 447, 449; — й естетика 67, 429; — й ідентичність 24; — і культура 67, 102, 118, 251, 286; — й мистецтво 175-177, 251, 430; — політика обвинувачення 55-56, 81; див. також риторика обвинувачення; — і риторика 55, 80; — і соціальні науки 101-102, 360-361

політика стримування [containment policy] 396 {602}

понаднаціоналізм [supra-nationalism] 308

порівняльне літературознавство [comparative literature] 85, 8790, 92, 94, 443; — й імперія 95; — його імперське походження 86-87

порядок [order] 19, 57, 59, 74, 91, 115, 122, 137, 144, 155, 159, 169, 227-228, 278, 289, 305, 326, 330, 332, 395, 402, 421, 458, 462; - вдома і закордоном 105, 111, 130, 133, 136-137, 141-143, 146-148, 150, 198, 362; -моральний 133, 150; див. також «новий світовий порядок»

постімперіалізм [post-imperialism] 279

постколоніальність [post-colonial] 28, 53, 55, 63, 70, 76-77, 85, 99, 106, 154, 264, 278, 301, 310, 315, 341-342, 345-346, 357-358, 364, 369, 380, 412, 428-429, 432, 440, 442, 462

постмодернізм [post-modernism] 65, 103, 423, 450, 458; — і споживча культура 450

постмодерність [post-modern] 431

постструктуралізм [poststructuralism] 345, 424, 458

правління [rule] 53, 56, 58, 95, 219-223, 226-227, 254, 260, 286, 288, 350, 370, 405, 414-415, 419, 434; — його стилі 199

привласнення (перепривласнення) [appropriation] 215, 236, 265, 280, 307, 378; — історії 132; — Орієнту Європою 279; — території 215, 236, 265

пригноблені знання [subjugated knowledges] 342

примітивізм [primitivism] 278

присутність [presence] 17-18, 27, 45-46, 111-113, 122-123, 128, 138, 140, 142, 147, 180, 182, 200, 207, 235, 254, 259, 262, 268-269, 283, 287, 292, 318, 404, 407, 421, 451, 464; — білої людини 244, 407; - європейська 117, 244, 254, 283 287, 292; — імперська 113; — Іншого 262; - корінна (тубільна) 30, 256, 262, 283; — метрополійна — див. метрополія: метрополійна присутність; — нова присутність в Європі 270

Просвітництво [Enlightenment] 17, 87, 338-339, 347

простір [space] 17, 91, 132-134, 136-137, 140-141, 144-146, 168, 170, 235-236, 287, 302, 318-319, 342, 375, 413, 434, 458, 461; - просторова історія — див. історія: просторова; — культурний 400; — соціальний 17, 121, 132; див. також організація простору, публічний простір

просторовість [spatiality] 272, 443; див. також простір

професіоналізм [professionalism] 423, 440, 443-444, 447

психологія [psychology] 248, 262, 265; — психіатрія 371; — психоаналіз 103, 385; — психологія мас 128

публічний простір [public space] 402, 410, 420, 423, 431, 453
работоргівля [slave trade] 105, 151-152, 154, 338

рабство [slavery] 60, 69, 79, 105, 143, 146, 152, 154, 156, 162, 186, 189, 246, 253, 260, 281, 298, 301-302, 304-305, 309, 318, {603} 338-339, 354, 358, 362, 387, 389, 405, 440, 456

Радж [Raj] 58, 132, 227, 235, 269, 280, 290, 293, 383

рамки прийняття [framework of acceptance] 423

раса [race] 14, 18, 45, 53-54, 57, 60, 89, 98, 104, 135, 152-153, 160-163, 167, 170-171, 184, 204, 223-224, 229, 244, 248, 276, 292-293, 305, 314, 323, 325-326, 339, 347, 371, 384, 388

1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка