Вищий навчальний заклад Укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» Кафедра педагогіки, культурології та історіїСторінка21/22
Дата конвертації05.11.2016
Розмір4.42 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
.

509 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 246, арк. 22-23.

510 Кооперативна освіта в Україні / М. Аліман, С. Купрій, Ф. Ленченко та ін. – Київ: Ірідіум, 2001. – С. 44.

511 Десять років споживчої кооперації УСРР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 132.

512 Чокан К.П. Культурно-освітня діяльність «Дніпробугу» (1921-1929 рр.) / К.П. Чокан // Чорноморський літопис. Науковий журнал. Вид-во Миколаївського Чорноморського державного університету ім. П. Могили, 2012. – Вип. 6. – С.173.

513 Потребительская кооперация за 10 лет Советской власти. Юбилейный сборник. – М.: Центросоюз, 1927. – 172.

514 Кооперативне будівництво. – 1929. – № 17. – С. 3.

515 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 245, арк. 71 зв.

516 Там само, спр. 246, арк. 108.

517 Там само, акр. 109.

518 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 245, арк. 44.

519 Десять років споживчої кооперації УССР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 136.

520 Там само. – С. 131-132.

521 Там само. – С. 133.

522 Про стан кооператроботи серед жінок по Криворізькій окрспоживспілці // Кооперативне будівництво. – 1928. – №4. – С. 73.

523 С-ук Р. Кооперування жінок на Проскурівщині / Р. С-ук // Кооперативне будівництво. – 1928. – №4. – С. 72.

524 Коновал М. Кременчуцька райспоживспілка дбає про жінок / М. Коновал // Кооперативне будівництво. – 1928. – № 4. – С.69.

525 Десять років споживчої кооперації УСРР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. – С. 131, 133.

526 ХІІІ сесія Ради Вукопспілки. Постанови та резолюції // Кооперативне будівництво. – 1928. – № 11-12. – С. 43.

527 Кооперативне будівництво. – 1927. – № 15. – С. 2; № 16. – С. 1-2.

528 Дивниг Ю. Два вороги – релігія та кооперація / Ю. Дивниг. – Х.: Державне видавництво України. – 1929. – С.38.

529 Там само.– С. 37.

530 Там само. – С. 38.

531 Десять років споживчої кооперації УСРР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 136.

532 Там само. – С. 136-137.

533 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 1296, арк. 16.

534 Там само, спр. 247, арк. 76.

535 Харьковский Церабкоп // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 7. – С. 30.

536 Потребительская кооперация за 10 лет Советской власти. Юбилейный сборник. – М.: Центросоюз, 1927. – С. 183.

537Там само. – С. 183-184.

538 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 247, арк. 159.

539 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1. спр. 443, арк. 2.

540 Там само, арк. 25.

541 Там само, арк. 26.

542 Там само, арк.4.

543 Там само, арк.5.

544 Там само, арк. 6.

545 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1, спр. 443, арк. 9.

546 Там само, арк.17.

547 Кооперативна освіта в Україні / М. Аліман, С. Купрій, Ф. Ленченко та ін.. – Київ: Ірідіум, 2001. – С. 44.

548 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 1297, арк. 54.

549 Там само, оп. 1. спр. 433, арк. 33.

550 Агуф М. Книжку на село. Про культурну роботу кооперації на селі / М. Агуф. – Х.: Книгоспілка, 1925. – С. 14.551 ЦДАВО України, ф. 296, оп.1, спр. 443, арк.43-43 зв.

552 Там само, ф. 296, оп. 3, спр. 247, арк. 105.

553 Там само, спр. 1296, арк. 5.

554 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 247, арк. 1.

555 Там само, арк. 2.

556 Там само, арк. 285.

557 Молодчиков О. Книга Радянської України / О. Молодчиков. – К. : Політвидав України, 1974. – С. 56-57.

558 Там само. – С. 75.

559 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1, спр. 443, арк.43-43 зв.

560 Марков В. Початки кооператграмоти (короткий елементарний курс споживчої кооперації) / В. Марков. – Х.: Книгоспілка, 1925. – С. 93.

561 Там само. – С. 93-94.

562 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 246, арк. 30.

563 Марков В. Початки кооператграмоти (Короткий елементарний курс споживчої кооперації) / В. Марков. – Х. : Книгоспілка, 1925. – С. 95.

564 ЦДАВО України, ф.296, оп. 3, спр. 246, арк. 200

565 Там само, спр. 247. арк. 339

566 Там само, спр. 246, арк. 173-174

567 Десять років споживчої кооперації УССР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 137.

568 Корінець Р.Я. Художня література як інформаційне джерело для просування кооперативної ідеї / Р.Я. Корінець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal /Soc_Gum/Vika/Gum/2009_8/12.pdf.26

569 Українська література ХІХ століття (розгорнені конспекти лекцій [Електронний
ресурс]. Підг. Таня Гаев. – Белград, 2008. – Режим доступу: www. ukrajinistika. edu. rs / preuzimanje/ pdf / predavanja/ Ukrajinska%20knjzvenost%20ІІІ%20predavanja.pdf.

570 Мусій Степанович Кононенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. нistpol.pl.ua /pages/content.php?page=2069.


571 Остап Вишня (Губенко Павло Михайлович). Твори: в 4 т. / Остап Вишня; редкол.:
І.О. Дзеверін (голова) та ін. – К.: Дніпро, 1988.; Остап Вишня. Життєпис [Електронний ресурс] // Бібліотека української літератури. – Режим доступу: www. ukrlib.com.ua/ bio/printout.php?id=344.

572 Платонов А.П. Драматические произведения [Електронный ресурс]. – Режим доступ: www. imwerden.de/pdf/platonov_dramaturgija.pdf.

573 Аліман М. Просвітня і культурна діяльність споживчої кооперації (друга половина ХІХ ст. – 1930 рр. / М. Аліман // Споживча кооперація України: Історичні та соціально-економічні аспекти. – Київ: Ред. газ. «Вісті...». – 1996. – С. 82.

574 Аліман М. Споживча кооперація Полтавщини у 20-ті роки ХХ століття. Текст лекції /
М. Аліман. Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – С. 38.

575 Там само. – С. 39.

576 Гуревич С. Жінка на кооперативній роботі в Харківському ЦРК / С. Гуревич // Кооперативне будівництво. – 1928. – № 4. – С. 67.

577 Марков В. Початки кооператграмоти (короткий елементарний курс споживчої кооперації) / В. Марков. – Х.: Книгоспілка, 1925. – С. 93.

578 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 164, арк.4.

579 Лиждвой М. Половина большого дела / М. Лиждвой // Красное знамя (Чернигов). – 1924. – 9 августа. – С. 1.

580 Аліман М. Споживча кооперація Полтавщини у 20-ті роки ХХ століття. Текст лекції /
М. Аліман. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – С. 38-39.

581 Попов М. Десять років радянської споживчої кооперації на Україні / М. Попов. – Х.: Книгоспілка, 1930. – С. 97.

582 Десять років споживчої кооперації УСРР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 133.583 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1, спр. 433, арк. 36.

584 Там само, арк.43.

585 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1, спр. 433, арк. 47.

586 Известия ЦК КП(б)У. – 1923. – № 7-8. – С. 56.

587 Кооперативна хроніка. Кооперативна книготоргівля // Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1924. – № 20. – С. 11.

588 Просветительская работа кооперации // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 9. –
С. 41.

589 Чокан К.П. Культурно-освітня діяльність «Дніпробугу» (1921-1929 рр.) / К.П. Чокан // Чорноморський літопис. Науковий журнал. Вид-во Миколаївського Чорноморського державного університету ім. П. Могили, 2012. – Вип. 6. – С.175.

590 Кооперативная хроника. Просветительная работа // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. –
№ 26. – С. 28.

591 Там само. – С. 28-29.

592 Кооперативна хроніка. Кооперативна книготоргівля // Кооперативне будівництво. – 1926. – №21. – С. 44.

593 Известия ЦК РКП(б). – 1925. – № 9.

594 Кооперативна хроніка // Кооперативне будівництво. – 1926. – №21. – С. 69.

595 Агуф М. Книжку на село. Про культурну роботу кооперації на селі / М. Агуф. – Х.: Книгоспілка, 1925. – С. 16.

596 Там само. – С. 12.

597 Там само. – С. 17.

598 Там само. – С. 17-18.

599 Агуф М. Книжку на село. Про культурну роботу кооперації на селі / М. Агуф. – Х.: Книгоспілка, 1925. – С. 12.

600 Промислове оподаткування споживчої кооперації // Кооперативне будівництво. – 1928. – № 5. – С. 61.

601 Тези та матеріали до МДК. Для доповідачів та агітаторів. Збірник за ред.
С. Зарудного. – Х. : Книгоспілка, 1929. – С. 85.

602 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1, спр. 433, арк. 24.

603 Там само, спр. 245, арк. 73.

604 Кооперативне будівництво. – 1929. – № 17. – С. 3.

605 Вейсман М. Книгарі Дніпробугу в степах / М. Вейсман // Кооперативне будівництво. – 1930. – № 17–18. – С. 36

606 Там само.

607 Там само. – С. 36 -37.

608 Вейсман М. Книгарі Дніпробугу в степах / М. Вейсман // Кооперативне будівництво. – 1930. – № 17–18. – С. 36

609 Потребительская кооперация за 10 лет Советской власти. Юбилейный сборник. – М.: Центросоюз, 1927. – С. 183.

610 Попов М. Десять років радянської споживчої кооперації на Україні / М. Попов. – Х.: Книгоспілка, 1930. – С. 100.


611 Мар’їн Ю. Для духовного зростання нації / Ю. Мар’їн // Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. – 2014. –№ 14 (3 квітня). – С. 6.

612 В Вукопспилке. В Правлении и Президиуме. Заседание 19 марта 1923 г. // Кооперативный бюллетень. – 1923. – № 13-14. – С. 3.

613 Десять років споживчої кооперації УСРР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 135.

614 Там само. – С. 136.

615 Лантух І.В. Формування інфраструктури ринку в Україні в роки нової економічної політики (1921-1928 рр.) / І.В. Лантух. – Х.: Основа, 2004. – С. 47.

616 Аліман М. Доброчинна діяльність споживчої кооперації України на початку 1920-х років / М. Аліман, Т. Оніпко // Споживча кооперація України: Іст. та соц.-екон. аспекти /
С.Г. Бабенко, М.В. Аліман, В.В. Апопій та ін. – К.: Ред. газ. «Вісті…», 1996. – С. 106-107.

617 ЦДАВО України, ф. 218, оп. 1, спр. 59, арк. 95.

618 Кооперация – голодающим // Кооперативный бюллетень. Издание Харьковского потребительского общества. – 1921.– 30 ноября. – С.1.

619 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1, спр. 454, арк. 23-24.

620 Компартия Украины в резолюциях…– Т. 1. – С. 201.

621 Аліман М. Доброчинна діяльність споживчої кооперації України на початку 1920-х років / М. Аліман, Т. Оніпко // Споживча кооперація України: Іст. та соц.-екон. аспекти. – С. 106-107.

622 Державний архів Чернігівської області, ф. Р-11, оп. 1, спр. 10, арк. 8.

623 Аліман М. Доброчинна діяльність споживчої кооперації України на початку 1920-х років / М. Аліман, Т. Оніпко // Споживча кооперація України: Іст. та соц.-екон. аспекти. – С. 107.

624 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1, спр. 328, арк. 26.

625 Альфа. Губсоюз в «двухнедельник просвещения» / Альфа // Красное знамя (Чернигов). – 1923. – 21 июля. – С. 3.

626 Державний архів Харківської області, ф. Р-1007, оп. 1, спр. 53, арк. 2.

627 Державний архів Одеської області, ф. Р-363, оп.1, спр. 41, арк. 44.

628 Державний архів Полтавської області, ф. Р-1503, оп.1, спр.121, арк. 23.

629 Державний архів Чернігівської області, ф. Р-1361, оп. 1, спр. 16, арк. 95.

630 Развитие рабочей кооперации // Кооперативный бюллетень. – 1926. – №11. – С. 48.

631 Гуревич С. Жінка на кооперативній роботі в Харківському ЦРК / С. Гуревич // Кооперативне будівництво. – 1928. – № 4. – С. 68.

632 Червинский. Как надо поставить работу рабкоопа / Червинский // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 33-34. – С. 33.

633 По Украине. На культурной и просветительной работе // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 45-46. – С. 38.

634 По Украине. Селькооперация. Общественная работа // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 45-46. – С. 37.

635 Там само. – С. 38.

636 Кооперативная хроника. Кооперативная электрофикация // Бюллетень Вукопспилка. – 1924. – № 26. – С. 38.

637 Пак В.П. Нариси з історії споживчої кооперації Київщини (1866-2003 рр). / В.П. Пак,
Ф.І. Ленченко. – К.: Ірідіум, 2003. – С.129.

638 Компартия Украины в резолюциях…. – Т. 1. –С. 346.

639 ЦДАВО України, ф.296. оп.1. спр. 1306, арк. 10 зв.

640 По Украине. Селькооперация. Общественная работа // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 45-46. – С. 37.

641 Гуревич С. Жінка на кооперативній роботі в Харківському ЦРК / С. Гуревич // Кооперативне будівництво. – 1928. – № 4. – С. 68.

642 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1. спр. 1306, арк. 1 зв.

643 Там само, арк. 5.

644 Там само, арк. 2.

645 Аліман М. Доброчинна діяльність кооперативних організацій: У кн.: Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти. Зб. статей. Т. 2 / М. Аліман,
Т. Оніпко. – Львів: Вид- во Львівської комерційної академії, 2001. – С. 62.

646 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 6, спр. 9, арк. 5.

647 Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1923. – №1-2. С. 3.

648 Собрание узаконений и распоряжений. Дополнительный сбрник за 1922 г. – 1923. –
15 ноября. – Отдел первый. – 1924. – С.19.

649 Аліман М. Доброчинна діяльність споживчої кооперації України на початку 20-х років / М. Аліман, Т. Оніпко // Споживча кооперація України: Іст. та соц.-екон. аспекти. – С.111.

650 Пак В.П. Нариси з історії споживчої кооперації Київщини (1866-2003 рр). / В.П. Пак,
Ф.І. Ленченко. – К.: Ірідіум, 2003. – С. 125.

651 Из практики мест. Просветительная работа кооперации // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 9. – С. 41.

652 По Украине. На культурной и просветительной работе // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 45-46. – С. 38-39.

653 По Украине. На культурной и просветительной работе // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 45-46. – С. 39.

654 Там само. – С. 39-40.

655 По Украине. Селькооперация. Общественная работа // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 45-46. – С. 38.

656 По Украине. На культурной и просветительной работе // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 45-46. – С. 39.

657 Пак В.П. Нариси з історії споживчої кооперації Київщини (1866-2003 рр.) / В.П. Пак,
Ф.І. Ленченко. – К.: Ірідіум, 2003. – С. 119.

658 По Украине. На культурной и просветительной работе // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 45-46. – С. 39.

659 Алміан М. Доброчинна діяльність споживчої кооперації України на початку 20-х років / М. Аліман, Т. Оніпко // Споживча кооперація України: Іст. та соц.-екон. аспекти. – С. 109.

660 Официальный отдел. Циркуляр № 121 // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 32. –
С. 29.

661 Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 4-5. – С. 60-61.

662 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 2, спр. 1372, арк. 3 зв.

663 Підсумки ХІ зборів уповноважених Полтавської райспілки // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 11. – С. 27.

664 Пак В.П. Нариси з історії споживчої кооперації Київщини (1866-2003 рр). / В.П. Пак,
Ф.І. Ленченко. – К.: Ірідіум, 2003. – С. 129.

665 Внимание сельбудам // Красное знамя (Чернигов). – 1924. – 22 января. – С. 2.

666 Кооперативная хроника. На культурной и просветительной работе // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 45. – С. 39.

667 По Украине. Селькооперация. Общественная работа // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 45-46. – С. 37.

668 Компартия Украины в резолюциях… – Т.1. – С. 390.

669 Аліман М. В. Споживча кооперація Полавщини у 20-ті роки ХХ століття: Текст лекції. – Полтава: РВУ ПУСКУ. – 2006. – С. 39.

670 Десять років споживчої кооперації УСРР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 135.

671 Там само. – С. 136.

672 По Украине. На культурной и просветительной работе // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 45-46. – С. 39.

673 Развитие рабочей кооперации // Кооперативный бюллетень. – 1926. – №11. – С. 43.

674 Державний архів Чернігівської області, ф. Р-1324, оп. 1, спр. 1413., арк. 9.

675 Голець В.В. Кооперація і неп (20-ті роки ХХ ст.) / Голець В.В. – Чернігів : Просвіта, 2006. – С. 159.

676 Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1924. – № 27. – С.33.

677 Пак В.П. Нариси з історії споживчої кооперації Київщини (1866-2003 рр). / В.П. Пак,
Ф.І. Ленченко. – К.: Ірідіум, 2003. – С. 129.

678 Кооперативная хроника // Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1924. – № 27. –

С. 33.


679 Кооперативний бюлетень. – 1925. – № 34. – С.48.

680 Голець В.В. Кооперація і неп (20-ті роки ХХ ст.) / В. В. Голець. – Чернігів : Просвіта, 2006. – С. 169.

681 Там само. – С. 169-170.

682 Попов М. Десять років радянської споживчої коопераццї на Україні / М. Попов. – Х.: Книгоспілка, 1930. – С. 97.

683 Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1923. – № 1-2. – С. 3.

684 Пак В.П. Нариси з історії споживчої кооперації Київщини (1866-2003 рр). / В.П. Пак,
Ф.І. Ленченко. – К.: Ірідіум, 2003. – С. 117.

685 Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1923. – № 4-5. – С.41.

686 Аліман М. Доброчинна діяльність кооперативних організацій // Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти: Зб. статей. Том ІІ. За заг. ред.
д-ра іст. наук, проф. С. Гелея. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. –
С. 66.

687 Аліман М. Доброчинна діяльність споживчої кооперації України на початку 20-х років / М. Аліман, Т. Оніпко // Споживча кооперація України: Іст. та соц.-екон. аспекти. – С. 110.

688 Факты, события, люди. Хронология потребительской кооперации Донецкой области (1888-2000). – Донецк, 2000. – С.11.

689 В Вукопспилке. В Правлении и Президиуме. Заседание 19 марта 1923 г. // Кооперативний бюлетень Вукопспілки. – 1923. – № 13-14. – С. 2.

690 Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1923. – № 1-2. – С. 3.

691 Шефство кооперации над воздухфлотом // Красное знамя (Чернигов). – 1923. – 1 мая. – С. 3.

692 Компартия Украины в резолюциях… – Т.1. – С. 742.

693 До всіх кооператорганізацій України. Обіжник правління ВУКС // Кооперативный бюлетень. – 1925. – № 11. – С. 37.

694 Харьковский Церабкоп // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 7. – С. 31.

695 ЦДАВО України, ф. 296, оп.1, спр. 247, спр. 231.

696 Кооперативне будівництво. – 1927. – № 11- 12. – С. 1-2.

697 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1. спр. 247, арк. 36.

698 Кооперативне будівництво. – 1928. – № 11-12. – С. 47.

699 В Вукопспилке. В Правлении и Президиуме. Заседание 19 марта 1923 г. – С. 2.

700 ЦДАВО України, ф. 1, оп. 3, спр. 1624, арк. 71.

701 Плесков В. Кооперация даст в деревню электричество // Красное знамя (Чернигов) /
В. Плесков. – 1924. – 5 июля. – С. 6.

702 По Украине. Селькооперация. Общественная работа // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 45-46. – С. 38.

703 Кооперативная хроника. Кооперативная электрофикация // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 26. – С. 44.

704 Электрофикация села
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка