В навчальних виданняхСторінка1/7
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

СКЛАДАННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

В НАВЧАЛЬНИХ ВИДАННЯХ


Посібник для науково-педагогічних

працівників

Дніпропетровськ

НГУ

2013

УДК 374.14

ББК 22.379

С 43

Рекомендовано до видання редакційною радою ДВНЗ «Національний гірничий університет» (Протокол № 7 від 09.07.2013).

Рецензенти:

В.В. Рябчій – учений секретар вченої ради, канд.техн.наук, доц. ДВНЗ «НГУ»;

В.І. Луценко – канд. пед. наук, доц. кафедри іноземних мов ДВНЗ «НГУ».


Колектив авторів:

В.О. Салов, О.Н. Нефедова, О.Н. Ільченко, В.В. Панченко, Т.О. Недайвода, В.Г. Римар.С 43


Складання списку літератури в навчальних виданнях : посіб. для наук.-пед. працівників / В.О. Салов, О.Н. Нефедова, О.Н. Ільченко, В.В. Панченко, Т.О. Недайвода, В.Г. Римар ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2013. – 39 с.

Подано правила і приклади складання бібліографічного списку використаних і (або) рекомендованих джерел інформації в навчальних виданнях з урахуванням вимог чинних стандартів.

Охарактеризовано складові бібліографічних описів джерел інформації, застосування умовних розділових знаків і прийнятих скорочень.

Приклади складання опису джерел інформації в бібліографічному списку наведено у вигляді універсальної табличної схеми, що дає можливість унаочнити процес.

Видання стане в пригоді науково-педагогічним працівникам під час підготовки рукописів навчальної літератури.

УДК 374.14
ББК 22.379
 В.О. Салов, О.Н. Нефедова, О.Н. Ільченко, В.В. Панченко, Т.О. Недайвода, В.Г. Римар, 2013
 ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2013ЗМІСТ


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ……………………………………………...

5

2. СКЛАД І СТРУКТУРА ОПИСУ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

В БІБЛІОГРАФІЧНОМУ СПИСКУ ……………………………………

8


2.1. Заголовок …………………………………………………………

8

2.2. Загальна характеристика елементів бібліографічного опису ………………………………………………………………...…

8


2.2.1. Зона назви й відомостей про відповідальність …………..

11

2.2.2. Зона видання ………………………………………………..

12

2.2.3. Зона специфічних відомостей ……………………………..

13

2.2.4. Зона вихідних даних ……………………………………….

13

2.2.5. Зона фізичної характеристики …………………………….

13

2.2.6. Зона серії ……………………………………………………

14

2.2.7. Зона приміток ………………………………………………

14

2.2.8. Зона міжнародного стандартного номера (або його альтернативи) ………………………………..……………………

14


2.2.9. Особливості бібліографічного опису багатотомних і серійних видань ………………………….………………………..

14


2.2.10. Особливості аналітичного бібліографічного опису

15

2.2.11. Інші вимоги до опису джерел ……………………………

16

3. ПРИКЛАДИ СКЛАДАННЯ ОПИСІВ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ В БІБЛІОГРАФІЧНОМУ СПИСКУ……………………………………….

17


3.1. Однотомні видання ……………………………………………..

17

3.1.1. Видання із зазначенням автора (авторів) ………………..

17

3.1.2. Видання без зазначення автора …………………………...

20

3.1.3. Законодавчі матеріали …………………………………….

21

3.1.4. Стандарти ………………………………………………….

21

3.1.5. Методичні розробки ………………………………………

22

3.1.6. Патентні документи ……………………………………….

23

3.1.7. Автореферат дисертації ……………………………………

24

3.2. Багатотомне видання …………………………………………..

25

3.2.1. Документ у цілому ………………………………………...

25

3.2.2. Окрема частина видання ………………………………….

25

3.3. Депоновані наукові роботи …………………………………….

26

3.4. Неопубліковані документи ……………………………………

27

3.4.1. Звіти про науково-дослідну роботу ……………………….

27

3.4.2. Дисертації …………………………………………………

28

3.5. Образотворчі видання ………………………………………….

29

3.6. Картографічні видання ………………………………………...

29

3.7. Аудіовидання …………………………………………………….

30

3.8. Відеовидання …………………………………………………….

313.9. Електронні ресурси ……………………………………………..

31


3.9.1. Ресурси локального доступу ………………………………

31

3.9.2. Ресурси віддаленого доступу ……………………………..

32

3.10. Складові видань (аналітичний бібліографічний опис) …...

34

3.10.1. Розділ, підрозділ книги …………………………………..

34

3.10.2. Стаття в газеті ………………………………………….…

34

3.10.3. Стаття в журналі ………………………………………….

35

3.10.4. Стаття в збірнику …………………………………………

36

3.10.5. Тези доповідей у матеріалах конференцій, конгресів, форумів …………………………………………………………...

36


3.10.6. Статті на інформаційному порталі, в електронному журналі, опис сторінок сайту ……………………………………

37


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ …………………………………………………

39

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка