Теорія та методика обраного виду спорту засоби І методи спортивної підготовкиСкачати 152.39 Kb.
Дата конвертації11.12.2016
Розмір152.39 Kb.


ПРОГРАМА

для проведення фахового випробування

у формі усного екзамену

напряму підготовки 6.010201 „Фізичне виховання”

освітньо-кваліфікаційний рівень – “бакалавр”
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ
1. Засоби і методи спортивної підготовки.

Фізичні вправи як засоби спортивної підготовки: загально розвиваючі вправи; допоміжні вправи; спеціально-підготовчі вправи; змагальні. Методи спортивної підготовки: 1).словесні; 2).наочні; 3).методи практичних вправ; 4).методи, які спрямовані на засвоєння спортивної техніки; 5).методи, які спрямовані на розвиток рухових якостей.2. Компоненти навантаження і методи спортивної підготовки.

Компоненти навантаження: 1).характер вправ; 2).інтенсивність роботи; 3).тривалість роботи; 4).тривалість інтервалів відпочинку; 5).характер інтервалів відпочинку. Методи спрямовані на розвиток рухових якостей: 1). непреривний; 2). інтервальний; 3). ігровий; 4). змагальний (інтегральний)3. Силова підготовка.

Види силових якостей і фактори, які визначають їх рівень розвитку. Засоби і методи силової підготовки. Види силових якостей: 1). максимальна сила; 2). силова витривалість; 3). швидкісна сила. Фактори, які визначають рівень силових якостей: 1). морфологічні; 2). енергетичні; 3). нейро-регуляторні. Засоби: вправи глобального, регіонального та локального впливу. Методи: ізометричний, концентричний, ексцетричний, пліометричний, ізокінетичний, метод перемінного опору.

Розвиток максимальної сили без приросту м`язової маси. Розвиток максимальної сили за рахунок збільшення м`язової маси. Величина опору і темп виконання вправ. Тривалість вправ. Тривалість пауз між підходами. Характер відпочинку. Кількість повторень в занятті.

Розвиток швидкісної сили. Величина опору і темп виконання вправ. Тривалість вправ. Тривалість пауз між підходами. Характер відпочинку. Кількість повторень в занятті.

Розвиток силової витривалості. Величина опору і темп виконання вправ. Тривалість вправ. Тривалість пауз між підходами. Характер відпочинку. Кількість повторень в занятті.

4. Силова підготовка в культуризмі.

Величина опору і темп виконання вправ. Тривалість вправ. Тривалість пауз між підходами. Характер відпочинку. Кількість повторень в занятті.5. Гнучкість, види гнучкості та її значення. Фактори, які визначають рівень розвитку гнучкості.

Види: пасивна, активна, анатомічна рухомість суглобів. Вимоги до рухомості в окремих суглобах в залежності від виду спорту. Властивості м`язів з`єднувальної тканини. Особливості будови суглобів. Ефективність нервової регуляції.

Методика розвитку гнучкості. Величина опору і темп виконання вправ. Тривалість вправ. Тривалість пауз між підходами. Характер відпочинку. Кількість повторень в занятті.

Основні положення методики розвитку гнучкості. Етапи розвитку рухомості в суглобах. Дозування вправ на різних етапах розвитку рухомості. Зміна амплітуди руху у зв`язку з різними умовами.

Сумісний розвиток силових якостей і гнучкості. Контроль гнучкості.

6. Витривалість і фактори, які визначають її рівень.

Визначення витривалості і її види. Фактори, які обумовлюють рівень розвитку витривалості: 1). енергетичний потенціал спортсмена: • механізми енергозабезпечення, їх міцність і ємність:

 • міцність і ємність алактатного механізму;

 • міцність і ємність лактаного анаеробного механізму;

 • міцність і ємність аеробного механізму.

 • структурно-функціональні особливості рухових одиниць м`язів.

2). Ефективність техніки і тактики

3). Психологічні можливості спортсмена.

Розвиток алактатних анаеробних можливостей системи енергозабезпечення роботи. Характер вправ. Тривалість вправ. Міцність роботи. Тривалість і характер пауз між вправами. Кількість вправ в серії. Кількість серій в занятті.

Розвиток лактатних анаеробних можливостей систем енергозабезпечення роботи. Характер вправ. Тривалість вправ. Міцність роботи. Тривалість і характер пауз між вправами. Кількість вправ в серії. Кількість серій в занятті.

Розвиток аеробних можливостей системи енергозабезпечення роботи. Характер вправ. Тривалість вправ. Міцність роботи. Тривалість і характер пауз між вправами. Кількість вправ в серії. Кількість серій в занятті.

Основні положення методики розвитку витривалості. Підвищення економічності роботи і ефективності використання функціонального потенціалу. Вдосконалення стійкості і варіабільності рухових функцій. Підвищення психологічної стійкості. Вдосконалення спеціалізованих сприймань Контроль витривалості.7. Швидкість.

Види швидкісних здібностей. Комплексні форми прояву швидкісних здібностей. Фактори, які визначають швидкісні здібності.

Елементарні форми прояву швидкісних здібностей: Латентний час простих і складних рухових реакцій. Швидкість виконання окремого руху. Частота руху. Специфічні режими швидкісної роботи. Режим ациклічної роботи.. Режим дистанційної роботи. Рухомість нервових процесів і рівень нервово-м`язової координації. особливості м`язової тканини. Рівень розвитку інших фізичних якостей. Вдосконалення спортивної техніки. Можливості механізмів м`язового енергозабезпечення. Рівень вольових якостей.

Методика розвитку швидкісних здібностей. Характер вправ. Тривалість окремих вправ. Інтенсивність роботи при виконання вправ. Тривалість і характер відпочинку між вправами.

Кількість повторень.

8. Координація рухів. Види координаційних здібностей. Характеристика факторів, що визначають координаційні здібності.

Здатність до оцінки і регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів. Відчуття ритму. Здатність до довільного розслаблення м’язів. Здатність до збереження стійкої пози (рівноваги). Принцип зворотнього зв’язку. Три ланцюга зворотнього зв’язку: 1. Замикаючий через центр рівноваги внутрішнього вуха; 2. Замикаючий через зоровий аналізатор і пов’язаний із зовнішніми орієнтирами; 3. Кінестетичний, який замикається через пропріорицептори м’язів. Здатність до орієнтуванні у просторі. Координованість рухів. Всебічність сприйняття і аналізу рухів моторна (рухова) пам’ять. Внутрішньом’язова і міжм’язова координація. Адаптація різноманітних аналізаторів. Контроль координаційних здібностей.

Загальні положення методики і основні засоби поліпшення координаційних здібностей. Складність рухів. Інтенсивність роботи. Тривалість окремої вправи (підходу, завдання). Кількість повторень одної вправи (підходи, завдання). Тривалість і характер пауз між вправами.
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ОЗДОРОВЧОГО ПЛАВАННЯ


 1. Вплив плавання на організм людини.

Ефективність плавання при лікування різних захворювань. Зміни, які відбуваються в організмі при зануренні у воду. Вплив водного середовища на опорно-руховий апарат. Ефект загартовування при плаванні. Вплив плавання на функцію серцево-судинної та дихальної систем. Вплив фізіологічних функцій організму на техніку плавання

 1. Плавання грудних дітей.

Історія становлення та розвитку плавання грудних дітей. Масаж при плаванні грудних дітей. Вроджені рефлекси дитини, які сприяють ранньому плаванню. Оптимальний початок занять плаванням з грудними дітьми. Вплив плавання на організм грудної дитини. Гімнастичні вправи при заняттях плаванням з немовлятами. Вимоги, що висуваються до організації занять з плавання з малятами. Зміст процедури плавання грудних дітей. Навчання грудних дітей зануренню та пірнанню. Процедура загартовування в «холодній плямі»

 1. Особливість навчання плаванню дітей молодшого і шкільного віку.

Оптимальний початок навчання плаванню дітей молодшого віку. Особливості адаптації організму дітей молодшого віку до водного середовища. Застосування ігор при плаванні дітей молодшого віку. Кидання та стрибки у воду.

 1. Специфічні особливості дитячого організму, що впливають на характер занять.

Подолання страхів перед водним середовищем. Особливості температурного режиму при заняттях плаванням. Питома вага дитини, та її вплив на техніку плавання. Розвиток координації та рівноваги та особливості їх удосконалення.

 1. Полегшені способи плавання.

Рекомендації, що до застосування на заняттях полегшених способів плавання. Різновид полегшених способів плавання. Техніка полегшених способів плавання.

6. Кондиційне тренування.

Характеристика кондиційного плавання. Показання до застосування на заняттях кондиційного тренування. Визначення початкового рівню плавальної підготовленості на заняттях з кондиційного плавання. Основні вимоги до кондиційного тренування. Вікові норми плавального навантаження. Тест оцінки плавальної підготовленості К. Купера. 1. Способи порятунку потопаючих.

Загальні основи порятунку постраждалих. Техніка способів врятування потопаючих. Спосіб врятування буйних потопаючих. Способи звільнення від захватів потопаючого.

8. Обов'язкові вимоги до безпеки на воді.

Специфіка водного середовища на відкритому повітрі. Специфіка водного середовища у закритих приміщеннях. Правила поведінки на воді у відкритих водоймах. Правила поведінки на воді у басейні. Правила безпеки на відкритій та закритій воді.9. Лікувальне плавання при серцево-судинних захворюваннях

Загальний вплив оздоровчого плавання на серцево-судинну систему організму людини. Плавання при ішемічних хворобах серця, гіпертонічній хворобі, гіпотонічній хворобі, вегето-судинній дистонії та ін..10. Лікувальне плавання у травматології.

Загальний вплив плавання на реабілітацію пошкоджених частин тілу. Плавання при травмах верхніх та нижніх кінцівок. Курс вправ у воді для лікування та реабілітації пошкоджених.


ТМВ ГІМНАСТИКИ

Акробатика. Техніка виконання і методика навчання перевороту боком. Спеціальнопідготовчі вправи. Вправи, що підводять до виконання основної.

Низька перекладина. Техніка виконання і методика навчання перемаху правою, лівою. Спеціально-підготовчі вправи. Вправи, що підводять до виконання основної.

Кільця. Техніка виконання і методика навчання вису зігнувшись, вису прогнувшись. Спеціально-підготовчі вправи. Вправи, що підводять до виконання основної.

Опорний стрибок. Техніка виконання і методика навчання опорному стрибку зігнувши ноги. Спеціально-підготовчі вправи. Вправи, що підводять до виконання основної.

Вправи в рівновазі. Техніка виконання і методика навчання гімнастичної комбінації: стійка на носках на кінці колоди, руки на поясі – 2 стрибка зі зміною ніг – шагом правою рівновага на правій, ліва назад, руки в сторони – шагом лівою махом правою стрибок на 2 з просуванням вперед у присід, руки вниз – поворот на 180˚ – встати – про бігання до кінця колоди – зіскок махом однієї і поштовхом другої. Спеціально-підготовчі вправи. Вправи, що підводять до виконання основної.

Танцювальні вправи.

Танцювальні та класичні хореографічні позиції. Техніка виконання і методика навчання.

Танцювальні кроки: приставний та змінний. Послідовність навчання. Техніка виконання.

Послідовність навчання танцювальним крокам галопу та польки. Техніка виконання.

Вальс. Особливості навчання і техніка виконання.

Набір танцювальних рухів, що необхідно знати вчителю фізкультури. Танцювальні кроки, що входять в навчальну програму середніх шкіл.


ТМВ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

Техніка виконання і методика навчання бігу на короткі дистанції. Старт, біг на дистанції, фініш. Спеціальнопідготовчі вправи.

Техніка виконання і методика навчання бігу на середні дистанції. Старт, біг на дистанції, фініш. Спеціальнопідготовчі вправи.
Техніка виконання і методика навчання стрибку у довжину. Фази. Спеціальнопідготовчі вправи. Вправи, що підводять до виконання основної.

Техніка виконання і методика навчання стрибка у висоту. Спеціально підготовчі вправи. Вправи, що підводять до виконання основної.


ТМВ СПОРТИВНИХ ІГОР

Техніка виконання і методика навчання кидка м’яча в кошик в русі (2-х крокова техніка).

Техніка виконання і методика навчання подачі м’яча у волейболі.

Техніка виконання і методика навчання удару м’яча серединою стопи у футболі.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Alan Lynn Conditioning for Swimmers: A Guide to Land-Based Training / Crowood Press / 2007. 160p.

 2. Алабин В. Г. 2000 упражнений для легкоатлетов: учебное пособие для физкультурных учебных заведений / В.Г. Алабин, Л.В. Романенко. – Х. : Основа, 2000. – 184 с.

 3. Алекперов С.А. Упражнения на брусьях / С.А. Алекперов – М. : Физкультура и спорт, 1976.

 4. Артюшенко О.Ф. Легка атлетика : навчальний посібник для викладачів і студентів факультетів фізичної культури педагогічних інститутів і університетів / О.Ф. Артюшенко. – Черкаси : Брама-Україна, 2008. – 446 с.

 5. Артюшенко О.Ф. Основи спортивної підготовки : навчальний посібник для тренерів, викладачів і студентів факультетів фізичної культури / О.Ф. Артюшенко. – Черкаси : Брама-Україна, 2008. – 415 с.

 6. Ашмарин Б.А. «Теория и методика физического воспитания» /
  Б.А. Ашмарин М. : Просвещение, 1990.

 7. Аэробика на все вкусы / Т.С. Лисицкая. – М. : Просвещение – Владос, 1994. – 92 с.

 8. Бернштейн Н.А. «О ловкости и ее развитии» / Н.А. Бернштейн – М.: ФиС, 1991.

 9. Бобровник В.І. Легка атлетика / В.І. Бобровник, О.А. Єременко, О.К. Козлова, С.М. Миленька // Енциклопедія олімпійського спорту України [за ред. В. М. Платонова]. – К. : Олімпійська література, 2008. – Ч. 3, розділ 1. – С. 310-324.

 10. Бодибилдинг: личный опыт врача / К.С. Жижин. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 250 с.

 11. Булгакова Н.Ж. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Ж. Булгакова, С.Н. Морозов, О.И. Попов и др.; Под ред. Н.Ж. Булгаковой. − М. : Издательский центр «Академия», 2005. − 432 с.

 12. Булгакова Н.Ж. Плавание: Ученик для вузов / Под общ. ред.
  Н.Ж. Булгаковой. − М.: Фізкультура и спорт, 2001. − 400 с.

 13. Васьков Ю.В., Пашков І.М. Управління фізичним вихованням в загальноосвітньому навчальному закладі. – Харків: Торсінг плюс, 2006. – 192 с.

 14. Викулов А.Д. Плавание : Учеб. пособие для студентов вузов, осуществляющих образоват. деятельность по спец. 022300 Физ. культура и спорт: Рек. Гос. ком. РФ по физ. культуре, спорту и туризму / Викулов Александр Демьянович. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 367 с.: ил.

 15. Волинець Ю.Й., Нижник М.В., Катюха Л.В. Інструктивно-методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності під час занять фізичною культурою та при проведенні спортивно-масових заходів у загальноосвітніх школах // Директор школи, 2001. – № 23-24.

 16. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта /
  Л.В. Волков – К. : Олимпийский спорт, 2002.

 17. Гімнастика / Під заг. ред. А.П. Жалiя i В.Д. Палиги. – К.: Вища школа, 1975. – 356 с.

 18. Ганчар И. Л. Методика преподавания плавания: технология обучения и совершенствование: Учебник. – Одесса: ДРУК, 2006. – 696 с.

 19. Гимнастика в школе: Учебное пособие / В.И. Загревский, В.В. Шутов, Ю.Н. Бойко, О.И. Загревский. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. – 202с.

 20. Гимнастика и методика преподавания / Под общей ред. В.М. Смолевского. – М.: Фізкультура и спорт, 1987.

 21. Гимнастика и методика преподавания: Учебник для институтов физической культуры. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 336 с.

 22. Гимнастика / Под общей ред. Л.П. Орлова. – М.: Физкультура и спорт, 1958. – С. 67-77.

 23. Гимнастика / Под ред. А.М. Шлемина и А.Т. Брыкина. – М.: Физкультура и спорт, 1979.

 24. Гимнастика / Под общей ред. М.Л. Украна, А.М. Шлемина. – М.: Физкультура и спорт, 1969. – с. 36-57.

 25. Глущенко Н.В. Адаптація сердцево-судинної системи організму до плавального навантаження кондиційного напрямку / Слобожанський науково-спортивний вісник / №4. − 2008. – с. 119-121

 26. Глущенко Н.В., Добродуб Є.З. Особливості адаптації рухової підготовленості студентів до кондиційного плавання // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 2009. – N 8. – С. 41-43

 27. Державні тести та нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України : Київ, 1996. – 32 с.

 28. Дьяконов В.В. Гимнастика на уроках в начальных классах // Физическая культура в школе, 1986. – № 9.

 29. Женская гимнастика / Под общей ред. Л.О. Яансон. – М.: Физкультура и спорт, 1976.

 30. Жилкин А. И. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений /А. И. Жилкин, В. С. Кузьмин, Е. Ф. Сидорчук. - М. : Издательский центр Акадамия, 2008.- 464 с.

 31. Книга вчителя фізичної культури: Довідково-методичне видання / С.Т. Операйло, В.М. Єрмолова, Л.І. Іванова. – Харків : Торсінг плюс, 2006. – 560 с.

 32. Коваленко О.П. Теорія та методика викладання спортивних ігор. –Запоріжжя: ГУ ”ЗІДМУ”, 2007.– 120 с.

 33. Коваленко О.П. Баскетбол. Лекції з курсу теорії та методики вибраного виду спорта.– Державний комітет по фіз. культурі та спорту УРСР –Запоріжжя, 1996.

 34. Коваленко О.П. Волейбол.– Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2006.

 35. Коваленко О.П. Футбол.– Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2006.

 36. Константинова Е.А. Методика обучения акробатическим упражнениям в начальных классах. / Е.А. Константинова, Н.И. Смирнова – Запорожье: ЗГУ, 1987.

 37. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей: Навч. посібник для студентів ВНЗ фізичного виховання і спорту /
  Т.Ю. Круцевич, М. И. Воробьев – К. : 2005. – 195 с.

 38. Коренберг В.Б. Упражнения на бревне. / В.Б. Коренберг – М.: Физкультура и спорт, 1976.

 39. Коркин В.П. Начинайте с акробатики. / В.П. Коркин – М.: Физкультура и спорт, 1971.

 40. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия : пер. с англ. /
  К. Купер – М.: ФиС, 1989. – 224 с.

 41. Легкая атлетика /А. Н. Макаров, В. З. Сирис, В. П. Теннов.- М., 2005. – 67 с.

 42. Легкая атлетика : учебник для ин-та физ. культуры / Под ред. Н.Г. Озолина, В.И. Воронкина, Ю.Н. Примакова. – [Изд. 4-е, доп., перераб.]. М. : Физкультура и спорт, 2001. – 671с.

 43. Легкая атлетика в школе / Ж.К. Холодов, В. С. Кузнецов,
  Г. А. Колодницкий. - М., 1993. – 245 с.

 44. Легкая атлетика. / А. И. Жилкин, В. С. Кузьмин, Е. В. Сидорчук. – М. : Академия, 2007. – 464 с.

 45. Легкая атлетика: бег на короткие дистанции (100, 200, 400 м). Поурочная программа для спортивных детско-юношеских школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. – М. : Советский спорт, 1989. – 163 с.

 46. Ляхова И.Н. Методические указания к проведению уроков гимнастики в V классах (для студентов факультетов физического воспитания и учителей физической культуры). / И.Н. Ляхова – Запорожье: ЗГУ, 1990.

 47. Максименко Г. М. Легка атлетика: навчання, тренування та відновлення спортсменів / Г. М. Максименко. – Луганськ : Альма Матер, 2006. – 172 с.

 48. Максименко Г. Н. Начальная подготовка юных легкоатлетов / Г. Н. Максименко, И. М. Курлисюк, И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2007. – 266 с.

 49. Мартовский А.Н. Гимнастика в школе. / А.Н. Мартовский – М.: Физкультура и спорт, 1976.

 50. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. / Л.П. Матвеев. – Киев: Олимпийская литература, 1999. – 318 с.

 51. Методические рекомендации к проведению упражнений ритмической гимнастики с учащимися І-ХІ классов (для студентов факультетов физической культуры и учителей общеобразовательных школ) / Сост.: Е.А. Константинова, Г.Г. Кружило, И.Н. Ляхова и др. – Запорожье: ЗГУ, 1990.

 52. Наука о гибкости / М.Дж. Алтер.  К. : Олимпийская литература, 2001. 422 с.

 53. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В.Н. Платонов. К. :Олимпийская литература, 1997. 583 с.

 54. Озерова О.А. Тактична підготовка плавців різного рівня майстерності: дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Л., 2006.

 55. Павлов И.Б. и др. Гимнастика с методикой преподавания. /
  И.Б. Павлов – М.: Просвещение, 1985.

 56. Палыга В.Д. Гимнастика. / В.Д. Палыга – М.: Просвещение, 1982.

 57. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В.Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 1997. – 5 вигляд / И.А. Тер-Ованесян. - М., 2008. – 89 с.

 58. Померанцев, Ю. М. С водой нужно дружить : методический материал / Ю.М. Померанцев. – К. : Здоровья, 1990. – 152 с.

 59. Попов В.Б. 555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов / В.Б. Попов. – М. : Олимпия Пресс, Тера – Спорт, 2007. – 208 с.

 60. Попов В.Б. Юный легкоатлет: пособие для тренеров ДЮСШ / В.Б. Попов, Ф.П. Суслов, Е.И. Ливадо. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 224 с.

 61. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике. /
  Е.Г. Попова – М.: Терра-Спорт, 2000. – 72 с.

 62. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах / Укл. М.В. Васильчук, М.К. Медвідь, Л.С. Сачков // Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К.: Фенікс, 2000.

 63. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура 5-12 класи / укл. В.М. Єрмолова, М.Д. Зубалій, Л.І. Іванова та ін. – К.: Перун, 2005. – 272 с.

 64. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура 5-12 класи / укл. В.М. Єрмолова, М.Д. Зубалій, Л.І. Іванова та ін. – К.: Перун, 2005. – 272 с.

 65. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів фізична культура 1 – 11 клас Київ “Перун”, 1998. – 21 с.

 66. Программа по легкой атлетике (бег на короткие дистанции) для спортивных детско-юношеских школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (нормативная часть). – М. : Советский спорт, 1989. – 15 с.

 67. Программирование занятий оздоровительным фитнесом /
  Л.Я. Иващенко, А.Л. Благий, Ю.А. Усачев. – К. : Науковий світ, 2008. – 198 с.

 68. Романенко В.А. «Двигательные способности человека». – Донецк «Новый мир», Укцентр, 1999. – 336 с.

 69. Смолевский В.М. Спортивная гимнастика. / В.М. Смолевский,
  Ю.К. Гавердовский – Киев: Олимпийская литература, 1999. – 463 с.

 70. Соломонко В.В. Футбол. / В.В. Соломонко, Г.А. Лисенчук,
  О.В. Соломонко – К.: Олімпійська література, 1997.

 71. Спортивные игры: техника, тактика обучения. Учебник для студентов высших учебных заведений. / Под ред. Ю.Л Железняка – М., « Академия», 2001.

 72. Теория и методика спортивной тренировки / В.Н. Платонов.  К. : Вища школа, 1984.  352 с.

 73. Теория и методика физического воспитания / под ред. Круцевич Т.Ю., т.1, т.2: К. – Олимпийская литература, 2003.

 74. Теория и методика физического воспитания / Т.Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 423 с.

 75. Теория и методика физической культуры: опорные схемы: учебное пособие / К.Д. Чермит. – М. : Советский спорт, 2005. – 272 с. .

 76. Теорія и методика гімнастики / Под общей ред. В.И. Филипповича. – М.: Просвещение, 1971.

 77. ТМФК: опорные схемы: уч. пособие. – М. : Советский спорт, 2005. – 272 с.

 78. Укран М.Л. Тренировка гимнастов. / М.Л. Укран – М.: Физкультура и спорт, 1958.

 79. Учебник тренера по легкой атлетике. [Под общ. ред. Л.С. Хоменкова], М. : ФиС, 2008. – 123 с.

 80. Физическое воспитание: теория, методика, практика / Ю.В. Менхин. – [2-е изд., перероб. и доп.]. – М. : СпортАкадемПресс, Физкультура и Спорт, 2006. – 312 с.

 81. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта / В.П. Филин - М., 1987. – 165 с.

 82. Фізична підготовка спортсмена / В.М. Платонов, М.М. Булатова  К. : Олімпійська література, 1995.  318 с.

 83. Фомин Н.А. «Физиологические основы двигательной активности» / Н.А. Фомин, Ю.Н. Вавилов – М.: ФиС, 199. – 224с.

 84. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики: Навч. посібник. – Харків: Консул, 1998.

 85. Шамардина Г.Н. Основы теории и методики физического воспитания: Избранные лекции. / Г.Н. Шамардина – Днепропетровск: Пороги, 2003. – 445 с.

 86. Шеффер И.В. Дружи с гимнастикой. / И.В. Шеффер – М.: Физкультура и спорт, 1976.

 87. Шиян Б.М. Теорія та методика фізичного виховання школярів, Ч.1. / Б.М. Шиян ––Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.

 88. Шиян Б.М. Теорія та методика фізичного виховання школярів, Ч.2. / Б.М. Шиян –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 248 с.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка