Видання, що надійшли до Наукової бібліотекиСторінка4/14
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Патологічна анатомія


616.011(02)

Р 85


Руководство по гистологической, гистохимической и иммуногистохимической технике : учеб. Пособие для бакалавров / В. Д. Марковский, И. В. Сорокина, Н. В. Гольева, Л. С. Куприянова ; МОЗ Украины, Харк. Нац. Мед. ун-т. – Х. : АдвА™, 2010. – 152 с. – Библиогр.: с. 144 400 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

616.011(02)

К 49


Клиническая патологическая анатомия : учеб. Пособ. Для студ.-иностранцев мед. вузов : пер. с укр. Яз. / А. Ф. Яковцова, И. К. Кондаков, В. Д. Марковский, Н. Н. Питенько ; Мин-во здравоохранения Украины, Харьк. Нац. Мед. ун-т. – 3-е изд., испр. И доп. – Х. : ХНМУ, 2009. – 262 с. – Бібліогр.: с. 256-258 300 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

616.011(02)

С 87


Струков А.І.

Патологічна анатомія : підручник / А. І. Струков, В. В. Сєров ; Харк. Держ. Мед. ун-т. – Х. : Факт, 2000. – 864 с. : ил. – Бібліогр.: с. 839-840. – Предм. Покаж.: с. 841-855 2000 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

Патологічна фізіологія


616.012

К 96


Кушнір І.Г.

Роль нейротрансмітерних механізмів у порушенні циркадіанного ритму функції нирок : дис. … д-ра мед. наук : 14.03.04 / І. Г. Кушнір ; Київ. Мед. ун-т Укр. Асоціації народної медицини. – К., 2010. – 273 с. – Бібліогр.: с. 219-273.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)616.012.08(02)

П 14


Палій Л.В.

Основи реаніматології : навч. Посіб. Для студ. Мед. ВНЗ / Л. В. Палій. – 2-ге вид. – К. : Медицина, 2008. – 163 с. – Бібліогр.: с. 150-151

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)
Медична мікробіологія


616.013(02)

Д 18


Данилейченко В.В.

Мікробіологія з основами імунології : підручник / В. В. Данилейченко, Й. М. Федечко, О. П. Корнійчук. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К. : Медицина, 2009. – 391 с

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)


616.013.2(02)

П 58


Попов Н.Н.

Клиническая иммунология и аллергология : учеб. Пособ. Для системы послевузовского профессионального образования врачей / Н. Н. Попов, В. Ф. Лавров, Э. Н. Солошенко. – М. : ООО фирма Реинфор, 2004. – 524 с. : ил. – Бібліогр.: с. 522 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

Діагностика і семіотика


616.07(02)

П 20


Патогенез, методи дослідження та лікування больових синдромів : посібник / Є. Л. Мачерет, Г. М. Чуприна, О. Г. Морозова [та ін.]. – Х. : ВПЦ Контраст, 2006. – 168 с. – Бібліогр.: с. 158-163 500 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

616.07(02)

Z99


Історія хвороби: сучасні вимоги до написання у хворих профпатологічного профілю : метод. Рекомендації для студ. Старших курсів ВУЗів III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-профпатологів, цехових терапевтів та лікарів-інтерністів / АМН України, ДУ Ін-т медицини праці АМН України, МОЗ України, Львів. Нац. Мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. Внутрішньої медицини №1 ; за загал. Ред.: О. О. Абрагамовича, А. В. Басанець. – Львів, 2010. – 31 с

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)

616.07(063)

Р 68


Роль сучасних методів діагностики в лікуванні та реабілітації хворих : матер. III конф. Харк. Обл. клінічної лікарні (10 листопада 2004 р.) / МОЗ України, Харк. Держ. Мед. ун-т, Упр. Охорони здоров'я Харк. Обл. держ. Адміністрації, Харк. Обл. клінічна лікарня. – Х., 2004. – 100 с

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)Лабораторні дослідження

616.074(02)

Л 12


Лабораторные методики для изучения состояния антиоксидантной системы организма и уровня перекисного окисления липидов : метод. Рек. Для докторантов, аспирантов, магистров, исполнителей НИР / МОЗ Украины, Харьк. Гос. Мед. ун-т ; сост. Н. Г. Щербань [и др.]. – Х. : ХГМУ, 2004. – 35 с 300 экз.

Экземпляры: всего:2 – КХр(2)

616.074(02)

М 54


Методи визначення активності неспецифічних протеїназ і їх інгібіторів у сироватці крові і біологічних рідинах : метод. Рек. / МОЗ України, Укр. Центр наук. Мед. інформації і пат.-ліценз. Роботи, Крим. Держ. Мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського ; уклад. А. В. Кубишкін [и др.]. – К., 2010. – 28 с. – Бібліогр.: с. 28 100 экз.

Экземпляры: всего:1 – КХр(1)1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка