Урок №22 Тема. Місце металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів, металічний зв’язок. Фізичні властивості металівСторінка1/5
Дата конвертації23.11.2016
Розмір0.71 Mb.
  1   2   3   4   5
Урок № 22

Тема. Місце металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів, металічний зв’язок. Фізичні властивості металів.

Мета: поглибити знання учнів про металічні елементи, їх положення в ПСХЕ, особливості будови атомів, будову речовини; ознайомити з типом хімічного зв’язку, властивим металам, - металічним зв’язком; показати вплив зв’язку на фізичні властивості речовин, утворених елементами – металами.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи: лекція, евристична бесіда, робота з текстом підручника, демонстраційний експеримент, брейн – ринг, розв’язок хімічного кросворду.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, ряд активності металів, моделі металевих кристалічних ґраток, таблиці «Метали», « Металічні кристалічні ґратки», колекція металів та їх сплавів.

Хід уроку

І. Підсумки і аналіз контрольної роботи.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

В ПСХЕ 118 елементів. Більша їх частина (4/5) – метали. Людина використовує метали в техніці, в побуті, в самих різноманітних галузях своєї діяльності. Пригадайте, які метали є у вас вдома? У ІІ семестрі ми будемо вивчати метали: їх будову, властивості, добування та застосування. Почнемо із будови металів та їх фізичних властивостей. Багато що вам вже відомо із попередніх уроків хімії, інших предметів, побуту, тож, сподіваюся на вашу активну допомогу.ІІІ. Вивчення нового матеріалу

І. Положення металів у періодичній системі

( Вчитель обговорює з учнями розміщення металів у ПСХЕ)ІІ. Будова атома металів

 1. Запишіть електронні конфігурації атомів кількох металів. Знайдіть, що є спільного?

11Na 1S22S22P63S1; 12Mg 1S22S22P63S2; 13Al 1S22S22P63S21.

Висновок: • На зовнішньому енергетичному рівні знаходиться невелике число електронів (звичайно 1 – 3).

 • Радіуси атомів металів великі, порівняно з радіусами атомів неметалів того ж періоду.

 1. Метали мають невелику електронегативність, тому легко віддають валентні електрони, тим виявляють відновні властивості.

Na – 1e- → Na+ (11Na+ 1S22S22P63So)

Mg – 2e- → Mg2+ (12Mg 1S22S22P63So)ІІІ. Метали – прості речовини

 1. Металічні елементи утворюють прості речовини – метали.

Назви металічних елементів і простих речовин – металів іноді не збігаються:

Елемент Проста речовина – метал

Fe Ферум залізо

Cu Купрум мідь

Ag Aргентум срібло

Hg Меркурій ртуть

Pb Плюмбум свинець 1. Метали утворюють металічні кристалічні ґратки • • ← катіон Меn+

• ← електрон

• ← атом Ме
Електрони відокремлюються від своїх атомів і хаотично рухаються у речовині, утворюючи «електронний газ». Вони стають усуспільненими (делокалізованими).

 1. Які типи зв’язків ви знаєте? В металах існує особливий зв’язок – металічний. Знайдіть в підручнику означення металічного зв’язку

(Хімія 10 клас О.Г Ярошенко 2010 р.,сторінка134,

Хімія 10 клас П.П. Попель, Л.С. Крикля 2010р., сторінка 120) 1. Будова металів визначає їх властивості.

ІV. Фізичні властивості металів

Специфічні фізичні властивості металів

 1. Металічний блиск

Метали відбивають промені світла, а не пропускають їх, як скло, і не вбирають, як сажа. Срібло найкраще відбиває світло, тому має найбільший блиск (дзеркала, ялинкові іграшки).

У більшості металів сріблястий блиск, але у золота і цезію – жовтий, у міді – червоний. 1. Висока електропровідність і теплопровідність

Чому при доторканні рукою до металічного предмета відчуваємо холод, а до дерев’яного – ні? (Тепло долоні швидко передається металу, він стає теплішим, а долоня холоднішає. Дерево погано проводить тепло, тому, торкаючись його рукою, ми не відчуваємо холоду).

Ця властивість металів зумовлена наявністю усуспільнених електронів, що можуть відносно вільно рухатися.

Ag, Cu, Au, Al, Mg, Zn, Fe, Pb……….

Електропровідність - і теплопровідність спадає 1. Ковкість, пластичність

Пластичність – здатність необоротно деформуватися під дією механічних навантажень. Пластичність обумовлена будовою металічної кристалічної ґратки .

Золото – найеластичніший з металів. 1г золота можна витягнути у дріт завдовжки 2 км. Із шматочка величиною із сірникову головку можна отримати лист площею 50 м2, лист в 0,0001мм у 500 раз тонше за волосину.

Найбільш крихкі з металів – хром, манган, стибій.

Неспецифічні фізичні властивості металів


 1. Температура плавлення

Метали

легкоплавкі тугоплавкі

tпл < 1000° С tпл > 1000° С

лужні, лужноземельні метали, Cu, Fe, Cr, Ti, Mo….

Mg, Al, Pb, Sn, Zn…… tпл W ~3400°С

tпл Hg = - 38,87°С


 1. Твердість

Метали
м’які тверді

лужні метали, хром, вольфрам

свинець.


 1. Густина

Метали
Легкі Важкі

ρ < 5 г/см3 ρ> 5 г/см3

літій,натрій, магній, осмій, цинк, залізо, свинець,

алюміній ртуть, золотоІV. Закріплення і узагальнення знань

Брейн – ринг

 1. Скільки електронів мають метали га зовнішньому енергетичному рівні?

(1-3)

 1. Яку кристалічну ґратку мають метали? (металічну)

 2. Які частинки лежать у вузлах ґратки? (катіони металу)

 3. Який метал має найбільшу електропровідність? (Ag)

 4. Який метал має найбільший блиск? (Ag)

 5. Який метал можна розплавити на руці? (t пл. Cs =28,5°C, t пл.Ga =29,7°C)

 6. Які ви знаєте порівняння , де застосовуються назви металів?

Золоте серце

Золоті руки

Міцний як криця

Залізна воля

Залізний характер

Сивина як срібло

Швидкий, як ртуть


 1. Які метали є в складі різних органів людини?

Са – в кістках, Сu – в печінці, Mn – в серці, Zn – в зубах, Fe – в крові,

As – в нирках, Au – в крові.


Хімічний кросворд (назвати ключове слово)


1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 3

 

 

 

 4

 

 

 

 5

 

 

 

 6

 

 

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

 

 

 9

 

 

 

 

 10

 

 

 

 11

 

 

 

 12

 

 

 

 

 

 

 1.Одна із найважливіших фізичних властивостей металів (електропровідність).

2. Який метал має найбільшу пластичність? (Au)

3. Твердий розчин одного металу в іншому (сплав)

4. Найважчий з металів? (Os)

5. Найлегший з металів? (Lі)

6. Які частинки лежать у вузлах металічної ґратки? (катіони)

7. Особливий тип хімічного зв’язку, властивий металам та їхнім сплавам

(металічний)

8. Метал, що характеризується легкістю, високими електропровідністю та теплопровідністю, пластичністю, широко застосовується в побуті і промисловості (Al)

9. Метал, що за електропровідністю стоїть на першому місці, має сильний металічний блиск (Ag)

10. Фізична властивість металів, що зумовлена здатністю відбивити світлові промені (блиск)

11. Який метал найбільш легкоплавкий? (Hg)

12. Який метал найбільш тугоплавкий? (W)V. Домашнє завдання

Хімія 10 клас О.Г Ярошенко 2010 р , §16,17, вправа 1 ст. 137(всім),

вправа 2 ст. 138 (для ІІІ – ІV рівня).

Хімія 10 клас П.П. Попель, Л.С. Крикля 2010р., § 17 ст.116 – 123,

Вправа 161 ст. 123 (всім), вправа 166 ст. 123 (для ІІІ – ІV рівня)
Урок № 23

Тема. Хімічні властивості металів.

Мета: ознайомити учнів із загальними властивостями металів, рядом активності металів; показати взаємозв’язок хімічних властивостей металів з будовою їх атомів; розвивати навички складання рівнянь окисно – відновних реакцій і реакцій йонного обміну на прикладі хімічних властивостей металів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи: розповідь учителя, бесіда, робота з опорною схемою, демонстраційні і лабораторні досліди, виконання вправ, гра з кубиком.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, ряд активності металів, таблиця розчинності, опорні схеми, інструкції до лабораторного досліду, пробірки, рзчини хлоридної кислоти (HCl), купрум хлориду (CuCl2), цинк хлориду (ZnCl2) цинк (Zn ), мідь (Cu ).

магній (Mg ).Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашніх вправ.

2. Фронтальна перевірка знань у формі гри з кубиком.


 • Назвіть особливості будови атомів металів.

 • Яку будову мають прості речовини – метали?

 • Перелічите фізичні властивості металів.

 • Найтвердіший метал (Cr)

 • Метал з найвищою електропровідністю (Ag)

 • Найважчий метал ( Os)

 • Найм’якший метал (Na)

 • Найактивніший метал у ПСХЕ (Fr)

 • Найпластичніший метал (Au)

 • Найлегший метал (Li)

 • Найбільш легкоплавкий метал (Hg)

 • Метал найяскравішого червоного кольору (Cu)

 • Найчорніший метал (Fe)

 • Найбільш тугоплавкий метал (W)

 • Найпоширеніший у природі метал (Al)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Не випадково історично склалися назви «бронзовий вік», «залізний вік», вік електрики», «вік електроніки». Це говорить про значення металів на певному етапі розвитку людства. Метали оточують нас скрізь. Ми вже познайомилися з їх фізичними властивостями. Сьогодні поговоримо про хімічні властивості. Пригадайте, скільки електронів мають атоми металів на зовнішньому енергетичному рівні? Як вони утримуються? Чим можуть виступати метали в хімічних реакціях – окисниками чи відновниками? З’ясуємо, з чи і як реагують метали.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Робота з опорною схемою

Хімічні властивості металів

І. Ме + неМе

+O2

оксиди

+ Hal

галогеніди

+S

сульфіди

Ме + N2

нітриди

+C

карбіди

+P

фосфіди

+H2

гідриди
Ме( лужний або

лужноземельний)

луг + Н2

Ме до Н (ț)ІІ.Ме + Н2О МеО +Н2

Ме після Н не реагують

ІІІ. Ме + кислота → сіль + Н2 (крім кислот сильних окисників)
ІV. Ме + сіль → метал + сіль
V. Ме (що утворює амфотерні сполуки) + луг → сіль + Н2

Користуючись схемою, учні складають рівняння реакцій, пояснюють умови протікання реакцій,називають продукти реакцій.
І. Метали взаємодіють з неметалами (Ме + неМе)

2Са° + О2° = 2Са+2О-22e

2Na° + Cl2 = 2Na+1Cl-16e

2Al° + 3S° = Al2+3S3-2ІІ. Взаємодія металів з водою

 1. Лужні і лужноземельні метали за н.у. утворюють луг і водень:

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

 1. Інші метали, що стоять в ряду активності до Гідрогену, за високої температури утворюють з водою оксид і водень:

Mn + H2O = MnO + H2

 1. Mетали, що стоять в ряду активності після Гідрогену, з водою не реагують:

Cu + H2O =

ІІІ. Взаємодія металів з кислотами

 1. Метали, що стоять в ряду активності до Гідрогену, реагують з кислотами - слабкими окисниками, утворюючи сіль і водень. Метали, що стоять в ряду активності після Гідрогену, з цими кислотами не реагують:

2e

Fe° + 2H+1Cl = Fe+2Cl2 + H2°

Cu + HCl =


 1. З кислотами – сильними окисниками метали реагують незалежно від їх положення в ряду активності, при цьому відновлюється не водень,а кислотоутворюючий елемент:

Cu + 4HNO3 конц.= Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Cu + 2H2SO4конц.= CuSO4 + SO2↑ + 2H2OЛабораторний дослід № 11

Тема: Взаємодія металів з розчинами кислот.

Мета: дослідити ознаки взаємодії металів із кислотами .

Обладнання та реактиви: інструкція, пробірки, розчини хлоридної кислоти (HCl), цинк (Zn ), магній (Mg ), мідь (Cu ).
Хід роботи

Помістіть у три пробірки видані вам метали - цинк (Zn ), магній (Mg ), мідь (Cu ). Добавте в кожну пробірку по 2 мл хлоридної кислоти.

Що спостерігаєте? Чи всі метали реагують із кислотою?

Чи однаково активно проходить реакція у різних металів?

Напишіть рівняння реакцій:

Mg + HCl →

Zn + HCl →

Cu + HCl →Висновок: Чим лівіше стоїть метал в ряді активності, тим він………….. реагує з кислотами. Метали, що стоять в ряді активності після Гідрогену, з кислотами …………..
IV. Взаємодія металів з розчинами солей

Лабораторний дослід № 10

Тема: Порівняння хімічної активності металів .

Мета: дослідити умови взаємодії металів з розчинами солей; порівняти хімічну активність металів.

Обладнання та реактиви: інструкція, пробірки, розчини купрум хлориду (CuCl2), цинк хлориду (ZnCl2) цинк (Zn ), мідь (Cu ).

Хід роботи

Помістіть в одну пробірку гранулу цинку, а в іншу – шматочок міді. Добавте в першу пробірку, розчини купрум хлориду (CuCl2), а в другу - цинк хлориду (ZnCl2). Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакцій:

Zn + CuCl2

Cu + ZnCl2Висновок: метали, що стоять в ряді активності………………

витісняють із розчинів солей метали, що стоять…………..V. Метали, що утворюють амфотерні сполуки, реагують з лугами

1) При сплавлені:

Zn + 2KOH = K2ZnO2 + H2

2)В розчинах:

Zn + 2KOH + 2H2O = K2[Zn(OH)4] + H2

IV. Підведення підсумків уроку

V. Домашнє завдання

Хімія 10 клас О.Г Ярошенко 2010 р , §18, вправа 1 ст. 154(всім),

вправа 5 ст. 154 (для ІІІ – ІV рівня).

Хімія 10 клас П.П. Попель, Л.С. Крикля 2010р., § 18 ст.125 – 128,

Вправа 168 ст. 132 (всім), вправа 169 ст. 132 (для ІІІ – ІV рівня)
Урок № 24

Тема. Розв’язування задач. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси та об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок

Мета: сформувати вміння та навички розв’язування задач за рівняннями хімічних реакцій, у яких реагенти містять домішки.

Тип уроку: засвоєння знань, умінь, навичок.

Форми роботи: розповідь учителя, фронтальна робота, індивідуальна робота, самостійна робота.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, ряд активності металів , таблиця розчинності, картки – завдання.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

1. Перевірка домашніх вправ.

2.Перелічте, з якими речовинами можуть реагувати метали, за яких умов, назвіть продукти реакції.

3. Самостійна робота (15хвилин)


Вар І
1.Із даного переліку позначте знаком «+» ті пари речовин, між якими можлива реакція, якщо реакція неможлива, позначте знаком « - ».


1
2
3
4
5
6
7
81. Ba + H2SO4 → 5. Al + HCl →

2. Cu + AgNO3→ 6. Na + H2O →

3. Pb + ZnCl2 → 7. Cu + Cl2

4.Cu + H3PO4 → 8. Ag + H2O →

2. Дано речовини:

H 2 O, Н2SO4, CuCl2, O2, NaCl,

З якими із цих речовин буде реагувати цинк?

Напишіть рівняння можливих реакцій.


Вар ІІ

1.Із даного переліку позначте знаком «+» ті пари речовин, між якими можлива реакція, якщо реакція неможлива, позначте знаком « - ».
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
81. K + H2SO4 → 5. Na + HCl →

2. Zn + AgNO3→ 6. Ca + H2O →

3. Cu + ZnCl2 → 7. Al + O2

4.Ag + H3PO4 → 8. Cu + H2O →

2. Дано речовини:

H 2 O, НCl, ZnCl2, O2, S,

З якими із цих речовин буде реагувати кальцій?

Напишіть рівняння можливих реакцій.


ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Чистих речовин у природі практично немає. Речовини дуже часто містять домішки, тому, під час обчислень маси, кількості речовини та об’єму продукту реакції необхідно враховувати кількість домішок у вихідних речовинах. Навчимося розв’язувати такі задачі.ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Розрахунки за хімічними рівняннями, де вихідна речовина

містить певну частку домішок.

№1. Який об’єм водню утвориться (н.у.) під час взаємодії 10г берилію з достатньою кількістю хлоридної кислоти, якщо масова частка домішок у металі становить 3%?

Дано: 9,7г Хл

m(Ве із дом.) = 10г Be + 2HCl = BeCl2 + H2

ω(дом.) = 3% 9г 22,4л

V(H2) - ? 1) ω(Ве) = 100% - 3% = 97%

2) m(Be) = m(Ве із дом.)• ω(Ве)

m(Be) = 10 • 0,97 = 9,7г

3) V(H2) :

Х = = 24,14л

Відповідь: V(H2) – 24,14л.

№2. У результаті реакції 5,8 г алюмінію, що містить домішки, з достатньою кількістю сірки утворилося 15г алюміній сульфіду. Обчисліть масову частку домішок у металі.

Дано: Хг 15г

m(Alз дом.) = 5,8г 2Al + 3S = Al2S3

m(Al2S3) = 15г 2·27г 150г


ω(дом.) - ? 1) m(Al) :х = = 5,4г

 1. m(дом.) = m(Alз дом.) - m(Al)

m(дом.) = 5,8 – 5,4 = 0,4г


 1. ω(дом.) = = = 0, 069,або 6, 9%

Відповідь: 6,9% домішок.
№3. Яку масу вугілля з масовою часткою домішок 30% потрібно взяти, щоб під час його спалювання виділилося 224 л вуглекислого газу?

Дано:

ω(дом.) = 30% Хг 224л

V(СО2) = 224л С + О2 = СО212г 22,4л

m(вугілля) - ? 1. m(С) : х = = 120г

 2. ω(С) = 100% - 30% = 70%m(вугілля) = = = 171,43г

Відповідь: 171,43г вугілля.


Задачі для самостійного рішення

№1.До залізного порошку масою 7г, що містить 20% неметалічних домішок, додали хлоридної кислити. Який об’єм утвореного газу?

Відповідь:2,24л.

№2.Який об’єм вуглекислого газу утвориться під час горіння 1,71кг вугілля, що містить 30% негорючих домішок?

Відповідь: 2,24м3 СО2

№3. У результаті реакції 9г цинку, що містить домішки, з достатньою кількістю сульфатної кислоти виділилося 0,25 г водню. Обчисліть масову частку домішок у металі.

Відповідь: 9,7% домішок.

IV. Підведення підсумків уроку

V. Домашнє завдання

Хімія 10 клас О.Г Ярошенко 2010 р , ст.168 - 171, вправа 5 ст. 172(всім),

скласти умову задачі на розрахунки за хімічними рівняннями, де вихідна речовина містить певну частку домішок (для ІІІ – ІV рівня)
Хімія 10 клас П.П. Попель, Л.С. Крикля 2010р., § 19

Вправа 179 і 180 ст. 135(всім), скласти умову задачі на розрахунки за хімічними рівняннями, де вихідна речовина містить певну частку домішок (для ІІІ – ІV рівня)


Урок № 25

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка