Упорядники: Романовська Д. ДСторінка1/29
Дата конвертації30.12.2016
Розмір2.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
ПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Затверджено вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

(протокол № від )

Упорядники:

Романовська Д.Д., кандидат психологічних наук, завідувач науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Ілащук О.В., методист-психолог науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти. Методичний посібник / Упор. : Д.Д. Романовська, О.В. Ілащук. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 133 с.
У посібнику представлено теорії стресу, травматичного стресу та посттравматичного стресового розладу. Розкрито особливості діагностики, профілактики та корекції травматичного та посттравматичного стресового розладів. Запропоновано широкий спектр практичних рекомендацій, які будуть ефективними в роботі шкільних психологів (соціальних педагогів) з педагогами, учнями, батьками та іншими особами, що постраждали у ситуації соціально-політичної кризи в країні з метою подолання стресу та запобігання віддалених ефектів та наслідків посттравматичних симптомів.

Матеріали посібника будуть у нагоді й вчителям та батькам, учні та діти яких зазнали психічних травм, перебувають у стані гострого (хронічного) стресу, внаслідок перебування на території конфлікту, або якщо вони стали свідками насильства (терору), або якщо вони переживають горе у зв’язку із втратою рідних, які були учасниками АТО в Україні.

ЗМІСТ


ВСТУП 5

1. ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД (ПТСР) 8

1.1. Стрес, травматичний стрес, посттравматичний стресовий розлад 8

1.2. Діагностичні критерії посттравматичного стресового розладу 19

1.3. Характеристика посттравматичного стресового синдрому 27

1.4 Типологія ПТСР 30

1.5. Особливості ПТСР у дітей 32

1.6. Індивідуальна вразливість і психологічні наслідки травми 34

1.7. Роль захисних механізмів психіки в подоланні стресу 37

2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ПТСР 41

2.1. Основні напрями реабілітації ПТСР 41

2.2. Психотерапія посттравматичного стресового розладу 42

2.3. Консультування та психотерапія учасників військових дій 45

2.4. Модель психологічної реабілітації 48

2.5. Копінг-стратегії як основа стресостійкості 49

2.6. Протидія інформаційній війні 50

3. СТРЕСОВІ СИТУАЦІЇ У ШКОЛЯРІВ 53

3.1. Стрес у дітей та підлітків 53

3.2. Ознаки стресу чи ПТСР у дітей 54

3.3. Психологічна робота з дітьми в умовах травматичної кризи 57

3.4. Правила реагування батьків на ознаки стресу в дітей 61

3.5. Індивідуальна та групова робота з дітьми-переселенцями 63

3.6. Групова робота з подолання страхів у дітей вимушених переселенців 68

3.7. Як повідомити про загибель рідної людини 76

3.7.1. Повідомлення про смерть дорослій людині 76

3.7.2. Особливості повідомлення про смерть дитині 78

4. ДІАГНОСТИКА СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ 89

4.1. Тест САН 89

4.2. Тест стресостійкості 90

4.3. Шкала реактивної та особистісної тривожності 91

4.4. Метод Холмса-Раге 94

4.5. Тест «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк) 96

4.6. Тест «Уміння раціонально використовувати час» 97

4.7. Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості (В.В. Бойко) 98

4.8. Тест нервово-психічної адаптації 99

4.9. Опитувальник «Методика діагностики рівня суб’єктивного відчуття самотності» 100

5. МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ ЗАСОБІВ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В СИТУАЦІЯХ ПТСР 102

5.1. Методичні підходи до формування стресостійкості дітей 102

5.2. Тренінгові вправи, які можуть бути використані для профілактики стресу 111

5.3. Психолог – психологу та педагогічним працівникам 114

5.4. Методи захисту під час розгортання соціально-політичної надзвичайної ситуації 115

5.5. Поради щодо подолання стресу 116

5.6. Удома – після того, що сталося 118

5.7. 10 топ – технік звільнення від стресу 120

5.8. Методи самодопомоги 122

5.9. Поради для рідних і друзів людини, що страждає на ПТСР 124

5.10. Антистресова релаксація 125

5.11. Способи релаксації за 10 хвилин 131

ЛІТЕРАТУРА 132
ВСТУП


Профілактична психологічна допомога є найефективнішим засобом попередження негативного впливу тяжкої психічної травми на психічне здоров’я людини. Розробка методичних рекомендацій (комплексу заходів) з первинної та вторинної профілактики ПТСР (посттравматичного стресового розладу) та реабілітації постраждалих є однією з актуальних проблем сучасної психології. Поширеність ПТСР серед популяції залежить від частоти надзвичайних подій. Події останніх місяців, які відбуваються в Україні, вкрай складна соціально-політична ситуація у суспільстві показали необхідність соціально-психологічного захисту і психологічної допомоги як дітям і окремим дорослим, так і цілим соціальним групам.

Майже рік Україна переживає складну соціально-політичну ситуацію. Продовжуються бойові дії в Донецькій і Луганській областях, не зменшується потік біженців з окупованих Криму і Севастополя. Десятки тисяч людей змушені покинути свої домівки і тимчасово переміститися в інші регіони нашої держави. За останніми даними Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) понад 230 тисяч людей стали вимушеними переселенцями. Є сім’ї, що втратили житло, своїх близьких, є поранені.

За даними психологічного дослідження, що проводилося під егідою Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) у Донецькій області, майже 40% дітей віком 7-12 років та більше половини дітей віком 13-18 років стали безпосередніми свідками подій, що пов’язані з війною. Відповідно 14% та 13% бачили танки та іншу військову техніку, 13% та 22% бачили бої та сутички, 4% і 15% – побиття знайомих людей, 6% та 5% стали свідками погроз застосування зброї. Декілька дітей з опитаних бачили вбитих і поранених. 76% дітей віком 7-12 років та 43% дітей віком 13-18 років відчували страх, коли ставали свідками вищеописаних подій [59].

У зв’язку з цим суттєво підвищується роль та значення професійної діяльності працівників психологічної служби системи освіти (практичних психологів і соціальних педагогів, методистів з психологічної служби районних (міських) методичних кабінетів, працівників навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти).

Для забезпечення цієї роботи місцевим органам управління освітою, керівникам навчальних закладів необхідно створити належні матеріальні та кадрові умови, сприяти діяльності працівників психологічної служби. І це стосується не тільки Донецької і Луганської областей, а усієї системи освіти України в цілому.

Сьогодні особливо зростає необхідність свідомої активності керівників навчальних закладів, спрямованої на підтримку, регулювання і формування здорового соціально-психологічного клімату у педагогічному колективі та закладі загалом.

Для подолання негативних психологічних наслідків подій, що відбуваються в країні, необхідна тісна взаємодія керівника навчального закладу, фахівців психологічної служби та всіх учасників навчально-виховного процесу.

Досвід країн, які перебували в конфліктних ситуаціях, показує, що значне зростання насильства в протистояннях призводить до збільшення випадків домашнього насильства, насильства стосовно жінок і дітей як у період розгортання самого конфлікту, так і після його завершення.

Особливо вразливою групою вважаються жінки та діти із соціально незахищених категорій, сім’ї, члени яких загинули або були поранені в ході трагічних подій, зокрема, вдови, які залишилися єдиними годувальниками родин, сім’ї військовослужбовців, які стають внутрішніми мігрантами. Надзвичайної уваги потребують діти із сімей, де загинули рідні та близькі, друзі і знайомі. Працівникам психологічної служби необхідно знати про такі сім’ї, своєчасно надати необхідну психологічну, соціально-педагогічну допомогу.

У цілому, на сьогоднішній день ситуація ускладюється тим, що протистояння триває і неможливо передбачити час та спосіб його завершення. Це посилює тривожні настрої в суспільстві, страхи, розчарування і вимагає адекватної роботи працівників психологічної служби.

З метою попередження або мінімізації негативних наслідків конфліктних подій важливо формувати знання про ситуацію, що склалася у дітей, батьків та педагогічних працівників. Особливо це стосується необхідності відстеження нових законів та інших нормативно-правових актів, які активно зараз приймаються з метою захисту та надання допомоги особам у складних життєвих обставинах. Своєчасне донесення такої інформації до дітей, батьків та педагогічних працівників сприятиме зверненню по допомогу від осіб, які її потребують, водночас запобігаючи більш складним наслідкам перенесених подій.

Якщо говорити про статус жителів Криму, Севастополя, Донецької та Луганської областей, які переселяються сьогодні в інші частини України, то їх можна вважати внутрішньо переміщеними особами або вимушеними внутрішніми мігрантами. Особи із сім’ями підпадають під статус сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У цій ситуації доречно користуватися Порядком взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, затвердженим наказом №1983/388/452/221/556/596/106 від 14.06.2006 (Мінсім’ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтранспорту, МВС та Держдепартаменту з питань виконання покарань).

Психологічна служба системи освіти має надавати психологічну і соціально-педагогічну допомогу постраждалим, переселеним, біженцям, членам їх сімей і родичам загиблих в ході АТО. Зазначаємо, що така робота має бути системною, довготривалою та проводитись на високому науково-методичному рівні.

Основними напрямами соціальної і психологічної реабілітації постраждалих є наступні:

– соціально-педагогічна допомога сім’ям вимушених переселенців у налагодженні соціальних зв’язків із місцевими закладами охорони здоров’я, працевлаштування, соціальних служб, закладів і установ освіти, забезпеченні дітей навчальними посібниками, підручниками, іншим навчальним приладдям;

– надання соціально-педагогічної і психологічної допомоги вступникам і першокурсникам ВНЗ і ПТНЗ в адаптації до нових умов навчально-виховного процесу та налагодження побутових умов їх проживання і встановлення нових соціальних зв’язків у навчальному закладі та за його межами;

– залучення постраждалих дітей до участі в діяльності позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для їхньої самореалізації та проведення діагностичної і корекційно-відновлювальної роботи з ними практичних психологів цих закладів;

– робота з дітьми зазначених категорій під час літнього оздоровлення у таборах відпочинку, навчальних закладах, місцях тимчасового перебування;

залучення вихованців, учнів, студентів зазначених категорій до активної виховної і розвивальної діяльності в позаурочний час, реабілітація;

– забезпечення індивідуального супроводу працівниками психологічної служби системи освіти всіх без винятку дітей, вихованців, учнів, студентів зазначених категорій та надання їм необхідної корекційної, реабілітаційної і соціально-педагогічної допомоги від пережитого протягом навчального року шляхом впровадження психологічних ігор, праце, – і музико- терапії тощо;

– створення сприятливого соціально-психологічного клімату в навчальному закладі та оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників і батьків;

– недопущення своїми діями чи бездіяльністю вторинної травматизації учасників навчально-виховного процесу та, у разі потреби, перенаправлення дітей, батьків і педагогів до інших спеціалістів (психотерапевта, невролога);

– застосування міжсекторальної взаємодії і мультидисциплінарного підходу до вирішення проблем, які виникають (за потреби звернутися до закладів і установ охорони здоров’я, підрозділів служби з надзвичайних ситуацій з пропозицією про співробітництво та координацію у справі надання психологічної допомоги тим, хто її потребує);

– залучення до надання психологічної допомоги висококваліфікованих фахівців, практичних психологів, соціальних педагогів, психотерапевтів, консультантів ПМПК;

– організації для тих, хто безпосередньо працює з постраждалими: а) психологічної та професійної супервізії; б) методичної підтримки у вигляді буклетів, методичних розробок, проведення навчальних семінарів і семінарів з обміну досвідом; в) матеріальної допомоги у вигляді необхідного приладдя і оргтехніки.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка