Урок №29 Тема уроку : Цивільно-правові правочини. Спадкове правоСкачати 65.57 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір65.57 Kb.
Урок № 29

Тема уроку: Цивільно-правові правочини. Спадкове право.

Мета уроку: пояснювати зміст, види та умови дійсності правочинів, розкривати зміст спадкового права та особливості спадкування.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть: • пояснювати:

 • називати види правочинів та умови дійсності;

 • розкривати зміст спадкового права та особливості спадкування за законом і заповітом;

Обладнання: Наровлянський О.Д. Правознавство: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. шк. – К.: «Грамота», 2010; схеми та таблиці, передбачені конспектом уроку

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування нових знань, умінь і навичок.

Хід уроку

(орієнтовний план вивчення матеріалу)І. Поняття «правочини» та умови його дійсності.

Запитання учням:

 • Назвіть цивільно-правові дії, які ви здійснили протягом останніх кількох днів.

Вчитель узагальнює відповіді учнів і робить висновок, що більшість з названих учнями дій є цивільними правочинами і пояснює термін «цивільно-правові правочини»

Правочини—це дії фізичних і юридичних осіб, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав чи обов’язків.Робота з документом: Опрацювати ст. 203 Цивільного кодексу України (с. 170 вказаного підручника) та дати відповіді на запитання бесіди:

Бесіда з учнями (в ході якої вимальовується схема «Умови дійсності правочину»)

1. Чи має право малолітня дитина подарувати отриманий нею у спадщину автомобіль?

2. Чи буде визнана дійсною угода дарування, якщо її укладено під загрозою пістолета?

3.Чи буде правомірним обмін людиною, що визнана обмежено дієздатною, мотоцикла на пляшку горілки?

4. Чи достатньо в разі продажу квартири укласти усну домовленість?

Схема «Умови дійсності правочину»Робота в групах:

1 група

Ситуація 1. Мати п’ятикласника Сашка уклала договір купівлі – продажу від імені сина. За договором Сашко став власником легкового автомобіля. Чи відповідає закону такий договір? Чи було дотримано всіх умов дійсності цивільно-правового правочину?

2 група

Ситуація 2. Сімнадцятилітня Марина навчається в університеті на відмінно й отримує стипендію. Коли Марина придбала на отриману стипендію модні джинси — її батьки заявили, що вони їм не подобаються, і дочка не мала права самостійно здійснювати таку покупку, оскільки ще неповнолітня. Дайте характеристику юридичній ситуації. Чи буде визнано даний правочин недійсним?

3 група

Ситуація 3. Громадянин Карпенко вирішив продати свій автомобіль за 20000 гривень. Про це взнав директор фірми, де працював Карпенко. Він запропонував продати авто йому за 16 000гривень, пообіцявши Карпенку швидке просування по роботі у фірмі. Чоловік погодився. Дайте характеристику юридичній ситуації. Чи буде даний правочин дійсним?

Вчитель:


 • У якій формі може вчинятися правочин?

За допомогою витягу з Цивільного Кодексу України (ст.206-208 с.171-172 вказаного підручника) визначити:

1 ряд—Правочини, які можуть вчинятися усно;

2 ряд—Правочини, які слід вчиняти у письмовій формі

і заповнити у зошиті таблицю «Форма правочину»Таблиця «Форма правочину»

Правочини,

які можуть вчинятися усно

Правочини,

які слід вчиняти у письмовій формі

Усно можуть вчинятися всі правочини, за винятком трьох категорій, а саме:

1) такі, що підлягають нотаріальному посвідченню;

2) такі, що підлягають державній реєстрації;

3) для яких недодержання письмової форми означає їх недійсність
У письмовій формі належить вчиняти правочини:

1) між юридичними особами (застава, порука, поставка тощо);

2) між фізичною та юридичною особою (страхування, банківський вклад тощо), крім тих, які повністю виконуються у момент їх вчинення (купівлі — продажу, дарування, міні тощо);

3) фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у 20 і більше разів розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, за винятком тих, які повністю виконуються у момент їх вчинення;4) інші правочин, які закон визнає лише у письмовій формі


 • Наведіть приклади правочинів , які можуть здійснюватися усно і приклади правочинів , які можуть здійснюватися письмово.

ІІ. Спадкове право

Завдання:

 • Використовуючи знання з курсу «Правознавство» (9 клас) співвіднесіть поняття і їх зміст (робота в парах: учні отримують таблички на парту)

1.Спадкове право

А) сукупність прав та обов'язків, які переходять від померлої фізичної особи до інших осіб;


2.Спадкування

Б) сукупність цивільно-правових норм, що встановлюють порядок переходу прав і обов'язків померлої особи за правом спадкування;


3. Спадщина

В) процес переходу прав та обов'язків померлого до спадкоємців.


Вчитель під час розповіді про спадкове право використовує схему «Джерела спадкового права»

Схема «Джерела спадкового права»

Бесіда з учнями ( В ході бесіди з учнями, вчитель демонструє таблицю «Види спадкування та спадкоємці»)

 • Спираючись на таблицю, визначте, які існують види спадкування ?

 • Що таке заповіт і який порядок складання заповіту?(Відповіддю на це питання може бути випереджувальне завдання для учнів – схема «Порядок складання заповіту») • Хто може бути спадкоємцем за заповітом і за законом? ( вчитель продовжує роботу з таблицею, пояснюючи це питання)

Таблиця «Види спадкування та спадкоємці»

За заповітом

За законом

Спадкоємці: Фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і на­роджені живими після відкриття спадщини , юридичні особи та інші учасники цивільних відносин.


Спадкоємці: Фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і на­роджені живими після відкриття спадщини

Право на спадкування мають:

 • I черга — діти спадкодавця (у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті), той з подружжя, який його пережив, та батьки;

 • II черга — рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері;

 • III черга — рідні дядько та тітка спадкодавця;

 • IV черга — особи, які проживали зі спадкодав­цем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини;

 • V черга — інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно (родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення); утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї.

Правова ситуація: чоловік помирає, залишивши заповіт. Згідно із заповітом, все своє майно на загальну суму 36 тис. грн. померлий заповідає релігійній громаді. При цьому в нього залишилася дружина, яка працює, малолітня (12 років) дочка, мати-інвалід та батько (віком 56 років).

 • Чи буде справедливим з точки зору моралі виконати повною мірою цей заповіт?

Учитель пропонує учням послухати міні- лекцію «Обов’язкова частка у спадщині» і в ході розповіді вчителя заповнити у зошиті схему: Міні- лекція. Обов’язкова частка у спадщині -- це частина спадкового майна, яка переходить до спадкоємців, визнаних законом, незалежно від заповіту. Право на обов’язкову частку у спадщині мають:

- неповнолітні діти спадкодавця,

-повнолітні непрацездатні діти спадкодавця,

-непрацездатна вдова (вдівець),

-непрацездатні батькиУспадковують половину частки спадкового майна, яка належала б кожному з них за відсутності заповіту. Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, а чинність заповіту щодо осіб, які мають право на неї, встановлюється на час відкриття спадщини.

Учні вирішують вище наведену правову ситуацію

Рефлексія:

1.Сформулюйте визначення понять «спадщина», «спадкування», «заповіт» .

2. Доведіть, що норми спадкового права відповідають нормам моралі.

Домашнє завдання:

 • Опрацювати §23 вказаного підручника;

 • на основі витягу із Цивільного Кодексу ст.1224 (с.174-175 вказаного підручника) скласти схему «Особи, усунені від права на спадкування»


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка