Українська медична стоматологічна академія інститут стоматологіїСторінка1/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.92 Mb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ

КИЇВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ім. П.Л.ШУПИКА
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМАспеціалізації (інтернатури) випускників

вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації

за фахом “Стоматологія”

Полтава – 2005

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ

КИЇВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ім. П.Л.ШУПИКА

„ЗАТВЕРДЖУЮ”


Заступник Міністра охорони

здоров’я України

професор В.Г.Пєрєдєрій

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМАспеціалізації (інтернатури) випускників

вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації

за фахом “Стоматологія”


Полтава – 2005

Навчальний план та програма інтернатури (спеціалізації) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за фахом "Стоматологія" розроблені у відповідності до наказів МОЗ України № 81 від 23.02.2005 р. „Перелік спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів” та № 98 від 01.03.2005 р. "Про поліпшення якості підготовки лікарів на етапі післядипломної підготовки”, Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 № 918 (із змінами та доповненнями), на виконання наказу МОЗ України № 148 від 22.03.2004 „Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти” та з метою поліпшення якості підготовки фахівців на етапі післядипломної освіти співробітниками опорної кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української медичної стоматологічної академії (зав.кафедри – професор Скрипников П.М.) та Інституту стоматології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (директор - проф. Павленко О.В.).

Рецензенти:


Рожко М.М.

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології факультету післядипломної освіти Івано-Франківської державної медичної академії
Куцевляк В.Ф.

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Навчальний план і програма схвалені Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів і провізорів при Управлінні освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України _________

Відповідальний за випуск: декан факультету післядипломної освіти Української медичної стоматологічної академії професор Скрипник І.М.

Склад робочої групи

Скрипников П.М.

д.мед.н., професор, завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української медичної стоматологічної академії

Павленко О.В.

д.мед.н., професор, директор Інституту стоматології КМАПО ім. П.Л.Шупика, завідувач кафедри стоматології КМАПО ім. П.Л.Шупика

Борисенко А.В.

д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця

Савичук Н.О.

д.мед.н., професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Інституту стоматології КМАПО ім. П.Л.Шупика

Тимофєєв О.О.

д.мед.н., професор, завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії Інституту стоматології КМАПО ім. П.Л.Шупика

Волосовець Т.А.

к.мед.н., доцент кафедри стоматології Інституту стоматології КМАПО

Павленко Л.Г.

к.мед.н., доцент кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української медичної стоматологічної академії

Шешукова О.В.

к.мед.н., доцент кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української медичної стоматологічної академії, завідувач науково-методичної лабораторії з питань підготовки стоматологів МОЗ України

Хміль Т.А.

к.мед.н., доцент кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української медичної стоматологічної академії


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", наказу МОЗ України № 291 від 19.09.96 р., “Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних і фармацевтичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації” спеціалізація інтернів є обов’язковою формою післядипломної освіти з присвоєнням після закінчення кваліфікації “лікар-спеціаліст”.

Спеціалізація (інтернатура) – це оволодіння лікарем однією з передбачених номенклатурою лікарських спеціальностей, затверджених наказом МОЗ України №81 від 23.02.2005 р. „Перелік спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів”. Підготовка в інтернатурі проводиться за типовим навчальним планом і програмою, які затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.

Головною метою інтернатури для стоматологів є підвищення рівня практичної підготовки випускників, їхньої професійної готовності до самостійної лікарської діяльності за базовим фахом “Стоматологія”.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі: навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації та стажування в базових установах лікувально-профілактичних закладів України.

На кафедрах вищих медичних закладів інтерни навчаються 8 місяців: 5 місяців - на першому році, 3 місяці - на другому році навчання відповідно до типового плану. Він передбачає читання комплексних лекцій, проведення семінарських занять, клінічних розглядів, клінічних конференцій з аналізом важливих питань діагностики та лікування, експертну оцінку історій хвороб. На практичних заняттях удосконалюються методи діагностики, передбачене засвоєння методики роботи новими матеріалами з використанням сучасних технологій, вивчаються та застосовуються „Критерії медико-економічної оцінки надання стоматологічної допомоги на I, II, та III рівнях” (наказ МОЗ України №507 від 28.12.2002 р.). Державний реєстр лікарських засобів, дозволених до застосування у медичній практиці, доповнений переліком матеріалів і засобів, які використовуються у стоматології. Інтерни залучаються до науково-практичної роботи з використанням особистого досвіду та спеціальної літератури; беруть участь у роботі науково-практичних конференцій, міських, обласних, міжнародних семінарів, працюють з літературою.

Підготовка лікарів-інтернів на базах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров`я здійснюється керівниками (лікарями першої та вищої категорії) протягом 14 місяців: перший рік - 6 місяців, другий рік - 8 місяців. На клінічних базах навчання інтерни ведуть прийом хворих, удосконалюють професійну майстерність, упроваджують сучасні методи діагностики, лікування та профілактики в практичну лікарську діяльність, керуються наказом № 566 від 23.11.2004 р. „Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями „ортопедична стоматологія”, „терапевтична стоматологія”, „хірургічна стоматологія”, „ортодонтія”, „дитяча терапевтична стоматологія”, „дитяча хірургічна стоматологія”. На семінарських заняттях лікарі-інтерни на основі досвіду роботи та вивчення спеціальної літератури обговорюють актуальні проблеми діагностики, етіології та патогенезу, лікування, помилки та ускладнення, які виникають під час роботи. Вивчення розділу закінчується заліком. Залік приймають зав. відділення, керівник лікаря-інтерна біля крісла хворого. При цьому інтерн демонструє свої професійні мануальні навички та знання.

Підставою для проходження інтернатури є диплом лікаря, посвідчення про призначення на роботу за персональним розподілом або довідка про самостійне працевлаштування, угода для лікарів, які будуть навчатися за контрактом.

Початок занять  з 1 серпня поточного року. До початку навчального року бази та базові керівники лікарів-інтернів затверджуються спільним наказом вищого медичного закладу та управління охорони здоров`я.

Індивідуальні плани інтерна розробляє керівник лікарів-інтернів за участю головного спеціаліста і викладача вищого медичного закладу на основі типового навчального плану та програми.

До індивідуального плану лікаря-інтерна, крім основної роботи за фахом, додатково вноситься заплановане виконання наукової роботи, самостійна робота з літературою, санітарно-освітня робота, робота в комп’ютерному класі, піврічна та річна атестація. Індивідуальні плани затверджуються головним лікарем базового закладу та завідувачем профільної кафедри, де буде навчатися інтерн.

Головні спеціалісти, викладачі вузів, відповідальні за підготовку лікарів-інтернів надають необхідну методичну та консультативну допомогу керівникам лікарів-інтернів. Адміністративно лікарі-інтерни підпорядковані керівництву базового закладу охорони здоров`я. Під час проходження інтернатури молоді спеціалісти мають усі права і несуть відповідальність за свої дії відповідно до чинного законодавства. Тривалість робочого дня встановлюється відповідно до спеціальності лікаря і регламентується чинним законодавством. Нормативи прийому для лікарів-інтернів за фахом “Стоматологія” плануються відповідно до навчального плану і програми. Облік роботи лікаря-інтерна проводиться згідно з затвердженою обліковою та звітною документацією лікаря-стоматолога (наказ №507 від 28.12.2002р.).

У період проходження спеціалізації не дозволяється переводити лікаря-інтерна з одного базового закладу охорони здоров`я до іншого і змінювати місце її проведення, за винятком зміни призначення на роботу. У такому випадку лікар-інтерн повинен одержати довідку, в якій буде зазначено, які розділи навчального плану та програми виконані до зміни базового закладу. Довідки про обсяг виконаної роботи надаються лікарям-інтернам, які переривають навчання у зв'язку з хворобою або вагітністю. Довідка затверджується головним лікарем та завідувачем кафедри вищого навчального закладу.

Після закінчення навчання в інтернатурі лікарі-інтерни атестуються в Державних атестаційних комісіях для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за фахом “Стоматологія”. Голови атестаційних комісій затверджуються наказом МОЗ України, а склад комісії - ректором вищого навчального закладу. Для атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста до комісії за 2 тижні до початку її засідання подаються такі матеріали: відомості про складання ліцензійного інтегрованого іспиту „Крок 3.Стоматологія”, характеристика від адміністрації базового закладу охорони здоров`я, в якому інтерн стажувався, із зазначеними відомостями про виконання навчального плану і програми з оцінкою професійної діяльності та якісних показників практичної роботи, атестаційний листок, індивідуальний план роботи, щоденник обліку роботи, фотографії розміром 3х4 см., залікова книжка.

Лікарям-інтернам, які виконали навчальний план і програму, склали ліцензійний інтегрований іспит „Крок3. Стоматологія”, одержали позитивні оцінки на Державній атестації, видається сертифікат установленого зразка про присвоєння звання “лікар-спеціаліст” за фахом “Стоматологія”.  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка