В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнєСторінка34/37
Дата конвертації05.11.2016
Розмір6.35 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

1.2. Історія підприємства

Готельний комплекс «Едельвейс» будується силами підприємства ТзОВ «Оптімекс Україна», яке має досвід у сфері будівництва об'єктів готельно-рекреаційної сфери.

Місце розташування комплексу— зручне, практично в центрі Львова, який є одним із найкрасивіших міст в Україні. До комплексу підведена під'їздна дорога з асфальтовим покриттям. Площа території складає 0,5415 га.

Загальна площа будівлі— 3337 кв. м. Робоча площа— 1885 кв. м. Окремо побудована дахова котельня на газовому паливі, яка забезпечує теплом готельний комплекс, а також трансформаторна підстанція. Об'єкти водопостачання та каналізації — є в необхідних обсягах.

ся для авторизації на початку роботи з комп'ютерними службами центру. Картки підвищують ефективність наступних сфер управління. По-перше, заощаджує час клієнта, зазвичай затрачуване на виписці ка­сових документів. По-друге, дозволяє уникати ризику шахрайства з бо­ку персоналу центру, пов'язаного з присвоєнням частини виторгу, а та­кож спрощує й здешевлює процес ведення роздільного обліку, важли­вого для формування собівартості послуг центру. Нарешті, сприятиме формуванню іміджу закладу.

Ситуація на ринках сировини та матеріалів

На сьогодні на ринку продовольчих товарів є стабільною і проблем з їх купівлею в будь-яку пору року не існує.

Для ресторану і бару будуть відбиратися найякісніші продукти.

5.2. Потреби виробництва

Виробничі і побутові приміщення та мікроклімат в них. Всі вимоги до мікроклімату приміщень (вимоги СНІП) будуть ви­конані.

Персонал

Для обслуговування готельного комплексу «Едельвейс» необхідна 51 людина.

Всі працівники, за винятком технічного персоналу і кухонних робі­тників, будуть відібрані на конкурсній основі з проведенням тестувань та врахуванням порад психолога.

Інформаційне забезпечення

За останні десятиліття ніщо так не підвищило професіоналізм та продуктивність підприємств і організацій індустрії гостинності, як впровадження нових комп'ютерних технологій, що докорінно зміни­ли способи ведення готельного бізнесу, дали можливість власникам підприємств розв'язати ряд проблем і створити багато зручностей клієнтам.

Прагнення задовольнити запити споживачів стало стимулом для розробки гнучких пакетів прикладних програм, спроможних задоволь­няти потреби користувачів. Однією з таких програм є програма «Го­тель», призначена для локальної автоматизації технологічних процесів прийому, розміщення, харчування і надання додаткових послуг турис­там. Ця програма складається з таких блоків:


 • автоматизоване робоче місце «Портьє»

 • підсистема «Ресторан»

 • підсистема «Склад»

 • підсистема «Технічне обслуговування»

 • підсистема «Бухгалтерський облік».

408

На робочому місці «Портьє» автоматизовано такі функції: • прогноз завантаження номерного фонду

 • введення даних з резервування

 • бронювання місць під планові заїзди туристів і відпочиваючих

 • оформлення заїзду гостей та їх реєстрація

 • переселення

 • зміна даних по окремих відпочиваючих

 • розрахунок із проживаючими

 • контроль за оплатою і виїздом
 • оформлення виїзду відпочиваючих і туристів

 • облік і видача довідок щодо проживаючих у готелі

 • формування звітних документів про роботу готелю і його основ­них підрозділів

 • формування контрольних журналів роботи персоналу по змінах.

Для якісного виконання вищепоставлених завдань ТзОВ «Едель­вейс» запланувало встановлення комп'ютерної мережі (структурованої кабельної системи), котра дозволить більш якісно вести облік та керу­вати виробничими, технологічними та управлінськими процесами.

Структурована кабельна система (СКС) запланована в стандартному рішенні (міжнародний стандарт ANSI-TIA-EIA на комп'ютерні кабель­ні системи звитої пари). СКС побудована по типу «зірки» на основі не-екранованої системи п'ятої категорії (UTP Cat.5e), при цьому викорис­тано продукцію Molex Premise Network. Гарантія виконавця робіт на СКС 20 років, що підтверджується гарантійним сертифікатом від Molex Premise Network з реєстрацією СКС в Molex.

VI. УПРАВЛІННЯ І СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Управління проектом

Вищим органом ТзОВ «Едельвейс» є Збори учасників.

Функції виконавчого органу покладено на дирекцію ТзОВ «Едельвейс».

6.2. Штатний розпис по проекту

Розрахункова чисельність працюючих на підприємстві викладена в штатному розписі, який буде чинним до закінчення реалізації проекту і складатиметься з 51 особи.

ШТАТНИЙ РОЗПИС ГОТЕЛЮ

Посада

К-сть

Посадовий оклад, грн.
ірп.

Керівник готелю
2500

2500
Адміністратор

1

2000

2000
Перекладач

1

1500

1500ні свідчить хоча б те, що у Західній Європі готельних місць (у перера­хунку на «душу населення») у ЗО—70 разів більше, і порожніми вони не залишаються.

Вклавши у «розкрутку» власного готелю 2—10 млн. доларів, невдо­взі можна розраховувати на пристойний прибуток. Хоча конкуренти спокою не дадуть. Але поки на цьому сегменті ринку відносно «ти­хо» — треба починати.

Майже всі приватні готелі створені на базі реконструйованих жит­лових будівель або колишніх гуртожитків чи відомчих готелів. Майже всі — комфортабельні, з невеликою кількістю номерів. Тут панує за­тишна атмосфера, покоївки не пильнують кожний крок клієнта, а адміністратори уміють посміхатися. Для приватних готелів крадіжки не властиві. Забувши щось у номері, можна не турбуватися — речі «чека­тимуть» на господаря до наступних відвідин у спеціальній камері схо­ву. Безпекою клієнтів опікується надійна охорона, яку помічаєш, лише коли виникає потреба.

Власники приватних готелів в один голос заявляють, що відкрива­ти великий готель поки що не варто, оскільки невеликим, по-перше, легше управляти, а по-друге, у ньому простіше зберігати домашній затишок, а клієнти можуть одержати вишукане персоніфіковане об­слуговування.

Звісно, рівень послуг не однаковий. Халати, капці, зубні паста та щітки, фени, міні-бари (у номерах) є лише у приватних готелях, в які вкладено чималі інвестиції. Ціни на номери також різні і встановлю­ються, виходячи з витрат на комунальні послуги та орендну плату, яко­сті послуг тощо. Для заповнення готелів характерна певна циклічність: тижнева (з неділі до четверга — пік, п'ятниця, субота — затишшя) та сезонна. Приміром, у серпні, а також починаючи з середини грудня до середини січня попит на номери найнижчий. Але попри все коефіцієнт заповнення складає від 70 до 80 відсотків.

На думку багатьох експертів, готельний бізнес досить прибутковий. Вклавши кошти один раз, у подальшому необхідно тільки підтримува­ти його у належному стані.

3.1.2. Тип ринку

Нині ринок у Львові можна охарактеризувати як чисту конкурен­цію. Але обмеженість його (територія, складність організації) не дозво­лять працювати великій кількості фірм.

Ринок за допомогою трьох ринкових механізмів — конкуренції, по­питу та пропозиції, ціноутворення — та стимулює подальший розвиток системи господарства.

Ринок «змушує» підприємства вступати до ринкових відносин та постійно підтримувати конкуренцію. Дія ринкового механізму стиму­лює підприємства створювати нові продукти та послуги.392

3.1.3. Сегментування ринку

Ринок послуг у Львові під час розробки бізнес-плану вже практично сформувався і стабілізувався, що дає підстави думати, що прогнозна оцінка ТзОВ «Едельвейс» динаміки цін на послуги та товари не будуть різко відрізняються від планових, і, відповідно, йому вдасться в інвес­тиційний період витримати необхідний об'єм обороту.

Основні групи послуг розраховані на досить вузькі групи населення, що володіють як середньою, так і досить високою купівельною спро­можністю і які очікують від послуг передусім високої якості.

Ємність цього сегмента ринку значно більша від пропозицій через недостатню кількість фешенебельних готелів.

Втім, навіть при сформованій кон'юнктурі ринку в цьому сегменті рівень попиту не є, як показує досвід підприємства, обмеженням у збі­льшенні рівня пропозицій ТзОВ «Едельвейс». Ця пояснюється тим, що клієнти зацікавлені у високоякісних послугах.

Наведемо структуризацію сегментів ринку.Потенційними споживачами послуг можуть бути:

 • вітчизняні бізнесмени — 70 %

 • вітчизняні туристи —20 %

 • закордонні бізнесмени —2 %

 • закордонні туристи —8 %

Для просування послуг безпосередньо до споживача будуть ви­користовуватися такі канали розподілу:

Росії та Європи;

• безпосередня робота з фізичними особами.3.1.4. Ємність ринку

За даними статистичного щорічника Львівського обласного управ­ління статистики Державного комітету статистики України, загальна сума платних послуг, що надавались у Львівської області у 2006 році, становила 4 077 700 000 гривень (807 465 346 дол. США). В статистич­ні дані не увійшла загальна сума послуг, що-надаються приватним сек­тором.

Якщо припустити, що якість послуг та цінова політика підприєм­ства приведе до того, що споживач прийме рішення обслуговуватися в ТзОВ «Едельвейс», а, згідно з розрахунками комплекс потенційно може надавати послуг за один календарний рік на суму 10 211 686 грн.
(2 022 116 дол. США), то частка підприємства на ринку скла­датиме:

Львівська область

Існуюче значення частки ринку свідчить про те, що, займаючи 0,25% на ринку Львівської області, ТзОВ «Едельвейс» не буде втягнуте у маркетингову війну з основними підприємствами, що посідають чіль­не місце на конкурентній карті ринку.

Проведений аналіз галузі та ринку свідчить: сегмент, на який орієн­тована діяльність ТзОВ «Едельвейс» на сьогодні, практично не зайня­тий (високоякісні послуги у європейському форматі), за винятком готе­лів «Гранд Готель», «Опера» та «Дністер», що дозволяє розраховувати на те, що послуги, які будуть надаватися комплексом «Едельвейс» ко­ристуватимуся стійким попитом, з тенденцією зростання в міру розвит­ку діяльності і розширення асортименту послуг, що надаються. Крім того, географічне розташування комплексу у всесвітньо відомому міс­ті — є перевагою підприємства при залученні туристів.

На сьогоднішні у Львові находиться 14 готелів, які надають послуги відповідно до вимог гостинності. Решта готелів в основному були збу­довані 30—40 років тому і практично потребують реконструкції. Біль­шість працюють із завантаженням на 30—40 відсотків.

Для залучення заможних клієнтів та гостей як українських так і за­кордонних потрібні номери європейського рівня, що дозволить мати цілорічне 70—80 відсоткове завантаження.

Якісна характеристика основних закладів розміщення Львова наве­дена у додатку 19.

3.1.5. Конкуренція

Взаємодія ринкових механізмів забезпечує стихійне регулювання пропорцій розвитку. Завдяки механізму ціноутворення ринок безперер­вно надає підприємствам інформацію про зміни на ринку, виникнення нових умов тощо. Ринок впливає на всіх членів суспільства, виштов­хуючи слабких підприємців та «нагороджуючи» сильних. При цьому використовуються різні види конкуренції.

ТзОВ «Едельвейс» у практичній діяльності буде застосовувати дві основні групи методів конкуренції: цінові та нецінові. Цінова конкуре­нція застосовуватиметься на підставі зменшення витрат виробництва та реалізації певних послуг, зниження цін на ці послуги без зміни її асор­тименту та якості.

В нецінову конкуренцію ТзОВ «Едельвейс» включає:

• створення нової продукції для задоволення потреб, які не існували раніше;

394


 • оновлення властивостей послуг, які є символом моди, престижу;

 • надання послуг якісно нових властивостей;

 • створення нових послуг для задоволення тих самих потреб.

Якщо раніше конкуренція в ринковій економіці починалася з пере­важання методів цінового суперництва над методами нецінового, то тепер в умовах сучасної ефективної конкуренції спостерігається пере­важання нецінових методів конкуренції. Базу суперництва між фірмами складає боротьба за диференційований попит. Розробляючи стратегію й тактику поведінки на ринку, ТзОВ «Едельвейс» перш за все стурбоване створенням послуг, які за своїми якісними параметрами відповідають

попиту споживача.

Залежно від обставин підприємство може застосовувати будь-які методи конкуренції та використовувати будь-яку модель конкурентної поведінки, але на початку впровадження проекту ТзОВ «Едельвейс» за­стосує креативну конкурентну поведінку. Вона складається із заходів, спрямованих на створення нових ринкових відносин, які мали б забез­печувати перевагу над суперниками (нові високоякісні та ексклюзивні послуги, активне застосування в практичній роботі цінових і нецінових знижок тощо).

3.1.6. Конкуренти

Основними конкурентами в сегменті ринку, в якому представлений готельний комплекс «Едельвейс», є готелі «Еней», «Бюргер» та «Гранд Готель». Хоча їхній номерний фонд невеликий і не може задовольнити все зростаючий попит бізнесових кіл т; туристів.Фактор конкуренції

«Гранд Готель»

«Бюргер»

«Еней»

«Галицька вежа»

Частка роздрібного ринку, %

1,2

0,4

0,2

0,25

Розташування

Центр міста

Центр міста

Східна

частина


міста

Центр міс­та (зелена зона)

Асортимент послуг, що на­дається (за 5-бальною шка­лою)

5

4

3

4

Цінова політика, дол. США

80—200

90—210

80—230

70—100

Організація обслугову­вання клієнтів

Добра

Добра

Добра

Добра

Стратегія позиціонування

Орієнтація

на бізнес-

середовище

та туристівОрієнта­ція, на біз-нес-середо-вище

Орієнтація

на бізнес-

середови-

ще


Орієнтація

на бізнес-

середовище

та туристівСтратегія просування бренду

Успішна

Успішна

Добра

Успішна

На нашу думку, на першому етапі, в якості основних інструментів ведення конкуренції готельний комплекс «Едельвейс» повинен викори­стовувати своє унікальне розташування, ціни й асортиментну політи­ку. Слід відзначити, що основний конкурент — концерн «Бюргер» збу­дував (реконструював) свій готель у центрі міста (вул. Івана Франка), де є великий трафік транспортних засобів та їх скупчення на перехресті вулиць Івана Франка та Вітовського, що за рахунок великої кількості вихлопних газів погіршує екологію. Крім того, якщо бізнесмен чи ту­рист захоче відпочити від міського шуму, у них нічого вийде. В той же час готель «Еней» розташований у глибині району на вулиці Пекарсь­кій, де немає хорошого транспортного сполучення з центром міста (відсутність комунального транспорту).

Підсумовуючи вищевикладене бачимо, що географічне розташу­вання готельного комплексу «Едельвейс» є набагато вигіднішим, аніж у основних конкурентів.

Також необхідно відзначити наявність великої «ніші» на ринку Львова для VIP-клієнтів і пасивну політику щодо цього ринку з боку потенційних конкурентів. Це дає можливість ТзОВ «Едельвейс» при виході на ринок з новими, але якісно кращими послугами захопити значну частку цього ринку в короткий строк, не зустрівши значного спротиву.

3.2. Аналіз цін основних конкурентів

Ціни на номерний фонд основних конкурентів викладені в додатку 19.3.3. Маркетингова стратегія

В умовах сучасного ринку України зі зростанням кількості конку­руючих організацій істотно зростає роль і значення маркетингових під­ходів в організації і просуванні послуг на ринку. Крім того, зростає роль і значення діяльності по формуванню сприятливих для фірми від­носин із громадськістю («паблік рілейшнз»), а також цілеспрямованих і широкомасштабних рекламних кампаній. За умов наявності вибору споживачі хочуть мати справу з тим, кого добре знають і чия репутація не викликає сумнівів.

Виходячи з вищевикладеного, сформулюємо пропозиції щодо про­ведення робіт в області маркетингових заходів і по стимулювання збуту (відранжованих за значимістю):


 1. Політика обслуговування, навчання персоналу.

 2. Політика ціноутворення.

 3. Створення фірмових проспектів.

 4. Public relations:
 • визначення меж суспільної прийнятності ціни і якості послуг;

 • об'єктивність реклами;

 • стиль роботи і поводження працівників комплексу;

 • організація виступу керівників у пресі, на телебаченні тощо;

396


 • спонсорування суспільнозначимих заходів (конкурси, фестивалі тощо), доведення фактів спонсорування до широких мас населення;

 • добродійність;

5. Створення фірмового стилю.

Очевидно, що хоча з точи зору практики маркетингу це мінімально необхідний обсяг дій, усе-таки його реалізація потребуватиме значних витрат і часу, тому необхідно виділити з перерахованого, що найбільш необхідні заходи і почати з їх реалізації (обмеживши витрати на прове­дення маркетингових заходів).3.3.1. Реклама

Реклама в пресі

Реклама в пресі — один із найчастіших засобів, що використову­ються для поширення рекламної інформації. Реклама в пресі в сукупно­сті займає до 85 відсотків рекламного бюджету ТзОВ «Едельвейс». Внаслідок своєї оперативності, повторюваності, широкого охоплення ринку вона є одним з найефективніших засобів поширення реклами.

Реклама в пресі включає в себе найрізноманітніші рекламні матері­али, що публікуються в періодичних виданнях. їх можна поділити на дві основні групи: рекламні оголошення і публікації оглядово-рекламного характеру. Це різні статті, репортажі, огляди, які несуть іноді пряму, а іноді непряму рекламу. Практика показує, що публікації оглядово-рекламного характеру містять в собі величезні можливості для ефективного впливу на потенційного клієнта підприємства.

Для того щоб реклама в пресі досягла бажаної групи потенційних клієнтів, обираємо найбільш популярні видання.

При аналізі видання вивчаємо такі моменти:


 • зміст матеріалів, що друкуються та їх цінність для потенційних клієнтів;

 • читацька аудиторія;

 • тираж;

 • періодичність виходу;

 • витрати;

 • можливість використання кольору.

Для кращого психологічного впливу рекламний матеріал буде про­
понуватися читачеві через певні проміжки часу. Це дозволить створити
в його свідомості досить стійкі асоціації і сприятиме запам'ятову­
ванню. ч

За даними незалежних досліджень, найпопулярнішими виданнями у сегменті ринку, який нас цікавить, є: • газета «Високий Замок» (за поданням РА «Інтер-Захід»);

 • журнал «Галицькі контракти»;

 • журнал «Бізнес»;

 • журнал «Компаньйон»;

 • журнал «Наталі».

397

Друкована реклама

Друкована реклама — є однією із найважливіших засобів поширен­ня рекламної інформації підприємства. На відміну від реклами в пресі, розміщення відповідних матеріалів в друкованих виданнях не накладає таких обмежень з точки зору місця. Це дозволяє давати докладні роз'яснення і вичерпні описи.

У друкованій рекламі образотворчим і текстовим способом просу­вають інформацію про існуючі можливості обслуговування клієнтів. Для підвищення привабливості друкованої продукції ТзОВ «Едель­вейс» буде використовувати барвисті високоякісні фотографії комплек­су та інших об'єктів.

До друкованої реклами відносяться: • каталоги;

 • проспекти і брошури;

 • буклети;

 • плакати;

 • рекламні листівки;

 • рекламно-подарункові видання.

Аудіовізуальна реклама

Аудіовізуальна реклама включає в себе рекламні відеофільми. Рекламні відеофільми будуть використовуватися як у комерцій­ному, так і в некомерційному прокаті. Класифікація відеофільмів: • рекламні фільми (тривалістю від 1 до 3 хвилин);

 • рекламні ролики (тривалістю від 15 секунд до декількох хвилин).

Радіо- і телереклама

Як відомо, радіо- і телереклама є найбільшмасовим засобом поши­рення реклами.


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка