Вода як екологічний факторСкачати 292.7 Kb.
Дата конвертації12.11.2016
Розмір292.7 Kb.
матеріали лекцій з курсу "основи екології"

для студентів радіофізичного факультету (групи КМ-08-1 та КМ-08-2)

на період карантину (листопад 2009 р.)

Вода як екологічний фактор

Вода є найбільш рухомим хімічним сполученням на земній кулі. Вона існує практично повсюдно і відіграє важливу роль кліматоутворюючого фактору, будучи основною складовою частиною середовища і живих організмів. Загальна кількість води, яка знаходиться на Землі постійна. Чимала частина води зосереджена у рідкому стані в океанах і морях. Материки одержують воду у вигляді атмосферних опадів. Частина з яких випаровується, частина вбирається ґрунтами, а частина у вигляді поверхневого стоку потрапляє спочатку у водні потоки, а після цього у моря і океани.

Оцінка кількості води, яка знаходиться у кругообігу на землі може проводитися в об’ємних одиницях, міліметрах опадів, або в відсотках. Баланс водних ресурсів будується на припущенні, що вся кількість води, що надійшла з атмосферними опадами, дорівнює кількості води випаруваної з поверхні ґрунту і води.

Більша частина кругообігу води відбувається на просторах океанів. Річне надходження води з опадами тут, проте, менш, ніж втрати шляхом випаровування. Зворотна ситуація спостерігається на континентах, де вирівнювання водного балансу відбувається завдяки поверхневому стоку .

Гідросфера виробляє 84% водяного пару, який знаходиться в атмосферному кругообігу. Більша частина цього пару (76%) конденсується у вигляді дощів над океанами, інша частина (8%) переноситься на поверхню материків. Майже 2% водяного пару досягає океанів з поверхні материків. Половина цієї кількості входить до складу дощових хмар, що утворюються над океанами. Опади над поверхнею океану менші випаровування (77%). Материки вологої зони дають лише 10% загального випаровування Землі, з яких 8% входить до складу локальних дощових хмар, 2% переноситься на поверхню сухих материків. Дощові хмари, що утворюються в вологій зоні, містять додатково 9% вологи, яка переноситься з океанів. Загальна кількість опадів в вологій зоні складає 17%. Суха зона поставляє з випаровуванням в атмосферу лише 6% води, з яких 4% потрібно на утворення локальних хмар, а 2% - додатково на воду, що надходить в цю зону ззовні. На суху зону материків випадає 6% опадів земної кулі.

Воду можна назвати тим фактором середовища, що відіграє особливо значущу роль в житті будь-якого організму. Історія виникнення і розвитку життя на землі тісно пов'язана з водою. Достатньо тривалий етап еволюції життя існувало тільки у воді. Таким чином, будь-яка група організмів, що населяє Землю, споконвіку пов'язана з водою як зі середовищем існування. Перехід з води на сушу явище вторинне і для багатьох груп організмів не цілком закінчене. Так, наприклад павуки або земноводні несуть явні риси слабкої пристосованості до наземного способу життя.

В аспекті відношення організмів до води еволюція проходила у двох напрямках.

Перший з них пойкілогідризм. Ці організми здатні виносити значні коливання вологості середовища. Періоди засухи такі організми зазвичай переживають в стані спокою і значного зневоднення власних тканин. У рослин, що мають такі адаптації, клітини позбавлені вакуолій, із-за чого в процесі пересихання вони скорочуються значно менш, ніж ті, що мають нормально розвинені вакуолі.

Але особливо разючі пристосування до пойкілогідричного способу життя є у деяких тварин. Так, наприклад, протоптер, риба, що мешкає у Західній Африці у районах, де дощовий сезон розпочинається у травні-липні і триває 2-3 місяця, а іншу частину року стоїть засушливий період. Він мешкає в тимчасових водоймищах, де у дощовий час веде активний спосіб життя. З початком засушливого сезону по мірі висихання водоймища протоптери починають готуватися до сплячки. Великі риби (довжиною до 90 см) розпочинають це робити, коли рівень води знижується до 10 см, а більш дрібні – коли шар води не перевищує 3-5 см. Зазвичай в таких водоймищах дно покрите м'яким мулом шаром в 2,5-5,0 см, а під ним лежить щільна глина з домішками піску. За допомогою роту риба, що готується до сплячки, занурюється в ґрунт, розташовується головою вгору і за допомогою ґрунту зачиняє вхідний отвір. По мірі просихання ґрунту рівень води, що залишився у камері поступово падає і вона стає в’язкою від великої кількості слизу. Риба виявляється ув'язненою у кокон, що являє собою надто тонку плівку 0,05-0,06 мм, що утворюється при твердінні слизу

У протилежність усім іншим хребетним тваринам, що впадають в сплячку, протоптер, ув'язнений в кокон, витрачає не жирові запаси, а свої мускульні тканини. Риби можуть проводити в сплячці до 6-9 місяців, втрачаючи при цьому до 20 % маси тіла і на 10% зменшуючись у розмірах. З початком періоду дощів, водоймища, що пересохлі, швидко наповнюються водою, і протоптери повертаються до активного життя.

Друге – гомойгидризм. Гомойгидричні організми пристосовані до постійного вмісту води в клітинах. У рослин в таких клітинах містяться великі вакуолі. Така структура клітин забезпечує високу біологічну продуктивність, але вимагає підтримки постійної кількості води. Якщо пересихання переходить, через де яке крайнє значення, то модифікації, що відбуваються в тканинах, набувають незворотного характеру, що призводить до загибелі організму. Дані організми зберігають свій водний баланс за допомогою екологічних і етологичних, а не фізіологічних адаптацій.

Роль води як екологічного фактору визначається її фізичними властивостями і рухом.

Багато планктонних організмів володіє спеціальними пристосуваннями, що дозволять їм без будь-якої напруги утримуватися в зваженому стані у товщі води. Зменшення питомої ваги тіла досягається зменшенням розміру цих організмів або зникненням вапняних утворень (скелету, раковин), збільшенням числа жирових пузирчиків у протоплазмі, високим вмістом води у тканинах (понад 95% у медуз). Тому велика частина планктонних організмів, безбарвна і прозора. Збільшення поверхні тіла також сприяє плавучості.

Поверхневе натяжіння. Дослідження Бодуена (1964) дозволили уточнити роль поверхневого натяжіння для деяких членистоногих, які мешкають на поверхні водоймища.

Будь-яке членистоногє, що торкається води закінченнями своїх придатків, викликає її деформацію з утворенням угнутого меніску і складний перерозподіл сили, що діє в цій системі і дозволяє організму утримуватися на воді. Життя на поверхні води можливе лише для порівняльно дрібних тварин, бо вага росте пропорційно кубу розміру, а поверхня натяжіння збільшується як лінійна величина. У великих видів, отже, площа співторкнення з водою повинна збільшуватися. Саме так склалося у водоміри, звичайного мешканця стоячих водойм і луж України, найбільш великого з членистоногих, які мешкають на поверхні води. Водоміра наступає на поверхню води лапкою разом з гомілкою. У цих тварин, що ковзають по поверхні води, тіло рухають передні і задні лапки, а середні кінцівки слугують веслами.

Членистоногі на поверхні моря зустрічаються дуже рідко, зате вони рясно представлені у прісних водах. Причиною, що заважає комахам мешкати у морі є зовсім не солоність води. Доведено, що морська вода, особливо у смузі прибою, багата поверхнево-активними речовинами, що виробляються водоростями. Ці речовини створюють піну, що служить для комах справжньою ловушкой. З'являючись при хвилюванні моря, піна знижує поверхневе натяжіння, і воно виявляється недостатнім для існування комах.

Кислотність води. На розподілі водних організмів нерідко відбивається і рН. Кислі води торфовища, сприяють розвитку сфагнових мохів, але в них надзвичайно рідкі молюски із-за відсутності вапна.

Риби в цілому виносять рН від 5 до 9. При рН менш 5 можна очікувати їхню масову загибель, хоча окремі види здатні пристосується до рН до 3,7. Продуктивність прісних водоймищ з рН нижче 5 різко знижена. Там, де рН вище 10 вода гибельна для всіх риб. Максимальна продуктивність вод спостерігається з рН в межах 6,5-8,5.Текучі води. До прісних вод відносяться з одного боку стоячі води, що утворюють лентичну фацію, а з другого – текучі води, що відповідають лотиченой фації. Перехід від одного типу до іншого може бути різким. У швидкому потоці часто зустрічаються бочаги, де вода буває спокійною. Рух води призводить до вирівнювання і зниження температури по всій її товщі, а також до води збагачення поживними речовинами і киснем.

Дуже багато тварин пристосувалися до боротьби з течією. З комах тут мешкають лише види, що мають зябра, і яким не потрібно підійматися на поверхню за киснем. Тіло риб у поперечному розтині майже кругле, а не стисле з боків, як у риб стоячих вод. У безхребетних тіло часто стисло у дорсовентральному (спинно-черевному) напрямку, що дозволяє їм мешкати під каменями або на каменях, де швидкість течії невелика.

Організми текучих вод мають також етологічні пристосування, найбільш цікавим з яких є реотропізм: тварина тримається головою назустріч течії і намагається подолати її.

У морі хвилювання середовища особливо відчутно у приливно-відпливній зоні. Хвилі, котрі розбиваються о беріг, чинять тиск, що досягає 3 кг/см2. Скелясті береги, на які заливається прибій, населені лише видами, що щільно утримуються на скелях.

Води біосфери дуже різноманітні щодо свого хімічного складу. Надто різні в них кількісні і якісні характеристики розчинених речовин (газів і мінеральних солі).

Гази. Основними газами, що підтримують біоту води, є кисень і вуглекислий газ. Інші, наприклад сірководень або метан, відіграють другорядну роль. Розподіл кисню у воді озера залежить від температури і перемішування шарів, а також від характеру і кількість організмів, що проживають в ньому. Об'єднуючи ці показники можна виділити три групи озер.

Оліготрофні - глибоководні озера. В їхній глибоководній зоні з низькою температурою підвищений вміст кисню, продуктивність низька, розпад загиблих тварин і рослин йде поволі. Вода у цих озерах блакитна і прозора. Риби представлені здебільшого лососевими, які потребують високого вмісту кисню.

Еутрофні озера - неглибокі і придонні води у них мають більш високу температуру. Вони відрізняються великою продуктивністю, інтенсивним розпадом, в результаті діяльності бактерій, що розкладають відмерлу органіку, зеленим кольором води. Рибам в цих озерах достатньо невеликою кількості кисню.

Дистрофні озера відрізняються від еутрофних високим вмістом гумусових кислот, що роблять води кислими і надають їм коричневий відтінок. Вони бідні трав'янистими фітоценозами і тваринним життям.

У відмінність від наземних місць проживання, кисень у воді може виступати як фактор, що лімітує. Ступінь насичення води киснем пропорційна її температурі (табл. 1.3).

Вуглекислий газ розчиняється у воді в 35 разів у більшій кількості, ніж кисень і знаходиться там або в розчиненому стані, або у формі карбонатів лужних і лужноземельних металів. Морська вода є головним резервуаром вуглекислого газу, оскільки вона містить від 40 до 50 см2 газу на літр, що в 15 раз перевищує його концентрацію в атмосфері.

Вуглекислий газ у воді відіграє вагому роль в забезпеченні фотосинтезу, а також бере участь в формуванні вапняних утворень (раковини, скелети, панцирі) численних безхребетних.Мінеральні солі. В природних водах концентрація солі надто різна. Серед прісних вод багато майже чистих, але багато і таких, що містять до 0,5 г/л солі. В морській воді вміст розчинених солей складає 35 г/л. Так звані солонуваті води відрізняються сильною мінливістю цього показника.

В порядку значущості найбільш важливими з розчинених речовин є карбонати, сульфати і хлориди. Катіони по їхньому вмісту у воді розташовуються наступним чином: кальцій - 64%, магній - 17%, натрій - 16%, калій - 3%. Це середні значення, бо в кожному окремому випадку співвідношення може бути надто різним (табл. 1.4.)

В прісних водах в порядку значущості найбільш важливими з розчинених речовин також є карбонати, сульфати і хлориди.

Хлориди надходять в основному з дощем, джерелом сульфатів служить головним чином гіпс, інколи залізний колчедан, що легко окислюється, та вулканічні випаровування.

Важливим елементом є кальцій. Він часто відіграє роль фактору, що обмежує. Розрізняють м'які бідні на кальцій (менш 9,0 мг/л) води і жорсткі, що містять його у великій кількості ( понад 25,0 мг/л). Кальцій особливо потрібен молюскам для побудови раковини.

Хімічний склад морський води більш постійний, ніж прісної. Середня солоність морський води рівна приблизно 35%0, у відкритому океані вона коливається між 33,0 і 37,0 %0, в Червоному морі досягає 41,0 %о, а в Чорному і Балтійському морях падає відповідно до 19,0 і 12,0%0. Опріснення спостерігається здебільшого в майже закритих морях, які отримують багато прісної води і в гирлах великих рік.

Солонуваті води - під цією назвою об'єднують всі води за винятком прісних і морських. Їхня солоність може бути дуже високої. Солонуваті води відрізняються дуже великою різноманітністю. Води з постійною солоністю називають гомойгаліними, а з мінливої - пойкілогаліними. Розрізняють їх у залежності від середньорічної солоності: води слабко солонуваті – 0,5 – 5,0 г/л, солонуваті – 5,0-16,.0 г/л, солоні – 16,0 – 40,0 г/л і надсолоні понад 40,0 г/л.

Солоність відіграє важливу роль в розповсюдженні організмів. Багато сімейств і групи є цілком або майже цілком морськими тваринами. Види спроможні переносити підвищену солоність мешкають у солонуватих водах. Чисельність мешканців солонуватих вод дуже велика, але їх видовий склад збіднено, бо тут можуть мешкати лише еврігаліні види, як морського, так і прісноводного походження.


Класифікація живих організмів в залежності від їхніх потреб у воді. Серед організмів щодо їх потреб у воді розрізняють наступні групи:

Гідрофільні або водні (гідробіонти, гідрофіти) організми що постійно мешкають у воді. До них відносяться риби, водорості, кити і ін.

Гелобіонти (гелофіти) – організми, що проживають на межі води і суходолу. Такі як рогоз, озерна жаба і ін.

Гігрофіти - організми що можуть жити лише в дуже вологих місцях, з повітрям насиченим або близьким до насичення водяними парами. До цієї групи відносяться багато наземних черевоногих, дощові хробаки і багато інших представників ґрунтової фауни, а також тварини печер. Серед гігрофілів виділяють дві групи: атмофіли (мезофіли) – що вимагають високої відносної вологості повітря вони відрізняються помірною потребою у воді і можуть переносити зміну сухого і вологого сезонів; власне гігрофіли – що вимагають високої вологості ґрунту.

Ксерофіти - організми, що мешкають в сухих місцях проживання. Ними населені пустеля і прибережні дюни. В цій групі спостерігаються особливі адаптації до сухості. Наприклад, один з видів слимаків може залишатися життєздатним понад 4 роки, впадаючи в сплячку, коли стає занадто жарко.

В залежності від екологічної валентності розрізняють стеногідрічні і еврігідрічні види. В межах деяких систематичних груп можна розмістити види в ряд, що розпочинається ксерофітами і закінчується крайніми гігрофілами. Кожний з видів такого ряду може служити надійним індикатором екологічних умов, що домінують в даному місці.


Водний баланс організмів. Водний баланс організмів складається з джерел надходження води і її витрат. Тварини можуть отримувати воду різними шляхами.

- Надходження води через шлунково-кишковий тракт у тих видів, які вживають воду.

- Використання води, що міститься в кормі. Багато тварин пустельних районів ніколи не вживають води, і їжа є для них її єдиним джерелом.

- Проникнення води через шкірний покрив. Крім того абсорбція парів води з повітря доведена для таких комах як колорадський жук, постільна блощиця, мучний хрущак.

- Використання метаболічної води, що утворюється при окислені жиру. Цей засіб окрім верблюда притаманний і ряду комах, які проживають в дуже сухих умовах, наприклад платтяна моль, амбарний довгоносик.

Втрати води пов'язані з транспірацією і випаровуванням через шкірний покрив, диханням, а також з виділенням.

Механізми захисту від зневоднення надто різноманітні. Їх можна поділити на 3 категорії: зменшення втрат води, використання метаболічної води, етологичні адаптації.

Зменшення втрат води здійснюється різноманітними засобами морфологічного і фізіологічного порядку. Водонепроникний покрив. Ця особливість дуже необхідна тваринам, що населяють сухі місця проживання. Вона однаково притаманна ссавцям, птахам і рептиліям, а також ряду комах.

Однім з засобів, що зменшують витрати води, і використовуються багатьма тваринами, є виділення все більш концентрованої сечі. Хребетні (головним чином рептилії), комахи і наземні молюски замість аміакових сполук, що вимагають для їхнього розчинення до нетоксичних концентрацій більшої кількості води, виділяють тверді урати.

Використання метаболічної води притаманно в основному комахам. Краще всього в цьому відношенні вивчений мучний хрущак. Личинки цього виду при годуванні борошном з'їдають більше їжі в сухій атмосфері, ніж в вологій. При цьому ріст личинки в сухій атмосфері практично не відбувається, бо більша частина їжі йде на утворення метаболічної води. Найінтенсивнішими адаптаціями до отримання метаболічної води володіє верблюд і кенгуровий пацюк.

До екологічних і етологічних адаптацій відноситься група самих різноманітних пристосувань. Життя в лігвищах, нічний спосіб життя, міграції до водопою і т. д.

Вологість середовища часто є важливим фактором, який визначає можливість виживання наземних тварин, і здатен впливати на найрізноманітніші сторони життєдіяльності організмів.


Температура і вологість мають універсальне значення в наземних місцях проживання, і тісно пов'язані між собою. Взаємодія температури і вологості, як і взаємодія більшості інших факторів, залежить не лише від відносної, але і від абсолютної величини кожного з них. Так, наприклад температура може виявляти більш виражений лімітуючи й вплив на організми, якщо умови вологості близькі до критичних.

Таким чином, яким би значущим в екологічних дослідженнях не казався би той або інший фактор оцінити його справжню роль можна лише при аналізі різноманітних факторів, діючих спільно з ним в реальних екологічних системах.ФАКТОРИ ХАРЧУВАННЯ
Їжа важливий екологічний фактор. В залежності від її якості і кількості вона здатна змінювати плодючість, тривалість життя, розвиток і смертність тварин. Споживачу необхідно відшукати, а інколи і зловити, умертвити свою здобич, перш ніж її з’їсти. У свою чергу ресурси намагаються відокремити себе від споживача. Такі «засоби захисту» є як у рослин, так і у тварин. Вони поділяються на фізичні, морфологічні, хімічні і поведінкові адаптації. Але організми споживачі в процесі еволюції активно намагаються уникнути адаптації жертв. В результаті чого виникає еволюційний тиск одного організму на другий, і їх еволюція, що частково залежить друг від друга і протікає спільно.

Вивчення впливу якості їжі на організм є задачею фізіології. Екологія же аналізує вплив якості їжі на чисельність, тривалість життя, швидкість росту і плодючість організмів.

Їжа активно впливає на плодючість тварин. Те, що тварини, які голодують не розмножуються або розмножуються погано з практики людства відомо дуже давно, але екологічні дослідження даного питання дозволили виявити більш чіткі закономірності впливу їжі на плодючість у різних груп тварин.

Самиця жука поліфагу Silpha atrata, що утримується на рослинної їжі відкладає всього 39 яєць, а при їжі тваринного походження - 235. У колорадського жука склад їжі також відбивається на плодючості. Коли самицям дають старі листя картоплі, половина з них припиняє відкладку яєць через 3 дня, а через 11 днів вона повністю припиняється. Дія їжі зворотна, коли самицям починають давати молоді листя, плодючість відновлюється (рис. 1.17).

У бджіл в залежності від того, яке харчування отримує личинка, вона перетворюється в матку, трутня або робітничу бджолу.

Харчовий раціон шотландської куріпки складається на 50-100% (в залежності від сезону) з звичайного вересу. Успішне розмноження цього птаха пов'язане з ростом молодих пагонів вересу до початку періоду відкладення яєць.

У вівець, що утримуються на кормовій капусті, спостерігається скорочений період течки і менша плодючість, ніж у контрольних тварин, які отримували сіно.

Швидкий ріст і ранній початок статевої зрілості у ссавців в Арктиці можна розглядати як адаптацію до короткого періоду вегетації. До того же їхня їжа багата на вітаміни.

Якість їжі відбивається на тривалості життя тварин. Доведене, що тривалість життя і плодючість одного з видів жуків (Thrips imagines), які утримуються при температурі у 23 0С вище в тому випадку, якщо в його їжу додається пилок (Андерварта, 1935).

Личинки ксилофаги жуків дровосеків, знаходячись в камбії багатому на крохмаль і інші розчинені сахара, закінчують розвиток в продовж року, у деревині майже позбавленої крохмалю, їхній розвиток може затягнутися на ряд років.

У середній смузі Європи земляні хробаки уникають підстилки з голок хвойних дерев. Не виживають вони і у| підстилці, що містить листя вільхи і акації.

Харчовий раціон будь-якого виду рідко залишається незмінним в продовж всього року або в усіх біотопах. Насамперед, відзначається зв'язок сезонних модифікацій з наявністю їжі і активністю тварин. Американська лисиця, наприклад, влітку і восени харчується в основному фруктами і комахами, а на частку дрібних хребетних припадає не більш 1/4 її раціону. Взимку і навесні їжа цього виду складається здебільшого з гризунів.

Склад їжі залежить також і від стадії розвитку. Молодь звичайної плотви у Каспійському морі годується дрібним планктоном і по мірі росту переходить на личинки комах і бентос. Дорослі риби годуються в основному молюсками. У відповідності з модифікаціями харчового раціону змінюється будова травного апарату, форма ротового отвору і зубів.

Деякі тварини, наприклад, білка, бурундук, сіноставка, роблять запаси кормів. Так, бурундук запасає до 5 кг добірних кедрових горіхів, а сіноставка, яка мешкає в горах Північної Америки, протягом літа зрізає і сушить траву. Стожкі сіноставок складені настільки охайно, що практично не руйнуються вітром, не замокають і не запрівають.

Їжа, будучи для тварин єдиним джерелом енергії може у випадку її недостачі служити фактором, що обмежує .

Дрібним видам у розрахунку на одиницю ваги необхідно більше їжі ніж великим. Гомойтермним тваринам, що повинні підтримувати температуру свого тіла необхідно також більше їжі, ніж пойкілотермним того ж розміру. Деякі морські бентичні риби за рік споживають кількість їжі, що дорівнює всього десятиразовій власній вазі. Алігаторам і деяким великим зміям за рік достатньо 50 повних раціонів, в той час як землерийка (дрібне теплокровне комахоїдне, вагою в декілька грам) за день з'їдає кількість їжі рівну власній вазі і може померти від голоду в результаті 4-5 годинного голодування.

Розвиток тварин йде значно швидше при достатній кількості їжі. У жука-плавунця тривалість третьої личиночної стадії, якщо личинка отримує щодня 25 пуголовків, дорівнює 14 добам, а якщо отримує по одному пуголовку - 51 добі.

Тривалість життя гомойтермних тварин, які голодують тим більше, чим ближче температура середовища до температури організму. У пойкілотермних тварин, що голодують із збільшенням температури тривалість життя знижується.

Боротьбою проти нестачі корму з екологічної точки зору є переліт птахів. Взагалі вважається, що для розвитку у будь-якого виду міграционного інстинкту необхідно, що б в районі, де мешкає вид, в один з періодів року харчові ресурси вичерпувалися. Як правило, мігруючі види використовують сезонні кормові надлишки інших біотопів, не занадто загострює в них міжвидову конкуренцію за корм.

Про те, що саме їжа може служити стимулом до міграцій, добре свідчить той факт, що в багатьох великих населених пунктах України граки стали осілими птахами. З початком холодів вони не покидають територію, а оселяються ближче до звалищ і житла людини, де і знаходять необхідний корм.ВЛАСТИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ ТВАРИН
Популяція (від латинського populys - народ, населення) сукупність особин виду з спільними умовами необхідними для підтримання його чисельності на певному рівні в продовж тривалого часу і з конкретними властивостями, які визначають єдність особин, такими як спорідненість ареалу і походження, морфологічна схожість, вільне схрещування і інші. Термін «популяція» був запозичен з демографії і запроваджен до екології в 1903 р. В. Л. Йогансеном.

Іншими словами популяцію можна визначити як будь-яку групу організмів одного виду, що займає певний простір і що функціонує як частина біотичного угрупування. Біотичне угрупування у свою чергу визначається як сукупність популяцій, що у результаті еволюційних перетворень функціонує як цілісна одиниця у відведеному їй просторі фізичного середовища мешкання.

Популяція як надорганизменний рівень організації набуває цілого ряду нових властивостей. Кожна особина народжується і помирає один раз, але при аналізі групи особин ми можемо говорити, наприклад, про 20% народжуваність або смертності в популяції. Таким чином, популяція характеризується рядом ознак, природними носіям яких є група, а не особини цієї групи і ці признаки краще всього виражаються статистичними функціями. Щільність, народжуваність, смертність, розподіл у просторі, крива зростання - от деякі з властивостей популяції. Популяція має також генетичні характеристики, безпосередньо пов'язані з її екологією. Це адаптивність, репродуктивна пристосованість і безперервність, тобто імовірність залишення нащадків протягом тривалого періоду часу.

Межі популяції звичайно співпадають з межами біогеоценозу, що включає даний вид. Терміном населення, у відмінність від популяції, позначають сукупність особин декількох видів (звичайно однієї і тієї же систематичної групи), що займають певну територію. Так говорять про населення жужелиць болота, або про населення поля, яке складається з гризунів, але про популяцію чорної жужелиці або польової миші.

Оскільки фізичне середовище мешкання популяцій надто різноманітне, то і самі популяції поділяються наступним чином.

Популяції алопатричні - популяції якого-небудь виду, що мешкають в різних місцях його ареалу і поділені між собою фізичними або фізіологічними бар'єрами. Зустрічаються у видів що мають великі ареали.

Популяції сімпатричні – популяції різних видів, що зустрічаються на спільній території, навіть в одному місці проживання без взаємного знищення і підсилення конкуренції між ними.

Популяції алохроні – популяції, якого-небудь виду кожна з яких розмножується в різний час, що визначається широтою місцевості. Зустрічаються, як правило, у видів з великими ареалами.

Популяції антропогенні – популяції, що виникають у результаті вселення людиною деякої кількості особин і наступним їх розмноженням і розселенням. Це можуть бути і популяції, що з'явилися у створеному людиною ландшафті.

Популяції «в’язкі» - популяції, з таким типом пересування організмів, при якому особини зазвичай далеко не заходять. Потік генів у таких популяціях невеликий, у результаті чого спостерігається значна генетична мінливість при переході від одного місця мешкання до іншого.

Популяції «текучі» - популяції, особини яких зазвичай переміщуються на величезні відстані. Потік генів в таких популяціях великий, тому їх генетична мінливість незначна.

Популяції замкнуті – популяції, що позбавлені притоку генів з зовні.

Популяції залежні – популяції, в яких народжуваність не компенсує смертність, тому без імміграції така популяція вимирає.

Популяції напівзалежні – популяції, що можуть самовідтворюватися, але імміграція особин з сусідніх популяцій помітно підвищує їх чисельність.

Популяції незалежні - популяції, що цілком відтворюють себе і в окремих випадках здатні поповнювати залежні популяції.

Популяції рівноважні – популяції, що знаходяться у стані близькому до рівноваги зі своїми ресурсами, при цьому чисельність організмів, що їх населяють достатньо постійна.

Популяції опортуністичні – популяції, що дають у процесі зростання регулярні чи випадкові сплески чисельності. Наприклад, однолітні рослини або комахи, що зазвичай розмножуються навесні, а з наступом холодів знижують чисельність.

Популяції перехідні – популяції, зі слабкою міжвидовою конкуренцією, що існують за рахунок надзвичайно розвиненої спроможності до заселення нещодавно порушених місць мешкання.

Як вже відзначалося вище, популяції мають біологічні властивості, притаманними як популяції в цілому, так і її організмам, що її складають і груповими властивостями, притаманними лише групі в цілому. Біологічні властивості характеризують життєвий цикл популяції - популяція, також як і окрема особина росте, диференціюється і підтримує сама себе. Популяція має певну організацію і структуру, яку можна описати. У відміну від цього групові властивості, такі як народжуваність, смертність, вікова структура і генетична пристосованість можуть характеризувати лише популяцію у цілому. Таким чином, особина народжується, старіє, помирає, але стосовно до особини не можна говорити про народжуваність, смертність, вікову структуру - ці характеристики мають сенс лише на груповому рівні.

До основних властивостей популяції можна віднести наступні.

Щільність популяції це величина популяції, віднесена до деякої одиниці простору. Її звичайно вимірюють і виражають числом особин або біомаси популяції на одиницю площі або об'єму, наприклад, 50 дерев на га, або 150 кг риби на 1 га поверхні водоймища, 20 гризунів на 100 ловушко-діб.

Інколи буває важливо розрізняти середню щільність, тобто чисельність або біомасу на одиницю всього простору і питому або екологічну щільність, тобто чисельність або біомасу на одиницю заселеного простору (доступної площі чи об'єму, що фактично можуть бути зайняті популяцією). Наприклад, коли ми говоримо про середню щільність озерної жаби на якийсь території, тобто ми співвідносимо кількість екземплярів, зі всією територією не роблячи відмінностей між суходолом і водоймищем, а при питомій або екологічній щільності ми співвідносимо кількість особин цього виду з територією саме водоймища.

Часто важливо знати не конкретну величину популяції у той або інший момент часу, а її динаміку, тобто зростає вона чи падає. У таких випадках корисні показники відносної чисельності. Вони можуть бути віднесені до певних проміжків часу, наприклад число птахів, що спостерігалося в продовж години. Їх можна виразити також у відсотках, наприклад частота зустрічаємості це відсоток проб, в яких виявлений даний вид.

Для вимірювання щільності популяції застосовується багато різних методик, але всі методи, що практикуються можна підрозділити на декілька великих категорій:  1. Тотальний облік, використовується для великих, добре помітних організмів, наприклад, бізони на відкритих просторах, або для організмів, що збираються на період розмноження у великі групи, наприклад, білі ведмеді на острові Врангеля. Великі розміри цих тварин і відкритість просторів, на яких вони мешкають, дозволяють наносити їм на шкіру мітки, що після цього добре читаються з повітря.

  2. Метод пробних ділянок. Цей метод полягає в підрахунку і зважуванні організмів на пробних ділянках або трансектах. Розміри і число пробних ділянок повинні бути достатніми для отримання репрезентативної (вірогідної) оцінки чисельності виду, що вивчається на території, яка обстежується. Цим методом зазвичай вивчається травостій, ґрунтові найпростіші і інші, не крупні нерухомі або малорухомі організми.

  3. Методи мічення з повторним відловом для рухомих тварин. Цей метод застосовують, наприклад, при вивченні птахів, коли відловленних у природі птахів кільцюють і відпускають.

  4. Метод вилучення. При цьому методі здобуті організми вилучаються з природи для подальших досліджень. Наприклад, як мишевидні гризуни, що відловлюються давилками. В останній час цей метод знаходить все менше застосування, а йому на зміну приходять методи, що не завдають шкоди організмам і не вилучають, по можливості, їх з природи.

  5. Метод без взяття проб, що застосовується до нерухомих організмів, таких як дерева. Прикладом може служити засіб випадкових точок, при якому вимірюють відстань від ряду довільно обраних точок до найближчих особин по всім 4 напрямкам. Щільність на одиницю площі оцінюють по середній відстані.

Народжуваність це спроможність популяції до збільшення чисельності. Максимальна народжуваність (інколи її називають абсолютною або фізіологічною) це теоретичний максимум швидкості утворення нових особин в ідеальних умовах, коли будуть відсутні лімітуючи фактори і розмноження стримується лише фізіологічно. Максимальна народжуваність постійна для даної популяції. Так, наприклад, максимальна кількість нащадків однієї жінки, якщо вона цілком використовує свій репродуктивний потенціал, може досягати 25-30 дітей, але екологічна народжуваність, або народжуваність, яка реалізувалася завжди значно нижче.

Екологічна народжуваність ,або народжуваність що реалізувалася ( чи просто народжуваність) позначає збільшення чисельності популяції при фактичних умовах середовища. Ця величина мінлива і змінюється в залежності від розмірно-вікового складу популяції і фізичних умов середовища. Звичайно народжуваність виражають або як швидкість, що визначається шляхом ділення загального числа особин, що з'явилися на час це абсолютна або загальна народжуваність, або як число особин, що знов з'явилися у перерахунку на одну особину – питома народжуваність.

Розбіжності між питомою і абсолютною народжуваністю ілюструються наступним прикладом. Припустимо, що популяція найпростіших складається з 50 особин і збільшується шляхом їх ділення. Через годину її чисельність зросла до 150 особин. Абсолютна народжуваність при цьому рівна 100 ос/година, а питома народжуваність 2 ос/година або 200%.

Розбіжності між максимальною і народжуваністю, що реалізувалася можна проілюструвати наступним прикладом. Популяція птахів відклала 510 яєць (близько 15 яєць на самицю у трьох послідовних кладках), це число відповідає максимальній народжуваності. Виросло всього лише 256 пташенят, тому екологічна народжуваність, що реалізувалася складає всього 52% максимальної ( близько 8 пташенят на самицю ).

У цілому відзначається наступна закономірність - для видів, що не охороняють кладки і не піклуються про нащадків, характерна висока потенційна народжуваність і низька народжуваність, що реалізувалася.Смертність відбиває загибель особин в популяції. В певній мірі це поняття є антитезою поняттю народжуваності. Подібно народжуваності смертність можна виразити числом особин, загиблих за даний період (число смертей в одиницю часу) або у виді питомої смертності для всієї популяції чи її частини. Екологічна чи смертність, що реалізувалася - загибель особин в конкретних умовах середовища. Ця величина, як і екологічна народжуваність мінлива і змінюється у залежності від умов середовища і стану популяції. Теоретична мінімальна смертність - величина постійна для популяції, вона являє собою загибель особин в ідеальних умовах, при яких популяція не наражається на лімітуючий вплив. Але навіть в найкращих умовах особини будуть помирати від старості. Цей вік визначається фізіологічною тривалістю життя, що часто перевищує середню екологічну тривалість. Наприклад, хвилясті папуги, що утримуються в неволі при доброму догляді можуть доживати до 30 років, тоді як в природі тривалість їхнього життя складає близько 10 років. Нерідко чималий інтерес представляє не смертність, а виживання. Якщо число загиблих особин виразити через М, то виживання буде дорівнювати 1-М.

Як народжуваність, так і смертність у вищих організмів широко змінюється з віком. В зв'язку з цим велике значення має визначення питомої смертності для можливо більшого числа вікових груп або стадій розвитку, оскільки це дозволяє екологам з'ясувати механізми, що визначають загальну смертність у популяції.

Повна картина смертності у популяції описується статистичними таблицями виживання, на основі цих таблиць будується дуже інформативна крива виживання (рис. А).

При побудові кривої виживання горизонтальна координата відповідає інтервалу часу, а вертикальна – числу організмів, що вижили. Така крива будується зазвичай у полу логарифмічному масштабі, при чому інтервал часу по осі абсцис відкладається, як відсоток середньої тривалості життя або як відсоток загальної тривалості життя, що дозволяє порівнювати види з дуже різною тривалістю життя .Рис. А. Різноманітні типи кривої виживання (за Одумом, 1986).

Криві виживання поділяються на ряд загальних типів. Сильно випукла крива (1) характерна для видів у популяції, яких смертність майже до кінця життя залишається низькою. Цей тип кривої виживання існує у багатьох великих видів, у тому числі і у людини. Інший крайній тип кривої виживання - сильно угнута крива (5) вона виникає, якщо смертність висока на ранніх стадіях. Доброю ілюстрацією цього прикладу служать устріци і інші молюски, а у рослин - дуби. Смертність дуже висока, як у личинок, що вільно плавають, так і у жолудів, що проростають, але як тільки особина починає жити в умовах, що її задовольняють, очікувана тривалість життя сильно збільшується. До проміжного типу відносяться крива виживання для тих видів, у яких питоме виживання для кожної вікової групи більш-менш однаково, так що у полулогарифмічному масштабі крива наближаються до діагоналі (3,4). Східчастий тип кривої виживання характерний для видів, у яких виживання може сильно змінюватися на послідовних стадіях життєвого циклу, як це часто буває, наприклад, у комах з повним перетворенням або у ракоподібних з їх періодичними линьками. На кривій 2 круті ділянки відповідають стадії яйця, і коротко проживаючим імаго, положисті ділянки відповідають стадіям личинки і куколки, у яких смертність нижче. Певно, в природі не існує популяцій, у яких виживання постійне протягом всього життєвого циклу.

Форма кривої виживання пов'язана з мірою турботи про потомство і іншими засобами захисту молоді. Так криві виживання у бджіл і дроздів, що піклуються про своє потомство, значно менш угнуті, ніж у коників і сардин, що про своє потомство не піклуються. У останніх видів ця обставина без сумніву компенсується значно більшим числом яєць, що відкладаються . Форма кривої виживання дуже часто варіює в залежності від щільності популяції.


Особливості і тактика життєвого циклу. Особливості розмноження сильно впливають на зростання популяції і інші її характеристики. Природний відбір може впливати на різні типи модифікації життєвого циклу, що призводить до появи адаптивних властивостей. Так тиск відбору може змінити терміни розмноження, не порушуючи загальне число нащадків, що народжуються, або ж відбір може впливати на величину виводка, не змінюючи термінів розмноження. Ці і багато інших аспектів можна виявити при аналізі таблиць і кривих виживання.

Тиск відбору, який обумовлен впливом фізичних факторів середовища і біотичними взаємодіями, формує певний тип життєвого циклу, так, що кожний вид набуває пристосувальну комбінацію популяційних особливостей. Кожний вид характеризується унікальним тільки йому притаманним життєвим циклом, проте, можна виділити декілька основних типів життєвих циклів і встановити з певною точністю, якою комбінацією специфічних особливостей будуть володіти організми, що мешкають в певних умовах.

Стірнс (1967) призводить 4 характерні особливості життєвого циклу, що відіграють ключову роль у тактиці виживання:

1. Величина виводка (число насіння, яєць, молоді і інших нащадків).

2. Розміри молоді при народженні, вилуплюванні, проростанні.

3. Віковий розподіл репродуктивного зусилля.

4. Співвідношення репродуктивного зусилля і смертності дорослих (особливо співвідношення смертності молоді і дорослих).

Теорії що дозволять завбачити ту або іншу тактику виживання були запропоновані рядом авторів їх достатньо багато, але їх сутність можна звести до наступних тверджень.

1. У тих випадках, коли смертність дорослих вище, ніж смертність молоді вид може розмножуватися лише 1 раз протягом життєвого циклу, і відповідно, коли смертність вище у молоді організм повинен розмножуватися декілька разів. Так лосось, нерка, що гинуть після нересту, відкладають декілька тисяч ікринок, але мальків, що вижали у них більше, ніж у риби-луни, що відкладає декілька мільйонів ікринок і розмножується декілька разів.

2. Величина виводка повинна максимізувати число нащадків, що дожили до сміттєвої зрілості за середній час життя батьків. Птахам, що гніздяться на землі необхідна велика кладка, щоб забезпечити безперервність генерації, тоді як птахам, що гніздяться у захищених місцях, достатньо невеликої кладки. Наприклад, у кладці більшості уток, що гніздяться на землі, більше десятку яєць, а у кладці голуба, що має гніздо над землею всього два яйця. Багато великих хижих птахів, що будують гнізда в недосяжних місцях і активно їх охороняють виводять одне пташеня.

3. У популяції, що збільшується відбір повинен мінімізувати вік статевого визрівання (організми повинні розмножуватися у більш молодому віку). У стабільній популяції процес статевого визрівання повинен бути більш тривалим.

4. Там, де існує ризик бути з'їденим хижаком або є дуже мало ресурсів, або діють водночас обидва цих фактора, новонароджені повинні бути більш великими, якщо же ресурси легкодоступні, тиск хижаків або конкурентів незначний, то розміри молоді зменшуються. Новонароджений ведмежонок бурого ведмедя, що проводить перші місяці життя у берлозі і постійно має такий харчовий ресурс як материнське молоко, народжується вагою менш 1 кг, в той час як новонароджені копитні, яким необхідно через декілька годин слідувати за стадом, народжуються з вагою в декілька десятків кілограмів.

5. У популяції, що зростає, знижується не лише вік початку розмноження, що приурочено до ранніх періодів життєвого циклу, але також збільшується і число нащадків.

6. Якщо ресурси жорстко не лімітовані, то розмноження починається в більш ранньому віку.

7. Складні життєві цикли з личиночними стадіями дозволяють видам використовувати більше, ніж одне місце проживання або один харчовий ресурс.

Порівняння двох крайніх флор - пустелі і вологих тропічних лісів, дають уявлення про домінування основних рис життєвих циклів в різних типах екосистем. У пустелі переважають однолітні рослини, оскільки виживання багаторічних дуже ускладнено із-за тривалого засушливого періоду. Навпроти, в дощових тропічних лісах переважають багаторічні рослини, бо інтенсивна конкуренція, в першу чергу за світло, і з’їдання насіння птахами, тваринами, або комахами сильно знижує вірогідність виживання сіянців.


Віковий склад популяції є її важливою характеристикою, що впливає як на народжуваність, так і на смертність. Співвідношення різних вікових груп в популяції визначає її здатність до розмноження в даний момент і показує чого можна очікувати у майбутньому. Зазвичай в популяціях, що швидко зростають значну частку складають молоді особини; у популяціях, що знаходяться в стаціонарному стані - віковий розподіл більш рівномірний, а в популяціях, чисельність яких знижується, буде міститися велика частка старих особин.

Віковий склад населення може змінюватися і без модифікації чисельності. По наявним даним для кожної популяції притаманне нормальний або стабільний віковий розподіл, до якого направлені модифікації реального розподілу. Теоретично це вперше завбачив Лотка.

Зпрощенно в популяції можна виділити три екологічні вікові групи: предрепродуктивну (молоді особини, що ще не розмножуються), репродуктивну (особини, що розмножуються) і пострепродуктивну (старі особини, що вже не розмножуються). Тривалість цих вікових груп, по відношенню до загальної тривалості життя, сильно варіює у різних організмів. Для багатьох тварин і рослин характерний дуже довгий предрепродуктивний період. Особливо тривалий предрепродуктивний період спостерігається у комах, репродуктивний період - короткий, а пострепродуктивний період може бути відсутній. Класичний приклад поденки, у яких перша стадія займає від року до декількох років, а в дорослому стані вони живуть всього декілька днів.

Розрізняють три типу пірамід віку, піраміда з широкою основою, і, отже, високим відсотком молодняку, характерна для популяцій з швидким зростанням. Середній тип – піраміда з помірним відсотком молодняку характерна для стабільних популяцій. Піраміда з вузькою основою і числовим домінуванням старих особин над молодими, характерна для популяцій, що мають тенденцію до скорочення чисельності.

Важливим фактором, що впливає на модифікації чисельності популяції тварин є співвідношення у неї статті. Воно рідко дорівнює одиниці, зазвичай одна стать чисельно переважує над іншою. Але, незважаючи, на це можна відзначити наступні закономірності: у стабільних популяціях співвідношення самців і самиць в предрепродуктивному і, особливо в репродуктивному блоку близько 1: 1. Якщо в цих блоках переважають самці, то навіть при піраміді з широкою основою, що вказує на тенденцію до збільшення чисельності популяції, в реальних умовах вона буде знижуватися

І навпаки, якщо в предрепродуктивному і репродуктивному блоку будуть преобладати самиці, то навіть у випадку піраміди з вузькою основою, в такий популяції будуть закладені потенційні можливості до збільшення чисельності.

В популяції рослин співвідношення статті відіграє менше важливу роль, бо більшість рослин однодомні і на них водночас присутні обидвостатеві квітки. Але навіть для самої загальної характеристики популяція рослин необхідно розглядати більшу кількість вікових груп .

Оскільки термін життя багатьох рослин, значно перевищує терміни життя тварин, то процеси модифікації чисельності їх популяцій відбуваються повільніше, особливо у багаторічників. Рослинні формації краще, ніж тварини можуть протистояти несподіваним і сильним модифікаціям в довкіллі, але у випадку їхнього повного знищення для створення тривкого, самовідтворюючогося угрупування їм треба більше часу. Не викликає сумніву, що популяція дубу, наприклад, більш тривка до впливу, що руйнує, ніж популяція будь-якого виду тварин, що мешкає в діброві (гризуни, птахи, комахи і так далі). Але також очевидний і той факт, що популяція гризунів, наприклад, здатна значно швидше збільшити або відновити свою чисельність

Тому, для характеристики вікового стану популяції будується ценоспектр - графічне відображення вікового складу населення рослин

Розрізняють ценоспектри лівосторонні, в яких переважають молоді і генеративні рослини, і правосторонні в яких переважають субсинильні і синильні рослини.Популяції з лівосторонніми ценоспектрами стабільні, мають тенденцію до нарощування чисельності, а правосторонні навпаки мають тенденцію до скорочення чисельності.

Якщо у віковому ценоспектрі популяції в момент спостереження представлені лише насіння і молоді особини, то її називають прогресивною. Популяція представлена майже всіма віковими групами називається нормальною або полночленою. Регресивна ценопопуляція не містить молодих особин.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка