Виховна робота школиСкачати 330.21 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір330.21 Kb.

Виховна робота школи
У всі часи кожна країна світу піклувалася і піклується про свій подальший розвиток і своє стверджування на міжнародному рівні. І це відбувається тільки тоді, коли своєчасно вирішується головна проблема всіх часів і народів – виховання енергійної, дієвої, політично освіченої молоді. Виникла соціальна потреба виховання особистості, яка здатна активно включатись у демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні, людини, яка вміє самостійно проектувати власне життя, визначаючи його стратегію відповідно до особистих уявлень про навколишнє середовище та способи взаємодії з ним.

У законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” визначено, що основними завданнями системи освіти на сучасному етапі розвитку суспільства є: • Виховання громадянина України;

 • Формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • Реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

Щоб реалізувати поставлене завдання, необхідна співтворчість, співпраця учнів, учителів, батьків. Саме в такій співдружності народжуються цікаві думки, ідеї, саме в колі друзів можна відчути свою значущість.

Ефективність і результативність виховної роботи в школі залежить від правильно обраних пріоритетних напрямів і принципів. За сучасних умов надзвичайно актуальною та вкрай важливою є співпраця школи і сім’ї. Економічні проблеми держави поставили більшість сімей на рівень виживання: діти покинуті напризволяще, залишаються без батьківського піклування, що неминуче веде до зростання правопорушень і злочинів, скоєних неповнолітніми. За таких умов вихованням займаються лише школи і вчителі. Тому педагогічний колектив робить все, щоб встановити зв’язок між батьками і школою, визначити їх права та обов’язки в навчально-виховному процесі. З цією метою слід приділяти увагу співробітництву з батьківською громадськістю. У роботі з сім’єю треба дотримуватись таких етапів:

Перший етап – вивчення сім’ї. Він починається з моменту навчання дитини в школі, відбувається діагностування сім’ї за параметрами: морально-етична атмосфера; взаєморозуміння між батьками в поглядах на виховання дитини; традиції сім’ї; її культурний рівень; дотримання в сім’ї здорового способу життя; здатність батьків допомагати учневі у навчанні; матеріальне забезпечення сім’ї. Ці показники дають змогу вчителю скласти портрет сім’ї, який фіксується у соціальному паспорті класу класовода, а потім і класного керівника. Він погоджується з батьками і фактично пишеться разом з ними; доповнюється характеристикою дитини.

Другий етап – розробка порад сім’ї. Даються рекомендації щодо вдосконалення виховання дитини. Поради адресуються батькам, дитині, а також школі з боку батьків. Для цього в школі створюються і систематично працюють батьківські лекторії, на яких фахівці різних профілів проводять лекції, бесіди, круглі столи, де обговорюють питання виховання дитини в сім’ї, дають відповіді на питання батьків та надають необхідні консультації.

Третій етап – індивідуальна робота з батьками. Залучення батьків до психолого-педагогічного семінару, який веде психолог, класний керівник і досвідчені вчителі. На ньому опрацьовуються вікові особливості розвитку дитини та етапи розвитку учня в школі, а саме:


 • Психологічний клімат у сім’ї як умова формування особистості; міжособистісні стосунки, психологічна сумісність, конфлікти та їх подолання; спілкування в сім’ї, його вплив на формування особистості дитини; виникнення психопатії у дітей як наслідок конфліктів у сім’ї;

 • Індивідуальні властивості особистості, темперамент, характер, здібності, поради батькам з питань розвитку творчих властивостей особистості;

 • Утвердження самого себе в юнацькому віці, його форми, почуття дорослості, конфлікти з дорослими, смисловий бар’єр, методи виховання дітей у ранньому юнацькому віці;

 • Любов і дружба в юнацькому віці, потреба спілкування з однолітками, специфіка статевого розвитку юнаків і дівчат;

 • Адаптація учнів до нових умов навчання і виховання в школі;

 • Творче самовираження учнів у позакласній роботі;

 • Поняття творчої особистості та деякі її специфічні властивості;

 • Умови, необхідні для творчої діяльності особистості( фізичний розвиток, харчування, режим дня, емоційна атмосфера, стиль взаємовідносин у сім’ї);

 • Вихованість, сформованість навичок етичної поведінки учнів у сім’ї, школі, суспільстві;

 • Самовиховання як необхідна умова розвитку творчих здібностей і етичної вихованості.

Для реалізації індивідуальної роботи з батьками школа використовує такі форми роботи: школа молодих батьків, клуб цікавих професій, анкетування, батьківський лекторій, батьківські конференції, ринг-діалог “Батьки і діти”, родинні альбоми, свято родинного пирога, педагогічні десанти(на підприємства), пам’ятка для батьків, дерево свого роду, мозаїка порад.
Система роботи педагогічного колективу школи із сім’єю

Не залишається поза увагою й робота, пов’язана із забезпеченням охорони життя і здоров’я учнів. З метою запобігання появі негативних явищ у середовищі підлітків особлива роль відводиться профілактичній роботі з попередження тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та захворювання на СНІД. Головна увага звертається на посилення пропаганди здорового способу життя, покращення системи ранньої профілактики психолого-педагогічного діагностування, індивідуальної роботи. Школа формує свідоме ставлення кожного вихованця до власного здоров’я і здоров’я суспільства в цілому, а також прищеплює дітям знання , уміння і навички, які допоможуть їм протягом усього життя зберігати і зміцнювати своє здоров’я. Для вирішення цього напрямку роботи ефективними формами і методами є: години спілкування “Збережи здоров’я та й на все життя”, “Наше здоров’я - у наших руках”, змагання “Здоров’я і спорт поруч ідуть”, фізкультхвилинки, рухливі ігри на природі, екскурсії в природу, зустрічі з лікарями, ранки, спортивні свята, уроки-здоров’я, психологічні тренінги, тестування, анкетування, перегляд і обговорення відеофільмів з даної теми, рольові ігри, диспути “Здоровий спосіб життя. В чому він?”, “Статеве життя: за і проти?”, твори-роздуми на тему: “Власне здоров’я – у власних руках”, тренінги “Рівний-рівному”, брей-ринг на теми “Я – за здоровий спосіб життя ”, “Нікотин і підліток”, Олімпійський урок.

Педагогічний колектив школи особливу увагу завжди приділяє вихованню відповідальної особистості, формуванню життєвої, соціальної компетентності, яка б допомогла учням у майбутньому стати громадськими лідерами і посісти певне місце у становленні державного громадського управління у країні. Головним підґрунтям і дійовою активною формою у вирішенні цієї важливої проблеми стала діяльність органів дитячого самоврядування.

В школі створено для дітей 1-4 класів “Країну козачат”. Усі молодші учні є членами цієї країни, і працюють над розвитком своїх здібностей і талантів. Кожен клас – це загін козачат. Він має свою назву і девіз, є ланки і ланкові. Стали традиційними проведення таких свят, як ”Посвята в першокласники”, ”Посвята в козачата”, ”Веселі старти” заходи по превентивному вихованню ”Не зазіхай на чуже”, ”Родина, родина від батька й до сина”. Молодші школярі беруть активну участь у конкурсах малюнків: ”Ми пам’ятаємо”, ”Права людини – очима дітей”, ”Моє рідне місто”, систематично проводяться виховні години, години спілкування, бесіди на різні теми, родинні свята, засідання клубу “Що? Де? Коли?”.

Головним органом учнівського самоврядування в 5-11 класах є шкільний парламент. Розроблено статут, програмні завдання та мету. Керує учнівським Парламентом – Президент школи разом з учителем -координатором, до складу парламенту входять комісії: дисципліни і порядку, національного відродження, трудова комісія, навчальна, прес-центр, дозвілля, захисту прав дитини, фізкультури і спорту – створені з представників нижньої і верхньої палати(див схему 1, додаток 1). Кожного місяця збирається на засідання Парламент, на якому звітують про виконану за дві неділі роботу і обговорюють нові завдання. Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав та обов’язків. Президент школи чітко формулює їх, а члени парламенту знайомлять з ними весь учнівський колектив. Парламент розробляє письмові інструкції та положення, які закріплюють права і обов’язки всіх членів парламенту. Особлива увага в організації дієвого самоврядування приділяється педагогічному керівництву – координаторам, основними завданнями яких є передача дітям організаторського досвіду, навчання їх організаторській майстерності, допомога в створенні і реалізації планів відповідних комісій, надання їм щоденної допомоги.

Етапи розвитку самоврядування:

Перший етап - організаційна робота. Головне завдання його полягає в організаторській роботі з метою зосередження уваги педагогічного і дитячого колективів на проблемах учнівського самоврядування. Вивчається науково-методична література, проводяться засідання педагогічної ради, наради при директорі, засідання методичних об’єднань класних керівників, учнівські збори з проблем створення в школі шкільного парламенту. На цьому етапі педагогічним і учнівським колективом розв’язуються такі питання: • Розробляється оптимальна структура парламенту, його органів з урахуванням специфіки школи;

 • Визначається мета та завдання;

 • Розробляється документація(положення, інструкції);

 • Визначаються права та обов’язки комісій парламенту.

 • Проводяться вибори до парламенту.

Другий етап полягає в організації безпосередньої роботи парламенту. У ході його реалізації організовується практична діяльність парламенту, уточнюються функції кожного виконавчого органу, його членів, виходячи з їх прав і обов’язків, проводиться систематичне навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань.

Третій етап характеризується постійним удосконаленням організаційної діяльності учнів. На цьому етапі: • Розширюється роль парламенту в житті школи у міру набуття дітьми організаторського досвіду;

 • Розширюються права і обов’язки комісій, вдосконалюється їх структура.

Виконуючи роботу з власної ініціативи, діти відчувають свою значимість, прагнуть до самовдосконалення, якісного творчого росту, дійсно стають активними громадянами держави.

Громадянське виховання

Якщо є світло в душі,

Буде краса в людини,

Якщо є краса в людини,

Буде гармонія в домі,

Якщо є гармонія в домі,

Буде порядок у нації,

Якщо є порядок у нації,

Буде мир у світі.

Щоб виховати людину нового типу, яка необхідна нашій державі в ІІІ тисячолітті, - професіонала, гідного громадянина України, патріота, високоморальну людину, школа реалізовує концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності. Шкільний проект громадянського виховання спрямовує всіх вчителів, класних керівників на організацію роботи з громадянської освіти із застосуванням та усвідомленням понять: держава, громадянське суспільство, етнос, рід, народність, нація. Центральним є поняття Батьківщина.

Структурою виховного процесу громадянського виховання
(див. схему 1, додаток 2) є чотири розділи:

І розділ – Я

Я дотримуюсь правомірної поведінки в класі, в школі, в громадських місцях;


 • Поспішаю творити добро, намагаюсь розділити горе і радість інших;

 • Виховую віру в себе, розкриваю свої творчі здібності у різних видах діяльності;

 • Беру активну участь у роботі органів учнівського самоврядування: плануванні, організації та аналізі повсякденної роботи;

 • Пізнаю, зберігаю та примножую красу у всьому;

 • Розумію, що до істини веде безліч шляхів, шукаю в них свій.

ІІ розділ – МИ

Я виховую повагу до закону, до норм колективного життя; • Об’єдную зусилля для добрих і корисних справ класу, школи;

 • Керуюсь законами єдності слова і діла, дружби і товариськості, честі і совісті, турботи і милосердя;

 • Пам’ятаю, що творчість – основа діяльності колективу, а колектив формує яскраву, неповторну особистість.

ІІІ розділ – РОДИНА

Я шаную свою родину, зберігаю тепло батьківської оселі; • Вивчаю традиції своєї родини, досліджує генеалогічне дерево роду;

 • Поважаю старших, піклуюсь про молодших, живу турботами й радощами своїх рідних, близьких, друзів.

ІV розділ – Україна

Я – свідомий громадянин України, прагну навчатися і працювати на благо своєї Вітчизни; • Вивчаю, утверджую, зберігаю та примножую традиції і святині свого народу, України;

 • Прагну жити в мирі та злагоді з дітьми інших народів, пам’ятаючи: “Земля – наш спільний дім”;

 • Живу у злагоді з природою.

Для плекання творчої особистості, забезпечення умов для повноцінного фізичного, психічного, соціального й духовного розвитку школярів, формування людини, яка здатна будувати демократичну державу навчальний заклад застосовує різні форми роботи, а саме: години громадянськості, години спілкування, уроки пам’яті, уроки мужності, уроки-подорожі, пізнавально-розважальні ігри, “круглі столи”, ділові зустрічі, диспути, бесіди-роздуми, тематичні лінійки, виховні години, правовий брейн-ринг. ( Свято “Від громадянина України – до громадянина Землі”, “Я і мої права”, “Ми - українці”, родинні свята, виховна година “Як люди вчилися бути громадянами?”, “Я – Земля - Всесвіт”, “Наша планета Земля”, години-спомин “Чорнобиль. Трагедія. Пам’ять”, “Пам’ять серця”, “Коли, нарешті, замовкли гармати ”, “Хто загинув за Вкраїну – буде жити у віках”, “Бій під Крутами – важливий етап українського народу”, “Афганістан – кривава рана нашого народу”, ...)

Проводяться зустрічі учнів та батьків 8-11 класів з провідним спеціалістом Гадяцького районного управління юстиції на теми: “Загальні положення кримінальної та адміністративної відповідальності неповнолітніх”, “Відповідальність батьків за виховання дітей”, “Правова відповідальність батьків за виховання. Відповідальність дітей за вчинені правопорушення. Превентивне виховання”, “Права дітей. Злочин і покарання”, “Що потрібно знати про права людини та відповідальність за їх порушення”. Проводяться зустрічі учнів 7-11 класів з головним спеціалістом РЦСССДМ на теми: “Молодь і наркотики”, тренінг “Проблеми Сніду”, “Теорія пошуку роботи”, “Шкідливі звички та шлях їх усунення”, .

Соціальний педагог, психолог школи забезпечують належну роботу психологічної служби та соціально – педагогічний патронаж дітей так званої “групи ризику” та сімей які потребують особливої уваги. Розробляють і роздають батькам пам’ятки “Правила батьківської поведінки при агресивному поводженні дитини». Проводять психологічну просвіту батьків на теми: “Вплив родинного виховання на розвиток дитини”, “Сім’я – простір без насильства”. Систематично проводиться психологічна просвіта вчителів та проводяться педагогічні консиліуми щодо окремих учнів. Відбуваються бесіди з дітьми на теми: “Проблеми розвитку старшокласників”, “Емоційні розлади у дітей”, “Фактори які впливають на суїцидальну поведінку у молодшому віці”, ділова гра “Робота з дітьми які мають проблеми в поведінці”, тренінг “Захист від загальнолюдської загрози – в наших руках”. Систематично проводиться діагностування, анкетування, корекційно-розвивальна робота, індивідуальні бесіди та консультації з дітьми так званої “групи ризику”.

Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей і підлітків. Тому в школі створено систему профілактичної роботи. Первинною профілактикою є здіснення контролю за відвідуванням учнями школи(облік ведеться класними керівниками в журналі, черговим вчителем у спеціальному журналі); розроблено правила для учнів; учням 1-11-х класів виставляється оцінка з поведінки(зразкова, добра, задовільна, незадовільна) із урахуванням думки класного колективу; проводиться цикл бесід на правову тематику(“Наркоманія – слід у безодню”, “Цінуй свій час та час інших”, “Ми любимо працю”, “Про чуйність і байдужість”, “Моє чесне слово”, “Гарно дружити – значить правду говорити”, “ Конституція України”, “Права і обов’язки громадян”, “Декларація прав дитини”, “Кримінальна відповідальність неповнолітніх”, “Підліток і закон”, “Ти і закон”, “Закон обов’язковий для всіх” тощо).


Вторинною профілактикою роботи з такими учнями є створення ради профілактики. На своїх засіданнях вона розглядає питання роботи з учнями, схильними до правопорушень; залучає спеціалістів для консультацій батьків, педагогів, вивчає виконання учнями внутрішньошкільного розпорядку та правил для учнів; розглядає випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї та поза школою. В межах парламенту працює комісія дисципліни і порядку, яка стежить за дотриманням правил поведінки учнів в урочний час. Учні охоплені постійними і тимчасовими дорученнями; ведеться систематична індивідуальна робота з дітьми. Проводиться профілактична робота з учнями, які стоять на внутрішньошкільному обліку, за кожним з них закріплений громадський вихователь, який раз на рік звітує про свою роботу. На кожного з таких учнів заведена індивідуальна картка, в якій фіксуються загальні відомості про учня та його сім’ю і робота, яка з ним була проведена. Традиційно проходить тиждень правових знань за окремим планом, впроваджується просвітницька програма “Рівний - рівному”, “Скажемо курінню “НІ!””.

Ми, педагоги школи, відповідальні за те, щоб наш учень і вихованець відповідав умовам часу. У ньому мають поєднатися такі риси свідомого громадянина України, як моральність, патріотизм, правова культура, духовність, активна життєва позиція, почуття обов’язку, відповідальність перед державою і самим собою, прагнення до самовдосконалення, самореалізації.

Тому в основу діяльності педагогічного колективу Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 покладено ідею про єдиний педагогічний колектив, який об’єднаний загальною метою діяльності – створення умов для реалізації творчого потенціалу особистості. Свою роботу ми плануємо за тематичними періодами-місячниками.

План виховної роботи школи див. додаток № 3.


Додаток № 1

Додаток № 2

Н
Додаток № 3
апрямки роботи

місяць

Організаційні заходи

Традиції

Охорона життя, здоров’я

Профілактика шкідливих звичок

Морально-етичне виховання.


Пропагування здорового способу життя, проведення оздоровчо-профілактичної роботи серед підлітків.. Місячник “Збережи здоров’я та й на все життя”

Вересень

Організація методичної роботи класних керівників.

Спланувати роботу з шкільним бібліотекарем.

Розподілення територій для суспільно-корисної роботи.

Погодження виховних планів класних керівників.

Організація харчування, списки м/з та дітей, що стоять на обліку у фтизіатра.

Планування роботи класних керівників на І семестр.

Організація роботи гуртків.

Скласти графіки чергування по класах та вчителів по школі.

Аналіз стану відвідування школи.

Засідання м/о класних керівників.

Свято “Першого дзвінка”.

Перший урок “Незалежній Україні слава нині і вовік"

День визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Свято квітів “ Гадяччина - очима дітей”.

Відзначення Дня фізичної культури, Дня туризму.

Свято "Від Громадянина України – до громадянина Землі"

Виховні години "Оглянься уважно навколо"

Засідання клубу “Що? Де? Коли?”

Конкурс малюнків “Ми пам’ятаємо...”, “Місто майбутнього”.

Місячник безпеки руху дітей.

Олімпійський урок.

Організація спортивних секцій.

Осіння спартакіада: естафета, змагання з футболу.

Тиждень фізкультури і спорту.

Веселі старти –молодші класи.

Змагання з пішохідного туризму.

Веселі старти – 10-і класи.

Міні-футбол 10-11 класи

Зустріч з лікарями ЦРЛ.

Бесіди по техніці безпеки. Списки дітей з слабким станом здоров’я.

Правила поводження під час перерви.

Вимоги до зовнішнього вигляду учнів.Екологічне виховання, формування екологічної культури, почуття відповідальності за національне багатство, основу життя на Землі. Місячник екологічного виховання ”Земля – наш спільний дім”

Жовтень

Організація поздоровлень з Днем працівників освіти.

Засідання м/о.

Поповнення списків м/з, з цією метою відвідати сім’ї учнів школи і написати акти обстеження житлово-побутових умов.

Організаційна робота в клубах за інтересами.

Організація спільної роботи ЦСССДМ, кримінальної міліції в справах неповнолітніх і школи для роботи з дітьми схильними до скоєння правопорушень.

Організація медогляду дітей школи.

Організація роботи школи на осінніх канікулах.Святкування Дня працівників освіти – “Славимо вчителя ім’я”.

Виховна година до Міжнародного дня музики.

Виховні години до Міжнародного дня людей похилого віку.

Виховна година “Уміння бути самим собою”(5-а кл.)

Посвята в старшокласники.

Посвята учнів 5-х класів у середню школу.

Свято золотої осені.

Екологічні акції “Затишок”, “Листя”, “Земля”.

Конкурс творців екологічних казок(2-11кл.)

День українського козацтва.

"Козацький гарт"

Ігрова програма "Конкурс юних дипломатів"

Посвята в козачата(2-4 кл)

Підготовка до районних змагань команд КВК

на тему: "О юність молода, барвиста наповнена мільйонами подій"

Засідання клубу “Що? Де? Коли?”Медогляд учнів школи.

Тиждень спринтера.

Міні-футбол 6-9 класи.

Тиждень стрибуна у висоту.

Районні змагання з міні-футболу.

Баскетбол між 11-ми класами.

Диспут для старшокласників

“ Наркоманія – це смертельна прірва”

Бесіди “Обережно, грибами можна отруїтися”.

Відкриття штучного стадіону.

Конкурс спортивних композицій.

Бесіди: "Зустріч починається з привітання", "Культура спілкування"


Напрямки роботи

місяць

Організаційні заходи

Традиції

Охорона життя, здоров’я

Профілактика шкідливих звичок

Морально-етичне виховання.


Формування правової культури, прищеплення учням поваги до прав і свобод людини, забезпечення знання й виконання учнями Законів України. Місячник правових знань і правової пропаганди “Бережи мене, мій законе”

Листопад

Організація тижня правових знань.

Організація проведення Дня писемності і мови

“До мови доторкнемось серцем”.

Організаційна робота в клубах за інтересами.

Організаційні заходи підготовки до зими.

“Превентивне виховання у сучасній школі”.

Організація дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

Організація акції до дня боротьби з курінням: “День без куріння”, лекції – діалогу “Курити – чи ні?”

Засідання м/о класних керівників.

Вибори парламенту.Тиждень правознавства

Класні години, усні журнали, “круглі столи” з морально-правової тематики.

Лекції до Дня писемності.

Конкурс “Ало ми шукаємо таланти”.

“Що? Де? Коли” (5-8 кл.)

Конкурс малюнків “Права дитини в малюнках”.

Конкурс малюнків “Скажи Сніду – “НІ”!”

Випуск валеолистівок “Молодь за здоровий спосіб життя”

Гра “Що? Де? Коли” (9-11 кл.)

Зустріч з представниками ЦСССДМ та кримінальної міліції в справах неповнолітніх.

Свято "Я і мої права", "Правовий брейн-ринг".

Виховні години: "Етичний кодекс класу."

Виховна година: "Яке то щастя в світі жити"(3 кл).

Диспут: "Що таке толерантність"(9-11 кл.)

Конкурс історичних творів на тему: "Як би я був Гетьманом"(5-б кл.)


Організація контролю за відвідуваннями учнями школи(хвороби та епідемії грипу).

Бесіди “Бережи тепло в приміщеннях”.

Піонербол 7-8 класи.

Тиждень спортивних ігор: баскетбол 7 кл.,8-9 кл., 10-11 кл.

Районні змагання з тенісу.

Провести бесіди з учнями схильними до правопорушень.

Тиждень антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди.

Тематичні години спілкування “Що таке спосіб життя?”

Відкрита виховна година: "Суд над ворогами здоров’я".

Анкета думок з приводу наркоманії, Сніду.Виховувати школярів у дусі пізнання, збереження і розвитку національних традицій, плекати інтелектуально розвинену, духовно багату, цілісну особистість, формувати в учнів національну свідомість, історичну пам’ять. Місячник національного виховання “ Я, родина, Україна”

Грудень

Контроль за проведенням пошукової роботи.

Тиждень ДПЮ” Славні хлопці-українці”

Підготовка до тематичного вечора “ Козацькому роду – нема переводу”.

Підготовка до заходу “Посвята в громадяни України”

Підготовка до міського конкурсу “Юний гетьман 200_”.

Підготовка новорічних свят.

Організація новорічних поздоровлень та придбання новорічних подарунків та призів.

Засідання парламенту.

Засідання м/о класних керівників.

Скласти план роботи клубу “Зустріч”

Організація роботи школи на зимових канікулах.

Підсумки виховної роботи за І-й семестр.Тематичний вечір “Козацькому роду нема переводу”.(6.12.06)

Захід “ Посвята в громадяни України”.

Конкурс малюнка “ Українська армія сьогодні”.

Виховна година: "Життя дається на добрі справи"(2 кл)

Відзначення Дня прав людини.

Диспут “Усі ми рівні але неоднакові”.

Виховні години “Зимові свята та обряди”.

Класні години “Родина, родина від батька до сина”.

Ранок “Миколай прийшов до нас” (2-4 кл.)

Новорічний вернісаж.

Новорічні ранки для учнів 1-4 класів.

Новорічні ранки для учнів 5-8 класів.

Новорічний бал-маскарад для учнів 9-11 класів.


Бесіди “ Обережно грип!”.

Контроль за чергуванням(чи миють руки в їдальні, ідеш на вулицю одягнися).

Проведення бесід по Т/Б під час зимових канікул.

“А нумо, хлопці”, спортивно-розважальна гра 9-11 кл.

“Веселі естафети” 5-8 класи.

Змагання з волейболу.

Конкурс снігових фігур.

Виховні години" Творіть добро, щоб кращим став цей світ",

"Дерево дружби", "Здоров’я – багатство на всі часи"

Напрямки роботи

місяць

Організаційні заходи

Традиції

Охорона життя, здоров’я

Профілактика шкідливих звичок“Я - син народу, що вгору йде...”

(місячник громадянського виховання)Січень

Робота по графіку роботи на зимових канікулах.

Планування роботи класних керівників на ІІ семестр.

Організація шкільних зимових олімпійських ігор.

Провести обстеження житлово-побутових умов сімей учнів школи з метою організації харчування.

Організація проведення предметних тижнів.

Підготовка до вечора “ Знову звучить шкільний вальс”.

Відвідування сім’ї дітей схильних до правопорушень.

Проведення засідання парламенту школи.

Підготовка до участі у районному огляді художньої самодіяльності.


Гра “Що? Де? Коли?”(5-8, 9-11 кл.)

Вечір зустрічі з випускниками школи “Вечір шкільних друзів”

Тематичні години спілкування: ”Громадянське виховання у світлі Конституції України”, “Я – громадянин України”, “Символ України”(2-4 кл.)

Бесіда за круглим столом “Ми народжені, щоб нести відповідальність за своє життя, істину, любов” (виступ лікаря –гінеколога)

Звіт парламенту школи за І-семестр.

Виховна година “Зимові обряди та традиції” (5 кл.), “День Соборності України”(2-11 кл.)

Конкурс-вікторина “Що ти знаєш про Україну?”(5-8 кл.)

Звіт художньої самодіяльності школи.Робота по профілактиці шкідливих звичок за планом класних керівників.

Зустріч з районним наркологом.

Шкільні олімпійські зимові ігри.

Районні змагання з волейболу.

“Веселі старти” 5-6 класи, 2-4 класи.

Міські змагання з баскетболу та міні-футболу.

“Тато, мама, я – дружна спортивна сім’я”(2-4 кл.)

тестування учнів “Чи схильний ти до вживання наркотиків?”
Розвивати художньо-естетичну освіченість та вихованість дітей і підлітків, формувати художньо-естетичну культуру засобами національних культурологічних надбань, сприяти забезпеченню функціонування української мови як державної у всіх напрямках роботи. Місячник “Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!”

Лютий

Організація місячника присвяченого “Дню захисника”.

Організація проведення предметних тижнів.

Підготовка учнів 2-4 класів до свята “Юний Гетьман”.

Проведення дня безпеки руху “Обережно вулиця”.

Підготовка до спортивно-розважальної гри “Тато, мама, я – дружна спортивна сім’я”.

Підготовка до тематичного вечора “Серця двох”“Юний Гетьман”(5-8 класи).

Свято для першокласників “Посвята в читачі”.

Розважально-конкурсна програма для 2-4 класів, 5-8 класів ”Серця двох”

Гра “Що? Де? Коли?”(5-8, 9-11 кл.)

Виховна година “Несімо істину й любов”(8-11 кл.)

Диспут “ Що таке кохання”(10-11)

Свято “Всі ми родом із дитинства”

Відзначення Дня рідної мови: випуск літературної газети до Дня рідної мови, конкурс на кращого читця українського вірша” Мова рідна, слово рідне”, літературно-музична композиція “Мово моя барвінкова, диво калинове”.

День захисника Вітчизни: “Юнак моєї мрії”, конкурс “Тільки ти, єдиний тато, кращого немає на Землі”. Диспут “Від краси до мистецтва”


“Тато, мама, я – дружна спортивна сім’я”(5-8 кл.)

Військово-патріотична гра, присвячена Дню захисника Вітчизни.(6-8, 9-11 кл.)

Лекторій для учнів 8-11 класів

” Підліток і закон”, “Шкідливість куріння”, “Не ступай на згубний шлях” – відео лекторій, “Стать і статеві стосунки”, “Права, свободи, обов’язки громадян”.

Бесіди з питань профілактики правопорушень.Напрямки роботи

місяць

Організаційні заходи

Традиції

Охорона життя, здоров’я

Профілактика шкідливих звичокФормування педагогічної культури сучасної сім’ї та допомога батькам у їхній психолого-педагогічній самостійності, розвиток інтересу до традицій свого народу, своєї родини. Місячник “Без сім’ї нема щастя на землі”

Березень

Організація роботи школи на весняних канікулах.

Проведення м/о класних керівників.

Проведення засідання парламенту школи.

Підготовка до Шевченківських днів.

Підготовка до конкурсу “Міс старшокласниця”

Підготовка до тижня сім’ї “Я і моя родина”

Підготовка до районного огляду екологічних бригад.

Організувати привітання жінкам вчителям - пенсіонерам з Міжнародним жіночим днем.Виховні години за планом класних керівників.

Шкільний фестиваль “Народні свята весняного циклу”(2-4 кл.)

Конкурс на кращу вітальну газету до 8 Березня.

Вечір для старшокласників “Міс старшокласниця”.

Районний огляд екологічних бригад, виступ команди “ Квіти землі”. Шевченківські дні:

Виховна година “ І мене в сім’ї великій”, літературно-музична композиція “ В сім’ї вольній, новій”, “У тій хатині край села...”

Тиждень сім’ї “Я і моя родина” :

виховні години: ”Роде наш красний”, “Без сім’ї нема щастя на землі”

ранки “Любій матусі”

виставка робіт “Захоплення моєї родини”

конкурс малюнка “Моя сім’я”, “Мій клас – моя родина”


Тиждень безпеки життя і здоров’я.

Тиждень стрибуна у довжину.

Чемпіонат з футболу серед учнів школи.

Бесіди по т/б на виховних годинах.

Лекторій на тему “Здоров’я дітей, здоров’я нації”


Збереження історичної пам’яті народу, організація шефської допомоги ветеранам, агітаційна робота з допризовною молоддю. “Вічна слава героям! Ми низько вклоняємося їм”

Квітень

Організація педагогічний колектив та учнів школи на участь у екологічному суботнику.

Організувати зустрічі в цілях профорієнтації: служб зайнятості, ліцея, культучилища.

Підготовка команди “Полум’яні серця “ до районного огляду ДЮП.

Провести засідання парламенту школи.

Проведення м/о класних керівників.

Підготовка до проведення шкільного КВК присвяченого Дню гумору.Шкільний фестиваль “Смійтеся з нами”

КВК для учнів 8-9 класів.

Лекції присвячені Дню космонавтики.

“Твій друг – книга “ виховні години за планом класних керівників.

Книжкова виставка “ Книги – морська глибина”

Виступ команди юних пожежників “Полум’яні серця”

Відзначення Дня Чорнобильської трагедії:

Зустріч із ліквідаторами аварії ЧАЕС,

Виховні години: “Чорнобиль не має минулого часу”, “26 квітня – День скорботи”

Відзначення Дня землі: операція “Затишок”, “Земля”, гра-конкурс “Екологічний бумеранг” . Операція “З добрим ранком, ветеране!”
Бесіди про охорону життя і здоров’я та профілактика шкідливих звичок за планом класних керівників.

Зустріч з лікарем –наркологом: “Механізм дії алкоголю та наркотиків на психіку людини. Психологічний портрет підлітка-споживача психоактивних речовин”

Змагання з легкої атлетики.

Змагання з державного тестування

Тиждень метателя.

“Веселі старти” 2-4, 6-8 кл.


Напрямки роботи

місяць

Організаційні заходи

Традиції

Охорона життя, здоров’я

Профілактика шкідливих звичокПривернути увагу учнів до життєвих проблем ветеранів війни, збереження пам’яті народу, організувати шефську допомогу ветеранам. Військово-патріотичний напрямок “Вахта пам’яті”

Травень

Узгодити з класними керівниками трудовлаштування випускників та оздоровлення учнів під час літніх канікул.

Скласти план відпрацювання практики.

М/о про планування на 2006-2007 н.р.

Організація весняних олімпійських ігор.

Підготовка до святкування Дня Перемоги.

Підготовка пам’яток для батьків на літні канікули.

Підготовка до проведення свята “Останнього дзвінка.”

Підготовка до проведення випускного вечора.

Підготовка концертної програми до Дня школи.

Підготовка свята “Учень року”Свято “ Мамо, матінко, матусю”.

Виховні години на тему: ”Ніхто незабутий, ніщо не забуто”,

“Спасибі Вам, солдати, за життя (зустріч з учасниками Великої Вітчизняної війни Суліковською О.Г.)”

Проведення свята “Учень року-2007”. День сім’ї ”Хай буде міцна наша вся сім’я”. Операція “Турбота”. Години спілкування “Здібності людини і професія”(9,11 кл.)

Свято “Останнього дзвінка”

Свято” Тут бере початок наша Україна”
Тиждень оздоровчого бігу.

Тиждень туриста: 5-6 кл(10 км)

8-9 кл(15 км)

10-11 кл(20 км)

Естафета присвячена Дню Перемоги.

Військово-патріотичні змагання

“ Козаки в колисках виростають знову” присвячених Дню Перемоги.

Весняні олімпійські ігри.

“Веселі старти” (2-4 кл)

Бесіди по т/б.


Т

В

ЕР

Е

СЕ

Н

Ь


рудова, охорона навколишньої природи

Профілактика правопорушень

Громадська робота

Школа і батьки

Розподіл території школи і навчальних кабінетів за класами

Організація чергування класів по школі.

Трудовий десант.

Тиждень “Зелене вбрання школи”.

Озеленення класних кімнат.

Операція “Турбота” (допомога ветеранам, пенсіонерам та дітям-сиротам у дитячому будинку .


Програма “Діти України”. Збір списків учнів різних категорій, планування роботи з ними.

Спільно з центром соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді та відвідавши кримінальну міліцію в справах неповнолітніх скласти список дітей, що перебувають на обліку.

Бесіда з Марченком Ярославом:

а) поведінка

б) навчання

в) відвідування школи

Складання списку дітей, що стоять на внутрішньошкільному обліку.


До Дня міста:

а) конкурс квітів

б)конкурс малюнка

Трудовий десант (міський парк, вулиця Драгоманова, Братська могила №7, пам’ятник героїв громадянської війни)

Поздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни – визволителів м. Гадяча.


Батьківські збори учнів 1-х класів “Давайте познайомимося”

Батьківські збори учнів 5-х класів “ Труднощі адаптації до навчання в 5-му класі”, “особливості фізичного виховання в 11-му класі”, “Здорові звички – здоровий спосіб життя”

Відвідати сім’ї малозабезпечених. Скласти акти обстеження.

Відвідати сім’ї які стоять на обліку.Е

ЖО
В


Т
Е
Н

Ь
кскурсія по шкільній екологічній стежці 5-8 класи.

Трудові десанти.

Операція “Турбота”(допомогти вчителям, що перебувають на заслуженому відпочинку).

Робота екологічного клубу “Зелені Робінзони”.

Зустріч з керівником районної екологічної служби “Охорона природи – твій прямий обов’язок”

Екологічна акція “Затишок”


Контроль за працевлаштуванням випускників 11-х класів та продовження навчання випускників 9-х класів.

Засідання Ради з профілактики правопорушень. Оформлення картотеки учнів, що взяті на шкільний облік.

Контроль за роботою наставника Марченка Ярослава.

Бесіда психолога ”Якою повинна бути людина”.

Проведення разом із класними керівниками аналізу зайнятості учнів у позаурочний час.

Лекторій “Наркоманія – велике суспільне зло”, “СНІД – це небезпечно”.Екскурсія до міської бібліотеки 5-ті класи, зустріч з бібліотекарем Коробкою К.І.

Зустріч з творчими людьми Гадячини: Павлюченко С. Ілляшенко С., Близнюком В., Рубаном В., Бондаренко В.

Відкриття районного штучного стадіону.


Батьківські збори 2-го класу “ Як допомогти дітям гарно вчитися”.

Батьківський лекторій “Роль спілкування в житті школяра”.

“Роль сім’ї в розвитку працелюбності учня”,

“Збережемо нашу Землю блакитною і зеленою”

Загальношкільні батьківські збори.

Т

ЛИСТОПАД
рудова, охорона навколишньої природиПрофілактика правопорушень

Громадська робота

Школа і батьки

Операція “Живи книго” – рейд перевірки.

Трудовий десант.

Операція “Птахи наші друзі”(підготовка годівниць)

Відверта розмова “Природо, що тобі болить?” (5-8 кл.)Конвенція прав ООН – лекції для учнів 1-4 класів.

Зустріч з працівниками ДАІ, кримінальної міліції, наркологом.

День не куріння.

Лекції юриста ЦСССДМ Олешком О.М..

Бесіда психолога “ Причини і наслідки правопорушень та шляхи їх подолання”.


Години спілкування присвячені до Дня української писемності.


Лекторій для батьків “ Роль сім’ї в розвитку моральних якостей підлітка”.

Лекторій для батьків “Гігієна дитини”, “Права і обов’язки дитини”. Бесіда з батьками “Поговоримо відверто: Чи знаєте ви своїх дітей?”
О

Г
Р
У


Д
Е
Н
Ь
перація “Збережи ялинку” клуб “Зелені Робінзони”.

Операція “Чистюля”.

Виготовлення ялинкових прикрас, листівок, подарунків для прикрашення спортивного залу на новорічні свята.

Підсумки результатів збереження підручників за перший семестр.Бесіда вчителя допризовної підготовки з учнями “Що означає бути патріотом”.

Зустріч з представниками служби зайнятості з метою профорієнтації.

Зустріч з лікарем – дерматологом, наркологом.

Співбесіда з учнями, що стоять на шкільному обліку.

Засідання Ради з профілактики правопорушень.


Участь у міському святі “Нового року”.

Концерт музичної школи.

Участь у шоу-програмах : “Нумо козаки”, “Я – майбутній воїн”, “За народним календарем”


Батьківські збори “Режим для школяра, його роль”.

Особливості юнацького віку та врахування їх в родинному вихованні” (10-і класи).

“Роль книги в розвитку інтелектуальних і особистих якостей людини”, “Культурні цінності сім’ї і їх значення для дитини”
Трудова, охорона навколишньої природи

Профілактика правопорушень

Громадська робота

Школа і батьки

П

С

ІЧ

Е

НЬ
ідготувати і поновити годівнички для птахів.

Операція “Очисти сніг”.

Операція “Зремонтуй мене”.

Б
Л

Ю

Т

ИЙ

есіди “Кому потрібні наша допомога?”Відвідати дітей схильних до правопорушень.

Бесіда з учнями які перебувають на внутрішньошкільному обліку.

Лекторій для учнів “ Підліток і закон”, “Не ступай на згубний шлях”

Рольова гра “Захист прав дітей у нашій державі”(8-11 кл.)Районний огляд художньої самодіяльності учнів школи.


Проведення батьківських зборів “Підведення підсумків навчання за І семестр”.

Збори батьків 11-х класів.

Бесіди з батьками дітей, що пропускають заняття та порушують поведінку.

Батьківський лекторій “Духовний світ підлітка: як він формується?”, “Бездоглядність підлітків та її наслідки”Операція “Чистюля”.

Операція “Турбота” (допомога соціально незахищеним жителям мікрорайону школи, дітям дитячого будинку, вчителям –пенсіонерам)

Ремонт меблів по класам.


Зустріч з представниками міліції у справах неповнолітніх.

Лекторій для учнів “Шкідливість куріння”.

Відвідати неблагополучні сім’ї, де діти проживають разом з батьками, що постійно перебувають у нетверезому стані.

Дискусія: “Як ви розумієте й співвідносите поняття “свобода” та “відповідальність”?”

Тематичні години спілкування ”З ким поведешся, від того наберешся”


Участь у міському конкурсі “Юний гетьман 200__ р.”


Батьківський лекторій ”Культура поведінки підлітка. Як її виховати?”, “Виховання чуйності і доброти”.

Залучення батьків до складання анкети “Я – власними очима”

Трудова, охорона навколишньої природи

Профілактика правопорушень

Громадська робота

Школа і батьки

П
Б

Е

РЕ

З

ЕН

Ь

рибирання закріплених територій на подвір’ї школи.

Операція “Турбота”


Відео лекторій з юристом ЦСССДМ Туйгіним С.М.

Зустріч з викладачами місцевого ліцею з метою профорієнтації.
Районний огляд екологічних бригад.

Міні - міс 2007 р.

Районні змагання з шахів.


Лекторій для батьків “Умови успішного виховання дітей у сім’ї”, “Методи виховання підлітка у сім’ї”, “Праця підлітків у сім’ї та її організація”

Організувати батьків для проведення поточного ремонту класних кімнат (підбілювання, підфарбовування )Т
К

В

ІТ

Е

НЬ

рудовий екологічний десант на подвір’ї школи, парку та прибирання могил : вчителів-пенсіонерів, братської могили № 7.

Операція “ Турбота” – допомога ветеранам, соціально незахищеним верствам населення в обробітку земельних ділянок, дітям дитячого будинку.

Операція “ Зелений паросток майбутнього”

Рейд-перевірки шкільного майна.


Відео лекторій “Безголосий крик” – юрист служби РЦСССДМ
Олешком О.М..

Залучити дітей схильних до правопорушень до суспільно-корисної роботи.

Зустріч з викладачами Зінківського ПТУ, Полтавського кооперативного технікуму з метою профорієнтації.

Зустріч з представниками внутрішніх справ.Районних огляд дружин юних пожежників.

Районний тематичний захід

“ Дзвони Чорнобиля”.

Звітний концерт дитячої музичної школи.
Батьківські збори за планом класних керівників.

Бесіда з батьком учениці 8-A класу Козлової О.


Т

Т

РА

В

ЕН

Ь


рудова, охорона навколишньої природи

Профілактика правопорушень

Громадська робота

Школа і батьки

Екологічний суботник на території школи.

Операція “Чистюля”.

Благоустрій квітникових ділянок школи.

Операція “Допоможи ветерану”Зустрічі з ветеранами війни, представниками райвійськкомату, відділу внутрішніх справ.

Збір даних про місцезнаходження учнів влітку.

Вивчення планування попереднього працевлаштування випускників 9-х,11-х класів.


Святкування Дня Перемоги.

Поздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Вахта пам’яті.

Звітний концерт училища культури.Організувати класних керівників підписання батьками “Пам’яток поводження дітей під час літніх канікул”.

Організація батьків для участі у проведенні шкільних свят:” Мамо, матінко, матусю”, “Хай буде міцна вся наша сім’я”.

Підготовка до випускного вечора.

Допомога батьків в ремонті школи, класних кімнат.Підсумкові батьківські збори “Успіхи дітей за 2006-2007 н. р.”
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка