Встановлення і розвиток міжнародних зв'язків УніверситетуСкачати 84.27 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір84.27 Kb.
Встановлення і розвиток міжнародних зв'язків Університету «Україна»
Встановлення і розвиток міжнародних зв'язків Університету «Україна» випливає зі специфіки самого дослідної творчості, бо наука по своїй природі є інтернаціональною. Вона не може бути замкненою і вимагає постійного спілкування вчених, обміну свіжою інформацією, перекладу і поширення за кордоном результатів наукових досліджень. Тому природні прагнення професорсько-викладацького складу ВНЗ до розширення зв'язків, до посилення міжнародного співробітництва через зустрічі й обмін думками в різних галузях. Обмін науковими делегаціями, участь у міжнародних конгресах і симпозіумах, обмін літературою та інформацією про результати досліджень у різних галузях – це характерні риси спілкування викладачів Університету «Україна».

Нещодавно Університет відвідала делегація спеціалізованого ВНЗ Hochschule Merzeburg (м. Мерзебург, Німеччина) в рамках другого етапу міжнародної Програми «Німеччина з особливими потребами» по обміну досвідом у питаннях інклюзії та соціальної роботи на чолі з професором Йоганесом Гервергом-Лампом.

Відбулася зустріч та обмін думками Президента Університету «Україна» проф. П.М.Таланчука, проректорів, директорів інститутів із німецької делегацією та керівництвом спеціалізованого вищого навчального закладу Мерзенбург (Німеччина) в особі професора Йоганеса Герверга-Лампа. Була досягнута домовленість про співробітництво у сфері навчання та наукових досліджень у галузі соціальної роботи.

Відділення соціальної роботи та культури вищого спеціалізованого ВНЗ м. Мейзебург та Університет «Україна» дійшли згоди щодо реалізації на взаємній основі наступних видів обміну - таких, як короткотривалі перебування викладачів в університетах-партнерах з метою здійснення фахових наукових досліджень, навчання студентів протягом одного семестру, одно-двотижневі спільні семінари з питань соціальної роботи.

Особливістю навчання студентів із особливими потребами в інтегрованих групах є те, що, сприймаючи їх як рівних, до них з боку навчального закладу висуваються такі вимоги, як і до інших студентів. Впровадження системи супроводу компенсує функціональні обмеження, що впливає на якість навчання студентів із інвалідністю і надає їм необхідну підтримку.

Багато проблем негативно впливають на інтеграцію таких молодих людей в освітнє середовище. До них, передусім, належіть їхні вразливість, депресивний стан, недостатня комунікабельність, дефіцит потрібних знань, проблема з відвідуванням занять через захворювання, неадекватна реакція на зауваження, труднощі у сприйманні навчального матеріалу. Нерідко це призводить до конфліктів у колективі.

Щоб виробити достатню орієнтацію соціумів, покращити соціальну активність, підвищити самооцінку та мотивацію досягнення мети, відчуття успішного майбутнього, необхідно забезпечити вільний і архітектурний, і освітній, і комунікаційний простір, у якому студенти з особливими потребами могли б безпечно пересуватися, навчатися та спілкуватися.

На зустрічах обговорювались також питання щодо створення достатньо орієнтованих соціумів, підвищення самооцінки та мотивації досягнення мети, відчуття успішного майбутнього, забезпечення вільного архітектурно-освітньо-комунікаційного простору, в якому студенти з особливими потребами могли б безпечно пересуватися, навчатися та спілкуватися.

Німецькі колеги розповіли, що необхідною умовою успішного навчання студентів із інвалідністю є доступність та безбар’єрність освітнього середовища. З цією метою адміністрація ВНЗ створила спеціалізовану матеріально-технічну базу, готуючи навчально-методичне забезпечення, впроваджуючи спеціальні інформаційні і навчальні технології, забезпечуючи адаптацію викладачів і студентів до навчання в інтегрованих групах. Навчальний заклад організовує також технологічно-педагогічну підтримку, соціальну та медично-реабілітаційну допомогу студентам із інвалідністю.

Співробітники управління соціальної адаптації та реабілітації Університету «Україна» розповіли, як допомагають студентам із інвалідністю інтегруватися у ВНЗ, а саме, як допомагають студентам у їх прагненні вільно орієнтуватися в університетському містечку. Не треба занадто опікуватися ними, щоб вони могли відчути себе до певної міри самостійними в обслуговуванні.

Студенту-інваліду рекомендується доручати виконувати посильну і цікаву роботу, забезпечивши його необхідними предметами і пристроями. Українські і німецькі вчені були однодумцями стосовно того, що необхідно сприяти студенту в досягненні поставленої ним мети, у його захопленнях. Треба давати йому відчути готовність оточуючих завжди прийти йому на допомогу, сприяти в отриманні необхідної йому інформації та нових знань.

Українські викладачі розповіли, як проходить процес працевлаштування випускників – основний зі шляхів до матеріальної незалежності.

Німецькі колеги поділились досвідом, як вони намагаються зменшувати емоційну напругу, особливо тоді, коли причиною є інвалідність студента.

Відбувся обмін думками, як не дозволяти студентові зловживати своїм становищем, але дати йому можливість зберігати свою людську гідність, як допомогти йому змістовно проводити свій вільний час із іншими студентами, здобути корисне товариство. Щоб студент із інвалідністю був оптимістом, треба, щоб він вірив у свої можливості, треба показувати йому, що він потрібен суспільству, іншим людям.

Професор Йоганес Герверг-Ламп виступив із відкритою лекцією «Німеччина з особливими потребами», де він висвітлив низку цікавих питань, як то: дії викладача у процесі створення умов для навчання студентів із інвалідністю, завдання, що стоять перед колективом кафедри по створенню умов для навчання студентів із особливими потребами; загальні поради викладачам для роботи зі студентами з особливими потребами; робота в аудиторії; робота в лабораторії; написання контрольних, екзаменаційних робіт, стажування, практики. Ці питання дуже зацікавили аудиторію і жваво обговорювалися слухачами. Після відкритої лекції професора Йоганеса Герверг-Лампа було проведено її обговорення, була надана інформація організацій Університету «Україна» про ті практичні та методичні дії, які вживаються для того, щоб інваліди в нашому суспільстві відчували свою захищеність і відчували свою соціальну реалізацію в цьому суспільстві.

- Шановний пане професоре Йоганесе Герверг-Лампе, яке Ваше ставлення до тьюторського супроводу? Як у Німеччині, наприклад, вирішується ця проблема, якщо вона, взагалі, у вас існує?- Так, ця проблема в нас, також як і у вас, існує і стоїть на одному з перших місць. Тьюторський супровід ми розуміємо так, як і ви - це індивідуальна форма підтримки навчання студентів із інвалідністю. Практично всім студентам із інвалідністю потрібна допомога різного типу. Функції тьюторів визначаються залежно від форми індивідуальної підтримки та групи інвалідності студента.

Наші тьютори соціального спрямування допомагають нашим студентам орієнтуватися в інформаційному просторі, конспектувати лекції, виконувати лабораторні і практичні роботи, опановувати незрозумілим навчальним матеріалом, готуватися до залікової та екзаменаційної сесій, спілкуватись із викладачами та колегами по групі, вирішувати питання з адміністрацією. Тьютори-консультанти супроводжують у нас навчання таких студентів від моменту зарахування до навчального закладу і до його закінчення, а інколи й після випуску.

У Німеччині тьютори мають пройти соціально-психологічну підготовку в школі тьюторів, оскільки тьютори опікуються проблемами людей із інвалідністю, вони повинні бути доброзичливими, співчутливими, обізнаними з особливостями функціональних обмежень студентів-інвалідів. У Німеччині для організації роботи тьюторів об’єднуються зусилля кафедр, відділу спеціальних технологій навчання служби соціальної адаптації та реабілітації, служби з виховної роботи та студентської служби волонтерів.

Оскільки проблема бар’єрності освітнього середовища ще далека від вирішення, студентам-інвалідам може знадобитися допомога тьютора-супроводжувача, який не тільки допомагає таким студентам у межах ВНЗ, але він може доставити книги з бібліотеки, віднести необхідні документи, зробити телефонний дзвінок… Ним може працювати досить сильна фізично людина (наприклад, для пересування візка, хоча більшість візків у нас мають електропровід), яка має навички соціальної роботи.

В один із днів була проведена практична конференція, присвячена обміну досвідом з питань інклюзії та соціальної роботи. З боку Університету «Україна» в конференції взяли участь директор Інституту соціальних технологій Людмила Захарівна Сердюк, начальник управління міжнародної діяльності Ірина Геннадіївна Ізмайлова, професорсько-викладацький склад, студенти Університету. Відбулося знайомство з дипломними роботами студентів кафедри дизайну, кабінетом фізичної реабілітації, медичною службою та службою супроводу інвалідів, видавничо-друкарським комплексом, великими лекційними аудиторіями.

Наш журналіст звернувся до начальника управління міжнародної діяльності Університету «Україна» Ізмайлова Ірина Геннадіївна:

- Шановна Ірино Геннадіївно! Яке враження у Вас від приїзду німецької делегації, наскільки корисні такі візити?- Міжнародне співробітництво є невід'ємною частиною діяльності Університету «Україна», важливим інструментом у забезпеченні якості освіти та її відповідності міжнародним стандартам.

Ця зустріч проходила в рамках другого міжнародного етапу обміну досвідом з питань інклюзії та соціальної роботи. Нами вже отримано грант спільно з литовським Шауляйським університетом за цією програмою, і приїзд німецької делегації – це продовження програми обміну досвідом. Попередньо у грудні 2010 року був укладений договір про співробітництво з Мерзенбургським університетом, за яким, в першу чергу, співробітництво здійснюється у сфері навчання та наукових досліджень у галузі соціальної роботи.

Університет «Україна» й Університет Мерзенбурга дійшли згоди щодо реалізації на взаємній основі короткотривалих обмінів викладачами в університетах-партнерах з метою здійснення фахових наукових досліджень, навчання студентів протягом одного семестру. Вони пропонують нам стипендії для двох студентів із особливими потребами. Ця угода є основою для додаткових домовленостей, які можуть виникнути між партнерами, а ми можемо вважати себе партнерами з Мерзенбурським університетом. Ми міркуємо, що вже наступного року, а може вже цього року, буде зустрічна поїздка до Мерзенбурга працівників Інституту соціальних технологій.

В березні місяці ми вже підписали угоду з Чеським університетом. У нас намічено багато етапів розвитку міжнародної співпраці.

Зараз, після перебування цієї делегації ми будемо подавати кандидатури студентів, які у нас уже є (6 кандидатур). Кафедра соціальної роботи вже подала інформацію. З 6 кандидатур будемо робити конкурс, хто найкращий, хто найбільш достойний взяти участь у цій програмі і навчатися у Мерзебурському університеті цілий семестр за соціальною програмою.

Також згідно з цим договором будуть проведені спільні семінари з соціальної роботи.

Наші ВНЗ мають багато спільних проблем, вирішення яких може бути внеском для кожної зацікавленої сторони. Професорсько-викладацькому складу необхідно обмінюватися ідеями із зарубіжними колегами для того, щоб у подальшому передавати свої знання студентам. Наші гості виявили бажання сприяти подальшому зміцненню дружніх зв'язків наших вузів.

Наприкінці візиту німецької делегації була проведена прес-конференція, відбувся обмін думками та враженнями, відбулася заключна зустріч німецької делегації із викладачами та студентами Університету «Україна».

Гостям з Німеччини була запропонована багата, цікава культурна програма: опера Дж. Верді «Травіата», балет Л. Мінкуса «Дон Кіхот», концерт органної музики і, звичайно, відмінна українська кухня, яка добре була сприйнята німецькими гостями.

Німецька делегація відвідала дитячу клінічну міську лікарня №1, дитячий оздоровчо-екологічний центр, музей Чорнобиля, музей води, Києво-Печерську Лавру, місто Білу Церкву (центр Аюверда), музей «Мамаєву слободу», була цікава прогулянка вечірнім Хрещатиком.

У найближчому майбутньому - реалізація досягнутих домовленостей, тобто: короткотривалі перебування українських викладачів у Німеччині з метою здійснення фахових наукових досліджень, взаємне навчання студентів протягом одного семестру, одно-двотижневі спільні семінари з питань соціальної роботи.

Сторони обговорили проблемні питання з окремих напрямків навчального процесу, визнали безперечну важливість подібних зустрічей із найбільш актуальних питань.Великі можливості для студентів, викладачів, учених Університету «Україна» відкривають двері в міжнародний освітній простір.
Ігор Олександров, журналіст

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка