Вельмишановний(на) !Дата конвертації28.12.2016
Розмір77.7 Kb.

Вельмишановний(на)_________________________________________!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV конференції Української Асоціації
фахівців з серцевої недостатності, яка відбудеться у м. Києві
10 – 11 квітня 2014 року


Основні питання

 • Що пропонує УАФСН вітчизняним кардіологам?

 • Частота серцевих скорочень і клінічний прогноз: що нового?

 • Як правильно титрувати бета-блокатор при ХСН?

 • Результати вітчизняного кооперативного дослідження КОМФОРТ-СН

 • Круглий стіл «Серцева ре синхронізуюча терапія – сучасний стандарт лікування ХСН»

 • Біомаркери при ХСН: клінічна користь та перспективи

 • Корекція залізодефіциту – нова терапевтична мета при ХСН

 • Конкурс стендових наукових доповідей


Повна версія програми буде доступна з 25.03 на сайтах
www.strazhesko.org.ua та www.ukrsn.com

Заявки на стендові доповіді приймаються на E-mail:
org-vavilova@yandex.ruМісце проведенняГотель «Космополітъ»,
м. Київ, вул. В.Гетьмана, 6

Проїзд

метро Шулявська

Реєстрація

10 квітня - з 8.30 до 15.00

11 квітня - з 8.30 до 13.00

Всі зареєстровані учасники отримають сертифікати затвердженого зразка


Оргкомітет

03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5,
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України

Телефон для довідок: (044) 249-70-03, 275-66-22

Факс: (044) 249-70-03, 275-42-09

E-mail: stragh@bigmir.net, orgvavilova@yandex.ru
Голова Української Асоціації фахівців
з серцевої недостатності, професор Воронков Л.Г.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова: президент Асоціації кардіологів України академік НАМН України, професор В.М. Коваленко
Заступник голови: голова Української асоціації фахівців з серцевої недостатності професор Л.Г. Воронков
Члени оргкомітету: Г.В. Дзяк, О.В. Коркушко, К.М. Амосова, А.Е. Багрій, І.П. Вакалюк, О.І. Дядик, О.Й. Жарінов, В.М. Жебель, О.Г. Несукай, Ю.С.Рудик, Н.А. Ткач
Секретаріат: Л.Л. Вавілова
Генеральні партнери

SERVIER КRКА TAKEDA

(Франція) (Словенія) (Японія)

Головні партнери

BAYER HEALTH CARE MEDTRONIC PFIZER

(Німеччина) (США) (США)

Партнер
BOEHRINGER INGELHEIM
(Німеччина)

Під час проведення конференції будуть працювати виставки

лікарських препаратів і медичних приладів провідних компаній:
SERVIER (Франція), KRKA (Словенія), TAKEDA (Японія), BAYER HEALTH CARE (Німеччина), PFIZER (США), MEDTRONIC (США), BOEHRINGER INGELHEIM

(Німеччина), ACTAVIS, RANBAXY (Індія), ПРО ФАРMA (Україна)


Інформаційні партнери:

Журнал «СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ»,

«УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ»

10 квітня 2013 р., четвер

ЗАЛ «А»

915 Відкриття конференції.

Вступне слово – Президент Асоціації кардіологів України академік НАМН України В.М. Коваленко
930 - 1300 ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Президія: академік НАМН України проф. В.М. Коваленко,

проф. Л.Г.Воронков, проф. Г.В. Дзяк .


930 Українська Асоціація фахівців з серцевої недостатності: поточні напрямки роботи та перспективні завдання – Л.Г. Воронков (Київ)
945 Наукова сесія: «Клінічна «доля» пацієна з ХСН та контроль ЧСС:

що нового?» Доповідачі: Л.Г. Воронков (Київ), А.Е. Багрій (Донецьк), О.Г.Несукай (Київ)


1030 Інтерактивний майстер-клас: «Як правильно титрувати бета-блокатор при ХСН?» Д.В. Рябенко (Київ), Л.Г. Воронков (Київ)
1115 Діуретична терапія при ХСН: результати українського кооперативного дослідження КОМФОРТ-СН Л.Г. Воронков (Київ)
1145 Круглий стіл: «Антитромботична терапія при ХСН: погляд сьогоднішнього дня» Учасники – О.С. Сичов (Київ) А.Е. Багрій (Донецьк)

1230 «Маркери оцінки ефективності лікування пацієнтів з ХСН»

Г.В. Дзяк (Дніпропетровськ)

Перерва – 1300 - 1400
ХОЛ

1300 - 1400 Постерна сесія

Модератори: проф. В.Ю. Жарінова, проф. В.Н. Жебель, проф. Ю.С. Рудик


 1. Раннє застосування івабрадину у хворих на ХСН зі зниженою систолічною дисфункцією лівого шлуночка та синусовим ритмом і вихідною гіпотензією поліпшує показники гемодинаміки та дозволяє почати титрування бета-блокаторів – А.Е. Багрій, Є.В. Щукіна, О.В. Самойлова, О.И. Приколота, С.І. Маловичко, А.Г. Гуков, А.С. Воробйов, А.В. Приколота, В.А. Багрій (Донецьк)

 2. Як підвищити якість титрування β-адреноблокаторів у хворих з ХСН зі зниженою систолічною дисфункцією лівого шлуночка та синусовим ритмом? Можливості івабрадину – А.Е. Багрій, Є.В. Щукіна, С.І. Маловичко, А.В. Приколота (Донецьк)

 3. Зв’язок ехокардіографічних показників та рівня галектину-3 у пацієнтів зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка в залежності від поліморфізму гена ФНО-альфа. – Г.В. Болотських, М.М. Удовіченко, В.В. Мазій, Ю.С. Рудик(Харків)

 4. Особливості корекції ендотеліальної дисфункції у хворих похилого віку з коронарогенною ХСН – Ж.С. Бутинець (Київ)

 5. «Порівняння «нітрат-центричної та помірної «діуретико-центричної» терапії у хворих на гостру некомпенсовану серцеву недостатність з дисфункцією нирок – І.І. Горда, А.Б. Безродний (Київ)

 6. Залізодефіцитна анемія при ХСН: клінічна значущість та лікувальна тактика – А.І. Дядик, К.А. Курапов, Є.В. Щукіна, Л.С. Холопов (Донецьк)

 7. Інсулінорезистентність та сполучені з нею фактори у пацієнтів з ХСН – М.Р. Ільницька (Київ)

8. Стан міокардіальної функції лівого шлуночка у хворих з післяінфарктною ішемічною кардіоміопатією у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки – Л.І. Конопляник (Київ)

9. Асоціація рівнів галекину-3 та інсулінорезистентності у хворих з ХСН при поліморфних варіантах гена ФНО-альфа – Ю.С. Рудик, Г.В. Болотських, М.М. Удовіченко, А.С. Попович (Харків)

10. Вплив бісопрололу на рівень кардіотропних аутоантитіл у пацієнтів похилого віку з ХСН – В.А. Табакович (Київ)
1400 - 1730 ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Президія: проф. Л.Г. Воронков, проф. О.І. Дядик, проф. О.С. Сичов.
1400 Круглий стіл: «Серцева ресинхронізуюча терапія – сучасний стандарт лікування ХСН»

Учасники: Я. Думпіс (Санкт-Петербург), С.Брюкнер (Берлін),
О.С. Сичов (Київ), Б.Б. Кравчук (Київ), Антипов А.М. (Донецьк), С.В. Максименко (Дніпропетровськ)

1530 «Проблемні питання лікувальної тактики у хворих на ХСН з фібриляцією передсердь» О.І. Дядик, Л.С. Холопов, Г.І. Черняєва, Н.А. Прокопенко, О.Є. Зайцева, І.І. Здиховська, В.А. Багрій (Донецьк)
1600 «Стан міокардіальної функції лівого шлуночка у хворих з післяінфарктним кардіосклерозом за даними EUROASPIRE IV в Україні»» М.М. Долженко, С.В. Поташов, ,Л.Е. Лобач, А.О.Нудченко,С.З. Лур’є,

І.Н. Сорока (Київ)
1620 «Серцева недостатність та реваскулярізація міокарда»

О.Й. Жарінов (Київ)
1640 "Особливості гемостазу у хворих з серцевою недостатністю та фібриляцією передсердь. Профілактика кардіоемболічний ускладнень"

О.М.Романова (Київ)

1700 Дискусія, підведення підсумків постерної сесії
ЗАЛ «B»

1400 - 1645 - Секційне засідання:

«Біомаркери при ХСН: quo vadis?
Президія: проф. О.Є. Березін (Запоріжжя), проф. Ю.С. Рудик (Запоріжжя),

проф. В.Й. Целуйко (Харків).


1400 «Роль визначення галектину-3 при серцево-судинних захворюваннях» В.Й. Целуйко (Харків)
1420 «Натрійуретичні пептиди – основна ланка біомаркер-контрольованої терапії ХСН: за та проти» О.Є. Березін (Запоріжжя)
1440 «Діагностична роль В- та С-натрійуретичних пептидів у хворих з гіпертонічною хворобою та ХСН» В.М. Жебель, О.Л.Старжинська (Вінниця)
1500 «Генетичні маркери прогресування ХСН та терапевтичної ефективності бета-адреноблокаторів» - Ю.С. Рудик, С.Н. Пивовар, А.В. Болотських, М.М. Удовиченко (Харків)
1520 - «МікроРНК: новий біомаркер при серцево-судинних захворюваннях А.Ф. Лисенко, М. І. Лутай (Київ)
1540 «Роль визначення кардіотропних ауто антитіл при коронарогенній ХСН В.Ю. Жарінова, В.А. Табакович (Київ).
1600 «Аутоіммуні реакції проти міозину – фактори патогенезу та прогнозу при дилатаційній кардіоміопатії» Д.В.Рябенко, Л.Л. Сидорик, В.І. Бобик, О.С. Гавриш (Київ)

1620 Дискусія

11 квітня, п’ятниця

ЗАЛ «А»

930 – 1345 ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Президія: член-кор. НАМН України проф. К.М. Амосова, проф. Л.Ф. Конопльова, проф. Л.Г. Воронков
915 - Лекція: «Хронічна правошлуночкова недостатність. Диференційовані підходи до лікування» Л.Ф. Конопльова (Київ)

945 «Корекція дефіциту заліза – нова терапевтична мета при ХСН»

К.М. Амосова(Київ)
1045 «Бета-блокатори у хворих з ХСН та зниженою функцією лівого шлуночка: призначаємо, титруємо, роз’яснюємо!»

А.Е. Багрій (Донецьк)
1045 Круглий стіл «Метаболічна терапія» при коронарогенній ХСН: час прагматичного погляду»

Учасники: проф. Л.Г. Воронков (Київ), О.Г. Несукай (Київ).
1130 Інтерактивна сесія: «Терапевтичні цілі при ХСН: ренін?, ангіотензин ІІ?, альдостерон?, усі разом?» А.Е. Багрій (Донецьк)
1215 Інтерактивний семінар «Блокада мінералокортикоїдних рецепторів: теорія та практика» Л.Г. Воронков (Київ
1310 Дискусія.

13101310 Прийняття резолюції, закриття конференціїБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка