Теми з/п Назва розділу теми та питання, що розглядаються в модуляхСторінка1/10
Дата конвертації05.12.2016
Розмір1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Зміст дисципліни „Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів” І ч. за змістовими модулями та темами

теми

з/п

Назва розділу теми та питання, що розглядаються в модулях.

Змістовий модуль 1. Основи загальної хімії.

Тема 1.1.

Класи неорганічних сполук.

Класифікація і номенклатура неорганічних сполук. Типи хімічних реакцій. Визначення молекулярної маси та моль-еквівалентної маси речовини еквівалента.

Література: [1]: c. 33-40; [2]: c. 8-19, 67-78; [6]: c. 28-32.


Тема 1.2.

Будова атомів.

Періодичний закон. Хімічні зв’язки. Сучасна теорія будови атомів елементів.

Запис електронних конфігурацій атомів елементів і електронних схем.

Література: [1]: c. 48-131; [2]: c. 28-103; [6]: c. 33.Тема 1.3.

Окисно-відновні реакції.

Типи реакцій. Окисно-відновні процеси. Окисники та відновники.

Складання окисно-відновних рівнянь реакцій.

Література: [1]: c. 252-256; [2]: c. 234-283; [6]: c. 33-35.Тема 1.4.

Розчини.

Склад розчинів. Поняття про дисперсні системи та розчини.

Способи вираження концентрації розчинів (відсоткова, молярна, моль-еквівалентна). Розчинність.

Література: [1]: c. 178-192; [2]: c. 186-201; [6]: c. 35-38.Тема 1.5.

Електролітична дисоціація.

Поняття про електроліти. Сильні і слабкі електроліти, їх дисоціація.

Запис молекулярно-йонних рівнянь реакцій.

Література: [1]: c. 195-208; [2]: c. 207-230; [6]: c. 38-39.Тема 1.6.

Комплексні сполуки.

Координаційна теорія про будову і властивості комплексних сполук. Поняття про комплексні сполуки та їх роль при дослідженні якості товарів.

Будова, склад, властивості та практичне застосування комплексних сполук.

Література: [1]: c. 489-509; [2]: c. 78-79; [6]: c. 52-55.Змістовий модуль 2. Якісний аналіз сировини та матеріалів.

Тема 2.1.

Якісний аналіз.

Об’єкт, предмет та завдання якісного аналізу.

Поняття про аналітичні властивості речовин та аналітичні хімічні реакції.

Кислотно-лужна класифікація катіонів та аніонів, запис характерних реакцій.

Література: [3]: c. 7-127; [4]: c. 5-254, 67-78; [6]: c. 63-86.


Змістовий модуль 3. Основні хімічні методи кількісного аналізу. Ваговий аналіз.

Тема 3.1.

Ваговий аналіз (гравіметричний).

Суть вагового (гравіметричного) аналізу Класифікація методів гравіметричного аналізу. Методика визначення маси речовини та розрахунки.

Розв’язування типових задач.

Література: [3]: c. 128-136; [4]: c. 263-292; [6]: c. 87-90.

Тема 3.2.

Об’ємний аналіз. Метод нейтралізації.

Суть та основи операції титриметричного (об’ємного) аналізу. Класифікація методів об’ємного аналізу. Поняття про титрант та вихідну речовину. Розрахунки в об’ємному аналізі. Суть кислотно-основного титрування.

Література: [3]: c. 137-182; [4]: c. 293-346; [6]: c. 91-98.


Тема 3.3.

Метод перманганатометрії.

Суть і класифікація методів окисно-відновного титрування. Поняття про титрант і вихідну речовину. Розрахунки моль-еквівалентної маси окисників і відновників. Суть методу перманганатометрії. Розв’язування типових задач.

Література: [3]: c. 183-196; [4]: c. 347-360; [6]: c. 99-102.


Тема 3.4.

Метод трилонометрії.

Суть методу трилонометрії. Титрант та вихідна речовина методу трилонометрії. Методика визначення загальної жорсткості води.Література: [4]: c. 110-111.


Перелік основної і додаткової навчально-методичної літератури.
Основна література.

 1. Глінка М.Г., Загальна хімія. – К.: Вища школа, 1982. – 607 с.

 2. Рейтер Л.Т., Степаненко О.М., Басов В.П., Теоретичні розділи загальної хімії. Київ.: „Каравела”, 2003. – 342 с.

 3. Сегеда А.С. Аналітична хімія. Якісний і кількісний аналіз. К.: ЦУЛ, 2003. –311с.

 4. Логинов Н.Я. Аналитическая химия. /Логинов Н.Я., Воскресенський А.Г., Солодкин, И.С./ – М.: “Просвещение”, 1975. – 477с.

Додаткова література.

 1. Басов В.П., Родіонов В. М. „Хімія”. Київ.: „Каравела”, 2004. – 318 с.

 2. Омелян В.І, Шешеня С.К. Навчальний комплекс з дисципліни хімія і методи дослідження сировини та матеріалів. Частина I. загальні основи аналітичної хімії. Для віртуально-тренінгової технології самостійної роботи студентів спеціальностей: 7.0503.01 “Товарознавство та комерційна діяльність”, 7.00503.02 “Товарознавство та експертиза в митній справі”. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. – 179.

 3. Омелян В.І. Опорний конспект лекцій з дисципліни хімія і методи дослідження сировини та матеріалів. Частина I. Загальні основи аналітичної хімії для студентів спеціальностей: 7.0503.01 “Товарознавство та комерційна діяльність”,7.0503.02 “Товарознавство та експертиза в митній справі” та МІПК. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2003. – 60.

 4. Омелян В.І., Зайцева І.В. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів: Методичні рекомендації. Частина 1. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальностей: 7.0503.01 “Товарознавство та комерційна діяльність”,7.0503.02 “Товарознавство та експертиза в митній справі”. –Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. – 23 с.


Питання для підготовки до модулів з ХМДСМ (І частина)

Модуль 1


 1. Класи неорганічних сполук та їх номенклатура.

 2. Сучасні поняття молю та еквівалента. Розрахунки молекулярної маси сполук.

 3. Сучасні теорії будови атомів та хімічного зв’язку, як основа для вив
  чення хіміко-аналітичних і фізичних властивостей сировини і матеріалів.

 4. Типи хімічного зв’язку.

 5. Електронні формули елементів І – ІV періодів.

 6. Періодичний закон і Періодична система як основа для вивчення
  хімічних властивостей простих і складних речовин.

 7. Розчини, розчинність, вирази концентрації розчинів.

 8. Теорія електролітичної дисоціації. Сильні і слабкі електроліти.

 9. Дисоціація кислот, солей, основ та амфолітів.

 10. Запис йонних рівнянь реакцій.

 11. Дисоціація води, йонний добуток води, водневий показник.

 12. Окисно-відновні реакції. Найважливіші окисники і відновники.

 13. Ступінь окислення елементів і його обчислення.

 14. Запис рівнянь окисно-відновних реакцій.Полтавський університет споживчої кооперації України
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка