Теоретичні основи біоінформатики назва дисципліниСкачати 18.05 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір18.05 Kb.

Теоретичні основи біоінформатики

назва дисципліни


Тип дисципліни: ______________вибіркова___________________ Семестр: _8_

(вибіркова, нормативна )

Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин 126 (кредитів ЄКТС – 3,5);

аудиторні години – 40 (лекції – 40 , практичні - _ , семінарські - _,

лабораторні - ___)

Лектор: доц. Гарасим Н.П. (ел.адреса golovchak_nataly@ukr.net),

Результати навчання:


  • знати: основні розділи курсу біоінформатики та їх теоретичне значення.

Анотація навчальної дисципліни: У курсі вивчаються наступні теми. Історія становлення, предмет і значення біоінформатики. Розвиток уявлень про спадковість. ДНК. РНК. Транскрипція. Трансляція. Білки. Секвенування і аналіз ДНК та білків. Бази даних, програми і їх призначення. Вирівнювання послідовностей. Методи передбачення білкових структур за послідовностями ДНК та амінокислот. Гомологія, філогенія і еволюційні дерева. Відкриття лікарських препаратів і фармакоінформатика.

Рекомендована література: 

  1. Бородовский М., Екишева С. Задачи и решения по аналізу биологических последовательностей. – М.– Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2008. – 440 с.

  2. Игнасимуту С. Основы биоинформатики. – М. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2007. – 320 с.

  3. Леск А. Введение в биоинформатику / А. Леск ; пер. с англ. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с.

Форми та методи навчання: ____ консультації, самостійна робота_____

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:__________________залік_______________

(екзамен, залік)
Мова навчання:  українська
Спеціальність (спеціалізація): ____________6.040102 - біологія_____________

_____________________________________________________________________________

Розглянуто на засіданні кафедри «29_»_серпня__ 2013_ р. Протокол №_1_


Завідувач кафедри ________________________ проф. Санагурський Д.І._

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «___»____________ 20___ р. Протокол №______


Декан ________________________ доц. Хамар І.С.

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка