Вознесенська сзоші миколаївської ода методичне обєднання вчителів профільного трудового навчанняСкачати 196.21 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір196.21 Kb.
Вознесенська СЗОШІ Миколаївської ОДА


Методичне обєднання

вчителів профільного

трудового навчання

2014-2015

навчальний рік

стрелка влево 1выгнутая вправо стрелка 8


выгнутая вверх стрелка 9


выгнутая влево стрелка 4


Керівник м/о: Луценко Н.М.

Проблемне питання

«Формування практичних умінь і навичок учнів на основі застосування інноваційних технологій на уроках трудового навчання»
Аналіз роботи методичного об’єднання

за 2013-2014 н.р.
В 2013/2014 н.р. методичне об’єднання вчителів трудового навчання працювало над послідовним впровадженням в навчально-виховний процес методів та прийомів навчання, які сприяють оптимізації навчання та формуванню всебічно розвиненої, гармонійної особистості. МО впроваджувало ідеї гуманізації та особистісного підходу в практичну діяльність кожного вчителя; велася підтримка дослідницької роботи вчителів, впровадження ними інноваційних технологій.
Питання МО « Формування життєвих компетенцій на основі застосування інноваційних технологій, корекційних педагогічних методик» . В ході реалізації завдань м/о було проведено 5 засідань. Зміст і форми засідань м/о ( дискусія, творча лабораторія, творчі звіти, захист проектів) значно урізноманітнились та сприяли підвищенню професійного рівня вчителів.

На першому серпневому засіданні м/о заступник директора з навчально-виховного процесу Іонова О.Ю. ознайомила вчителів

з нормативними документами.

На засіданні «круглого столу» з питання системи педагогічних ситуацій по формуванню у школярів творчої активності на уроках трудового навчання Луценко Н.М. ознайомила колег з впровадженням інноваційних методик , які допомагають розвивати, коригувати творчу уяву, нахили, практичні навички дітей. В ході презентації своїх занять-проектів члени м/о обмінялись досвідом застосування найбільш ефективних методів навчання.

Ефективним засобом підвищення професійного рівня вчителів стало вивчення та впровадження ідей педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського з трудового виховання дітей. Були підготовлені та проведені педагогічні читання « Ідеї В.О. Сухомлинського – невичерпне джерело трудової підготовки школярів» . Розроблені рекомендації щодо впровадження учення В.О. Сухомлинського на уроках профільного трудового навчання.

У 2013-2014 всі вчителі трудового навчання приймали активну участь в науково- методичній роботі педагогічного колективу, проведенні тематичних, методичних декад, тижнів . В рамках тижня молодого вчителя « Сходинками педагогічної майстерності» молоді вчителі приймали активну участь. Луценко Н.М.- швейна справа, підготували та провели відкриті заняття з затосуванням ІКТ . Ці заняття відрізнялись оптимальним поєднанням індивідуальної та групової роботи, підтриманням в учнів стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп’ютером . Вчителі Штурко О.В., Луценко Н.М. та учні 7-9 класів гостинно зустрічали гостей – ветеранів праці. Провили цікаву подорож з історії виникнення бісеру та показали майстер клас з вишивання бісером на тканині.

Активну участь МО об’єднання приймає у виставках творчих робіт учнів . Були учасниками виставки до Дня міста Вознесенська в парку біля ротонди, постійно діюча виставка в школі. Учні та вчителі проводять майстер клас з різних технік народних промислів. Працює майстерня по виготовленні вбрання до свят, де разом з дорослими працюють діти і своїми руками творять дива.

В майстернях є постійна виставка кращих робіт учнів.

Вчителями виготовлено багато роздавального і демонстраційного матеріалів, технологічних та інструкційних карток.

На засіданнях методичних об’єднань постійно знайомилися з новинками науково-педагогічної літератури.

Вчителі МО займалися самоосвітою, приймали активну участь в спец. семінарах .

Але поряд з цими досягненнями існує низка проблем організації уроку, яка потребує уваги:

недостатньо уваги приділяється мотивації навчання, раціональному використанню навчального часу, здійсненню диференційованого підходу;

малоефективним лишається контроль за рівнем засвоєних знань учнями, повільно проводиться робота щодо усвідомлення вчителями та учнями критеріїв оцінювання навчальних досягнень в спеціальній школі.

Основні напрямки та завдання діяльності

МО на 2014-2015 н.р.
Вступ.


 1. Проблема школи.

 2. Аналіз роботи МО за 2013-2014 н.рік

 3. Проблема та задачі МО на поточний рік.


Організація роботи МО на 2014-2015 н. рік.

І. Загальні відомості про вчителів.

ІІ.Тематика засідань м/о.

ІІІ.Організація самоосвіти вчителів.

IV. Робота з молодими вчителями.

V.Вивчення та поширення передового педагогічного досвіду.

VI.Позакласна робота.
Результативність роботи.


 1. Участь вчителів у методичній роботі.

 2. Протоколи засідань, доповіді.

 3. Додатки.


1. Науково- методична проблема, над якою працює колектив Вознесенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.
« Формування позитивного ставлення до навчальної та позаурочної діяльності як умова успішної корекції та подальшої соціалізації вихованців у суспільство».


2. Проблема і задачі МО на поточний рік.
Проблема МО вчителів профільного трудового навчання

«Формування практичних умінь і навиків на основі застосування інноваційних технологій на уроках трудового навчання»

і завдання на 2014-2015 н.р


1.Забезпечувати системний підхід до комплексної реабілітації дітей із зниженим інтелектом засобами трудового навчання.

2. Проводити професійну соціально- педагогічну орієнтацію учнів з особливими освітніми потребами.

3. Продовжити вивчення та впровадження на уроках т/п інноваційних педагогічних методик, ІКТ .

4. Активізувати співпрацю з методичними об’єднаннями вчителів предметників корекційно-розвивального спрямування по впровадженню ефективних методик корекції пізнавальних можливостей моторики учнів.

5. Вивчити передовий досвід вчителів т/н інших спеціальних шкіл-інтернатів по формуванню життєвих компетентностей учнів засобами профільного навчання.


Організація роботи МО на 2014-2015 н. рік.

І. Дані про вчителя, який викладає трудове навчанняз/п

ПІБ вчителя

Освіта

Стаж

Катего-

рія

Посада

Курси

підвищення

каліфі-

кації

Атестація

Заг.

Спец.шк.

1.

Луценко

Н.М.

вища

18

12

Спец.ІІ

Вчитель труд. нав. Швейна спр.

Миколаїв

2014


2013-2014

2.

Євсюков С.М.

вища

18.5

16

Спец. І

Вчитель труд. нав. взуттєва спр.

Миколаїв

2011


2012-2013

3.

Крижанівський В.О.

вища

28

1

Спец.

Вчитель труд. нав.

столярна спр.Миколаїв

2011


2012-2013

4.

Іванічева І.В.

вища

13

12

Спец.

Вчитель труд. нав. квітникарство.

Миколаїв

2014


2009-2010

5.

Білошина Т.В.

Базов,

вища


1

1

Взп.

Вчитель труд. нав. швейна спр.6.


Штурко О.В.

Базов,

вища


20

20

Взп.

Вчитель труд. нав.швейна спр.

Миколаїв

2009


2008-2009

7.

Петрова В.М.

Серед-ня спеціа-льна

24

14

Взп. Старший вчитель.

Вчитель труд. нав. курс «Народні промисли»

Миколаїв

2011


2010-2011


ІІ. Тематика засідань

методичного об’єднання вчителів профільного трудового навчання на 2014-2015н.р.

І засідання (серпень) круглий стіл.

з/п

Зміст

Відповідальний

1.

Аналіз роботи МО за 2013-2014н.р,

і завдання на 2014-2015 н.р.Луценко Н.М

2.

Вивчення навчальних програм та змін до них.Луценко Н.М.

3.

Опрацювання нормативно правових документів для роботи в новому навчальному році.

Іонова О.Ю.

4.

Коригування плану роботи методичного об’єднання .

Члени МО

5.

Планування самоосвіти вчителів М/О

Члени МО

6.

Готовність майстерень до роботи в новому навчальному році.

Члени МО.


ІІ засідання (жовтень)

Форма роботи: «Семінар –практикум»

з/п

Зміст

Відповідальний

1.

«Навчально-дидактичні ігри в розвитку пізнавальної активності учнів на уроках трудового навчання»

Луценко Н.М.

2.

Обмін думками .Впровадження елементів нових педагогічних технологій в практику роботи.

Євсюков С.М.

3.

4.

Типологія уроків.

« Дитяча агресія: шляхи подолання».

Лекція психолог школи.


Луценко Н.М.

Психолог.ІІІ засідання (січень).

Форма робот: «Медодичні посиденьки».

з/п

Зміст

Відповідальний

1.

Роль праці в розвитку особистісних якостей, що сприяють підготовці випускників корекційних шкіл в нових соціально-економічних умовах (повідомлення)

Штурко О.В.

2.

Обмін думками. Шляхи підвищення ефективності навчання та виховання учнів на уроках трудового навчання.

Луценко Н.М.

3.

Творчий звіт атестуючого вчителя.

Іванічева І.В.

4.


Про проведення декади трудового навчання « В праці зростаємо» ( з 09.03 по 15.03.2015 р.)

Члени МО.ІV засідання ( березень)

Форма роботи: методичний марафон

з/п

Зміст

Відповідальний

1.

Значення нетрадиційних та інтегрованих уроків при формуванні знань і умінь в учнів на уроках праці.

Білошина Т.В.

2.

Реалізація принципу індивідуального і диференційованого підходу на уроках трудового навчання і його корекційне значення (повідомлення).

Луценко Н.М.

3.


« Педагогічна скарбниця».

Творчий звіт за планами самоосвітиЧлени МО.

4.


Підсумки проведення  декади трудового навчання.

Луценко Н.М.

5.

Знайомство з методичними 
розробками різних авторів 
по предмету «трудове 
навчання».

Євсюков С.М.


V засідання (травень).

Форма роботи: працює творча група.

з/п

Зміст

Відповідальний

1.

Узагальнення досвіду роботи за темами самоосвіти.

Члени МО.

2.

Підсумки роботи методичного об’єднання за 2014/2015 навчальний рік та задачі на наступний рік.

Луценко Н.М.

3.

Аналіз стану виконання навчальних завдань за ІІ семестр та 2014-2015 навчальний рік.

Члени МО.


ІІІ.Проблемні методичні питання вчителів трудового навчання на 2014-2015 навчальний рік.з/п

ПІБ вчителя

Посада

Проблемне питання

Відмітки про виконання

1.

Луценко Н.М.

Вчитель труд навч. швейна справа.

Корекційна робота,як специфіка професійної діяльності педагога-дефектолога.


Звіт на засіданні МО березень 2015 р.2.

Штурко О.В.

Вчитель труд навч. швейна справа

Формування навичок самостійної роботи на основі впровадження активних форм навчання.


Звіт на засіданні МО березень 2015р.3.

Євсюков С.М.

Вчитель труд навч. взуттєва справа

Застосування принципу природо доцільності в процесі трудового навчання з метою формування позитивного відношення до праці


Звіт на засіданні МО травень 2015р.4.

Іванічева І.В.

Вчитель труд навч. квітникарства

Розвиток пізнавального інтересу на уроках квітникарства


Звіт на засіданні МО січень 2015р.5.

Петрова В.М.

Вчитель труд навч.курсу «Народні промисли»

Формування навичок самостійної роботи на основі впровадження активних форм навчання.

Звіт на засіданні МО травень 2015р.6.

Крижанівський В.О.

Вчитель труд навч. столярна справа

Розвиток позитивного ставлення до навчання та позакласної діяльності учнів на основі впровадження інноваційних технологій.


Звіт на засіданні МО березень 2015р.7.

Білошина Т.В.

Вчитель труд навч. швейна справа

Підвищення результативності трудової підготовки учнів на основі застосування інноваційних корекційних педагогічних методик.


Звіт на засіданні МО травень 2015р.ІV. Вивчення та поширення педагогічного досвіду.з/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальний

1.


2.

3.

4.

Вивчення і реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту.
Опрацювання круглих столів з метою обміну досвідом з теми «Формування практичних умінь і навичок учнів на основі застосування інноваційних технологій на уроках трудового навчання».
Впровадження перспективного педагогічного досвіду освітніх закладів з питань використання інноваційних технологій навчання.
Організація взаємного відвідування уроків вчителями з метою обміну досвідом роботи з розвитку пізнавальних здібностей учнів.

Протягом навчального року.

Протягом навчального року.

Протягом навчального року.

Протягом навчального року.Члени МО.


Члени МО.

Завуч, адміністрація.

Завуч.


V. Робота з молодими вчителями.з/п

ПІБ молодого вчителя

ПІБ наставника

Зміст роботи

Термін виконання

1.

Білошина Т.В.

Іонова О.Ю.

Іонова О.Ю.

Луценко Н.М.

Іонова О.Ю.1.Провести співбесіду з питань ознайомлення з основними правовими документами що до викладання профільного трудового навчання.

2.Опрацювати пояснювальну записку та зміст навчальної програми швейної справи.

3.Надати допомогу в календарно-тематичному плануванні уроків швейної справи в 7-класі.

4.Спільно виготовити інструкційні і технологічні картки з швейної справи для 7класу.

5. Методична допомога з застосування різноманітних методик на уроках трудового навчання.
6.Провести співбесіди з питань:

- типи уроків в спеціальній школі;

- методика проведення п.р;

- поточне, тематичне, семестрове оцінювання.7. Взаємовідвідування уроків трудового навчання з подальшим аналізом роботи.


Серпень

Серпень


Серпень/

вересень

Протягом н.р.

Протягом н.р.Протягом н.р.VI. Позакласна робота вчителів МО.


 • КТС «Презентація класного колективу» 5А-6Б кл. – 16.10;

 • 7-9 кл. – 17.10. Луценко Н.М. Петрова В.М. Іванічева І.В., Штурко О.В., Євсюков С.М.

 • Заочна мандрівка у минуле «Давні ремесла українського народу»

 • Конкурс малюнка «Моя майбутня професія»- Петрова В.М.

 • Години спілкування класного керівника з дітьми:

Петрова В. М. 5-А клас; Іванічева І.В. 5-Б клас ; Штурко О.В. -6-А клас; Луценко Н.М. -7 клас.

 • Брейн-ринг "Мова - це душа народу, його поезія і пісня, і казка" (7-9 кл.) 06.11

 • Виховні години:

«Незгасимий вогонь Перемоги» (5-9 кл.) 22.10

 • Провести класні години, інструктажі з питань безпеки життєдіяльності вихованців в період осінніх канікул з учнями, батьками. до 20.10

 • Заняття-практикум спільно з представниками кримінальної міліції у справах неповнолітніх з учнями 8 – 9 класів з питань правового захисту та юридичної відповідальності молоді.

Мельниченко О.О. класні керівники протягом листопада місяця.

 • Організувати в кожному класі сані­тарні пости, пости чергування по бо­ротьбі з курінням на території школи, провести інструктажі. Мельниченко О.О., класні керівники.

 • Конкурс малюнків «Ми за майбутнє без СНІДу» Петрова В.М.

 • Класні години, інструктажі з питань безпеки життєдіяльності вихованців в період зимових канікул з учнями, батьками до 27.12.2014р.

 • Батьківські збори 24.10.2014р.

 • Конкурс стіннівок до Нового року «Новорічне диво» Петрова В.М. 22-26.12

 • Майстерня Діда Мороза «Карнавальний костюм»

Штурко О.В.,Луценко Н.М., Петрова В.М., Іванічева І.В.

 • КТС. Новорічне свято «Новорічна ніч казкова» вихователі, класні керівники. 25-26.12.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка