Вишеславський Леонід Миколайович народився 5(18) березня 1914 р у м. Миколаєві у родині інженера. З 1922 р жив І навчався у Харкові. Перші вірші були надруковані у 1933 р у московському журналі «Молодая гвардия», а перша книгаСкачати 204.9 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір204.9 Kb.


УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  ІМ. О. ГМИРЬОВАПоет чистої душі та чарівного слова

(до 100-річчя від дня народження Л.М. Вишеславського)


Біобібліографічний покажчик
Миколаїв

2014

Поет чистої душі та чарівного слова : (до 100-річчя від дня народження Л М. Вишеславського) : біобібліогр. покажч. / Миколаїв. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гмирьова ; склад. А. В. Шевченко ; ред. Л. М. Голубенко. – Миколаїв, 2013. – 22 с.Вступне слово
До 100-річчя від дня народження Леоніда Миколайовича Вишеславського Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова склала біобібліографічний покажчик. До нього увійшли відомості про твори письменника, видані окремими книгами, публікації у збірниках та журналах та літературу про його життя і творчість. Матеріал розташовано у хронологічному порядку. Рецензії на твори розміщуються безпосередньо після бібліографічного опису твору. У розділі про життя і творчість спочатку роміщена інформація про книги, а потім – про публікації в газетах і журналах. Для зручності користування видання споряджене іменним покажчиком.

Добір літератури закінчено у березні 2014 р.

Покажчик розрахований на викладачів, студентів, бібліотечних працівників та усіх, хто цікавиться творчістю письменника.

Біографічна довідка
Вишеславський Леонід Миколайович народився 5(18) березня 1914 р. у м. Миколаєві у родині інженера. З 1922 р. жив і навчався у Харкові.

Перші вірші були надруковані у 1933 р. у московському журналі «Молодая гвардия», а перша книга віршів «Здрастуй, сонце» вийшла у Києві в 1938 р. У 1938 р. закінчив філологічний факультет Київського університету.

З 1939 р. – член Спілки письменників України. Під час Великої Вітчизняної війни був військовим кореспондентом.

У 1953 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук. Працював викладачем теорії літератури у Київському університеті. У 1948-1967 рр. був головним редактором журналу «Советская Украина» (з 1963 р. – журнал «Радуга»). У 1990-2000-х рр. очолював літературну студію «Зеркальная гостинная» у Києві.

За час творчої діяльності видав понад 60 книг віршів, прози та перекладів. Твори письменника перекладено на українську, польську, німецьку, французьку та інші мови. Велике місце у творчості поета займає рідне місто Миколаїв, природа корабельного краю, миколаївці. Йому належать переклади віршів Т.Г. Шевченка, І.Я. Франка, Лесі Українки, М.Т. Рильського. Є автором літературознавчих досліджень про творчість В. Маяковського, статей з питань сучасного літературного процесу. Виступи письменника неодноразово транслювалися по радіо та телебаченню.

Був удостоєний літературної премії ім. П. Тичини за двотомник віршів «Основа» та збірку «Стихотворения» (1974), Національної премії України ім. Т. Шевченка за збірку віршів «Близкая звезда» (1984).

Помер 26 грудня 2002 р.

Окремі видання
1. Подвиг мечтателей : стихи и баллады. – К. : Рад. письменник, 1949. – 90 с.

2. Молодость мира. – К. : Гослитиздат, 1951. – 187 с.

3. Путями правды : стихи и поэмы . – К. : Рад. письменник, 1952. – 100 с.

4. Маяковский в борьбе за социализм. – К. : Рад. письменник, 1953. – 188 с.

5. Родство : стихи и поэмы. – К. : Рад. письменник, 1955. – 133 с.

6. Простор : стихи и поэмы. – М. : Сов. писатель, 1956. – 102 с.

7. Лирика и героика / вступ. ст. С. Крыжановского. – К. : Гослитиздат УССР, 1957. – 337 с.

8. Маяковський серед нас. – К. : Держлітвидав УРСР, 1960. – 133 с.

9. Щедрость : стихи. – К. : Рад. письменник, 1960. – 106 с.

10. Это – Родина моя! : путевые очерки в стихах и прозе . – К. : Молодь, 1961. – 136 с.

11.Звездные сонеты. – М. : Сов. писатель, 1962. – 103 с.

12. Рец. : Демешин, А. Зоряні сонети / А. Демешин // Південна правда. – 1962. – 23 груд.

13. Мои известия : книга сонетов и баллад / вступ. ст. М. Рыльского. – К. : Держлітвидав УРСР, 1962. – 188 с.

14. Разнолетье : стихи. – М. : Худож. лит., 1964. – 239 с.

15. [Избранная лирика]. – М. : Молодая гвардия, 1966. – 32 с. – (Библиотечка избранной лирики).

16. Сонеты и баллады. – К. : Дніпро, 1966. – 159 с.

17. Ветвистое дерево : стихи / предисл. М. Рыльского. – К. : Дніпро, 1969. – 211 с.

18. Глоток времени : новые стихи. – К. : Рад. письменник, 1970. – 71 с. : ил.

19. Рец. : Федулов, К. Поезія об’єднує серця / К. Федулов // Південна правда. – 1970. – 7 трав.

20. Чудовиденье : стихи. – М. : Правда, 1970. – 32 с. – (Библиотека «Огонек» ; № 38).

21. Рец. : Федулов, К. «Чудобачення» / К. Федулов // Південна правда. – 1971. – 2 лют.

22. Грунт : поезії різних років / авториз. пер. з рос. М. Рильського [та ін.] – К. : Молодь, 1973. – 151 с.

23. Основа : избранное : в 2-х т. / вступ. ст. Н. Мазепы. – К. : Дніпро, 1974.

Т. 1 : Стихи. Баллады. Сонеты. – 351 с.

Т. 2 : Стихи. Поэмы. – 288 с.

24. Стихотворения. – М. : Худож. лит., 1974. – 286 с. – (Библиотека советской поэзии).

25. Река : стихотворения. – К. : Рад. письменник, 1975. – 75 с. : ил.

26. Звездные сонеты и земные строфы. – К. : Дніпро, 1980. – 342 с. : иллюстр.

27. Сковородиновский круг : стихи. – К. : Молодь, 1980. – 71 с. : ил.

28. Снежная весна : кн. стихов. – К. : Рад. письменник, 1981. – 126 с. : иллюстр.

29. Близкая звезда : лирика. – К. : Рад. письменник, 1983. – 126 с.

30. Избранное : стихотворения и поэмы. – М. : Худож. лит., 1983. – 382 с.

31. Избранные произведения : в 2-х т. / вступ. ст. И. Драча. – К. : Дніпро, 1984.

32. Близкая звезда : лирика. – К. : Дніпро, 1987. – 261 с. : иллюстр.

33. Рец. : Пучков, В. Солнце. Время. Слово / В. Пучков // Вестник Прибужья. – 1987. – 13 марта.

34. Моя планета : новые стихи. – К. : Рад. школа, 1987. – 151 с.

35. Колокола сквозь листья : стихи. – М. : Правда, 1989. – 29 с. (Библиотека «Огонек» ; № 3).

36. Наизусть : воспоминания. – М. : Сов. писатель, 1989. – 237 с.

37. Фантастические события на планете Вышеславия. – К. : Гол. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1996. – 192 с.

38. Рец. : Абліцов, В. Вишеславський – не Екзюпері, але свою планету має / В. Абліцов // Голос України. – 1997. – 23 січ. – С. 13.

39. Сковородинівське коло : поезії. – К. : Смолоскип, 1997. – 69 с.

40. Николаевская колыбель : стихи о родном городе / предисл. И. Куприянова. – К. : Гол. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2000. – 94 с.

41. Рец. : Щетинина, Л. Где к самой Слободке подходит Ингул / Л. Щетинина // Вечерний Николаев. – 2001. – 4 янв.

42. Очі не мерзнуть : лірика / пер. М. Карпенка – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. – 78 с. : ілюстр.

43. Избранное (1987-2002). – К. : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2004. – 268 с. : ил.

44. Українська сповідь : поезії, проза / передм. І. Драча. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2004. – 326 с. : ілюстр.

45. Рец. : Мазепа, Н. «Українська сповідь» Леоніда Вишеславського / Н. Мазепа // Слово і час. - № 12. – С. 57-59.

46. Нам было дано возвратиться : стихи, письма, дневники, фотографии. 1941-1945. – К. : Terra, 2005. – 99 с. : ил.

47. Избранное : стихотворения, проза / сост. И. Вышеславская ; предисл. П. Осадчука. – К. : Етнос, 2008. – 638 с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
Публікації в журналах і збірниках
48. Звездные сонеты : стихи // Огонек. – 1962. - № 6. – С. 17.

Содерж. : Первенец Вселенной ; Солдат ; Новая индийская легенда ; Заснеженное окно.

49. В кругу друзей ближайших : стихи // Радуга. – 1966. - № 1. – С. 41-43.

Содерж. : Гроза в горах ; Огонь и камень ; Дебри ; Дерево ; Тишина ; Ручей ; Скала.

50. Знаки судьбы : стихи // Радуга. – 1967. - № 11. – С. 93-97.

Содерж. : Заря ; Ранней ранью ; Весна тридцатых годов ; Харьковское утро ; Накануне ; Путем солдатским.

51. Живое сердце : стихи // Радуга. – 1968. - № 8. – С. 4.

52. Сонет киевских улиц : стихи // Радуга. – 1968. - № 11. – С. 19.

53. Дерево в Горках ; Дорога на Торчановичи ; Родство ; Лунная ночь ; Птицелет ; Предгрозье : [стихи] // Юность. – 1969. - № 11. – С. 2-3.

54. Утренняя почта : стихи // Радуга. – 1971. - № 10. – С. 3-10.

Содерж. : Светает… ; Степь ; Звезды ; Вечер ; Ходьба на колесах ; Утренняя почта ; Часы эпохи ; Ночное ; Горячий цех ; Кузнец ; Улица ; Соловьи ; Фонарик ; Мыс Такиль.

55. Утренняя почта : стихи // Юность. – 1971. - № 12. – С. 3-4.

Содерж. : Лодка ; Фигурное катание ; Дом поэта.

56. Шахматы ; Полдень в степи ; Букет : [стихи] // Нева. – 1972. - № 2. – С. 29.

57. Моя Гондвана : стихи // Радуга. – 1972. - № 4. – С. 23-29.

58. Воронихинские столбы ; Воспоминание о Николаеве : [стихи] // Звезда. – 1972. - № 5. – С. 89.

59. Дорога на Торчановичі ; Як в дні сінокосу ; Балада про тополю ; Зійду на кручу днем осіннім : [вірші] / перекл. з рос. В. Бровченко // Жовтень. – 1972. - № 10. – С. 9-12.

60. Баллада о трех братьях : стихи // Радуга. – 1972. - № 12. – С. 14.

61. «Вот партбилет…» : стихи // Юность. – 1973. - № 4. – С. 2.

62. Голубі спіралі : вірші / пер. з рос. О. Довгий // Вітчизна. – 1973. - № 5. – С. 14-15.

Зміст : Садівник ; «Посеред повитих в позолоту…» ; Мовчання ; Вічність ; «Восени стає плодами літо…» ; Сосни.

63. Сосны в Михайловском : стихи // Нева. – 1973. - № 6. – С. 21.

64. Висота Богдана Хмельницького : [вірш] // За Радянську Україну : зб. худож. та худож.-док. творів про визволення Радянської України від нім.-фашист. загарбників. – К., 1974. – С. 412-413.

65. Керченский триптих : стихи // Нева. – 1974. - № 6. – С. 118-119.

Содерж. : Жатва ; Вода ; На подоконнике моем.

66. Земля ; Сосредоточенность ; Подарки ; Памяти Николая Ушакова : [стихи] // Новый мир. – 1974. - № 12. – С. 113-115.

67. Год шестидесятый : стихи // Радуга. – 1976. - № 12. – С. 18.

68. «Вот, скажем, были в немилости…» ; Эльбрус ; «Рождение года – дорожная веха» ; В. А. Рождественскому : [стихи] // Звезда. – 1977. - № 1. – С. 50.

69. Горная крутизна : стихи // Нева. – 1977. - № 1. – С. 88-89.

Содерж. : Ритмы ; Черепки ; Высота ; Бражник ; Глухая струна.

70. Ода Киеву : стихи // Радуга. – 1977. - № 5. – С. 3.

71. Как солнца свет : стихи // Радуга. – 1977. - № 8. – С. 8.

72. «Життєва суть…» ; Для життя ; Сонет садового ножа ; Сонет колоса і зорі : [вірші] / перекл. з рос. П. Перебийніс // Дніпро. – 1977. - № 9. – С. 18-19.

73. Магистраль : стихи // Юность. – 1977. - № 9. – С. 15.

74. Глаза и звезды : из новой книги лирики // Радуга. – 1978. - № 4. – С. 5-13.

Содерж. : Пространство ; Горный монолог ; Чистота ; Оползни ; Судьба ; Высокий знак ; Лыжная тропа ; Высота ; Банкет на траве ; Ночное ущелье ; После всего ; Канатная дорога ; Хачкар ; Сверчок ; Молодость ; Вереск ; На зимнем привале ; Таежный этюд ; Преображение ; Зимний лес ; Глаза и звезды.

75. Сковородинівське поле : вірш / перекл. з рос. Р. Третьяков та Ю. Стадниченко // Прапор. – 1978. - № 11. – С. 5-13.

76. В богатырской руке Октября : стихи // Радуга. – 1979. - № 1. – С. 5.

77. Соленый берег : стихи // Нева. – 1979. – № 2. – С. 31-32.

Содерж. : «Волна легко на берег набегала…» ; Соуэто ; Колос ; К вопросу о внеземных цивилизациях ; Молодость в горах ; Стрижи.

78. Зимний лес ; Потухший вулкан ; Море ; Хачкар : [стихи] // Звезда. – 1979. - № 3. – С. 120.

79. За голубым кордоном тишины : стихи // Молодая гвардия. – 1979. - № 10. – С. 10-14.

Содерж. : Чистота ; «Иду своей дорогою земной…» ; «Широкая асфальтная тропа…» ; Снега и дожди ; Сверчок ; Ложная тропа ; После пурги ; Скворец ; Канатная дорога.

80. Весенние склоны : стихи // Радуга. – 1980. - № 3. – С. 60-66.

Содерж. : Книга ; В теснине ; Светлый берег ; Влюбленные на берегу ; Былое гаданье ; Ранний свет ; Повторение ; Индукция ; Апрельские воспоминания ; Мои следы ; Прошлогоднее ; Комментарий к Блоку ; Реплика ; Улица Амундсена на Большом Фонтане ; Инсценировка поэмы Н. Тихонова «Сами» в 1924 г.

81. Движенье соков у берез : стихи // Звезда. – 1980. - № 4. – С. 90.

82. Инсценировка поэмы Н. Тихонова «Сами» в 20-х годах : стихи // Аврора. – 1980. - № 4. – С. 97.

83. Движение руки ; Пейзаж с часами ; Приметы ; Раскопки : [стихи] // Нева. – 1980. - № 7. – С. 109-110.

84. Арарат ; Мальчик из селения Гош ; Киевская улица в Ереване ; Родство : [стихи] // Звезда. – 1980. - № 11. – С. 101.

85. Работает мир на крутых оборотах : стихи // Радуга. – 1981. - № 2. – С. 14-18.

Содерж. : Шаги партии ; Нет в жизни минуты… ; Довоенная даль ; Днепровские отмели ; Нежность ; Окрыленность ; В долинах Армении ; Время – это движение.

86. Святыня сердца моего : стихи // Радуга. – 1982. - № 5. – С. 24.

87. Былинное раздолье : стихи // Радуга. – 1982. - № 11. – С. 3-10.

Содерж. : Как чудо-кристалл ; Речная даль чиста и многогранна ; Фуникулер ; Лира и кобза ; Следы на тропе ; Выздоровление ; Обыкновенная уличная прогулка ; Красота ; Маршал и скрипка ; Память ; Дача ; Лесная обсерватория ; Двойная звезда ; Космический день ; Рассветный час.

88. Время мы узнаем по солнцу : стихи // Звезда. – 1983. - № 1. – С. 3-4.

Содерж. : Отмели ; Четыре времени ; Позывные ; Обсерватория в лесу ; Суета ; Черепичные крыши.

89. Из книги «Близкая звезда» : стихи // Новый мир. – 1983. - № 11. – С. 8-10.

Содерж. : Космический день ; Утренний луч ; Восходит солнце ; Маршал и скрипка ; Красота ; Письмо из Москвы.

90. Октябрьский час : стихи // Радуга. – 1983. - № 11. – С. 3-4.

91. Краски поздней зари : стихи // Молодая гвардия. – 1984. - № 4. – С. 139-141.

Содерж. : Восходит солнце ; Изваяние ; Долина ; «Я заблудился в горной стороне…» ; Луна ; В араратских ущельях.

92. Память о Струсове ; По Эдгару По ; Вега : [рассказы] // Звезда. – 1985. - № 5. – С. 55-59.

93. Рассказы // Радуга. – 1986. - № 5. – С. 8-14.

Содерж. : Встреча в Ольвии ; Весна на Ингуле ; Тссс…

94. Когда я был ящерицей ; Владимирская горка : [рассказы] / // Юность. – 1986. - № 9. – С. 76-78.

95. Наука : стихи // Новый мир. – 1987. - № 4. – С. 121.

96. Три новеллы // Звезда. – 1987. - № 4. – С. 103-108.

Содерж. : Владимирская горка ; Когда я был ящерицей ; Ночные марши.

97. «Дремучий снег сошел, растаял…» : [стихи] // Звезда Востока. – 1987. - № 10. – С. 7.

98. Лядумег ; Чайка ; Освободитель ; Ингульская слободка ; Основа ; «Вступаем в первое немецкое село…» ; Мова ; Косарал ; Корни ; Черешни ; Истоки ; Небеса ; Порыв поэта ; Баллада о сердце ; Звездные сонеты : Мой космос ; Вечерний свет ; Сто восемь минут ; Ветви ; Космодром Байконур ; Сенокос ; Рассказ о теплушке ; Колесо ; Поэзия ; Осина ; Для жизни ; Ребенку ; «За голубым кордоном тишины…» ; Сирень ; Лира и кобза ; Дождь ; Четыре времени ; Подарок ; Ночлег в пути : [стихи] // Русские советские поэты Украины : сборник. – К., 1987. – С. 92-109.

99. «В окне белеют зимние деревья…» ; Испытание радостью ; Астрограф ; «Звездной полночью…» ; На летней площади ; Блик ; Ливень ; «Мы встретились нарушив сроки…» : [стихи] // Звезда. – 1988. - № 3. – С. 117-118.

100. Память – главный герой : [беседа с поэтом] ; записал Н. Сербовеликов // Литературное обозрение. – 1988. - № 5. – С. 40-41.

101. Демократизація. Гласність. Література // Київ. – 1988. - № 6. – С. 130-133.

102. Мой Николаев // Вітер з лиману : поезії. – Одеса, 1988. – С. 83.

103. Без поправок на время : стихи // Радуга. – 1989. - № 4. – С. 15-25.

Содерж. : Где-то на Украине ; На целине ; Дочь Феллаха ; Гезлев ; Камертон ; Толпа под балконом ; Живопись ; Слово о реках ; В былые годы ; Чаепитие ; День забот ; Почему застрелился поэт? ; Храм на площади ; Таежная даль ; Мертвый аул ; Поэт и его дом ; В. Ильинский на Подоле, где пел Григорий Сковорода ; Встреча возле колодца ; Мария ; Говорят гранитные глыбы ; Раздумья при посещении Музея народной архитектуры и быта Украины ; Листья на кленовом стебле ; Проселок.

104. На шипах чертополоха : из книги стихов «Таинство дней» // Радуга. – 1991. - № 10. – С. 4-11.

Содерж. : Старый клен ; Ладонь кленового листа ; Колокол ; Люстдорф ; Курс истории Украины ; Физиогномист ; Младенцу ; «Чтоб волю сберечь свою в целости…» ; «Вооружен созревшим гневом...» ; Встреча в поле ; Ночлег в пути ; Светлое воскресение ; Полдневный час ; Созвездия ; Еще о созвездиях ; Медитация ; Мир шахмат ; Окно, светящееся в ночь ; Слово о вере ; Чертополох.

105. Стога в степи ; Утоление жажды ; Большой фонтан ; Цветок над морем ; Предосеннее ; Лист ; Ромашка ; Язычество ; Хмель ; С неба валится звезда… ; Во дворе : [стихи] // Радуга. – 2001. - № 3/4. – С. 3-8.

106. Колыбель ; Счастье ; Дорога в детство ; На Советской ; Город белых акаций и черных ночей ; Ольвия ; Землякам : вірші із збірки «Николаевская колыбель» // Освітянські вітрила : гуманітарний альм. – Миколаїв, 2003. – С. 233-237.

107. Назвавсь українцем навік : [вірші] // Київ. – 2003. - № 2/3. – С. 86-90.

Зміст : Українська сповідь ; Черешні ; Світанок ; Босоніж ; Біля Богодухова ; Сон ; Восени ; Будували хату ; Історія ; Школа ; Спроба інсталяції ; Схиляю голову…

108. Українська сповідь ; Черешні ; Світанок ; Восени : [вірші] // Кур’єр Кривбасу. – 2003. - № 161. – С. 3.

109. Ингульская слободка ; Колыбель ; День рождения : [стихи] // Миколаївський оберіг : поет. антологія. – Миколаїв., 2004. – С. 35-36.

110. Лядумег ; Белье ; Ночницы ; Яблоко ; Сонет родного села ; Чайка ; Amores ; Самватас ; Поэт : [cтихи] // Украина. Русская поэзия, ХХ век. – К., 2007. – С. 74-76.

111. Мова : [вірш] // Рідна мово, ти ніжний цвіт… : антологія поет. творів про укр. мову. – К., 2007. – С. 67-68.

112. Українська сповідь : [вірш] // Свою Україну любіть. – Суми, 2008. – С. 247-248.

113. Зреющая тишина : [стихи] / Соборная улица. – 2013. - № 2. – С. 13-18.

Содерж. : Город белых акаций и черных ночей ; Колыбель ; На Советской ; Колокол ; Шелковица ; Зоосад ; Дыхание ветра ; Обсерватория над Бугом ; ГЭС ; «Родимый берег...».
Література про життя і творчість
114. Леонід Вишеславський // 22 червня – 9 травня : письменники України у Великій Вітчизняній : біобібліогр. довід. – К., 1980. – С. 51-52.

115. Роготченко, А. О журавлях, танцующих в поле / А. Роготченко // Густые гроздья винограда : лит.-крит. очерки / А. Роготченко. – К., 1980. – С. 95-102.

116. Куприянов, И. Леонид Вышеславский : очерк жизни и творчества / И. Куприянов. – К. : Рад. письменник, 1984. – 199 с.

117. Купріянов, І. Вишеславський Леонід Миколайович / І. Купріянов // Українська літературна енциклопедія. – К., 1988. – Т. 1. А-Г. – С. 312-313.

118. Леонід Вишеславський // Письменники Радянської України, 1917-1987 : біобібліогр. довід. – К., 1988. – С. 108-109.

119. Куприянов, И. Леонид Вышеславский / И. Куприянов // Русские советские писатели Украины. – К., 1991. – С. 11-40.

120. Куприянов, И. Поэзия Леонида Вышеславского : лекция по спецкурсу «Пути развития русской литературы в Украине» / И. Куприянов. – Запорожье : ЗГУ, 1993. – 44 с.

121. Куприянов, И. Строки сыновней любви / И. Куприянов // Николаевская колыбель / Л. Вышеславский. – К., 2000. – С. 3-9.

122. Вишеславський Леонід Миколайович // Шевченківські лауреати, 1962-2001 : енцикл. довід. / вступ. сл. І. Дзюби ; авт.-упоряд. М. Лабінський. – К., 2001. – С. 72-73.

123. Вишеславський Леонід Миколайович, поет, перекладач і літературознавець // Провідники духовності в Україні / за ред. д-ра іст. наук І. Ф. Кураса. – К., 2003. – С. 183-184.

124. Драч, І. Щастя Леоніда Вишеславського / І. Драч // Українська сповідь : поезії, проза / Л. Вишеславський. – К., 2004. – С. 3-6.

125. Кузьменко, В. Родной город поэта / В. Кузьменко, Н. Кузьменко // Слов’янський альманах. – Миколаїв, 2004. – С. 78-80.

126. Мазепа, Н. Вишеславський Леонід Миколайович – поет, перекладач, літературознавець / Н. Мазепа // Енциклопедія сучасної України. – К., 2005. – Т. 4. В-Вог. – С.471.

127. Жадько, В. Леонід Вишеславський, поет, перекладач, літературознавець / В. Жадько // У пам’яті Києва / В. Жадько. – К., 2007. – С. 182.

128. Кремінь, Д. Доля поета / Д. Кремінь // Николаевский Пушкинский клуб (1989-2007) / А. Золотухин. – Николаев, 2007. – С. 256-260.

129. Драч, И. …И выпорхнуло сердце : (о поэзии Л. Вышеславского) / И. Драч // Избранное : стихотворения, проза / Л. Вышеславский. – К., 2008. – С. 599-605.

130. Мазепа, Н. Леонид Вышеславский – поэт ХХІ века / Н. Мазепа // Избранное : стихотворения, проза / Л. Вышеславский – К., 2008. – С. 606-616.

131. Осадчук, П. Земна дорога під зорею безсмертя / П. Осадчук // Избранное : стихотворения, проза / Л. Вишеславский. – К., 2008. – С. 5-29.

132. Гусейнов, Г. Голова земної кулі - 3 / Г. Гусейнов // Незаймані сніги : у 3 кн. / Г. Гусейнов. – Дніпропетровськ, 2010. – Кн. 1. – С. 385-511.

133. Шитюк, М. Вишеславський Леонід Миколайович / М. Шитюк // Слава і гордість Миколаївщини / М. Шитюк, Є. Горбуров, К. Горбуров. – Миколаїв, 2012. – С. 81-85.

* * *

134. У нас в гостях Леонід Вишеславський // Південна правда. – 1966. – 28 верес.135. Стогнут, А. Ветвистое древо поэзии / А. Стогнут // Радуга. – 1970. - № 6. – С. 167-172.

136. Ушаков, Н. Поэтический мир Л. Вышеславского / Н. Ушаков // Радуга. – 1978. - № 6. – С. 154-165.

137. Вышеславский, Л. Любовь шла впереди ненависти : [из воспоминаний писателя] / Л. Вышеславский // Радуга. – 1981. - № 10. – С. 134-145.

138. Александров, В. Трускавецька зустріч / В. Александров // Київ. – 1984. - № 2. – С. 12-15.

139. Январьов, Е. Несподіваність : до 70-річчя Л. Вишеславського / Е. Январьов // Ленінське плем’я. – 1984. – 15 берез.

140. Мірошниченко, Є. Близькі зірки людей : поету Л. Вишеславському – 70 років / Є. Мірошниченко // Південна правда. – 1984. – 18 берез.

141. Кузьменко, В. Слово, дважды сказанное / В. Кузьменко // Радуга. – 1984. – № 3. – С. 136-143.

142. Вишеславський, Л. Святиня серця мого : [розповідь про роки навчання у Київ. ун-ті ім. Т. Г. Шевченка] / Л. Вишеславський // Літературна Україна. – 1984. – 4 жовт. – С. 7.

143. Давыдова, Л. Откровенность : к 70-летию Л. Н. Вышеславского / Л. Давыдова // Огонек. – 1984. - № 13. – С. 22.

144. Пучков, В. Планети людей / В. Пучков // Ленінське плем’я. – 1986. – 27 листоп.

145. Вышеславский, Л. Под током каждый миг гудел : [лит. воспоминания] / Л. Вышеславский // Радуга. – 1988. - № 7. – С. 108-127.

146. Кравченко, А. Леонідові Вишеславському – 75 / А. Кравченко // Літературна Україна. – 1989. – 23 берез.

147. Январев, Э. Дом поэта / Э. Январев // Южная правда. – 1994. – 17 марта.

148. Кухар-Онишко, О. Заповіти його роду / О. Кухар-Онишко // Радянське Прибужжя. – 1994. – 22 берез.

149. Январев, Э. У перевернутой шлюпки / Э. Январев // Николаевские новости. – 1994. – 18 апр.

150. Вишеславський, Л. Розповідь про дивовижного Майка Йогансена і про те, як він уже після своєї загибелі водив мене по Слобожанській Швейцарії : [спогади] / Л. Вишеславський // Березіль. – 1996. - № 1/2. – С. 176-180.

151. Мирошниченко, Е. Имя средь звездных огней / Е. Мирошниченко // Южная правда. – 1997. – 4 февр.

152. Харланович, А. Сковородинівське коло Вишеславського / А. Харланович // Радянське Прибужжя. – 1998. – 6 черв.

153. Бессмертный, И. Леонид Вышеславский, Председатель Земного Шара / И. Бессмертный // Независимость. – 1998. – 8 дек. – С. 12-13.

154. Ювілей поета Леоніда Вишеславського // Вечірній Київ. – 1999. – 17 берез. – С. 6.

155. Стативка, Б. Я смотрю в мерцающее небо… / Б. Стативка // Зеркало недели. – 1999. – 3-9 апр. (№ 13). – С. 11.

156. Бондаренко, С. Последний поэт из легендарного дома : именем Леонида Вышеславского названа планета / С. Бондаренко // Киевские ведомости. – 2000. – 6 июля. – С. 13.

157. Литвинова, Г. Коли в душі одвічна молодість / Г. Литвинова // Вісті Вознесенщини. – 2000. – 6 лип.

158. Щетинина, Л. Звезда по имени Вышеславия / Л. Щетинина // Вечерний Николаев. – 2001. – 22 марта.

159. Вышеславский, Л. Мое там детство вспыхнуло, сверкнуло и золотой байдаркой уплыло : [беседа с поэтом] / Л. Вышеславский ; беседу вела Л. Костюк // Южная правда. – 2001. – 24 апр.

160. Кирилюк, В. Земля любові Леоніда Вишеславського / В. Кирилюк // Літературна Україна. – 2001. – 17 трав. – С. 9.

161. Камлыцкая, О. От Ингула – до звездных высот / О. Камлыцкая // Вечерний Николаев. – 2002. – 5 сент.

162. Бондаренко, С. Любимый поэт Гагарина / С. Бондаренко // Киевские ведомости. – 2002. – 28 дек. – С. 2.

163. Пучков, В. Прощайте, Мастер… / В. Пучков // Вечерний Николаев. – 2002. – 28 дек.

164. Леонід Вишеславський : [некролог] // Літературна Україна. – 2003. – 9 січ. – С. 10.

165. Харланович, А. Пам’яті Леоніда Миколайовича Вишеславського / А. Харланович // Вісті Вознесенщини. – 2003. – 9 січ.

166. Леонид Вышеславский : [некролог] // Корреспондент. – 2003. – 10 янв. – С. 12.

167. Пискурев, С. Письмо до востребования от Леонида Вышеславского / С. Пискурев // Вечерний Николаев. – 2003. – 28 янв.

168. Бондаренко, С. «Выпустите меня… Мне 90 лет. Я умираю» : загадки смерти поэта Леонида Вышеславского / С. Бондаренко // Киевские ведомости. – 2003. – 7 февр. – С. 12.

169. Агеев, Ю. Памяти Леонида Вышеславского / Ю. Агеев // Южная правда. – 2003. – 27 февр.

170. Баранов, В. А під серцем цвіла Україна… / В. Баранов // Київ. – 2003. - № 2/3. – С. 84-85.

171. Костюк, Л. Жизнь и смерть Леонида Вышеславского / Л. Костюк // Южная правда. – 2003. – 27 марта.

172. Бондаренко, С. История смерти моего отца покрыта мраком / С. Бондаренко : [беседа с дочерью поэта И. Вышеславской] // Киевские ведомости. – 2004. – 10 янв. – С. 12.

173. Кузьменко, М. Сковородинівське коло Леоніда Вишеславського / М. Кузьменко // Київська старовина. – 2004. – № 2. – С. 66-73.

174. Болдусева, Л. «Там вырос я с Ингулом по соседству…» / Л. Болдусева // Вечерний Николаев. – 2004. – 16 марта.

175. Стативка, Б. У всесвіті його поетична душа : до 90-річчя з дня народження Леоніда Вишеславського / Б. Стативка // Культура і життя. – 2004. – 17 берез. – С. 4.

176. Каплан, Ю. Третий председатель земного шара / Ю. Каплан // Киевские ведомости. – 2004. – 18 марта. – С. 10.

177. Скрипник, А. На планеті людей… : Леоніду Вишеславському 18 березня минуло б 90 літ / Урядовий кур’єр. – 2004. – 20 берез. – С. 8.

178. Блажко, Э. А он был поэтом… : по случаю юбилея Леонида Вышеславского / Э. Блажко // Зеркало недели. – 2004. – 20-26 марта (№ 11). – С. 20.

179. Скрипник, А. Під зіркою поезії… : укр. поетові Леоніду Вишеславському – 90 / А. Скрипник // Слово Просвіти. – 2004. – 25-31 берез. (№ 13). – С. 12.

180. Скрипник, А. Світла моя печаль… / А. Скрипник // Літературна Україна. – 2004. – 1 квіт. – С. 7.

181. Чернуцкая, Н. Он дарил любовь и свет / Н. Чернуцкая // Южная правда. – 2004. – 10 апр.

182. Слабеняк, В. «Принцеса» від Леоніда Вишеславського / В. Слабеняк // Київ. – 2004. - № 4/5. – С. 139-141.

183. Кузьменко, В. «Город белых акаций и черных ночей…» / В. Кузьменко, Н. Кузьменко // Южная правда. – 2004. – 22 июня

184. Осадчук, П. Природа пам’яті / П. Осадчук // Літературна Україна. – 2004. – 29 лип. – С. 7.

185. Печоха, В. Пам’яті Леоніда Вишеславського : [вірш] / В. Печоха // Культура і життя. – 2004. – 10 листоп. – С.4.

186. Смолін, О. Портрет у жорсткому світлі / О. Смолін // Демократична Україна. – 2005. – 5 трав.

187. Тупайло, С. Планета Вишеславія / С. Тупайло // Рідне Прибужжя. – 2005. – 4 черв.

188. «Я с годами тебя полюбил горячей, город белых акаций и черных ночей» // Вечерний Николаев. – 2005. – 4 июня.

189. Степаненко, Ю. Новая встреча с поэтом / Ю. Степаненко // Южная правда. – 2005. – 23 июня.

190. Бондаренко, С. Где ты, Вышеславия ? / С. Бондаренко // Киевские ведомости. – 2006. – 30 марта. – С. 10.

191. Вышеславская, И. Фотопоэзия Леонида Вышеславского в Николаеве / И. Вышеславская // Галерея. – 2007. - № 1/2. – С. 14-15.

192. Николаев – колыбель поэта // Вечерний Николаев. – 2007. – 3 апр.

193. Кремінь, Д. Планета «Вишеславія» / Д. Кремінь // Рідне Прибужжя. – 2007. – 5 квіт.

194. Костюк, Л. «Есть под солнцем удивительное место…» / Л. Костюк // Южная правда. – 2007. – 7 апр.

195. Премія імені Леоніда Вишеславського // Літературна Україна. – 2007. – 10 трав.

196. Деркач, О. На вшанування митця / О. Деркач // Літературна Україна. – 2008. – 17 квіт.

197. Стативка, Б. Як ревно прагне ласки з неба земля, натомлена від зла ! / Б. Стативка // Культура і життя. – 2009. – 8 квіт. – С. 3.

198. Кузьменко, М. Святое писание в рецепции поэта космоса / М. Кузьменко // Київська старовина. – 2010. - № 1. – С. 152-159.

199. Вишеславська, І. Музей поета Леоніда Вишеславського / І. Вишеславська // Культура і життя. – 2013. – 18 жовт. – С. 11.

200. Настіна, В. Карадазькі монологи Леоніда Вишеславського / В. Настіна // Культура і життя. – 2013. – 13 груд. – С. 8.

201. Осадчук, П. Ощущение корней рода и народа / П. Осадчук // Южная правда. – 2014. – 18 марта.

202. Соколова, С. Всесвіт Леоніда Вишеславського / С. Соколова // Культура і життя. – 2014. – 21 берез. – С. 5.

203. Инютина, Н. Маленький принц планеты «Вышеславия» / Н. Инютина // Вечерний Николаев. – 2014. – 22 марта.

Іменний покажчик
Абліцов В. 38

Агєєв Ю. 169

Александров В. 138

Баранов В. 170

Безсмертний І. 153

Блажко Е. 178

Болдусєва Л. 174

Бондаренко С. 156, 162, 168, 172, 190

Бровченко В. 59

Вишеславська І. 47, 191, 199

Горбуров Є. 133

Горбуров К. 133

Гусейнов Г. 132

Давидова Л. 143

Демешин А. 11

Деркач О. 196

Дзюба І. 122

Драч І. 124, 129

Довгий О. 62

Жадько В. 127

Золотухін А. 128

Інютіна Н. 203

Камлицька О. 161

Каплан Ю. 176

Карпенко М. 42

Кирилюк В. 160

Костюк Л. 159, 171, 194

Кравченко А. 146

Кремінь Д. 128, 193

Крижанівський С. 7

Кузьменко В. 125, 141, 183

Кузьменко М. 125, 173, 198

Купріянов І. 40, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 131

Курас І. 123

Кухар-Онишко О. 148

Лабінський М. 122

Литвинова Г. 157

Мазепа Н. 23, 45, 126, 130

Мірошниченко Є. 140, 151

Настіна В. 200

Осадчук П. 47, 131, 184, 201

Перебийніс П. 72

Печоха В. 185

Піскурьов С. 167

Пучков В. 33, 144, 163

Рильський М. 22

Роготченко А. 115

Сербовеликов Н. 100

Скрипник А. 177, 179, 180

Слабеняк В. 182

Смолін О. 186

Соколова С. 202

Стадніченко Ю. 75

Стативка Б. 155, 175, 197

Степаненко Ю. 189

Стогнут А. 135

Третьяков Р. 75

Тупайло С. 187

Ушаков Н. 136

Федулов К. 19, 21

Харланович А. 152, 165

Чернуцкая Н. 181

Шитюк М. 133

Щетініна Л. 41, 158Январьов Е. 139, 147, 149

Зміст


Вступне слово


3

Біографічна довідка


4

Окремі видання


5

Публікації в журналах і збірниках


8

Література про життя і творчість


14

Іменний покажчик


20
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка