„Вдосконалення діяльності податкової міліції в процесі модернізації дпс україниСкачати 293.8 Kb.
Дата конвертації01.03.2017
Розмір293.8 Kb.


Державна податкова адміністрація України

Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби

Управління модернізації податкової міліції

Затверджую”

Директор Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби

Н.П. Фліссак

„ ___ “__________ 2006 року


Лекція на тему: „Вдосконалення діяльності податкової міліції в процесі модернізації ДПС України”


Погоджено”

Перший заступник директора

Департаменту

М.Ю. Орещенко

„ ___ “ лютого 2006 року


Погоджено”

Начальник Управління

модернізації податкової міліції
Л.І. Невгод

„ ___ “ лютого 2006 рокуЛекцію підготовлено відділом вдосконалення функцій податкової міліції управління модернізації податкової міліції

м. Київ


2006

Передмова
Підготовлені матеріали є ще однією спробою на науковому підґрунті теоретичного висвітлення розпочатого в державі, за ініціативою керівництва ДПА України, складного, нерідко суперечливого процесу модернізації та розвитку податкової служби.

До процесу залучено окремих науковців, керівників органів податкової міліції різних рівнів, досвідчених практичних працівників. Окремі питання огляду вже пройшли певну апробацію на курсах підвищення кваліфікації керівного та оперативного складу органів податкової міліції, де викликали непідробну зацікавленість та схвалення слухачів.

У зазначеному лекційному матеріалі аналізуються основні завдання, сутність та етапи модернізації державної податкової служби України та її невід’ємної складової – податкової міліції, обґрунтовується історична обумовленість, а також суспільно-правові та економічні аспекти її виникнення, формування, становлення та розвитку.

При розгляді процесів модернізації діяльності податкової міліції певну увагу приділено наданню всебічної характеристики суб’єктів цього процесу – Департаменту розвитку та модернізації ДПС України та його структурному підрозділу – управлінню модернізації податкової міліції.

З позиції теорії управління дещо визначені та розглянуті проблеми і шляхи модернізації організаційної та функціональної структури податкової міліції України, організаційно-правові та функціональні аспекти створення, становлення та розвитку основних підрозділів податкової міліції.

При обмеженні рамками опису, частково необхідно віднайти можливість поставити та висвітлити основні проблеми процесів протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, перспективи розвитку автоматизованої інформаційно-аналітичної системи податкової служби України і, що найважливіше, організаційні аспекти вирішення проблем, пов’язаних із персоналом в системі податкової міліції.

У зв’язку із не зовсім досконалим вітчизняним законодавством про оперативно-розшукову діяльність, недостатньою науковою розробкою викликаних цим проблем, слід було би значну увагу приділено саме їх визначенню та окресленню напрямів модернізації оперативно-розшукової функції податкової міліції, шляхом удосконалення механізму взаємодії оперативних та слідчих підрозділів у ході здійснення заходів щодо забезпечення ефективної протидії податковим правопорушенням.

Розробники не ставили перед собою особливого завдання та й не мали можливості в рамках цього матеріалу детально висвітлити багатовекторні, глобальні проблеми та напрями процесів модернізації, що розпочаті ДПА України. вони, перш за все, намагалися ознайомити слухачів з розпочатою в державі глобальною перебудовою всієї податкової системи та її важливої складової – податкової міліції, основним підсумком якої повинні стати якісно інші взаємостосунки між податківцями та підприємцями, які будують побудовані на взаємній повазі, доброчесності, створені найсприятливіших умов для добровільної сплати податків.

Працівники Департаменту будуть вдячні усім, хто ознайомиться з цим матеріалом, за висловлені зауваження, пропозиції та побажання, які в разі їх слушності будуть використані у процесі модернізації системи ДПС України.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

Вступ
1. Створення і розвиток податкової міліції.
2. Основні напрями вдосконалення і модернізації діяльності підрозділів податкової міліції.

3. Стан і шляхи розвитку організаційної структури податкової міліції в системі органів державної податкової служби.


4. Синхронізація процесу модернізації податкової міліції в рамках Проекту.
ВисновкиМета лекції
В лекції, яка підготовлена для курсу дистанційного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підрозділів податкової міліції в Національній академії ДПС України, розглянуто найбільш актуальні проблеми модернізації ПМ і, перш за все, організаційні і функціональні її основи, організація роботи з ВПП та деякі проблеми корупції. Комплекс питань, що охоплені лекцією для процесу модернізації не є вичерпаним. Матеріли спрямовано на оволодіння теоретичними знаннями для розуміння принципів реформування та модернізації служби.

Завдання

Окреслити та висвітлити основні проблеми процесів розвитку та модернізації системи ДПС України, визначити головну мету та основні принципи функціонування органів податкової міліції, їх реформування та модернізації у світі сучасних вимог та міжнародних стандартів. опрацювати організаційні аспекти вирішення проблем, пов’язаних із персоналом в системі податкової міліції.

Після вивчення теми слухачі зможуть знати основні кроки процесу модернізації ДПС та принципи реформування податкової міліції, шляхи розвитку функціональних і організаційних структур.

Вступ
Широкомасштабний державний проект ,,Програма модернізації державної податкової служби України“ (далі – Проект) розпочато з метою створення стабільної податкової системи, яка б забезпечувала ефективне функціонування економіки держави, справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників податків, а також створення умов для подальшої інтеграції у світове співтовариство.

Саме розбудова прозорої, зрозумілої та справедливої податкової служби має стати рушійною силою у посиленні економічного динамізму підприємництва та добровільності у сплаті податків.

Для цього у Проекті модернізації стратегічними цілями передбачено формування компетентного, чесного та неупередженого адміністрування податків, максимального зменшення впливу людського фактора на прийняття рішення, мінімальне втручання органів ДПС у підприємницьку діяльність, навчання платників податків.

В результаті запланованих комплексних заходів повинна бути побудована оновлена організаційно – управлінська структура податкової служби, яка оптимально поєднає всі функції, спрямовані на досягнення стратегічних державних цілей.

Мета та головні напрями дій щодо здійснення процесів модернізації визначені Стратегічним планом розвитку ДПС України (наказ ДПА України від 29.09.2005 № 420 „Про внесення змін до Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року”) та Детальним планом реструкторизованого Проекту (наказ ДПА України від 16.01.2006 № 16 „Про організацію виконання Плану Проекту модернізації державної податкової служби”). Відповідно до зазначених керівних документів у ході модернізації основні заходи спрямовані на реформування організаційної структури ДПС, здійснення низки принципових змін в операційних процесах та механізмах адміністрування і справляння податків, обслуговуванні платників податків, створенні потужної інформаційної системи органів ДПС, оптимізації функцій і процедур всіх структурних підрозділів податкової служби.
Відповідно до Положення про ДПА України Державна податкова служба є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, і наділена контрольно-розпорядчими функціями та має право застосовувати заходи адміністративного впливу. При цьому ДПС виступає в ролі стабілізуючого фактору економічного розвитку країни та своєю діяльністю впливає на макроекономічні процеси держави, на її фінансово – економічну стабільність.
Підрозділи податкової міліції, які є структурною складовою державної податкової служби, за своєю спрямованістю відносяться до правоохоронних органів з їх специфічними функціями, серед яких зокрема є такі: запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та інше.
1. Створення і розвиток податкової міліції.
У 1994 році в системі Міністерства внутрішніх справ України були створені підрозділи по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування.

Згідно з указами Президента України від 22 серпня та 30 жовтня 1996 року ці підрозділи (4700 штатних одиниць) передані у підпорядкування Державної податкової адміністрації України і на їх базі була створена податкова поліція.


5 лютого 1998 року Верховною Радою України прийнято Закон України ,,Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні“, за яким у складі органів державної податкової служби створено податкову міліцію.

Тоді ж Верховною Радою України прийнято Закон України ,,Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з утворенням податкової міліції“. Цим законом податковій міліції надано право на проведення дізнання та попереднього слідства у злочинах, передбачених відповідними статтями Кримінального кодексу України (див. ч. 4 ст. 112 кримінально-процесуального кодексу України). Цим же Законом оперативні підрозділи податкової міліції визнані суб'єктами Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність".

Підрозділи по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби включені до переліку органів, які ведуть боротьбу з корупцією і визначені статтею 4 Закону України "Про боротьбу з корупцією".

На сьогодні визначена така структура податкової міліції: • Головне управління податкової міліції ДПА України;

 • Слідче управління податкової міліції ДПА України;

 • Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби ДПА України;

 • управління податкової міліції, слідчі відділи податкової міліції, відділи по боротьбі з корупцією в органах податкової служби відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

 • відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій.

Функціонування податкової міліції у складі державної податкової служби значно підвищує ефективність боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями у сфері оподаткування. Це досягається внаслідок поєднання зусиль оперативних працівників, податкових ревізорів – інспекторів (аудиторів) та слідчих на викриття цих правопорушень і створення безперервного процесу їх тісної взаємодії від моменту отримання інформації про правопорушення і на всіх стадіях її перевірки та супроводження із застосуванням оперативно-розшукових заходів, порушення кримінальної справи і розслідування аж до закінчення розгляду судом.

За час існування податкової міліції створена ефективна система управління та організації її діяльності. Налагоджена взаємодія з органами прокуратури, МВС, СБУ, Державної митної та прикордонної служб, іншими контролюючими органами виконавчої влади. В рамках договорів України з багатьма державами з питань уникнення подвійного оподаткування, боротьби з економічною злочинністю, угод про правову допомогу, Європейської Конвенції про боротьбу з відмиванням "брудних" коштів податкова міліція взаємодіє з відповідними органами інших держав на міжнародному рівні.
2. Основні напрями вдосконалення і модернізації діяльності підрозділів податкової міліції.
Особливий статус підпорядкування податкової міліції визначений у функціональних завданнях її структурних підрозділів. Так, у складі ДПС податкова міліція здійснює контроль за додержанням вимог податкового законодавства: виконує оперативно–розшукову, кримінально – процесуальну та охоронну функції, керуючись при цьому не тільки Законом України ,,Про державну податкову службу“, але і Кримінальним, Кримінально-процесуальним кодексами, законами України ,,Про міліцію“, ,,Про оперативно-розшукову діяльність“, ,,Про боротьбу з корупцією“ та іншими.
Одночасно правоохоронними засобами роботи податкова міліція спрямовує свою діяльність на досягнення мети, єдиної із завданнями ДПС, – наповнення державного бюджету України.

Саме як органічна складова органів ДПС, податкова міліція потребує подальшого вдосконалення як своїх функцій, так і організаційної структури для їх виконання. Цей процес має базуватися на загальнодержавних засадах у частині проведення адміністративної реформи та відповідно до концепції реформування правоохоронної системи України.


Головним завданням модернізації податкової міліції є визначення на основі наукового аналізу сучасної та прогнозованих тенденцій розвитку соціально – економічної та криміногенної обстановки в суспільстві, шляхів оптимізації діяльності підрозділів податкової міліції державної податкової служби з метою максимального забезпечення ефективності її функціонування.
Сучасний стан, структура і динаміка злочинності у сфері оподаткування, навіть з найбільш небезпечними проявами економічної злочинності такими як легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, та незаконне перерахування валютних коштів за межі України в умовах певного її стримування, залишається найбільш гострою проблемою в державі.
Необхідність процесу вдосконалення діяльності та модернізації податкової міліції викликана наступними обставинами:
1. Політичне, економічне та соціальне оновлення суспільства в процесі побудови демократичної правової держави зумовлює потребу приведення правових, організаційних, структурних та інших засад функціонування органів виконавчої влади у відповідність з новими умовами їх діяльності та розвитку. Підрозділи податкової міліції, що входять до складу державної податкової служби, і являються складовою частиною органів виконавчої влади, повинні забезпечити реалізацію наданих їм повноважень, виходячи з пріоритетності прав і свобод людини.
2. Зростання злочинності у сфері оподаткування висуває перед органами податкової міліції нові завдання, зумовлює необхідність перегляду стратегічних напрямів їхньої діяльності, пошуку нових підходів щодо організації боротьби з податковими злочинами і відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, боротьби корупцією в органах ДПС та організованою злочинністю, які б відповідали сучасній обстановці та тенденціям її розвитку.
3. Структура податкової міліції органів державної податкової служби і організація управління нею надто громіздка, функції підрозділів податкової міліції і управління ними дублюються, через що мають місце неузгодженість і низька ефективність функціонування системи.
Процес модернізації податкової міліції має базуватися на таких принципах:
1. Максимальної економічності, простоти і гнучкості структур системи органів податкової міліції ДПС України.
2. Першочергового забезпечення діяльності низових ланок органів податкової міліції як основи системи ПМ ДПС.
3. Доступності для населення інформації про діяльність всіх ланок системи ПМ ДПС в установленому законодавством порядку.
4. Цілеспрямованості, плановості, послідовності, поетапності та гласності у здійсненні всіх перетворень.
5. Недопущення порушень законних інтересів платників податків з одного боку та прав працівників ПМ ДПС – з іншого.
Модернізацію та вдосконалення службової діяльності підрозділів податкової міліції передбачається проводити за наступними основними напрямами:


 • підвищити ефективність управління шляхом оптимізації функцій системи органів ПМ ДПС відповідно до рівня управління, привести організаційно-штатну структуру у відповідність з новими соціальними пріоритетами, якісно поліпшити інформаційне та правове забезпечення;
 • максимально використовувати форми і методи службової діяльності, які позитивно зарекомендували себе на практиці, забезпечити впровадження наукових рекомендацій з урахуванням зарубіжного досвіду;
 • поліпшити роботу з персоналом ПМ;
 • зміцнити систему внутрішнього контролю та протидії корупції, яка б забезпечувала попередження, виявлення та припинення фактів зловживань посадовим становищем серед особового складу та забезпечити на належному рівні безпеку працівників ДПС;
 • зміцнити співробітництво з місцевими органами державної влади та іншими правоохоронними органами;
 • налагодити взаємодію з громадськістю та ЗМІ;
 • розширити і поглибити міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності, боротьби з податковими злочинами і відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, а також обміну досвідом з питань внутрішніх розслідувань та протидії корупції;
 • налагодити належне фінансове і матеріально – технічне забезпечення органів ПМ ДПС, вжити заходів щодо посилення правового і соціального захисту працівників податкової міліції (пенсійне забезпечення, допомога та пільги ветеранам органів ПМ), законодавчо визначити їх статус, зміцнити професійне ядро.

Вдосконалення службової діяльності підрозділів податкової міліції спрямоване на поточне і перспективне планування розвитку системи органів ПМ ДПС. Реалізація Проекту модернізації потребуватиме поетапного внесення змін і доповнень до нормативно–правових актів Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Президента України.


3. Стан і шляхи розвитку організаційної структури податкової міліції

в системі органів державної податкової служби
Сьогодні в міністерствах і відомствах розглядається законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, в якому пропонується ряд змін, направлених на реформування підрозділів податкової міліції в службу податкових розслідувань.
Однією з важливих умов успішної перебудови податкової служби є комплексне інформаційне забезпечення та створення інтегрованої інформаційно – аналітичної бази даних.

У рамках побудови системи комплексного інформаційного обслуговування платників податків передбачено створення єдиного інформаційно – довідкового центру державної податкової служби України на базі сучасних інформаційних технологій, що надасть можливість платникам податків оперативно одержувати необхідні консультації з податкових питань.

У зв’язку з цим необхідно проаналізувати, зберегти та застосувати в нових розробках позитивні напрацювання організаційної структури податкової міліції ДПС.

До деяких переваг діючої структури можливо віднести: вертикальну підпорядкованість функціональних підрозділів, визначеність ієрархії; чітко визначені функції та процедури, котрі однаково виконуються на відповідних рівнях.

Об’єктивно оцінюючи діючу структуру, до основних її недоліків можливо віднести: недотримання основних принципів управління системою та функціональне перевантаження окремих підрозділів податкової міліції; зведення процесу удосконалення діючої організаційної структури до створення нових підрозділів; дублювання функцій керівниками та різними структурними підрозділами; “жорстке” законодавче закріплення основних складових сегментів організаційної структури податкової міліції (ст. 20 Закону “Про державну податкову службу в Україні”); відсутність у законодавчій базі, що регулює діяльність правоохоронних органів Закону України “Про податкову міліцію”.

Тому одним з важливих напрямів модернізації ДПС України є вдосконалення організаційної структури податкової міліції.


Підрозділи податкової міліції функціонують в загальній структурі ДПС як її органічна складова частина і виконують роль правоохоронного органу, який попереджує, виявляє, розкриває та розслідує правопорушення у сфері оподаткування, здійснює заходи щодо виявлення та попередження фактів корупційних діянь в системі органів державної податкової служби України.

Процес модернізації органів державної податкової служби, вдосконалення податкового законодавства до рівня світових стандартів, інтеграція України до Європейського співтовариства значною мірою вплинуть як на функціонування податкової міліції так і на її місце і роль у сфері податкових правовідносин. Це визначатиме напрями її реформування, які будуть стосуватися її організаційної структури, функцій та системи управління підрозділами податкової міліції.

Розвиток управління в системі ПМ ДПС України здійснюватиметься з метою забезпечення її ефективного функціонування з урахуванням змін у соціально – політичній та економічній ситуації. Пріоритетним завданням ПМ ДПС України має бути забезпечення стійкого управління підпорядкованими підрозділами на основі максимально повної інформації про оперативну обстановку, тенденції і перспективи її розвитку. При цьому основну увагу передбачається зосередити на використанні внутрішніх ресурсів і нереалізованих можливостей підрозділів ПМ ДПС України, насамперед у сфері управлінської діяльності.
Удосконалення системи управління підрозділами ПМ ДПС України потребує чіткого розмежування і забезпечення максимального співвідношення функцій ДПА України і підпорядкованих їй підрозділів. В основу цього має бути покладено:


 • орієнтація на конкретного порушника податкового законодавства;

 • застосування спеціальних форм і методів боротьби, спрямованих на максимальне виявлення “брудних” коштів, попередження, розкриття та розслідування податкових злочинів;

 • рівномірне навантаження на кожного працівника податкової міліції;

 • чітке розмежування прав і обов’язків, усунення дублювання та паралельного виконання функцій;

 • чітке визначення стратегічних напрямів роботи, оперативне прийняття тактичних рішень та ефективність їх виконання;

 • чітке делегування окремих повноважень зверху до низу.


Головна мета модернізації організаційних структур ДПС, у тому числі і податкової міліції, – переведення їх на функціональний принцип роботи.

Теоретичній науці управління відомі найбільш поширені три типи організаційних структур: • лінійний тип організаційної структури – найбільш простий та логічно-побудований. Розміщення посад у цій структурі здійснюється по принципу взаємної підпорядкованості. На суб’єкта управління при такому типу структури лягає велике навантаження, а тому він повинен володіти значним обсягом знань та досвідом роботи.

Зазначений тип організаційної структури можна виразити такою схемою:Керівник А“А”Керівник А А“А”Керівник В

А1


А2

А3

В1

В2

В3 • функціональний тип організаційної структури – прототип лінійного типу. В основі його формування лежить процес передачі прав лінійного керівника кільком суб’єктам управління по спеціалізованим функціям. Таким чином, створюються кілька керівників та формується можливість більш глибокого пізнання як предмету так і процесів управління в цілому.

Схематично даний тип структури можна подати у наступному вигляді:


Керівник ІКерівник ІІА


С

В

D

E

Основні недоліки даного типу організаційної структури: • втрата жорсткої централізації в процесі управління;

 • наявність у підлеглих кількох керівників;

 • витрати допоміжного часу на узгодження дій у процесі управління та ін.

 • лінійно-функціональний (або змішаний) тип організаційної структури – похідний тип від лінійного та функціонального типів.

Дана структура концентрує у собі переваги кожної із зазначених структур і, у певній мірі, позбавлена недоліків, що притаманні кожній із структур. В основі такого типу структури лежить лінійний тип, на який накладено функціональний.

Разом з тим, таке накладення не є чисто механічним. При побудові даного типу структури, лінійному керівнику вводяться допоміжні керівники по певним функціям (напрямкам роботи), але якщо їх роль значно обмежується у розпорядчій діяльності, вона значно посилюється методичним забезпеченням управлінського процесу.

При даному типі структури прийняття кінцевого рішення (управління) залишається за лінійним керівником.

У практичній діяльності можуть створюватись і інші типи структур, наприклад: лінійно-штабні або лінійно-функціонально-штабні. Такі типи дозволяють значно підвищити якість роботи лінійного керівництва за рахунок об’єднання фахівців, які спеціалізуються на аналізі управлінської інформації, прогнозах та відпрацюванні необхідних рекомендацій.

Вивчення організаційних структур такого типу свідчить про те, що їх основними негативними тенденціями є необґрунтоване збільшення штатної чисельності, яке автоматично призводить не тільки до перенавантаження лінійного керівника, але і низових ланок структури різного роду вказівками, рекомендаціями тощо.

На практиці, широкого застосування набули програмно-цільові типи організаційних структур. Основна їх мета – введення в основу структури нових структурних елементів для вирішення конкретних проблем, що виникають у процесі практичної діяльності системи. Їх можна класифікувати на:


 • короткострокові – це тимчасове структурне утворення для вирішення конкретних проблем. Наприклад, у системі ДПС для розкриття та розслідування тяжкого резонансного злочину розкрадання та зловживання у банку “Слов’янській” була сформована спеціальна структура (група) із фахівців різних служб та підрозділів системи;

 • довготермінові – програмно-цільові організаційні структури, які відрізняються, перш за все, виконанням програми та складністю роботи по досягненню кінцевої мети.

4. Синхронізація процесу модернізації податкової міліції в рамках Проекту

На сьогоднішній день за Проектом Державною податковою адміністрацією України здійснено опис майбутніх процесів ДПС у комплекті документів під назвою Концепція операційної діяльності органів державної податкової служби (далі - КонОпс).

Концепція операційної діяльності – це документ, який містить організаційний та технічний опис вдосконалених процесів в державній податковій службі України. Усі функції органів ДПС було згруповано за певними напрямами, кожен напрям представляє собою окремий розділ (сегмент) Концепції операційної діяльності.

КонОпс використовується для:

- визначення складових частин Проекту;

- визначення деталізованої організаційної і штатної структури органів ДПС України;

- визначення об’єму, форми та виду інформації, яка об’єктивно існує, наповнюється і використовується в межах кожного сегмента, а також між усіма сегментами КонОпс, що дозволяє створити необхідні моделі даних;

- визначення архітектури (побудови) майбутньої системи органів ДПС України та інтегрованої інформаційної системи, яка буде забезпечувати оптимальну, взаємно узгоджену діяльність всіх структурних підрозділів ДПС.


На сьогодні розроблено Концепцію операційної діяльності органів ДПС, яка складається із 19 сегментів, кожний з яких містить детальний опис послідовних кроків, що мають здійснювати підрозділи ДПС з метою реалізації своїх цілей, спрямованих на підвищення ефективності операційної діяльності податкової служби у цілому і податкової міліції, зокрема.

Серед них розроблено чотири сегменти КонОпс: ,,Організація боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом“, ,,Досудове слідство“, ,,Антикорупційна діяльність“ та ,,Внутрішній контроль“, в яких детально описано службову діяльність податкової міліції в майбутньому; функції відповідних підрозділів відображені у вигляді окремих взаємопов’язаних процесів та підпроцесів.

Наприклад, сегмент ,,Організація боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом“ включає в себе наступні процеси:

Організація та координація роботи із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Розробка, узгодження та супроводження в органах виконавчої та законодавчої влади України проектів законодавчих актів, які відповідають завданням боротьби із зазначеним видом злочинів.

Аналіз ефективності заходів, що вживаються для запобігання легалізації тіньових доходів.

Моніторинг фінансово-майнових операцій: аналіз схем, механізмів і методів, що використовуються для відмивання доходів та прогнозування негативних тенденцій у цих процесах.

Забезпечення міжнародного співробітництва у боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Співпраця з правоохоронними органами та міністерствами, органами виконавчої влади, підприємствами та установами, щодо запобігання та боротьби з тіньовою економікою.

Організація проведення фінансових розслідувань та протидії незаконному відтоку коштів за межі України


Проведення фінансових розслідувань (планових та позапланових) резидентів та нерезидентів України.


Проведення оперативно-розшукової роботи щодо встановлення фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Організація пошуку зазначених доходів арешт та правові підходи вирішення цієї проблеми.

Розробка форм і методів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Співпраця зі слідчими підрозділами податкової міліції, прокуратури, іншими правоохоронними та фінансовими органами, з питань розслідування кримінальних справ вказаної категорії.

Організація роботи підпорядкованих структурних підрозділів по виявленню фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Організація роботи Міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні грошей та інших доходів, одержаних злочинним шляхом.


До недавнього часу проводилася подальша робота щодо опису сегменту КонОпс “Організація діяльності підрозділів податкової міліції”, який буде охоплювати функції податкової міліції щодо виявлення, розкриття та упередження кримінальних порушень податкового законодавства, а саме:

 • організація роботи штабу (відбулися певні структурні зміни);

 • організація проведення дослідчих перевірок (підрозділи передані до Департаменту контрольно-перевірочної роботи);

 • організація боротьби з фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності;

 • організація боротьби з незаконним відшкодуванням ПДВ;

 • організація викриття злочинів у кредитно-фінансовій сфері;

 • організація боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів;

 • організація розшуку неплатників податків;

 • організація викриття злочинів в базових галузях економіки;

 • організація оперативного супроводження великих платників податків;

 • організація міжнародного співробітництва;

 • організація оперативно – аналітичної роботи;

 • організація оперативних заходів по скороченню податкового боргу.

Безперечно, без врахування і опису всіх функцій податкової міліції та інтеграції їх з відповідними функціями інших структурних підрозділів ДПС України та ДПА України неможливо створити необхідні базові моделі даних, побудувати цілісну архітектуру системи і розпочати вдосконалення організаційної структури та створення єдиної інформаційної системи ДПС України, що дозволить, перш за все, автоматизувати основні процеси інформаційного та аналітичного забезпечення службової діяльності підрозділів податкової міліції.

Успішне виконання такого важливого завдання, як модернізація органів податкової служби і їх складової – податкової міліції. повинне розпочатися з розробки обґрунтованої Концепції операційної діяльності.

При умові своєчасної розробки всіх сегментів КонОпс, які описують діяльність податкової міліції, створена система дозволить досягти виконання наступних завдань: • підвищення ефективності оперативно – службової діяльності щодо попередження, виявлення, припинення, розкриття і розслідування податкових та пов'язаних з ними злочинів за рахунок поліпшення якості її інформаційно – аналітичного забезпечення та скорочення термінів одержання необхідної інформації;

 • підвищення вірогідності та повноти даних відносно виявлених податкових злочинів і злочинів, що готуються, а також ефективності контролю за дотриманням податкового законодавства;

 • оперативне одержання даних щодо юридичних і фізичних осіб, які потрапили у поле діяльності органів податкової міліції, по запиту на будь-якому рівні інформаційної системи;

 • підвищення інформативності та поліпшення якості при підготовці документів, сформованих у процесі оперативно-розшукової, документально-перевірочної і кримінально-процесуальної діяльності;

 • можливість поглибленого аналізу вчинених податкових і пов'язаних з ними злочинів та правопорушень;

 • скорочення податкової заборгованості платників податків за рахунок вдосконалення діяльності підрозділів примусового стягнення шляхом суттєвого підвищення рівня їх інформативності та своєчасного оперативно-аналітичного супроводження;

 • моніторинг стану криміногенної обстановки у податковій сфері та прогнозування пріоритетних напрямів оперативно-розшукової діяльності;

 • інтегроване керування електронними інформаційними потоками і ресурсами, забезпечення їх гарантованого захисту від несанкціонованого доступу;

 • повне і своєчасне інформування підрозділів податкової міліції всіх рівнів про нормативно-правові документи, необхідні їм у роботі;

 • своєчасне інформування органів державної влади про результати діяльності податкової міліції, скорочення паперового документообігу.

Така система дозволить, перш за все, автоматизувати основні процеси інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності підрозділів податкової міліції. Функціонування інформаційної системи буде сприяти покращенню рівня та результативності проведення заходів, спрямованих на виявлення ухилень від сплати податків і тіньових оборотів, фінансово-господарських зв’язків з ,,фіктивними“ фірмами, фактів відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, і притягнення до відповідальності осіб, що порушують чинне законодавство у сфері оподаткування.

Тому, для досягнення поставленої мети – вдосконалення службової діяльності підрозділів податкової міліції, необхідно здійснити комплекс послідовних кроків щодо:

розробки неописаних сегментів КонОпс за відповідними профільними функціями податкової міліції;

інтеграції нових сегментів з попередньо описаними сегментами податкової міліції та іншими сегментами КонОпс;

визначення кількісного та якісного навантаження інформаційних потоків, які будуть циркулювати в системі;

побудови оптимально організованої структури підрозділів податкової міліції та органів ДПС взагалі.


Висновки

Модернізація службової діяльності підрозділів податкової міліції буде сприяти покращанню рівня та результативності проведення оперативних заходів, спрямованих на виявлення ухилень від сплати податків, тіньових оборотів, фінансово-господарських зв’язків з “фіктивними” фірмами, фактів відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, і притягнення до відповідальності осіб, що порушують чинне законодавство у сфері оподаткування.

Під час моделювання нової структури податкової міліції необхідно передбачити опис функцій майбутніх структурних підрозділів; розробку штатної чисельності персоналу на всіх рівнях та по кожному підрозділу окремо; створення інтегрованої інформаційної системи, яка повинна мати вихід у мережу обміну інформацією центру обробки документів та центральної бази даних ДПС.

Основними перевагами (здобутками) модернізованої податкової міліції повинно бути: зменшення управлінського апарату та здешевлення структури; рівномірне навантаження на кожен діючий елемент; чітке розмежування прав і обов’язків, усунення дублювання та паралельного виконання функцій; чітке визначення стратегічних напрямів роботи, оперативне прийняття тактичних рішень та ефективність їх виконання.

Виходячи з наведеного вище, слід зазначити, що модернізація органів податкової міліції повинна проводитись при безпосередній участі всіх структурних підрозділів податкової міліції в тісній взаємодії з Департаментом розвитку та модернізації державної податкової служби.
У зв’язку із запланованою реорганізацією податкової міліції у службу податкових розслідувань та невизначеністю питання щодо відомчого підпорядкування новоствореної (реорганізованої) служби податкових розслідувань чи у складі ДПА України, чи підпорядкуванні МВС України, рішенням Групи загального контролю за змінами основні роботи з опису Сегменту ,,Організація діяльності підрозділів податкової міліції ДПА України“ призупинені на невизначений термін.
Проголошений курс на Європейську інтеграцію вимагає створення адекватних моделей правоохоронних та контролюючих органів, на основі використання позитивного досвіду високорозвинених зарубіжних держав. Вивчення цього досвіду свідчить, що в багатьох країнах світу, зокрема, в США, Нідерландах, Польщі, Латвії, Естонії та інших, відомства, на які покладено адміністрування податків, наділені повноваженнями правоохоронних органів.

Для виконання поставлених завдань по боротьбі зі злочинами у сфері оподаткування пропонується наділити підрозділи податкових розслідувань правом здійснювати оперативно – розшукову діяльність, проводити дізнання та слідство при виявленні податкових правопорушень кримінального характеру.

В результаті створення на базі податкової міліції підрозділів податкових розслідувань відбудеться скорочення особового складу на третину. Ліквідація інституту податкової міліції та створення на її базі служби податкових розслідувань створить більш сприятливі умови для забезпечення своєчасного, рівномірного, повноцінного та справедливого надходження податків до бюджету, дасть можливість якісно розслідувати кримінальні справи у сфері оподаткування, що у підсумку покращить ставлення платників податків до контролюючих органів.

На нашу думку, виведення податкової міліції (служби податкових розслідувань) зі складу органів ДПС з підпорядкуванням Міністерству внутрішніх справ, навпаки, призведе до невідповідності з європейськими стандартами щодо місця та ролі підрозділів по боротьбі зі злочинністю у сфері оподаткування в складі податкових органів.

Будь-яких обґрунтованих підстав для підпорядкування податкової міліції (служби податкових розслідувань) Міністерству внутрішніх справ не існує. Жодних позитивних наслідків від такого рішення не очікується.

До негативів підпорядкування підрозділів податкової міліції МВС України слід віднести:

1. Погіршення міжнародного іміджу України та органів державної податкової служби України, відхід від європейських стандартів розбудови державних органів, податкової служби, місця та ролі підрозділів по боротьбі зі злочинністю у сфері оподаткування в складі податкових органів;

2. Посилення „силової” складової в діяльності податкової міліції (служби податкових розслідувань) внаслідок перебування в складі органів внутрішніх справ та погіршення партнерських відносин з населенням;

3. Ускладнення взаємодії податкової міліції (служби податкових розслідувань) з підрозділами органів державної податкової служби призведе до зниження ефективності діяльності цих органів, значних втрат бюджету та суттєвого його невиконання у 2005 році.

4. Зменшення в подальшому надходжень до бюджету через відсутність завдань Міністерству внутрішніх справ по наповненню бюджету.

5. Додаткові витрати бюджету, зокрема:

для виплат працівникам, які будуть звільнятися у зв’язку з реорганізацією;

на виділення приміщень для розташування (на сьогоднішній день податкова міліція не має власних приміщень – розміщується на площах Державної податкової адміністрації України);

на створення інформаційно-довідкової системи тощо.


Таким чином перелічені негативи на теперішньому етапі реформування ДПС в цілому слід віднести до законодавчих ризиків модернізації податкової міліції, як складової ДПС і їх вирішення має одне з першочергових завдань. Зменшення цих ризиків можливе шляхом проведення послідовної та чіткої позиції, заявленої керівництвом ДПС щодо шляхів вирішення проблеми.

Виважені міркування фахівців мають важливе значення для наступного прийняття рішень щодо розбудови структури майбутньої служби податкових розслідувань.

Навіть у разі значної реорганізації підрозділів податкової міліції, завдання, сутність та значимість вузько профільного функціонування цієї специфічної ланки системи органів ДПС України завжди буде необхідною та актуальною у сфері боротьби з податковими правопорушеннями з кримінальними ознаками.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ


ПМ – податкова міліція.

Концепція реформування податкової міліції – визначення на основі наукового аналізу теперішньої та прогнозованих тенденцій розвитку соціально-економічної та криміногенної обстановки в суспільстві, шляхів оптимізації діяльності підрозділів податкової міліції з метою максимального забезпечення ефективності її функціонування.

Функціональна структура ПМ – це взаємозв’язані між собою нормативно закріплені функції, які реалізуються підрозділами податкової міліції з метою виконання завдань та цілей системи.

“Відмивання” грошей – це процес, шляхом якого приховується існування, незаконне походження або незаконне використання доходів, а також спроби представити ці доходи такими, які мають законне походження.Сумнівна фінансова операція – це фінансова операція, що відповідає хоча б одному з критеріїв, визначених у розділі 1 ,,Положення Про банк даних про сумнівні фінансові операції“.

Фінансове розслідування – це комплекс заходів (зустрічні перевірки, аналітичні дослідження, економічні розрахунки, перевірки з питань дотримання податкового законодавства, оперативно-розшукові заходи, тощо), вжиття яких переслідує на меті документування фактів здійснення операції з коштами та/або майном (майновими правами), кримінального походження з одночасним проведенням всебічної перевірки фактів порушень чинного законодавства (з ознаками злочину), внаслідок яких виникли доходи, рух та легалізація яких розслідуються

ЛІТЕРАТУРА

Конституція України

Закон України ,,Про державну службу“

Закон України ,,Про державну податкову службу в Україні“

Закон України ,,Про боротьбу з корупцією“

Закон України ,,Про міліцію“

Закон України ,,Про оперативно-розшукову діяльність“

Закон України ,,Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів“

Закону України ,,Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом“

Кримінальний кодекс України

Закон України ,,Про звернення громадян“

Стратегічний план розвитку ДПС України на період до 2013 року

Гаркуша В.С., Задояний М.Т. ЛЕКЦІЯ ,,Модернізація податкової міліції ДПА України: стан, проблеми та перспективи“, Київ ,,Атіка“ 2002

Матеріали міжнародної наукової конференції ,,Протидія відмиванню ,,брудних“ коштів та фінансування тероризму: громадська підтримка та контроль“


© Лютко Ф.К.272-64-20База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка