Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу ВідповідальніСторінка1/3
Дата конвертації15.11.2016
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3
ЗВІТ

про виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту ДФС

на друге півріччя 2015 року

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1. Надання письмових консультацій та інформаційно-довідкових послуг

1.1

Надання суб’єктам господарювання та громадянам телефоном, факсом і електронною поштою інформаційно-довідкових послуг з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на Державну фіскальну службу України (далі – ДФС), у т.ч. щодо електронного цифрового підпису, за допомогою Бази знань та інших офіційних джерел інформації

Управління Контакт-центр

Управління (центр) сертифікації ключівПротягом півріччя

За допомогою Бази знань надано 591 748 інформаційно-довідкових послуг з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, у тому числі:

телефоном – 573 858 (у т.ч. 1727 щодо електронного цифрового підпису (далі − ЕЦП));

електронною поштою та факсом – 17 806;

по голосових повідомленнях – 84.

За заявами у телефонному режимі було скасовано 2385 посилених сертифікатів органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам.


1.2

Надання консультацій суб’єктам господарювання та громадянам у письмовій формі за допомогою Бази знань з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Суб’єктам господарювання та громадянам за допомогою Бази знань надано 243 письмових консультації з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС

1.3

Інформування в електронному вигляді суб’єктів господарювання та громадян про зміни та доповнення, внесені до нормативно-правових актів з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС

Управління ІТ та аналітичної роботи

Управління адміністрування Бази знаньПротягом півріччя

Проведено 32 розсилки (надіслано 543 681 повідомлення) платникам, які виявили бажання отримувати інформацію в електронному вигляді про зміни та доповнення, внесені до нормативно-правових актів з питань оподаткування, державної митної справи, сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС

1.4

Інформування суб’єктів господарювання та громадян за допомогою інтерактивного голосового автовідповідача щодо режиму роботи Контакт-центру та отримання додаткової інформації з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, у т.ч. щодо електронного цифрового підпису

Управління ІТ та аналітичної роботи

Управління адміністрування Бази знань

Управління (центр) сертифікації ключів


Протягом півріччя

Тексти інтерактивного голосового автовідповідача було оновлено 12 разів.

Кількість прослуховувань суб’єктами господарювання та громадянами довідкової інформації з інтерактивного голосового автовідповідача становить 173 524 рази1.5

Формування та підтримка в актуальному стані Бази знань ДФС

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

До Бази знань Інформаційно-комунікаційної системи ІДД ДФС внесено 980 уніфікованих відповідей на запитання, з них:

погоджені в структурних підрозділах ДФС – 478;

напрацьовані на підставі прямих норм законодавства – 502.

Проводилась інвентаризація Бази знань, за результатами якої змінено статус на «Не чинний» у 831 запитанні-відповіді.

Проведено аналіз 229 звернень з типом «Незадоволений» до 171 запитання-відповіді, про що поінформовано керівництво ІДД ДФС (6 листів).

Відповідно до розділу ХІ Порядку опрацювання звернень суб’єктів господарювання та громадян, які надійшли засобами електронного зв’язку, затвердженого наказом ІДД ДФС від 07.05.2015 № 38 зі змінами (далі – Порядок № 38), та на виконання усного доручення керівництва ІДД ДФС проведено інвентаризацію запитань-відповідей Бази знань на відповідність її структурі, чинним нормативно-правовим документам, листам ДФС та для уникнення дублювання (4 листи керівництву ІДД ДФС)1.6

Складання звітності, аналітичних довідок, презентаційних матеріалів стосовно напрямків роботи Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – ІДД ДФС), у т. ч. щодо:

кількості звернень, що надійшли від суб’єктів господарювання та громадян,

у т.ч. від державної установи «Урядовий контактний центр» та на сервіс «Пульс»;

кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання та громадян, які виявили бажання отримувати повідомлення про прийняття нормативно-правових актів з питань оподаткування, державної митної справи та сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, та зміни до них;

стану підготовки проектів відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян та їх погодження у встановленому порядку;

виконавської дисципліни при розгляді структурними підрозділами ДФС відповідей на запитання платників податків, підготовлених ІДД ДФСУправління ІТ та аналітичної роботи

Управління адміністрування Бази знань

Управління Контакт-центр

Управління (центр) сертифікації ключівПротягом півріччя

На виконання розпорядження ІДД ДФС
від 12.05.2015 № 5-р «Про підготовку інформації щодо діяльності Інформаційно-довідкового департаменту ДФС» звітність формувалась щомісячно у встановлені терміни.

За результатами аналізу оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ІДД ДФС надано 4 доповідні записки керівництву ІДД ДФС1.7

Здійснення контролю за дотриманням вимог Порядку опрацювання звернень суб’єктів господарювання та громадян, які надійшли засобами електронного зв’язку

Відділ контролю за якістю

Управління Контакт-центр

Управління (центр) сертифікації ключів


Протягом півріччя

Відповідно до наказу ІДД ДФС від 18.04.2015
№ 41 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю опрацювання звернень, які надійшли засобами електронного зв’язку» (далі – наказ № 41), проведено контроль якості відповідей на звернення суб’єктів господарювання та громадян, які були надіслані факсом і електронною поштою та надано 2 доповідні записки керівництву ІДД ДФС.

Контроль за дотриманням вимог Порядку № 38 здійснено з використанням даних системи CRM IDD1.8

Здійснення контролю за якістю надання інформаційно-довідкових послуг суб’єктам господарювання та громадянам з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, та консультаційних послуг з питань отримання і використання електронного цифрового підпису, а також інформації, яка надходить на сервіс «Пульс»

Відділ контролю за якістю

Управління Контакт-центр

Управління (центр) сертифікації ключів


Протягом півріччя

Відповідно до наказу № 41 здійснено контроль за якістю наданих інформаційно-довідкових послуг та інформації, отриманої сервісом «Пульс», за результатами якого надано 18 доповідних записок керівництву ІДД ДФС.

На виконання підпункту 2.1.5 розділу 2 Порядку здійснення контролю за якістю опрацювання звернень, які надійшли засобами електронного зв’язку, затвердженого наказом № 41, проведено аналіз визначення рівня використання працівниками Контакт-центру наведених у листах ДФС та повідомленнях структурних підрозділів ДФС роз’яснень з питань функціонування системи електронного адміністрування ПДВ, розміщених у Центрі інформації системи CRM IDD, та надано 3 доповідні записки керівництву ІДД ДФС.

Систематично здійснювався контроль адміністраторів реєстрації відділів реєстрації користувачів при ГУ ДФС у областях та м. Києві за якістю надання інформаційно-довідкових послуг суб’єктам господарювання та громадянам з питань отримання ЕЦП через вибірку даних «Оцінка якості» відділу безпеки, захисту інформації та адміністрування ПТК.

Окрім того, контроль за якістю надання відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян, прийняттям і опрацюванням інформації, яка надходить від заявників щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників ДФС та її територіальних органів, а також можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб ДФС, здійснювався шляхом прослуховування розмов за допомогою системи


RS Supervizor та з використанням даних системи CRM IDD

1.9

Наповнення Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу, який розміщено в корпоративній мережі та Інтернеті, запитаннями – відповідями, письмовими консультаціями на типові звернення суб’єктів господарювання та громадян, нормативно-правовими актами з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, та підтримка його в актуальному стані

Управління адміністрування Бази знань

Управління ІТ та аналітичної роботиПротягом півріччя

На виконання розділів ХІ та ХІІ Порядку № 38 здійснювалась підтримка в актуальному стані та наповнення розділів «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу та «Центру інформації» інформаційної системи ІДД ДФС за погодженням з керівництвом ІДД ДФС (71 службовий лист на ім’я керівництва ІДД ДФС).

Окрім того, у розділ «Останні зміни в законодавстві» ЗІР було внесено 14 повідомлень про зміни та доповнення, внесені до нормативно-правових актів з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, які також були направлені на електронні адреси суб’єктів господарювання та громадян відповідно до вимог ХІІІ Порядку № 381.10

Збір та аналіз інформації, отриманої від користувачів, щодо вдосконалення роботи Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу та його наповнення

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Від користувачів ЗІР за допомогою «форми зворотного зв’язку» надійшло 33 повідомлення, які не містили пропозицій щодо вдосконалення роботи ЗІР, а стосувались застосування норм податкового законодавства та технічної роботи інших електронних сервісів офіційного веб-порталу ДФС.

Опрацьовано 3 коментарі користувачів ЗІР, які надавались до запитань-відповідей, розміщених у розділі «Запитання-відповіді з Бази знань». Зазначені коментарі доступні для перегляду авторизованим користувачам також у розділі «Коментарі та пропозиції» ЗІР1.11

Надання органам ДФС, суб’єктам господарювання та громадянам інформації щодо використання Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу на офіційному веб-порталі ДФС

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Керівникам структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів направлено 2 листи з інформацією щодо порядку використання ЗІР

2. Організація роботи з надання послуг електронного цифрового підпису

2.1

Адміністрування та обслуговування програмно-технічного комплексу Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС (далі − АЦСК
ІДД ДФС)

Управління (центр) сертифікації ключів

Протягом півріччя

Постійно надавались консультації в телефонному режимі адміністраторам реєстрації віддалених пунктів реєстрації та здійснювалась координація їх дій стосовно роботи зі спеціальним програмним забезпеченням «ІІТ ЦСК-1. Віддалений адміністратор реєстрації».

Здійснювався моніторинг функціонування програмно-технічного комплексу АЦСК ІДД ДФС та перевірка його компонентів, журналів аудиту тощо.

Здійснювалось резервне копіювання актуальної бази даних сертифікатів та системних журналів ПТК АЦСК ІДД ДФС. Проведено роботи щодо блокування небажаного вхідного мережного трафіку ПТК АЦСК ІДД ДФС. Проведено антивірусну перевірку робочих станцій та серверів ПТК.

Актуалізовано базу даних сертифікатів


LDAP-каталогу на внутрішньому інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС (IP - 10.80.42.164), розміщеного в корпоративній мережі ДФС.

Проводився аналіз бази даних на наявність помилок у сертифікатах клієнтів АЦСК ІДД ДФС. Надавались керівництву зведені статистичні дані щодо кількості сформованих сертифікатів та зареєстрованих клієнтів АЦСК ІДД ДФС.

Проведено налагоджувальні роботи по запуску кліматичної системи для серверного приміщення 2110 адмінбудинку за адресою Львівська пл. 8.

Проведено налагоджувальні роботи по запуску системи безперебійного живлення APC Symmetra PX.

Проведено оновлення програмного забезпечення та налаштування мережних криптомодулів “Гряда-301”


2.2

Реалізація заходів щодо забезпечення електронного документообігу центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування необхідним об’ємом послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП)

Управління (центр) сертифікації ключів

Протягом півріччя


Підготовлено та надано:

24 роз’яснення щодо надання послуг ЕЦП органам державної влади, підприємствам та організаціям;

16 листів щодо блокування та скасування посилених сертифікатів ГУ ДФС у областях та м. Києві;

19 листів з копіями документів, на підставі яких надавались послуги ЕЦП органам державної влади, ГУ ДФС у областях та м. Києві, підприємствам та організаціям;

98 відповідей на листи ГУ ДФС у областях та
м. Києві, підприємствам та організаціям.

За результатами розгляду листа Міністерства юстиції України від 06.07.2015 № 13.0.1-17/751 надіслано лист Міністерству юстиції щодо надання інформації згідно практичного досвіду АЦСК


ІДД ДФС від 17.07.2015 № 17312/5/99-95-44-15;

за результатами розгляду листа Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 03.08.2015 № ДС-6-28-0 14-7384/23-15 надіслано лист Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру від 13.08.2015


№ 490/5/99-95-44-15 «Про отримання послуг електронного цифрового підпису»;

за результатами розгляду листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


від 06.08.2015 № 17/16839/нк надіслано лист Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів від 13.08.2015 № 1065/5/99-95-44-15 «Про надання послуг ЕЦП»;

за результатами розгляду листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 25.08.2015


№ 14388/0/2-15 надіслано лист Департаменту розвитку ІТ від 26.08.2015 № 1115/99-95-44-18 «Про надання послуг ЕЦП міністерствам та іншим органам державної влади»;

за результатами розгляду листа Слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 27.08.2015


№ 51/12-7721 надіслано лист Слідчому відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 09.09.2015
№ 519/5//99-95-44-15 «Про надання інформації щодо особливості надання послуг ЕЦП згідно Тимчасового порядку»;

за результатами розгляду доповідної записки Департаменту розвитку ІТ від 07.09.2015


№ 2249/99-99-18-00-25 надіслано листи Департаменту розвитку ІТ «Про надання документів необхідних для отримання послуг ЕЦП» від 09.09.2015 № 1199/99-95-44-18 та
Голові ДФС Насірову Р.М. «Про надання послуг ЕЦП керівникам структурних підрозділів»
від 14.09.2015 №1224/99-95-44-25;

за результатами розгляду листа прокуратури Харківської області від 03.11.2015 № 04/5-186/1-15 надіслано лист прокуратурі Харківської області


від 13.11.2015 №26195/5/99-95-44-15 «Про надання інформації щодо подання електронних митних декларацій ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ;

за результатами розгляду листа Виконавчої дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності від 10.10.2015 № 03-14/1686 надіслано лист Виконавчій дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності від 25.11.2015 № 679/5/99-95-44-15 «Про надання інформації щодо отримання послуг ЕЦП»;

за результатами розгляду листа Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 04.12.2015 № 8/1/3-17333 надіслано лист Головному управлінню контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 29.12.2015 № 29800/5/99-95-44-15 «Про надання інформації щодо отримання послуг ЕЦП»


3. Забезпечення ефективного функціонування сервісу «Пульс»

3.1

Прийняття та опрацювання інформації від суб’єктів господарювання та громадян щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів, проблем, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, валютних цінностей та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а також можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб органів ДФС, та направлення її до структурних підрозділів ДФС та/або її територіальних органів

Управління Контакт-центр

Протягом півріччя

Прийнято 6230 та опрацьовано 6157 (з них 352 за попередній період) інформаційних карток від суб’єктів господарювання та громадян щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів, проблем, які виникають під час здійснення контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а також можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб органів ДФС, та направлено їх до структурних підрозділів ДФС та/або її територіальних органів (відповідно до компетенції).

Платників податків поінформовано щодо результатів розгляду звернень в режимі call-back3.2

Координація роботи органів ДФС щодо забезпечення опрацювання інформації, яка надходить на сервіс «Пульс», від суб’єктів господарювання та громадян щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників органів ДФС, у т.ч. проблем, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів та валютних цінностей, що переміщуються через митний кордон України

Управління Контакт-центр

Протягом півріччя

З метою координації роботи структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів щодо забезпечення опрацювання інформації, яка надходить на сервіс «Пульс» від суб’єктів господарювання та громадян щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників ДФС та її територіальних органів, в тому числі проблем, які виникають під час здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів та валютних цінностей, що переміщуються через митний кордон України, направлено листи:

Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів (5 листів);

Департаменту розвитку ІТ (2 листи);

Головному оперативному управлінню (2 листи;

Головному управлінню власної безпеки (1 лист);

Департаменту оподаткування юридичних осіб (2 листи);

Усім структурним підрозділам ДФС (1 лист);

Митницям ДФС (1 лист);

ГУ ДФС в областях, м. Києві, Межрегіональному ГУ ДФС − Центральному офісу з обслуговування великих платників (1 лист);

ГУ ДФС в областях, митницям та спеціалізованим департаментам (1 лист)3.3

Здійснення моніторингу та супроводження опрацювання органами ДФС інформації, яка надходить на сервіс «Пульс», від суб’єктів господарювання та громадян, інформування заявників про результати її розгляду

Управління Контакт-центр

Протягом півріччя

Здійснювався моніторинг та координація опрацювання структурними підрозділами відомства та його територіальними органами інформації, яка надходила на сервіс «Пульс»; 6159 заявників поінформовані про результати її розгляду, що відображено в програмному модулі «Пульс» системи CRM IDD

4. Організація роботи зі зверненнями, що надійшли з державної установи «Урядовий контактний центр»

4.1

Забезпечення координації роботи органів ДФС зі зверненнями, що надійшли від державної установи «Урядовий контактний центр», та контролю за їх розглядом в установлені законодавством терміни

Управління адміністрування Бази знань

Протягом півріччя

Забезпечено прийняття до розгляду
1916 звернень юридичних, фізичних осіб та громадських організацій, які надійшли від
державної установи «Урядовий контактний центр» (далі ДУ «Урядовий контактний центр»), їх реєстрацію та постановку на автоматизований контроль у АІС «Управління документами». Крім того, забезпечено прийняття та облік у встановленому порядку 6 аналітично-статистичних звітів ДУ «Урядовий контактний центр».

За результатом попереднього їх розгляду підготовлено 1919 проектів резолюцій та забезпечено їх передачу на підпис керівництву ДФС.

Забезпечувалась координація роботи структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів зі зверненнями громадян, які звертались з одними і тими ж запитаннями на урядову «гарячу лінію» та сервіс «Пульс», шляхом підготовки відповідних проектів резолюцій керівництва ДФС до таких звернень, що давало можливість виконавцям отримати максимальний обсяг інформації для більш детального з’ясовування суті запитань заявників та надання обґрунтованих відповідей.

Контроль за розглядом звернень структурними підрозділами ДФС та її територіальними органами здійснювався з дотриманням термінів, визначених Порядком взаємодії органів виконавчої влади та ДУ «Урядовий контактний центр» із забезпечення оперативного реагування на звернення, які надходять на урядову «гарячу лінію» та Урядову телефонну довідку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня


2009 року № 898 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 898). З метою забезпечення своєчасного розгляду та надання відповідей на звернення громадян, що надходять від
ДУ «Урядовий контактний центр», щоденно, з використанням АІС «Управління документами», здійснювався контроль за виконанням доручень керівництва ДФС щодо розгляду звернень та інформування (нагадування) у телефонному режимі працівників структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів щодо закінчення терміну розгляду звернень
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка