ВолиньобленергоСторінка1/25
Дата конвертації23.04.2017
Розмір1.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Публічне акціонерне товариство

ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО”
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Луцьк – 2014Зміст


Зміст 2

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СФЕРА ДІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 4

РОЗДІЛ 2. ОПЛАТА ПРАЦІ 6

РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ 10

РОЗДІЛ 4. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ 12

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ 16

РОЗДІЛ 6. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК 19

20

Додаток № 1 22Додаток № 2 23

23


Додаток № 3 25

Додаток № 4 27

Додаток № 5 28

28


Додаток № 6 30

30


Додаток № 7 35

Додаток № 8 36

Додаток № 9 37

37


37

Додаток № 10 37

Додаток № 11 38

Додаток № 12 40

Додаток № 13 42

Додаток № 14 45

Додаток № 1 До «Положення про преміювання за основні показники господарської діяльності працівників ПАТ “Волиньобленерго”» 48

Додаток № 15 56

Додаток № 16 58

Додаток № 17 59

Додаток № 18 60

Додаток № 19 62

Додаток № 20 63

Додаток № 21 64

Додаток № 22 68

Додаток № 23 79

Додаток № 24 80

Додаток № 25 81

Додаток № 26 82

Додаток № 27 83

Додаток № 28 84

Додаток № 29 86

Додаток № 30 87РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СФЕРА ДІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

1.1. Цей Колективний договір (надалі - Договір) на 2015 рік укладений між власником або уповноваженим ним органом (далі - Роботодавець) Публічного акціонерного «Волиньобленерго» (надалі також – Товариство) та трудовим колективом Товариства на підставі Закону України «Про колективні договори і угоди» та іншого чинного законодавства України.

1.2. Договір укладається з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудового колективу Товариства та Роботодавця, та включає зобов’язання сторін, що спрямовані до створення умов для підвищення ефективності роботи Товариства, реалізації на цій основі трудових і соціально – економічних гарантій працівників Товариства.

1.3. Договір укладається, виходячи з таких принципів:

- оцінка реальних можливостей матеріального, виробничого, фінансового забезпечення зобов’язань, які приймаються в межах затверджених для Товариства тарифів на здійсненнях основних видів діяльності;

- соціального партнерства, взаємної довіри і поваги, розмежування прав і відповідальності сторін Договору.

1.4. Сторонами, що уклали цей Договір виступають: Дирекція Товариства (від імені Роботодавця) - з однієї сторони та Об’єднаний представницький орган (від імені трудового колективу), що утворений з представників Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості («Укрелектропрофспілка») та Профспілкової організації «Енергія регіонів») - з іншої сторони.

1.5. Договір укладається (підписується) від імені Роботодавця - Генеральним директором Товариства Більцем О.П., який уповноважений протоколом Дирекції № 25/2014 від 09.12.2014 року та погоджений протоколом Наглядової ради Товариства № 22/2014 від 10.12.2014 року, та від імені трудового колективу Товариства - Головою профкому Первинної профспілкової організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості («Укрелектропрофспілка») Пасічник О.С., уповноваженої протоколом Загальних зборів (конференції) трудового колективу Товарситва від 12.12.2014 року.

1.6. Положення Договору діють безпосередньо і поширюються на всіх штатних працівників Товариства, а також інвалідів праці, непрацюючих
пенсіонерів, які перед виходом на пенсію працювали у Товаристві; осіб, що працюють на виборних та штатних посадах у профспілкових організаціях Товариства.

1.7. Жодна із сторін, у період дії Договору, не може в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, за винятком випадків, коли положення Договору суперечитимуть чинному законодавству України.

1.8. Умови, положення та норми Договору враховуються загальними зборами акціонерів та іншими органами управління Товариства при вирішенні питань, що стосуються соціально - трудових гарантій працівників Товариства.

1.9. У разі набуття чинності змін до законодавства України, які покращують норми соціального захисту працівників порівняно з положеннями Договору, Товариство використовує норми чинного законодавства. Забороняється будь-яке втручання з боку органів виконавчої влади, політичних партій та громадських організацій, яке може обмежити законні права працівників Товариства та їх представників при виконанні Договору.

1.10. Загальні обов’язки Роботодавця Товариства:

1.10.1 Роботодавець зобов’язується правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержуватись законодавства про працю і правил охорони праці. Уважно ставитись до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

1.10.2. Роботодавець володіє всіма правами і повноваженнями в здійсненні своєї виробничої діяльності, в організації праці працівників і встановлює належні трудові відносини між ними.

1.10.3. Роботодавець відповідно до статуту Товариства та чинного законодавства, формує штати працівників, включаючи призначення на посади, встановлює кваліфікацію, переміщує з однієї посади на іншу, припиняє дію трудового договору.

1.10.4. Роботодавець спільно з первинними профспілковими організаціями затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, які є обов’язковими для кожного працівника Товариства.

1.10.5. Роботодавець може залучати первинні профспілкові організації до розробки статуту Товариства чи внесення до нього змін.

1.11. Загальні обов’язки первинних профспілкових організацій:

1.11.1. Кожна первинна профспілкова організація несе відповідальність за виконання положень передбачених цим Договором.

1.11.2. Первинні профспілкові організації (наділі – профспілки) несуть відповідальність за реалізацію спільних інтересів і за співпрацю з виконавчим органом Товариства в забезпеченні виконавчої дисципліни. Профспілки сприяють постійному підвищенню якості та продуктивності праці працівників Товариства, а також здійснюють виконання заходів віднесених до їх компетенції відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Індивідуальні права та інтереси своїх членів профспілки представляють та захищають у порядку передбаченому їх статутами в рамках цього Договору та чинного законодавства України.

1.11.3. Профспілки у межах своєї компетенції беруть участь у:


  • розробці заходів по соціальному та економічному захисту працівників Товариства;

  • розробці планів економічного і соціального розвитку Товариства, покращенню умов праці і виробничого побуту;

  • сприянню реалізації намічених заходів по стабілізації колективу Товариства, зниженню соціальної напруги.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка