Трактори І автомобілі конспект лекційСкачати 483.62 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір483.62 Kb.
1   2   3

Відносний радіус повороту


=R/B=0,5(n2+n1)/(n2–n1). (11.4)

В реальних умовах експлуатації тракторів забігаюча гусениця пробуксовує; відстаюча пробуксовує тоді, коли передає ведучий момент, або проковзує за умови гальмування, тому що в цьому режимі роботи на неї діє відємна дотична сила тяги, зумовлена реакціями ґрунту. З врахуванням буксування (ковзання) гусениць радіус повороту трактора становить:, (11.5)

де – коефіцієнти буксування забігаючої та відстаючої гусениць; – має знак плюс, якщо відстаюча гусениця пробуксовує, та знак мінус, якщо вона ковзає

П
ід час усталеного повороту гусеничного трактора без причепу, який рухається з невеликою швидкістю на горизонтальній ділянці, між гусеницями і опорною поверхнею виникають сили тертя та інші бокові реакції, що створюють момент опору повороту Mp (рис.11.2). Для його визначення виділимо на обох гусеницях елементарні ділянки нескінченно малої довжини dx, вони розташовані на відстані x від ліній O1O2, яка проходить через полюси обертання гусениць. Кожна елементарна ділянка передає на опорну поверхню нормальне навантаження, що становить

, (11.6)

Рис. 11.2. Схема для визначення моменту опору повороту гусеничного трактора
де 0,5Gсила тяжіння, що припадає на кожну гусеницю;

LГ – довжина опорної поверхні гусениці.

Елементарна сила, з якою кожна з виділених ділянок гусениць чинить опір повороту, дорівнює добутку dG, де – приведений коефіцієнт опору повороту, що враховує всі бокові реакції дороги, діючи на гусениці на повороті; він приймається постійним вздовж всієї опорної поверхні гусениць.

Оскільки кожна елементарна сила створює елементарний момент опору повороту з плечем X, сумарний момент опору повороту Mp виражається наступним інтегралом

. (11.7)
Розглянемо усталений поворот гусеничного трактора з причепом на горизонтальній опорній поверхні (рис. 3). Додатковою зовнішньою силою, що діє на трактор, є тяговий опір на гаку. Припустимо, що точка прикладання тягового опору Рт лежить в середній поздовжньо–вертикальній площині трактора і сила Рт зберігає постійне значення незалежно від радіуса повороту. Якщо рух криволінійний, тяговий опір направлений під деяким кутом до вказаної площини. Розкладемо силу Рт на дві складові: поздовжню Ртcos та поперечну Ртsin, направлену до відстаючої гусениці.

Під дією поздовжньої складової тягового опору на гаку Ртcos проходить зміщення центру тиску назад від середини опорних поверхонь гусениць. За нерівномірного розподілу нормальних тисків на опорну поверхню елементарні бокові сили опору повороту dG змінюються вздовж гусениць. У зв’язку з цим їх результуюча також зміщується назад.

Поперечна складова тягового опору на гаку Ртsin, в свою чергу, зумовлює появу бокових реакцій ґрунту, які повинні її зрівноважувати.

В результаті спільного впливу обох складових тягового опору на бокові реакції ґрунту, що діють на гусениці під час повороту, виникає поздовжнє зміщення полюсів обертання гусениць. Відповідно лінія О2О1, яка з‘єднує полюси обертання гусениць, проходить на відстані Хп від середини їх опорних поверхонь.

Внаслідок зміщення центра повороту змінюється момент опору повороту Мр порівняно з його значенням. Цю зміну враховує поправочний коефіцієнт К і тому:

. (11.8)

Результуючий момент опору поворотуМрез дорівнює сумі моменту Мрта моменту, що створюється силою Ртsin відносно центра повороту (лінія О2О1).

, (11.9)

де lТ – поздовжня відстань від точки приєднання причепу до середини опорних поверхонь гусениць.

Для подолання моменту опору повороту необхідний певний повертаючий момент, який забезпечується створенням на забігаючій і відстаючій гусеницях різних тягових зусиль. Щоб визначити повертаючий момент Мп, скористуємося схемою сил, котрі діють на трактор з причепом в режимі усталеного повороту (рис.11.3).

Позначимо дотичну силу тяги забігаючої гусениці Рк2, а відстаючої – Рк1; на повороті вони мають різний значення, а іноді і різний напрям. Опір коченню трактора на повороті більший, ніж під час прямолінійного руху, зокрема, опори кочення забігаючоїРf2 та відстаючої Рf1 гусениць можуть бути неоднаковими. Крім вказаних сил, на трактор діє момент опору повороту Мр та тяговий опір на гаку Рт.


Рис. 11.3.Схема сил, що діють на гусеничний трактор під час повороту з причепом
Запишемо умову рівноваги трактора відносно полюсів О1і О2 обертання гусениць, склавши наступні рівняння моментів:

правая фигурная скобка 90;

. (11.10)

Різниця рівнянь дорівнюєк2 – Рк1) В + (Рf1 – Pf2) B = 2 Mрез . (11.11)

Звідси випливає, що момент опору повороту Mрез долається повертаючим моментом Mп, значення якого дорівнюєMп = 0,5 В [(Рк2 – Рк1 ) + (Рf1 – Рf2)]. (11.12)

Різниця Рк2–Рк1 є змінною величиною і створюється дією на механізм повороту, а різниця Рf1–Рf2 залежить від умов повороту.

В найбільш поширених експлуатаційних умовах різниця Рf1–Рf2, незначна, тому вважають Рf1Рf2=0,5fПG, де fП – коефіцієнт опору коченню трактора на повороті. Згідно з таким припущенням значення повертаючого моменту Мп становить

Мп = 0,5 В (Рк2 – Рк1). (11.13)

Визначимо дотичні сили тяги кожної гусениці на повороті. Для цього поділимо рівняння (6.8) на ширину колії і отримаємоправая фигурная скобка 89
11.14)

де Ркп – сумарна дотична сила тяги гусеничного рушія трактора, який здійснює поворот з навантаженням на гаку.

У процесі виведення даних формул було враховано, що , де Р – загальний опір кочення трактора на повороті, і що

. (11.15)

Дотична сила тяги забігаючої гусениці завжди додатня, а сила тяги відстаючої гусениці, залежно від умов повороту, може бути додатньою або від‘ємною. Умова Ркп>2Мрез, необхідна для здійснення повороту без створення на відстаючій гусениці від‘ємної сили тяги, використовується переважно під час руху трактора з навантаженням на гаку, коли йому доводиться розвивати значну дотичну силу тяги Ркп. Чим важчі умови повороту (більший Мрез), тим більшим повинно бути навантаження на гаку. На холостому ході трактора умова Ркп>2Мрез виконується головним чином під час плавних поворотів з відносно великим радіусом, якщо момент опору повороту невеликий.Контрольні запитання і завдання

  1. Класифікація за кінематичною ознакою механізмів повороту гусеничних тракторів. 2.Як здійснюється поворот гусеничних тракторів? 3.Чому дорівнює радіус повороту трактора при буксуванні (ковзанні) гусениць і при відсутності буксування? 4.Що таке повертаючий момент гусеничного трактора, які фактори на нього впливають і як його визначити під час усталеного повороту? 5.Дотичні сили тяги гусениць на повороті. 6.Характеристика повороту гусеничного трактора і аналіз можливості повороту з різними радіусами.

Рекомендована література

1. Скотников В. А., Малценский А. А., Солонський А. С. Основы теории и расчета трактора и автомобиля. М.: Агропромиздат, 1986. –383 с.2. Чудаков Д. А. Оснивытеории и расчета трактора и автомобиля. М.: Колос, 1972. – 384 с.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка