Уманський національний університет садівництва м. І. Мальований, П. К. Бечко, В. П. Бечко Соціальне страхуванняСторінка1/40
Дата конвертації05.03.2017
Розмір7.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
М. І. Мальований, П. К. Бечко, В. П. Бечко

Соціальне страхування

Навчальний підручник
Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний підручник для студентів

вищих навчальних закладів

Умань


2

011


УДК 369(075)

ББК 65.27я73

М21

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-9596 від 15.10.2010)


Рецензенти:
Доктор економічних наук, професор М.Й. Малік

Доктор економічних наук, професор В.І. Грушко

Доктор економічних наук, доцент О.О. Непочатенко

Мальований М.І.

М21 Соціальне страхування: Навчальний підручник [для студ. вищ. навч. зал.] / М.І.Мальований, П.К. Бечко, В.П. Бечко – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – 476 с.
ISBN 978-966-1604-68-0
Навчальний підручник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Соціальне страхування», яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит».

У навчальному підручнику розглянуте широке коло питань соціального страхування. Висвітлено теоретичні основи функціонування системи соціального страхування, проаналізовано зарубіжний досвід його організації, дано характеристику усіх видів соціального страхування в Україні, визначено перспективи подальшого розвитку системи соціального страхування в Україні.

Навчальний підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, працівників, які працюють в системі соціального страхування.
УДК 369(075)

ББК 65.27я73

I

SBN 978-966-1604-68-0 © Мальований М.І., 2011ЗМІСТ


Передмова ………………………………………………………………

8


Розділ 1. Сутність, принципи і роль соціального страхування в системі соціального захисту ……………

10


1.1. Сутність і необхідність соціального страхування ………………

10

1.2. Історія розвитку соціального страхування ………………………

17

1.3. Функції соціального страхування ………………………………

32

1.4. Принципи соціального страхування ……………………………

36

1.5. Суб’єкти та об’єкти соціального страхування …………………

40

1.6. Основні види соціального страхування та їх організація в Україні

43


Розділ 2. Зарубіжний досвід у сфері соціального страхування ………………………………………………………………

50


2.1. Особливості організації систем соціального страхування за кордоном ………………………………………………………………….

50


2.2. Світовий досвід функціонування пенсійних систем ………………

54

2.3. Розвиток системи соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в зарубіжних країнах ………………………...................

66


2.4. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання ……………………………………………..

71


2.5. Світовий досвід організації системи соціального страхування на випадок безробіття ……………………………………………………..

76


2.6. Особливості функціонування медичного страхування в країнах світу ………………………………………………………………………..

83Розділ 3. Державне регулювання соціального страхування ……………………................................................................

89


3.1. Основи державного регулювання соціального страхування. Соціальна політика ………………………………………………………

89


3.2. Система органів державного регулювання соціального страхування ……………………………………………………………….

93


3.3. Нормативно-правове забезпечення соціального страхування в Україні ……………………………………………………………………..

98


3.4. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії ………………

103

3.5. Державний контроль та моніторинг у сфері соціального страхування ……………………………………………………………….

112Розділ 4. Збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

115


4.1. Платники єдиного внеску, їх права та обов’язки …………………

115

4.2. Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску. Розмір єдиного внеску …………………………………………………………..

120

4.3. Повноваження Пенсійного фонду щодо збору та обліку єдиного внеску. Державний нагляд за збором та веденням обліку єдиного внеску..


131


4.4. Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування ……………………………………………………………..

134


4.5. Повноваження фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у сфері збору та обліку єдиного внеску. Відповідальність за порушення законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску……………………………………………………………...

136Розділ 5. Пенсійне страхування ………………………………...

141


5.1. Теоретичні основи та структура пенсійного страхування в Україні

141

5.2. Солідарна система пенсійного страхування ……………………

147

5.2.1. Характеристика солідарної системи пенсійного страхування.

147

5.2.2. Джерела формування коштів Пенсійного фонду …………….

155

5.2.3. Види та порядок визначення пенсій у солідарній системі ….

165

5.2.4. Управління у солідарній системі ………………………………

186

5.3. Накопичувальна система пенсійного страхування ……………..

188

5.3.1. Сутність накопичувальної системи ……………………………

188

5.3.2. Джерела формування коштів Накопичувального фонду ……..

191

5.3.3. Виплати з Накопичувального фонду …………………………..

191

5.3.4. Управління у накопичувальній системі ………………………

194

5.4. Державне регулювання та нагляд у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування ……………………………………

199Розділ 6. Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності ………………………………………………………...

203


6.1. Теоретичні основи соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ……………………………………………………………

203


6.2. Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності …………………………………………………

209


6.2.1. Джерела формування доходів бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності …………………...

209


6.2.2. Розмір страхових внесків на державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням ………………………….

210


6.3. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням з тимчасової втрати працездатності ………………………………………

212


6.3.1. Порядок використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ………………….............................

212


6.3.2. Порядок нарахування та виплати допомоги на період тимчасової втрати працездатності ……………………………………

216


6.3.3. Порядок нарахування та виплати допомоги з вагітності та пологів ………………………………………………………………….

225


6.3.4. Порядок нарахування та виплати одноразової допомоги при народженні дитини …………………………………………………….

230


6.3.5. Порядок нарахування та виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ………………………..

234


6.3.6. Порядок нарахування та виплати допомоги на поховання ……...

237

6.3.7. Порядок організації видачі путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення ……………………………………………

239


6.4. Управління соціальним страхуванням з тимчасової втрати працездатності …………………………………………………………

242Розділ 7. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

248


7.1. Теоретичні основи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань ……………...

248


7.2. Доходи бюджету Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань ………………..

255


7.2.1. Джерела формування доходів бюджету Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань ……………………………………………………………….

255


7.2.2. Платники страхових внесків до Фонду від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань ……………..................

257


7.2.3. Порядок визначення класу професійного ризику………………..

260

7.2.4. Порядок нарахування та строки сплати страхових внесків …

261

7.3. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань ……………...

263


7.3.1. Порядок використання коштів Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

263


7.3.2. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на підприємстві ……………………………………………………………

265


7.3.3. Види та порядок призначення виплат потерпілому …………….

268

7.3.4. Порядок нарахування та виплати допомоги на період тимчасової втрати працездатності ……………………………………..

273


7.3.5. Порядок нарахування та виплати одноразової допомоги ……….

276

7.3.6. Порядок нарахування та виплати щомісячної грошової суми в разі часткової чи повної втрати професійної працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого (щомісячна страхова виплата) ………………………………………...

281


7.3.7. Порядок нарахування та виплати допомоги потерпілому при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу нижчеоплачувану роботу ……………………………………………....................................

285


7.3.8. Призначення виплати грошової суми за моральну (немайнову) шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому ………

286


7.3.9. Порядок нарахування та виплати одноразової допомоги у разі смерті потерпілого ………………………………………………………..

287


7.3.10. Порядок нарахування та виплати щомісячної страхової допомоги особам, які мають на неї право у разі смерті потерпілого….

291


7.3.11. Порядок нарахування та виплати допомоги дитині, яка народилася інвалідом унаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності ……………….

295


7.3.12. Відшкодування витрат на поховання потерпілого …………..

297

7.3.13. Умови та порядок забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування ………………………..

299


7.3.14. Умови та порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання ………………………...

300


7.4. Управління соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання ……………………………

302Розділ 8. Соціальне страхування на випадок безробіття

306


8.1. Теоретичні основи соціального страхування на випадок безробіття …………………………………………………………………

306


8.2. Доходи бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ……………..

312


8.2.1. Джерела формування доходів бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ……………………………………………………

312


8.2.2. Розмір страхових внесків на державне соціальне страхування на випадок безробіття ………………………………………………………

314


8.3. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням на випадок безробіття …………………………………………………..

316


8.3.1. Порядок використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття...

316


8.3.2. Порядок нарахування та виплати допомоги з безробіття ……….

318

8.3.3. Порядок та умови виплати одноразової допомоги для організації безробітними підприємницької діяльності ……………......

327


8.3.4. Порядок нарахування та виплати допомоги по частковому безробіттю …….………………………...…………………………….......

329


8.3.5. Порядок нарахування та виплати матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного ………………………………………………...

333


8.3.6. Порядок нарахування та виплати матеріальної допомоги по безробіттю та одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні ………..

336


8.3.7. Порядок нарахування та виплати допомоги на поховання
у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні ………………………………………………………………….

338


8.3.8. Умови та порядок надання соціальних послуг у системі соціального страхування на випадок безробіття ……………………….

339


8.4. Управління соціальним страхуванням на випадок безробіття ……

344Розділ 9. Медичне страхування ……………………………………

349


9.1. Історія розвитку медицини в Україні ………………………………

349

9.2. Сутність, види та класифікація медичного страхування ………….

354

9.3. Теоретичні основи добровільного медичного страхування ………

359


Розділ 10. Недержавне соціальне страхування ……………...

370


10.1. Суть, значення та місце недержавного соціального страхування в системі соціального захисту населення ………………………………

370


10.2. Недержавне пенсійне страхування ………………………………..

371

10.2.1. Стан розвитку системи недержавного пенсійного страхування в Україні …………………………………………………………………..

371


10.2.2. Суб’єкти недержавного пенсійного страхування ………………

381

10.2.3. Механізм організації діяльності недержавного пенсійного фонду ………………………………………………………………….......

387


10.2.4. Управління активами недержавного пенсійного фонду ……….

392

10.2.5. Пенсійні програми та пенсійні виплати у системі недержавного пенсійного страхування …………………………………

399


10.3. Стан та розвиток інших видів недержавного соціального страхування (страхування на випадок хвороби, страхування від нещасного випадку на виробництві) ……………………………………

403Розділ 11. Удосконалення соціального страхування ……

412


11.1. Перспективи розвитку пенсійного страхування ………………….

412

11.2. Основні напрями розвитку страхування з тимчасової втрати працездатності ……………………………………………………………

423


11.3. Проблеми розвитку страхування від нещасного випадку на виробництві ……………………………………………………………….

427


11.4. Удосконалення системи соціального страхування на випадок безробіття ………………………………………………………………….

431


11.5. Становлення та розвиток обов’язкового державного медичного страхування ……………………………………………………………….

434Додатки …………………………………………………………………….

440Список використаної літератури …………………………….

464

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка