У 2008/2009 навчальному році проведена значна робота щодо удосконалення структури підрозділів університетуСторінка1/4
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1.3 Mb.
  1   2   3   4
ВСТУП
Упродовж звітного періоду керівництво університету особливу увагу приділяло оптимізації структури, підвищенню статусу, ефективності діяльності організаційно- управлінських, навчальних, науково-виробничих підрозділів, удосконаленню навчально-виховного процесу, результативності науково-дослідної роботи.

В управлінні діяльністю колективу університету важлива роль відводилась Вченій раді, виробничим та селекторним нарадам, ректоратам, деканатам. У минулому навчальному році з цією метою проведено 5 засідань Вченої ради, 14 виробничих нарад (з них 4 за участю керівників територіально відокремлених структурних підрозділів), 33 ректорати та 1 селекторна нарада. На цих зібраннях розглядались шляхи подальшого розвитку та становлення університету, зокрема його територіально-відокремлених структурних підрозділів, виконання ними рішень МОН України та ДАК, зокрема за наслідками перевірок університету цими органами влади, питання організації навчального процесу, його методичного, наукового, фінансового і кадрового забезпечення тощо.

У 2008/2009 навчальному році проведена значна робота щодо удосконалення структури підрозділів університету.

З метою об'єднання зусиль та піднесення результативності управлінської діяльності адміністративних управлінь, відділів та центрів створено 7 департаментів. Розроблені і затверджені президентом університету нові положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників. У них визначені основні показники їх діяльності. Проведені звіти працівників за виконання ними своїх функціональних обовязків, показників їх роботи, для оцінки якої застосовувалась рейтингова система.

В університеті здійснена значна робота щодо приведення статусу навчально-наукових підрозділів до вимог чинного законодавства. У базовій структурі м. Києві 5 факультетів реорганізовано в інститути. Нині тут діє 6 інститутів та 1 факультет, в складі яких 38 кафедр, в тому числі 28 випускаючих. Ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів з 29 спеціальностей. Навчається 9787 тис. студентів, у тому числі на денній формі навчання 3232 тис. (33,0%), заочній – 6555 тисяч (66,9%).

Вживалися заходи щодо реорганізації чи ліквідації тих територіально-відокремлених структурних підрозділів, в яких умови організації навчально-виховного процесу та підготовки фахівців не відповідали сучасним вимогам ліцензування та акредитації. Зокрема, призупинено освітню діяльність 5 філій та інституту. Дві філії та три РЦДН реорганізовано у коледжі, один РЦДН – у філію. В університеті нині діє 22 ТВСП, серед яких 13 інститутів, 3 філії, 3 коледжі, 3 РЦДН.

Станом на 01 червня цього року в університеті разом з його ТВСП навчалося 34811 студентів, у тому числі на денній формі навчання 11270студентів (32,4%), заочній – 19037 студентів (54,7%), дистанційній 4504 студентів (12,9%). Крім того, працює Інститут післядипломної освіти, де студенти одержують другу вищу освіту за 4 напрямами із 7 спеціальностей.

Продовжувалась робота щодо інтеграції навчальної та наукової роботи, залучення до навчального процесу науковців НАНУ. У базовій структурі діє Центр високих технологій у складі Інституту паралельних обчислень та збереження інформації, Інституту персоналізації технічних систем та захисту інформації і Науково-дослідного інституту нанотехнологічної індустрії., Університетська клініка.

Активізував свою діяльність в галузі організації навчально-наукового співробітництва з країнами Латинської Америки створений Україно-ібероамериканський інститут.

У 2008/2009 навчальному році університетом підготовлено і випущено 15874 фахівців, у тому числі магістрів - 1371, спеціалістів - 3495, бакалаврів - 8196, молодших спеціалістів - 2812, серед яких 511 інвалідів, 90 сиріт, 766 дітей із соціально незахищених сімей.

Проводилась робота щодо формування науково-педагогічного персоналу. Навчально-виховний процес в університеті здійснювало 2620. викладачів, із них докторів наук, професорів – 244 (9%), кандидатів наук, доцентів – 1057 (40%) особи. У базовій структурі м. Києві – відповідно 743 (28%), 80 (10,8 %), 310 (41,7%) особи.

У минулому навчальному році продовжувалась робота по створенню сучасної навчально-матеріальної, виробничої та оздоровчої бази. У звітному періоді загальна площа приміщень становить 211, 56 тис. кв.м., з них власних площ - 52019 кв.м. У базовій структурі у м. Києві загальна площа приміщень становить 14912,2 кв.м., в тому числі власних – 9921 кв.м.

Проведена значна робота по будівництву корпусу № 3 студентського містечка у базовій структурі.

Певні заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази здійснили Білоцерківський, Карпатський, Мелітопольський, Луцький, Рівненський інститути, Дубенська і Дніпропетровська філії.

Певні зрушення відбулися в комп'ютерному та інформаційному забезпеченні навчального процесу. Зросла кількість комп'ютерів і лабораторій та аудиторій, обладнаних ними. Створені технічні умови для проведення відеолекцій і трансляцію їх на ТВСП. Значно зросли фонди комп'ютерних бібліотек, кількість обладнаних місць у їх читальних залах.

Упродовж 2008/2009 навчального року активно проводилася рекламно-інформаційна діяльність, спрямована на зміцнення іміджу Університету “Україна” і залучення споживачів освітніх послуг та спонсорів, які підтримують ідеї гуманізму, рівних прав і соціальної справедливості.

За цей період базова структура університету взяла участь у 21 освітянській і книжковій виставці та ярмарку вакансій. Новим у галузі виставкової діяльності цього року стало активна презентація результатів НДДКР університету на громадських слуханнях у Верховній Раді України, в Асоціації України міст і громад, на засіданнях за участю представників Кабінету Міністрів України, на представницьких міжнародних конференціях.

Розміщення ПР- і рекламних матеріалів. Інформація про університет розміщувалася у 4 іміджевих виданнях і 20 довідниках для вступників, у 29 газетах і журналах (зокрема, журналах «Копаньйон», «Стратегії», «Вісник податкової служби України», «Помічник абітурієнта», «Сучасна освіта», «Куди піти навчатися», «Учись. Работай. Отдыхай», «Метро. Освіта», «Навчання і робота», газетах «Урядовий кур’єр», «Голос України», «Комсомольська правда в Україні»), на 3 регіональних радіоканалах – «Наше радіо», «NRJ», «Європа+», 4 національних телевізійних каналах та 2 регіональних, в Інтернеті - на освітньому порталі, сайті УБС “Справа”, www.vnz.in.ua, www.gotostudy.com.ua, www.jobMarket.com.ua, www.mirreklamy.nm.ru, www.our-stena.hut1.ru, www.ukrjob.net, www.robotazp.com.ua, фоторепортажі з усіх визначних подій – на сайті Українського національного інформаційного агентства України «Укрінформ». Протягом 2008/2009 н.р. її можна було отримати, звернувшись до всеукраїнської телефонної довідникової служби. Рекламні плакати вивішувалися у вагонах та на стінах метрополітену, тролі з рекламою - над дорогами поблизу розташування та на шляху до навчальних приміщень. Упродовж року здійснювався постійний моніторинг інформаційної присутності університету у засобах масової інформації.

Для оформлення внутрішніх приміщень університету використовувались прапорці, вимпели, фото, вхідні вивіски, внутрішні таблички, стенди, які висвітлюють різноманітні аспекти університетського життя. Виготовлено і оформлено стенди приймальної комісії в адміністративному і навчальному корпусах. Встановлено плазменний телевізійний екран для демонстрації відеоматеріалів про життя університету. На стадії розроблення знаходиться проект створення університетського телеканалу в навчальних корпусах.

Для забезпечення рекламно-інформаційної та профорієнтаційної роботи було виготовлено 17 тисяч загальноуніверситетських буклетів 4 видів; 54 тисячі флаєрів 27 найменувань, 450 плакатів, інформація про університет розміщувалась у всіх підручниках, що видавалися видавничо-друкарським комплексом університету.

У більшості територіально відокремлених структурних підрозділів університету здійснюється планова діяльність стосовно регулярного та ефективного висвітлення їх здобутків у власних газетних виданнях. Прикладом професійного підходу до роботи є газета Кіровоградського інституту, яка використовує різноманітні форми подання інформації, відображає думку представників усіх верств університетського колективу, охоплює різні сторони життя ВНЗ і надає про нього цілісне уявлення. Центральний інформаційний орган – газета Університет «Україна» – за звітний період вийшов 6 разів загальним накладом 9 тисяч примірників, подаючи інформацію про цікаві події як у базовій структурі, так і у ТВСП.

Оновлено більшість розділів офіційного сайту університету. Розроблено нову осучаснену оболонку для сайту, яка незабаром буде наповнюватись. Нерівномірними є зусилля ТВСП у цій галузі. Найбільшу активність у використанні Інтернет-простору для популяризації власних досягнень протягом звітного періоду виявляв Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини.

Вперше в історії Університету «Україна» у травні 2009 року створена редакція постійно оновлюваного електронного інформаційно-аналітичного журналу «Трибуна «України», силами Херсонського науково-дослідного центру інформаційних технологій розроблено оболонку сайту та здійснюється його технічний супровід. Результатом роботи команди висококваліфікованих фахівців стало два випуски видання - у червні та липні.

З метою узагальнення та популяризації досягнень Університету, піднесення його іміджу аудіовідеостудією АВС «Таланстудіо» здійснювалась інформаційна підтримка загальноуніверситетських заходів, забезпечення трансляції аудіо- та відеопродукції, створення та виробництво аудіо- і відеобрендів, іміджевих фільмів, рекламних матеріалів. Виготовлено 2 тематичних відеоролики, 3 відеопрезентації, 21 фотопідбірка, 7 сюжетів для телебачення, оновлено іміджевий фільм про університет.

Для підтримки іміджу було виготовлено 29 750 тисяч продукції 12 видів - візитки, настінні календарі, щотижневики, планінги, пакети, кепки, об’ємні наклейки, футболки, дипломи, подяки, грамоти, значки Університету «Україна».

Для проведення університетських наукових, спортивних, культурних і виховних заходів розроблено і виготовлено 500 щоденників, 300 планінгів, 600 настінних календарів, 10000 поліетиленових пакетів (до 10-річчя Університету „Україна”), 150 фірмових футболок фестивалю творчості „Сяйво надій”, 2000 грамот, 2000 подяк, 4000 дипломів, 500 футболок, 500 кепок, 5000 об’ємних наклейок, оголошення, плакати, запрошення, зі складу надавалися папки, мантії з шапочками.

Підтримка рекламної діяльності територіально відокремлених структурних підрозділів. Рекламна діяльність мережі ТВСП університету забезпечувалась інформаційними матеріалами та іміджевою продукцією, здійснювалось централізоване розміщення реклами про ТВСП у національних ЗМІ і в освітянських довідниках, а також базова структура представлялася на регіональних виставках.

З метою формування стратегії подальшого розвитку університету проаналізований перелік напрямів і спеціальностей по всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях, визначений рейтинг популярності спеціальностей серед ВНЗ України. Зібрана детальна інформація про ВНЗ та їх територіально відокремлені структурні підрозділи на ринку м. Києва та загальнонаціональному ринку, їх ліцензовані обсяги, обсяги держзамовлення і ціни по спеціальностях та формах навчання по всіх видах освітніх послуг, сформована відповідна база даних, на основі чого розроблено пропозиції щодо відкриття нових для університету напрямів та спеціальностей у межах наявних в університеті напрямів.

Виходячи з демографічної ситуації в Україні та нагальної потреби у забезпеченні набору вступників підготовлені пропозиції щодо відкриття спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у межах наявних та перспективних для університету напрямів.

Розроблена таблична модель самоаналізу ВНЗ на предмет відповідності вимогам МОН України стосовно ліцензування та акредитації спеціальностей, іншим діючим законодавчим нормативам, що регулюють різноманітні сторони життєдіяльності ВНЗ.

На основі аналізу переліку дисциплін, які викладаються в університеті, підготовлені дані для формування потоків проведення лекційних і семінарських занять, а також заліків. Готуються пропозиції щодо уніфікації переліку вибіркових дисциплін, а також приведення до спільного знаменника різних назв дисциплін з подібним змістом освіти.

Здійснено експертизу розробленого групою Херсонського науково-дослідного центру інформаційних технологій ПЗ для створення і використання бібліотеки навчально-методичних матеріалів у текстовому, графічному, табличному, аудіо- і відео форматах. Постановку задачі розширено, базу відкориговано, після чого проект був допрацьований і готовий до наповнення навчально-методичними матеріалами.

Постійно здійснюється супровід і подальший розвиток модулів «Приймальна комісія», «Розрахунки зі студентами», «Бухгалтерія». Надається практична допомога і консультації щодо користування модулями «Робочі навчальні плани» і «Педагогічне навантаження» автоматизованої системи управління університетом.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У 2008/2009 навчальному році робота приймальної комісії Університету «Україна» зазнала певних змін, які були викликані як зовнішніми обставинами, так і внутрішніми чинниками. Зокрема нормативні документи Міністерства освіти і науки України визначили абсолютно нові, відмінні від попередніх років, умови прийому до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності, а саме - запровадженням обов’язкового подання вступниками сертифікатів Українського центру незалежного оцінювання якості освіти з чітко обумовленою кількістю балів (не менше ніж 124).

Робота приймальної комісії Університету «Україна» має певну специфіку. Адже серед абітурієнтів університету – велика кількість інвалідів, які мають пільги не лише при вступі, а й в участі у незалежному оцінюванні знань.

Відтак робота приймальної комісії Університету у 2008 році продемонструвала як переваги та недоліки використання сертифікатів загалом, так і властиві лише для нашого ВНЗ. Нажаль переважна більшість недоліків була виявлена внаслідок перевірок, проведених Міністерством освіти і науки та базовою структурою у ТВСП.

У 2008/2009 н.р. освітня діяльність Університету проводилася згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України (серія АВ № 395863 від 15.07.2008 року) за 49 спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Загальний ліцензований обсяг прийому студентів на денну і заочну форму навчання складав 27282 осіб. У тому числі на денну форму навчання – 13426 осіб, на заочну – 13856 осіб.

Варто відзначити загальну тенденцію до зменшення виконання ліцензованого обсягу прийому студентів на І курс як денної, так і заочної форм навчання, яка зберігається впродовж останніх трьох років.

У 2008/2009 н.р. прийом студентів проводився у м.Києві (базова структура) та 30 територіально відокремлених підрозділах.

Всього на І курс Університету «Україна» було зараховано 6202 студенти (у 2006 році – 7418 осіб, у 2007 році - 6838 осіб). З них на денну форму навчання – 3623 особи.Відповідно, виконання ліцензованого обсягу становить 68,3% (у 2006 році – 83,7%, у 2007 році – 77,1%).

На денну форму навчання в базовій структурі було зараховано 737 абітурієнта (у 2007 році – 833 особи). Цей показник на 6,1% нижче порівняно із виконанням ліцензованого обсягу в ході вступної кампанії 2007 року.

На заочну форму навчання в базовій структурі було зараховано 704 особи. Це на 9,3% нижче ніж виконання ліцензованого обсягу у 2007 році.

На старші курси базової структури було зараховано 1812 осіб (у 2006 році – 1338, у 2007 році – 1538).

Загальна кількість укладених контрактів базової структури - 3053 ( у 2006 році - 3862, у 2007 році -3912), в тому числі на І курс – 1241 (у 2006 році – 1442, у 2007 році – 1538).

Виконання ліцензованого обсягу прийому студентів за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, курсами та формами навчання становив 74%. Зокрема, за денною формою – 63%, заочною – 85%. За освітньо-кваліфікаційними рівнями виконання ліцензійного обсягу поділяється таким чином: «магістр» - 89%; «спеціаліст» - 73%; «бакалавр» - 64%; «молодший спеціаліст» - 74%.

Значну роботу щодо виконання ліцензованого обсягу на денну форму навчання здійснили кафедри базової структури: автомобільного транспорту – 64%; маркетингу – 60%; психології – 56%.

В той же час окремі навчальні підрозділи базової структури Університету ліцензований обсяг прийому на перший курс денної форми навчання виконали менше ніж на половину. Це, зокрема, такі кафедри, як: комп’ютерний еколого-економічний моніторинг – 16%, мікробіології та вірусології – 20%, філології – 23%; програмної інженерії – 23%; здоров'я людини – 24%; комп’ютерної інженерії – 25%; облік і аудит – 26%.

За заочною формою навчання ліцензований обсяг виконаний менше ніж на 50%. У базовій структурі на спеціальностях: філологія – 12%, здоров'я людини – 20%.

В процесі плідної співпраці базової структури та територіально відокремлених структурних підрозділів, хотілося відзначити роботу Новокаховського гуманітарного інституту (Севрюков Г.І.), який у 2008 р. повністю виконав ліцензований обсяг.

Високі показники виконання ліцензованого обсягу також у Білоцерківського інституту економіки та управління (Шишковський П.В.), Васильківської філії (Крєтов В.В.), Горлівської філії (Марка шов В.Є.), Кіровоградського інституту розвитку людини (Барно О.М.).

Ретельний аналіз вступної кампанії 2008 року дозволив врахувати недоліки та виробити відповідну стратегію діяльності та організації роботи приймальної комісії під час вступної кампанії 2009 року, яка зазнала ще більших змін з боку МОН. Це і запровадження системи «Конкурс», яка стала обов’язковою для всіх ВНЗ, і встановлення чітких термінів та умов прийому документів від абітурієнтів, і постійний контроль діяльності приймальної та відбіркових комісій університету з боку Міністерств та відомств.

У 2008/2009 навчальному році освітня діяльність університету проводилася згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України (серія АВ 395863 від 15.07.2008р.) за 46 спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Загальний ліцензований обсяг прийому студентів на денну та заочну форму навчання у 2008/2009 навчальному році складав 27292 осіб, у тому числі на денну форму навчання – 13436, на заочну – 13856.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 16 грудня 2008 р. Протокол № 74 за результатами перевірки діляьності Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» та структурних підрозділів було повністю анулювано ліцензії серії АВ № 395863 для: Броварської філії, Васильківської філії, Кременчуцької філії, Херсовнської філії, Сумського гуманітарного інституту.

Полтавському інституту економіки і права анулювано ліцензію на підготовку магістрів зі спеціальності 8.040202 Соціальна робота, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.8.050108 Маркетинг та на підготовку спеціалістів зі спеціальностей 7.050201 Менеджмент організацій та 7.050206 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Миколаївському міжрегіональному інституту розвитку людини анулювано ліцензію на підготовку бакалаврів з напряму підготовки Реклама і зв’язки з громадськістю.

Згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії від 27 січня 2009 р. Протокол № 75 за результатами перевірки діяльності вищих навчальних закладів та їх структурних підрозділів анулювати ліцензію серії АВ № 395863 Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» для відокремлених структурних підрозділів університету з напрямів, спеціальностей: Карпатському інституту підприємнитцва на підготовку магістрів зі спеціальності 8.040202 «Соціальна робота»; Вінницькому соціально-економічному інституту на підготовку бакалаврів та спеціалстів з напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво», спеціальності 6.050100, 7.050105 «Банківська справа», на підготовку магістрів зі спеціальсноті 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» та 8.050106 «Облік і аудит», на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.050113 (5.03050702) «Комерційна діляьність»; Рівненському інституту на підготовку бакалаврів з напряму підготовки 6.020200 (6.020207) «Дизайн»; Дніпропетровській філії на підготовку молодших спеціалстів зі спеціальностей 5.050105 «Банківська справа» (5.03050801 «Фінанси і кредит»), 5.050111 (5.03050901) «Бухгалтерський облік», 5.050113 (5.03050702) «Комерційна діляьність», 5.060101 (5.03040101) «Правознавство»; Запорізькій філії на підготовку бакалаврів і спеціалістів з напрямів підготовки, спеціальнотей 6.040100 (6.030102), 7.040101 «Психологія» та 6.040200 (6.130102), 7.040202 «Соціальна робота».

У квітні 2009 року було отримано нову ліцезію Серія АВ № 443623 від 24.04.2009 року (наказ МОН України від 04.02.2009 р. № 213-Л, рішення про видачу ліцензії ДАК від 27.01.2009., протокол № 75), та сертифікат про акредитацію Серія РІ-ІV № 114876 від 29.04.2009 року. Загальний ліцензійний обсяг становить 24327 (11941 – денна форма навчання, 12386 – заочна форма), за 45 спеціальностями різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Згідно нової ліцензії, серед територіально відокремлених структурних підрозділів університету: 13 інститутів (Білоцерківський інститут економіки та управління, Вінницький соціально-економічний інститут, Горлівський регіональний інститут, Житомирський економіко-гуманітарний інститут, Карпатський інститут підприємництва, Кіровоградський інститут розвитку людини, Луцький інститут розвитку людини, Мелітопольсткий інститут екології та соціальних технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, Новокаховський гуманітарний інститут, Полтавський інститут економіки і права, Рівненський інститут, Хмельницький інститут соціальних технологій), 3 філії (Дубенська філія, Дніпропетровська філія, Івано-франківська філія), 2 коледжи (Придніпровський гуманітарно-економічний коледж (м.Нікополь), Сторожинецький коледж).

Відповідно до рішень Державної акредитаційної комісії було змінено ліцензійний обсяг прийому вищим навчальним закладам на провадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030508 «Фінанси і кредит»для Рівненського інституту.

Ліцензію за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр» та «спеціаліст» спеціаліальності «Правознавтсво» отримав Луцький інститут розвитку людини.

У ТВСП акредитовано 6 спеціальностей, у тому числі за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

«бакалавр» - 5 (6.050100 «Фінанси» - Хмельницький інститут соціальних технологій; 6.050100 «Облік і аудит» та 6.050100 «Банківська справа» - Дніпропетровська філія, 6.050100 «Фінанси» та 6.050100 «Облік і аудит» - Дубенська філія);

«магістр» - 1 («Документознавство та інформаційна діяльність» - Луцький інститут розвитку людини).

У 2009-2010 навчальному році у базовій структурі виходять на повторну акредитацію 22 спеціальності: освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» 2 спеціальності - 5.090240 «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів», 5.020107 «Діловодство»; освітньо-квалфікаційного рівня «бакалавр» 2 спеціальності - 6.040300 «Політологія», 6.060100 «Правознавство»; освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 16 спеціальностей - 7.010202 «Фізична реабілітація»», 7.030404 «Міжнародна інформація», 7.030203 «Видавнича справа та редагування», 7.040101 «Психологія», 7.040202 «Соціальна робота», 7.050104 «Фінанси», 7.050105 «Банківська справа», 7.050106 «Облік і аудит», 7.050201 «Менеджмент організацій», 7.060101 «Правознавство», 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем», 7.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство», 7.091003 «Електронна побутова апаратура», 7.091501 «Комп’ютерні системи та мережі», 7.091711 «Технологія харчування», 7.092703 «Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань»; освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 2 спеціальностей - 8.040202 «Соціальна робота», 8.060101 «Правознавство».

На повторну акредитацію виходять у ТВСП 79 спеціальностей різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: 7.050104 «Фінанси» у Білоцерківському інституті економіки та управління; 7.010202 «Фізична реабілітація», 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», 7.040101 «Психологія», 7.040202 «Соціальна робота», 7.050104 «Фінанси», 7.050106 «Облік і аудит», 7.050201 «Менеджмент організацій», 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» - у Вінницькому соціально-економічному інституті; 6.040200 «Соціальна робота» - у Горлівському регіональному інституті; 6.020200, 7.020210 «Дизайн», 6.040100, 7.040101 «Психологія», 6.050200, 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 6.050100 «Комерційна діяльність» - у Дніпропетровській філії; 6.010200, 7.010202 «Фізична реабілітація», 7.040202 «Соціальна робота», 6.050200, 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» - у Житомирському економіко-гуманітарному інституті; 6.080400 «Програмне забезпечення автоматизованих систем», 5.030203 «Видавнича справа та редагування» - у Івано-Франківській філії; 7.040202 «Соціальна робота», 6.050100 «Облік і ауди» та «Комерційна діяльність», 7.050201 «Менеджмент оранізацій», 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» - у Карпатському інституті підриємництва; 5.030203 «Видавнича справа та редагування», 5.050104 «Фінанси» - у Кіровоградському інституті розвитку людини; 6.010200, 8.010202 «Фізична реабілітація», 6.020100, 7.020105 «Документознавтсво та інформаційна діяльність» - у Луцькому інституті розвитку людини; 7.010202 «Фізична реабілатція», 7.040202 «Соціальна робота», 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 6.080400, 7.080407 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» - у Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій; 7.010202 «Фізична реабілітація», 6.030400 «Міжнародна інформація», 6.030500, 7.030507, 8.030507 «Переклад», 7.050104, 8.050104 «Фінанси», 7.050105, 8.050105 «Банкіська справа», 8.050106 «Облік і аудит», 7.050108, 8.050108 «Маркетинг», 8.050113 «Комерційна діяльність», 7.050114 «Оподаткування», 6.050200, 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій», 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 5.050111 «Біржова діяльність», 5.050304 «Орнагізація заготівель і товарознавтсво сільськогосподарської продукції» - у Миколаєвському міжрегіональному інституті розвитку людини; 6.030200 «Журналістика», 7.030507 «Переклад», 7.040202 «Соціальна робота» - у Полтавському інституті економіки і управління; 7.040101 «Психологія», 7.040202 «Соціальна робота» - у Хмельницькому інституті соціальних технологій.

На ліцензування в базовій структурі (м.Київ) у 2009/2010 навчальному році виходять 2 спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»: «Мікробіологія та вірусологія», «Технологія виготовлення та оформлення паковань». Також, на повторне ліцензування виходять 5 спеціальностей з перепідготовки спеціалістів: 7.040101 «Психологія», 7.050104 «Фінанси», 7.050105 «Банківська справа», 7.050106 «Облік і аудит», 7.050201 «Менеджмент організацій».

Отже завдання для колективу університету досить складне і потребує серйозного та виваженого підходу до процесу акредитації та ліцензування. З врахуванням всіх недоліків, які були виявлені в процесі перевірки МОН України та внутрішнього аудиту, який проводився останніми роками, необхідно вжити наступних заходів:

1. З початком 2009/2010 навчального року деканам факультетів, директорам інститутів, керівникам ТВСП слід до 01.09.2009 визначити конкретних виконавців щодо підготовки ліцензійних та акредитаційних справ, подати про них інформацію та організувати їх плідну і планомірну співпрацю з відділом ліцензування, акредитації та академічного аудиту університету.

2. З високою відповідальністю віднестися до підготовки матеріалів, що вносяться до справ спеціальностей, які будуть проходити процедуру акредитації та ліцензування.

3. У відведені терміни, без запізнень подавати справи до відділу ліцензування, акредитації та академічного аудиту.

4. Суттєво покращити якісний склад професорсько-викладацького складу як випускових так і обслуговуючих кафедр згідно нормативних вимог МОН України.

5. Привести у відповідність з вимогами МОН матеріально-технічне, інформаційне та методичне забезпечення навчального процесу.

6. Своєчасно та якісно проводити ККР.

Демографічна криза в Україні обумовила тенденцію суттєвого зменшення випускників середньої школи, потенційних вступників. Складність проходження процедури зовнішнього тестування спонукає певний відсоток з них навчатись в коледжах за ОКР «молодший спеціаліст».

Враховуючи вище викладене, слід активізувати процес ліцензування нових спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст», які користуються попитом на ринку праці на базі неповної середньої освіти (після 9-го класу). Перелік цих спеціальностей надається таблицях. Керівникам ТВСП, директорам інститутів, деканам факультетів необхідно проаналізувати власні можливості, враховуючи нормативні вимоги МОН та розпочати ліцензування нових конкурентноспроможних спеціальностей за ОКР «бакалавр». Перелік їх наводиться в таблицях.

Робота управління з навчально-виховної роботи і підпорядкованих йому структурних підрозділів (відділ організації навчального процесу, відділ розвитку кар’єри, практики та працевлаштування, відділ навчально-методичної роботи, відділ підготовки документів до державної атестації та видачі дипломів, відділ контролю за формуванням та виконанням педагогічного навантаження, відділ з ліцензування і акредитації) спрямовувалася на організацію навчального процесу та забезпечення його повноцінного функціонування, сприяння професійній, методичній підготовці професорсько-викла­дацького складу.

Освітня діяльність університету організована згідно вимог Конституції України, Закону України “Про освіту”, Закону України «Про вищу освіту», Накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України, Програми “Освіта — ХХІ століття” з урахуванням особливостей нашого навчального закладу.

Університет працює над реалізацією положень Болонського процесу. Впроваджується кредитно-модульна система, система оцінювання академічної успішності по шкалі ECTS, міжнародна Стандартна Класифікація Освіти ISCED , Міжнародна Стандартна Класифікація занять ISCO .

На початок 2008/2009 навчального року в університеті разом з його територіально-відокремленими підрозділами було 34867 студенти, у тому числі на денній формі навчання –13129 (37,6 %), заочній – 21738 (62,3 %). Кількість студентів, які навчаються в університеті постійно зменшується.

Причиною цього є:

- демографічна криза в Україні, що обумовила тенденцію до зменшення випускників середньої школи, потенційних вступників.

Упродовж 2008/2009 навчального року було відраховано - 1967 (5,6%) осіб, в тому числі на денній формі навчання – 795 (2,3%), на заочній – 1172 (3,4%), з них за власним бажанням – 473(1,4%), за порушення умов контракту – 493(1,4%), за невиконання навчального плану – 623(1,8%), з інших причин –439(1,3%)
На кінець 2008/2009 навчального року контингент студентів склав 30307 осіб, в тому числі на денній формі навчання 11270(37,2 %) особи, на заочній формі –19037(62,8 %).

Контингент студентів базової структури на початок навчального року склав - 9492 особи, в тому числі на денній формі навчання – 3422 особи (36,1%), на заочній – 6070 осіб(63,9%). Серед студентів базової структури університету 686 осіб(7,2%) з особливими потребами, 98 осіб (1,0%) – сиріт, 366 осіб(3,8%) – з малозабезпечених сімей.

На кінець 2008/2009 навчального року контингент студентів базової структури складає 9815 осіб, в тому числі на денній формі навчання – 3230 (32,9%), на заочній – 6585(67,1%). Серед студентів базової структури університету 643(6,5%) з особливими потребами, сиріт –86(0,9%), з малозабезпечених сімей – 179(1,8%). На контрактній основі – 8907(90,7%) осіб, на пільгових умовах – 908 осіб(9,3%).

Порівняно з 2007/2008 навчальним роком контингент студентів зменшився. Більшу частку становлять студенти заочної форми навчання. Найбільшим попитом користуються спеціальності: право, фінанси, банківська справа, журналістика, переклад, психологія. Серед студентів університету більшу частину складають особи, що навчаються на контрактній основі.

Результати екзаменаційних сесій у 2008/2009 навчальному році свідчать, що абсолютна успішність студентів складає 83,95%, якісна успішність становить 42,8%, середній бал по університету складає 3,98. Кількість відмінників по базовій структурі складає 1082 особи (11% від загальної кількості), серед них на денній формі навчання 545 осіб (5,5%), заочній 537 осіб; хорошистів 2599 осіб, серед них на денній формі 941особа, на заочній формі навчання 1658 осіб (5,4%). По ТВСП кількість відмінників становить 1977 осіб (9,6%), а хорошистів 9018(44%) осіб (44%). Проте є кількість академічних боржників як по базовій структурі так і по ТВСП. Кількість боржників по базовій структурі складає 1372 особи (14%). Найбільшу кількість має факультет економіки та менеджменту 546 боржників, найменшу факультет біомедичних технологій 23 особи.Серед ТВСП найбільшу кількість боржників на денній формі навчання має Миколаївський міжрегіональний інститут 253 особи, а на заочній формі навчання Луцький інститут розвитку людини 209 осіб.

Середній бал найвищий серед інститутів та факультетів м. Києва та ТВСП:


 • Факультет філології та масових комунікацій – 4,22;

 • Біомедичний факультет – 4,2;

 • Інститут права та суспільних відносин – 4,1;

 • Хмельницький інститут – 4,1;.

 • Вінницький інститут – 4;

 • Дніпропетровська філія – 4;

 • Кіровоград – 4;

 • Факультет соціальних технологій – 3,91;

 • Факультет економіки та менеджменту – 3,8.

 • Білоцерківський інститут – 3,8;

 • Дубенська філія – 3,8;

 • Ново каховський інститут – 3,8;

 • Рівненський інститут – 3,8.

У порівнянні з 2007/2008 н. р. всі інститути та факультети базової структури підвищили рівень успішності а серед ТВСП лише Кіровоградська філія підвищила рівень успішності.

Кількість відмінників на кінець 2008/2009 навчального року –1082 особи по базовій структурі, що становить 11% від загальної кількості. У порівнянні з минулим навчальним роком (2007/2008) збільшилось на 181 особу.Кількість студентів, які закінчили навчальний 2008/2009 рік на «відмінно» та «добре» становить 2599 осіб, що складає 26,4% від загальної кількості. У порівнянні з минулим навчальним роком (2007/2008) збільшилось на 945 осіб.

У тому числі 149 осіб (15%) – з особливими потребами, 19 осіб (2%) – сироти, 84 особи (8,39 %) – з малозабезпечених сімей.

Збільшилась кількість відмінників у:


 • Дніпропетровській філії;

 • Кіровоградський інститут;

 • Миколаївському інституті;

 • Новокаховському інституті;

 • Хмельницькому інституті.

Університет керується у своїй діяльності Законами України, наказами, розпорядженнями, рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. У навчальному процесі впроваджуються новітні технології навчання студентів. Діють авторські колективи викладачів, які розробили пакети прикладних програм для ПЕОМ, курси відео лекцій, які використовуються для фундаментальної та професійно-практичної підготовки за всіма спеціальностями.

Протягом 2008/2009 навчального року було видано ряд документів, які сприяли поліпшенню організації навчального процесу та самостійної роботи студентів. Це зокрема: • наказ про терміни навчання. (Який чітко встановив строки і терміни навчання в університеті та перехід на двоступеневу освіту, як того вимагає Міністерство освіти і науки України);

 • положення про семестровий контроль для університету, яке складене відповідно до вимог нормативних документів та Болонського процесу;

 • наказ про графіки навчального процесу для денної та заочної форми навчань;

Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу з конкретного напряму освітньо-кваліфікаційної підготовки, є навчальний план. Навчальні плани університету складені на підставі освітньо-кваліфікаційних програм та структурно-логічних схем підготовки і визначають перелік і обсяг нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, послідовність вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення підсумкового та поточного контролю.

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни, що є нормативним документом, розроблені робочі навчальні програми. Робоча навчальна програма містить такі структурні складові:

-тематичний план;

- перелік та зміст тем;

- засоби для проведення поточного та підсумкового контролю;

- перелік навчально-методичної літератури.

Використовуються різні форми проведення занять: ділових, ситуаційних та рольових ігор, круглих столів мозкової атаки, а також із застосуванням інших методів ігрового імітаційного моделювання.

На новий навчальний рік (2009/2010н.р.) навчальні та робочі навчальні плани складені відповідно до розпорядження міністра освіти і науки І. Вакарчука, в яких передбачено збільшення годин на соціально-гуманітарну підготовку студентів.

Варіативна частина навчального плану за вибором студентів містить по декілька предметів, що відповідає потребам інститутів, факультетів, ТВСП та сприяє вирішенню питання індивідуалізації навчання та уніфікації вибіркової частини навчальних планів для створення рентабельних навчальних груп та потоків. Наявність близьких за змістом спеціальностей дозволяє, за рахунок уніфікації вибіркової частини, скоротити кількість навчальних дисциплін, що вивчаються в навчальному закладі в цілому, без скорочення кількості дисциплін за спеціальностями, та створити рентабельні навчальні групи та потоки за умови недостатнього обсягу набору (або ліцензійного обсягу) за окремими спеціальностями.

Обсяг годин самостійної роботи студентів в робочих навчальних планах передбачено в межах від 1/3 до 2/3 частин загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення конкретної дисципліни.

За кожною кафедрою згідно наказу закріплені дисципліни навчального плану. Кафедри здійснюють поточний контроль за викладанням цих дисциплін, ведуть картки педагогічного навантаження, проводять організаційно-методичну роботу по забезпеченню навчального процесу з цих дисциплін.

Навчальне навантаження, передбачене робочими планами спеціальностей, було виконане у повному обсязі, відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

До системи управління і контролю за рівнем підготовки студентів та викладання в університеті входять:


 • проведення комплексних контрольних робіт;

 • атестація та контрольні роботи;

 • проведення відкритих занять;

 • взаємовідвідування навчальних занять викладачами кафедр;

 • заслуховування питань про стан викладання навчальних дисциплін на засіданнях Вченої ради Університету, факультетів, кафедр, виробничих нарад, ректоратах;

 • контроль проректорів університету з навчальної та навчально-методичної роботи, директорів, деканів та завідувачів кафедр.

Рівень викладання дисциплін протягом 2008/2009 н.р. контролювався як згідно графіку відкритих занять так і у поточному режимі з залученням проректорів, директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр і професорсько-викладацького складу.

Контролю підлягали: якість викладання, рівень методичного забезпечення занять, ступінь використання інноваційних технологій, доступність і наочність викладаємого матеріалу, вміння володіти аудиторією, наявність конспектів, поведінка студентів на занятті та процент відвідування.

На кожній кафедрі розроблені та затверджені графіки проведення відкритих занять викладачів. Результати відкритих занять обговорюються на засіданнях кафедр, фіксуються у протоколах засідання кафедр та в журналах взаємовідвідувань занять викладачів.

Аналіз результатів контролю показав відповідний вимогам МОН України рівень викладання дисциплін професорсько-викладацьким складом. При досить активному впровадженню інноваційних технологій в навчальний процес мають місце поодинокі недоліки, які допускаються викладачами-початківцями, щодо недостатнього використання інновацій, недостатнього володіння аудиторією, відсутність конспекту лекцій і не досить задовільне відвідування занять студентами. Тому слід методичним радам приділити увагу активній роботі школи молодого лектора.

Згідно з розкладом з кожної дисципліни здійснюється ректорський контроль з метою поточного контролю зрізу знань студентів 2 рази на семестр у період проведення поточної атестації у формі тестування із застосовуванням комп'ютерної техніки.

У 2008/2009 навчальному році була проведена перевірка університету Міністерством освіти і науки України. Перевірці підлягали інститути, факультети та ТВСП. Внаслідок перевірки було виявлено ряд недоліків:

- відсутність навчальних та робочих навчальних програм;

- самостійна робота студентів не забезпечена методичними вказівками;

- застарілість існуючих навчальних та робочих навчальних програм;

- порушення умов прийому до університету;

- перевищення ліцензійного обсягу;

- не виконуються вимоги наказу МОН «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» від 13.12.05 р. №774;

- не виконуються ліцензійні умови щодо забезпечення викладання лекційних годин науково-педагогічними працівниками з науковими ступенями та вченими званнями;

- формальне ставлення до оцінювання якості знань студентів.

Результати перевірок обговорювались на засіданні Вченої ради, виробничих нарадах, відповідними підрозділами розроблені і здійснені заходи щодо усунення недоліків. На виконання рішення ДАК та Державної інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки України видані накази президента, якими статус окремих ТВСП приведено у відповідність до вимог ліцензування та акредитації МОН, припинена освітня діяльність з спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів, по яких анульовані ліцензії.

У 2008/2009 навчальному році державна атестація в інститутах, факультетах базової структури та у територіально відокремлених структурних підрозділах Університету «Україна» проведена відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших нормативних і розпорядчих документів. Зокрема, створення та організація роботи державних екзаменаційних комісій відбулись згідно з п.3.12.3 «Положення Про організацію навчального процесу», затвердженого наказом МОН № 161 від 02.06.1993р. Голови державних екзаменаційних комісій по проведенню державної атестації студентів базової структури і територіально відокремлених структурних підрозділів Університету «Україна» призначені за згодою Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

У цілому по університету проведена необхідна організаційна робота по підготовці до державних екзаменів. На належному рівні відбулась підготовка до захисту дипломних робіт студентів. Під час засідань з прийому комплексних державних екзаменів і захисту дипломних робіт державної комісії високий рівень підготовки фахівців в університеті.

У базовій структурі університету в 2008/2009 навчальному році отримали дипломи про вищу освіту державного зразка майже 4 тисячі випускників, з них 12,42 % – дипломи з відзнакою. Випуск студентів з особливими потребами склав близько п’яти відсотків, з яких майже чверть отримали дипломи з відзнакою.

Відповідно у ТВСП Університету «Україна» дипломи про вищу освіту з відзнакою отримали 6,5% випускників. Кількість випускників з особливими потребами серед загальної складає – 3,16 %, з них 7,62 % отримали дипломи з відзнакою.

Не зважаючи на позитивні показники організації випускної кампанії, мають місце порушення термінів надання матеріалів стосовно державної атестації до Управління навчально-виховної роботи, які передбачені наказом МОН від 13.08.07 р. № 737 та наказом університету «Україна» від 16.10.07 р. № 128 «Про організацію державної атестації студентів університету та порядок видачі їм дипломів», що впливає на своєчасну видачу документів про освіту державного зразка випускникам університету.

Загальні показники абсолютної, якісної успішності та середнього балу за результатами державної атестації студентів базової структури університету:
Інженерно-технологічний інститут

абс. усп. -100%; якіс. усп. -85,53%, серед. бал - 4,23Інститут права та суспільних відносин

абс. усп. -100%; якіс. усп. -86,3%, серед. бал - 4,41Факультет біомедичних технологій

абс. усп. -100%; якіс. усп. -91,4%, серед. бал - 4,56Факультет економіки і менеджменту

абс. усп. -100%; якіс. усп. -96,04%, серед. бал - 4,49Факультет комп’ютерних технологій

абс. усп. -100%; якіс. усп. -92,42%, серед. бал - 4,47Факультет соціальних технологій

абс. усп. -100%; якіс. усп. -85,9% серед. бал - 4,4Факультет філології та масових комунікацій

абс. усп. -100%; якіс. усп. -93,34%, серед. бал - 4,57

Всього абс. усп. -100%; якіс. усп. - 89,94%, серед. бал - 4,33

Загальні показники успішності за результатами державної атестації проведеної в територіально відокремлених структурних підрозділах Університету «Україна».Білоцерківський інститут економіки і управління

абс. усп. -100%; якіс. усп. -81,35%, серед. бал - 4,51Броварська філія

абс. усп. -100%; якіс. усп. -86,2%, серед. бал - 4,2Вінницький соціально-економічний інститут

абс. усп. -100%; якіс. усп. -91,84%, серед. бал - 4,43Горлівський регіональний інститут

абс. усп. -93,4%; якіс. усп. -88,03%, серед. бал - 4,24Дніпропетровська філія

абс. усп. -100%; якіс. усп. -99,01%, серед. бал - 4,56Житомирський економіко-гуманітарний інститут

абс. усп. -100%; якіс. усп. -75,6%, серед. бал – 3,98Івано-Франківська філія

абс. усп. -100%; якіс. усп. -85,53%, серед. бал - 4,23Карпатський інститут підприємництва

абс. усп. -98,72%; якіс. усп. -66,71%, серед. бал – 3,85Кіровоградський інститут розвитку людини

абс. усп. -100%; якіс. усп. -68,7%, серед. бал – 3,99Луцький інститут розвитку людини

абс. усп. -99%; якіс. усп. -77 %, серед. бал - 4,15Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

абс. усп. -100%; якіс. усп. -65,64%, серед. бал - 4,07Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

абс. усп. -100%; якіс. усп. -86,13%, серед. бал - 4,1Новокаховський гуманітарний інститут

абс. усп. - 96,1%; якіс. усп. – 63 %, серед. бал – 3,8Полтавський інститут економіки і права

абс. усп. -100%; якіс. усп. - 68,39%, серед. бал – 3,88Рівненський інститут

абс. усп. - 99,22%; якіс. усп. – 92,27%, серед. бал - 4,39Хмельницький інститут соціальних технологій

абс. усп. -97,3%; якіс. усп. -82,48%, серед. бал - 4,3


У навчальному процесі університету протягом 2008/2009 н.р. набули подальшого впровадження такі інтерактивні методи навчання як проблемно-орієнтовна дискусія, ділові та ситуаційно-рольові ігри, «презентації», «кейси», «мозкова атака», «брейн-ринг», робота в малій групі – командні проблемні індивідуальні завдання, «ділові візити», «круглі столи», «діалог культур». Цими методами успішно користуються як викладачі інститутів та факультетів базової структури так і ТВСП: Вінницького, Кіровоградського, Миколаївського, Новокаховського, Хмельницького інститутів, Дніпропетровської філії. Такі способи нестандартної взаємодії студентів і викладачів в навчальному процесі сприяють розвитку моделі творчого навчання, що надає можливість засвоїти навчальний матеріал завдяки підвищенню рівня мотивації важливості тієї чи іншої теми або дисципліни в цілому.

Досвід впровадження в навчальному процесі інтерактивних методів навчання, залучення до системи навчання «майстер-класів» висококваліфікованих фахівців з великим практичним досвідом роботи в певній галузі дозволяє студентам долучити до теоретичних знань певні професійні навички. Вони отримують інформацію про характер і перспективи майбутньої роботи, мають можливість отримання глибоких теоретичних знань для вдосконалення або придбання нових професійних якостей. Введення в навчальний процес майстер класів є перспективним напрямком гармонізації теоретичних знань і професійних навичок студентів і позитивно ними сприймається. Успішно пройшло випробування метода «майстер-класів» у підготовці студентів з напрямків: технологія харчування, правознавство, комп’ютерні системи та мережі, переклад, журналістика.

Велика увага приділяється навчанню студентів з особливими потребами. Викладачами університету опрацьовані нові методи і методики для покращення опанування дисциплін навчального плану цією категорією студентів.

Протягом останніх 4-х років в університеті (як у базовій структурі так і у ТВСП) реалізуються принципи Булонської системи навчання. Ряд ТВСП працюють за цією системою. Розроблені навчальні програми, робочі навчальні програми, залікові книжки та інша документація, яка відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).

Впровадження кредитно-модульної системи навчання передбачає реорганізацію традиційної схеми "навчальний семестр - навчальний рік, навчальний курс, раціональний поділ навчального матеріалу дисципліни на модулі й перевірку якості засвоєння теоретичного і практичного матеріалу кожного модуля, використання більш широкої шкали оцінювання знань, вирішальний вплив суми балів, одержаних протягом семестру, на підсумкову оцінку. Тому впровадження відбувається поступово і в першу чергу запроваджено на перших курсах базової структури (м. Київ): Інститут права та суспільних відносин, факультет економіки та менеджменту, Інженерно-технологічний інститут, Миколаївський, Хмельницький, Горлівський, Житомирський, Кіровоградський, Карпатський інститути.

В цілому, аналізуючи отриманий позитивний досвід в процесі поступового впровадження КМСОНП необхідно відмітити певні недоліки, наслідки яких підлягають ретельному вивченню і накресленню шляхів їх усунення.

Особливої уваги заслуговує досвід впровадження тестової моделі підсумкового контролю знань, який скорочує, а іноді виключає навчально-професійний діалог «викладач-студент» при оцінці знань, формалізує відповіді студентів, що приводить до послаблення і навіть виключення мотивації обґрунтування вірних відповідей, яка особливо важлива при вивченні фундаментальних наук.

Підсумовуючи результати, можна зазначити, що нова концепція освітнього процесу передбачає необхідність широкомасштабної модернізації форм, технологій, методів та методологічних підходів у специфіці подачі навчального матеріалу та перевірці набутих і засвоєних знань студентами. Є доцільність у проведенні семінарів у формі дискусійного обговорення для переосмислення здобутих результатів та напрацювання позитивного колективного досвіду усіх інститутів, факультетів базової структури і ТВСП Університету «Україна» щодо впровадження КМСОНП.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, разом із значною частиною провідних вищих навчальних закладів України є учасником педагогічного експерименту з впровадження загальноєвропейських принципів вищої освіти за положеннями Болонської декларації. В університеті впроваджується Європейська система трансферу оцінок (ECTS), яка полягає в досягненні кожним студентом встановлених норм ECTS, що забезпечує побудування процесу навчання таким чином, щоб зміст навчання й шляхи досягнення цілей освіти та професійної підготовки відповідали індивідуальним потребам і можливостям студентів.

У системі ECTS університету беруться до уваги всі форми навчання: лекції, практичні заняття, семінарські заняття, наукові праці, іспити, створюються індивідуальні програми навчання для особливо здібних студентів, які мають бажання розвивати власні наукові уподобання та здобувати знання в об’ємі, що перевищує обов’язкову програму навчання. Для інтенсифікації системи ECTS в університеті пропонуються такі двоетапні заходи:

- перший етап – впровадження ECTS як системи трансферу кредитів через рекомендації щодо типової структури описання модуля (навчальної дисципліни), затвердження форм документів, необхідних для впровадження ECTS, тлумачний словник для узгодження термінів ECTS, навчальні семінари для координаторів ECTS, методика оцінювання навчального навантаження студента, типова інструкція координатора ECTS;

- другий етап - впровадження ECTS як системи накопичення кредитів через рекомендації щодо структури освітньо-кваліфікаційної характеристики як сукупності компетенцій, сформульованих на основі прийнятого в ECTS підходу, рекомендації щодо реформування галузевих стандартів вищої освіти на основі компетентнісного підходу та ECTS, методичні рекомендації щодо структури та змісту ОПП, створення науково-методичних комісій для розробки ОКХ за галузями знань на основі компетентнісного підходу.

Упродовж 2004/2009 років в Університеті «Україна» важливого значення надавалось виконанню Програми створення та впровадження системи дистанційного навчання громадян у регіонах України, котрі мають обмежені можливості пересування до інтегрованих центрів навчання, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Академії педагогічних наук України від 02.07.03р. № 432/36 „Про проведення педагогічного експерименту з дистанційної форми навчання в регіонах України” та наказів МОН України від 30.06.05р. № 387 «Про продовження педагогічного експерименту з дистанційного навчання», від 25.07.06р. № 559 «Про продовження експерименту з дистанційного навчання».

Проведено низку наукових досліджень, у результаті яких обґрунтовано доцільність і актуальність упровадження в університеті технологій дистанційного навчання, розроблені оптимальні моделі організації навчального процесу і системи його навчально-методичного, дидактичного, комп’ютерного і телекомунікаційного забезпечення.

У 2008/2009 навчальному році у 52 локальних центрах дистанційного навчання було організовано навчально-виховний процес для 4504 студентів, з них: для 1147 студентів за дистанційною формою у територіально відокремлених структурних підрозділах, на базі яких були створені регіональні центри дистанційного навчання (Вінницький, Кіровоградський, Луцький, Полтавський, Хмельницький).

Навчально-виховний процес здійснювали 857 педагогічних працівників, з них: докторів наук – 10, кандидатів наук -113, учителів вищої категорії -294, учителів І категорії – 26, фахівців-практиків із державних установ – 414.

Загальна площа приміщень діючих центрів дистанційного навчання становить 14367,6 м².

За період з 2006 року по 2009 рік отримали дипломи молодшого спеціаліста 8852 випускника, які навчались за дистанційною формою, в тому числі: у 2006 році – 1719 осіб; у 2007 році – 2718 осіб; у 2008 році – 3079 осіб; у 2009 році – 1336 осіб.

У 2009 році отримали дипломи бакалавра 850 випускників дистанційної форми навчання, які вступили до університету відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 25.07.2006р. № 559 «Про продовження експерименту з дистанційного навчання» за спеціальностями: «Фінанси», «Облік і аудит», «Документознавство та інформаційна діяльність».

У 2009/2010 навчальному році будуть завершувати навчання 1746 студентів дистанційної форми, в тому числі: ОКР „молодший спеціаліст”-1468,бакалавр”-278. Найбільше студентів навчається у локальних центрах дистанційного навчання Дубенської філії, Житомирському та Чернігівському РЦДН.

Необхідною умовою збереження та збільшення контингенту студентів за дистанційною формою навчання є продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», там де забезпечені відповідні матеріально-технічні умови та наявний професорсько-викладацький склад.

З метою визначення відповідності фахової підготовки студентів дистанційної форми навчання вимогам освітньо-професійних програм (ОПП) та освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) та на виконання наказу від 26.01.09р. № 6 «Про проведення ректорського контролю рівня знань студентів заочної (дистанційної) форми навчання» проведено ректорський контроль рівня знань студентів ІІІ курсу заочної (дистанційної) форми навчання спеціальності «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та студентів ІV курсу заочної (дистанційної) форми навчання спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Дубенської філії, Луганського представництва, Чернігівського РЦДН. 16.05-17.05.09р. було проведено ККР для випускників дистанційної форми навчання Ів.-Франківської філії.

Аналіз результатів проведеного контролю показав, що рівень підготовки студентів, в основному, відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр». Кращих результатів досягли студенти Дубенської філії.

Працівниками лабораторії «ІнКомТех» удосконалена програмна оболонка NeoCad, яка створена в НТУУ „КПІ” і забезпечує проведення у повному обсязі навчального процесу за дистанційною формою навчання. Ця програмна оболонка розташована в Інтернеті, по суті, є так званим віртуальним університетом. Завершено наповнення оболонки навчальними матеріалами, а саме: електронними підручниками, навчальними програмами, тестовими завданнями для чотирьох спеціальностей, за якими відбувається навчальний процес за дистанційною формою.

Видані окремими брошурами методичні вказівки для двох категорій викладачів, що здійснюють навчальний процес у програмній оболонці NeoCad – для викладачів-консультантів і для викладачів, що створюють інформаційний ресурс.

Основу освітнього процесу за дистанційною формою навчання складає цілеспрямована програма навчання шляхом організації контрольованої самостійної роботи студентів (організація щотижневих занять, консультацій, поточного контролю знань, поетапної атестації тощо), які обирають зручний час і місце навчання з урахуванням індивідуальних можливостей, у тому числі медичних або інших обмежень для отримання освіти в стаціонарних умовах.

Ефективність самостійної роботи студентів залежить від якості методичного забезпечення, мотивації, уміння працювати з книгою.

Навчальні посібники створені таким чином, щоб мінімізувати звернення студента до додаткової інформації. Вони містять детальні інструкції з вивчення матеріалу та організації самостійної роботи студентів з даної дисципліни. Обов’язковим елементом у посібниках є систематизований виклад дисципліни (її розділів, модулів), що відповідає навчальній програмі, контрольні завдання, тлумачні словники, питання для самоперевірки, завдання для проміжного і підсумкового контролів, додаткові методичні матеріали залежно від специфіки курсу.

Дистанційна форма навчання диктує нові вимоги до викладача, а саме: розширює й оновлює його роль, робить наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій.

Аналізуючи роботу, яка була проведена за цей період, слід зазначити, що дистанційна освіта здобула право на життя нарівні з уже традиційними формами освіти. Окрім того, вона несе в собі ряд переваг, які стали тими здобутками цієї форми навчання, завдяки яким вона завоювала авторитет серед населення. Це насамперед: • висока якість навчального процесу, що забезпечується навчально-методичними матеріалами та формою організації навчального процесу;

 • доступність навчання (матеріальна, близькість розташування, гнучкий підхід до визначення вартості навчання центру);

 • конкурентноспроможний вибір спеціальностей;

 • можливість отримання вищої освіти без відриву від виробництва.

Набутий у ході педагогічного експерименту з дистанційної форми навчання досвід свідчить, що дистанційна форма сприяє:

 • інтенсифікації навчального процесу;

 • систематизації засвоєння навчального матеріалу;

 • підвищенню мотивації та відповідальності студентів за результати навчальної діяльності;

 • забезпеченню належних умов вивчення програмного матеріалу і підготовки до контрольних заходів;

 • розширенню можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності роботи викладацького складу;

 • забезпеченню стабільного психологічного стану студентів завдяки проведенню наскрізного контролю знань.

Проте є ряд причин, які негативно вплинули на впровадження дистанційного навчання, а саме:

 • запровадження інформаційно-комунікаційних технологій, в тому числі системи дистанційного навчання не визнано на державному рівні як пріоритетний напрям розвитку освіти;

 • не сформована нормативно-правова база дистанційної форми навчання;

 • не розроблені єдині вимоги до спеціалізованого, дидактичного і методичного забезпечення дистанційного навчання;

 • відсутня координація і методичне забезпечення дистанційного навчання.

Враховуючи накопичений університетом досвід щодо впровадження дистанційної форми навчання, необхідно звернутись до Міністерства освіти і науки України з пропозицією щодо залучення Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна” до розробки нормативно-правового та організаційного забезпечення системи дистанційного навчання.

Необхідно здійснювати набір студентів на дистанційну форму навчання та розширювати спектр спеціальностей, включаючи інженерний. Дана форма навчання з відповідно матеріально-технічною базою може суттєво вплинути на набір студентів денної та заочної форм, стати суттєвим джерелом фінансування подальшого розвитку університету.

У 2008/2009 навчальному році продовжувалась робота по зміцненню сучасної навчально-матеріальної бази навчання, зокрема комп’ютерного та інформаційного забезпечення.

Всі комп'ютери базової структури об’єднані в комп'ютерну мережу Університету, яка вирішує завдання навчальної, наукової та управлінської діяльності: • спільного використання багатьма користувачами (працівниками, та студентами) інформаційних ресурсів, створених або нагромаджених в Університеті та за його межами (у тому числі в Іntегnеt);

 • доступу до різноманітного програмного забезпечення, розміщеного на серверах та його раціонального використання;

 • виконання робіт, пов'язаних з обчисленнями, комп'ютерним моделюванням, використанням різноманітних інформаційних технологій;

 • використання сучасних технологій навчання;

 • автоматизації процесів управлінської діяльності.

Комп'ютерна мережа Університету побудована з використанням технології локальних мереж Ethегnеt, об'єднаних в єдину корпоративну мережу через Інтернет .

Локальні мережі побудовані на всіх факультетах та адміністративно-господарських підрозділах.

Значну роботу спеціалістами університету здійснено при розробці, налагодженні та обслуговуванні серверної та комп'ютерної мережі, комп'ютерного зв'язку навчальних корпусів, звязок з адміністративно-господарськими міні-АТС.

В навчальному процесі широко використовуються сучасні технічні засоби :

- мультимедійні проектори (типу Toshiba , Epson, Panasonic) та графопроектори;

- інтерактивні дошки;

- різноманітна оргтехніка;

- комп'ютеризовані лінгафонні класи;

- відео- та аудіо- техніка .

Працює широкий спектр програмного забезпечення: від стандартного набору операційних та офісних програм до спеціалізованого програмного забезпечення спеціальностей правознавство, економіка, бухгалтерський облік, діловодство , журналістика, соціальна робота, комп'ютерна технологія, програмування та ін.

Функціонує електронна бібліотека університету, проведена значна робота щодо накопичення її електронних фондів. Cтворена і введена в експлуатацію система авторизації доступу до фондів електронної бібліотеки, що забезпечує обмеження кола читачів студентами і співробітниками Університету «Україна», у тому числі ТВСП. Проводиться обмін з ТВСП електронними версіями підручників.

В навчальному процесі широко використовуються сучасні WEB- технології, які дозволяють впровадити інтерактивну взаємодію викладача і студента.

Навчально-наукова методична лабораторія «Інкомтех» проводить подальше вдосконалення спеціалізованого програмного забезпечення та підтримку сайту методичного супроводу навчання Neocad.

Об’єднаний електронний курс по основах роботи на комп’ютері та мультимедійний навчальний курс «Комп'ютерні мережі та Інтернет» використовувуються як для самостійної роботи студентів, так і під час проведення занять у комп'ютерних класах. Курси були передані на електронних носіях в усі навчальні підрозділи.

Розпочата підготовка створення в Інтернеті сайту організаційно-методичної підтримки навчального процесу, що надасть можливість викладачам і співробітникам університету можливість розміщувати в Інтернеті матеріали організаційно-методичного характеру та оперативно надавати їх студентам. Даний інформаційний ресурс може також використовуватися як засіб обміну інформацією між студентами та викладачами (завдання, методична робота, консультації, запитання та відповіді, комп’ютерне тестування тощо).

З метою подальшого підвищення якості навчально-виховного процесу, узагальнення досвіду використання технічних засобів навчання та програмного забезпечення, прийомів створення навчальних матеріалів у електронному вигляді при підготовці і проведенні навчальних занять другий рік працює постійно діючий семінар для викладачів університету. Заняття проводяться регулярно один раз на місяць. На засіданнях семінару слухачі отримують роздатковий матеріал, викладання матеріалу проводиться з використанням комп’ютерної техніки, мультимедійного проектора, аудіо-відео записів, Інтернету та ін.

Центром апаратно-програмного забезпечення були виконані роботи по організації відео лекцій через Інтернет, розробка технологій організації і передачі відео лекцій та апробація відповідного програмного забезпечення.

У березні 2009 р. проведений пілотний проект “Відео лекції в Університеті Україна“ за напрямками “Правознавство” та “Комп'ютерні технології”. В проекті прийняли участь 14 філій. Було прочитано 10 відеолекцій, в кожній з яких приймали участь від 75 до 245 студентів. В 2009/2010 навчальному році відео лекції планується широко застосовувати у навчальному процесі.

Відповідно до рішення Вченої ради та плану заходів щодо організації і проведення відео лекції в Університеті «Україна» в 2009/2010 навчальному році центром проводяться певні роботи по вдосконаленню апаратно-програмної частини проекту. На даний час вже прокладена оптоволоконна лінія до серверної Університету, підписаний договір та виконане підключення до мережі асоціації "Уран". Ведуться роботи по вдосконаленню програмної частини проекту, налагодженню додаткового серверу.

У базовій структурі у м. Києві для належної організації навчального процесу оснащено 18 комп'ютерних лабораторій, у ТВСП університету 82, зокрема, Білоцерківському інституті економіки та управління – 4, Вінницькому соціально-економічному інституті – 5, Горлівському регіональному інституті – 4, Житомирському економіко-гуманітарному інституті – 3, Кіровоградському інституті розвитку людини – 5, Луцькому інституті розвитку людини – 7, Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій – 11, Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини – 12, Полтавському інституті економіки і права – 3, Хмельницькому інституті соціальних технологій – 5, Дніпропетровській філії – 2, Дубенській філії – 3, Рівненському інституті – 4, Васильківському коледжі – 3, Придніпровському гуманітарно-економічному коледжі – 2, Сторожинецькому коледжі – 2.

Оновлення та удосконалення навчальної лабораторної бази Університету «Україна» є важливим елементом підвищення якості наукових досліджень та навчального процесу в контексті вирішення проблем інноваційного розвитку студентства. Оптимізація навчального процесу повною мірою залежить від розвитку матеріально-технічної бази, для якої головне призначення полягає у створенні розгалуженої інфраструктури для навчання та підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців. Для забезпечення високого рівня підготовки випускників треба шляхом оновлення та модернізації укріплювати лабораторну базу університету, а її належний стан є важливою умовою для досягнення високої якості вищої освіти та отримання професійних кваліфікацій відповідно до ринку праці.

Бібліотека Університету «Україна» є навчально-виховним і науковим підрозділом, який забезпечує навчальною та навчально-методичною літературою, інформацією навчально-виховну і наукову роботу, що сприяє підготовці висококваліфікованих спеціалістів.

У зв'язку з постійним удосконаленням навчального процесу перед бібліотекою університету стоїть відповідальне завдання цілеспрямованого, науково обґрунтованого формування єдиного фонду, що потребує комплексного системного підходу до всіх процесів, його складових - комплектування, аналізу використання, звільнення від застарілої та непрофільної літератури. До цього процесу залучені випускаючі кафедри, як визначаюча ланка навчального процесу, відділ навчально-методичного забезпечення та видавництво університету. Ця співпраця носить перманентний, а не спонтанний характер. Кінцевою метою її є забезпечення кожного студента навчальною літературою з усіх дисциплін. Підручники власної розробки превалюють і книгозабезпечують дисципліни у співвідношенні 1:1.

На даний час бібліотека базової структури - це скарбниця потужного інтелектуального потенціалу професорсько-викладацького складу університету та універсальна за змістом книгозбірня вітчизняної навчальної та наукової літератури останніх років. Загальний фонд університетської бібліотеки становить 237231 творів друку, у тому числі: навчальної літератури - 205122 прим.; навчально-методичної - 23044 прим.; наукової - 9065 прим.; періодичних видань - 272 назви. Фонд навчальної літератури за 2008/2009 навчальний рік збільшився на 2,5 %, що становить 5367 прим.

Університетська бібліотека має угоди про співпрацю з Національною бібліотекою ім. В.І. Вернадського, Освітянською та Парламентською бібліотеками, з університетськими бібліотеками провідних вищих навчальних закладів м. Києва: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Київського національного лінгвістичного університету, НТУУ «Київський політехнічний університет» та ін.

Бібліотека має 4 читальні зали на100 посадкових місця, які оснащені електронною технікою: комп'ютерами, ксероксами, принтерами, сканерами, що забезпечує сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування, доступу до електронних баз даних, Інтернету тощо. Працівники бібліотеки разом з Центром технічного забезпечення створили електронну бібліотеку навчальної літератури, що істотно допомогло вирішити проблему недостатньої кількості книг дуже дефіцитної тематики (660 назв).

Бібліотекою проводиться активна інформаційна діяльність: виставки-перегляди нової літератури за галузями знань (економічні науки, технічні науки, прикладні науки, соціально-гуманітарні науки, соціальне забезпечення та ін.), бібліографічні огляди навчальної літератури на сторінках газети «Університет «Україна» та у читальних залах факультетських бібліотек: «Вища освіта в сучасному глобальному середовищі», «Моделі розвитку сучасної економіки України», «Українська мова: історія і сучасність», «Природа-цивілізація-людина», «Соціальний працівник як поклик душі», «Україна в сучасній системі європейських відносин», «Спортивна метрологія на службі фізичної реабілітації», «Правові основи соціального захисту в Україні», «Інновації автомобільного сервісу-розвиток та перспектива»; готуються тематичні підбірки літератури: «Податкова політика в Україні», «Політика як суспільне явище», «Стандартизація і контроль якості продукції», «Маркетинг та суспільство: соціальна відповідальність і етика маркетингу»; читацькі конференції: «З думою про Україну.», «Новітні засоби масової інформації змінюють суспільство», «Вільна преса», «Моніторинг прав людини». Бібліотека веде зведений каталог видань професорсько-викладацького складу Університету «Україна», картотеки газетно-журнальних статей та публікацій про розвиток Університету «Україна».

Разом з тим є ряд невирішених проблем.

Невиправдано затримується введення в експлуатацію книгосховища центральної бібліотеки.

Потребує розширення приміщення бібліотеки факультету соціальних технологій.

Висока плинність працівників бібліотеки, цьому підрозділу бракує кваліфікованих кадрів.

Потребує поліпшення забезпеченість студентів спеціальностей «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг», «Дизайну», «ЕПА», «Міжнародна інформація», «Фізична реабілітація», «Психологія», «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Мікробіологія та вірусологія» підручниками, навчально-методичними посібниками та конспектами лекцій професорсько-викладацького складу Університету «Україна».

Аналізуючи роботу управління навчально-виховної роботи за 2008/2009 навчальний рік можна відмітити ряд позитивних моментів:

-організується навчальний процес в університеті на рівні, який забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців згідно із затвердженими навчальними планами відповідно до державних стандартів освіти;

-розробляється та аналізується якість навчальних планів на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм із спеціальностей для денної, заочної форми навчання;

- конкурентноспроможний вибір спеціальностей;

- можливість отримання вищої освіти без відриву від виробництва;

- управління інформує навчальні підрозділи про нові державні нормативно-правові положення стосовно питань освіти та про зміни, внесені до чинних раніше, конкретизує їх відповідно до умов університету і домагаються впровадження у безпосередню практику;

- проведення семінарів для фахівців різних рівнів;

- систематично контролює правильне і своєчасне ведення первинної навчальної та обліково-звітної документації деканатами інститутів, факультетів та кафедрами, розробляють і коригують графіки усіх форм навчальної роботи для всіх спеціальності, курсів та форм навчання, графіки державної атестації випускників, здійснюють контроль за складанням і виконанням розкладів занять та екзаменів на кожний семестр (триместр) для всіх курсів, спеціальностей та форм навчання, готують усі вихідні документи для розрахунків і контролюють розрахунки обсягів річної навчальної роботи кафедр та університету в цілому;

- робота з базою даних «Акцент»;

- впровадження в роботу інноваційних технологій;

- впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

- введення системи оцінювання ECTS;

- забезпечує навчальні підрозділи і окремих викладачів усіма необхідними бланками планово-звітної документації.

- впровадження нових підходів до удосконалення навчального процесу на основі розвитку соціального партнерства з промисловцями і підприємцями, поліпшення матеріально-технічної бази, формування баз практик, працевлаштування випускників шляхом укладання відповідних договорів з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності.

Проте є ряд недоліків в роботі управління навчально-виховної роботи, а саме:

- впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу та модульно-рейтингової системи контролю знань студентів відбувається повільно;

- відсутній компетентісний підхід до навчання;

- повільно реалізуються новітні освітні технології.

У вересні 2008р. відділ поновив роботу у новому складі начальника відділу та провідного фахівця. Розроблені посадові обов’язки. Визначені основні напрямки методичного забезпечення навчального процесу.

Методична робота в університеті «Україна» проводиться у відповідності до плану роботи відділу навчально – методичної роботи, планів роботи кафедр, планів роботи науково-методичних об'єднань. Означеними планами передбачено проведення науково-методичних семінарів, круглих столів, творчих лабораторій, створення майстер-класів.

Навчально - методичний відділ готує проекти документів, що стосуються удосконалення змісту навчально - методичної роботи. Розроблений проект «Положення про організацію навчально-методичної роботи університету Україна».

Організована робота науково - методичної ради. Відділом навчально-методичної роботи розроблено положення « Про науково - методичну раду вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Засідання науково - методичної ради проводяться у терміни, що визначені планом. У жовтні відбулося організаційне засідання науково - методичної ради Університету «Україна». На засіданні були порушені питання покращення викладання лекцій та методики самостійної роботи студентів. Мова йшла про започаткування на кожній кафедрі школи педагогічної майстерності. Заслухано питання про затвердження плану видань Університету «Україна» на 2008/2009 н.р. та про рекомендацію до друку навчальної та навчально-методичної літератури.

Організоване відкрите засідання науково - методичної ради з запрошенням керівників ТВСП. На засіданні особливе значення було приділено науково-методичному забезпеченню по супроводу навчання студентів з інвалідами. Ця робота має певні результати. В цілому по університету не один рік впроваджується система супроводу навчання: вона включає новітні освітні технології, спеціальні методи підтримки і активні адаптивні технічні засоби. Відбувся обмін позитивним досвідом у вирішенні проблем по наскрізній роботі зі студентами. На науково-методичній раді дійшли висновку про необхідність уніфікації науково-методичного забезпечення з питання супроводу студентів в Університеті «Україна». Базова структура приготувала роздатковий матеріал, де зібраний методичний досвід з цього питання.

На засіданні науково-методичної ради була заслухана робота «Про запровадження технології комбінованого навчання». В експерименті, який продовжувався протягом навчального року прийняли участь факультет комп'ютерних технологій та факультет інженерних технологій. Під час засідання було запропоновано застосувати систему викладання лекцій блоками, зібрати робочу групу, розробити проект комбінованого навчання та подати на розгляд в Міністерство освіти.

На заключному засіданні науково-методичної ради заслухана доповідь начальника управління «Про хід підготовки плану видань на 2009/2010 н.р.».

Був заслуханий і обговорений проект наказу «Про порядок підготовки до друку, визначення накладів та розподілу навчально-методичної літератури». Відбувся аналітичний огляд рукописів щодо грифу МОН та порушено клопотання до Вченої ради університету щодо надання грифу «Затверджено МОН України».

З метою поліпшення якості підготовки фахівців та уніфікації змісту освіти на основі рішення наради керівників структурних підрозділів (16 січня 2009 р.) вирішено питання про організацію науково - методичних об'єднань в Університеті «Україна».Відділом навчально-методичної роботи проведена організаційна робота щодо формування науково-методичних об'єднань (НМО) по групах спеціальностей університету, визначений кадровий склад створених об'єднань, були обрані голови – керівники НМО.У лютому 2009 проведена нарада голів науково-методичних об'єднань, з метою визначення напрямків їх діяльності. Науково-методичні об'єднання сформовані терміном на 3 роки. Науково-методичні об'єднання були створені на основі вертикально-інтегрованої структури, до якої увійшли представники базової структури університету та територіально відокремлених структурних підрозділів. В складі НМО- директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр та професорсько-викладацький склад університету. Особовий склад науково-методичних об'єднань затверджений наказом по університету. Мережа НМО складається з 20 об'єднань.

Відділом навчально-методичної роботи проведене засідання науково методичних об'єднань на якому вирішувались питання виїзних засідань НМО, створення єдиної бази професорсько - викладацького складу спеціальностей НМО, про проведення науково-практичних конференцій та заходи щодо організації навчально - виховного процесу. У 2008/2009 навчальному році в Інституті права та суспільних відносин організовано й проведено відкриті показові засідання об‘єднання з правознавства, на факультеті Економіки та менеджменту – об’єднання з менеджменту організацій. Головами НМО були проведені організаційні засідання та складені і затверджені плани роботи об’єднань. Змістом роботи НМО в поточному році визначений науковий супровід з необхідною методичною основою. З метою забезпечення якості освітніх послуг на всіх рівнях підготовки студентів, в науково-методичних об'єднаннях університету започаткували свою роботу школи педагогічної майстерності, зокрема, школи молодого викладача, та школи молодого лектора. В цьому напрямку плідно працюють об'єднання:

- з комерційної діяльності;

- з журналістики;

- з видавничої справи та редагування;

- з документознавства та інформаційної діяльності

- з діловодства;

- з гуманітарних дисциплін (філософія, історія, культурологія);

- з фінансів, банківської справи, маркетингу.

На базі об'єднань з менеджменту організацій та менеджменту ЗЕД організовані майстер-класи, а створення юридичної клініки – це заслуга високопрофесійного підходу в об'єднаннях з правознавства і міжнародної інформації. Налагодили процес зі стажування викладачів за кордоном в об'єднанні з хімічної технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів. Проблемними є лабораторії з напряму «Екологія» (об’єднання з екології та охорони навколишнього середовища),.

Керівниками кафедр здійснюються організаційні заходи щодо впровадження в навчальний процес прогресивно-інноваційних та сучасних інтерактивних технологій. З цією метою в університеті проводяться

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка