Тип модуля: обов’язковий Семестр: 7 Обсяг модуляСкачати 16.53 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір16.53 Kb.

 1. Назва модуля: Ландшафтознавство

 2. Код модуля: ГМН_6_2.1.16_3

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 7

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні години – 52 (лекції – 16, лабораторні роботи – 36)

 6. Лектор: Кравцова Ірина Віталіївна – к.геогр.н., доцент

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: теоретико-методологічні основи ландшафтознавства; будову ландшафту; особливості функціонування, динаміки та розвитку ландшафтних комплексів; класифікацію натуральних і антропогенних ландшафтів;

вміти: виконувати ландшафтних аналіз території, складати ландшафтні карти, здійснювати прогноз розвитку ландшафтних комплексів.

 1. Спосіб навчання: аудиторні заняття

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 1. Зміст навчального модуля:

Об’єкт, предмет та методи сучасного ландшафтознавства. Ландшафтознавство в системі фізико-географічних наук. Історія розвитку ландшафтознавства. Поняття про ландшафт. Структура ландшафту. Класифікація ландшафтів. Функціонування, динаміка та розвиток ландшафтів. Галузеві напрями ландшафтознавства. Прикладні дослідження ландшафтів. Теоретичні основи і методи ландшафтного прогнозування. Методи дослідження і картографування ландшафтів

 1. Рекомендована література:

1. Воловик В. М. Ландшафтознавство : курс лекцій / В. М. Воловик. – Вінниця : О. Власик, 2007. - 203, [1] с.

2. Гуцуляк В. М. Ландшафтознавство : теорія і практика : навчальний посібник / В. М. Гуцуляк. – Чернівці : Рута, 2005. – 121, [3] с.3. Денисик Г. І. Нариси з антропогенного ландшафтознавства : навчальний посібник / Г. І. Денисик, В. М. Воловик. – Вінниця : ГІПАНІС, 2001. - 170, [2] с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота, індивідуальне навчально-дослідне завдання.

 2. Методи і критерії оцінювання:

 3. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка