Урок №29. Тема. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів. МетаСкачати 45.37 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір45.37 Kb.
11 клас Урок №29.Тема. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.
Мета: формувати в учнів знання про гомологічний ряд насичених одноатомних спиртів, що містять функціональну гідроксильну групу; ознайомити учнів із загальною формулою спиртів, молекулярними, електронними та структурними формулами спиртів, видами ізомерії; ознайомити учнів із систематичною номенклатурою; розвивати уміння і навички складати структурні формули й називати спирти, складати структурні формули за назвою; ознайомити з фізичними властивостями спиртів та впливом водневого зв’язку на ці властивості.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Форми роботи: навчальна лекція, фронтальна та індивідуальна робота, робота з опорними схемами.
Обладнання: таблиці «Будова спиртів», моделі молекул спиртів, зразки спиртів – метанол, етанол, пропанол, картки – завдання, опорні схеми.
Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Які сполуки ми вивчали в попередній темі? Які елементи утворюють ці сполуки?

Існує величезна кількість сполук , до складу яких входять, крім С і Н , входить О. Атом Оксигену міститься в різних функціональних групах:

Робота з опорними схемами


 • Гідроксильній – ОН

 • Карбоксильній - СООН

 • Альдегідній – СНО тощо.

В цьому розділі ми познайомимося із спиртами, фенолами, альдегідами, карбоновими кислотами , естерами та вуглеводами (стенд).

Розпочнемо із спиртів. Мета уроку: з’ясувати, що таке спирти, як вони класифікуються, навчимося записувати їх формули, та називати ; познайомимося з видами ізомерії; фізичними властивостями спиртів.


ІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Визначення спиртів: ( ст.84 або103)

Спирти – це органічні сполуки, у молекулах яких міститься одна або кілька функціональних гідроксильних груп, сполучених з вуглеводневим радикалом.

Спирти називають ще алкоголями - від арабського «алкоголь» - спирт.
 1. Визначення поняття « функціональна група»: ( ст.84 або103)

Група атомів, що зумовлюють хімічні властивості речовини, називаються функціональними.


 1. Класифікація спиртів

І. За кількістю гідроксильних груп

Одноатомні Багатоатомні

Молекула містить одну групу - ОН Молекула містить кілька груп – ОН

СН3ОН (метиловий спирт) НО – СН2 – СН2 – ОН

С2Н5ОН (етиловий спирт) двохатомний спирт(етиленгліколь)

СН2 – СН – СН2

│ │ │


ОН ОН ОН

трьохатомний спирт (гліцерин)ІІ. За будовою радикалів
Насичені (алканоли) ненасичені (алкеноли) ароматичні

СН3 – СН2 – ОН СН2 = СН – СН2 – ОН С6Н5- СН2 – ОН


ІІІ. Залежно від того, з яким атомом Карбону зв’язана гідроксигрупа
Первинні Вторинні Третинні

СН3 - СН2 – СН2 – ОН СН3 - СН – СН3 СН3

│ │

ОН СН3 - С – СН3ОН
Спирти, в молекулах яких атом Карбону сполучений із двома гідроксигрупами нестійкі. Спирти, в молекулах яких атом С утворює подвійний зв’язок і сполучений одночасно з –ОН є також нестійкими. (СН2 = СН – ОН)
 1. Номенклатура спиртів

За систематичною номенклатурою назва складається з назви алкану з таким самим числом атомів С і суфікса – ол;

Після назви алкану зазначають номер атома С, з яким сполучена -ОН.

3 2 1

СН3 - СН2 – СН2 – ОН пропан – 1 – ол (раніше: 1 – пропанол)1 2 3 4

СН3 – СН – СН – СН3 3 – метилбутан – 2 - ол

│ │

ОН СН3


4 3 2 1

СН3 – СН – СН – СН2 - ОН 2, 3 –диметилбутан – 1 - ол

│ │

СН3 СН3Якщо в молекулі кілька груп – ОН, то пишуться суфікси – діол, - триол.
СН2 – СН – СН2 СН2 – СН2

│ │ │ │ │

ОН ОН ОН ОН ОН

Пропан - 1,2,3 – триол Етан – 1,2 – діол
 1. Ізомерія спиртів

1) Ізомерія карбонового ланцюга

СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – ОН бутан – 1 – ол

СН3 – СН – СН2 – ОН 3 – метилпропан – 1 - ол

СН32) Ізомерія положення гідроксигруп

СН3 – СН2 – СН2 - СН2 – СН2 – ОН пентан – 1 – ол

СН3 – СН2 – СН – СН2 – СН3 пентан – 3 – ол

ОН3) Міжкласова ізомерія

Одноатомним спиртам ізомерні етери (прості ефіри)

СН3 – СН2 – ОН етанол СН3 – О – СН3 диметиловий етер


 1. Фізичні властивості спиртів
 1. Агрегатний стан: нижчи спирти – рідини, вищі ( з С12 ) – тверді. Газоподібних

спиртів немає, що пояснюється наявністю водневого зв’язку між молекулами спиртів: О – Н …О – Н …

│ │


R R

 1. Легші за воду

 2. Метанол, етанол, пропанол добре розчиняються у воді. Із збільшенням радикалу розчинність спадає.

 3. Метанол, етанол, пропаном мають алкогольний запах, С4 – С6 з неприємним запахом, вищі спирти без запаху.

 4. Метанол – сильна отрута, етанол – наркотик.


7. Гомологічний ряд насичених одноатомних спиртів

СnH2n+1OH або СnH2n+2O
СН 3ОН метанол (метиловий спирт)

С2Н5ОН етанол (етиловий спирт)

С3Н7ОН пропанол (пропіловий спирт)

С4Н9ОН бутанол (бутиловий спирт)

С5Н11ОН пентанол (аміловий спирт)

С6Н13ОН гексанол (гексиловий спирт)
ІІІ. Первинне застосування одержаних знань

Тренувальні вправи 1. Серед наведених формул укажіть ті, які належать спиртам:

С4Н9ОН, С3Н6, С5Н11Сl, С10Н21ОН, СН 3ОН , СН3 – О – СН3, С2Н5ОН.

2.Дайте назви речовинам за структурними формулами:

СН3 1. Н3С — СН — С— СН3

│ │

ОН СН3 3,3 – диметилбутан – 2 – ол

СН3 1. СН3 – СН – С – ОН 2,3 – диметилбутан – 2 - ол

│ │

СН3 СН3 1. Зобразіть структурні формули спиртів, що мають назву:

 1. 2 – метилпентан- 1 – ол

 2. 3 – етил – 2 – метилгексан – 1 – ол

 3. 2,3 – диметилпентан – 2 - ол


ІV. Підведення підсумків уроку.

V. Домашнє завдання

§21 Вправа8 ст.86 (Д.1995)§ 22, Вправа8 ст105 (Д.1998)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка