В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнєСторінка35/37
Дата конвертації05.11.2016
Розмір6.35 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Радіореклама володіє низкою переваг:

 • можливість забезпечити як широкий обхват, так і спрямування ре­кламних повідомлень конкретній цільовій аудиторії. Це досягається за допомогою закупівлі ефірного часу в певних радіопередачах або випу­ском реклами в певний час доби;

 • здатність, на відміну від реклами в пресі, справляти потужний вплив на почуття і настрій людей, створювати в їхній уяві уявні образи (це забезпечується за допомогою музики, звукових ефектів, відповідно­го тону оголошення);

 • порівняно недорога і особлива оперативність (в принципі, рек­ламне повідомлення може піти в ефір відразу ж після надходження в редакцію).

398

ТзОВ «Едельвейс» буде використовувати такі види радіореклами: • радіооголошення — інформація, яка повідомляється диктором;

 • радіоролик — спеціально підготовлений постановочний (ігровий) радіосюжет.

На відміну від інших засобів реклами, телереклама володіє низ­кою специфічних рис. Передусім, телебачення має широкі можливості здійснювати цілеспрямований вплив і викликати бажану реакцію гля-дацької аудиторії. Завдяки комбінації зображення, кольору, руху і зву­ку досягається високий ступінь привернення уваги.

ТзОВ «Едельвейс» серед найпоширеніших видів телевізійної реклами буде використовувати: телевізійні рекламні ролики, оголошення, телере­портажі і передачі, а також телезаставки в перервах між передачами.

Доцільно прокрутити відеоролики на таких каналах:

«1+1» та «Інтер»— вони охоплюють всю Україну. 15-секундний відеоролик, який анонсує готельний комплекс «Едельвейс» і високу якість послуг ТзОВ «Едельвейс».

Крім того, для підвищення іміджу готельного комплексу «Едель­вейс» необхідно створити відеофільм тривалістю 3—5 хв., фрагмен­ти з якого будуть використані для показу в «Подробностях» на ТК «Інтер», у «Сніданку з 1+1», та на інших каналах за потребе. Відео­фільм міститиме інформацію про готельний комплекс «Едельвейс», асортимент і високу якість послуг, фрагменти з прес-конференції, яка буде проведена за день до його відкриття. У «Сніданку з 1+1» буде організоване інтерв'ю з одним із топ-менеджерів ТзОВ «Едель­вейс».Рекламні сувеніри

Дієвим засобом популяризації підприємства є рекламні сувеніри. Вони використовуються для охоплення заздалегідь обраної цільової аудиторії шляхом безкоштовної роздачі, без будь-яких зобов'язань приймаючої сторони. Солідність фірми, її увагу до своїх ділових парт­нерів і споживачів забезпечують сприятливе, а часто й пріоритетне ста­влення до неї.

Виділимо три основні категорії рекламних сувенірів:


 • фірмові календарі (настінні, настільні, кишенькові);

 • вироби з надписами (різні предмети утилітарного призначення: ручки, записники, блокноти, запальнички, шапочки/майки тощо);

 • ділові подарунки (бізнес-папки тощо).

Якщо перші дві категорії сувенірної реклами розраховані на широку аудиторію, то останню ТзОВ «Едельвейс» використає, як правило, в ході ділових зустрічей керівників підприємства зі своїми партнерами.

Обов'язковими атрибутами художнього оформлення рекламних су­венірів будуть товарний знак підприємства, його адреса, а іноді й інші реквізити.

Найефективнішою рекламою є участь у виставках та реклама в газе­тах, що виходять великим тиражем.

399

Комп 'ютеризована реклама

Комп'ютеризована реклама в найближчому майбутньому, за оцін­ками фахівців, може витіснити всі засоби реклами. її головні переваги і недоліки одночасно — майже незмінна кількість абонентів-споживачів в комп'ютерних мережах і базах даних (хоча кількість абонентів не­ухильно зростає, але по відношенню до їх загальної кількості цим мож­на нехтувати). До безперечних переваг відноситься те, що на замовлен­ня ТзОВ «Едельвейс» реклама може знаходитися в комп'ютерній мережі практично будь-який час, а вартість підключення і розміщення реклами порівняно невисока.3.3.2. Політика ціноутворення

Як вже зазначалося, ТзОВ «Едельвейс» знаходиться в живописному куточку міста Львова. Недаремно ще при колишньому Союзі тут було паломництво туристів. На третьому поверсі будівлі розташований рес­торан, меню якого пропонує як національну, так і європейську кухні. У готельних номерах є супутникове телебачення. Комплекс «Едельвейс» розміщений на території, яка входить в архітектурну заповідну зону міста.

Сформулюємо три основні цілі ціноутворення, що є найбільш важ­ливими для комплексу:


 • підтримання іміджу;

 • одержання максимального прибутку;

 • стати лідером по якості готельних послуг та послуг харчування і дозвілля.

Виходячи з цілей, будемо дотримуватися стратегії: висока якість — висока ціна.

Сьогодні, коли практично відсутні виміри еластичності попиту та ціни, в якості базового методу ціноутворення обираємо метод «встано­влення ціни на підставі рівня поточних цін». У відповідності з цим ме­тодом за основу розрахунку ціни реалізації продукції обрано ціни на розміщення в аналогічних закладах, а не власні витрати виробництва.

Подібна стратегія дозволяє отримати максимальний прибуток за ра­хунок використання високого рівня сформованих цін.

Надалі на підставі маркетингових досліджень передбачається мож­ливе підвищення цін на основі визначення еластичності (чутливості) попиту на дані види послуг, у т. ч. залежно від: • присутності на ринку аналогічних послуг конкурентів (у т. ч. ни­зької якості);

 • можливої реакції споживачів на відносно невелику або значну зміну цін, пов'язана зі зміною (або без змін) якості послуг.

Причини можливого коригування цін в ході реалізації проекту:

 1. Збільшення собівартості (наприклад, зміна вартості енергоносіїв тощо).

 2. Зміна ринкової кон'юнктури.

400

3. Співвідношення рівня попиту та виробничих потужностей ТзОВ «Едельвейс» щодо надання послуг та диверсифікації бізнесу.

Цінова політика ТзОВ «Едельвейс» має можливість як збільшити, так і зменшити ціну без суттєвого впливу на план надходжень.

ЦІНИ ЗА ПРОЖИВАННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ «ЕДЕЛЬВЕЙС»Категорія номера

Ціна за добу, дол. США

Однокімнатний двомісний «люкс»

70,00

Апартаменти (двокімнатний двомісний «люкс»)

100,00

3.3.3. Стратегія просування послуг на ринку

Комплекс «Едельвейс» розташований у Львові, який є одним із центрів туризму та бізнес-інтересів в Україні. Побудувавши готельний комплекс та забезпечивши якісний сервіс у ньому, ми обрали свій сег­мент на ринку готельних та туристично-рекреаційних послуг. Це бізне­смени, керівники фірм, іноземці та люди з високим та середнім рівнем

доходів.

«Едельвейс» у своїй роботі використовує технологію гостинності — виробництво послуг, якість яких визначається створенням комфортних умов середовища гостинності, проявом персональної уваги до гостя.

Сукупна взаємодія умов гостинності в єдиному технологічному процесі виробництва послуг координується розробленою «моделлю го­стинності», складові якої «гість — послуга — середовище» лягли в ос­нову розробки концепцій гостинності: технологічної, гуманітарної, ко­мерційної. Виходячи із розробленої «моделі», підприємство вже має попередні домовленості з багатьма туристичними фірмами України. Географія туристів, відпочиваючих — Україна, Росія, країни Централь­ної Європи (Польща, Австрія), Канади, США.

Всі номери обладнанні за міжнародними стандартами. Якісний сер­віс працівників готелю зробить комплекс «Едельвейс» одним із лідерів на ринку готельних послуг у Львові. Від рівня запропонованих цін та сервісу і формується наш споживач.

Насправді готельний номер — це основне, що необхідно для корот­кочасного відпочинку людині, що опинилася далеко від рідного дому. Номер має бути красивим, теплим, затишним, зручним, мати «душу»,

неповторність.

Комфорт активно впливає на наше самопочуття і життєдіяльність. Відомо, що сама людина зміняються повільніше, ніж мода. Тому осно­вні вимоги до комфорту в готелі залишаються практично постійними. Насамперед, це режим температури, вологості і швидкості повітря, що регулюються системами обігріву, теплозахисту і повітрообміну, а та­кож відсутність зайвого шуму.

401

Компанія «Master Card» провела дослідження, в якого респонденти мали дати відповідь на запитання: «За рівних умов місцезнаходження, цін і чистоти готелю, які фактори є найбільш важливими при ухваленні рішення». Були отримані такі відповіді: • наявність ресторану — 32 %;

 • рівень якості обслуговування — 22 %;

 • облаштування кімнат — 14 %;

 • наявність тренажерів та устаткування для відпочинку — 14 %;

 • контингент гостей — 11%;

 • попередній досвід — 10 %;

 • безпека — 3 %.

Крім вищенаведених заходів, ТзОВ «Едельвейс» матиме свою Web-сторінку. Це спеціалізована інформаційна база, що містить інформацію про готельний комплекс. Будь-яка організація чи фізична особа, яка має доступ до мережі Інтернет, у будь-який час, не виходячи з офісу чи з дому, може отримати оперативну ділову інформацію.

Сьогодні, коли ринкові відносини нестабільні, діапазон цін значний, купівельна спроможність підвищується, споживачеві необхідна інфор­мація для прийняття рішення. Бізнесові структури, в свою чергу, по­требують інформаційної підтримки в розширенні ринків збуту, аналізі попиту, що стає можливим внаслідок спільної роботи.

Web-сторінка ТзОВ «Едельвейс» містить таку інформацію:


 • інформацію про готельний комплекс «Едельвейс»;

 • асортимент послуг;

 • ціни на номери;
 • місце реалізації, адреси й телефони ТзОВ «Едельвейс». Переваги очевидні:
 • Зручності користування. Потенційний клієнт або партнер безкош­товно, відвідавши Web-сторінку, отримає всі дані.

 • Оперативність. Отримати потрібну інформацію можна саме тоді, коли це необхідно.

 • Реальність. Інформація постійно оновлюється.

• Повнота. На запит видається вся інформація, що є в базі даних.
Доступність. Інформація завжди доступна (24 години на добу, 365

днів на рік) на сайті ТзОВ «Едельвейс» в мережі Інтернет за адресою http://www.edelvejs.com.

Однією з цілей Web-сторінки є формування потреби в готельних послугах або створення і підтримка інтересу до нього. Служба ТзОВ «Едельвейс» працює зі споживачами й партнерами, у яких вже сформо­вана потреба в послугах. Він отримує повний обсяг необхідної інфор­мації і приймає рішення.

Web-сторінка ТзОВ «Едельвейс» — принципово інший вид комуні­кації, ніж реклама в засобах масової інформації (ЗМІ). «Едельвейс» ін­формаційно забезпечує зустріч продавця, який шукає покупця на свій товар, і покупця, який, в свою чергу, шукає потрібний йому товар. Та­ким чином, інформаційне обслуговування на Web-сторінці ТзОВ «Еде-402

львейс» само по собі є ефективним і перспективним способом просу­вання на ринку і не конкурує з рекламою в ЗМІ, оскільки має інші цілі.3.4. Ключові завдання підприємства

Ключові завдання підприємства зводяться до наступного:

 • Виконати будівельні роботи, забезпечити оснащення й оформ­лення готельного комплексу (ГК) в узгоджений термін, дотримую­чись необхідного рівня якості і затвердженого кошторису витрат по будівництву.

 • Організувати роботу ГК (робота служб, що забезпечують діяль­ність ГК).

 • На першому етапі вирішити завдання оптимального залучення

клієнтів.

• На наступних етапах основну увагу приділити підвищенню ефек­


тивності діяльності ГК. Забезпечити заплановану ефективність і як­
найшвидшу окупність проекту.

• Оптимізувати витрати і забезпечити одержання запланованого

прибутку.

• Створити ефективний механізм управління ГК.

Оцінка можливих рішень цих завдань здійснюється методом SWOT аналізу:

SWOT-Аналіз

Дана таблиця є коротким викладом сильних і слабких сторін ТзОВ «Едельвейс». Вона пропонує опис тієї позиції, яку підприємство може займати сьогодні, а також містить те підґрунтя, яке стало основою для подальшого планування по даному проекту.Сильні сторони

Слабкі сторони

□ Наявність потреби в послугах готе-

□ Земельна ділянка знаходиться

льного комплексу на споживчому ринку

в оренді

L1 Наявність споруд та площ

О Необхідність формування

О Хороша система безпеки

управлінської команди

□ Зірковість готелю

Q Висока вартість реклами на

□ Розташування в зеленій зоні в межах

радіо і телебаченні

міста

□ Поступове зростання пропо-

□ Наявність комунікацій та інженерно-

зицій на ринку закладів розмі-

го забезпечення

щення

□ Офіс з сучасним обладнанням та

Потреба залучення значних

технічним забезпеченням

фінансових ресурсів для реаліза-

□ Створення нових робочих місць

ції проекту

□ Відносно низькі витрати

□ Значний (за українськими мі-

□ Фаховий менеджмент

рками) термін окупності інвести-

О Політична підтримка з боку місцевої

цій

влади

□ Обмежені можливості манев-

□ Наявність ділових зв'язків по всій

ру ціною

Україні, Росії та Центральній Європі
Можливості

Загрози

□ Залучення корпоративних клієнтів,

□ Постійна змінюваність зако-

які вже присутні на ринку

нодавства, що регулює підпри-

□ Зростаючий інтерес споживачів до

ємницьку діяльність

якісних послуг

□ Погіршення економічної си-

□ Захоплення своєї «ніші» в регіоні за

туації в Україні й зниження діло-

рахунок надання послуг європейського

вої активності

класу

Q Можливість появи нових кон-

□ Співробітництво з різноманітними

курентів

підприємствами, асоціаціями і неурядо-
вими організаціями
□ Можливість збільшувати асортимент
надання послуг
Сильні і слабкі сторони підприємства визначені оціночно, на під­ставі переданих матеріалів для підготовки бізнес-плану й інтерв'ю із засновниками і керівництвом ТзОВ «Едельвейс».

З урахуванням зробленого висновку, для поставлених вище ключо­вих завдань важливим для підприємства стає удосконалення корпора­тивного управління, у тому числі впровадження стратегічного підходу до планування господарської діяльності, удосконалення управління фі­нансами, організаційний розвиток.404

IV. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

Інвестиційний задум ТзОВ «Едельвейс» — вкладення власних та кредитних коштів в об'єкти — готельні комплекси, котрі мають вигідне географічне розміщення у густонаселених місцях Львова.

Інвестиційний план складається з багатьох етапів:

Основні з них:


4.1. Ділянка реалізації проекту

Головна територія ТзОВ «Едельвейс» займає площу 0,5415 га. Діля­нка, на якій розташований готельний комплекс, знаходиться в оренді підприємства відповідно до договору оренди земельної ділянки № XX від 20.20.2006 року.4.2. Опис об'єкта

За генеральним планом будинок готелю має бути триповерховим об'єктом з підвальним приміщенням.

Архітектурне вирішення об'єму будинку, планувальне рішення по­
верхів обумовлено, в першу чергу, функціональними вимогами готелю,
який за своїм призначенням прирівнюється до чотири зіркового готелю
за французькою системою класифікації. -""

Головним входом готель зорієнтований у бік вул. Сонячної, від якої передбачаються під'їзд автотранспорту, та пішохідні підходи.

На першому поверсі запроектовані хол, рецепція, бізнес-центр, гар­дероб, бар, технічні приміщення, 11 номерів, на другому — 13 номерів, на третьому — конференц-зал та ресторан на 156 посадкових місць.

4.3. Баланс площ готелю

Назва площ

м2

% до загальної площі

Загальна

1370

100

Номери

564

41,2

Допоміжні та побутові приміщення

806

58,8

4.4. Заплановані роботи

Для виконання основного етапу проекту — реконструкцію та здачу в експлуатацію готельного комплексу «під ключ» ТзОВ «Едельвейс» уклало контракт з підприємством ТзОВ «Оптімекс Україна».

Повний обсяг робіт та кошторис на будівництво готелю приведений у зведеному кошторисному розрахунку (додаток № 20).

405


4.5. Графік виконання проекту

Графік виконання проекту викладений у додатку № 20.4.6. Амортизаційна політика

ТзОВ «Едельвейс» буде проводити амортизаційну політику згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та інших нормативних документів, що діють в Україні.

Амортизаційні відрахування відносяться до розряду калькуляційних витрат, що розраховуються відповідно до встановлених норм аморти­зації, визначених у вищезгаданому Законі і відносяться в процесі роз­рахунку прибутку до витрат. Реально ж нарахована сума амортизацій­них відрахувань не виплачується і залишається на рахунку підпри­ємства, поповнюючи залишок ліквідних коштів.

V. ПЛАН НАДАННЯ ПОСЛУГ 5.1. Стратегія надання послуг

Новий готельний комплекс «Едельвейс» є одним із важливих об'єктів Львова, так як на сьогодні рівень добробуту населення підви­щується, в Україні з'явився заможний прошарок людей, котрі хочуть за власні гроші отримати високоякісні готельні послуги, а такого класу готелів у Львові обмаль.

Весь комплекс буде розташований за 10 хвилин ходьби від центра, тобто місце обране досить зручне.

Опишемо деякі з послуг, які будуть надаватися клієнтам.

Готель

Готельний комплекс «Едельвейс» пропонує 24 комфортабельних номери чотири зіркового рівня і дружній індивідуальний сервіс, який концентрує свою увагу на найменших дрібницях і задовольняє найви-багливіших клієнтів як з України, так і з дальнього зарубіжжя.

Готель поєднує у собі затишок, безпеку, вишуканий смак та привіт­ну атмосферу. Готелю буде присвоєна європейська класифікація ****. що підтвердиться переліком послуг та рівнем сервісного обслуговування.

Всі кімнати мають телевізори (кабельне телебачення), прямий теле­фонний зв'язок, Інтернет-послуги, цілодобово працює служба прийому.

Гості готелю можуть також користуватися висококваліфікованими послугами англомовного персоналу та англомовних гідів, паркінгу, що охороняється цілодобово. У готелі працює газетний кіоск, пункт обміну валюти. Тут можна також придбати залізничні та авіаквитки, квитки в театри та на концерти, замовити екскурсії по місту та області та взяти напрокат автомобіль.

Готельний комплекс «Едельвейс» має розроблену продуктову стра­


тегію, згідно з якою намагається виконувати всю поточну виробничу

406


програму. В основі стратегічних планів «Едельвейсу» лежить необхід­ність забезпечити своїм клієнтам-гостям наявність якомога ширший перелік всіх можливих послуг, якими може скористатися клієнт за пе­ріод свого перебування у Львові, зокрема в ролі гостя готелю. Загалом таким принципом, а також принципом ввічливості до клієнтів тощо пе­рсонал готелю користується в процесі своєї повсякденної роботи.

Ресторан

Кількість місць — 156. Кухня — європейська, українська.

У нашому випадку харчування розглядається як важливий елемент розваги та пізнання європейської та місцевої культури, зокрема гастро­номії. Національна кухня є важливим елементом культури народу, має чіткі відмінні риси, є елементом пізнання і засобом для задоволення.

Форма обслуговування відвідувачів — бармени, офіціанти.

До безпосереднього обслуговування відвідувачів у залі входять такі операції: зустріч, привітання і розташування гостей, прийом замовлен­ня, передача замовлення на виробництво, отримання продукції з бару і кухні та подача її гостям, зміна й прибирання посуду, розрахунок з від­відувачами, надання інших послуг.

Страви подається на стіл у певній послідовності. Насамперед пода­ють холодні страви та закуски, також зберігаючи послідовність подачі: рибні, м'ясні, холодні, з домашньої птиці та дичини, овочеві та грибні, сир, потім — гарячі закуски (у тій же послідовності); за ними — гарячі страви (перші): прозорі супи, супи-пюре, заправлені, молочні, холодні, солодкі. Після них — овочеві страви, далі страви з круп, бобових та ма­каронних виробів; страви з яєць і сиру. Завершують послідовність со­лодкі страви та гарячі напої.

У ресторані готельного комплексу «Едельвейс» якість обслугову­вання клієнта розглядається як комплексна послуга і реалізується осно­вними, додатковими та супутніми послугами. Поряд з якісно приготов­леними та естетично оформленими стравами, важливу роль відіграє загальне композиційне сервірування столу, підбір посуду та столових приборів, кольорова гама скатертин, серветок з фірмовим знаком під­приємства, квіти, кваліфікація офіціантів, барменів, бездоганна чисто­та, гарно оформлене меню (кількома мовами), загальний інтер'єр залу, м'яке регульоване освітлення та ін.

До переліку додаткових та супутніх послуг входять: оркестр, музи­чний супровід без оркестру, телевізор (за бажанням клієнтів), танцюва­льний майданчик, можливість замовити таксі, купити сувеніри.

В готелі також працює один нічний бар.

Послуги Іпternet

У готельному комплексі «Едельвейс» буде встановлена лінія, і за невелику плату клієнти зможуть скористатися послугами Іnternet.

Для того щоб скористатися Інтернетом, відвідувачу достатньо при­дбати спеціальні картки з унікальними номерами, що використовують-

ся для авторизації на початку роботи з комп'ютерними службами центру. Картки підвищують ефективність наступних сфер управління. По-перше, заощаджує час клієнта, зазвичай затрачуване на виписці ка­сових документів. По-друге, дозволяє уникати ризику шахрайства з бо­ку персоналу центру, пов'язаного з присвоєнням частини виторгу, а та­кож спрощує й здешевлює процес ведення роздільного обліку, важли­вого для формування собівартості послуг центру. Нарешті, сприятиме формуванню іміджу закладу.Ситуація на ринках сировини та матеріалів

На сьогодні на ринку продовольчих товарів є стабільною і проблем з їх купівлею в будь-яку пору року не існує.

Для ресторану і бару будуть відбиратися найякісніші продукти.

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка