Вищий навчальний заклад Укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» Кафедра педагогіки, культурології та історіїСторінка20/22
Дата конвертації05.11.2016
Розмір4.42 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
. 2.

321 Мохор П. Курси Київської райспоживспілки по перепідготовці кооператосвітників на селі / П. Мохор // Кооперативне будівництво.– 1927. – № 4. – С. 50.

322 Кооперативна освіта в Україні / М.В. Аліман, С.Ф. Купрій, Ф.І. Ленченко та ін. / Під ред. Ф.І. Ленченка. – К.: Ірідіум, 2001. – С. 46.

323 Кооперативна освіта в Україні / М.В. Аліман, С.Ф. Купрій, Ф.І. Ленченко та ін. / Під ред. Ф.І. Ленченка. – К.: Ірідіум, 2001– С. 46-47.

324 Лернер В. Про підготовку практиканток до кооперації / В. Лернер // Кооперативне будівництво . – 1927. – № 5. – С. 9.

325 Хащеватський Я. Кооператосвітня робота серед жіноцтва / Я. Хащеватський // Кооперативне будівництво. – 1927. – № 5. – С. 8.

326 Десять років споживчої кооперації УСРР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 131.

327 Волович М. Кооперативні курси / М. Волович // Кооперативный бюллетень. – 1926. –
№ 28. – С. 20.

328 Попов М. Десять років радянської споживчої кооперації на Україні / М. Попов. – Х.: Книгоспілка, 1930. – С. 98.

329 ЦДАВО України, ф. 296, оп.3, спр. 1303, арк. 114.

330 Попов М. Десять років радянської споживчої кооперації на Україні / М. Попов. –
Х.: Книгоспілка, 1930. – С. 98.

331 Там само. – С. 99.

332 Там само. – С. 98.

333 Проспект кооперативних курсів заочного навчання. – Х.: Книгоспілка, 1928. –
С. 17-18.

334 Проспект кооперативних курсів заочного навчання. – Х.: Книгоспілка, 1928. – С. 18.

335 Там само. – С. 19-

336 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 247, арк. 288.

337 Там само, арк. 233.

338 Там само, арк. 253.

339 Попов М. Десять років радянської споживчої кооперації на Україні / М. Попов. –
Х.: Книгоспілка, 1930. – С. 98.

340 Кооперативна освіта в Україні / М.В. Аліман, С.Ф. Купрій, Ф.І. Ленченко та ін. / Під ред. Ф.І. Ленченка. – К.: Ірідіум, 2001. – С. 23

341 Попов М. Десять років радянської споживчої кооперації на Україні / М. Попов. – Х.: Книгоспілка, 1930. – С. 99.

342 Матеріали Всеукраїнської наради в справах культроботи кооперації. – Харків: Книгоспілка, 1929. – С. 121-122.

343 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 245, арк. 18.

344 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2795, арк. 83-84.

345 Про стан кооператроботи серед жінок по Криворізькій окрспоживспілці // Кооперативне будівництво. – 1928. – №4. – С. 73.

346 Кооперативна освіта в Україні / М.В. Аліман, С.Ф. Купрій, Ф.І. Ленченко та ін. / Під ред. Ф.І. Ленченка. – К.: Ірідіум, 2001. – С. 47.

347 Перловський П.А. Огляд стану роботи серед жінок по споживчій кооперації Шепетівщини П.А. Перловский // Кооперативне будівництво. – 1928. – 1928. – №4. –
С. 69.

348 Коновал М. Кременчуцька райспоживспілка дбає про жінок / М. Коновал // Кооперативне будівництво. – 1928. – №4. – С. 69.

349 С-ук Р. Кооперування жінок на Проскурівщині / Р. С-ук // Кооперативне будівництво. – 1928. – №4. – С.72.

350 ЦДАВО України, ф. 296, оп.3, спр. 248, арк. 43.

351 Там само, спр. 247, арк. 67.

352 ЦДАВО України, ф. 296, оп.3, спр. 1303, арк. 48.

353 Там само, спр. 247, арк.160.

354 Там само, спр. 1303, арк. 22.

355 Кооперативна освіта в Україні / М.В. Аліман, С.Ф. Купрій, Ф.І. Ленченко та ін. / Під

ред.Ф.І. Ленченка. – К.: Ірідіум, 2001. – С.45-47.356 М.Б. Немає кадрів – немає допомоги / Б.М. // Кооперативне будівництво. – 1930. –
№ 23-24. – С. 36.

357 Лисневський. Всесоюзний огляд громадського харчування і завдання споживчої кооперації на селі /Лисневський // Кооперативне будівництво. – 1930. – № 4. – С.1.

358 Там само. – С. 4.

359 Горохівський. Громадське харчування під обстріл критики / Горохівський // Кооперативне будівництво. – 1930. – № 17-18. – С. 25-26.

360 Закріпити наслідки огляду громадського харчування // Кооперативне будівництво. – 1930. – №17-18. – С. 27.

361 Мелітопольська окрспоживспілка зробила випуск кухарів периферії по обслуговуванню колгоспів та радгоспів // Кооперативне будівництво. – 1930. – №17-18. – С. 26.

362 Весман М. Дніпробуг готує робітників громадського харчування / М. Весман // Кооперативне будівництво. – 1930. – № 17-18. – С. 39.

363 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 247, арк. 21.

364 Там само, спр. 245, арк. 73.

365 Десять років споживчої кооперації УСРР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 134.

366 Там само. – С. 136.

367 Там само. – С. 135.

368 V з’їзд уповноважених ВУКС. Серпень 1929 р. //  Кооперативне будівництво. –1929.–
№ 17.– С. 4.

369 Попов М. Вукопспілка в життя української кооперації / М. Попов // Кооперативне будівництво. – 1930. – С. 39.

370 Кооперативна освіта в Україні / М.В. Аліман, С.Ф. Купрій, Ф.І. Ленченко та ін. / Під ред. Ф.І. Ленченка. – К.: Ірірдіум, 2001. – С. 46.

371 Із директив пленуму ЦК КП(б)У з національного питання 16-17 жовтня 1922 р. //

Україна ХХ столітті (1900-2000): Зб. документів і матеріалів /Упоряд.: А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.Ю. Король та ін. – К. : Вища школа, 2000. – С. 81-82.372 КПСС в резолюциях и решениях… – Т. 3. – С. 87-88.

373 Українізація на Чернігівщині 20–30-ті роки (Добірка документів / Упоряд.:
Н.М. Полетун Л.Ф. Сурабко. – Чернігів: РВК «Деснянська правда», 1996. – С.3.

374 ЦДАВО України, ф 296, оп. 6, спр. 4, арк. 26.

375 Державний архів Чернігівської області, ф. Р-15, оп. 1, спр. 220, арк. 81.

376 Державний архів Чернігівської області, ф. Р-593, оп.1, спр. 1378, арк. 69-70.

377 Кооперативная хроника. Просветительная работа // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. –
№ 26. – С. 44.

378 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 6, спр. 4, арк. 26.

379 Державний архів Чернігівської області, ф. Р-319, оп.1, спр. 48, арк. 19.380 Державний архів Чернігівської області, Ф. Р-319, оп.1, спр. 48, арк. 21-21 зв.

381 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 6, спр. 11, арк. 4.

382 Там само, арк. 8.

383 ХІІІ сесія Ради Вукопспілки. Постанови та резолюції // Кооперативне будівництво. – 1928. – № 11-12. – С. 43.


384 Второй Всероссийский сьезд по кооперации в г. Киеве. 1-7 августа 1913 г. Труды, вып. 1. – К.: Б.в., 1915. – С. 15-16.

385 Собрание узаконений правительства. – 1917. Отд. 7. – № 72. – С. 414.

386 Там само.

387 Коммунистическая партия Украины в резолюциях… – Т. 1. – С. 198.

388 Там само. – С. 217.

389 Там само. – С. 236.

390 Коммунистическая партия Украины в резолюциях… – Т. 1. С. 320-321.

391Там само. – С. 542.

392 Хащеватський Я. Найближчі завдання кооперативно-освітньої роботи /
Я. Хащеватський // Кооперативне життя (Харків). – 1926. – №19. – 28 квітня. – С. 4.

393 Голець В. В. Кооперація і неп (20-ті роки ХХ ст.) / Голець В. В. – Чернігів : Просвіта, 2006. – С. 159.

394 ЗУ УСРР. – 1924. – № 6. – Ст. 48. – С. 127-129

395 Аліман М. Доброчинна діяльність кооперативних організацій // Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти: Зб. статей. – Т. 2 / За ред.
С. Гелея / М. Аліман, Т. Оніпко. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. – С. 66.

396 Х сесія Ради Вукопспілки. Постанови// Кооперативне будівництво. – 1927. – № 4. –
С. 1-2.

397 Чокан К.П. Культурно-освітня діяльність «Дніпробугу» (1921-1929 рр.) / К.П. Чокан // Чорноморський літопис. Науковий журнал. Вид-во Миколаївського Чорноморського державного університету ім. П. Могили, 2012. – Вип. 6. – С.174.

398 Обіжник Вукопспілки // Кооперативне будівництво. – 1927. – №11-12. – С. 93.

399 Про надсилку відрахувань до центрального культфонду // Кооперативне будівництво. – 1927. – № 11-12. – С. 92.

400 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3. спр. 1312, арк. 61.

401 Тези та матеріали до МДК. Для доповідачів та агітаторів / Збірник за ред.
С. Зарудного. – Х.: Книгоспілка, 1929. – С.13-14.

402 Попов М. Вукопспілка в житті української споживкоперації / М. Попов // Кооперативне будівництво. – 1930. – № 11-12. – С. 39.

403 Кооперативне будівництво. – 1929. – № 17. – С. 3.

404 Десять років споживчої кооперації УСРР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 131.

405 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 2, спр. 424, арк. 80.

406 Державний архів Чернігівської області, ф. Р-1324, оп. 1, спр. 1413, арк. 6-7.

407 Компартия Украины в резолюциях… – Т.1. – С. 542.

408 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 1297, арк. 29 зв.

409 Десять років споживчої кооперації УСРР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 130.

410 Десять років споживчої кооперації УСРР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 132.

411 Державний архів Чернігівської області, ф. Р-923, оп. 1, спр. 95, арк. 26.

412 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 1297, арк. 24.

413 Державний архів Чернігівської області, ф. Р-1324, оп. 1, спр. 1533, арк. 18.

414 Чокан К.П. Культурно-освітня діяльність «Дніпробугу» (1921-1929 рр.) / К.П. Чокан // Чорноморський літопис. Науковий журнал. Вид-во Миколаївського Чорноморського державного університету ім. П. Могили, 2012. – Вип. 6. – С. 173.

415 Десять років споживчої кооперації УСРР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 133.

416 Культбригада Вукопспілки на Дніпрельстані // Кооперативне будівництво. – 1930. –
№ 17-18. – С. 34.

417 Там само. – С. 34-35.

418 Держархів Чернігівської області, ф. Р-923, оп. 1, спр. 95, арк. 29.

419 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1, спр. 1306, арк. 1.

420 День кооперации на Черниговщине // Красное знамя (Чернигов). – 1923. – 10 июня. – С. 2.

421 Марков В. Початки кооператграмоти (Короткий елементарний курс споживчої кооперації) / В. Марков. – Х. : Книгоспілка, 1925. – С. 94.

422 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 246, арк. 93.

423 К Международному дню кооперации // Красное знамя (Чернигов). – 1925. – 30 июня. – С. 2.

424 Марков В. Початки кооператграмоти (Короткий елементарний курс споживчої кооперації) / В. Марков. – Х. : Книгоспілка, 1925. – С. 95.

425 Конкурс на сельский кооператив // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 42. – С. 40.

426 Конкурс на сельский кооператив // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 42. – С. 40.

427 Просветительская работа кооперации // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 9. –
С. 41.

428 Кооперативная хроника. Конкурс на кращого продавця в Запорізькому ЦРК // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 20. – С. 24.

429 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 2 1, спр. 424, арк. 82.

430 Державний архів Чернігівської області, ф. Р-923, оп.1, спр. 95, арк. 27.

431 Чокан К.П. Культурно-освітня діяльність «Дніпробугу» (1921-1929 рр.) / К.П. Чокан // Чорноморський літопис. Науковий журнал. Вид-во Миколаївського Чорноморського державного університету ім. П. Могили, 2012. – Вип. 6. – С.173.

432 Чокан К.П. Культурно-освітня діяльність «Дніпробугу» (1921-1929 рр.) / К.П. Чокан // Чорноморський літопис. Науковий журнал. Вид-во Миколаївського Чорноморського державного університету ім. П. Могили, 2012. – Вип. 6. – С.173.

433 О работе среди молодежи // Кооперативный бюллетень. – 1926. – №18-19. – С. 53.

434 Збірник статей та матеріалів по кооперативній пропаганді / За ред. Л.Ф. Турчанинова та П.І. Могили. – Одеса: Видання Одеського кабінету політосвіти, 1926. – С.59.

435 Кооперативна освіта в Україні / М. Аліман, С. Купрій, Ф. Ленченко та ін. – Київ: Ірідіум, 2001. – С. 43.

436 Там само. – С. 46.

437 Кооперативна хроніка // Кооперативне будівництво. – 1926. – № 21. – С. 69.

438 Развитие рабочей кооперации // Кооперативный бюллетень. – 1926. – №11. – С. 43.

439 Там само. – С. 44.

440 Дьяченко. Про кооперативну культроботу Маріупольського ЦРК за 1 квартал 1926-1927 рр. / Дьяченко // Кооперативне будівництво. – 1927 – № 6. – С. 62.

441 Харьковский Церабкоп // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 7. – С. 30.

442 Кооперативна освіта в Україні / М.Аліман, С. Купрій, Ф. Ленченко та ін. – Київ: Ірідіум, 2001. – С. 44.

443 Хотченко Л. Культурна роль кооперації / Л. Хотченко // Кооперативне будівництво. – 1928. – № 13. – С. 14-16.

444 Потребительская кооперация за 10 лет Советской власти. Юбилейный сборник. – М.: Центросоюз, 1927. – С. 163.

445 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 248, арк. 91.

446 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 245, арк. 18

447 Там само.

448 Там само, арк. 19.

449 Там само, арк. 34.

450 Матеріали Всеукраїнської наради в справах культроботи кооперації. – Харків: Книгоспілка, 1929. – С. 121-122.

451 Кооперативна освіта в Україні / М.В. Аліман, С.Ф. Купрій, Ф.І. Ленченко та ін. – К.: Ірідіум, 2001. – С. 47.

452 Перловський П.А. Огляд стану роботи серед жінок по споживчій кооперації Шепетівщини / П.А. Перловський // Кооперативне будівництво. – 1928. – 1928. – № 4. – С. 71.

453 Гуревич С. Жінка на кооперативній роботі в Харківському ЦРК / С. Гуревич // Кооперативне будівництво. – 1928. – № 4. – С. 68.

454 Коновал М. Кременчуцька райспоживспілка дбає про жінок / М. Коновал // Кооперативне будівництво. – 1928. – №4. – С. 69.

455 С-ук Р. Кооперування жінок на Проскурівщині // Р. С-ук / Кооперативне будівництво. – 1928. – №4. – С. 72.

456 Кооперация. Методическое пособие для докладчиков и групповых агитаторов к МДК (для села). Выпуск 3. – Днепропетровск: Издание журнала «Спутник партработника», 1928. – С.13.

457 Кооперативне будівництво. – 1929. – № 17. – С. 3.

458 Десять років споживчої кооперації УСРР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 133.

459 Там само. – С. 131.

460 Державний архів Чернігівської області, ф. Р-923, оп.1, спр. 95, арк. 29.

461 Збірник статей та матеріалів по кооперативній пропаганді / За ред. Л.Ф. Турчанинова та П.І. Могили. – Одеса: Видання Одеського кабінету політсвітчика, 1926. – С. 34.

462 Харьковский Церабкоп // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 7. – С. 30.

463 Четверті збори уповноважених ВУКС у 1926 р. // Кооперативный бюллетень.– 1926.–
№ 12-13.– С.3.

464 Кооперативна освіта в Україні / М. Аліман, С. Купрій, Ф. Ленченко та ін. – Київ: Ірідіум, 2001. – С. 44.

465Історія на Україні в 1926/27 році. – Х.: Центральне статистичне управління, 1927. –
С. 96.

466Десять років споживчої кооперації УСРР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 133.

467 Там само. – С. 131.

468 Збірник статей та матеріалів по кооперативній пропаганді / За ред. Л.Ф. Турчанинова та П.І. Могили. – Одеса: Видання Одеського кабінету політсвітчика, 1926. – С. 34.

469 Тези та матеріали до МДК. Для доповідачів та агітаторів. Збірник за ред.
С. Зарудного. – Х.: Книгоспілка, 1929. – С.53.

470 Кооперативна освіта в Україні / М. Аліман, С. Купрій, Ф. Ленченко та ін. – Київ: Ірідіум, 2001. – С. 44.

471 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 245, арк. 4.

472 Там само, арк. 29.

473 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 245, арк. 24 зв.

474Там само, спр. 246, арк. 40.

475 Эпштейн С. Недостатки детской кооперации / С. Эпштейн // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 34. – С. 55.

476 Харковский Церабкоп // Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 7. – С. 30.

477 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 247, арк. 63.

478 Николаев В. Учительство и кооперация / В. Николаев. – М. : Изд-ние Центросоюза, 1926. – С. 18-19.

479 Николаев В. Учительство и кооперация / В. Николаев. – М. : Изд-ние Центросоюза, 1926. –– С. 29.

480 Там само. – С. 17.

481Там само. – С. 27.

482 Там само. – С. 28.

483 Кооперативный кружок в рабочем клубе. – М.: Издание Центросоюза, 1925. – С. 58.

484 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 247,.арк. 341.

485 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1, спр. 372, арк. 5.

486 Афанасьев В.Г. Нэп и І Всероссийская кустарно-промышленная выставка 1923 г. /
В.Г. Афанасьев // Вестник Московского университета. Серия: История. – 1990. – № 6. – С.46.

487 Социалистическое строительство на Черниговщине. 1921-1941. Сборник документов и материалов. – К. : Наукова думка, 1983. – С. 51-52.

488 Совещание ответственных работников ВУКС при общеоперативном отделе // Бюллетень Вукопспилки. – 1923. – 1923. – № 4–5. – С. 5.

489 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 1, спр. 424, арк. 84.

490 Кооперативная хроника. Кооперативный музей в Харькове // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 26. – С. 45.

491 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 247, арк. 69.

492 Там само, арк. 10.

493 Там само, арк. 242.

494 Там само, арк. 171.

495 Там само, арк. 170.

496 Кооперативне будівництво. – 1929. – № 21. – С. 51.

497 ЦДАВО України, ф.296, оп.3, спр. 245, арк. 44.

498 Там само, спр. 246, акр. 9.

499 Там само, арк. 4.

500 Збірник статей та матеріалів по кооперативній пропаганді / За ред. Л.Ф. Турчанинова та П.І. Могили. – Одеса: Видання Одеського кабінету політсвітчика, 1926. – С. 24.

501 Десять років споживчої кооперації УСРР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 131.

502 Десять років споживчої кооперації УСРР (1920-1930). – Х.: Вукопспілка, 1930. –
С. 132.

503 ЦДАВО України, ф. 296, оп. 3, спр. 247, арк. 32.

504 Попівський В. Кооперація та радіозв’язок / В. Попівський // Кооперативне будівництво. – 1927. – № 2. – С. 37.

505 Київський Центральний робітничий кооператив «Соробкоп». Звіт за 1927/28 господарський рік. – К.: 4 друкарня Київ-друк, 1929. – С. 44.

506 Попівський В. Кооперація та радіозв’язок / В. Попівський // Кооперативне будівництво. – 1927. – № 2. – С. 35.

507 Кооперативне будівництво. – 1929. – № 17. – С. 3.

508 Державний архів Чернігівської області, ф. Р-1324, оп. 1, спр. 1413., арк. 9
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка