Вересень Виконавці: Пасинкова Г. ІСкачати 169.55 Kb.
Дата конвертації11.11.2016
Розмір169.55 Kb.


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Наукова бібліотека


Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Вересень

Виконавці:

Пасинкова Г. І.


Зав. ВНІБД

Щербакова О.А.


бібліотекар І категорії


Тел. 295-34-44

Донецьк-2012Зміст

Природознавчі науки 3

Техніка 3

Харчові виробництва 3

Економіка. Економічні науки 4

Право. Юридичні науки 5

Культура. Наука. Просвіта 5

Філософськи науки 5Електронні документи 5-13

Примітка* – навчальна література, якій надано гриф

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Природознавчі науки

 1. Г П32 Пикула, Любовь Федоровна. Химия [Текст] : учеб. пособие для иностран. студ. подготов. отделения МФПИС дневной формы обучения / Л. Ф. Пикула ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. правовых и общенауч. дисц. – Донецк : ДонНУЭТ, 2012. – 122 с. – Библиогр.: с. 119. – 40 экз.

 2. Е К56 Ковалева, Елизавета Ивановна. Биология [Текст] : метод. указания для самост. подготов. иностран. студ. подготов. отд-ния междунар. фак. к тестовому контролю знаний по темам: "Пищеварительная система", "Обмен веществ и энергии" / Е. И. Ковалева, А. К. Гамолина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики торговли им. М. Туган-Барановского. – Донецк : ДонНУЭТ, 2012. – 27 с. – Библиогр.: с. 26. – 35 экз.

Техніка

 1. З973 Л86 Лутай, Алла Петрівна. Інформаційні технології та системи [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 6.140101 ден. та заоч. форм навчання / А. П. Лутай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технологій упр. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 401 с. – Бібліогр.: с. 398-400. – Тлумач. слов.: с. 374-397. – 50 прим.

 2. З973 М16 Маковейчук, Кристіна Олександрівна. Інформатика [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 6.030507 "Маркетинг" ден. і заоч. форм навчання / К. О. Маковейчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. інформ. систем і технологій упр. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 230 с. – Бібліогр.: с. 229-230. – 90 прим.

Харчові виробництва. Товарознавство непродовольчих товарів

 1. Л81 Г52 Гладка, Алла Дмитріївна. Автоматизація виробничих процесів [Текст] : навч. посіб. : модул. завдання для студ. спец. "Технологія харчування" ден. та заоч. форм навч. / А. Д. Гладка, В. П. Головінов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. загальноінж. дисц. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 120 с. – Бібліогр.: с. 115-116. – 50 прим.

 2. Л81 Ф19 Фалько, Олександр Леонідович. Концептуальные основы создания вибрационных машин для калибровки и сепарации зерновых и овощных культур [Текст] : монография / А. Л. Фалько, И. Н. Заплетников ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. – 178 с. – Библиогр.: с. 165-177. – 5 прим.

 3. М2-9 Л72 Лойко, Дмитро Петрович. Теоретичні основи товарознавства [Текст] : навч.-наоч. посіб. для студ. ден. і заоч. форм навчання напряму підготов. 6.030510 "Товарознав. і торговельне підприємництво" / Д. П. Лойко, О. Є. Сильченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. товарознав. і експертизи непрод. товарів. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 219 с. – Бібліогр.: с. 214-216. – 100 прим.

Економіка. Економічні науки

 1. У О-54 Оліфіров, Олександр Васильович. Економічна інформатика та комп'терна техніка [Текст] : навч. посіб. для асп. екон. спец. з відривом і без відриву від вир-ва / О. В. Оліфіров ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технологій упр. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 136 с. – Дод. (23 с.). – Бібліогр.: с. 104-112. – Алф. покажч.: с. 136. – 70 прим.

 2. У011 Б61 Білозубенко, Володимир Станіславович. Інноваційна система Європейського Союзу: особливості формування та розвитку [Текст] : монографія / В. С. Білозубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 456 с. – Бібліогр.: с. 428-454. – ISBN 978-966-385-263-8. – 5 прим.

 3. У26 І-74 Інформаційні системи і технології у фінансах [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 6.030508 ден. та заоч. форм навчання / [О. В. Оліфіров та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 214 с. – Бібліогр.: с. 213-214. – 100 прим.

 4. *У26 П44 Податковий менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [О. О. Папаіка та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2-ге вид. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 361 с. – Бібліогр.: с. 358-360. – Глосарій: с. 353-357. – ISBN 978-966-385-110-5. – ISBN 978-966-385-280-5. – 30 прим.

 5. У431 В65 Войтюшенко, Наталія Миколаївна. Інформаційні технології у ресторанному бізнесі [Текст] : навч. посіб. для студ. 6.051701 ден. та заоч. форм навчання / Н. М. Войтюшенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технологій упр. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 353 с. – Дод. в кінці посіб. (54 с.). – Бібліогр.: с. 288-292. – Глосарій: с. 348-353. – 125 прим.

Право. Юридичні науки

 1. Х62(4УКР) Ш95 Шульженко, Ігор Владиславович. Правове регулювання праці жінок – працівників органів внутрішніх справ [Текст] : монографія / І. В. Шульженко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 159 с. – Бібліогр.: с. 137-158. – ISBN 978-966-385-275-1. – 5 прим.

Культура. Наука. Освіта

 1. Ч48 І-66 Інновації і якість вищої освіти [Текст] : зб. тез доп. учасн. наук.-метод. конф. наук.-педагог. працівників ун-ту / [відп. за вип. Л. О. Галушко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 623 с. – Бібліогр. в кінці доп.. – 5 прим.

Філософськи науки

 1. Ю6 С15 Сакун, Айта Валдурівна. Освіта в комунікативному контексті соціального буття [Текст] : монографія / А. В. Сакун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. філос. наук. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 156 с. – Бібліогр.: с. 149-155. – ISBN 978-966-385-265-2. – 5 прим.

 2. Ю9 К85 Крюкова, Олена Вікторівна. Психологія [Текст] : навч. посіб. : кредит.-модул. курс для студ. екон. спец. ден. і заоч. форм навчання / О. В. Крюкова, В. А. Кулешова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. філос. наук. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 175 с. – Бібліогр.: с. 169-174. – 100 прим.

Електронні документи
Праці викладачів університету


 1. Англійська мова [Електронний ресурс] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України інженерних спеціальностей / Ф. А. Моісєєва [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інозем. мов Ч. 2. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. публ. 2010/

 2. Технологія борошняних кондитерських виробів [Електронний ресурс] : навч. поосіб. для студ. напряму підготов. 051701 "Харч. технол. та інж." спеціальності 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" ден. та заоч. форм навчання / О. О. Сімакова, О. О. Васильєва, Л. І. Макаренко, Т. П. Причина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. технол. харч. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана.

Довідкові видання

 1. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / [уклад.: Т. П. Ткаченко та ін. ] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка. – Донецьк : Ноулідж, 2012. – 1електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана.


Дисертації

 1. Васильева, Ирина Ивановна. Товароведная оценка качества телевизоров на стадиях обращения и эксплуатации [Электронный ресурс] : дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.18.15 – товароведение : защита дис. 27.04.12 / Васильева Ирина Ивановна ; науч. рук. Лойко Д. П. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Донецк, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с тит. экрана.

 2. Самусєва, Лариса Юріївна. Управління рентабельністю в підприємствах ресторанного господарства [Электронный ресурс] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : [защита дис. 22.10.12] / Самусєва Лариса Юріївна ; [науч. рук. Фролова Лариса Володимирівна]. – Донецьк, 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана.

 3. Тофан, Ангеліна Львівна. Стратегічне планування розвитку національної економіки в умовах глобалізації: регіональний аспект [Електронний ресурс] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. : 08.00.03. – Економіка та управління національним господарством : захист дис. 05.06.12 / Тофан Ангеліна Львівна ; наук. кер. Краснова Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана.

Автореферати дисертацій

 1. Васильєва, Ірина Іванівна. Товарознавча оцінка якості телевізорів на стадіях обігу та експлуатації [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : 05.18.15 – товарознавство : [захист дис. 27.04.12] / Васильєва Ірина Іванівна ; [наук. кер. Лойко Дмитро Петрович] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана. – Електронна версія друк. публ. 2012.

 2. Самусєва, Лариса Юріївна. Управління рентабельністю в підприємствах ресторанного господарства [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. : 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : [захист дис. 16.10.12] / Самусєва Лариса Юріївна ; [науч. кер. Фролова Лариса Володимирівна] ;
  М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана. – Електронна версія друк. публ. 2012.

 3. Тофан, Ангеліна Львівна. Стратегічне планування розвитку національної економіки в умовах глобалізації: регіональний аспект [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. : 08.00.03. – Економіка та управління національним господарством : [захист дис. 05.06.12] / Тофан Ангеліна Львівна ; [наук. кер. Краснова Вікторія Василівна] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана.

Лекції викладачів університету

 1. Ангеліна, Ірина Альбертівна. Стратегічний аналіз [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисц. для студ. спец. 8.03050901"Облік і аудит" / І. А. Ангеліна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. контролю і аналізу госп. діяльн. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана

 2. Ангеліна, Ірина Альбертівна. Економічний аналіз [Електронний ресурс] : тексти лекцій для студ. напряму підготов. 6.030508 "Фінанси і кредит" спеціалізація "Фінанси", "Банківська справа" 3 к. / І. А. Ангеліна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана

 3. Ващенко, Ліна Олександрівна. Економічний аналіз [Електронний ресурс] : текст лекцій для студ. ін-ту обліку і фінансів напряму підготов. 6.030509 "Облік і аудит" / Л. О. Ващенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана.

 4. Возіянова, Наталія Юріївна. Економічний аналіз [Електронний ресурс] : тексти лекцій для студ. напряму підготов. 6.030509 "Облік і аудит" 3 курс, 3 курс за інтегрован. навч. планом / Н. Ю. Возіянова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана

 5. Глущенко, Ярослава Іванівна. Внутрішній фінансовий контроль [Електронний ресурс] : лекції з дисц. для студ. спец. 7.03050901 "Облік і аудит" ден. та заоч. форми навчання / Я. І. Глущенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана.

 6. Глущенко, Ярослава Іванівна. Економічний аналіз [Електронний ресурс] : тексти лекцій для студ. ФМТМС напряму підготов. 6.030507 "Маркетинг" / Я. І. Глущенко, М. Е. Шухман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана

 7. Глущенко, Ярослава Ивановна. Аудит [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисц. для студ. дн. и заоч.форм обучения напрвления подготов. 6.030509 "Учет и аудит" / Я. И. Глущенко, К. А. Закалинская ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. контроля и АХД. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. – Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с тит. экрана.

 8. Гречина, Ірина Вікторівна. Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. ден. і заоч. форми навчання спец. 8 (7).03050901 "Облік і аудит" / І. В. Гречина, П. М. Сухарев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана

 9. Закалинская, Елена Александровна. Аудит [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисц. для студ. дн. и заоч. форм обучения напрвления подготов. 6.030601 "Менедж. орг. и адм." 4 курс / Е. А. Закалинская, В. Г. Левковская ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. контроля и АХД. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. – Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с тит. экрана

 10. Иванина, Елена Александровна. Аудит [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисц. для студ. эконом. спец. дн. и заоч. форм обучения / Е. А. Иванина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. контроля и АХД. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. – Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с тит. экрана

 11. Иванина, Елена Александровна. Внешний аудит [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисц. для студ. спец. "Учет и аудит" заоч. форм обуч. / Е. Иванина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. контроля и АХД. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. – Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с тит. экрана

 12. Иванина, Елена Александровна. Организация и методика аудита [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисц. для студ. спец. "Учет и аудит" заоч. формы обуч. / Е. А. Иванина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. контроля и АХД. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. – Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с тит. экрана

 13. Іваніна, Олена Олександрівна. Внутрішньогосподарський контроль [Електронний ресурс] : лекції для студ. напряму підготов. 6.030509 "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навчання / О. О. Іваніна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : [ДонНУЭТ], 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана

 14. Косова, Тетяна Дмитрівна. Аналіз банківської діяльності [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Т. Д. Косова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана.

 15. Організація і методика економічного аналізу [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Т. Д. Косова [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана.

 16. Нестеренко, Лариса Олександрівна. Мерчендайзинг [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисц. для студ. ІЕУ напряму підготов. 6.030601 "Менеджмент" / Л. О. Нестеренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менедж. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Назва з тит. екрана.

 17. Нестеренко, Лариса Олександрівна. Нейромаркетинг [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисц. для студ. ІЕУ напряму підготов. 6.030601 "Менеджмент" / Л. О. Нестеренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менедж. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Назва з тит. екрана.

 18. Пальцун, Ірина Миколаївна. Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс] : електронний конспект навч. дисц. для студ. галузі знань 0305 "Економіка та п-во" напряму підготов. 6.030509 "Облік і аудит" ін-ту обліку і фінансів 3 курсу ден. форми навчання 2012/2013 навч. р. / І. М. Пальцун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана

 19. Пальцун, Ірина Миколаївна. Зовнішній аудит [Електронний ресурс] : конспект лекцій навч. дисц. для студ. галузі знань 0305 "Економіка та п-во" спец. 7.03050901 "Облік і аудит" ін-ту обліку і фінансів 5 к. заоч. форми навчання 2012-2013 навч. р. / І. М. Пальцун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана

 20. Пальцун, Ірина Миколаївна. Контролинг [Електронний ресурс] : електрон. конспект лекцій з дисципліни для студ. спец. 03050901 "Облік і аудит" ден. і заоч. форм навчання на 2012-2013 навч. р. / І. М. Пальцун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана.

 21. Пальцун, Ірина Миколаївна. Теорія економічного аналізу [Електронний ресурс] : електронний конспект лекцій з дисц. для студ. напряму підготов. 6.030601"Менеджмент організацій і адміністрування" спеціалізації "Менеджмент організацій торгівлі" курс 4 заоч. форми навчання на 2012-2013 навч. р. / І. М. Пальцун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана.

 22. Ретюнских, Елена Борисовна. Аудит [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисц. для студ. спец. 7.0305802 "Банковское дело" 5 курс по интегрир. учебному плану / Е. Б. Ретюнских ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. контроля и АХД. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. – Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с тит. экрана

 23. Ретюнских, Елена Борисовна. Внутренний аудит в банках [Электронный ресурс] : конспект лекций для магистров дн. формы учебы спец. 8.0305702 "Банковское дело" / Е. Б. Ретюнских ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. контроля и АХД. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. – Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с тит. экрана

 24. Ретюнских, Елена Борисовна. Внешний аудит банковской деятельности [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисц. направление подготов. 0501 "Экономика и предпринимательство" спец. 8.050105 "Банковское дело" 5 к. дн. формы обучения / Е. Б. Ретюнских ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. контроля и АХД. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. – Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с тит. экрана

 25. Руденок, Оксана Юріївна. Інвестування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. ден. та заоч. форм навчання напряму підготов. "Фінанси і кредит" / О. Ю. Руденок ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. фінансів. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана.

 26. Садекова, Алія Мустафівна. Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. "ФІНАНСИ" ден. та заоч. форм навчання / А. М. Садекова, Н. Ю. Возіянова, М. Е. Шухман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана

 27. Садекова, Алия Мустафановна. Высшее образование Украины и Болонский процесс [Электронный ресурс] : электронный конспект лекций для студ. направл. подгот. 0305 "Экономика и предпринимательство" спец. "Учет и аудит" " Банковское дело" курс 5 дн. форма учебы учебный год 2012-2013 / А. М. Садекова ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. контроля и АХД. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. – Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с тит. экрана.

 28. Садекова, Алія Мустафівна. Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. "ФІНАНСИ" ден. форми навчання / А. М. Садекова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана.

 29. Сіменко, Інна Віталіївна. Аналіз комерційної діяльності [Електронний ресурс] : тексти лекцій для студ. ін-ту обліку і аудиту напряму підготов. 6.030509 "Облік і аудит" / І. В. Сіменко, Л. О. Ващенко, М. Е. Шухман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана.

 30. Сухарева, Людмила Олексіївна. Внутрішній фінансовий контроль [Електронний ресурс] : лекції з дисц. для студ. спец. 8.03050901 "Облік і аудит" ден. та заоч. форми навчання / Л. О. Сухарева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана

 31. Сухарева, Людмила Алексеевна. Организация и методика аудита [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисц. для студ. спец. "Учет и аудит" дн. и заоч. форм обучения / Л. А. Сухарева, Е. А. Иванина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. контроля и АХД. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. – Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с тит. экрана

 32. Федченко, Татьяна Владимировна. Учет и аудит (часть "Аудит") [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисц. для студ. направления подготов. 6.030510 "Товаровед. и торг. пред-во" / Т. В. Федченко, В. Г. Левковская ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Каф. контроля и АХД. – Донецк : ДонНУЭТ, 2012. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. – Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с тит. экрана

 33. Федченко, Татьяна Владимировна. Учет и аудит (часть "Аудит") [Электронный ресурс] : конспект лекций по дисц.для студ. направления подготов. 6.030510 "Товаровед. и торг. п-во" специализации 6.030601 "Менеджмент" / Т. В. Федченко, М. В. Борисенко. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2012. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. – Систем. требования: ПК с процессором ; MS Windows 2000. – Загл. с тит. экрана.

 34. Холод, Вікторія Вікторівна. Державне та регіональне управління [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. Ін-ту економіки і упр. напряму підготов. 6.030601 "Менеджмент "ден. і заоч. форм навчання / В. В. Холод ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менедж. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана.

 35. Холод, Вікторія Вікторівна. Оптово-посередницький менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. Ін-ту економіки і упр. напряму підготов. 6.030601 "Менеджмент "ден. і заоч. форм навчання / В. В. Холод ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менедж. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана.

 36. Шухман, Марія Еріксонівна. Економічний аналіз [Електронний ресурс] : тексти лекцій для студ. ФМТМС напряму підготов. 6.030507 "Маркетинг" / М. Е. Шухман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. контролю і АГД. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. – Локал. комп'ютер. мережа НБ ДонНУЕТ. – Систем. вимоги: ПК з процесором ; MS Windows 2000. – Назва з тит. екрана

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка