Видання, що надійшли до Наукової бібліотекиСторінка5/14
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Догляд за хворими


616.08(02)

Л 11


Лісовий В.М.

Основи медсестринства : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. М. Лісовий, Л. П. Ольховська, В.А. Капустник. - К. : Медицина, 2010. - 558 с. - Бібліогр.: с. 555-558

Экземпляры: всего:5 - КХр(5)


616.08(02)

Д


Догляд за хворими (практика) : підручник / О. М. Ковальова, В. М. Лісовий, С. І. Шевченко, Т.В. Фролова [та ін.] ; ред. О. М. Ковалева [и др.]. - К. : Медицина, 2010. - 488 с. - Бібліогр.: с. 474-475

Экземпляры: всего:181 - КХр(6), УчБ(175)

616.08(02)

A93


Austin D.

English for Nurses : учебное пособие / D. Austin, T. Crosfield. - Kyiv : Medicine, 2010. - 176 p.Перевод заглавия: Английский язык для медсестер.

Экземпляры: всего:2 - КХр(2)Роботи по клініці внутрішніх хвороб


616.1

H22


Handbook of Diseases : [causes, signs and symptoms, patient sare]. – 2nd ed. – Springhouse : Springhouse Co., 1999. – 986 p.

Перевод заглавия: Руководство по болезням.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

616.1

R43


The Renin-Angiotensin System : in 2 vol. / ed.: J. I. S. Robertson, M. G. Nicholls. – London : Gower Medical Publishing. – 1993

Vol. 2 : Pathophysiology. Therapeutics. – 52 to 100 chapters : appendices + index

Перевод заглавия: Патофизиология. Терапия

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

616.1

R43


The Renin-Angiotensin System : in 2 vol. / ed.: J. I. S. Robertson, M. G. Nicholls. – London : Gower Medical Publishing. – 1993

Vol. 1 : Biochemistry. Physiology. – 1 to 51 chapters : color ill.

Перевод заглавия: Биохимия. Физиология.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

616.1/9.0

З-36


Застосування мелатоніну в геріатричній практиці : метод. Рек. / АМН України, МОЗ України, Укр. Центр наук. Мед. інформації і пат.-ліценз. Роботи ; АМН України, МОЗ України, Укр. Центр наук. Мед. інформації і пат.-ліценз. Роботи, Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова. – К., 2010. – 23 с. – Бібліогр.: с. 23 300 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

616.1/9.0(02)

О-75


Основи клінічної медицини: симптоми та синдроми в практичній фармації : навч. Посібник / І. А. Зупанець, С. Б. Попов, Ю. С. Рудик [та ін.] ; ред.: В. П. Черних, І. А. Зупанець ; МОЗ України, Нац. Фармацевтичний ун-т. – Х. : Золоті сторінки, 2010. – 91 с. – Бібліогр.: с. 89-91 1500 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)Хвороби органів кровообігу

616.11

Ш 79


Шоп І.В.

Стан адренорецепторного комплексу тромбоцитів та лептинемія у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням : дис. … канд. Мед. наук : 14.01.02 / І. В. Шоп ; МОЗ України, Харк. Нац. Мед. ун-т. – Х., 2010. – 164 с. – Бібліогр.: с. 138-164.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)616.11(02)

М 74


Модуль 1. Клінічна фармакологія. Змістовний модуль 1. Клінічна фармакологія засобів, що впливають на серцево-судинну систему. Тема 3. Клініко-фармакологічна характеристика антигіпертензивних засобів : метод. Вказ. Для студ. / МОЗ України, Харк. Нац. Мед. ун-т ; упоряд. О. Я. Бабак, Г. Д. Фадєєнко, Л. І. Овчаренко [и др.]. – Х. : ХНМУ, 2010. – 31 с. – Бібліогр.: с. 31 150 экз.

Экземпляры: всего:135 – КХр(5), УчБ(130)616.11(02)

М 74


Модуль 1. Клінічна фармакологія. Змістовний модуль 1. Клінічна фармакологія засобів, що впливають на серцево-судинну систему. Тема 2. Клініко-фармакологічна характеристика антиангінальних та антиішемічних лікарських засобів : метод. Вказ. Для студ. / МОЗ України, Харк. Нац. Мед. ун-т ; упоряд. О. Я. Бабак [и др.]. – Х. : ХНМУ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 20 150 экз.

Экземпляры: всего:135 – КХр(5), УчБ(130)

616.11(02)

М 74


Модуль 2. Физиология висцеральных систем. Содержательный модуль 8. Системное кровообращение, законы гемодинамики, роль сосудов в кровообращении. Регуляция системы кровообращения : метод. Указ. К самостоятельной работе студ. II к. лечебного, педиатрического, медико-профилактического и стоматологического ф-тов / МЗ Украины, Харьк. Нац. Мед. ун-т ; сост.: В. Г. Самохвалов, Л. В. Чернобай, Д. А. Бевзюк. – Х. : ХНМУ, 2010. – 64 с 150 экз.

Экземпляры: всего:135 – КХр(5), УчБ(130)

616.11-053

Ч-49


Черненко Л.Н.

Оценка центральной гемодинамики и уровня среднего давления в легочной артерии у детей с бронхолегочной дисплазией : магистра медицины : 14.01.10 / Л. Н. Черненко ; МОЗ Украины, Харьк. Нац. Мед. ун-т, Каф. Педиатрии №1 и неонатологии. – Х., 2010. – 55 с. – Библиогр.: с. 48-55.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка