Типові програмиСторінка4/4
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4

Особливості психологічної роботи з працівниками об’єкту та населенням, які постраждали від аварій, катастроф, надзвичайних ситуацій. Основні фактори екстремальної ситуації, які впливають на психологічний стан людини в осередках надзвичайних ситуацій. Основні правила поведінки працівників служби, формування в осередку надзвичайної ситуації при спілкуванні з потерпілими для зняття інформаційного вакууму та покращення їх психологічного стану і здоров’я.Тема 1.8. "Система оповіщення і зв'язку на потенційно небезпечних об'єктах "

Система оповіщення і зв'язок у надзвичайних ситуаціях. Локальні та об'єктові системи оповіщення потенційно небезпечних об'єктів, їх місце, склад і функції у загальній системі оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях.

Порядок використання місцевих засобів зв'язку (мереж радіо та провідного зв'язку, каналів телебачення, пейджингового тощо) для забезпечення роботи системи оповіщення об'єктів.
Тема 1.9. "Прийоми надання само - та взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах, переломах в ході проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Перша медична та долікарська допомога при гострих отруєннях небезпечними хімічними речовинами".

Прийоми і способи зупинення кровотечі, накладання пов'язок на поранення і опечені ділянки тіла. Основні правила надання першої медичної допомоги при переломах, вивихах і забитих місцях. Надання першої медичної допомоги при опіках (термічних і хімічних). Надання першої медичної допомоги при шоку, непритомності, ураженні електричним струмом, обмороженні. Перша медична допомога при отруєннях і ураженнях отруйними речовинами. Особливості надання допомоги при витягу людей з під завалів.


Тема 1.10. "Особливості організації евакуації персоналу потенційно небезпечних об’єктів з різними видами небезпек".

Плани проведення евакуаційних заходів на об’єкті. Порядок роботи збірного евакуаційного пункту, станції посадки на транспорт, проміжних пунктів евакуації, прийомного евакуаційного пункту. Поняття "екстрений евакозахід". Особливості екстреної евакуації персоналу об’єкту, вантажів і обладнання в умовах надзвичайної ситуації різного походження. Транспортне забезпечення евакозаходів. Розселення людей на кінцевому пункті евакуації та проведення заходів щодо їх життєзабезпечення.


Тема 1.11. "Міри безпеки при проведенні робіт з локалізації та ліквідації аварії на потенційно небезпечному об’єкті".

Засоби індивідуального захисту і порядок їх використання. Послідовність виконання рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах різних видів небезпек. Особливості проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на технологічних лініях, в умовах радіоактивного забруднення, пожеж, в загазованих приміщеннях, при обеззараженні отруйних та агресивних рідин тощо.ІІ. Тематика спеціальної підготовки оперативного складу спеціалізованих об’єктових аварійно-рятувальних служб потенційно небезпечних об'єктів

№№ п/п

Розділ програми, найменування тем

Кількість годин

Перелік тем і розрахунок годин
2.1. Для об’єктів радіаційної небезпеки
2.1.1.

Типові радіаційно-небезпечні об'єкти, їх загальна характеристика та класифікація можливих аварій на них.
2.1.2.

Нормативна та директивна основа для планування заходів щодо захисту персоналу і населення на випадок аварії на радіаційно-небезпечному об’єкті.
2.1.3.

Заходи щодо захисту населення і територій при аваріях на радіаційно-небезпечному об’єкті.
2.1.4.

Контроль радіаційного стану та визначення заходів щодо захисту населення і територій при аваріях на радіаційно-небезпечному об’єкті.
2.1.5.

Організація захисту населення і територій при аваріях на радіаційно-небезпечному об’єкті та порядок проведення відповідних заходів з локалізації та ліквідації її наслідків.
2.2. Для об’єктів хімічної небезпеки
2.2.1.

Небезпечні хімічні речовини та характер їх впливу на організм людини
2.2.2.

Характер можливих хімічно небезпечних аварій та масштаби забруднення місцевості, води, продовольства тощо
2.2.3.

Планування заходів захисту від небезпечних хімічних речовин. Особливості прогнозування масштабів аварії (для різних умов розташування хімічно небезпечних об'єктів)
2.2.4.

Організація захисту населення і територій при аваріях на хімічно небезпечному об’єкті та порядок проведення відповідних заходів з локалізації та ліквідації її наслідків.

2.3. Для об’єктів вибухопожежної небезпеки
2.3.1.

Класифікація об’єктів за їх вибухопожежонебезпекою.
2.3.2.

Планування і організація аварійно-відбудовних робіт при аваріях на виробництві (транспорті) з вибухопожежонебезпечними речовинами.
2.4. Для об’єктів пожежної небезпеки
2.4.1.

Класифікація об’єктів за їх пожежонебезпекою

2.4.2.

Планування та проведення заходів щодо попередження пожеж та зменшення наслідків їх виникнення

2.5. Для об’єктів гідродинамічної небезпеки
2.5.1.

Основні гідротехнічні споруди, їх характеристики та фактори небезпеки.
2.5.2.

Дії служби та її формувань при загрозі виникнення аварій на гідродинамічно-небезпечному об'єкті та при ліквідації її наслідків.

2.6. Для об’єктів біологічної небезпеки
2.6.1.

Основні джерела біологічної небезпеки для населення, тварин, рослин і навколишнього середовища та їх характерні властивості.
2.6.2.

Порядок дій оперативного складу спеціалізованої аварійно-рятувальної служби та персоналу об’єкту при ліквідації аварій та нещасних випадках під час роботи з небезпечними біологічними речовинами

2.7. Для об’єктів фізичної небезпеки
2.7.1.

Фактори фізичної небезпеки об’єкту, їх характеристика та можливий масштаб створюваної ними аварії (катастрофи).
2.7.2.

Порядок дій оперативного складу спеціалізованої аварійно-рятувальної служби при ліквідації аварії (катастрофи) у наслідок прояву факторів фізичної небезпеки

2.8. Для об’єктів екологічної небезпеки
2.8.1.

Основні антропогенні фактори, які можуть впливати на працюючій персонал потенційно небезпечного об’єкту та населення

2.8.2.

Порядок дій оперативного складу спеціалізованої аварійно-рятувальної служби та персоналу об’єкту щодо попередження та при ліквідації на ньому аварії


Зміст тем спеціальної підготовки
Тема 2.1.1. "Типові радіаційно-небезпечні об'єкти, їх загальна характеристика та класифікація можливих аварій на них".

Типові радіаційно-небезпечні об'єкти. Атомні станції як об’єкти підвищеної радіаційної небезпеки. Загальні відомості про ядерно- та радіаційно небезпечні об'єкти. Системи (елементи) безпеки атомних станцій. Класифікація радіаційних аварій. Радіологічні проблеми аварій на радіаційно небезпечних об'єктах. Радіоактивне забруднення у випадку аварії на атомної станції.


Тема 2.1.2. " Нормативна та директивна основа для планування заходів щодо захисту персоналу і населення на випадок аварії на радіаційно-небезпечному об’єкті".

Законодавча та інша нормативно-правова база для планування заходів щодо захисту персоналу і населення на випадок аварії на радіаційно-небезпечних об’єктах різних категорій радіаційної небезпеки. Зміст планів реагування на радіаційні небезпеки. Структура та зміст розділу захисту населення у Плані реагування на радіаційні аварії.


Тема 2.1.3. "Заходи щодо захисту населення і територій при аваріях на радіаційно-небезпечному об’єкті".

Система заходів щодо захисту населення і територій при аваріях. Заходи, що проводяться завчасно. Заходи, що проводяться при виникненні аварії на атомної станції.


Тема 2.1.4. "Контроль радіаційного стану та визначення заходів щодо захисту населення і територій при аваріях на радіаційно-небезпечному об’єкті".

Загальні відомості щодо контролю радіаційного стану. Методологія визначення заходів щодо захисту населення при аваріях на атомної станції. Прилади, системи та засоби радіаційного контролю та порядок їх застосування.


Тема 2.1.5. "Організація захисту населення і територій при аваріях на радіаційно-небезпечному об’єкті та порядок проведення відповідних заходів з локалізації та ліквідації її наслідків".

Порядок виконання комплексу заходів щодо забезпечення безпеки населення як при нормальної експлуатації ядерно- та радіаційно небезпечних об’єктів, так і у випадках аварії на них. Система плануючих документів з реагування та ліквідації аварії на радіаційно-небезпечному об’єкті. Функціональні підсистеми, які створюються центральними органами виконавчої влади, що залучаються до реагування на радіаційну аварію та порядок взаємодії служб об’єкту з ними.


Тема 2.2.1. "Небезпечні хімічні речовини та характер їх впливу на організм людини".

Класифікація небезпечних хімічних речовин. Класи небезпеки небезпечних хімічних речовин. Токсикологічна класифікація небезпечних хімічних речовин і характер їх впливу на організм людини. Основні види осередків хімічного ураження та їх особливості.


Тема 2.2.2. "Характер можливих хімічно небезпечних аварій та масштаби забруднення місцевості, води, продовольства тощо".

Основні чинники хімічної небезпеки. Основні фактори, від яких залежить безпека функціонування хімічно небезпечних об'єктів. Характер можливих хімічно небезпечних аварій і стадії їх протікання. Уражаючи фактори під час аварії та їх основні параметри. Особливості хімічного забруднення місцевості, води, продовольства.


Тема 2.2.3. "Планування заходів захисту від небезпечних хімічних речовин. Особливості прогнозування масштабів аварії (для різних умов розташування хімічно небезпечних об'єктів)".

Комплекс заходів щодо захисту від небезпечних хімічних речовин. Особливості організаційних та інженерно-технічних заходів, передбачених планами дій щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій на хімічно-небезпечному об’єкті. Організація контролю хімічного забруднення, виявлення аварійної ситуації та прилади, які для цього використовуються. Прогнозування масштабів забруднення небезпечними хімічними речовинами при аварії на хімічно небезпечному об'єкті. Особливості прогнозування масштабів аварії в умовах міста, сільської місцевості, на різних видах транспорту.


Тема 2.2.4. "Організація захисту населення і територій при аваріях на хімічно небезпечному об’єкті та порядок проведення відповідних заходів з локалізації та ліквідації її наслідків".

Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у вогнищах хімічного зараження. Комплекс заходів, які проводяться для захисту попередньо (інженерно-технічні, організаційні, санітарно-гігієнічні та медико-санітарні). Заходи щодо захисту населення і територій у разі виникнення і ліквідації аварії на хімічно небезпечному об'єкті. Засоби, які використовуються при ліквідації наслідків аварії, їх можливості. Порядок дій чергового диспетчера хімічно небезпечного об'єкту при загрозі та виникненні аварії з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин


Тема 2.3.1. "Класифікація об’єктів за їх вибухопожежонебезпекою".

Нормативно-правова база з організації заходів щодо захисту персоналу і населення на випадок аварії при поводженні з вибухопожеженебезпечними речовинами. Загальна характеристика систем забезпечення вибухопожежної безпеки. Категорії вибухопожежонебезпечних речовин і матеріалів. Основні показники вибухопожежонебезпечних речовин і матеріалів та область їх застосування. Категорії об’єктів за їх вибухопожежною небезпекою. Умови вибухопожежобезпеки у процесі виробництва речовин і матеріалів, під час їх зберігання та транспортування.


Тема 2.3.2. "Планування і організація аварійно-відбудовних робіт при аваріях на виробництві (транспорті) з вибухопожежонебезпечними речовинами".

Заходи з попередження вибухів та зменшення їх наслідків, вибухопожежозахисту технологічного устаткування об’єкту. Особливості планування заходів з локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на вибухопожежонебезпечних об’єктах. Класифікація та зміст вибухо- та пожежонебезпечних зон об’єкту. Оцінка вибухопожежної обстановки на об’єкті господарської діяльності. Порядок проведення заходів з локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на об’єкті. Особливості організація аварійно-відбудовних робіт при аваріях на мережах газопостачання, на виробництві (транспорті) з вибуховими, легкозаймистими речовинами, газовзвесями та пилогазовими сумішами.


Тема 2.4.1. "Класифікація об’єктів за їх пожежонебезпекою".

Нормативно-правова база з пожежної безпеки. Загальна характеристика систем забезпечення пожежної безпеки. Складові пожежної небезпеки. Категорії пожежонебезпечних речовин і матеріалів. Основні показники пожежонебезпечних речовин і матеріалів та область їх застосування. Категорії об’єктів за їх пожежною небезпекою. Умови пожбезпеки у процесі виробництва речовин і матеріалів, під час їх зберігання та транспортування.


Тема 2.4.2. "Планування та проведення заходів щодо попередження пожеж та зменшення наслідків їх виникнення".

Комплекс організаційно-технічних заходів щодо забезпечення пожежної небезпеки на об’єкті господарської діяльності. Засоби пожежогасіння, протипожежне оснащення та інвентар, їх характеристики та порядок використання при пожежі. Методика аналізу пожежної небезпеки. Оцінка пожежної обстановки на об’єкті господарської діяльності. Порядок локалізації та ліквідації пожежі.


Тема 2.5.1. "Основні гідротехнічні споруди, їх характеристики та фактори небезпеки".

Основні чинники гідродинамічної небезпеки (гідротехнічні споруди, природні явища). Основні характеристики гідротехнічних споруд. Характеристики хвиль прориву і катастрофічного затоплення. Методика прогнозування параметрів аварій на гідродинамічно небезпечних об'єктах. Математична модель системної надійності каскаду гідроспоруд й методика оцінки ймовірності розвитку гідродинамічної аварії на каскаді напірних гідроспоруд.


Тема 2.5.2. "Дії служби та її формувань при загрозі виникнення аварій на гідродинамічно-небезпечному об'єкті та при ліквідації її наслідків".

Заходи щодо попередження та зменшення наслідків аварій на гідродинамічно-небезпечних об'єктах. Організація спостереження за штучними і природними греблями, водозабірними і водоскидними спорудами, загатами. Заходи, які проводяться для недопущення прориву гідроспоруди. Зміст і порядок проведення адміністративних, інженерно-технічних заходів. Система попередження населення про гідродинамічну небезпеку. Особливості організації та проведення евакуації населення, рятування людей і майна із зони катастрофічного затоплення.


Тема 2.6.1. "Основні джерела біологічної небезпеки для населення, тварин, рослин і навколишнього середовища та їх характерні властивості".

Біологічні фактори небезпеки. Патогенні організми і характер їх впливу на організм людини. Біологічна (або бактеріологічна) зброя та можливості її застосування під час терористичного акту. Вимоги законів та інших нормативно-правових актів з влаштування і безпеки роботи на об'єктах біологічної небезпеки. Основні організаційні заходи щодо зменшення ризику аварій або терористичного акту на об’єктах, в яких проводиться роботи зі штамами мікроорганізмів. Правила влаштування і безпеки роботи на об’єктах мікробіологічного профілю.


Тема 2.6.2. "Порядок дій оперативного складу спеціалізованої аварійно-рятувальної служби та персоналу об’єкту при ліквідації аварій та нещасних випадках під час роботи з небезпечними біологічними речовинами".

Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у вогнищах бактеріологічного зараження. Зміст плану проти бактеріологічного захисту. Комплекс заходів протибіологічного захисту. Порядок взаємодії служб об’єкту з протиепідемічним штабом з локалізації та ліквідації осередку біологічного зараження. Організація та проведення санітарно-епідемічної та біологічної розвідки. Порядок відпрацювання пропозицій щодо практичних заходів у зоні біологічної аварії. Проведення комплексу режимних, ізоляційно-обмежувальних і медичних заходів. Зміст карантинного режиму. Засоби захисту, правила особистої і суспільної гігієни.


Тема 2.7.1. "Фактори фізичної небезпеки об’єкту, їх характеристика та можливий масштаб створюваної ними аварії (катастрофи)".

Механічні фактори, що характеризуються кінетичною і потенціальною енергією та механічним впливом на людину. Термічні фактори, що характеризуються тепловою енергією і аномальною температурою. Електричні фактори. Електромагнітні фактори. Можливі причини аварій, шляхи їх попередження та оцінка ступеня небезпеки.


Тема 2.7.2. "Порядок дій оперативного складу спеціалізованої аварійно-рятувальної служби при ліквідації аварії (катастрофи) у наслідок прояву факторів фізичної небезпеки".

Етапи ліквідації наслідків аварії. Порядок вживання екстрених заходів (оповіщення і збір, попередня оцінка обстановки, вживання екстрених заходів по захисту персоналу об’єкту і населення, локалізація аварії та організація розвідки). Виключення або обмеження ураження персоналу вторинними факторами. Оперативне планування робіт з ліквідації наслідків аварії (катастрофи). Проведення рятувальних робіт. Ліквідація наслідків аварії (катастрофи).


Тема 2.8.1. "Основні антропогенні фактори, які можуть впливати на працюючій персонал потенційно небезпечного об’єкту та населення".

Поняття екологічних надзвичайних ситуацій, їх зон, класифікація та юридичне значення. Основні техногенні фактори, які здатні ініціювати екологічну загрозу населенню та навколишньому природному середовищу. Критерії зон екологічного ризику, кризи і лиха. Основні напрями управління техногенно–екологічною безпекою на об'єктовому рівні. Нормативна база системи державного природоохоронного законодавства.


Тема 2.8.2. "Порядок дій оперативного складу спеціалізованої аварійно-рятувальної служби та персоналу об’єкту при попередженні та при ліквідації на ньому аварії".

Планування, організація і контроль виконання заходів екологічного забезпечення на потенційно небезпечному об’єкті. Зміст комплексного плану охорони навколишнього середовища. Визначення ступеню ризику для населення та навколишнього середовища від аварії, катастрофи на об’єкті. Організація збору, обробки, аналізу і передачі інформації щодо стану навколишнього середовища. Екологічне забезпечення діяльності населення в умовах впливу на них екологічно несприятливих антропогенних і природних факторів.ІІІ. Типова програма загальної підготовки працівників підприємств, установ, організацій та населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування
Організаційні вказівки
1. Метою цієї програми є вивчення усім персоналом підприємств, установ, організацій, а також населенням, не зайнятим у сфері виробництва та обслуговування основних способів захисту населення від НС, оволодіння відомостями необхідними для виконання правил поведінки і дій в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, передбачених об’єктовими планами цивільного захисту (реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій), сприяння проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій, а також набуття практичних вмінь щодо надання першої допомоги потерпілим та використання засобів індивідуального і колективного захисту.
2. Програма передбачає:

для виробничого персоналу підприємств, установ, організацій:

вивчення основних способів захисту населення (сільськогосподарських тварин і рослин) та територій від надзвичайних ситуацій - з урахуванням специфіки робочих місць, набуття практичних вмінь щодо використання засобів індивідуального захисту і сприяння проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації аварійної ситуації на об'єкті, оволодіння відомостями, передбаченими планами реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій та цивільного захисту на особливий період щодо правил поведінки і дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на об’єкті господарської діяльності, навичками з надання першої допомоги потерпілим.

Для працівників потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) та об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН) програма передбачає додаткове вивчення чинних нормативних актів у сфері охорони праці, цивільного захисту та техногенної безпеки.
для населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування:

отримання мінімально достатніх відомостей про стан безпеки за місцем проживання - з урахуванням ризику виникнення техногенних загроз та стихійного лиха, заходів щодо усунення та мінімізації їх наслідків, способів інформування й оповіщення населення, порядку укриття його в захисних спорудах цивільного захисту, забезпечення засобами індивідуального захисту та дій під час проведення евакуації. Засвоєння елементарних навичок з використання (виготовлення) засобів індивідуального захисту (простіших засобів захисту) та надання першої медичної само - та взаємодопомоги.


3. На підприємствах, в установах та організаціях для надання допомоги персоналу об'єктів господарської діяльності в отриманні відомостей щодо конкретних дій у надзвичайних ситуаціях та використання колективних й індивідуальних засобів захисту, виходячи з конкретних умов і особливостей виробничої діяльності, в обов'язковому порядку обладнуються інформаційно-довідкові куточки.
4. Безпосередньо відповідальність за організацію і здійснення навчання за програмою на виробництві покладається на керівників підприємств, установ, організацій, а відносно населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування - на відповідних керівників органів місцевого самоврядування.

Контроль за плануванням та обліком навчання за програмою на підприємстві, в установі, організації та в органі місцевого самоврядування покладається на їх спеціально призначених осіб з питань цивільного захисту.

5. За результатами навчання:

Виробничий персонал підприємств, установ та організацій повинен:

а) знати:

основні небезпечні виробничі фактори об’єкту та організацію оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації;

специфіку виробничої діяльності працівника на його персональну робочому місці та міри безпеки;

порядок розпізнавання ознак виникнення небезпеки на персональному робочому місці та її попередження;

засоби індивідуального та колективного захисту, знаки небезпеки та сигналізації, порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту, місця розташування захисних споруд цивільної оборони;

обов'язки та дії працівників під час аварій, катастроф відповідно до об'єктових планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (для ПНО та ОПН);

способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, аваріям, типові дії персоналу при їх виникненні, способи застосування об'єктових засобів пожежогасіння;

побутові дозиметричні прилади, їх призначення, використання та порядок роботи з ними;

заходи щодо сприяння проведенню на об'єкті господарювання аварійно-рятувальних та лікувально-евакуаційних робіт в умовах радіаційного забруднення та хімічного зараження, а також у районах масових завалів, пожарів, зруйнувань, затоплень, порушень в мережах життєзабезпечення;

методи формування психологічної стійкості до стресового впливу факторів надзвичайних ситуацій;

б) вміти:

запобігати виникненню передумов аварій на об’єкті, що можуть призвести до виникнення надзвичайної ситуації, а у разі їх виникнення - виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію;

чітко діяти за сигналами оповіщення, практично виконувати основні прийоми захисту виробничого персоналу від наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф;

користуватись засобами індивідуального та колективного захисту;

виконувати режими радіаційного захисту для персоналу об’єктів господарської діяльності;

виконувати заходи спеціальної та санітарної обробки, дезактиваційні, дегазаційні та дезінфекційні заходи, проводити санітарну обробку тварин, необхідні агрохімічні заходи;

надавати першу медичну допомогу потерпілим у надзвичайних ситуаціях.


Населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування повинно:

а) знати:

можливі небезпечні та шкідливі фактори середовища проживання;

порядок дій за сигналом “Увага всім!” та іншими мовними повідомленнями органів управління у справах цивільної оборони;

перелік служб, до яких потрібно звертатись у разі виникнення певних видів надзвичайних ситуацій, способи зв’язку з ними;

місця розташування захисних споруд цивільної оборони, призначених для їх укриття, пунктів видачі засобів індивідуального захисту;

правила поведінки (дії) під час проведення евакуації;

заходи, що застосовуються в умовах надзвичайного стану, та додержання протиепідемічного режиму;

прийоми надання першої медичної допомоги;

б) вміти:

використовувати індивідуальні та колективні засоби захисту, виготовляти прості засоби захисту органів дихання та шкіри;

вірно діяти за сигналом “Увага всім!” та іншими мовними повідомленнями органів управління у справах цивільної оборони;

виконувати заходи щодо захисту дітей та дотримуватися відповідних вимог у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

6. При проведенні занять з усіх тем програми приділяти увагу формуванню у людей психологічної готовності до дій у надзвичайних ситуаціях, впевненості у надійності заходів і прийомів захисту від їх наслідків.

7. Вибір тем для занять (крім тем обов'язкового мінімуму, що позначені зіркою - *) визначається керівниками навчальних груп, виходячи з рекомендованої тематики та орієнтовного змісту тем - з урахуванням навчальних категорій (переліку вмінь і знань) та годинного обсягу підготовки за розділами програми.
Розподіл навчального часу за розділами програми та видами теоретичної підготовки

????


з\п

Найменування розділу

Кількість годин

Загальна підготовка

1

Основні способи захисту та дій населення в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій

8

2

Правила користування засобами колективного та індивідуального захисту

3

3

Загальне медико-санітарне навчання

1

Додаткова підготовка

1.

Додаткова підготовка персоналу ПНО (ОПН), який не входить до складу позаштатних органів управління, спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту

4
Усього

12 (16)

Примітка: Показники у лапках наведені для персоналу потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки.

або

з\п

Найменування розділу

Види підготовки груп працюючого персоналу

Загальна підготовка всіх груп працюючого персоналу, усього годин

Додаткова підготовка

персоналу ОПН (ПНО),який не входить до складу позаштатних органів управління, спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту, усього годин

1

Основні способи захисту та дій населення в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій

8

-

2

Правила користування засобами колективного та індивідуального захисту

3

-

3

Загальне медико-санітарне навчання

1

-

4.

Підготовка персоналу ПНО (ОПН)
4
Усього

12

4


або

з\п

Найменування розділу

Форма навчання

Заняття у складі навчальних груп, усього годин

Інструктажі

з питань, цивільного захисту, пожежної безпеки та діям у надзвичайних ситуаціях, годин з розрахунку на один інструктаж

Спеціальне комплексне об'єктове навчання (тренування)годин

1

Основні способи захисту та дій населення в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій

8

-

-

2

Правила користування засобами колективного та індивідуального захисту

3

-

-

3

Загальне медико-санітарне навчання

1

-

-

4.

Додаткова тематика для навчальних груп органів управління та спеціалізованих служб

(4)4

Інструктажі та практичні заходи

-

1

16 (8)
Усього

12 (17)

1

16 (8)


РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ТА ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ТЕМ ЗА РОЗДІЛАМИ ПРОГРАМИ
1. Основні способи захисту та дій населення в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.
Тема 1.1. “Права та обов’язки виробничого персоналу та населення у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій”.

Основи Законодавства України у сфері цивільного захисту.

Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і діяльність підприємств, установ та організацій у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в межах відповідних територій та об'єктів господарювання.

Права та обов'язки громадян України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Відповідальність за порушення режиму надзвичайного стану.

Обов'язкове навчання громадян України основним способам захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, правилам користування засобами захисту - умова підготовки їх до дій у надзвичайних ситуаціях.

*Тема 1.2. “Основні поняття про надзвичайні ситуації. Організація оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій та оперативне інформування про методи та способи захисту населення".

Поняття про надзвичайну ситуацію. Класифікація надзвичайних ситуацій. Аналіз техногенних і природних загроз. Територіальне розміщення потенційно небезпечних об’єктів. Система оповіщення цивільної оборони. Загальнодержавна, регіональна і спеціальна системи централізованого оповіщення, локальні та об'єктові системи оповіщення. Сигнали оповіщення цивільної оборони, повідомлення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, інформація про дії в умовах надзвичайної ситуації та вжиття заходів щодо забезпечення безпеки. Дії населення при попереджувальному сигналі “Увага всім!”.Тема 1.3. “Правила поведінки та дії населення під час землетрусів, затоплень, селевих потоків, зсувів, ураганів, лісових пожеж, снігових заносів та ожеледиці”.

Види стихійних лих та їх загальні характеристики. Землетрус, природа та наслідки цього явища за 12-бальною шкалою виміру сили землетрусу. Правила поведінки та дій виробничого персоналу та населення при землетрусах. Дії виробничого персоналу та населення у разі виникнення зсувів та селевих потоків. Природа затоплення, можливі наслідки та порядок дій. Механізм явища вітрів та ураганів. Виміри сили вітру, правила поведінки та дій при сильному вітрі та урагані. Причини виникнення та класифікація природних пожеж. Правила поведінки та заходи безпеки населення при виникненні значних лісових і торфових пожеж. Снігові заноси, ожеледиці як стихійне явище; ліквідація їх наслідків.


Тема 1.4. “Основні норми поведінки та дії населення при радіаційних аваріях і радіаційному забрудненні місцевості. Режими радіаційного захисту”.

Природні джерела радіації. Штучні джерела іонізуючого випромінювання та забруднення місцевості, можливі наслідки їх використання. Дія радіації на людину. Поняття про дози опромінення. Основні границі доз сумарного опромінення по групах критичних органів. Ступені променевої хвороби. Побутові дозиметричні прилади, їх призначення, використання та робота з ними. Дії населення при радіаційному забрудненні місцевості. Режими радіаційного захисту для населення при проживанні у населених пунктах (непрацездатне населення). Режими радіаційного захисту робітників і службовців об’єктів господарювання. Режими захисту особового складу невоєнізованих формувань при веденні рятувальних та невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в осередках ураження.


Тема 1.5. “Рекомендації по гігієні харчування, профілактичних заходах та веденню приватних господарств на територіях з підвищеним рівнем радіації. Дії робітників, службовців і населення при обеззаражуванні територій, будівель, споруд, робочих місць, одягу. Санітарна обробка людей”.

Рекомендації щодо гігієни харчування та профілактичних заходів на території з підвищеним рівнем радіаційного забруднення. Ступені забруднення поверхонь і об’єктів, продуктів харчування, води та фуражу. Захист продуктів харчування та води. Укриття домашніх тварин і худоби. Дезактивація території, збір і вивіз забрудненого ґрунту, подавлення пилу. Дезактивація внутрішніх і фасадних поверхонь будівель. Дезактивація автомобільної техніки, колодязів шахтного типу, квартир, меблів, одягу та особистих речей. Санітарна обробка людей.


Тема 1.6. “Дії населення при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин. Дегазація приміщень, особистих речей, одягу”.

Класифікація основних небезпечних хімічних речовин. Токсична їх дія на організм людини. Зосередження небезпечних хімічних речовин на промислових об’єктах. Токсини. Хлорорганічні сполуки. Аміак. Металева ртуть. Токсична доза. Контроль за місцями зберігання, утворення й утилізації відходів небезпечних хімічних речовин. Наслідки аварій на хімічнонебезпечних об’єктах. Норми поведінки та дії робітників, службовців та населення при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин. Використання засобів індивідуального захисту. Застосування захисних споруд, сховищ. Евакуація людей. Проведення заходів з ліквідації наслідків аварій з виливом небезпечних хімічних речовин. Поняття про дегазацію. Порядок та способи проведення дегазації подвір’я, вулиць, обладнання, одягу. Санітарна обробка людей. Невідкладна та перша допомога при уражені небезпечними хімічними речовинами.


Тема 1.7. “Отрутохімікати, що застосовуються у сільському господарстві. Заходи безпеки при роботі з ними. Профілактика отруєнь недоброякісними харчовими продуктами та грибами.”

Отрутохімікати, що найчастіше використовуються у сільському господарстві. Класифікація пестицидів. Фосфорорганічні сполуки (ФОС). Хлорорганічні сполуки. Ртутьорганічні отрутохімікати. Карбамати. Сполуки мишаку. Сполуки, які включають мідь, сірку. Безпечні умови праці при роботі з ними. Облік та зберігання отрутохімікатів при використанні їх у сільському господарстві. Дотримання правил безпеки при роботі з отрутохімікатами. Ліквідація використаного пакувального матеріалу і тари. Профілактика отруєнь недоброякісними продуктами харчування та грибами.


Тема 1.8. “Захист продуктів харчування, фуражу, води від зараження”.

Захист продуктів харчування та води у домашніх умовах. Практичне виконання заходів щодо захисту хліба, круп, м’яса та овочів. Використання металевого та скляного посуду, поліетиленових плівок, тари з картону та деревини. Місця та порядок зберігання продуктів у сільськогосподарській місцевості. Захист фуражу для тварин у полі та на фермах. Захист води від зараження у сільських умовах. Порядок проведення робіт з підготовки шахтного колодязя до захисту від радіоактивних, отруйних речовин та різних видів бактерій. Створення запасів води та порядок її зберігання. Норми витрати води для людини на добу - з урахуванням приготування їжі, вживання та використання для санітарно-гігієнічних заходів.


Тема 1.9. “Основи захисту рослинництва та тваринництва у надзвичайних ситуаціях”.

Основні заходи підвищення безпеки роботи в галузі рослинництва, що вживаються завчасно та при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій. Ураження та захист сільськогосподарських рослин. Агрохімічні заходи та робота з отрутохімікатами. Основні заходи підтримання тваринницьких ферм в готовності до захисту в них тварин. Створення запасів води та кормів. Захист тварин при пасовищному утриманні, при перегонах і перевезенні. Засоби індивідуального захисту тварин. Організація та проведення евакуації тварин із районів можливого затоплення, при загрозі селевих потоків, із осередків ураження і зараження. Поняття про обсервацію та карантин. Захист сільськогосподарської продукції.


*Тема 1.10. “Порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

Евакуація, її принципи, мета та завдання. Загальна евакуація та шляхи її проведення. Комплекс заходів (часткова евакуація), що здійснюється завчасно для захисту студентів, учнів інтернатів, вихованців дитячих будинків, пенсіонерів та інвалідів, які утримуються у будинках для осіб похилого віку, хворих у лікувальних закладах. Евакуаційні органи, їх функції та завдання. Райони для розміщення евакуйованого населення та порядок його доставки від пунктів висадки до місць розміщення, вимоги до них. Порядок проведення евакуації. Заходи, які необхідно виконати у квартирі (будинку) перед вибуванням. Обов'язки евакуйованих громадян. Правила поведінки на збірних евакуаційних пунктах, маршрутах руху та приймальних евакуаційних пунктах. Захист людей та медичне забезпечення у ході евакуації. Розміщення та забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення.


Тема 1.11. “Пожежо - та вибухонебезпечні предмети на виробництві та у побуті. Рекомендації населенню щодо профілактики та дій при виникненні пожеж”.

Пожежі та складові їх небезпеки для людей. Види вибухів на вибухонебезпечних об’єктах. Наслідки пожеж і вибухів. Основні вражаючі фактори пожеж. Профілактика пожеж і вибухів на виробництві та в побуті. Заходи щодо зниження втрати від них. Дії населення при виникненні пожежі. Гасіння пожеж та проведення рятувальних робіт. Основні способи надання першої допомоги при отруєнні чадним газом та при опіках. Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.


Тема 1.12. “Основи організації життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха”.

Діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо організації життєзабезпечення населення у зоні надзвичайної ситуації. Організація харчування. Забезпечення населення, що потерпіло, одягом, взуттям і товарами першої необхідності. Соціальний захист потерпілих. Медичне обслуговування та санітарно-епідеміологічний нагляд у зонах надзвичайної ситуації та тимчасового відселення.


2. Правила користування засобами колективного та індивідуального захисту.

*Тема 2.1:Засоби колективного захисту робітників, службовців, населення. Підвищення захисних властивостей житла”.

Загальні поняття про захисні споруди цивільної оборони. Характеристика та види сховищ. Протирадіаційні укриття. Обладнання сховища (протирадіаційного укриття), основні приміщення, системи життєзабезпечення. Пристосування підземних споруд в інтересах захисту населення. Найпростіші захисні споруди. Вимоги щодо розміщення захисних споруд цивільної оборони. Правила заповнення та поведінки тих, хто укривається у захисних спорудах. Евакуація людей із заваленої захисної споруди. Використання захисних споруд у мирний час. Проведення робіт щодо посилення захисних властивостей житла від впливу небезпечних чинників надзвичайних ситуацій.*Тема 2.2. “Засоби захисту органів дихання та шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту, правила їх використання”.

Призначення та комплектуючі відмінності цивільних фільтруючих протигазів, респіраторів. Фільтруючі протигази (ГП-5, ГП-7). Принцип дії, індивідуальний підбір та правила користування протигазом. Промислові протигази та їх призначення. Респіратор Р-2, правила користування. Найпростіші засоби захисту органів дихання, порядок їх виготовлення і використання. Ізолюючі засоби захисту шкіри та їх захисні властивості. Легкий захисний костюм Л-1. Загальновійськовий захисний комплект. Фільтруючі засоби захисту шкіри та їх захисні властивості. Промислові засоби захисту шкіри. Пристосування виробничого та побутового одягу для захисту шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту. Індивідуальний перев'язочний пакет. Медичні засоби, що входять до індивідуальних аптечок, та їх призначення. Індивідуальні протихімічні пакети.


*Тема 2.3. “Обов’язки дорослих щодо безпеки та захисту дітей. Засоби індивідуального захисту дітей”.

Обов’язки дорослого населення щодо захисту дітей. Виховання у дітей навичок поведінки в екстремальних ситуаціях. Дії батьків, персоналу навчальних закладів із захисту дітей. Захист дітей при перебуванні їх вдома, на вулиці, у навчальному закладі. Особливості розміщення дітей у сховищах. Підготовка дітей до евакуації, організація посадки у транспортні засоби, правила поведінки в дорозі та місцях розташування. Особливості обладнання дитячих протигазів (ПДФ-7, ПДФ-Ш, ПДФ-Д) та камери захисної дитячої (КЗД). Підбір та підготовка маски протигаза для дитини. Особливості використання аптечки індивідуальної та індивідуального протихімічного пакету. Пошук дітей у палаючих та задимлених будівлях.


3. Загальне медико-санітарне навчання населення.
*Тема 3.1 “Надання першої медичної допомоги потерпілим. Основи догляду за хворим”.

Основні причини загибелі постраждалих. Прийоми першої медичної допомоги. Типові помилки при наданні першої допомоги. Оцінка загального стану постраждалого, місця та характеру ушкодження. Екстрена допомога при електротравмах. Перша допомога утопленому. Дії при зовнішній кровотечі. Способи зупинки артеріальної, венозної та капілярної кровотечі. Накладання пов’язок на рани за допомогою індивідуального перев’язочного пакету, бинтів та марлі. Первинні реанімаційні заходи. Екстрена допомога при переломах кісток, позбавлення руху ушкоджених частин тіла. Протишокові заходи. Перша допомога при непритомності, опіках та відмороженні. Невідкладна допомога при ураженні аміаком, хлором. Дії при отруєнні пестицидами. Основи догляду за хворим, засоби догляду за хворим.


Тема 3.2. “Інфекційні захворювання. Правила поведінки населення при проведенні карантинних (ізоляційно-обмежувальних) заходів. Порядок проведення дезинфекції”.

Основні групи інфекційних захворювань. Стисла характеристика деяких інфекційних захворювань. Інкубаційний період. Правила поведінки населення в осередках інфекційних захворювань. Заходи безпеки при виникненні підозри на масові інфекційні захворювання. Карантин та обсервація. Поняття про дезинфекцію. Способи та порядок проведення дезинфекції. Дезінфікуючі речовини і розчини. Профілактична, поточна, заключна дезинфекція. Особиста гігієна в умовах інфекційних осередків.


Тема 3.3. “Морально-психологічна підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Психологія натовпу. Безпека при масових скупченнях людей”.

Зміст і задачі морально-психологічної підготовки. Основні фактори екстремальної ситуації, які впливають на психологічний стан людини в осередках надзвичайних ситуацій. Організація, форми та методи підвищення морально-психологічної підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Особливості психологічної роботи з працівниками об’єкту та населенням, які постраждали від аварій, катастроф, надзвичайних ситуацій. Психологія натовпу. Правила поведінки (дії) у разі масових скупченнях людей.ІV. Типова програма прискореної підготовки населення до дій в особливий період

Організаційно-методичні вказівки

Мета програми: у стислі терміни підготувати працівників підприємств, установ та організацій (далі - об’єкти) до практичних дій в умовах надзвичайних ситуацій особливого періоду на базі раніше придбаних ними знань і навичок при навчанні у системі цивільного захисту.

Відповідальність за організацію і якість проведення навчання несуть керівники об’єктів, а заняття проводяться по структурних підрозділах їх безпосередніми начальниками – керівниками навчальних груп.

З керівниками навчальних груп організуються 4-6 годинні інструкторсько-методичні заняття за темами програми.

Навчальні питання тем програми відпрацьовуються практично. Під час занять працівники залучаються до підготовки наявних захисних споруд до прийому працівників, які потребують укриття, спорудженню найпростіших укриттів, виконанню протипожежних та інших заходів, що підвищують стійкість роботи об’єкту у військовій час. Кожен працівник повинен виготовити собі ватно-марлеву пов’язку.

Для навчання працівників прийомам надання само та взаємодопомоги до занять залучаються медичні працівники об’єктів.

Кожне заняття закінчується підведенням його підсумків.

За результатами вивчення програми кожен працівник повинен знати і вміти:

чітко діяти за сигналами оповіщення цивільної оборони;

своєчасно займати сховище (укриття) та дотримуватись правил поведінки у ньому;

пристосовувати підвальні приміщення (погреби) під укриття та споруджувати найпростіші укриття;

виходити через аварійний вихід на випадок завалу основного входу або руйнування сховища;

одягати протигаз на себе і на постраждалого, використовувати пошкоджений протигаз;

пристосовувати одяг до захисту від радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів;

захищати від забруднення продукти харчування, воду, а також сільськогосподарських тварин і фураж (для населення сільської місцевості);

надавати само- та взаємодопомогу при ураженнях;

знезаражувати приміщення, робоче місце, одяг, обув, засоби захисту і особисті речі, проводити часткову санітарну обробку.

Перелік тем і розрахунок годин


№ п/п

Найменування теми

Кількість годин

1*

Підготовка захисних споруд і заглиблених приміщень до прийому працівників, які потребують укриття

3

2

Дії за сигналами оповіщення цивільної оборони

1

3

Використання засобів індивідуального захисту

1

4

Підготовка до розосередження та евакуації

1

5

Виконання протипожежних заходів

2

6

Захист продуктів харчування і води від радіоактивного, хімічного і бактеріологічного зараження

1

7**

Захист сільськогосподарських тварин і фуражу від радіоактивного, хімічного і бактеріологічного зараження
8

Надання само- та взаємо допомоги в вогнищах ураження

2

9

Обеззараження і часткова санітарна обробка

1

Загалом

12

Примітка: *) - на об’єктах, де сховища (укриття) повністю забезпечують захист працівників у відповідності до норм инженерно-технічих заходів цивільної оборони (ІТЗ ЦО) і готові до прийому працівників, час, який відведено на тему 1, використовується для підвищення стійкості роботи об’єкту у військовий час.

**) - Тема 7 вивчається тільки у сільської місцевості за рахунок теми 4 і одної години теми 8.
Зміст тем прискореної підготовки
Тема 1. Підготовка захисних споруд і заглиблених приміщень до прийому працівників, які потребують укриття.

Звільнення сховища (укриття) від матеріальних засобів, які в ньому зберігаються. Визначення та доведення до працівників місць їх розташування у захисних спорудах, порядок їх заняття та поведінки. Виготовлення та встановлення лавок, нар. Будівництво швидкоспоруджуємих укриттів, найпростіших та протирадіаційних укриттів (ПРУ), пристосування для ПРУ заглиблених приміщень.Тема 2. Дії за сигналами оповіщення цивільної оборони

Сигнали оповіщення цивільної оборони «Повітряна тривога», «Хімічна тривога», «Радіаційна небезпека» та порядок їх доведення. Подача сигналів оповіщення цивільної оборони технічними засобами об’єкту та порядок дій за ними. Режими радіаційного захисту, порядок їх доведення. Виконання режимів радіаційного захисту. Звільнення Режими радіаційного захисту працівників зі сховища через аварійний вихід. Дії працівників за сигналами «Хімічна тривога», «Радіаційна небезпека».Тема 3. Використання засобів індивідуального захисту

Порядок отримання протигазів і респіраторів. Підбір та отримання протигазів та респіраторів. Підготовка протигазу (респіратора) до використання. Порядок використання пошкодженого протигазу. Відпрацювання нормативів по одяганню протигазів на себе, пораненого, дитину. Підготовка одежі до захисту шкіри. Виготовлення ватно-марлевої пов’язки і протипилової тканинної маски.Тема 4. Підготовка до розосередження та евакуації

Порядок оповіщення о розосередженні і евакуації на об’єкті. Обов’язки працівників об’єкту при їх розосередженні і евакуації. Підготовка до безаварійної зупинки виробництва. Підготовка квартири до її здачі житловим органам. Підготовка документів, продуктів травлення і води у дорогу. Організація розосередженні і евакуації працівників об’єкту, членів їх родин. Прибуття на збірний евакуаційний пункт, порядок відправлення у заміську зону.Тема 5. Виконання протипожежних заходів

Профілактичні протипожежні заходи, які поводяться на об’єкті: покриття огнестійкою речовиною дерев’яних споруд, очистка території від будівельного сміття, трави, швидко займистих матеріалів. Підготовка до використання засобів гасіння пожежі. Гасіння займань і пожеж. Дії працівників при різних типах займань і пожеж.Тема 6. Захист продуктів харчування і води від радіоактивного, хімічного і бактеріологічного зараження

Використання герметичної тари і плівок для захисту продуктів харчування та води. Пакування різних продуктів ( м’ясо, масло, риба, сухарі, кондитерські вироби, овочі, сипучі продукти). Захист продуктів, які зберігаються поза приміщеннями (у польових умовах). Захист відкритих джерел води у сільської місцевості (шахтних колодязів).Тема 7. Захист сільськогосподарських тварин і фуражу від радіоактивного, хімічного і бактеріологічного зараження

Призупинення пасовищного випасу тварин. Герметизація тваринницьких приміщень, створення запасів води, захист кормів. Укриття тварин у траншеях і овочесховищах. Виготовлення для елітного поголів’я засобів захисту.Тема 8. Надання само- та взаємодопомоги в огнищах ураження

Самодопомога і взаємодопомога при переломах, ушибах, вивихах. Зупинення кровотечі. Прийоми накладання пов’язок на рани і обпечені частині тіла. Прийоми і способи забезпечення нерухомості при переломах з застосуванням стандартних шин або підручних матеріалів. Способи перенесення уражених. Само і взаємодопомога при опіках і ураженнях електрострумом, отруйною речовиною.Тема 9. Обеззараження і часткова санітарна обробка

Проведення обеззаражування внутрішніх поверхонь приміщень, обладнання цеху, території. Часткова спеціальна обробка одягу, взуття та засобів індивідуального захисту. Дії при часткової і повної санітарної обробці. Дотримання мір безпеки.V. Організація проведення інструктажів з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях, техногенної та пожежної безпеки
Витяг з наказу МНС 2007 3 557

4.5. Навчання персоналу підприємств, установ і організацій


діям та способам захисту в разі виникнення аварійних ситуацій та
аварій

4.5.1. Усі наймані працівники (далі - персонал) при прийнятті


на роботу і за місцем роботи для набуття практичних навиків
попередження аварій і ліквідації їх наслідків повинні проходити
навчання діям та способам захисту в разі виникнення аварійних
ситуацій та аварій, про що у журналі реєстрації вступного
інструктажу з питань техногенної безпеки робляться відповідні
записи (додаток 3).

4.5.2. Навчання персоналу діям та способам захисту на випадок


виникнення аварійних ситуацій та аварій на підприємствах, в
установах та організаціях проводиться у формі інструктажів та
навчань, які проводяться в системі охорони праці, з включенням
питань техногенної безпеки, відповідно до Типового положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005
N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого у Мін'юсті 15.02.2005 за
N 231/10511.

4.5.3. Зазначені інструктажі та навчання проводяться:

з усім персоналом, який щойно прийнятий на роботу (постійну
або тимчасову) незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією
професією або посади;

з особами, які прибули у відрядження до підприємства,


проходження навчальної практики, стажування, підвищення
кваліфікації тощо.

4.5.4. За результатами інструктажів та навчань персонал


підприємства повинен:

знати та вміти виконувати встановлені на території


підприємства вимоги стосовно власної безпеки та безпеки
підприємства;

знати основні телефони оперативних чергових


аварійно-рятувальних формувань, у разі виявлення порушень негайно
повідомляти їх про можливу небезпеку;

знати правила поведінки при виникненні аварійних ситуацій та


аварій, не припускатися дій, які можуть призвести до виникнення
аварії або аварій та надзвичайних ситуацій;

знати основні заходи та способи захисту від шкідливого впливу


небезпечних речовин та наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного характеру, порядок надання першої медичної допомоги
потерпілим, правила користування засобами радіаційного, хімічного
та колективного захисту.

4.5.5. На підприємстві, в установі та організації повинні


бути вивішені на видному місці відповідні інструкції щодо
виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в
разі виникнення аварійної ситуації (аварії).

Додаток 3


до підпункту 4.5.1 Правил
техногенної безпеки у сфері
цивільного захисту
на підприємствах,
в організаціях, установах
та на небезпечних територіях
___________________________________
(управління, заклад, установа)
ЖУРНАЛ
реєстрації вступного інструктажу
з питань техногенної безпеки

___________________________________


(відділ, підрозділ, служба)

Форма журналу узята з наказу 15, див нижче наш текстДжepeло - http://zakon1.rada.gov.ua

Навчання у формі інструктажів з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях, техногенної та пожежної безпеки передбачає вивчення працівниками правил поведінки та дій при виникненні окремих видів чи їх сукупності аварійних ситуацій, пожеж і стихійного лиха, можливість виникнення яких передбачено планами реагування на надзвичайні ситуації та планами локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

5.1. Працівники підприємств, установ та організацій під час прийняття на роботу та перед проведенням особливо небезпечних робіт, за місцем роботи проходять інструктажі з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях, техногенної та пожежної безпеки (далі - інструктажі).

5.2. За характером і часом проведення інструктажі поділяються на вступний та цільовий.

Орієнтовний перелік питань для проведення інструктажів працівників, розробляється підрозділом (спеціально призначеною особою) з питань цивільного захисту підприємства, установи, організації на базі програм загальної, спеціальної та додаткової підготовки працівників до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, а також планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій та може мати наступний зміст:

характерні причини надзвичайних ситуацій (аварії, вибухі, пожежі тощо), способи та засоби їх запобігання;

плани реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій, обов'язки та дії працівників під час надзвичайної ситуації;

способи застосування існуючих засобів протиаварійного захисту та сигналізації, місця їх розташування;

засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання;

пожежна безпека, дії персоналу при виникненні пожежі, вибуху, способи застосування первинних засобів пожежегасіння;

надання першої медичної та долікарської допомоги потерпілим.

Конкретний перелік питань та тривалість інструктажів визначається і затверджуються керівником підприємства, установи, організації виходячи з особливостей їх діяльності, як об’єктів цивільного захисту, специфіки виробництва, обов’язків працівників та стану природно-техногенної безпеки відповідних територій.

5.3. Вступний інструктаж проводиться:

з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство, в установу, організацію і беруть безпосередню участь у виробничому процесі (діяльності);

з учнями та студентами, які прибули на підприємство, в установу, організацію для проходження трудового або професійного навчання;

з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство, в установу, організацію.

Вступний інструктаж проводиться спеціально призначеною особою з питань цивільного захисту або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, установі, організації, який в установленому порядку пройшов спеціальне навчання у формі підвищення кваліфікації цільового призначення у сфері цивільного захисту

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу (додаток 1), який зберігається підрозділом (спеціально призначеною особою) з питань цивільного захисту, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

5.4. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

при ліквідації аварії або стихійного лиха;

при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Про проведення цільового інструктажу та допуск працівника до роботи, особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів (додаток 2). Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів - не обов'язково.

Інструктаж проводиться безпосереднім керівником структурного підрозділу підприємства, установи, організації та завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

5.5. Тематика та порядок проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та діям у надзвичайних ситуаціях для учнів, курсантів, слухачів, студентів під час трудового і професійного навчання у навчальних закладах визначаються нормативно-правовими актами в галузі освіти.


Додаток 1 до пункту 5.3 Організація проведення інструктажів


Титульний аркуш журналу 
________________________________________________________________________________(підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ


реєстрації вступних інструктажів з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях, техногенної та пожежної безпеки

Розпочато "___" ______________ 20__ р.

Закінчено "___" ______________20__ р.

№ з/п

Дата проведення інструктажу

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яку інструктують

Професія, посада особи, яку інструктують, її вік

Назва виробничого підрозділу, до якого приймається особа, що інструктується

Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує

Підписи

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує

1

2

3

4

5

6

7

8
Керівник підрозділу

Додаток 2 до пункту 5.3. Організація проведення інструктажів


Титульний аркуш журналу
________________________________________________________________________________(підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ

реєстрації цильових інструктажів з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях, техногенної та пожежної безпеки


________________________________________________________________________________(цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня тощо)

Розпочато "___" _______________ 20__ р.Закінчено "___" _______________ 20__ р.

№ з/п

Дата проведення інструктажу

Прізвище, ініціали особи, яку інструктують

Професія, посада особи, яку інструктують

Вид інструктажу (цільовий), назва та номер нолрмативного документу

Причина проведення цільового інструктажу

Прізвище, ініцали особи, яка інструктує та перевіряє знання

1

2

3

4

5

6

7


Керівник підрозділу


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка