Виконання заходів обласної програми утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 рокуСкачати 113.11 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір113.11 Kb.


Додаток до Звіту

Виконання заходів обласної програми утвердження гендерної рівності

в українському суспільстві на період до 2010 року


№ п/п

Найменування заходу

Стан виконання

1

2

3

І. Організаційно-правове забезпечення Програми

1.1

Проведення роз’яснення чинного законодавства з гендерних питань та законодавства, що регулює правове становище жінок в Україні

Принцип гендерної рiвностi закрiплено в Конституцiї України. Встановлено рiвнiсть чоловiкiв та жiнок в усiх сферах життя.

Координацію виконання чинного законодавство щодо заходів, спрямованих на усунення в державі ґендерної нерівності покладено на Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту. Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та Указу Президента України від 25.07.2005 року № 1135 «Про вдосконалення роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту розроблено наказ від 24.04.07 р. № 1295 «Про реалізацію у 2007 році Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року». Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації було розроблено та затверджено відповідні заходи щодо роз’яснення чинного законодавства з гендерних питань та законодавства, що регулює правове становище жінок в Україні. Вищезазначеними заходами охоплено 11000 осіб області, залучено інвестиційні кошти, кошти управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.


1.2.

Розроблення і включення в систему науково-методичного забезпечення курсової підготовки педагогів та керівних кадрів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти блоку лекцій і практичних занять, який вбачає аспекти теоретико-методичних, концептуальних, нормативно-правових засад гендерної просвіти, розкриває потенціал особистісно-орієнтованих технологій гендерного виховання

Розроблено і включено в систему науково-методичного забезпечення курсової підготовки педагогів та керівних кадрів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти блок лекцій і практичних занять в якому визначено аспекти теоретико-методичних, концептуальних, нормативно-правових засад гендерної просвіти, розкриття потенціалу особистісно-орієнтованих технологій гендерного виховання.

Проведено лекції на теми: «Гендерні ролі та стереотипи в суспільстві», «Сім’я і гендер», «Як відображаються гендерні проблеми в розвитку суспільства: влада, освіта, здоров’я, політика», «Український жіночий рух», «Сутність гендерних проблем».1.3.

Утворення консультаційно-дорадчих органів, експертних робочих груп з гендерних питань за участю науковців та представників громадських організацій

У кожному районі, місті області створено координаційні ради з питань сім’ї, гендерної політики, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, засідання яких проводилися щоквартально. А також проходили засідання «круглих столів» за участю науковців, представників громадських організацій, управління Міністерства внутрішніх справ України в області, засобів масової інформації.

1.4.

Забезпечення подання матеріалів до державної доповіді про виконання в Україні Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок»

У 2009 році підписано Меморандум про взаєморозуміння між Програмою розвитку ООН в Україні, Хмельницькою обласною радою та Хмельницькою обласною державною адміністрацією, що дало змогу залучити інвестиції і технічну допомогу, необхідну для діяльності обласного гендерного центру. Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з Подільським центром «Гендерна рада» щорічно подавалися матеріали до державної доповіді про виконання в Україні Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок».

1.5.

Розгляд на сесіях органів місцевого самоврядування, колегіях райдержадміністрацій та на засіданнях виконкомів відповідних рад питання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження гендерних підходів у діяльність зазначених органів

На сесіях органів місцевого самоврядування, колегіях райдержадміністрацій, засіданнях виконкомів відповідних рад розглядалися питання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження гендерних підходів у діяльність зазначених органів. У межах своєї компетенції органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, здійснювалося виконання загальнодержавних та регіональних програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, створюються умови для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних обов’язків, забезпечуються доступні соціально-побутові послуги, включаючи догляд за малолітніми дітьми, організацію дошкільного виховання та забезпечення дитячого дозвілля, співпрацюють з об’єднаннями громадян щодо забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків; подаються пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; сприяють науковим розробкам у сфері гендерних досліджень.ІІ. Забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок2.1

Проведення гендерного аналізу кадрового складу органів виконавчої влади області та місцевого самоврядування

В області щорічно проводився гендерний аналіз кадрового складу органів виконавчої влади області та місцевого самоврядування.

2.2

Врахування показника пропорційно збалансованого представництва кандидатур кожної статі під час формування кадрового резерву та затвердження на керівні посади в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

Під час формування кадрового резерву та затвердження на керівні посади в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування враховується показник пропорційності збалансованого представництва кандидатур кожної статі. У середньому по області співвідношення (жінки/чоловіки) становить 47/53 відсотків.

2.3

Забезпечення стажування осіб, що перебувають у резерві на керівні посади в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, з дотриманням вимог гендерної рівності

Стажування осіб, що перебувають у резерві на керівні посади в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування відбувається з дотриманням вимог гендерної рівності (згідно з чинним законодавством).

2.4

Проведення аналізу рівня доходів жінок і чоловіків у різних галузях відповідно до цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН


За даними Головного управління економіки Хмельницької облдержадміністрації середньомісячна номінальна заробітна плата працівників за статтю у розрізі видів економічної діяльності в області за 2007-2010 роки становить:

2007 р – чоловіки – 1179,46 грн 2009р – чоловіки – 1664,95грн

жінки – 929, 47 грн жінки – 1402,94 грн

2008р – чоловіки – 1606,85 грн 2010р – чоловіки – 1802,38 грн

жінки – 1278,31 грн жінки – 1566,76 грн2.5.

Здійснення заходів, спрямованих на формування свідомого ставлення суспільства до забезпечення гендерної рівності в створенні умов праці та промислової безпеки

Щорічно в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти гендерного насильства» в обласному центрі проводилися прес-конференції, семінари, тренінги. На прес-конференції запрошувалися представники управління Міністерства внутрішніх справ України в області, психологи, громадські діячі, державні службовці.

З метою підвищення кваліфікації державних службовців з питань упровадження засад гендерної рівності проходять навчальні семінари для працівників відділів(управлінь) у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрацій, міськвиконкомів, виконавчих комітетів сільських (селищних) рад, депутатів різних рівнів, дільничних інспекторів з питань впровадження засад гендерної рівності та протидії насильства в сім’ї. Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно із Хмельницькою громадською організацією Подільський центр «Гендерна рада» проводилися семінари-тренінги з гендерної тематики серед студентів вищих навчальних закладів області, розповсюджувалася друкована література: буклети, листівки, плакати тощо.
2.6.

Розроблення та проведення семінарів-тренінгів для представників ЗМІ з питань гендерних ресурсів українських мас-медіа

На всі семінари, тренінги, що проводилися в області з гендерної тематики запрошувалися представники засобів масової інформації. У засобах масової інформації започатковано окремі сторінки, постійні рубрики, де широко висвітлюються питання поліпшення становища жінок, підвищення їх ролі у суспільстві, де посилено контроль за додержанням законодавства щодо заборони пропаганди насильства, жорстокого, зневажливого ставлення до жінки.


2.7.

Сприяння розвитку мережі центрів роботи з жінками, гендерних центрів у містах і районах області

У м.Хмельницькому створено обласний гендерний центр на базі Хмельницької обласної громадської організації Подільський центр «Гендерна рада».

2.8.

Залучення представників громадських, молодіжних, міжнародних організацій і фондів до діяльності у напрямку впровадження гендерної рівності

Триває співпраця з громадськими організаціями області Подільським центром «Гендерна рада», «Хесед-Бешт», «Есперо», «Карітас», товариством Червоного Хреста та іншими, які надають допомогу щодо підтримки жінок-матерів з числа сімей пільгових категорій, залучають активних жінок до громадської роботи.


2.9.

Введення до тематики юридичного всеобучу для батьків питання гендерної рівності у сім’ї

У навчальних закладах області проводяться лекції для батьків з питань гендерної рівності у сім’ї на теми: «Ми різні, але ми рівні», «Сумлінне батьківство», «Життя за кордоном. Міфи і реальність», «Запобігання нелегальній трудовій міграції»


2.10

Організація і проведення в бібліотеках області круглих столів

Питання гендерного паритету знаходяться у центрі уваги інформаційної, соціокультурної діяльності бібліотек області, систематично проводяться засідання круглих столів, диспути, правові години на теми: «Гендерний аналіз, ціннісні орієнтації молоді в українському суспільстві», Насильство над жінкою як соціальна проблема», «Жінка і суспільство», «Правовий вимір гендерної рівноправності», «Гендер і державна політика» тощо. Для забезпечення інформаційних потреб користувачів здійснюється комплектування фондів відповідної тематики.

2.11

Забезпечення діяльності клубів правових знань, лекторіїв, шкіл майбутніх батьків, клубів психологічної підтримки молоді

У напрямку надання допомоги в області працюють чотири установи, а саме:

1. Хмельницький обласний центр соціально-психологічної допомоги.

2. Старокостянтинівський міський кризовий центр.

3. Красилівський районний кризовий центр для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

4. Хмельницький міський центр по роботі з дітьми, жінками та сім’ями «Родинний дім».


2.12

Вивчення європейського досвіду щодо утвердження гендерної рівності в молодіжному середовищі

Постійно проводиться вивчення європейського досвіду, щодо утвердження гендерної рівності в молодіжному середовищі, упроваджено 4 інвестиційні проекти громадськими організаціями області.

2.13

Проведення в установах культури і мистецтва святкування з нагоди відзначення Днів прав жінок і миру, Матері, захисту дітей.

Щорічно в установах культури і мистецтва за сприяння управління у справах сімї, молоді та спорту проводяться урочисті заходи (концерти, народні гуляння) з нагоди відзначення Днів прав жінок і миру, Матері, захисту дітей.

ІІІ. Заходи щодо подолання гендерного насильства та протидії торгівлі людьми

3.1

Підтримка у проведенні обласного етапу Міжнародної акції «16 днів проти гендерного насильства»

В рамках обласного етапу Міжнародної акції «16 днів проти гендерного насильства» в області проводяться прес-конференції, семінари, тренінги за підтримки проекту Європейського Союзу «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент». В обласному центрі проведено семінари-тренінги з гендерної тематики серед державних службовців, працівників ЦССДМ, служб у справах дітей, посадових осіб місцевого самоврядування, тренінги в рамках пакету заходів «Моя сім’я» за проектом ЄС «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент». На прес-конференції запрошуються представники УМВС, психологи, громадські діячі, державні службовці.


3.2

Заходи щодо проведення медіа-кампаній у ЗМІ стосовно подолання гендерного насильства та протидії торгівлі людьми

Питання запобігання торгівлі людьми постійно знаходяться в полі зору представників ЗМІ, висвітлюються на сторінках газет, радіо та телебаченню. Зокрема транслювалася соціальна реклама: «Не втрачай надії», «Не дивись на роботу за кордоном крізь рожеві окуляри».

Українською неурядовою організацією «Серце, не спи» спільно з Посольством Республіки Польща в Україні та Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні пройшла виставка фоторобіт, присвячена тематиці протидії торгівлі людьми за участю представників засобів масової інформації.3.3.

Проведення тренінгів для осіб «груп ризику» з питань запобігання торгівлі людьми

Щорічно проводилися засідання круглих столів з питань моніторингу виконання завдань Державної програми протидії торгівлі людьми (серед учасників заходів – студентство, безробітна молодь, представники державних інституцій);

інформаційно-просвітницькі акції з тематики попередження торгівлі людьми та трудової експлуатації;

семінари-тренінги на теми: «Життя за кордоном. Міфи і реальність», «Необізнаність знищує. Береженого Бог береже», «Права жінок», «Що треба знати, щоб не стати жертвою торгівлі людьми?», «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства» тощо у яких взяли участь дільничі інспектори РВ УМВС, працівники центрів зайнятості, служб у справах дітей, районних та селищних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, психологи і заступники директорів загальноосвітніх навчальних закладів.

Начальник управління у справах сім’ї,молоді та спорту облдержадміністрації О. ДанилюкБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка