Травми органів грудної клітки. Закриті травми органів грудної клітки, перша лікарська допомогаСторінка1/6
Дата конвертації22.02.2017
Розмір0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Методичні рекомендації для студентів
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 1 (для студентів)

до практичного заняття на тему:

Травми органів грудної клітки. Закриті травми органів грудної клітки, перша лікарська допомога”.

Актуальність теми: В зв’язку з розвитком техногенного процесу кількість травм органів грудної клітки (ОГК) має чітку тенденцію до зростання. Високий травматизм зумовлює значну летальність у таких пацієнтів та призводить до високих показник інвалідизації. Успіх лікування хворих залежить від вірної діагностики та швидкого адекватного лікування, що попереджує розвиток ускладнень та сприяє швидшому одужанню.
Навчальні цілі заняття:

Знати:

1) Анатомічні особливості органів грудної клітки;

2) Класифікацію закритих травм ОГК;

3) Клінічну картину ускладнених закритих травм ОГК;

4) Надання першої лікарської допомоги при травмам ОГК;

5) Хірургічні методи лікування при переломах ребер, гемотораксі, гемопневмотораксі.Вміти:

 1. Правильно оцінити стан хворого та дані об’єктивного обстеження з правильною постановкою діагнозу;

 2. Аналізувати дані рентгенографічних методів обстеження;

 3. Проводити надання невідкладної медичної допомоги; Провести пункцію і дренування плевральної порожнини, блокаду місць переломів, фіксацію реберних відломків при фракційних переломах.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

  1. Повторити анатомію органів грудної клітки, скелетотопію та синтопію органів.

  2. Вивчити техніку паравертебральної та парастернальної блокади при переломах ребер.

  3. Вивчити методи фіксації при фракційних переломах ребер.


Контрольні питання теми:

 1. Визначення поняття закритої травми ОГК.

 2. Класифікація закритих травм ОГК.

3. Клінічне поняття гемотораксу, гемо-пневмотораксу та пневмотораксу.

4. Діагностично-лікувальна тактика при різних варіантах гемотораксу, гемо-пневмотораксу та пневмотораксу.

5. Напружений пневмоторакс, невідкладна допомого.

6. Клінічні ознаки гемотораксу, гемо-пневмотораксу та пневмотораксу.

7. Клінічне поняття напруженої медіастінальної емфіземи та екстракардіальної тампонади серця при розривах бронху та трахеї.

8. Діагностично-лікувальна тактика при розривах бронху та трахеї.

6. Методи знеболення при множинних переломах ребер.

7. Невідкладна допомога та хірургічна тактика при фракційних переломах ребер.

8. Методи пункції плевральної порожнини, перікарду.

9. Види дренування плевральної порожнини.

10. Хірургічні методи лікування при закритих травмах ОГК.
Самостійна аудиторна робота

1. Надати невідкладну допомогу пацієнту з закритою травмою ОГК .

2. Невідкладна допомога при напруженому пневмотораксі.

3. Невідкладна допомога при напруженій медіастінальній емфіземі та екстракардіальній тампонаді серця.

4. Методи міжреберної спирт-новокаїнової блокади.

5. Пункції плевральної порожнини, перікарду.


6. Методи дренування плевральної порожнини.
Література:

Основна

 1. Шпитальна хірургія / за ред. Л.Я.Ковальчука. Тернопіль «Укрмедкнига» 1999.

 2. Хірургічні хвороби / за ред. П.Г.Кондратенка. Харків. «Факт» 2006.

 3. Лекції з госпітальної хірургії за ред. Мішанова В.Г. т.2. Київ. «Наукова думка» 2003

 4. Хірургія. Т.2 За ред. Я.І. Березицького. Дніпропетровська РВА «Дніпро» - VAC. 2007

 5. Кінічна хірургія. За ред. С.М. Геника, Р.П. Герича. Київ. «Книга плюс» 2006

Додаткова

1. Хірургія /за ред. Кузина М. И., Москва, 2002р.- С-771.

2.Торакаьная хірургія за ред. Л.Н. Бисенкова. Санкт – Петербург.» ЕЛБИ – СПб» 2004

3.Конспект лекцій по госпітальній хірургії проф. І. М. Шевчука.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА №2 (для студентів)

до практичного заняття на тему:

Відкриті травми органів грудної клітки, поранення серця. Класифікація. Діагностика. Методи лікування ”.

Актуальність теми: велика кількість відкритих травм органів грудної клітки (ОГК) становить значний відсоток летальності у структурі торакальних хворих. Відкриті поранення ОГК супроводжуються одночасним пошкодженням грудної стінки, легені, інших органів та накопиченням у плевральній порожнині повітря та крові з ознаками дихальної недостатності та внутрішньої кровотечі. Тому комплексні знання цих патологічних станів та адекватна хірургічна тактика запобігає розвитку грізних ускладнень та сприяє успішному лікуванні. Поранення серця – вкрай небезпечний стан з летальністю більше 90% і тільки знання ознак поранення та надання невідкладної допомоги може врятувати життя таким хворим.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

1) Анатомічні особливості органів грудної клітки;

2) Класифікацію відкритих травм ОГК;

3) Клінічну картину ускладнень відкритих травм ОГК;

4) Надання першої лікарської допомоги при ножових та вогнепальних пораненнях ОГК;

5) Ознаки гемо- та пневмотораксу при відкритих травмах ОГК;

6) Клінічні симптоми поранення трахеї, стравоходу;

7) Клінічну картину поранення серця;

8) Хірургічні методи лікування при відкритих травмах ОГК;

9) Тактика та хірургічне лікування при пошкодженнях серця.

10) Хірургічні оперативні втручання при різних видах травм ОГК.

Вміти:


 1. Правильно оцінити стан хворого та дані об’єктивного обстеження у хворих з відкритими травмами ОГК;

 2. Аналізувати дані рентгенографічних методів обстеження, УЗД, ЕКГ, ФБС, ФЕГДС;

 3. Проводити надання невідкладної медичної допомоги при відкритих травмах ОГК;

 4. Проводити надання невідкладної медичної допомоги при пораненнях серця;

 5. Провести пункцію і дренування плевральної порожнини;

 6. Провести невідкладну пункцію та дренування перікарду.Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

  1. Повторити анатомію органів грудної клітки, скелетотопію та синтопію органів.

  2. Вивчити техніку торакоцентезу на налагодження дренажу плевральної порожнини.

  3. Вивчити методики активних та пасивних дренажів плевральної порожнини.

Контрольні питання теми:

 1. Визначення поняття відкритої травми ОГК.

 2. Класифікація відкритих травм ОГК.

3. Клінічне поняття гемотораксу, гемо-пневмотораксу та пневмотораксу.

4. Діагностично-лікувальна тактика при різних варіантах гемотораксу, гемо-пневмотораксу та пневмотораксу.

5. Відкритий пневмоторакс, невідкладна допомога.

6. Клінічні ознаки гемотораксу, гемо-пневмотораксу та пневмотораксу.

7. Клінічні ознаки поранення бронхів та трахеї.

8. Клінічні ознаки поранення стравоходу.

9. Діагностично-лікувальна тактика при розривах бронхів, трахеї, стравоходу.

10. Клінічна картина поранення серця та гострої тампонади.

11. Невідкладна допомога та хірургічна тактика при пораненні серця.

12. Методи пункції плевральної порожнини, перікарду.

13. Хірургічні методи лікування при закритих травмах ОГК.

Самостійна аудиторна робота

1. Надати невідкладну допомогу пацієнту з відкритим пневмотораксом

хірургічна допомого хворому з гемотораксом

2. Тактика при пораненнях трахеї та бронхів

3. Тактика пошкодженні стравоходу


4. Хірургічна тактика при пораненнях серця
Література:

Основна

 1. Шпитальна хірургія / за ред. Л.Я.Ковальчука. Тернопіль «Укрмедкнига» 1999.

 2. Хірургічні хвороби / за ред. П.Г.Кондратенка. Харків. «Факт» 2006.

 3. Лекції з госпітальної хірургії за ред. Мішанова В.Г. т.2. Київ. «Наукова думка» 2003

 4. Хірургія. Т.2 За ред. Я.І. Березицького. Дніпропетровська РВА «Дніпро» - VAC. 2007

 5. Кінічна хірургія. За ред. С.М. Геника, Р.П. Герича. Київ. «Книга плюс» 2006

Додаткова

1. Хірургія /за ред.. Кузина М.И., Москва, 2002р.- С-771.

2.Торакаьная хірургія за ред. Л.Н. Бисенкова. Санкт – Петербург.»ЕЛБИ – СПб» 2004

3.Конспект лекцій по госпітальній хірургії проф. І.М. Шевчука, 2009.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 3 (для студентів)

до практичного заняття на тему:

Комбінована та поєднана травма. Класифікація. Діагностика. Методи лікування ”.

Актуальність теми: поєднана та комбінована травма ОГК являється одним із найбільш важких форм травм, в зв’язку з поширеним ураженням декількох органів грудної клітки або різних систем. Успіх лікування хворих залежить від вірної діагностики та швидкого адекватного лікування, що попереджує розвиток ускладнень та сприяє швидшому одужанню. Травми ОГК супроводжуються одночасним пошкодженням грудної стінки, легені, інших органів та накопиченням у плевральній порожнині повітря та крові з ознаками дихальної недостатності та внутрішньої кровотечі. Тому комплексні знання цих патологічних станів та адекватна хірургічна тактика запобігає розвитку грізних ускладнень та сприяє успішному лікуванні.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

1) Анатомічні особливості органів грудної клітки;

2) Визначення поєднана та комбінована травма;

3) Класифікацію поєднаних травм ОГК;

4) Класифікацію комбінованих травм ОГК;

5) Клінічну картину та особливості перебігу поєднаних травм ОГК;

6) Клінічну картину та особливості перебігу комбінованих травм ОГК

7) Надання першої лікарської допомоги при поєднаних травмах ОГК враховуючі об’єм пораження;

8) Надання першої лікарської допомоги при комбінованих травмах ОГК враховуючі пораження органів та систем;

9) Клінічні симптоми торакоабдомінальних уражень;

10) Особливості діагностики при комбінованих та поєднаних травмах;

11) Хірургічні методи лікування при різних видах поєднаних та комбінованих травмах.Вміти:

 1. Правильно оцінити стан хворого та дані об’єктивного обстеження у хворих з поєднаними та комбінованими травмами ОГК;

 2. Призначати та аналізувати дані рентгенографічних методів обстеження, УЗД, ЕКГ, ФБС, ФЕГДС, комп’ютерної томографії;

 3. Проводити надання невідкладної медичної допомоги при поєднаних та комбінованих травмах ОГК;

 4. Лікарські призначення з врахування поєднаної чи комбінованої травми;

 5. Провести невідкладну пункцію та дренування перікарду.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

  1. Повторити анатомію органів грудної клітки, скелетотопію та синтопію органів.

  2. Вивчити техніку паравертебральної та парастернальної блокади при переломах ребер.

  3. Вивчити методи фіксації при фракційних переломах ребер.

Контрольні питання теми:

1. Визначення поняття комбінованих травм ОГК.

2. Класифікація комбінованих травм ОГК.

3. Клінічна картина різних видів комбінованих травм ОГК.

4.Ускладнення комбінованих травм ОГК.

5. Надання першої медичної допомоги при комбінованих травмах.

6. Хірургічні методи лікування, вибір тактики та хірургічного доступу, об’єм хірургічного втручання.

7. Визначення поняття поєднаних травм ОГК.

8. Класифікація поєднаних травм ОГК.

9. Клінічна картина різних видів поєднаних травм ОГК.

10.Ускладнення поєднаних травм ОГК.

11. Надання першої медичної допомоги при поєднаних травмах.

12. Хірургічні методи лікування, вибір тактики та хірургічного доступу, об’єм хірургічного втручання.

Самостійна аудиторна робота

1. Комплексне обстеження хворого з комбінованою травмою

2. Хірургічна допомого хворому з гемотораксом та множинними переломами ребер.

3. Тактика при пораненнях трахеї та бронхів поєднано з пораненням середостіння та стравоходу.

4. Тактика пошкодженні стравоходу

Література:

Основна

 1. Шпитальна хірургія / за ред. Л.Я.Ковальчука. Тернопіль «Укрмедкнига» 1999.

 2. Хірургічні хвороби / за ред. П.Г.Кондратенка. Харків. «Факт» 2006.

 3. Лекції з госпітальної хірургії за ред. Мішанова В.Г. т.2. Київ. «Наукова думка» 2003

 4. Хірургія. Т.2 За ред. Я.І. Березицького. Дніпропетровська РВА «Дніпро» - VAC. 2007

 5. Кінічна хірургія. За ред. С.М. Геника, Р.П. Герича. Київ. «Книга плюс» 2006

Додаткова

1. Хірургія /за ред.. Кузина М.И., Москва, 2002р.- С-771.

2.Торакаьная хірургія за ред. Л.Н. Бисенкова. Санкт – Петербург.»ЕЛБИ – СПб» 2004

3.Конспект лекцій по госпітальній хірургії проф. І.М. Шевчука, 2009.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 4 (для студентів)

до практичного заняття на тему:

Абсцес легень та гангрена легень. Особливості клінічного перебігу, ускладнення. Діагностика. Методи лікування”.

Актуальність теми: Проблема лікування абсцесів легень становить значний відсоток в структурі хворих відділень пульмонології та тора кальної хірургії. Летальність хворих з гострими абсцесами легень становить 10-12%, при гангрені – 75-82%. Перехід захворювання в хронічну форму супроводжується розвитком дихальної недостатності, легеневого серця та ознак хронічної гнійної інтоксикації що в кінцевому випадку призводить до амілоїдозу внутрішніх органів та стійкої втрати непрацездатності.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

1) Анатомічні особливості органів грудної клітки;

2) Класифікацію гострого та хронічного абсцесу;

3) Клінічну картину гострого абсцесу;

4) Клінічну картину та стадії хронічного абсцесу;

5) Визначення та клінічна картина гангрени легень;

6) Діагностичний алгоритм абсцесу та гангрени легень;

6) Ускладнення абсцесу та гангрени легень;

7) Методи консервативного лікування гострого абсцесу;

8) Методи хірургічного лікування гострого абсцесу, малоінвазивні та ендоскопічні методи;

9) Тактика лікування хронічного абсцесу в залежності від стадії;

10) Хірургічні оперативні втручання при гангрені легень.Вміти:

 1. Правильно оцінити стан хворого та дані об’єктивного обстеження у хворих гострим та хронічним абсцесом легень;

 2. Аналізувати дані рентгенографічних методів обстеження, УЗД, ЕКГ, ФБС, КТ ОГК;

 3. Провести фізикальне обстеження хворих;

 4. Зробити мікротрахеостомію, пункцію абсцесу; дренування плевральної порожнини при гангрені легень

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

  1. Повторити сегментарну будову легень.

  2. Вивчити методику мікротрахеостомії.

  3. Повторити рентгенологічну диференціальну діагностику захворювань легень.

Контрольні питання теми:

 1. Визначення поняття гострого та хронічного абсцесів легень та гангрени.

 2. Класифікація гострого та хронічного абсцесів легень.

3. Причини розвитку гострого та хронічного абсцесів легень, фактори, які сприяють розвитку гангрени легень.

4. Патогенез розвитку нагноєння легеневої паренхіми.

5.Діагностично-лікувальна тактика при абсцесах легень.

6. Діагностично-лікувальна тактика при гангрені легень.

7. Клінічна картина гострого і хронічного абсцесів та гангрени легень.

8 Клінічні ознаки синдрому поліорганної недостатності, сепсису та амілоїдозу внутрішніх органів.

9. Інструмунтальні та лабораторні методи обстеження хворих.

10. Консервативні методи лікування гострого абсцесу легень.

11. Консервативні методи та покази до хірургічного лікування при хронічних абсцесах.

12. Лікувальна тактика при гангрені легень та покази до оперативних втручань.

13. Хірургічні методи лікування, види операцій та ведення післяопераційного періоду.
Самостійна аудиторна робота

1. Надати невідкладну допомогу пацієнту з гострим абсцесом легень.

2.Невідкладна допомога при піопневмотораксі, легеневій кровотечі.

3.провести фізикальне обстеження хворих з абсцесами легень та гангрені.

4.Заходи при прориві абсцесу в трахео-бронхіальне дерево та загрозі виникнення аспірації гнійних мас.

4.Провесни санаційно-діагностичну фібро бронхоскопію.

6. Методи дренування плевральної порожнини.

5.Пункція трахеї і налагодження постійної мікротрахеостомії.


Література:

Основна

 1. Шпитальна хірургія / за ред. Л.Я.Ковальчука. Тернопіль «Укрмедкнига» 1999.

 2. Хірургічні хвороби / за ред. П.Г.Кондратенка. Харків. «Факт» 2006.

 3. Лекції з госпітальної хірургії за ред. Мішанова В.Г. т.2. Київ. «Наукова думка» 2003

 4. Хірургія. Т.2 За ред. Я.І. Березицького. Дніпропетровська РВА «Дніпро» - VAC. 2007

 5. Кінічна хірургія. За ред. С.М. Геника, Р.П. Герича. Київ. «Книга плюс» 2006

Додаткова

1. Хірургія /за ред.. Кузина М.И., Москва, 2002р.- С-771.

2.Торакаьная хірургія за ред. Л.Н. Бисенкова. Санкт – Петербург.»ЕЛБИ – СПб» 2004

3.Конспект лекцій по госпітальній хірургії проф. І.М. Шевчука, 2009.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 5 (для студентів)

до практичного заняття на тему:

Бронхоектатична хвороб. Фіброторакс. Особливості клінічного перебігу. Методи консервативного та хірургічного лікування”.

Актуальність теми: Проблема лікування бронхоектатичної хвороби та фібротораксу становить значний відсоток в структурі хворих відділень пульмонології та торакальної хірургії. Перехід захворювання в хронічну форму супроводжується розвитком дихальної недостатності, легеневого серця та ознак хронічної гнійної інтоксикації що в кінцевому випадку призводить до амілоїдозу внутрішніх органів та стійкої втрати непрацездатності.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

1) Анатомічні особливості органів грудної клітки;

2) Класифікацію бронхоектатичної хвороби;

3) Клінічну картину бронхоектатичної хвороби;

4) Методи діагностики бронхоектатичної хвороби;

5) Консервативне лікування та покази до хірургічного лікування бронхоектатичної хвороби;

6) Хірургічні оперативні втручання при бронхоектатичній хворобі та ендоскопічні методи;

7) Ускладнення бронхоектатичної хвороби;

8) Визначення фібротораксу;

9) Причини розвитку та патогенез фібротораксу;

10) Лабораторно-інструментальні методи обстеження;

11) Методи хірургічного лікування фібротораксу.Вміти:

 1. Правильно оцінити стан хворого та дані об’єктивного обстеження у хворих з бронхоектатичною хворобою та фібротораксом;

 2. Аналізувати дані рентгенографічних методів обстеження, контрастної бронхографії, УЗД, ЕКГ, ФБС, КТ ОГК;

 3. Провести фізикальне обстеження хворих;

 4. Провести контрастну бронхографію, пункцію плевральної порожнини;

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

  1. Повторити анатомію органів грудної клітки, скелетотопію та синтопію органів.

  2. Вивчити техніку ригідної бронхоскопії для зупинки легеневих кровотеч.

  3. Вивчити методики поступального дренажу.


Контрольні питання теми:

 1. Визначення поняття бронхоектатичної хвороби та фібротораксу.

 2. Класифікація бронхоектатичної хвороби та фібротораксу.

3. Причини розвитку бронхоектатичної хвороби та фібротораксу.

4. Патогенез розвитку бронхоектатичної хвороби та фібротораксу.

5.Діагностично-лікувальна тактика при бронхоектатичній хворобі.

6. Діагностично-лікувальна тактика при фібротораксі.

7. Клінічна картина бронхоектатичної хвороби та фібротораксу .

8 Клінічні ознаки синдрому поліорганної недостатності, сепсису та амілоїдозу внутрішніх органів.

9. Інструмунтальні та лабораторні методи обстеження хворих.

10. Консервативні методи лікування бронхоектатичної хвороби.

11. Консервативні методи та покази до хірургічного лікування при фібротораксі.

12. Лікувальна тактика при бронхоектатичній хворобі та покази до оперативних втручань.

13. Хірургічні методи лікування, види операцій та ведення післяопераційного періоду.

Самостійна аудиторна робота

1.Забезпечення та методика поступального дренажу.

2. Проведення санаційно-лікувальної фібробронхоскопії

3. Провести фізикальне обстеження хворих з бронхоектатичною хворобою та фібротораксом.

4.Заходи при прориві гнійника в трахео-бронхіальне дерево та загрозі виникнення аспірації гнійних мас.

5. Методи дренування плевральної порожнини при фібротораксі.

6. Пункція трахеї і налагодження постійної мікротрахеостомії.

7. Малоінвазивні методи лікування фібротораксу
Література:

Основна

 1. Шпитальна хірургія / за ред. Л.Я.Ковальчука. Тернопіль «Укрмедкнига» 1999.

 2. Хірургічні хвороби / за ред. П.Г.Кондратенка. Харків. «Факт» 2006.

 3. Лекції з госпітальної хірургії за ред. Мішанова В.Г. т.2. Київ. «Наукова думка» 2003

 4. Хірургія. Т.2 За ред. Я.І. Березицького. Дніпропетровська РВА «Дніпро» - VAC. 2007

Додаткова

1. Хірургія /за ред.. Кузина М.И., Москва, 2002р.- С-771.

2.Торакаьная хірургія за ред. Л.Н. Бисенкова. Санкт – Петербург.»ЕЛБИ – СПб» 2004

3.Конспект лекцій по госпітальній хірургії проф. І.М. Шевчука, 2009.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА №6 (для студентів)

до практичного заняття на тему:

Гостра і хронічна емпієма плеври, піопневмоторакс. Сепсис ”.

Актуальність теми: Проблема лікування гострих гнійних процесів плевральної порожнини є однією із найбільш складних у хірургії. Висока частота розвитку та важкість стану зумовлює значну летальність у таких пацієнтів та призводить до високих показник інвалідизації. Успіх лікування хворих залежить від вірної діагностики та швидкого адекватного лікування, що попереджує розвиток ускладнень та сприяє швидшому одужанню. Перехід захворювання в хронічну форму супроводжується розвитком дихальної недостатності, легеневого серця та ознак хронічної гнійної інтоксикації що в кінцевому випадку призводить до амілоїдозу внутрішніх органів та стійкої втрати непрацездатності.

. Навчальні цілі заняття:Знати:

1) Анатомічні особливості органів грудної клітки;

2) Класифікацію гострої і хронічної емпієми плеври;

3) Клінічну картину гострої і хронічної емпієми плеври;

4) Методи діагностики гострої і хронічної емпієми плеври ;

5) Консервативне лікування та покази до хірургічного лікування гострої і хронічної емпієми плеври;

6) Хірургічні оперативні втручання та ендоскопічні методи;

7) Ускладнення гострої і хронічної емпієми плеври;

8) Визначення сепсису;

9) Причини розвитку та патогенез сепсису;

10) Сучасна класифікація сепсису;

11) Методи інтенсивної терапії сепсису.Вміти:

 1. Правильно оцінити стан хворого та дані об’єктивного обстеження у хворих з гострою і хронічною емпіємою плеври та хірургічним сепсисом;

 2. Аналізувати дані рентгенографічних методів обстеження, контрастної бронхографії, УЗД, ЕКГ, ФБС, КТ ОГК;

 3. Провести фізикальне обстеження хворих;

 4. Провести пункцію плевральної порожнини, дренування;

 5. Зробити санаційно-лікувальну ФБС, ендоскопічні методи.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Повторити фізіологію та анатомію плеври;

 2. Вивчити методики активного та пасивного дренування плевральної порожнини;

 3. Повторити класифікацію сепсису за Боне.

Контрольні питання теми:

 1. Визначення поняття гострої та хронічної емпієми плеври.

 2. Класифікація гострої та хронічної емпієми плеври .

3. Причини розвитку гострої та хронічної емпієми плеври.

4. Патогенез розвитку гострої та хронічної емпієми плеври.

5.Діагностично-лікувальна тактика при гострій та хронічній емпіємі плеври.

6. Діагностично-лікувальна тактика при сепсисі.

7. Клінічна картина гострої та хронічної емпієми плеври .

8 Клінічні ознаки синдрому поліорганної недостатності та амілоїдозу внутрішніх органів.

9. Інструмунтальні та лабораторні методи обстеження хворих.

10. Консервативні методи та покази до хірургічного лікування при гострій та хронічній емпіємі плеври .

12. Лікувальна тактика при гострій та хронічній емпіємі плеври та покази до оперативних втручань.

13. Хірургічні методи лікування, види операцій та ведення післяопераційного періоду.

14. Визначення сепсису та сучасна класифікація.

15. Причини розвитку, патогенез та клінічна картина сепсису.

16. Сучасні методи лікування сепсису.

Самостійна аудиторна робота

1. Вміти: 1.Забезпечення та методика діагностично-лікувальної пункції плевральної порожнини.

2. Проведення санаційно-лікувальної фібробронхоскопії

3. Провести фізикальне обстеження хворих з гострої та хронічної емпієми плеври.

4.Заходи при прориві гнійника в трахео-бронхіальне дерево та загрозі виникнення аспірації гнійних мас.

5. Методи дренування плевральної порожнини.

6.Малоінвазивні методи лікування гнійних процесів плевральної порожнини.

7. Методика забору крові на посів та на стерильність при сепсисі.


Література:

Основна

 1. Шпитальна хірургія / за ред. Л.Я.Ковальчука. Тернопіль «Укрмедкнига» 1999.

 2. Хірургічні хвороби / за ред. П.Г.Кондратенка. Харків. «Факт» 2006.

 3. Лекції з госпітальної хірургії за ред. Мішанова В.Г. т.2. Київ. «Наукова думка» 2003

Додаткова

1. Хірургія /за ред.. Кузина М.И., Москва, 2002р.- С-771.

2.Торакаьная хірургія за ред. Л.Н. Бисенкова. Санкт – Петербург.»ЕЛБИ – СПб» 2004

3.Конспект лекцій по госпітальній хірургії проф. І.М. Шевчука, 2009.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 7 (для студентів)

до практичного заняття на тему:

’’Бульозна хвороба легень. Кісти легень. Спонтанний пневмоторакс. Класифікація. Діагностика. Методи консервативного та хірургічного лікування. Показання і протипоказання до пересадки легень. Умови зберігання донорської легені та її транспортування’’.

Актуальність теми:. Кількість захворювань легень і плеври постійно зростає. Перебіг таких захворювань як бульозна хвороба легень, кіста легені досить часто ускладнюється пневмотораксом, що вимагає термінового дренування плевральної порожнини за Бюлау. Виникнення спонтанного пневмотораксу відбувається непрогнозовано і частіше раптово, що вимагає знати їхню симптоматику від лікарів любого профілю і вмити надати таким хворим невідкладну допомогу. Важливим резервом у покращення якості надання медичної допомоги хворим є можливості трансплантації легень.

Навчальні цілі заняття:

Знати: 1). анатомо–фізіологічні особливості будови легень, кровопостачання та інервацію трахеобронхіального дерева та плеври.

2) етіологія, класифікація, патогенез бульозної хвороби, кист легені.

3) клінічна симптоматика бульозної хвороби та кист легені.

4) додаткові методи обстеження хворих з бульозною хворобою і кистами легень.

5) методи лікування бульозної хвороби та кист легені.

6) визначення поняття і причини спонтанного пневмотораксу

7) клінічна симптоматика спонтанного пневмотораксу

8) додаткові методи обстеження хворих з спонтанним пневмотораксом.

9) покази і види дренування плевральної порожнини.

10 ) покази і види операцій при спонтанному пневмотораксі.

11) показання до пересадки легень.

12) протипоказання до пересадки легень.

13) умови зберігання донорської легені.

14) транспортування донорської легені.

15) Вимоги до донорів при трансплантації.

16) основні положення та принципи трансплантології.

17) Види трансплантації, поняття «донор», «реципієнт», принципи підбору донора та реципієнта.
Вміти:


 1. Зібрати анамнез та провести фізикальне обстеження хворих із захворюваннями легень, при спонтанному пневмотораксі.

 2. Проаналізувати отримані дані скарг, анамнезу, фізикального обстеження.

 3. Скласти план обстеження хворих.

 4. Сформулювати діагноз при захворюваннях легень.

 5. Скласти план лікування хворого

 6. Поставити покази і визначити вид оперативного втручання

 7. Провести плевральну пункцію

8) Налагодити систему для дренування плевральної порожнини

9) Скласти план ведення хворих в післяопераційному періоді.

10) Інтерпретувати дані фенотипування пари донор – реципієнт (визначення індексу гістосумісності) при підготовці до трансплантації органів та клітин.


 1. Обґрунтовувати застосування імуносупресивної терапії в пост трансплантаційному періоді.

 2. Визначати клінічні та лабораторні ознаки розвитку надгострого, гострого та хронічного кризів відторгнення.Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Повторити анатомію та фізіологію легень.

2. Додаткові методи обстеження хворих із патологією легеневої системи.

3.Техніка плевральної пункції. 1. Види дренувань плевральної порожнини, покази до їх застосування.

 2. Основні види оперативних втручань при легеневих захворюваннях.

Контрольні питання теми:

1) анатомо – фізіологічні особливості будови легень, кровопостачання та інервація трахеобронхіального дерева та плеври.

2) етіологія, класифікація, патогенез бульозної хвороби, кист легені.

3) клінічна симптоматика бульозної хвороби та кист легені.

4) додаткові методи обстеження хворих з бульозною хворобою і кистами легень.

5) методи лікування бульозної хвороби та кист легені.

6) визначення поняття і причини спонтанного пневмотораксу

7) клінічна симптоматика спонтанного пневмотораксу

8) додаткові методи обстеження хворих з спонтанним пневмотораксом.

9) покази і види дренування плевральної порожнини.

10 ) покази і види операцій при спонтанному пневмотораксі.

Самостійна аудиторна робота

1. Зібрати анамнез та провести фізикальне обстеження хворих із захворюваннями легень, при спонтанному пневмотораксі.

2. Проаналізувати отримані дані скарг, анамнезу, фізикального обстеження.

3. Скласти план обстеження хворих.


 1. Сформулювати діагноз при захворюваннях легень.

 2. Скласти план лікування хворого

 3. Поставити покази і визначити вид оперативного втручання

 4. Провести плевральну пункцію

8. Налагодити систему для дренування плевральної порожнини

9. Скласти план ведення хворих в післяопераційному періоді.


Література:

Основна

 1. Шпитальна хірургія / за ред. Л.Я.Ковальчука. Тернопіль «Укрмедкнига» 1999.

 2. Хірургічні хвороби / за ред. П.Г.Кондратенка. Харків. «Факт» 2006

 3. Лекції з госпітальної хірургії за ред. Мішанова В.Г. т.2. Київ. «Наукова думка» 2003

 4. Хірургія. Т.2 За ред. Я.І. Березицького. Дніпропетровська РВА «Дніпро» - VAC. 2007.

 5. Клиническая транспланталогия./Под редакцией академика РАМН Б.А. Константинова. – Москва,2004 – 304с.

 6. Abhinav Humar, Arthur J.Matas and William D/ Payne “Atlas of Organ Transplantation”, USA 2006-348p.


Додаткова

1.Хирургические болезни/ за ред. Кузина М.И.Москва.” Медицина ” 2002

2.Торакаьная хірургія за ред. Л.Н. Бисенкова. Санкт – Петербург.»ЕЛБИ – СПб» 2004

3.Конспект лекцій по госпітальній хірургії проф. І.М. Шевчука, 2009


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 8 (для студентів)

до практичного заняття на тему:

Набуті вади серця: класифікація, діагностика, покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Ускладнення. Показання та протипоказання до пересадки серця. Умови зберігання донорського серця та його транспортування”.Актуальність теми: Набуті вади серця виявляють приблизно у 0,5-1% населення, причому вони складають 20-25% всіх органічних захворювань серця і за частотою займають третє місце після системної есенціальної артеріальної гіпертензії та ІХС. Успіх лікування хворих залежить від вірної діагностики та швидкого адекватного лікування, що попереджує розвиток ускладнень та сприяє швидшому одужанню. Важливим резервом у покращення якості життя хворих є можливості пересадки серця.

Навчальні цілі заняття:

Знати:

 1. Анатомічні особливості органів грудної клітки;

 2. Визначення вади мітрального, аортального, трикуспідального клапанів.

 3. Етіологія, механізми порушень геодинаміки.

 4. Класифікація.

 5. Комбіновані мітральні та аортальні вади.

 6. Клінічні прояви.

 7. Значення неінвазивних та інвазивних методів методів.

 8. Про основні положення та принципи трансплантології.

 9. Види трансплантації, поняття «донор», «реципієнт», принципи підбору донора та реципієнта.

 10. Особливості трансплантації органів (печінки, підшлункової залози, кишечника, нирки, легені, серця, органокомплекс), особливості трансплантації тканин.

 11. Етіологію, патогенез захворювань печінки, підшлункової залози, кишечника, нирок, легені серця, які потребують трансплантації відповідних органів.

 12. Вимоги до донорів при трансплантації.

 13. Протипоказання, групи ризику при трансплантації.

 14. Застосування імуносупресорів в трансплантології.

 15. Патолого-фізіологічні зміни в організмі при проведенні трансплантації.

 16. Про особливості післяопераційного періоду в трансплантології.

Вміти:

 1. Правильно оцінити стан хворого та дані об’єктивного обстеження з правильною постановкою діагнозу;

 2. Класифікувати та аналізувати типову клінічну картину, різні клінічні варіанти перебігу захворювання та ускладнень;

 3. Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики захворювання;

 4. Здійснювати прогноз щодо життя хворого;

 5. Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції;

 6. Обґрунтовувати застосування імуносупресивної терапії в пост трансплантаційному періоді.

 7. Визначати клінічні та лабораторні ознаки розвитку надгострого, гострого та хронічного кризів відторгнення.

 8. Проводити диференційну діагностику між кризом відторгнення та інфекційним ускладненням у хворих після проведення трансплантації органів.

 9. Визначити можливості пересадки різних органів і тканин.

 10. Визначити медико-організаційні та технічні проблеми трансплантології.

 11. Визначити психічний стан пацієнтів та надавати психологічну підтримку до трансплантації та після неї.

 12. Визначити можливі місцеві та загальні ускладнення при проведенні трансплантації.

 13. Визначити обсяг хірургічних втручань при трансплантації.

 14. Користуватися принципами консервації та зберігання донорських органів.

 15. Визначити основні види імуносупресивних препаратів, що застосовуються в трансплантології.

 16. Визначити основні юридично - правові норми щодо трансплантації органів, тканин та клітин.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

  1. Повторити анатомію серцево-судинної системилетотопію та синтопію.

  2. Вивчити техніку протезування клапанів серця.

  3. Основні імунологічні аспекти трансплантації.

  4. Методи діагностики захворювань печінки, підшлункової залози, кишечника, нирок, легені, серця при яких виконуються трансплантація відповідних органів.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Контрольні питання теми:

 1. Визначення поняття набуті вади серця.

 2. Класифікація набутих вад серця.

3. Умови формування патологічних порушень у хворих із набутими вадами серця.

 1. Клінічне поняття мітральних, аортальних, трикуспідальних вад серця та вад клапана легеневої артерії.

5. Діагностично-лікувальна тактика при різних варіантах набутих вад серця.

6. Стадії мітрального стенозу.

7. Клінічні прояви мітрального стенозу.

8. Ускладнення мітрального стенозу.

9. Допоміжні методи обстеження при мітральному стенозі.

10. Хірургічне лікування мітрального стенозу.

11. Стадії аортального стенозу.

12. Клінічні прояви аортального стенозу.13. Ускладнення аортального стенозу.

 1. Допоміжні методи обстеження при аортальному стенозі.

 2. Хірургічне лікування аортального стенозу.

 3. Клінічні прояви трикуспідального стенозу.

 4. Ускладнення трикуспідального стенозу.

 5. Допоміжні методи обстеження при трикуспідальному стенозі.

 6. Діагностика та клінічні прояви набутих вад клапана легеневої артерії

 7. Лікувальна тактика та можливі ускладнення при набутих вадах клапана легеневої артерії.

 8. Теоретичні аспекти гістосумісності трансплантата та реципієнта.

 9. Участь лімфоцитів у трансплантаційному імунітеті.

 10. Імунологічні механізми реакції відторгнення трансплантату.

 11. Механізми і засоби пригнічення реакції відторгнення трансплантату.

 12. Види трансплантатів та принципи підбору максимально антигенно-сумісних трансплантатів. Головні та мінорні антигени гістосумісності.

 13. Причини розвитку імунокомплексної патології, яка має місце при реалізації імунної відповіді в рамках трансплантаційного імунітету Основні поняття, термінологія (ауто -, ало-, ксено- трансплантат).

 14. Передтрансплантаційний моніторинг.

 15. Механiзми вiдторгнення алотрансплантату: надгострий, гострий та хронічний.

 16. Посттрансплантаційні iнфекцiйні ускладнення, критерії діагностики.

 17. Iмуносупресивна терапія: механiзми дiї, принципи призначення, ускладнення.

 18. Нові імунологічні методи діагностики і терапії в трансплантології. Показання до трансплантації серця.

 19. Протипоказання до трансплантації серця.

 20. Вибір донора для трансплантації серця.


Самостійна аудиторна робота

 • Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із набутими вадами серця.

 • Обґрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних діагностичних методів, що застосовуються в кардіології, визначати показання та протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення.

 • Визначати етіологічні та патогенетичні фактори набутих вад серця.

 • Виявляти типову клінічну картину набутих вад серця.

 • Складати план обстеження хворих з набутими вадами серця.

 • Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при набутих вадах серця на підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження.

 • Діагностувати та надавати допомогу при гострій серцевій недостатності.

 • Реєструвати та інтерпретувати ЕКГ у 12 відведеннях.

 • Вимірювати та інтерпретувати артеріальний тиск.

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації в хірургії. Інтерпретувати дані фенотипування пари донор – реципієнт (визначення індексу гістосумісності) при підготовці до трансплантації органів та клітин.

 • Користуватися обсягом обстежень хворих при проведенні трансплантації.


Література:

Основна

 1. Шпитальна хірургія / за ред. Л.Я.Ковальчука. Тернопіль «Укрмедкнига» 1999.

 2. Хірургічні хвороби / за ред. П.Г.Кондратенка. Харків. «Факт» 2006.

 3. Лекції з госпітальної хірургії за ред. Мішанова В.Г. т.2. Київ. «Наукова думка» 2003

 4. Хірургія. Т.2 За ред. Я.І. Березицького. Дніпропетровська РВА «Дніпро» - VAC. 2007

 5. Кінічна хірургія. За ред. С.М. Геника, Р.П. Герича. Київ. «Книга плюс» 2006

 6. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковский Ю.Б. Гістологія людини.-К.: «Книга плюс».-2010.-584 с.

 7. Благодаров В.М., Рудницька О.Г. та ін. Спеціальна патоморфологія.- Київ.- 2010.-359 с.

 8. Возіанова Ж.І. Инфекционные и паразитарные болезни. - Київ.- 2010.- с. 654.

 9. Ендокринологія. За ред. Боднара П.М.-Вінниця: «Нова книга».-2010.-464 с.

 10. Клінічна імунологія та алергологія за ред. проф. Г.М. Дранніка.-К.: «Здоров”я», 2006.-888 с.

 11. Патофізіологія /за ред. Зайка М.Н., Биця Ю.В..- К.: «Медицина».-2010.-704 с.

 12. Хміль І.Ю., Михайличенко Б.В.. Артеменко О.І. Законодавче забезпечення лікарської діяльності. - Київ.- «Медицина».-2010.-208 с.

 13. Клиническая транспланталогия./Под редакцией академика РАМН Б.А. Константинова. – Москва,2004 – 304с.

 14. Практикум х хірургії. Модуль 4. Навчальний посібник. За редакцією В.Г. Мішалова – Київ. Видавничий дім Асканія, 2010.С. 37-61.

 15. Хірургія. Том ІІ. Підручник /За редакцією Я.С. Березницького, М.П. Захараша., В.Г. Мішалова, В.О. Шідловського. – Дніпропетровськ РВА « Дніпро – VAL», 2007.С.496-504.

 16. Abhinav Humar, Arthur J.Matas and William D/ Payne “Atlas of Organ Transplantation”, USA 2006-348p.

 17. Busuttil R.W., Goss J.A Split liver transplantation. An Surg. 229: 313-321.1999.Додаткова

1. Хірургія /за ред.. Кузина М.И., Москва, 2002р.- С-771.

2.Торакальна хірургія за ред. Л.Н. Бисенкова. Санкт – Петербург.»ЕЛБИ – СПб» 2004

3.Конспект лекцій по госпітальній хірургії проф. І.М. Шевчука, 2009.

4. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, схеми діагностики та лікування/ За редакцією В.М.Коваленка, М.І.Лутая. Никоненко А.С., Ковалев А.А., Загородний С.Н. Первый опит ортопедической трансплантации печени в Запорожском центре // Трансплантология и искусственные органы. – 1998.-№4.-CIS.

5. Трансплантология. Руководство. /Под редакцией акад. В.И. Шумакова. – М.: «Медицина», 1995; - 391с.

6. Grand D., Wall W., Mimeult R. Successful small bowel/liver transplantation. Lancet 335: 181 – 184,1990.

7. Inomato J., tanaka K., Lemoto S. living donor liver transplantation: an 8-Jers experience with 379 consecutive cases. Transplant.Proc. 31: 381, 1999.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 9 (для студентів)

до практичного заняття на тему:Сучасні методи діагностики та малоінвазивного оперативного лікування захворювань серця. ІХС діагностика, покази до хірургічного лікування, методи оперативних втручань”.
Актуальність теми: ІХС являється однією із основних причин смертності населення (53% від числа всіх серцево-судинних захворювань) і цей показник продовжує зростати. Тому вивчення різноманітних аспектів ІХС залишається актуальним. Впровадження нових високоефективних методів обстеження дозволить вияснити особливості патогенезу окремих форм ІХС, її клінічної симптоматики, а також раціоналізувати лікування. Успіх лікування хворих залежить від вірної діагностики та швидкого адекватного лікування, що попереджує розвиток ускладнень та сприяє швидшому одужанню.
Навчальні цілі заняття:

Знати:

    • Анатомічні особливості органів грудної клітки;

 • Визначення атеросклерозу. Роль дестабілізації атеросклеротичної бляшки і функціональних факторів в патогенезі різних форм ІХС.

 • Класифікація ІХС.

 • Поняття гострого коронарного синдрому.

 • Диференціальна діагностика болевого синдрому при інфаркті міокарда та стабільній стенокардії.

 • Основні методи діагностики та оперативного лікування захворювань серця.


Вміти:

 • Проводити фокусований медичний огляд та націлене фізикальне обстеження відповідно ведучим скаргам пацієнта та історії захворювання.

 • Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних захворюваннях серця на підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження

 • Призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при основних захворюваннях серця

 • Діагностувати та надавати допомогу при невідкладних станах в кардіології (кардіогенний шок, набряк легень, раптовій серцевій смерті)

 • Реєструвати та інтерпретувати ЕКГ у 12 відведеннях

 • Вимірювати та оцінювати рівні АТ

 • Проводити легенево-серцеву реанімацію


Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Повторити анатомію серцево-судинної системи.

 2. Вивчити покази до хірургічного лікування ІХС.

 3. Вивчити методики оперативного лікування ІХС.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Контрольні питання теми:

  1. Анатомія вінцевого кровопостачання.

  2. Ішемічна хвороба серця. Патогенетичні концепції розвитку атеросклерозу

  3. Класифікація, клініка, діагностика, лікування ІХС.

  4. Поняття “гострий коронарний синдром”.

  5. Диференційний діагноз різних форм ІХС.

  6. Особливості клінічного перебігу і діагностики стабільної стенокардії.

  7. Клінічний перебіг та діагностика інфаркту міокарда.

  8. Безбольові форми ІХС (безбольова ішемія міокарду, післяінфарктний та дифузний кардіосклероз). Особливості клінічних проявів, критерії постановки діагнозу.

  9. Показання до хірургічного лікування ІХС.

  1. Основні неінвазивні методи діагностики захворювань серця, показання до їх проведення, трактування одержаних результатів.

  2. Показання та методика проведення коронарографії.

  3. Інтерпретація результатів коронарографії

  4. Транслюмінальна балонна коронарна ангіопластика показання до її проведення, методика проведення, трактування одержаних результатів, можливі ускладнення. Реабілітація хворих після оперативного лікування

  5. Аортокоронарне шунтування показання до його проведення, методика проведення, трактування одержаних результатів, можливі ускладнення. Реабілітація хворих після оперативного лікування

  6. Лазерна реваскуляризація міокарда показання до її проведення, методика проведення, трактування одержаних результатів, можливі ускладнення. Реабілітація хворих після оперативного лікування

  7. Біопсія правого шлуночка показання до її проведення, можливі ускладнення.

  8. Регенеративна терапія, методика проведення, трактування одержаних результатів, можливі ускладнення. Реабілітація хворих після оперативного лікування  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка