Урок Корінь. Види коренів і типи кореневих систем. Видозміни коренів. ЦіліСкачати 340.57 Kb.
Дата конвертації18.04.2017
Розмір340.57 Kb.
Урок__ Корінь. Види коренів і типи кореневих систем. Видозміни коренів.


 • Цілі: з’ясувати особливості будови кореня як вегетативного органа рослин; ознайомити учнів з його видозмінами; удосконалювати навички роботи з гербарієм рослин; формувати вміння визначати кореневі системи за їх зовнішньою будовою; розвивати критичне мислення, спостережливість, вміння роботи з натуральними об’єктами; виховувати зацікавленість до природи, інтерес до науки біології.
 • Очікуваний результат: визначає значення термінів, розрізняє види коренів та кореневих систем, відтворює схему видозміни коренів, аналізує інформацію, встановлює логічні зв’язки, застосовує набуті теоретичні знання на практиці.
 • Тип уроку: урок засвоєння нових знань
 • Основні терміни та поняття: корінь, коренева система, головний, бічний, додатковий корені, коренеплоди, бульбокорені, корені-причіпки, корені-присоски, повітряні корені.
 • Обладнання: таблиці «Корінь, його будова», «Видозміни кореня», гербарій рослин з різними кореневими системами, муляжі видозмін кореня.

Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Фаза структурованого огляду (актуалізація)

 1. Інтерактивна методика «Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися»

Учні заповнюють перші дві колонки таблиці 1

Таблиця 1Що знаємо?

Про що хочемо дізнатися?

Про що

дізналися? 1. Р
  Органи рослин

  вегетативні

  генеративні
  обота учня біля дошки.
  Завдання: доповнити схему «Органи рослин».ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Проблемне запитання.

- У пустелях денна температура піднімається до 80 градусів, уночі бувають приморозки, грунт сухий і сольовий. Який орган рослини допомагає вижити за таких умов? (Корінь)


ІV. Повідомлення теми і мети уроку
V. Фаза побудови знань (вивчення нового матеріалу)

 1. Розповідь учителя про значення кореня для рослин, типи кореневих систем.
 1. Робота в парах «Навчаючи – вчусь». (Розгляд гербарію рослин з різними кореневими системами).

Бесіда:

 • Чим стрижнева коренева система відрізняється від мичкуватої?

 • Які вам відомі рослини із стрижневою кореневою системою?

 • Які вам відомі рослини з мичкуватою кореневою системою?

 • Яка коренева система краще закріплює рослину у ґрунті?

 • Яка коренева система ефективніше всмоктує поживні речовини з ґрунту? Чому?
 1. Самостійна робота з підручником

Завдання: визначити, які є видозміни коренів, заповнити схему «Видозміни коренів» у робочому зошиті.

VІ. Фаза консолідації (рефлексія)

Лабораторне дослідження: Будова кореня

Мета дослідження: ознайомитися з видами коренів та кореневих систем.

Обладнання: проростки квасолі та пшениці, гербарій рослин з різними типами кореневих систем, таблиця «Корінь».

Хід дослідження

 1. Розгляньте корінь проростка квасолі, знайдіть головний та бічні корінці. Визначте тип кореневої системи квасолі.

 2. Намалюйте схему будови стрижневої кореневої системи.

 3. Користуючись гербарним матеріалом та малюнками підручника напишіть назви рослин із стрижневою кореневою системою.

 4. Розгляньте корінь проростка пшениці, знайдіть додаткові та бічні корінці. Визначте тип кореневої системи квасолі.

 5. Намалюйте схему будови мичкуватої кореневої системи.

 6. Користуючись гербарним матеріалом та малюнками підручника напишіть назви рослин із мичкуватою кореневою системою.

 7. У висновку порівняйте особливості будови стрижневої та мичкуватої кореневих систем.


VІІ. Узагальнення, систематизація, контроль знань і вмінь учнів

1) Складання схеми

Функції кореня

2) Вправа «Лови помилку» (розпізнавання видозмін коренів).
VІІІ. Підсумок уроку

Інтерактивна методика «Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися»

Учні заповнюють третю колонку таблиці 1, проводять обговорення.ІХ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати відповідний параграф підручника; дати усні відповіді на запитання в кінці параграфа.

 2. Охочим скласти міні-презентацію «Корінь та кореневі системи», повідомлення про органічні та мінеральні добрива.


Урок__ Внутрішня будова кореня. Мінеральне живлення рослин.


 • Цілі: вивчити внутрішню будову кореня, з’ясувати його основні функції; розкрити взаємозв’язок будови та функцій окремих зон і тканин кореня; дати уявлення про мінеральне живлення; ознайомити з різновидами добрив та правилами їх застосування; удосконалювати вміння та навички роботи з світловим мікроскопом; розвивати спостережливість та уважність, виховувати бережливе ставлення до природи.
 • Очікуваний результат: визначає значення термінів, знає анатомічну будову кореня, розрізняє зони кореня, називає основні різновиди добрив, удосконалені вміння і навички роботи з мікроскопом, аналізує інформацію, встановлює логічні зв’язки, застосовує набуті теоретичні знання на практиці.
 • Тип уроку: засвоєння нових знань, формування практичних умінь та навичок.
 • Основні терміни та поняття: корінь, кореневий чохлик, кореневі волоски, центральний циліндр, зони: росту, всисна, провідна, мінеральне живлення.
 • Обладнання: таблиці «Корінь, його будова», «Внутрішня будова кореня», світловий мікроскоп, мікропрепарати «Внутрішня будова кореня», колекція мінеральних добрив.


Хід уроку
І. Організаційний момент

Розминка

Без цієї речовини життя на планеті неможливе. Вона є складовою всіх живих організмів. Вона буває рідкою, твердою, газоподібною. У ній розчиняються прості речовини: сіль, цукор. Вона є основою життя. Про що йдеться? (Про воду).

Як вода потрапляє у рослину? (За допомогою кореня – він всмоктує воду з ґрунту і «передає» її до стебла).
ІІ. Фаза структурованого огляду (актуалізація)


 1. Презентація виконаного домашнього завдання: плакати, повідомлення, комп’ютерна презентація на тему «Цікаве про корінь».
 1. Індивідуальна робота для декількох учнівКодовий тест

Із наведеного переліку термінів і понять вкажіть ті, що відповідають визначенням (1-10).

Терміни і поняття

А-Вегетативні органи Е-стрижнева коренева система

Б- Корінь Є -Мичкувата коренева система

В-Головний корінь Ж- Коренеплід

Г-Бічні корені З-Бульбокорені

Д-Твірна І-Повітряні корені.Визначення

1. Коренева система, утворена додатковими коренями.

2. Корені, що здатні поглинати воду з повітря.

3. Видозмінений головний корінь, де запасаються речовини.

4. Тканина, за рахунок якої відбувається ріст кореня.

5. Основний корінь стрижневої системи.

6. Видозміни коренів жоржини, де запасаються поживні речовини.

7. Вегетативний підземний орган рослин.

8. Корені, що утворюються на головному і додаткових.

9. Коренева система, у якій основне значення має головний.

10. Органи, що забезпечують ріст і живлення рослин.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Проблемне запитання

У книзі “Життя рослин” К.Тімірязєв писав: “… Природа тут вдалася до хитрощів. Корінь за якнайменшої витрати будівельного матеріалу у змозі оббігти більшу кількість частинок ґрунту, якнайщільніше прилягти до нього…”

- Про які хитрощі говорив учений?

(Відповідь. Про можливості кореня здобувати воду і поживні речовини з ґрунту.)


ІV. Повідомлення теми і мети уроку
V. Фаза побудови знань (вивчення нового матеріалу)

 1. Розповідь учителя з елементами бесіди про взаємозв’язок внутрішньої будови кореня із виконуваними ним функціями.
 1. Робота в малих групах

Завдання

Вивчити особливості будови зон кореня та їх функції:1-ша група – кореневого чохлика;

2-га група – зони росту;

3-тя група – всисної зони;

4-та група – провідної зони

 1. Самостійна робота з підручником

Завдання: визначити значення мінерального живлення в житті рослин.


 1. Повідомлення учнів про добрива, їх види та застосування.


5) Вправа «Мозковий штурм»

Учні називають, вчитель записує на дошці правила безпечного використання добрив.

VІ. Фаза консолідації (рефлексія)

1) Методика «Дослідницька лабораторія»

Демонстрування мікропрепарату «Внутрішня будова кореня»


2) Міні-дебати: Добрива – помічники чи шкідники у сільському господарстві?
3) Вправа «Так чи ні» (учні самостійно складають вірні та невірні тези про корінь, мінеральне живлення, добрива).
VІІ. Підсумок уроку

Метод «Мікрофон»

Під час підбиття підсумків учитель передає мікрофон і запитує: • Що ви дізналися на сьогоднішньому уроці?

 • Чи досягли очікуваних результатів особисто ви, клас у цілому?

 • Чому ви так вважаєте?

 • Над якими вміннями та навичками ще нам треба попрацювати?


VІІІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати відповідний параграф підручника; виписати у робочий зошит терміни, вивчити їх.

2. За бажанням скласти міні-презентацію «Цікаве про пагін».

Урок__ Пагін і його будова.


 • Цілі: сформувати уявлення про пагін як складний, важливий орган рослин, про його розвиток та особливості будови; ознайомити з різноманітністю бруньок; удосконалювати вміння працювати з натуральними об’єктами та роздатковим матеріалом; виховувати бережливе ставлення до природи.
 • Очікуваний результат: знає будову та функції пагона, розрізняє складові пагона, називає основні різновиди бруньок, вміє працювати з натуральними об’єктами, аналізує інформацію, встановлює логічні зв’язки.
 • Тип уроку: засвоєння нових знань, формування практичних умінь та навичок.
 • Основні терміни та поняття: пагін, брунька, вегетативна і генеративна брунька, стебло, листок.
 • Обладнання: таблиці «Пагін», кімнатні рослини, пагони смородини, гілка каштана з бруньками.


Хід уроку
І. Організаційний момент

Розминка

Зачитування й аналіз листа

Ми всі боїмося сильних вітрів, суховіїв, граду, злив, морозів, спеки, травоїдних тварин. Та найбільша загроза для нас – людина. Вона без потреби ламає гілки, обриває листки і квітки. Тоді весь наш організм гине, хіба що інколи корінь допомагає відродитися.

Важко живеться нам і тоді, коли в повітрі з’являються отруйні речовини, які викидають заводи і фабрики.

Бережіть нас. Люди. Бо ми – єдині живі організми, що зв’язують планету Земля з космосом.

Бесіда:


 1. Хто автор листа? (Рослини.)

 2. Яким чином рослини зв’язують Землю і космос?


ІІ. Фаза структурованого огляду (актуалізація)

  1. Термінологічний диктант

Закінчіть речення:

 1. Верхівка кореня вкрита… (кореневим чохликом).

 2. Під кореневим чохликом розташована зона… (росту).

 3. Вона утворена …(твірною) тканиною.

 4. За рахунок цієї зони корінь … (росте).

 5. Над зоною росту міститься зона … (всмоктування).

 6. На цій зоні є мікроскопічні … (кореневі волоски).

 7. Кореневі волоски – це вирости клітин … (покривної тканини).

 8. Кореневі волоски всмоктують з ґрунту … (воду і мінеральні речовини).

 9. Водний розчин потрапляє до … (провідної) зони.

 10. У центрі провідної зони кореня міститься … (центральний циліндр).

 11. Судинами вода з мінеральними речовинами потрапляє до … (пагона).
  1. Презентація виконаного домашнього завдання: плакати, повідомлення, комп’ютерна презентація на тему «Цікаве про пагін».
  1. Гра «Хрестики-нулики»

Варіант 1.Завдання: відшукайте пряму лінію по горизонталі, вертикалі чи діагоналі у якій розміщені зони кореня:

фотосинтезуюча

покривна

росту

транспортна

провідна

захисна

всисна

видільна

дихальна

Варіант 2.Завдання: відшукайте пряму лінію по горизонталі, вертикалі чи діагоналі у якій розміщені видозміни кореня:

вусики

бульба

колючки

коренеплід

бульбокорінь

дихальний

фотосинтезуючий

додатковий

головний


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Вправа «Дешифрувальник»

Визначте тему уроку, відповівши на запитання. Виберіть зі слів-відповідей букви (1 – 1, 2 – 4, 3 – 1, 4 – 3, 5 – 7).Запитання

 1. Тканина, що захищає корінь від механічних ушкоджень. (Покривна.)

 2. Якою тканиною утворений кореневий чохлик? (Механічною.)

 3. Корінь, який добре розвинений у стрижневій кореневій системі. (Головний.)

 4. Тканина, яка утворює зону росту кореня. (Твірна.)

 5. Тканина, що забезпечує надходження води з ґрунту до надземної частини рослини. (Провідна.)

(Тема уроку – Пагін.)


ІV. Повідомлення теми і мети уроку
V. Фаза побудови знань (вивчення нового матеріалу)

  1. Розповідь учителя з елементами бесіди про пагін та його складові: стебло, листок, бруньки (демонстрація таблиці, кімнатних рослин).
  1. Самостійна робота з підручником

Завдання: які функції виконує пагін?


  1. Вправа «Навчаючи – вчусь». Учні в парах вивчають типи бруньок, заповнюють схему:VІ. Фаза консолідації (рефлексія)

Лабораторне дослідження: Будова пагона і бруньки

Мета: ознайомитись з будовою пагона; навчитись розпізнавати вегетативні та репродуктивні бруньки.

Обладнання: гербарні зразки пагонів, різних видів бруньок, фрагмент гілки каштана з бруньками, таблиця «Будова пагона», «Будова бруньки».

Хід роботи: 1. Розгляньте гербарні зразки пагонів. Знайдіть вісь пагона – стебло, бічні органи – листки, міжвузля та вузли.

 2. Розгляньте фрагмент гілки з бруньками. Визначте розташування бруньок на стеблі.

 3. Розгляньте гербарні зразки вегетативної та репродуктивної бруньки, порівняйте їх.


VІІ. Узагальнення, систематизація, контроль знань і вмінь учнів

1) Вправа «Відбий м’ячик зі словами»

Застосовується для відпрацювання термінології. Один учень кидає м’ячик і промовляє термін. Той, хто спіймав, повертає кидком м’яч і в цей час дає визначення терміна.

Наприклад:

Брунька – це зачаток пагона.

Стебло – це вісь пагона і т.д.
VІІІ. Підсумок уроку

Зачитування підсумків з підручника та їх обговорення.


ІХ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати відповідний параграф підручника; виписати у робочий зошит терміни, вивчити їх.

 2. Дослідницький практикум (виконується учнями у позаурочний час або вдома).

Спостереження за розвитком пагона з бруньки.

Завдання: Зріжте дві гілки бузку (вишні, смородини) і поставте їх у банку з водою, підрізавши у воді кінці стебла приблизно на 1 см. На одній з гілок видаліть верхівкову бруньку Спостерігайте за розпукуванням бруньок та ростом пагонів. Через два тижні порівняйте вигляд двох гілок. Спостереження записуйте у зошит.

Урок__ Стебло – вісь пагона. Внутрішня будова стебла.


 • Цілі: розглянути особливості будови осьової частини пагона – стебла, визначити його функції; ознайомити з різноманітністю стебел, їх внутрішньою будовою; розвивати в учнів пізнавальний інтерес; формувати вміння робити висновки на основі проведених спостережень; виховувати бережливе ставлення до рослинного світу.
 • Очікуваний результат: знає зовнішню та внутрішню будову стебла, називає його функції, розрізняє основні різновиди стебла, називає основні різновиди бруньок, вміє працювати з світловим мікроскопом, робить висновки на основі проведених спостережень.
 • Тип уроку: засвоєння нових знань, формування практичних умінь та навичок.
 • Основні терміни та поняття: стебло, крона, галуження, транспорт речовин, кора, луб, камбій, деревина, серцевина.
 • Обладнання: таблиці «Пагін», «Стебло – вісь пагона», «Внутрішня будова стебла», світловий мікроскоп, мікропрепарат «Гілка липи», поздовжні та поперечні зрізи стебла багаторічних рослин, кімнатна рослина бальзамін.


Хід уроку
І. Організаційний момент

Розминка

Розгадування криптограми

Криптограма

с

т

е

б

л

у

о

Р

у

х

р

е

п

н

и

в

о

ч

(Відповідь. Рух речовин по стеблу.)
ІІ. Фаза структурованого огляду (актуалізація)

  1. Кодований тест

До запитань підберіть букви, якими позначені правильні відповіді

Запитання

1. Які функції виконує стебло? (А, Д)

2. Які функції виконує листок? (В)

3. Які функції виконує корінь? (Б, Г)Відповіді до тесту:

А - підтримання листків.

Б – поглинання мінеральних речовин з ґрунту.

В – фотосинтез.

Г – запасання речовин.

Д – транспорт поживних речовин.
  1. Біологічний диктант

 1. Основний надземний орган, який складається зі стебла, листків і бруньок називається … (пагоном).

 2. Пагін поділяється на дві частини…(стебло і листки).

 3. Осьова частина пагона … (стебло).

 4. Бічні частини пагона… (листки, бруньки).

 5. Ділянка стебла, від якої відходить листок, називається… (вузол).

 6. Відстань між сусідніми вузлами – це … (міжвузля).

 7. Кут між стеблом і листком називається… (пазухою).

 8. Зачаток пагона називається… (брунькою).

 9. Брунька, яка містить зачатки листків називається … (вегетативною).

 10. Брунька, яка містить зачатки квітки називається … (генеративною).

 11. Зверху брунька захищена … (покривними лусками).


3) Вправа «Картинна галерея» (робота з німими малюнками).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Проблемне запитання

У тропічних лісах поміж чіпких рослин-ліан трапляються справжні «душителі». Видираючись із сутіні тропічного лісу нагору до сонячного світла, вони можуть до смерті «задушити» навіть могутнє дерево. Поясніть це явище. Який орган допомагає рослині «видиратись із сутіні тропічного лісу» до сонця?


ІV. Повідомлення теми і мети уроку
V. Фаза побудови знань (вивчення нового матеріалу)

 1. Розповідь учителя з елементами бесіди про стебло та його функції (демонстрація таблиці, кімнатних рослин).


2) Методика «Творча лабораторія»

 • Демонстрація та пояснення досліду з бальзаміном

Дослід

Зріз пагона з гілки бальзаміну ставиться у забарвлену воду. Через деякий час забарвлена вода піднімається по гілці вгору судинами деревини. Забарвлені кола можна побачити на поперечному зрізі рослини. • Демонстрування мікропрепарату «Внутрішня будова стебла»VІ. Фаза консолідації (рефлексія)

1) Вправа «Далі, далі…»

 • З яких частин складається стебло?

 • Що розміщено між корою і деревиною?

 • Яке значення камбію?

 • Де у стеблі розміщені судини?

 • Які речовини пересуваються судинами?

 • Де у стеблі розміщені ситоподібні трубки?

 • Які речовини пересуваються ситоподібними трубками?

 • Чи можна знімати з дерева кору по кільці? Чому?VІІ. Підсумок уроку

Вправа «Нове й цікаве»

Учні формулюють висновки щодо будови та функцій стебла; аналізують,

що цікавого дізналися на уроці, що їх найбільше вразило.

VІІІ. Домашнє завдання

1.Опрацювати відповідний параграф підручника; виписати у робочий зошит терміни, вивчити їх.

2. За бажанням скласти міні-презентацію «Цікаве про листок».

3. Дослідницький практикум (виконується учнями у позаурочний час або вдома).Транспорт речовин по рослині

Завдання: зріжте кілька пагонів липи чи пеларгонії і поставте в банку з водою забарвленою червоним чорнилом. Через 2-3 дні зробіть поперечний розріз стебла і опишіть, як змінилося його забарвлення.

Урок__ Листок – бічний орган пагона


 • Цілі: вивчити будову листка, ознайомити з різноманітністю простих і складних листків, розміщенням їх на стеблі, жилкуванням, звернути увагу на різноманітність форм листків; розвивати вміння працювати з натуральними об’єктами і гербарієм; виховувати взаємоповагу, дисциплінованість.
 • Очікуваний результат: знає зовнішню будову листка, називає його функції, розрізняє прості і складні листки, типи жилкування, вміє працювати з натуральними об’єктами і гербарним матеріалом, робить висновки на основі проведених спостережень.
 • Тип уроку: засвоєння нових знань, формування практичних умінь та навичок.
 • Основні терміни та поняття: листок, листкова пластинка, черешок, сидячий листок; типи жилкування: паралельне, сітчасте, дугове; типи листорозміщення: почергове, супротивне, кільчасте.
 • Обладнання: таблиця «Листок», кімнатні рослини, гербарний матеріал «Різноманітність листків».


Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Фаза структурованого огляду (актуалізація)

 1. Цифровий диктант

Корінь

Пагін 1. Підземний орган

 2. Надземний орган

 3. Має бруньки

 4. Складається зі стебла і листків

 5. Має кореневі волоски

 6. Забезпечує мінеральне живлення

 7. Коренеплід – його видозміна

 8. Бульба – його видозміна

 9. Може мати хлоропласти

 10. Складається з кори, деревини, серцевини

 11. Закріплює рослину у ґрунті.


2) Презентація учнівських міні- проектів «Цікаве про листок».
3)Вправа «Аукціон цікавих запитань».

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

«Жоден рослинний орган, - писав Тімірязєв, - не зазнавав на собі людської несправедливості такою мірою, як листок… До кінця минулого століття… листок мав легковажну славу пишного, але некорисного вбрання». Захистіть листок.


ІV. Повідомлення теми і мети уроку
V. Фаза побудови знань (вивчення нового матеріалу)

 1. Розповідь учителя з елементами бесіди про зовнішню будову листка та його функції (демонстрація таблиці, кімнатних рослин, малюнків, гербарію).
 1. Робота в малих групах

Завдання

1-ша група – різноманітність простих і складних листків;

2-га група – типи жилкування листків;

3-тя група – листорозміщення;

3) Вправа «Навчаючи – вчусь». Учні в парах працюють над виконанням самостійної роботи у робочому зошиті.
VІ. Фаза консолідації (рефлексія)

1. Складання Т-схеми

я знав Т я дізнавсяVІІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати відповідний параграф підручника, повторити терміни і поняття.

 2. За бажанням скласти міні-проект «Листопад».


Урок__ Внутрішня будова листка. Листок як орган фотосинтезу.


 • Цілі: з’ясувати особливості внутрішньої будови листка у зв’язку з його функціями; дати уявлення про фотосинтез, визначити планетарну роль цього процесу; продовжувати розвивати вміння працювати зі світловим мікроскопом; виховувати екологічну культуру, уважність, спостережливість, самостійність.
 • Очікуваний результат: знає внутрішню будову листка, називає його функції, визначає планетарну роль фотосинтезу, вміє працювати з світловим мікроскопом, робить висновки на основі проведених спостережень.
 • Тип уроку: засвоєння нових знань, формування практичних умінь та навичок.
 • Основні терміни та поняття: фотосинтез, шкірка листка, стовпчаста тканина, губчаста тканина, продихи.
 • Обладнання: таблиці «Листок. Типи листків», «Внутрішня будова листка», світловий мікроскоп, мікропрепарат «Листок герані», кімнатні рослини.


Хід уроку
І. Організаційний момент

Розминка

Скласти рекламу рослини. (Учні можуть готувати завдання заздалегідь).
ІІ. Фаза структурованого огляду (актуалізація)

  1. Вправа «Я – тобі, ти – мені»

Учні задають один одному запитання.


  1. Вправа «Зайве слово»

 • листкова пластинка, міжвузля, черешок;

 • сітчасте, паралельне, супротивне, дугове жилкування;

 • трійчастий, перистий, серцеподібний, пальчастий складний листок;

 • почергове, паралельне, супротивне, кільчасте листорозміщення.3) Вправа «Картинна галерея» (робота з німими малюнками, гербарієм листків).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Проблемне запитання

У XVII столітті голландський учений Ван Гельмінт помістив у глиняну посудину 80 кг висушеної землі, змочив її та посадив пагін верби масою 2 кг. За п’ять років рослина виросла і важила 68 кг, хоча її поливали тільки дощовою водою. Учений висушив землю, вона важила майже 80 кг. Він зробив висновок, що 66 кг ваги дерево одержало виключно з води. Чи правий вчений? За рахунок чого виросло дерево?ІV. Повідомлення теми і мети уроку
V. Фаза побудови знань (вивчення нового матеріалу)

 1. Лист від Мюнхгаузена:

«Дорогі друзі! Пише вам відомий усьому світові барон Мюнхгаузен. Хочу розповісти вам одну історію. Одного ранку я одержав листа від такого собі Роберта Гука, який просив мене допомогти у вивченні внутрішньої будови живих істот. Наступного ранку, узявши свій трикутний капелюх, я вирушив у дорогу з непохитним рішенням роздивитися і дослідити будову живих істот. Після стомливої праці я дійшов деяких висновків про зовнішню будову організмів. Неозброєним оком я усе ж таки не міг побачити, що робиться у них всередині, тому мені довелося вдатися до допомоги телескопа, винайденого Робертом Гуком. У телескоп я побачив усе, що є всередині живого організму, а розглядав я листочок із дерева. Не гаючи ні хвилини, я написав біологічну поему « З чого складається листок». Визнаю, усе це звучить неправдоподібно. Тому я надаю право кожному, у кого виникне хоч найменший сумнів, висловити свою думку.»
2) Знаходження помилок та обговорення листа
3) Розповідь учителя з елементами бесіди про внутрішню будову листка (демонстрація таблиці).
4)Робота в групах

Завдання

Ознайомтеся із запропонованим текстом. Обговоріть його в групі. Презентуйте інформацію однокласникам. Зробіть висновок.Текст для 1-ї групи

Між верхньою і нижньою шкірочками листкової пластинки розміщена м’якоть листка. Під верхньою шкірочкою є один або кілька шарів великих прямокутних клітин, які мають хлоропласти. Це стовпчаста паренхіма – основна фотосинтезуюча тканина. Суть фотосинтезу полягає у тому, що зелені рослини поглинають сонячну енергію і з вуглекислого газу і води створюють складні органічні сполуки. В атмосферу виділяється кисень.Текст для 2-ї групи

Під стовпчастою тканиною листка міститься кілька шарів клітин неправильної форми з великими міжклітинниками. Ці шари утворюють губчасту основну тканину. У ній міститься менше хлоропластів, ніж у стовпчастій основній тканині. Вони виконують функцію випаровування води, газообміну. Запасання поживних речовин.


Текст для 3-ї групи

М’якоть листка пронизана густою сіткою жилок, судинно-волокнистих пучків, які здійснюють постачання листка водою та розчиненими в ній речовинами, а також виведення продуктів життєдіяльності. Крім того, жилки виконують механічну роль. Вони є продовженням структур стебла, але оскільки у листка вони тонші, то в них спостерігається зменшення судин та ситоподібних трубок.5) Поняття про фотосинтез та його планетарне значення (розгляд, доповнення та обговорення схеми «Фотосинтез» у робочому зошиті).
6) Презентація роботи творчої групи (випереджальне завдання)

Учні презентують результат класичного досліду, що доводить перебіг фотосинтезу в рослині та утворення крохмалю.Дослід

Будь-яку кімнатну рослину необхідно витримати 3-4 доби в темному місці, щоб вичерпалися запаси крохмалю в її листках. Потім закрити листок з обох боків смужкою непроникного для світла паперу з вирізаними літерами. Виставити рослину на яскраве світло на кілька годин. Зрізати дослідний листок, опустити його на 2-3 хв. В окріп, а потім у гарячий спирт. Промити листок водою й обробити слабким розчином йоду. Забарвленою виявиться лише частина листка навпроти вирізів на папері, а затінена частина залишиться безбарвною. Таке забарвлення пояснюється наявністю в листку органічної речовини – крохмалю, що утворився в освітленому листку: від йоду ця сполука синіє.


VІ. Фаза консолідації (рефлексія)

 1. Методика «Дослідницька лабораторія»

Демонстрування мікропрепарату «Внутрішня будова листка»

2) Вправа «Лови помилку»

Учні вибирають правильні твердження  • Листок відповідає за мінеральне живлення

  • Під верхньою шкірочкою листка розміщена стовпчаста основна тканина

  • В губчастій основній тканині є більше хлоропластів. Ніж у стовпчастій.

  • Хлоропласти відповідають за випаровування води

  • Більшість продихів розміщені на нижній шкірочці листка

  • Жилки листка – це судинно-волокнисті пучки

  • Судинно-волокнисті пучки належать до покривної тканини

  • Процес фотосинтезу проходить у хлоропластах

  • Під час фотосинтезу поглинається кисень

  • Для процесу фотосинтезу необхідна вода і вуглекислий газ

  • У процесі фотосинтезу виробляються органічні сполуки, наприклад: крохмаль

  • Фотосинтез проходить тільки у темноті

  • Фотосинтез проходить у всіх органах рослини


VІІ. Підсумок уроку

Вправа «Нове й цікаве»

Учні формулюють висновки щодо внутрішньої будови та функцій листка; аналізують, що цікавого дізналися на уроці, що їх найбільше вразило.ІХ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

 2. За бажанням скласти повідомлення «Процес транспірації», «Дихання рослин».


Урок узагальнення і систематизації знань
Тема: «Вегетативні органи рослин»


 • Цілі: узагальнити знання учнів про вегетативні органи вищих рослин та їхній взаємозв’язок; удосконалювати вміння учнів працювати з додатковою літературою, складати творчі проекти; розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення, вміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки; формувати культуру спілкування під час змагання; виховувати бережливе ставлення до природи.
 • Обладнання: таблиці та схеми по темі «Вегетативні органи рослин», емблеми, чисті аркуші паперу, мікроскопи, мікропрепарати, роздатковий дидактичний матеріал, матеріал для проведення дослідів (розчин йоду, розчин гуаші, бульби картоплі, гілочка яблуні, кімнатна рослина, скляний ковпак).
 • Тип уроку: узагальнення та систематизації знань
 • Форма уроку: урок-гра


Хід уроку

І Організаційна частина

Повідомлення теми, мети, завдань, плану уроку.


ІІ Актуалізація опорних знань

Презентація учнями проектів «Цікаве про –корінь, -стебло, - листки» (цікаві факти, прикмети, приказки, використання у народній медицині).
ІІІ Узагальнення і систематизація знань

1. Робота в групах

Гра «Мандрівка в Країну вищих рослин»
Вступне слово вчителя.

Розподіл учнів у три групи по 6-7 чоловік. (Учні почергово тягнуть емблеми з малюнками квіткових рослин). 1-ша група – «Ромашки», 2-га група – «Фіалки», 3-тя група – «Тюльпани».Пояснення учителем умов гри: в Країну вищих рослин може потрапити тільки той, хто володіє добрими знаннями про вегетативні органи рослин. Перед вами на дошці накреслено 6 секторів. У кожному секторі є завдання. Команда, яка найшвидше і найправильніше справиться із завданням, має право закрити сектор своєю емблемою і вибрати наступний сектор. Першою у Країну вищих рослин потрапить та команда, емблем якої на ігровому полі буде найбільше.

Ігрове поле1.Дерево

пізнання


2.Пропущені

слова


3.Портретна галерея

4. Творча

лабораторія5. Юні

дослідники6.Вундеркінди


Сектор 1. «Дерево пізнання.» По два представники з кожної команди зривають «листочки» з дерева пізнання. На зворотному боці «листочка» є запитання.

Запитання: 1. Бульба картоплі – це видозміна пагона чи кореня?

 2. Чи буде жити дерево, якщо з нього зняти кільце кори?

 3. Яке значення має листопад (опадання листків) у житті рослин?

 4. Які пристосування має кактус для життя у посушливих умовах?

 5. Де у листку є більше продихів – на верхній чи нижній шкірці? Чому?

 6. Добрива – це помічники чи шкідники сільського господарства?


Сектор 2. «Пропущені слова»

Командам роздаються картки з текстом, у якому пропущені слова

Текст

До вегетативних органів рослини належать _______________________________Осьовий підземний орган рослини називається ___________________ . Є два типи кореневих систем___________________ та __________________________ . Поверхня всисної зони кореня вкрита _____________________________________ .

Вісь пагона називається ______________________, а його бічна частина - ______________. Є такі типи жилкування листків____________________________

_______________________. Процес, який відбувається у листку при світлі називається _________________________.
Сектор 3. «Портретна галерея»

Команди одержують малюнки (без підписів) з різними видозмінами кореня, стебла і листків. Учні визначають назви видозмін, записуючи їх у табличку:Видозміни кореня

Видозміни стебла

Видозміни листків

Примітка. Учні однієї групи можуть поділитися на дві підгрупи і завдання 2 і 3 секторів виконувати одночасно.

Сектор 4. «Творча лабораторія»

Завдання: розглянути за допомогою світлового мікроскопа три мікропрепарати, коротко описати побачене. (Мікропрепарати «Корінь з кореневими волосками», «Гілка липи», «Листок камелії»).Сектор 5 «Юні дослідники»

Команди одержують завдання провести дослід та пояснити його суть. (Матеріали для проведення дослідів знаходяться на окремому столі).

Досліди:


 1. Як довести, що у бульбі картоплі є крохмаль?

 2. Як довести, що по стеблі рухаються вода і поживні речовини?

 3. Як довести, що рослина випаровує воду?

Примітка. Учні однієї групи можуть поділитися на дві підгрупи і завдання 4 і 5 секторів виконувати одночасно.
Сектор 6 «Вундеркінди»

Вчитель зачитує по черзі командам запитання. Перемагає та команда, яка дасть більшу кількість правильних відповідей за коротший час.Запитання 1-й команді:

 1. Якого кореня немає у мичкуватій кореневій системі?

 2. До яких добрив належить перегній?

 3. Верхній родючий шар ґрунту.

 4. Орган рослини, що складається зі стебла і листків.

 5. Як називається стебло з вусиками?

 6. Зовнішній шар стебла.

 7. Листорозміщення за якого від одного вузла відходить один листок.

 8. Отвори у листку, через які випаровується вода.

 9. Який газ виділяється під час фотосинтезу?

 10. Листок з однією листковою пластинкою.

Запитання 2-й команді:

 1. Які корені розвиваються на стеблі?

 2. До яких добрив належить селітра?

 3. Як називається найродючіший ґрунт?

 4. Зачатковий пагін.

 5. Як називається стебло з довгими вусами?

 6. Середній шар стебла.

 7. Листорозміщення за якого від одного вузла відходить два листки.

 8. Які органоїди надають листву зеленого забарвлення?

 9. Який газ поглинається під час фотосинтезу?

 10. Листок з кількома листковими пластинками.

Запитання 3-й команді:

 1. У якій кореневій системі є головний корінь?

 2. До яких добрив належить компост?

 3. Чим вкрита верхівка кореня?

 4. Як називаються підземна видозміна погона з м’ясистими лусками

 5. Місце на стеблі до якого кріпиться листок.

 6. Внутрішній шар стебла.

 7. Листорозміщення за якого від одного вузла відходить три і більше листків.

 8. Отвори у листку, через які випаровується вода.

 9. Яка органічна речовина утворюється під час фотосинтезу?

 10. На що перетворені листки у кактуса?


ІV Підведення підсумків гри

Визначення команди-переможця. Оцінювання знань.


V Домашнє завдання

 1. Підготуватися до тестової роботи з теми «Вегетативні органи рослин»

 2. Для бажаючих створити проект:

 • Цікаве про квітку.

 • Квітка у народних прикметах, повір’ях, приказках.

 • Квіти-рекордсмени.

 • Використання квіток рослин у народній медицині.


Тестові завдання для контролю навчальних досягнень з теми «Вегетативні органи рослин»
І варіант

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1. Корінь у довжину росте у зоні:

а) кореневого чохлика; б) поділу та розтягування; в) кореневих волосків.

2. Рослини поглинають вуглекислий газ під час:

а) фотосинтезу; б) дихання; в) випаровування води; г) мінеральне живлення.

3. За кільчастого листорозміщення від одного вузла відходить листків:

а) 1; б) 2; в) 3 і більше.

4. Ситоподібні трубки розміщені у:

а) деревині стебла; б) корі; в) серцевині; г) у камбії.
Завдання з вибором кількох правильних відповідей

5. Видозмінами пагона є:

а) бульбокорені; б) бульби; в) коренеплоди; г) цибулини; д) вусики;

е) присоски

6. Функції листка:

а) випаровування води; б) фотосинтез; в) мінеральне живлення; г) опора для рослини; д) дихання; е) насінне розмноження.

7. Зони кореня:

а) всисна; б) основна; в) провідна; г) поділу і розтягування;

д) фотосинтезуюча; е) кореневий чохлик.
Завдання на встановлення відповідностей

8. Установіть відповідність між назвою рослини і різновидом стебла, який її притаманний:

А) Витке стебло 1. Подорожник

Б) Чіпке стебло 2. Суниця

В) Укорочене стебло 3. Соняшник

Г) Повзуче стебло 4. Горох

5. Квасоля
Завдання на встановлення логічної послідовності

9. Розмістіть послідовно шари клітин листка, починаючи з верхньої сторони листка

А) Губчасті клітини; Б) Клітини шкірки з продихами; В) Стовпчасті клітини; Г) Клітини шкірки.


1

2

3

4


ІІ варіант
Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1. Всисній зоні притаманні ознаки:

а) наявність кореневих волосків; б) утворення бічних коренів;

в) інтенсивний поділ клітин.

2. У процесі фотосинтезу рослини можуть вловлювати енергію світла:

а) тільки сонячного; б) тільки штучного;

в) як сонячного, так і штучного.

3. За супротивного листорозміщення від одного вузла відходить листків:

а) 1; б) 2; в) 3 і більше.

4. Сидячий листок:

а) має черешок; б) не має черешка; в) має кілька листкових пластинок.
Завдання з вибором кількох правильних відповідей

5. Типи жилкування листків:

а) паралельне; б) дугове; в) супротивне; г) почергове; д) зубчасте;

е) сітчасте.

6. Функції кореня:

а) фотосинтез; б) повітряне живлення; в) мінеральне живлення;

г) закріплення рослини у ґрунті; д) всмоктування води; е) запас поживних речовин.

7. Для фотосинтезу необхідні:

а) кисень; б) вуглекислий газ; в) вода; г) сонячна енергія: д) добрива;

е) темнота.


Завдання на встановлення відповідностей

8. Встановіть відповідність між органом та його функцією:

А) Корінь 1. Є зачатковим пагоном

Б) Стебло 2. Захищає насіння

В) Листок 3. Всмоктує воду

Г) Брунька 4. Випаровує воду

5. Транспортує речовини
Завдання на встановлення логічної послідовності

9. Розмістіть послідовно зони кореня, починаючи з верхівки:

А) Провідна зона; Б) Кореневий чохлик; В) Зона росту;

Г) Всисна зона.
1

2

3

4


ІІІ варіант
Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1. Кореневі волоски – це вирости клітин:

а) кореневого чохлика; б) зони поділу; в) всисної зони.

2. Промені світла рослина поглинає за вдяки наявності у її клітинах:

а) води; б) хлорофілу: в) крохмалю.

3. За почергового листорозміщення від одного вузла відходить листків:

а) 1; б) 2; в) 3 і більше.

4. Судини розміщені у:

а) деревині стебла; б) корі; в) серцевині; г) у камбії.
Завдання з вибором кількох правильних відповідей

5. Видозмінами кореня є:

а) бульбокорені; б) бульби; в) коренеплоди; г) цибулини; д) вусики;

е) присоски

6. Функції стебла:

а) випаровування води; б) транспорт речовин; в) опорна функція; г) мінеральне живлення; д) виніс листків до світла; е) всмоктування води.

7. Типи бруньок:

а) репродуктивна; б) фотосинтезуюча; в) основна; г) вегетативна; д) спляча; е) верхівкова.


Завдання на встановлення відповідностей

8. Установіть відповідність між назвою рослини і видозміною кореня, який їй притаманний:

А) Бульбокорінь 1. Плющ

Б) Чіпкий корінь 2. Буряк

В) Коренеплід 3. Малина

Г) Корені-присоски 4. Жоржина

5. Омела
Завдання на встановлення логічної послідовності

9. Розмістіть послідовно шари стебла, починаючи із зовнішнього:

А) Камбій; Б) Серцевина; В) Кора;

Г) Деревина.
1

2

3

4ІV варіант
Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1. Коренеплоди – це потовщення кореня:

а) головного; б) додаткових; в) бічних.

2. Рослини виділяють кисень у процесі:

а) тільки дихання; б) тільки фотосинтезу; в) як дихання, так і фотосинтезу

3. За супротивного листорозміщення від одного вузла відходить листків:

а) 1; б) 2; в) 3 і більше.

4. Бульба картоплі – це видозміна:

а) кореня; б) коренеплоду; в) пагона.
Завдання з вибором кількох правильних відповідей

5. Функції листка:

а) випаровування води; б) фотосинтез; в) мінеральне живлення; г) опора для рослини; д) дихання; е) насінне розмноження.

6. Для фотосинтезу необхідні:

а) кисень; б) вуглекислий газ; в) вода; г) сонячна енергія: д) добрива;

е) темнота.

7. Зони кореня:

а) всисна; б) основна; в) провідна; г) поділу і розтягування;

д) фотосинтезуюча; е) кореневий чохлик.
Завдання на встановлення відповідностей

8. Встановіть відповідність між назвою бруньки та її особливістю

А) Вегетативна брунька 1. Має зачаток квітки

Б) Генеративна брунька 2. Перебуває у стані спокою кілька

років

В) Верхівкова брунька 3. Має зачаток листкаГ) Спляча брунька 4. Має зачаток плода

5. Розміщена на верхівці стеблаЗавдання на встановлення логічної послідовності

9. Розмістіть послідовно шари клітин листка, починаючи з верхньої сторони листкаА) Клітини шкірки; Б) Стовпчасті клітини; В) Клітини шкірки з продихами; Г) Губчасті клітини.

1

2

3

4Використана література


 1. Аксенова М. Энциклопедия для детей. Біологія. – М.: Аванта+, 2001.

 2. Андерсен О. Робочий зошит з біології. 7 клас. – К.: Школяр, 2007.

 3. Барна М. та ін. Біологія для допитливих. – Тернопіль: Богдан, 2000.

 4. Берні Д. Велика ілюстрована енциклопедія живої природи. – К.: Махаон-Україна, 2005.

 5. Біологія: Підручник для 7 класу. /М. Мусієнко та ін. – К.: Ґенеза, 2007.

 6. Біологія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 7-11 класи. – К.: Ірпінь, 2005.

 7. Біологія рослин: 7 клас. Уроки / Упоряд. М. Кушнір. – К.: Шк.. світ, 2007.

 8. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004.

 9. Згуровська Л. Оповідання про рослин і тварин. Крим. – Сімферополь: Бізнес-інформ, 1996.

 10. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2004.

 11. Резніченко В. Цікава біологія. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005.

 12. Савустьяненко Т., Савустьяненко А. Інновації на уроках біології. – Х.: Вид. група «Основа», 2007.

 13. Терлецький В. Дивовижне у світі рослин. – К.: Урожай, 1990.

 14. Технології навчання біології / Упоряд. К.М. Задорожний. – Х.: Вид. група «Основа», 2007.

 15. http://pti.kiev.ua

 16. uk.wikipedia.org


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка