Урок вивчення нового матеріалуСкачати 254.64 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір254.64 Kb.
Урок 1.

Тема. Життєвий і творчий шлях Уласа Самчука. Авторське “Я” письменника на сторінках спогадів. Публіцистика. Стаття “Нарід чи чернь”.

Мета. Познайомити учнів з життєвим і творчим шляхом У. Самчука. Звернути увагу на основні етапи життєвого шляху У. Самчука; особливості світобачення та світовідчуття письменника; ознайомити з тематикою творів письменника та проблематикою їх. Звернути увагу на зміст понять “духовний світ”, “публіцистика”, “роман-епопея”; застосувати алгоритм визначення цілей уроку , рефлексії , оцінювання.

– вчити учнів формувати власне бачення , творчого обличчя митця, піднятих проблем; удосконалювати вміння аналізуватипубліцистичну статтю; визначати власні актуальні цілі, які будуть досягатись під час вивчення теми;

– виховувати любов до українського художнього слова, інтерес до творчості У.Самчука, почуття патріотизму, відповідальності, громадянського обов’язку.

Обладнання : Портрет письменника , виставка творів У.Самчука, диск “Програмно- методичний комплекс. Українська література. 11 клас.”

Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.

Методи, прийоми і форми роботи: Лекції учителя, продлемно пошукова бесіда.

Випереджуючі завдання: 1. Підготувати характеристаку Уласа Самчука за автобіографічними творами, його світобачення, світосприйняття.

Хід уроку


І Організація класу.

ІІ Оголошення теми, завдань уроку. 1. Ім’я Гомера відоме усьому світові. Уславив він себе створенням двох епічних поем – “Іліади” та “Одісеї”. Із тих давніх часів співців, які створювали величні полотна, так і називають гомерами.

В плеяді українських письменників “українським Томером” називають Уласа Самчука. До вивчення творчості якого ми приступаємо сьогодні.

На вивчення творчості Уласа Самчука відведено 3 години. Відповідно до вимог програми визначено перелік знань і вмінь, якими ви маєте оволодіти, а також складено контрольні запитання та завдання, які, думається, допоможуть вам успішно справитися із зовнішнім незалежним оцінюванням.

(Використовується програмно-методичний комплекс навчального призначення “Українська література. 11 клас. Урок “Улас Самчук – вивчення творчості: файли1;2)

Перегляд . Визначення учнями стратегічних цілей до вивчення цілої теми. 1. Завдання: Визначіться з очікуваним и результатами від уроків та власними актуальними цілями , які будуть досягатися під час вивчення теми.

(Учні записують очікувані результати на окремих листках, прикріплюють до дошки. На інших уроках з вивчення творчості У.Самчука очікувані результати від кожного окремого уроку дописують до цього ж аркуша, що дасть змогу на останньому 3-му уроці підвести підсумки, відрефлексувати досягнення).

ІІІ Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеруалу. 1. Лекція вчителя про життєвий і творчий шлях Уласа Самчука.

 • На дошці – портрет У. Самчука і його слова “ Я тому письменник , що відчуваю обов’язок перед народом”.

 • На окремому аркуші паперу виготовлено хронологічну таблицю життєвого шляху, прикріплено до дошки.ЛІТОПИС ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ УЛАСА САМЧУКА


(додаток 1)
Лекція вчителя про життєвий і творчий шлях Уласа Самчука за планом.

(Учні переписують у зошити заздалегідь записаний на дошці план.)План

 1. Селянська родина Уласа Самчука.

 2. Початок навчання письменника в Російській імперії, продов­
  ження — в Українській державі, закінчення — у Речі Поспо­
  литій (Польщі).

 3. Служба в польській армії, еміграція до Німеччини.

 4. Навчання у Празі, видання першої книги.

 5. Написання роману «Марія» (1934 р.).

 6. Друга світова війна і проголошення ОУН у 1941 році Українсь­
  кої Самостійної Держави.

 7. Шлях на Захід.

 8. Активна участь письменника у створенні в 1945 році об'єднан­
  ня українських письменників-емігрантів МУР (Мистецький
  Український Рух).

 9. Переїзд до Канади, де У. Самчук помер 9 липня 1987 року.

(Учні слухають лекцію вчителя і занотовують у зошити основні положення)
Використати уривки з автобіографічних творів У.Самчука.

 • “Народився під час війни , виріс під час війни, зрів під час війни. Одинадцять років війни і революції, 15 років вигнання , 14 миру. Польська, німецька, модярська в’язниці. Тричі нелегальний перехід кордону . Свідок повстання України, Польщі, Чехословаччини, Карпатської України, Протекторату, Генерального Губернаторства, Райхкомісаріату України, Другого Рейху, Третього Рейху. Свідок їх упадку. Свідок двох найбільших воєн світу. Царі, королі, імператори, президенти, дктатори Муссолі, Гітлер, Сталін. Голод 1932-33 , концентраційні табори… У вічне вигнання”.

 • “Мої спогади розсипані по світі, яле їх концентрація все ще у Дермані…”

 • “Дермань! Знаєте ви , що таке Дермань? Ні , сказав би Гоголь. Ви не знаєте, що таке Дермань. Це дуже простора і дуже барвисте казка. Вже здалека розгортається вона цілими милями вправо і вліво. Вже здалека виринають у зелені , то знову зникають у золоті хрести її церков. Вже здалека цілими натовпами пруться зо всіх сторін краєвиди, і горе Вам, чоловіче, коли Ви не митець, не поет, або, принаймні, звичайнийфотоаматор з будь-яким “Кодаком”… Все то кидається на всіх, ніби зграя звірів. І хоч-не-хоч, - «Ви здаєтесь. Зупиняєтесь, знімаєте капелюха й вітаєте цю царицю волинських сіл…»

 • «Я був типовим волинським селюком і провінціалом»

Протягом лекції використовуються відеоматеріали програмно-методичного комплексу «Українська література» 11 клас (Урок «Улас Самчук - вивчення творчості. Файл 3. Розділи: «Предки», «Природа», «Освіта і самоосвіта», «Історія».Демонструється відео із зображеннями експонатів музею Уласа Самчука)

2. Публіцистика. Стаття «Нарід чи чернь».

- Вчитель. – Коли, в які часи забули ми наше ім’я – українці? Коли перетворилися у «хохлів» і «малоросів»? Може, тоді, коли заборонялися наша мова і культура, чи тоді, коли закривалися школи, чи коли була знищена Січ?.. Чи вже у ближчі часи, коли повезли українців у спецпереселенських вагонах на Північ і Далекий Схід? А чи може тоді, коли перемішувались народи і мови на величезних новобудовах?..

«Хто ми? Нарід чи чернь? Нація чи маса?..» - тривожно звучать питання у статті Уласа Самчука.

- Коментоване читання статті «Нарід чи чернь».

- Аналіз статті:

- Коли була написана і де надрукована ця стаття?

Вчитель. Автор цієї статті довгі роки жив далеко від рідної землі, але доля батьківщини завжди хвилювала його. Улас Самчук пояснює, чому він не може назвати українців народом. «Чому? Бо ми не переконані внутрішньо, що весь той людський матеріал… вповні і незастережно заслуговує на назву нарід. Ми не усвідомлюємо в собі двох дуже важливих і основних елементів: людську гідність і національну свідомість, а без цього ми просто маса, населення, людський матеріал, який заповнює будинки і вулиці наших міст».

- Які питання ставить Улас Самчук перед своїми сучасниками?

- Які питання, на вашу думку, залишив У.Самчук нам?

- Чи можна людську свідомість, яка ґрунтується на загальнолюдських моральних принципах, замінять будь-чим іншим? Що тоді буває?

- Як автор трактує поняття національної свідомості? Чи залишилось це питання актуальним сьогодні? Як ви це бачите?

- Що, на думку У.Самчука, має об’єднати українців?

- Кого У.Самчук називає юрбою. Які її ознаки?

- Чи означає ця стаття, що У.Самчук закликає до того, аби відкинути всі надбання російської і світової культури, літератури? (Треба пам’ятати слова Т.Шевченка «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь».

3.Дайте детальну характеристику збірним образам статті.

Нарід: Чернь:

1…. 1….

2…. 2….


3…. 3….


ІV.Закріплення

1.Заповнити кожен з розділів узагальнюючої таблиці життя і творчості У.Самчука. Самостійна робота з індивідуальними картками-таблицями.

І. ІІ ІІІ ІV V

Письменник. Геграфія життя Проблеми Афоризм від Образи, Сфера діяльності підняті у творах. митця. Асоціації

Літературні смаки.
2.Обговорення змісту таблиць ( бесіда, обмін думками, ідеями).

3.Оцінка відповідності досягнутого рівня очікуваним результатам, визначеним на початку уроку, рефлексія досягнутого.

4.Підсумкова бесіда. Оцінка роботи на уроці.

Домашнє завдання. Повторити біографію У.Самчука, прочитати роман «Марія».

Урок 2

Конспект урокуУкраїнська література

11 клас


Тема: Улас Самчук. Роман “Марія” – перший в українській літературі

художній твір про насильницьку колективізацію, нещадне

винищення трудівників села, страшний голодомор в Україні.Добро і зло на сторінках роману.

Мета: - Продовжити знайомство з життєвим і творчим шляхом видатного письменника сучасності, “українського Гомера XX століття”. У.Самчуком. Розпочати роботу над романом “Марія”. Допомогти учням осягнути духовний світ персонажів, створити на основі художнього матеріалу узагальнений образ свідомого українця; розкрити долю українського села в нещадних жорнах більшовицької колективізації.

- Розвивати вміння аналізувати художній образ;

- Формувати в учнів національну самосвідомість, духовність.

Обладнання:

Портрет письменника, роман “Марія”, карта України,фрагмент,ілюстрації – дитячі малюнки “Голодомор”,запис “Аве Марія”, “Реквієм”, відеосюжет.

Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.

Форма уроку: урок-філософське дослідження.

Методи, прийоми і форми роботи: розповідь учителя, проблемно-пошукова

бесіда, аналіз, словесне малювання,

робота в групах.

Випереджуючі завдання:

1.Прочитати роман “Марія”

2. Підготувати історичну довідку «Соціально – економічна ситуація в Україні напередодні голодомору »Хід уроку.

І.Організаційно – вступна частина.

Портрет автора.

«Я не тому письменник українського народу, що

вмію писати. Я тому письменник, що відчуваю

обов’язок перед народом. Бог вложив в мої руки

перо. Хай буде дозволено мені використати

його для доброго, для потрібного.»

Улас Самчук


Уласа Самчука називають одним із найвизначніших письменників сучасності. У своїх романах, повістях, оповіданнях, нарисах він майстерно відобразив нашу багатогранну історію, явив світу багатство і красу українського образного слова.

Його знають скрізь, у різних країнах світу, де живуть українці. Невідомим він залишався для нас. На теренах отчого краю його твори були суворо заборонені. Зі здобуттям Україною незалежності, з переосмисленням національної культурної спадщини з позицій вічних людських цінностей, його твори лиш тепер повертаються в Україну. А з ними – і його щира, небайдужа душа, і його, Самчукова, велика нетлінна любов до краю, що дав йому життя, та не дав щастя, до краю, яким снив, марив, а був розлучений з ним навічно. • Об’єднання учнів у 3 групи (учням пропонуються малюнки – символи «соняшник» - символічна квітка України, яку оберуть оптимісти, «вербова гілочка» - символ України, яку оберуть учні схильні до роздумів, заглиблення в себе, «жар – калина» - символ України, яку оберуть запальні, діяльнісні натури)

 • Прийняття правил роботи в групах.(Наприклад: - говорити по черзі, не перебирати, бути активними і т.д.)

ІІ. Оголошення теми, завдань уроку


 • Очікувані результати (осмислення завдань уроку, запис маркерами на аркушах очікуваних результатів, вивісити на дошці)

Проблемне питання уроку: “Трагедія сім’ї Марії є трагедією однієї родини і носить суб’єктивний характер чи ні? ”


ІІІ. Актуалізація та корекція опорних знань.

Для того, аби наша робота була плідною, пропонує пригадати деякі відомості з літератури, які стануть нам у пригоді сьогодні.

1.Індивідуальна робота.

Заповніть дві перші графи узагальнюючої таблиці “Життя і творчість У.Самчука”

2.Тест-експрес “Закінчити речення”

- Автобіографічний твір, це твір..(в якому автор використовує факти з власного життя , власний життєвий досвід)

- Повість –прозовий жанр…(описово – оповідного характеру, в якому життя подається у вигляді ряду епізодів життя героїв, середня епічна форма, яка показує етап життя героїв)

- Діаспора – це… (розселення певного народу (етнічної єдності) в світі. При цьому ними визнається належність до національної спільноти, Батьківщини)


 • Проза –(від латинського prosa – вільна мова) –…(всі види невіршовано організованої мови).


ІV.Виклад нового матеріалу.

1. Для того, щоб глибше зрозуміти творчість письменника, поповнимо наші знання відомостями з теорії літератури:

Роман – хроніка, агіографія, вітаїзм, (визначення термінів прикріплені на дошці)

2.Вчитель.Роман «Марія» написано у 1934 році..

Щодо жанру цього твору існує кілька думок: одні називають «Марію» повістю – хронікою, інші – романом.


 • А яка ваша думка? Обґрунтуйте її. (Має всі ознаки роману: охоплено великий відрізок часу (71 рік 11 місяців) зображено велику галерею героїв, розповідається про важливі і складні процеси. За Фомою - це твір – хроніка, оскільки з максимальною достовірністю відображає події не тільки життя Марії…

3.Історична довідка.

Аби глибше зрозуміти трагізм роману, або ми змогли відчути тойдушевний та фізичний біль, що його переживали Самчукові герої, ми повинні дати слово історії, перенестись у далекі роки XIX століття і відновити в пам’яті ті життєві реалії, в яких жив народ.

Серед розмаїття подій XX століття силою величезного смутку і скорботи в серцях мільйонів людей , величезним болем, як невиліковна рана , нагадує про себе страшна подія – голодомор в Україні 1932 – 1933 років.

Які ж його передумови та причини?

З 1927 року радянською владою на чолі з генсеком Йосипом Сталіном взято курс на колективізацію селянського землекористування .Переходом до політики суспільної колективізації 1929 року покладено початок кардинальним змінам у сільському господарстві . Селян почали насильно заганяти до колгоспів. Цей процес викликав протидію з боку заможних селян, які отримали назву «куркулі». Розпочалась ліквідація куркульства як класу; протягом 1930 року з України було реструкторизовано на користь держави понад 200000 селянських господарств і депортовано мільйони українців.

Уже за зиму 1931 – 1932 років українське село було знекровлене, обідране продзаготівлями.

З 1 листопада 1932 року по 1 лютого проводиться повальна конфіскація хлібних та продовольчих запасів.

В Українських селах лютує штучно створений владою голодомор жахливих масштабів…

Сьогодні голодомор 1932 – 1933 рр. називають геноцидом українського народу.

Бесіда

 • Отже, чому голодомор став можливим у країні , що звалась житницею Європи?

 • Чому кістлява рука голоду була спрямована саме на українського селянина?

4. Аналіз роману.

Завдання групам:

1гр. «Соняшники» - в ході бесіди, окресліть ті філософські питання, над якими твір спонукає задуматися читача.

2 гр. «Вербонька» - які образи – символи втілюють ідею роману?

3 гр. «Калина» - які життєві компетенції ви здобули , працюючи над романом.

(Забезпечення учнів груп маркерами та аркушами формату А4 )


Бесіда за сюжетом роману

 • З яких частин складається роман?(Книга про народження Марії. Книга днів Марії. Книга про хліб.)

 • Які етапи проходить Марія на своєму життєвому шляху? До якого висновку спонукає назва І розділу «Книга про народження Марії»? (Поява на світ, сирітство; розквіт у праці на землі, у материнстві; похо­рон трьох дітей, народжених від нелюбого чоловіка Гната, і спроба по­вернути долю, прощення Гнатом усіх заподіяних Марією кривд і шлях Марії до нової сім'ї. Гнат читає оповідання про черницю, яку занапасти­ла зрада найдорожчої людини: «Не може бути ніколи пізно, коли йде про спасіння живої душі,— відповів Божий посланець». Це шлях, яким пройшла звичайна жінка Марія, щоб вийти з нього загартованою для життя і для спасіння «живих душ», як то сталося з Дівою Марією. Вона народилася не тільки фізично, але й духовно).

 • Чи можна вважати другу книгу — «Книгу днів Марії» — книгою про Марію-Спасительку? Доведіть це за допомогою тексту.
  (Врятувала Корнія від ледарства і москальщини у поведінці, повернула його до землі; врятувала Корнієве господарство від занепаду; врятувала Гната від тюрми за підпал її будинку, зрозумівши і простивши його; дає можливість отямитися осатанілому Максимові, терплячи його збиткування)

 • Чому третя частина носить назву «Книга про хліб»? (Тому що друга частина закінчується словами:«Дні Марії скінчили­ся. Сонце так само сходило і заходило. Але знаки на сході все більше і більше вказували на ближнього. Йшов, ступав і перемагав жорстокий дух руїни, і не було йому спину, бо ані Корній, ні Марія, ні сотні, тисячі Корніїв і Марії не знали і не могли знати, що близиться їх занепад, їх кінець». Далі йде безлад, порушено сталий лад життя, брат постає на брата, син — проти батька й матері, а земля по коліна в крові. І увесь сенс життя звужується до жадання хліба, бодай для вми­раючої з голоду онучки, для збожеволілої дочки. Хліб став не тільки символом, але й еквівалентом життя)

 • Яку роль у романі відіграють портрети, ліричні відступи? (Портрет відбиває не тільки характер, але й еволюцію його, душевний стан героя (різні портрети Марії, зміни у зовнішності Максима, що стріляє в образ, портрети Корнія молодого і Корнія - матроса, Корнія - хазяїна тощо). Наявність групового портрета (військо червоноармійців, «рєбята», що псують покоси Марії, мішочники). Ліричні відступи ви­світлюють позицію автора, що дає свій коментар подіям і образам)

 • З якими народними звичаями ви зустрілися у романі?( Колядка, Великдень, заручини, весілля, закладини нової хати).

Узагальнення за змістом роману

 • Отже, як кожен з вас зрозумів роман? Що автор хотів сказати світові, своїм сучасникам і грядущим поколінням?

 • Познайомте, будь ласка, клас зі своїми досягненнями. Один учень з групи виступає з повідомленням.Члени групи доповнюють, за потреби, виступ товариша.

Робота з текстом.

Вчитель Щоб глибше осягнули глибину образів роману, відчути бездонну тугу за сплюндрованою, занапащеною рідною землею, за обездоленим народом, попрацюємо з текстом твору, проведемо експрес – аналіз вибраних уривків.

Робота в групах

1 група. Із запропонованого уривка випишіть ланцюжок слів, якими автор називає більшовиків.

(Хрестоматія , 11 клас , ст..366 – 367) • Який символічний образ-узагальнення постає перед читачами?

(Кіннотники, вершники, люди, «ребата»,злодії, татари , гариштанти, грабіжники)(Символічний образ: більшовик – це ворог - татарин)

 • Як поставились селяни до бажання більшовиків зробити усіх рівними? Невже така погана негуманна ідея?

Рефлексія - Що засуджував У.Самчук?

- Чи були інші шляхи у нової влади?2 група:

- Зачитайте монолог Корнія (ст..370.Хрестоматія)Знайдіть відповіді на такі питання:

- Що змінило Корнія, який колись був матросом, що не бажав робити на землі, любив випити, закинути міцне слово, дивився на життя як на щось минуче, чому він нічим не зобов’язаний?

(Земля, праця на землі, яка робить хлібороба філософом, мудрецем, бо він знає ціну всьому, до чого докладе рук ) • Яку проблему, гостру для 30 – х років, автор підіймає у цім монолозі? (Проблему кулака як суспільного прошарку)

3 група:

Які проблеми ставить і розв’язує автор, зображуючи відносини між членами сім’ї Марії? • Аналізуючи життя Марії з Гнатом і Корнієм, яких висновків доходимо?

 • Знайдіть і зачитайте сцену, яка показує моральне звиродніння Максима?(Виганяє батьків з рідної хати, публікація в газеті статті зречення батьків-куркулів і брата – ворога радянської влади)

Виступи з повідомленнями

Метод «Прес - технологія» ( Внутрішнє і зовнішнє коло. Виступ, доповнення, міркування іншої групи)VІ. Закріплення.

Питання для обговорення. Чому роман-хроніку “Марія” називають вітаїстичним твором?

Метод “Прес-технологія”

Одна група в середньому колі, інша – в зовнішньому.1 група.аргументує свої думки “Я вважаю, що…”

Обґрунтування.

Приклад.

Висновок.

2 група.

Висловлюють свою згоду чи незгоду з висловленою думкою.

Аргументуйте свій вибір.

Потім групи міняються місцями.

Третя група працює над складанням схеми образів роману.

(Складіть схематично систему образів роману, врахувавши позитивні та негативні сторони, визначивши точки перетину доль, інтересів.)

Колективний захист. Метод “Вільний мікрофон”. Рефлексія.


 • Проведення паралелей із сучасністю. Актуальність роману, теми.

VІІ. Підсумок уроку.

На сьогоднішньому уроці ми розглянули багато проблем, перед нами пройшли життєві долі героїв, розкрились їх серця, разом з ними ми пірнули на саме дно людських пороків, людського розпачу, безнадії, разом з ними зводили очі до небес в надії знайти відповідь на відвічні людські питання. У наші серця перелилась їх свята любов, яка навіть у смерті дає початок новому життю. 1. Заповнення узагальнюючої таблиці за творчістю Уласа Самчука (індивідуальна робота) Додаток 1

 2. На завершення нашої розмови хотілося б, аби ви почули цю поезію (читаєтьсяч під запис “Аве Марія”)

Уласові Самчукові

Не так уже й багато на Землі – тих іскор Божих творчого горіння.

Сяйне одна чи дві на покоління метеоритним спалахом в імлі…

Яке блаженство і який то біль – людської пристрасті терпке причастя…

Але чи є, скажіть, великим щастям творить щедроти у краю рабів!

Віншують нобелістів королі, у троннім залі – урочисті речі, та не тобі.

У тебе – хрест предтечі лауреатів вільної землі.


 • Оцінка діяльності учнів на уроці. Мотивація (залучення учнів до взаємооцінювання, самооцінювання). Робота з індивідуальними картками самооцінювання.

Домашнє завдання:

І. Аналіз роману. Підібрати цитати до характеристики героїв.

ІІ. Уявіть, що ви проводите засідання літературної світлиці, на якому присутній У. Самчук. Підготуйте запитання автору за романом “Марія”, які б могли висвітлити авторське ставлення до героїв, проблем, піднятих в романі.

Урок 3.


Тема. Трагедія України.»Марія».Зречення народної моралі – причина духовної

загибелі особистості. Більшовицька система очима Уласа Самчука.

Образи роману, їх символізм. Віра письменника в незнищенність

українського народу.

Мета. - Продовжити роботу над романом «Марія», зокрема розглянути точку

зору автора на причини поразки визвольних змагань українського народу,

на те, до чого веде зречення народної моралі. Звернути увагу на оцінку

більшовицької системи У.Самчуком. Дати характеристику узагальненому

образу свідомого українця; характеризувати символіку образів роману з

позиції загальнолюдської моралі.українській літературі; формулювати власне ставлення до письменника, його творів, героїв; розвивати навички оцінювання твору з точки зору сучасного життя, визначати його актуальність. Удосконалювати вміння само оцінювання, вміння оцінити відповідність досягнутого рівня очікуваним результатом. Аргументувати свої відповіді, думки, свій вибір.

Виховувати в учнів вітаїстичні погляди на життя, бажання активно творити його , втілюючи сутність філософської системи духовності українського народу.

Обладнання: роман «Марія», ілюстрації до теми «Голодомор», запис «Аве Марія»,

диск «Програмно-методичний комплекс» Українська література

11клас.

Тип уроку, комбінований з елементами диспуту, філософських узагальнень,колективних досліджень.

Методи, прийоми і форми роботи: розповідь учителя, проблемно-пошукова бесіда, дискусія.

Випереджуючі завдання. За вивченим скласти декілька питань, які б, на Вашу думку, можна було б використати при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

Хід уроку

І. Організація класу

ІІ Актуалізація опорних знань учнів.

1).Перегляд в зошитах виписаних цитат до характеристики героїв (виконання домашнього завдання).

2).Уявіть, що ми на засіданні літературної світлиці. На ньому присутній Улас Самчук.

Задайте йому запитання, які б могли висвітлити авторське ставлення до героїв, проблем, піднятих у романі «Марія». ( перевірка виконання домашнього завдання).

3. Літературний бліц-диктант.

(Мета – повторити основні відомості за сюжетом роману «Марія», які використовуватимуться на уроці.)


 1. Жанр твору «Марія» ( агіографічний роман-хроніка)

 2. Твір присвячений…(Матерям, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933»)

 3. Образ головної героїні…(Марії)… підноситься до таких символічних узагальнень…(Символ Божої Матері, символ матері-України).

 4. Марія прожила …(71 рік 11 місяців)

 5. Роман «Марія» написано…(в 1933 році).

 6. Назвати визначальні риси характеру образу Марії (сильна, внутрішньо самодостатня, завзята, борець за існування).

 7. З яких книг складається роман «Марія» («Книга про народження Марії», «Книга днів Марії», «Книга про хліб»).

ІІІ. Повідомлення теми, завдань уроку.

1.Осмислення завдань уроку, визначення очікуваних результатів. ( запис маркерами на аркушах, прикріплення їх до дошки).

2.Колективна постановка проблемного питання уроку. (обговорення, визначення ключових питань, формулювання проблеми уроку.)

Наприклад. Що, на думку Уласа Самчука, перешкоджає утвердженню української ідеї?(Низький рівень національної самосвідомості).

Як цю проблему У.Самчук трактує у своїй творчості ?(Запис проблеми на дошці).
ІV Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.
1. Роман «Марія» дає нам змогу побачити і пережити події тієї, для нас вже далекої, епохи і зробити власні висновки. Цей твір не просто розкриває перед нами життя однієї людини, сім’ї, села, показує трагедію цілої країни, але й застерігає: не можна бути аполітичним, не мати національної свідомості.

2. Бесіда. (настанова учням : думки, висновки обґрунтувати – цитатами з твору.)

- В чому автор вбачає трагедію України?

Що стало причиною того, що на одвічній зелені хліборобів запанувало зло, голод?

3.Вчитель. Тож до яких висновків спонукає нас твір.

Робота в парах. Складіть перелік причин трагедії України.

а) Втрата національної свідомості, національної самоідентифікації.

б) Зречення народної моралі.

в) Нівелювання сім’ї, сімейних відносин.

г) Винищення українського селянства, що було носієм духовних цінностей народу.

4 Вчитель. Для виконання наступного завдання, об’єднайтесь в групи.

1 група. Розкрийте етапи падіння Максима Перепутька , як особистості.

- Чи це був типовий образ, який відбивав процеси в тодішньому українському суспільстві , чині. – Приведіть приклади близьких чи тотожних образів.

2 група. Складіть схему символічних образів роману, визначте носіями , яких ідей , яких філософських категорій вини є.

Марія Корній Гнат Максим

образ матері образ шукача образ терпіння, образ зла

образ Божої Матері образ хлібороба чекання, образ батькопродавця,

образ України образ пророка, образ іуди,

образ берегині хранителя і образ бур’яну

проповідника

вічних істин

3. група. Дайте характеристику узагальненому образу свідомого українця, який постає зі сторін роману.Марія Надія

Корній Свідомий Архип

українецьГнат Лаврін

Віра письменника

в незнищенність народу

5.Виступи членів груп з повідомленнями про результати роботи.

6. З якими літературними творами, літературними образами перегукується роман? (Метод - колективне дослідження)

Висновок. Роман «Марія» тематично перекликається з творами письменників доби Розстріляного Відродження.

Змалюванням образів перегукується з Біблією, з творами.

Т. Шевченка, І.Франка, М.Гоголя та ін.

V. Закріплення вивченого.

1. Робота над узагальнюючою таблицею за творчістю У.Самчука(індивідуально)

Мета: систематизувати і узагальнити вивчене, підготуватись до виступу «У.Самчук і його роман «Марія»! Чим вони близькі нам сьогодні?

2. Виступ 2-3 учнів. (рецензія на виступ товаришів)

3. Уявіть , що ви – укладачі тестів ЗНО з української літератури. Підберіть кілька питань за романом , які важко було б запропонувати абітурієнтам. ( демонстрація 2 файлу з відеоуроку «Улас Самчук – життя і творчість»)

VІ. Рефлекційно-оцінювальний етап.

1. Підсумкове слово вчителя

Закінчується урок.

Спробуймо оглянутись і відповісти на запитання : який його результат ? • Чи досягли ми мети?

 • Чи допоміг цей урок дати вам відповідь на те проблемне питання , яке ми поставили на початку уроку? (Учні дають відповідь на проблемне питання , озвучують свої варіанти.

 • Чи здійснились ваші очікувані результати? (Відповіді учнів з обґрунтуванням)

Продовжте речення :

Після цього уроку я розумію…

2.Оцінка діяльності учнів на уроці • Самооцінка (за індивідуальними картками)

 • Корекція самооцінки вчителя.

3. Домашнє завдання (на вибір).

1. Написати творчу роботу на тему:

«Життя і кров , а не сюжет і тему

Він залишив на білих сторінках –

І слів його не обернуть на прах».

2. Скласти тези до усного виступу

Чим актуальний роман «Марії» сьогодні?

Урок літератури рідного краю


6 клас

Тема: Спиридон Черкасенко – син Новобужжя.

Життя та творчість. “Безпритульні” – твір,

присвячений “дітям праці, нужди і

горя”.

Навчальна мета: продовжити знайомство учнів з


письменниками рідного краю,

зокрема з творчістю С.Черкасенка;

познайомити школярів з

біографічними

відомостями митця, місцем “малої

прози”


письменника в творчому доробку;

допомогти учням зрозуміти

гуманістичну ідею

оповідання “Безпритульні”.Розвиваюча мета: розвивати пізнавальну діяльність

учнів, ініціативу,

вміння співпрацювати.

Виховна мета: виховувати в учнів інтерес до

творчості письменника-

земляка С.Черкасенка.Виховувати

почуття


співпереживання, відповідальності.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань в технології

інтерактивного навчання.Обладнання: посібник-хрестоматія “Література

рідного краю”, портрет письменника, карта України, маркери, ватман.
Епіграф уроку: Я – вгорі, я – на дзвіниці!

Я – на варті, - стережу!


Серце маю я із криці,

Як ударю – розбуджу!Хід уроку

І.Організація класу.

Перевірка готовності робочого місця.

Ознайомлення (оглядове) з наочністю, яку буде використано на

уроці.

ІІ.Актуалізація опорних знань.

Літературознавча розминка.

Тестова перевірка знань, які учні мають використовувати на уроці.

1)Оповідання це а)великий за обсягом епічний твір, в

якому багато героїв.

б)віршований твір.

в)невеликий за обсягом епічний твір,

який охоплює невеликий проміжок

часу, має невелику кількість

персонажів.

2)Антитеза – це а)художнє означення.

б)протиставлення

в)перебільшення

3)Сюжет – це а)побудова твору

б)перебіг подій твору

в)зав’язка

4)епічний тві – це а)поезія

б)п’єса


в)твір, в основі якого лежить розповідь

5)кульмінація – це а)найвища точка в розвитку подій

б)розвиток дії

в)експозиція

6)епітет - це а)художнє означення

б)переносне значення слова

в)художнє применшення.

Ш. Повідомлення теми, завдань уроку.

— Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні на уроці літератури рідного краю ми детальніше познайомимось з творчістю нашого земляка С. Черкасенка, звернемо увагу на основні віхи його життя, гуманістичний світогляд митця. Познайомимось з оповіданням «Безпритульні». Удосконалюватимемо вміння розуміти та аналізувати художній твір, визначати проблеми, піднятті автором, їх актуальність сьогодні. Удосконалюватимемо вміння, розуміти та аналізувати художній твір, визначати проблеми, підняті автором, їх актуальність сьогодні.

— Об'єднання в групи. Спосіб «Хто я»

Вчитель. Для того, аби об'єднатись в групи, ви повинні спочатку зануритись в себе і визначити, хто ви більше - романтик чи реаліст, тобто з'ясувати, з яких позицій дивитеся на світ, як сприймаєте життя. А тепер всі стаємо в коло, кожен по черзі говорить свою фразу-код, яка починається словами: «Я — романтик...», або «Я реаліст...» (і пояснюєте, чому). Наприклад, «Я - романтик, бо для мене сонце просинається», або «Я - реаліст, бо для мене сонце сходить» і т.д.

Ви самі визначили, свою приналежність до тієї чи іншої групи, то ж займіть свої місця (в класі відведено місце для різних груп. В центрі - зона для висловлювання думок «Прошу слова»).

Прийняття правил роботи в малих групах

• Говорити по черзі, не перебивати

* Бути активним

Настанова групам перед початком роботи.

«Романтикам» Ви - романтики. Вас захоплює незвідане, пригоди, цікаві деталі. Цікавить загадка людської душі, духовність. Ви - вірите в краще. Ви створюєте мрію, ідеал.

«Реалістам» Ви — реалісти. Ваші сильні сторони — аналітичне мислення, практична оцінка ситуації, ви вмієте бачити явище, те, що його спричинило, і що воно породить. Ви вмієте сплановувати, скоригувати, передбачити дійсність, перетворити мрію в дійсність.

Очікуванні результати (записуються на аркуші, вивішуються на дошці)
IV. Сприйняття учнями навчального матеріалу.

/. Коло ідей «Познайом з письменником» (інтерактив)

— Кожна група одержує завдання представити письменника (Інтерв'ю з письменником) Рольова гра «Романтики» (Формування світогляду п-ка, переконань, ідейна спрямованість творчості) Повідомлення учня. «Реалісти» (Віхи життєвого шляху С. Черкасенка)


 • (Кожна група обговорює матеріал, записує твердження.

 • Найбільш точну інформацію (тези) записують на ватмані і захищають.

 • Вчитель скориговує основні відомості, які мають винести учні з цього
  етапу уроку контрольними питаннями:

 • Яке місце в українській літературі займав С. Черкасенко?

 • В яких жанрах працював письменник, який із жанрів найближчий вам?
  (оповідання для дітей)


2. Бесіда за змістом оповідання.

Випереджуюче завдання групам.

«Романтики»- в ході бесіди скласти план - характеристики Китьки.

«Реалісти» - визначити проблеми, підняті автором у оповіданні.Бесіда:

 • Чим схвилювало вас оповідання « Безпритульні»?
  —Яка тема цього твору?

 • Назвіть головного героя твору. Опишіть, яким ви його уявляєте.

 • Яке оточення хлопчика? Як ставляться до нього діти, дорослі.
 • Як ставиться він до світу людей? (Ніхто не любив Китьки. Людям,
  замордованим каторжною працею, ніколи було любити, ніколи й думати
  про такі дрібниці. Китька відповідав тим самим.

 • Як ставиться Китька до Кудли і її дітей? Підтвердіть свою думку
  уривками з тексту.

 • Порівняйте Китьчине ставлення до бездомної тварини і ставлення інших
  дітей, епізодично зображених у творі. Про що це говорить?

 • Знайдіть в сюжеті кульмінацію твору. Що ви відчуваєте? Яка причина
  того, що сталося. Як би можна було виправити ситуацію?

 • Як Китька сприйняв те, що сталося з собачатами? Це була лише Кудлина
  біда? ( Ні. Для безпритульного Китьки бездомні Кудла з дітьми стали
  близькими, дорогими серцю)
 • Чому оповідання залишає щем у душі? Які народжує думки.
  Підсумок бесіди. Виступають групи.

 • Дайте характеристику Китьки за складеним планом.

 • Які проблеми підняв у творі автор? («Реалісти»)
  Примірний план характеристики Китьки.
 1. Китька круглий сирота, обезболений хлопчик.

 2. Ставлення героїв твору до хлопчика.

 3. Добра, чула душа дитини.

 4. Турботливе ставлення до безпритульної собаки, її дітей.

 5. Моє ставлення до героя.

Проблеми, підняті автором в оповіданні

— Зображення тяжкого життя дітей праці, нужди і горя. • Проблема безпритульності дітей, які залишились без батьківського
  піклування.

 • Проблема байдужості суспільства до знедолених дітей.

— Проблема бездомних тварин.
Узагальнення - Які з цих проблем актуальні сьогодні?
Рефлексія.

V. Узагальнення.

Вчитель.


— Послухайте уривок з відомого вже вам твору. Скажіть, з якого це твору уривок, хто автор його.

В. Короленко « Діти підземелля» ст. 115-116 підручника «Зарубіжна література» 6 клас. Від слів Тиняючись отак від


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка