Тривалість: 90 хв. Кількість учнівСкачати 93.88 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір93.88 Kb.
БЕЗРОБІТТЯ

ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ І ПРИРОДНЕ БЕЗРОБІТТЯ
Укладачі: Галина Наконечна, вчитель економіки,

Ольга Роль, практичний психолог,

Львівський ліцей менеджменту

КЛАС: 9–11-ті.

ТРИВАЛІСТЬ: 90 хв.

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ: 15 осіб.

МЕТА:

розглянути та закріпити в учнів поняття про види безробіття;

формувати уявлення про повну зайнятість та природне безробіття;

розвивати економічне мислення;

формувати відповідальне ставлення до працевлаштування.

МЕТОДИ РОБОТИ:

дискусія,

міні-лекція,

робота в группах.ОБЛАДНАННЯ: проектор, комп'ютер, столи для роботи у групах, презентація в PowerPoint, роздатковий матеріал для роботи в групах.

ХІД ЗАНЯТТЯ
1. Організаційний момент
2. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Учитель економіки:

Чи вважається економічна ситуація сприятливою, коли вона характеризується повною зайнятістю?


3. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Учитель економіки:

Безробіття в умовах ринкових економічних відносин є, з одного боку, невід’ємною, а з іншого – неприйнятною альтернативою зайнятості, проблемою, яку суспільству доводиться розв’язувати щодня. В Україні безробіття виникло з переходом до ринкової економічної системи, причому переважає прихована його форма.

Існують істотні відмінності між зареєстрованим безробіттям і безробіттям, визначеним за методологією МОП. Це стосується і масштабів, і структури безробіття. Украй негативною ознакою є постійне зростання тривалості безробіття.
Психолог:

Втрата роботи і звільнення – це майже завжди джерело стресу для самого працівника і для членів його родини. У людини під час безробіття змінюється не тільки стиль життя, а й очікування, цілі, цінності, відносини зі світом. Як правило, розірваним виявляється весь життєвий уклад особистості.


4. Міні-лекція

Учитель економіки:

Безробіття – це складне, багатопланове економічне явище, спричинене перевищенням пропозиції праці з боку працівників, що прагнуть працювати, над попитом на працю з боку працедавців.


Психолог:

Причини безробіття – не тільки економічні, а й індивідуально-психологічні. Дуже часто намагання людини працевлаштуватися на роботу виявляються марними. І це можна пояснити внутрішньою суперечністю людини. Причини цих суперечностей різні – занижена самооцінка, низький рівень домагань, неправильні настанови, відсутність мотивації тощо. Тому дуже важливо формувати в безробітних позитивну «Я-концепцію», яка сприятиме ефективній самореалізації їх на ринку праці.5. Робота в групах «Ми обираємо, нас обирають»

Психолог пропонує учасникам об'єднатися в підгрупи, роздає кожній аркуш АЗ, розділений навпіл, або два аркуші А4, маркери й пропонує відповісти на запитання:

Що впливає на позитивне рішення керівника щодо прийняття людини на роботу і з яких причин людину можуть не прийняти на роботу?

На виконання завдання – 5 хв. Після цього підгрупи презентують свої напрацювання.

Потім психолог роздає кожному учасникові список «50 причин, які впливають на позитивне рішення роботодавця щодо працевлаштування», складену спеціалістами з питань працевлаштування, і пропонує ознайомитися з нею.

Висновок

Ідеальних людей не буває, і немає людини, якій будуть притаманні всі 50 якостей, проте будь-яка з «причин» може позитивно вплинути на рішення про ваше працевлаштування. Якщо вам усе ж таки відмовили, то проаналізуйте, чому так сталося, і спробуйте знову. Життя тільки починається, і перед вами багато перспектив!6. Міні-лекція

Учитель економіки:

Розрізняють такі види безробіття :1. Фрикційне безробіття
Фрикційне безробіття – спричинене лише бажанням працівника змінити роботу для поліпшення умов або оплати праці та пов’язане з переміщенням осіб з однієї роботи на іншу, з однієї місцевості – до іншої. Отже, це своєрідна соціальна суперечність, яку розуміють як проблему пошуку відповідної роботи. Фрикційне безробіття вважається неминучим і певною мірою бажаним, адже частина працівників, тимчасово втративши роботу, переходить із низькооплачуваної, малопродуктивної роботи на вищеоплачувану й більш продуктивну. Це означає більш високі доходи для працівників і раціональний розподіл трудових ресурсів, а отже, і реальний обсяг національного продукту.
2. Структурне безробіття

Структурне безробіття виникає тоді, коли в результаті науково-технічного прогресу відбуваються важливі зміни в техніці, технології та організації виробництва, а отже, й у структурі попиту на робочу силу. Унаслідок цих змін попит на деякі професії зменшується або взагалі зникає, а на інші професії, яких раніше не існувало, зростає.

Інакше кажучи, структура робочих місць і професійна структура працівників не збігаються. Виникає категорія працівників, у яких навички та практичний досвід застарівають і стають нікому не потрібними, а отже, їх неможливо продати. Саме цим структурне безробіття відрізняється від фрикційного, за якого безробітні володіють навичками, які вони можуть продати. «Структурні» ж безробітні не можуть знайти роботу без відповідної перепідготовки, додаткового навчання і навіть зміни місця проживання.

Фрикційне безробіття є короткочасним, а структурне – тривалим, тому й уважається важчим.

Відповідь на структурне безробіття – навчання впродовж життя.
3. Циклічне безробіття

Циклічне безробіття виникає у фазі спаду економічного циклу. Під час цієї фази багато підприємств припиняють свою роботу, а штат працівників скорочується.

Особливістю такого безробіття є те, що воно зазнає циклічного розвитку: через певні проміжки часу спади замінюються піднесенням.


7. Ситуаційне завдання в групах “Види безробіття”

Потрібні матеріали: два конверти з картками.Інструкція

  1. Перед початком заняття підготуйте картки з прикладами різних видів безробіття.

  2. Перед уроком складіть картки в конверт.

  3. Розділіть слухачів на дві команди.

  4. Поясніть, що учасники команд повинні по черзі витягувати картки і визначати вид безробіття, зазначений у картці (фрикційне, структурне, циклічне).

  5. Зверніть увагу, що за кожну правильну відповідь Ви будете нараховувати команді 2 бали.

  6. Поясніть, що у випадку, коли хтось із учасників команд не зможе самостійно визначити вид безробіття, він може звернутися за допомогою до своєї команди. У разі правильної командної відповіді нараховується 1 бал.

  7. На закінчення необхідно визначити команду, яка перемогла, та обговорити з учнями труднощі, які виникли під час виконання завдання.

  8. Міні-лекція

Учитель економіки:

Застійне безробіття особливо небезпечне, воно триває довго. За результатами досліджень американських соціологів, після річної вимушеної перерви в роботі людина практично не може адаптуватися до нормальної трудової діяльності, навіть якщо їй удається знайти робоче місце. Відповідно, міжнародна статистика звертає увагу на загальний рівень безробіття терміном понад 12 місяців, так зване тривале застійне безробіття.
Повна зайнятість населення – це така зайнятість, за якої пропозиція робочої сили повністю покривається попитом на робочу силу в суспільному виробництві. Повна зайнятість працездатного населення означає використання всіх трудових ресурсів, це стан економіки, за якого кількість вакансій відповідає кількості безробітних або перевищує його, тобто такий стан, за якого немає незайнятих, які бажають працювати.

Однак повна зайнятість не означає 100% зайнятості усіх працездатних або навіть усіх, хто хоче працювати. У разі повної зайнятості рівень безробіття дорівнює сумі структурного та фрикційного безробіття, тобто роботи не мають люди, які перебувають у стані її пошуку або ж чия кваліфікація не відповідає вимогам ринку праці внаслідок структурних змін в економіці, незважаючи на те, що попит на інші професії існує. Такий рівень повної зайнятості називається природним безробіттям.


Безробіття існує в будь-якій економіці як у період економічного спаду, так і під час піднесення. Та під час спаду рівень безробіття стає вищим.

Лише певний рівень безробіття загрожує національній економіці. Тому важливо вміти його вимірювати


Психолог:

У зв’язку з тим, що емоційні переживання впливають на поведінку безробітного, французький психолог Лав’є розробив типологію переживань безробітних. Згідно з цією типологією, кожен безробітний проходить через такі стадії:

1. Шок, емоційне потрясіння. У більшості випадків це короткочасний стан, який супроводжується відчуттям полегшення (подія сталася, а отже, завершилася тривала невизначеність).

2. Неприйняття дійсності. Безробітний не хоче вірити в те, що це відбулося з ним. Він відмовляється вірити у своє звільнення.

3. Гнів, обурення з приводу того, що відбулося. Відкрите обурення безробітний може виявляти на адресу будь-кого: родичів, колишніх колег, всіх, хто його оточує або міг би бути посереднім винуватцем того, що з ним сталося.

4. Депресія, пригніченість, туга, стан, близький до повного відчаю. На цій стадії у безробітного спостерігається різке зниження вольової регуляції та пошукової активності. Людина занурюється в себе, звикає до думки про відсутність перспектив, марність спроб щодо зміни свого життя і власної непотрібності.

5. Переоцінка цінностей. Безробітний переглядає ставлення до себе і до ситуації, в якій він опинився. На цій стадії виникає намір діяти, посилюється бажання змінити ситуацію будь-якими засобами, вирватися з неї. Якщо переоцінки не відбувається, то ситуація принципово не змінюється. Зберігається відчуття безперспективності та власної непотрібності.

Після визначення стадії переживання безробітного, наступним кроком є підбір способу чи прийому, який буде найефективніше впливати саме на цю людину.


У житті виникає багато труднощів, і це природно. Справа не в наявності проблем, а в умінні адекватно їх розв'язувати.
9. Підсумок уроку
Додаток 1


1. Випускник університету шукає роботу після закінчення внз.

2. Дорослі члени сім’ї шукають роботу у зв’язку із зміною місця проживання.3. Після відпустки через народження та догляд за дитиною жінка шукає відповідну роботу.

4. Автоматизація виробничого процесу спричинила звільнення робітників, зайнятих ручною працею.5. Кризові явища в економіці викликали банкрутство підприємства, внаслідок чого робітники вимушені шукати нову роботу.6. Без відриву від основної роботи працівник закінчив навчальний заклад і здобув нову професію, у зв’язку з чим шукає роботу.
7. Робітник шукає роботу з кращими умовами і вищою заробітною платою.

8. Підприємство звільнило робітника за порушення трудової дисципліни, і він вимушений шукати нову роботу.9. Впровадження офсетного набору з допомогою комп’ютерів призвело до скорочення робітників, які мали професію лінотипіста у поліграфічному виробництві.

10. Закриття військових баз та скорочення оборонних видатків призвело до звільнення багатьох працівників, які поповнили ряди безробітних.

.11. Скорочення сукупного попиту на товари та послуги призвело до зростання безробіття в країні.
12. Механізація сільського господарства викликала скорочення некваліфікованих робітників.


13. Перукар відмовився від пропозиції про прийом на роботу, оскільки його не влаштовує запропонована заробітна плата.
14. Робітник втратив роботу внаслідок роботизації більшості трудових операцій на підприємстві.15. Продавець крамниці втратила роботу внаслідок скорочення кількості продаж під час економічного спаду.

16. Учень, закінчивши школу, подав заяву про прийом на роботу, але йому відмовили через низьку кваліфікацію.


Відповідь:

Фрикційне безробіття № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13.Структурне безробіття № 4, 9, 10,12, 14, 16.

Циклічне безробіття № 5, 11, 15.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка