Урок №28 тема. Поняття, структура та різновиди веб-сайтів. Автоматизоване розроблення веб-сайтівСкачати 114.53 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір114.53 Kb.
ТЕМА 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ТА КОЛЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЙ (8 год)

І. АВТОМАТИЗОВАНЕ СТВОРЕННЯ Й ПУБЛІКУВАННЯ ВЕБ-РЕСУРСІВ (4 год)

УРОК № 28

ТЕМА. ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА РІЗНОВИДИ ВЕБ-САЙТІВ. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОЗРОБЛЕННЯ ВЕБ-САЙТІВ.

Мета: узагальнити знання про структуру та різновиди веб-сайтів; надати уявлення про мову НТМL, її основні теги та атрибути; ознайомитись із можливостями програми створення і керування веб-сайтом MS FrontPage;

Сформувати поняття:

 • Веб-сайт;

 • Веб-сторінка;

 • Редактор веб-сайтів;

Пояснити :

 • Структуру сайту;

 • Особливості сайтів;

 • Відмінності між веб-сторінками;

Формувати навички:

 • Проектувати сайт;

 • Складати схеми й аналізувати структуру сайту;

 • Формувати вміння чітко й лаконічно висвітлювати думки;

 • Виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи за ПК.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ в ком­п'ютерному кабінеті.

Базові поняття й терміни: веб-сайт, веб-сторінка, структура сайту, етапи розробки сайту, редактор веб-сайтів, система керування вмістом сайту, завантаження файлів.

Програмне забезпечення: MS FrontPage, програма Блокнот (для HTML), PowerPoint, MS Word

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

►► Фронтальне опитування 1. Назвіть служби Інтернету.

 2. Укажіть основні принципи служби WWW.

 3. Як спілкуються за допомогою електронної пошти?

 4. Як спілкуються за допомогою інтерактивного спілкування?

 5. Що таке форум? чат?

 6. Перелічіть відомі вам браузери.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Ви хочете бути сучасним, мати свою сторінку в Інтернеті, рекламувати свої можливості широкій аудиторії? Просто бажаєте знайти нових друзів і заявити на весь світ пре себе? Цікавитесь послугами з веб-дизайну та створення веб-сайтів?

На уроках під час вивчення цієї теми ви зробите свій перший крок до створення повнофункціонального сайту. Тема, яку ми починаємо вивчати, має назву «Автоматизоване створення й публікування веб-ресурсів».

Сьогоднішній урок — «Структура та особливості веб-сайтів».

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (міні-лекція)

План вивчення теми


 1. Поняття, структура та різновиди веб-сайтів.

 2. Різновиди веб-сторінок.

 3. Поняття про мову НТМL, її основні теги і атрибути.

 4. Засоби автоматизованого розроблення веб-сайтів.

 5. Інтерфейс програми MS FrontPage.

 6. Режими перегляду і створення веб-сайту.

 7. Поняття про систему керування вмістом сайту.

VI. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ
Термінологія

Для початку розглянемо поняття веб-сайт та веб-сторінка. Ось означення з Вікіпедії — вільної Інтернет-енциклопедії: • Веб-сторінка (англ. Web-page) — інформаційний ресурс, до­ступний у мережі World Wide Web, який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай ця інформація записана у форматі НТМL або ХНТМL і може містити гіпертекст із навігаційними гіперпосиланнями на інші веб-сторінки.

 • Веб-сайт (англ, website, місце, майданчик в Інтернеті), також сайт (англ. site, місце, майданчик) — сукупність веб-сторінок, до­ступних в Інтернеті, які об'єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

 • Веб-сервер — це підключений до Інтернету комп'ютер, який приймає запити на отримання певних даних, обробляє їх та видає результа­ти, використовуючи протокол НТТР (Нуреr Техt Тrаnsfer Рrotocol —протокол передавання гіпертексту).

 • Сукупність веб-сторінок, тематично пов'язаних між собою і розробле­них як єдине ціле, називають веб-сайтом.
Тини сайтів
Статичні веб-сайти
Веб-спільноти
Інтернет-магазини


Портали
БлогиЦе не повний перелік типів сайтів. Динамічний веб-сайт може змінюватися у процесі взаємодії з відві­дувачем, а статичний надає всім відвідувачам однакову інформацію.

Сайти можна класифікувати за доступністю сервісів, фізичним розташуванням і призначенням.

За доступністю сервісів їх поділяють на:


 • Відкриті – усі сервіси повністю доступні для будь-яких відвідувачів і користувачів;

 • Напіввідкриті – для доступу потрібно зареєструватися (зазвичай безкоштовно);

 • Закриті – повністю закриті службові сайти організацій (наприклад, корпоративні сайти), особисті сайти приватних осіб. Такі сайти доступні для вузького кола людей. Доступ нових людей можливий через запрошення.

За фізичним розташуванням

Якщо сайт доступний користувачам з Інтернету, він вважається зовнішнім, натомість сайт, доступ до якого можуть здійснювати лише користувачі локальної мережі, є внутрішнім. Прикладами внутрішнього сайту можуть бути корпоративний сайт підприємства або сайт приватної особи в локальній мережі провайдера.За призначенням сайти поділяють на:

 • Бізнес-сайти – сайти, що містять інформацію про компанії та їхні послуги, здійснюють функцію електронної торгівлі;

 • Інформаційні сайти – призначені для інформування відвідувачів, поширення новин, тематичні сайти, енциклопедії, словники тощо;

 • Сайти соціальних мереж – інтерактивні багатокористувацькі веб-сайти, які наповнюються самими учасниками мережі. Сайт являє собою автоматизоване соціальне середовище, що дозволяє спілкуватися групі користувачів, об’єднаних спільним інтересом;

 • Веб-портали – універсальні сайти, через які можна вийти на інші ресурси Інтернету;

 • Сайти сервісів – сайти служб, які існують у мережі Інтернет, зокрема, сайти пошукових служб (Google, Bing ), поштові сайти, веб-форуми, он-лайнові сховища даних (Skydrive), сайти служб онлайнового документообігу (Google Docs), зберігання та обробки фотографій ( Picnik, ImageShack, Panoramio, Photobucket), зберігання відео (You Tube).

Можна навести приклади веб-сторінок :

Тини веб-сторінок
Домашня(головна)
Веб-каталог
Форум


Чат
Сторінка розділу веб-сайтуЯк створити веб-сайт?

Створення веб-сайту починається зі створення інформаційної моделі сайту. Будь-яку веб-сторінку можна оцінити за двома пара­метрами: зміст та зовнішній вигляд. Проте спочатку потрібно ви­рішити, яку інформацію потрібно на ній розмістити. Необхідно де­тально проаналізувати, скільки і якої інформації потрібно подати на веб-сторінці.

Створюючи проект сайту, потрібно добре продумати його за­гальну структуру, зміст інформації та посилання.

Структура веб-сайтів

Зовнішній вигляд кожного сайту є унікальним, проте в усіх сайтів можна знайти спільні за функціональністю частини. На будь-якому сайті першою відкривається головна сторінка. Її роз­робці приділяють особливу увагу, оскільки дослідження показали, що люди не здатні читати інформацію, що відображається на мо­ніторі, так уважно, як книжки або журнали. Вони зазвичай лише поверхово переглядають її, наприклад, як рекламу. Якщо головна сторінка містить те, що шукає відвідувач, він читає її далі, а якщо ні — переходить до інших сайтів, яких в Інтернеті дуже багато.

У верхній частині головної сторінки зазвичай розташована так звана шапка, яку дублюють на інших сторінках сайту. Це роблять спеціально, адже ця частина відображається у вікні браузера пер­шою і відвідувач насамперед звертає увагу на неї.

Щоб забезпечити швидкий перехід до основних тематичних роз­ділів сайту, створюють меню сайту — список гіперпосилань на його розділи. Горизонтальне меню зазвичай розташовують у шапці, іно­ді дублюючи його в нижній частині сторінки, а вертикальне — пере­важно в лівій частині сторінки, у місці, звідки відвідувач починає її переглядати. Меню є одним із найважливіших компонентів сайту, користувач постійно звертає на нього увагу, і тому вимоги до ньо­го високі. Меню має бути зручним, помітним і зрозумілим, інакше користувач не знатиме, як перейти до потрібного розділу, і покине сайт. Пункти меню мають бути чітко відділені один від одного.

Гіперпосилання, розміщені в тексті чи у вигляді графічних об'єктів, дозволяють переходити на різні сторінки сайту або навіть на інші сайти. На сайтах із дуже великим обсягом інформації є сто­рінки третього рівня, а якщо необхідно — то й четвертого, п'ятого тощо.

Загалом виділяють три типи структур веб-сайтів — лінійну, де­ревоподібну та довільну. Подорожуючи сайтом із лінійною структу­рою, з головної сторінки ви перейдете на другу сторінку, з неї — на третю тощо. На сайті з деревоподібною структурою з головної сто­рінки можна потрапити на одну зі сторінок другого рівня, звідти – на одну зі сторінок третього рівня тощо. Сайт із довільною структу­рою видається зовсім неорганізованим, але саме в цьому й полягає принцип його створення. Подорожуючи таким сайтом, ви можете переходити з однієї його сторінки на інші в різні способи, і ваш шлях назад не обов'язково має бути таким самим.

Вибір структури визначається особливостями завдань, що розв'язуються за допомогою веб-сайту.

Наведемо додатково чотири приклади структур сайту. Кожна із цих структур має свої недоліки та переваги у проектуванні веб-сайту.Стандартна

Основна веб-сторінка містить посилання на інші документи веб-сайту, а документи містять посилання, відповідно, на основну веб-оторінку. Це найпростіший і найпоширеніший спосіб організації веб-сайту.Каскад

У цьому випадку посилання в документах задані таким чином, що існує тільки один шлях обходу сторінок веб-сайту. За каскадно­го способу організації сторінок відвідувачі сайту можуть переміщуватися тільки в одному з напрямків — вперед або назад.Хмарочос

У цій моделі відвідувачі можуть опинитися на деяких сторін­ках, тільки якщо вони йдуть правильним шляхом. Це нагадує підйом до потрібної кімнати у великому хмарочосі.Павутина

У цьому випадку всі сторінки веб-сайту містять посилання на інші сторінки, і користувач може легко перейти з будь-якої сто­рінки практично на будь-яку іншу. Ця схема може перетворитися на лабіринт, якщо вийде з-під контролю, але вона популярна в тих випадках, коли посиланнями на документи користуються не надто часто.Етапи створення сайту

Створення сайту умовно можна розділити на такі етапи:1. Попередній етап розробки сайту.

На цьому етапі розв'язуються питання загального характеру. Обговорюється загальна концепція сайту, формулюються та фіксу­ються цілі створення сайту.2. Етап проектування сайту.

Визначення структури сайту: меню, посилання, розміщення модулів, побудова списку компонентів, що підключаються, тощо. 1. Етап розробки й тестування сайту

 2. Розміщення сайту

 3. Розвиток ресурсу.

Можна виділити такі варіанти створення веб-сайтів:І-ий спосіб (програма Блокнот)Програмування сайту мовою HTML

Так як Веб-сторінки — це документи, розмічені з використанням мови НТМL, то файли веб-сторінок зазвичай мають імена з розширенням .html чи .htm.

Коди мови НТМL, за допомогою яких розмічають вихідний текст, називають тегами. Теги починаються із символу < і закінчуються символом >.

Теги бувають парними і непарними. Парні теги можуть мати атрибу­ти, за допомогою яких задаються їхні додаткові параметри.

НТМL- документ має чітко визначену структуру і складається з двох розділів — заголовків і тіла документа.

(Перегляд матеріалу про створення найпростішого Html –документа. )

Можна просто переглянути теги або програмку створення Html –документа.

Створення веб-сайту чи веб-сторінки за допомогою спеціальних програм (FrontPage, PowerPoint, Word)

Демонстрація можливостей (нагадати можливості публікацій у веб)Автоматизоване створення веб-сайту

Демонстрація сайту гімназії (процес буде на практичній роботі)


VІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Запитання до класу:

Який тип сайту описано:

 • складається з декількох сторінок і має унікальний, але простий і функціональний дизайн; ідеально підходить для компаній, які хочуть розмістити інформацію про себе й свої послуги в Інтернеті; основні розділи сайту: Про компанії, Продукція або послуги, Прайс-листи, Контактна інформація; (Сайт-візітка)

 • сайт, призначений для автоматизації внутрішнього докумен­тообігу, обліку показників компанії, управління персоналом, може бути оснащений функціями обміну інформацією між ви­лученими філіями; позитивно впливає на репутацію й імідж компанії; дизайн повинен відповідати фірмовому стилю компанії; використовується мінімум графіки, основна увага звертається на текст; (Корпоративний сайт)

 • інтерактивний веб-сайт, що рекламує товар або послугу і приймає замовлення на покупку; пропонує користувачеві вибір варіанта розрахунку, при цьому адміністратор сайту зобов'язаний організувати доставку товару і проконтролювати розрахунки за поставку; (Інтернет-магазин)

 • складний розважальний інтерактивний проект, що передбачає велику відвідуваність та складність дизайну; {Ігровий портал)

 • може бути самостійним сайтом, а може бути розділом сайту; най­частіше робиться на піддомені основного сайту й призначений для організації спілкування відвідувачів сайту між собою й з адміністратором сайту; (Сайт-форум)

 • сайт, що по суті є Інтернет-щоденником, або журналом, при цьому на кожну тему відвідувачі можуть залишати свої коментарі-повідомлення, доступні з головної сторінки відповідної теми; зазвичай дуже часто оновлюється, із цієї причини може набагато частіше індексуватися пошуковими машинами, ніж звичайні сайти. (Блог)

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: опрацювати п.4.2 та 4.3 (ч. 1)

2. Перегляньте НТМL-код трьох сайтів в Інтернеті. Запишіть п'ять тегів без атрибутів, та п'ять — з атрибутами. З'ясуйте їх призначення.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка