Уроку № Тема №3. Основи пожежної безпеки. Тема уроку: Протипожежний інструктаж та навчання з пожежної безпеки. Дата проведенняСкачати 151.99 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір151.99 Kb.
План уроку №___

Тема №3. Основи пожежної безпеки.

Тема уроку: Протипожежний інструктаж та навчання з пожежної безпеки.

Дата проведення:Група

Дата
Мета:


1. Навчальна - формування у учнів знань про пожежну безпеку, інструктування та навчання з пожежної безпеки;

2. Виховна –виховання у учнів відповідального відношення до пожежної безпеки;

3. Розвиваюча –вміти розрізняти інструктажі і терміни їх проведення.

Тип уроку: Урок засвоєння нового матеріалу.

Вид уроку: Урок – лекція.

Матеріально – технічне забезпечення уроку:

1. Плакати;

2. Стенди з пожежної безпеки;

3. Підручник «Охорона праці»
Хід уроку:

1. Організаційна частина – 3’

2. Повідомлення теми програми, її характеристика та теми програми – 5’.

3. Уявлення та осмислення нового матеріалу – 22’.

4. Закріплення матеріалу – 5’.

5. Підсумки -3’.

6. Домашнє завдання – 2’.

Вступ

За останні 5 років в Україні реєструється майже 41000 пожеж на рік. Кількість загиблих становить понад 200 осіб, серед них близько 150 дітей. Щодня трапляється біля 120 пожеж, під час яких гине 5 – 7 осіб та травмується 4. Збитки від пожеж складають близько 2,0 млрд. грн.. на рік.

Абсолютна більшість пожеж виникає безпосередньо з вини людей.

А що входить в поняття «Пожежна безпека»?

Пожежна безпека – це стан об’єкта, за якого виключається можливість пожежі. У разі виникнення пожежі вживаються необхідні заходи щодо усунення негативного впливу небезпечних факторів пожежі на людей, споруди і матеріальні цінності.

Протипожежні інструктажі:

З метою запобігання виникнення пожеж, їх поширення та для боротьби з ними всі працівники проходять інструктажі й навчання з пожежної безпеки за спеціальними програмами.Види протипожежних інструктажів:

1. Вступний інструктаж – проходять всі працівники при прийняті на роботу. Його проводить особа, відповідальна за протипожежну безпеку підприємства. При проведенні інструктажу працівники ознайомлюються з основними вимогами Закону України «Про пожежну безпеку», з встановленим на підприємстві протипожежним режимом, з найбільш пожежонебезпечними ділянками, де забороняється куріння, використовувати відкритий вогонь, з практичними діями у разі виникнення пожежі.2. Первинний інструктаж – його проводить керівник робіт з новоприйнятим працівником на робочому місці перед початком роботи, а також при переміщенні працівника з одного цеху до іншого, на іншу посаду, спеціальність або виробничу операцію.

Під час первинного інструктажу:

1. Ознайомлюють з пожежною безпекою цеху, ділянки, з правилами та інструкціями з пожежної безпеки;

2. Показують запасні виходи, оповіщувачі пожежної сигналізації, вогнегасники, засоби пожежогасіння.

3. Повторний інструктаж – його проводять безпосередньо в цеху 1 раз у півріччя на робочому місці за програмою первинного інструктажу.

4. Позаплановий інструктаж – проводиться при зміні технологічного процесу пожежної безпеки, використанні нових пожежонебезпечних матеріалів, при самозайманні, загоранні та пожежах.

5. Цільовий інструктаж - проводиться перед виконанням пожежонебезпечних робіт ( електрогазозварювальних, паяльних).
Навчання з пожежної безпеки.

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, проходять спеціальне навчання ( пожежно-технічний мінімум).

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, 1 раз на рік проходять перевірку знань з пожежної безпеки.

Закріплення:

1. Що входить в поняття «Пожежна безпека» ?.

2. Назвіть види протипожежних інструктажів ?.

3. Хто і коли проводить вступний інструктаж ?.Домашнє завдання:

1. Підручник “Основи охорони праці”, стор. 98-103.План уроку №___

Тема №3. Основи пожежної безпеки.

Тема уроку: Організаційні та технічні протипожежні заходи.

Дата проведення:Група
Дата
Мета:

1. Навчальна – формування у учнів знань з протипожежних заходів.

2. Виховна – виховання у учнів відповідального відношення до пожежної безпеки.

3. Розвиваюча – вміти правильно орієнтуватися в заходах пожежної безпеки.Тип уроку: Комбінований.

Вид уроку: Предметно – репродуктивний.

Матеріально – технічне забезпечення урока:

1. Плакати;

2. Підручник «Охорона праці».

Хід уроку:

1.Організаційна частина – 3’;

2. Повідомлення теми уроку –2’;

3. Виявлення знань у учнів з попередньої теми – 7’;

4. Уявлення та осмислення нового матеріалу – 21’;

5. Закріплення матеріалу – 5’;

6. Домашнє завдання -2’

Організаційні та технічні протипожежні заходи.

Пожежна безпека на об’єктах народного господарства забезпечуються організаційними, технічними заходами і протипожежним захистом.До організаційних заходів належать:

--- розробка правил, інструкцій, інструктажів з протипожежної безпеки;

--- організація інструктування і навчання працівників;

--- здійснення контролю за дотриманням встановленого протипожежного режиму всіма працівниками;

--- організація добровільних пожежних дружин та пожежотехнічних комісій;

--- щоденна перевірка протипожежного стану приміщень після закінчення роботи;

--- розробка і затвердження плану евакуації й порядку оповіщення людей на випадок виникнення пожежі;

--- дотримання належного протипожежного нагляду за об’єктами;

--- організація перевірки належного стану пожежної техніки та інвентарю.До технічних заходів належать:

--- дотримання пожежних норм, вимог та правил при влаштуванні будівель, споруд, складів;

--- підтримання у справному стані систем опалення, вентиляції, електрообладнання;

--- улаштування автоматичної пожежної сигналізації, систем автоматичного гасіння пожеж та пожежного водопостачання;

--- заборона використання обладнання, пристроїв, приміщень та інструментів, що не відповідають вимогам протипожежної безпеки;

--- правильна організація праці на робочих місцях з використанням пожежонебезпечних інструментів, приладів, технологічних установок.

Закріплення:

1.Що належить до організаційних протипожежних заходів?

2. Що належить до технічних протипожежних заходів?

Домашнє завдання: Стор. 101-102
План уроку №___

Тема №3. Основи пожежної безпеки.

Тема уроку: Вогнестійкість та вогнегасні речовини та матеріали.

Дата проведення:

Група


Дата

Мета:


1. Навчальна – формування у учнів знань о вогнестійкості матеріалів та вогнегасних речовин.

2. Виховна – виховання у учнів рішучості під час виникнення пожежі;

3. Розвиваюча – вміти правильно застосовувати вогнегасну речовину.

Тип уроку: Комбінований.

Вид уроку: Предметно – репродуктивний.

Матеріально – технічне забезпечення урока:

1. Плакати;

2. Стенди;

3. Кодокартки;

4. Підручник.

Хід уроку:

1.Організаційна частина -3’;

2. Виявлення знань з пожежної безпеки -5’:

-- Що входить в поняття «Пожежна безпека»?;

-- Що належить до організаційних протипожежних заходів?;

-- Назвати види протипожежних інструктажем;

-- Хто, де, і коли проводять первинний інструктаж з пожежної безпеки?.

3. Уявлення та осмислення нового матеріалу – 25’.

4. Закріплення -5’.

5. Домашнє завдання -2’.Вогнестійкість та вогнегасні речовини та матеріали.

Вогнестійкістьце здатність конструкцій, матеріалів затримувати поширення вогню. Вимірюється в годинах.

Усі будови і споруди за вогнестійкістю поділяються на 5 ступенів:-- 1-го ступеня – всі конструктивні елементи неспалимі, з високою межею вогнестійкості ( 1,5 – 3 год.);

--2-го ступеня – також неспалимі, але з меншою межею вогнестійкості ( 0,5 – 2,5 год.);

-- 3-го ступеня – будівлі, яки мають несучі конструкції неспалимі, а не несучі (міжповерхові й перекриття на горищі) – важко спалимі (0,25 – 2 год.);

--4-го ступеня – будівлі, які мають всі конструкції важко спалимі ( 0,25 – 0,5 год.);

-- 5-го ступеня – всі конструкції спалимі.
Вогнегасні речовини та матеріали.

1. Вода –можна гасити деревину, текстиль, пластмаси, папір. Забороняється гасити водою електроустановки під напругою, нафтопродукти, карбід кальцію, лаки, фарби, розчинники, цінні матеріали і устаткування.

2. Піна – тверді речовини, які можна гасити водою, легкозаймисті та горючі рідини. Не можна гасити електроустановки під напругою, натрій, калій ( виділяється вибухонебезпечний водень).

3. Вуглекислота – електричні двигуні, установки, що перебувають під напругою, горючі рідини. Не можна гасити матеріали, що тліють.

4. Порошок – електроустановки, що перебувають під напругою, лужні метали, речовини, які не можна гасити водою.

5. Пісок сухий – електроустановки, що перебувають під напругою,двигуни внутрішнього згоряння, різноманітні речовини, карбіди, паливо – мастильні матеріали.

6. Хладони – це галоїдні вуглеводні у вигляді дрібнодисперсних крапель – пожежі на електроустановках під напругою до 380 В, тверді речовини, карбіди, тліючі речовини.

7. Простирадла – азбестові, повстяні або брезентові.
Закріплення:

1. Що називається вогнестійкістю ?

2. Чого не можна гасити нафтопродукти водою ?

3. Якими речовинами можна гасити електроустановки під напругою ?


Домашнє завдання : Стор. 106 – 107, Стор. 109 – 112.

План уроку №___

Тема №3. Основи пожежної безпеки.

Тема уроку: Пожежна техніка для захисту об’єктів.

Мета:

1. Навчальна – формування знань у учнів про пожежну техніку;2. Виховна – виховання у учнів відповідальності і рішучості під час виникнення пожежі;

3. Розвиваюча – вміти правильно застосовувати вогнегасники.

Група
Дата

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

Вид уроку: Предметно – репродуктивний.

Матеріально – технічне забезпечення урока:

1. Плакати.

2. Кодокартки.

3. Стенди.

4. Вогнегасники.

5. Тести.


Хід уроку:

1. Організаційна частина – 2’;

2. Повідомлення теми та мети – 2’;

3. Уявлення та осмислення матеріалу урока –22’;

4. Закріплення – 10’;

5. Підсумки – 2’

6. Домашнє завдання – 2’.

Пожежна техніка для захисту об’єктів

Протипожежна автоматика:

Засоби протипожежної автоматики поділяють на дві основні групи:

1. Установки автоматичного пожежогасіння;

2. Установки автоматичної пожежної сигналізації.

Установки автоматичного пожежогасіння можуть бути:

1. Водяними;

2. Порошковими;

3. Пінними;

4. Газовими;

5. Хладоновими.

Для гасіння пожеж на підприємствах застосовують стаціонарні установки автоматичного пожежогасіння. Частіше водяні, а для збереження цінних матеріалів і устаткування застосовують порошкові, пінні, газові та хладонові.

Пожежна сигналізація.

Пожежна сигналізація використовується для виявлення і подачі сигналу про пожежу та виклику пожежних команд.

Основними елементами пожежної сигналізації вважають:

1. Повідомлювачі (сигнал тривоги про пожежу), які встановлюються всередині споруди або поза нею;

2. Повітряні або кабельні лінії, які з’єднують повідомлювачів з пожежною службою (найчастіше, це звичайний телефонний зв’язок за номером 101).

Повідомлювачі реагують на ознаки пожежі: дим, підвищення температури.

У випадку спрацювання пожежного повідомлювана від пожежі на пульті вмикається внутрішня світлова і звукова сигналізація «Тривога».

Пожежна техніка.

Пожежні засоби поділяються на такі:1. Пожежні машини – для виготовлення газу, піни, аерозольних сумішей, порошків, снігоподібної маси;

2. Пожежні автомобілі з використанням води;

3. Первинні засоби пожежогасіння – інвентар, вогнегасники, ящики з піском, бочки з водою, крани з пожежними рукавами;

4. Пожежну сигналізацію;

5. Установки автоматичного пожежогасіння.

Вогнегасники.

Вони бувають переносні чи пересувні.

Вогнегасники переносні:

1. Водяний (ВВ) –заправляється чистою водою або водою з домішками (мила, синтетичні розчинники, аміносульфати тощо) ;

2. Водопінний (ВВП) – використовується 5 – 6% - вий водяний розчин піноутворювача. Застосовується для гасіння твердих речовин.
3. Вуглекислотний (ВВК – 2, ВВК -5) . При відкривання вентиля зріджена вуглекислота викидається з балона, випаровується, сильно охолоджується до -700 С і виходить у вигляді снігу. Довжина струменя – 2 – 3 м, термін дії – 30 – 40 сек.

Застосовується в електроустановках під напругою.

Щоб запобігти обмороженню, не можна доторкатися до розтруба оголеними частинами тіла.

4. Порошковий (ВП – 5Б). Заряджається спеціальним порошком білого кольору під тиском 15 МПа, термін дії -30 сек.

Застосовується для гасіння твердих речовин, лужних металів, електроустановок під напругою, приміщень лабораторій, архівів, музеїв, складів.5. Водопінний аерозольний (ВВПА) – створює аерозольний струмінь, що складається з дрібнодисперсних крапель. Застосовується для гасіння електроустановок з напругою до 380 В, твердих речовин, металів, карбідів.

Цифра після позначення типу вогнегасника означає масу вогнегасної речовини у кілограмах, що міститься у його корпусі. (у ВВПА – грамах).

Ручний пожежний інвентар – застосовують для розкривання і розбирання конструкцій та проведення аварійно – рятувальних робіт під час гасіння пожежі. До нього належать – ломи, гаки, сокири, лопати, відра, вогнегасники.
Закріплення:

1. Якими вогнегасниками можна гасити електроустановки під напругою ?.

2. З якою метою застосовують порошкові вогнегасники у музеях, архівах, лабораторіях ?

3. Що вказують цифри після позначення типу вогнегасника?4.Виконання завдання по тестам.

Домашнє завдання – Стор. 106 – 120.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка