Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»Сторінка8/8
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема: АЛІМЕНТАРНЕ ГОЛОДУВАННЯ
Актуальність теми.

Аліментарне голодування – патологічний процес, що може виникати не тільки при дії зовнішніх факторів, а що особливо важливо знати для майбутніх лікарів може супроводжувати багато захворювань (ротової порожнини, стравоходу, шлунка, кишечника, печінки та ін.). Аліментарне голодування може бути за певних умов і лікувальним фактором. Тому вивчення причин, механізмів розвитку різних форм голодування, вивчення порушення обміну речовин при цьому є важливим в системі підготовки лікаря.


Загальна мета заняття - Знати основні причини, механізми розвитку голодування та порушення обміну речовин при цьому.

Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

1.Визначати поняття голодування .

2.Застосовувати існуючі принципи для класифікації голодування.

3.Аналізувати причинно-наслідкові взаємозв'язки при голодуванні , при цьому вміти відокремлювати зміни місцеві і загальні, патологічні і пристосувально-компенсаторні.

4.Аналізувати механізми пошкодження клітин в патогенезі голодування.

5.Пояснити зовнішні та внутрішні причини голодування.

6.Засвоїти поняття енергетичного, основного обміну.

7.Охарактеризувати фактори, що впливають на рівень енергетичного обміну.

8.Розкрити зміни обміну речовин в різні періоди голодування.

9.Застосовувати необхідні методи для експериментального моделювання та вивчення голодування.

10.Пояснювати загальнобіологічне значення голодування, роль в патології.

11.Вміти пояснити зміни при голодуванні у дітей.

12.Охарактеризувати етіологію і патогенез рахіту у дітей. Знати принципи профілактики та терапії рахіту.
Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.


  1. Показники обміну речовин та енергії в організмі (кафедра біохімії).

  2. Значення компонентів їжі (білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та ін.) для нормальної життєдіяльності організму (кафедра біохімії).

  3. Механізми нейрогуморальної регуляції обміну речовин та енергії (кафедра фізіології).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1. Ю.І Губський. Біологічна хімія. Киів-Тернопіль, 2000р. С. 143-270

2. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С. 390-402.
Перевірка первинного рівня знань.

Дайте відповідь на наступні питання: 1. Що таке основний обмін?

 2. Перерахуйте зовнішні причини голодування.

 3. Перерахуйте внутрішні причини голодування.

 4. Класифікація голодування.

 5. Які розрізняють періоди повного голодування з водою?

 6. Що таке дихальний коефіцієнт? Чому він дорівнює в нормі?

 7. Як змінюється ДК в І період повного голодування з водою?

 8. Як змінюється ДК в ІІ період повного голодування з водою?

 9. Як змінюється ДК в ІІІ період повного голодування з водою?

 10. Що таке фізіологічне голодування? Наведіть приклади.

 11. Яка тривалість життя повного абсолютного голодування?

 12. Яка тривалість життя повного голодування з водою?

 13. Що значить неповне голодування? Наведіть приклади.

 14. Що означає часткове голодування? Які є види?

 15. Який вид голодування лежить в розвитку патології, яка носить назву „квашіоркор”?

Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

1.Аліментарне голодування, визначення.

2.Види голодування: фізіологічне, патологічне; повне, абсолютне, неповне, часткове.

3. Причини голодування.

4.Характеристика порушень основного обміну і обміну речовин в окремі періоди повного голодування з водою.

5. Патофізіологічні особливості неповного голодування.

6.Види, етіологія, патогенез часткового (якісного) голодування.

7.Вклад В.В.Пашутіна в розвиток вчення про голодування.

8. Білково-калорійна недостатність. Причини. Механізми розвитку основних проявів.

9. Голодування у дітей. Причини виникнення. Особливості перебігу.

10. Квашіоркор. причини виникнення. Характеристика.

11.Чинники, що впливають на резистентність організму до голодування.

12.Етіологія та патогенез рахіту. Гіпервітаміноз Д у дітей. Принципи профілактики та терапії рахіту.

13.Поняття про лікувальне голодування. Роль психічних чинників у виникненні психогенної кахексії та булемії.Література.

Основна:

1. Патологічна фізіологія. За редакцією М.Н.Зайка, Ю. В. Биця та ін., К: " Вища школа ", 1995р., 325-337.

2. О.В. Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р., С. 162-165.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ для індивідуальної роботи студентів:

1. Аліментарна дистрофія. Характеристика. Механізми розвитку.

2. Лікувальне голодування. Обґрунтування застосування його при патологічних процесах.

3. Квашіоркор. Причини, механізми розвитку. Характеристика. Профілактика.


Тести з банку даних „Крок-1”
ТЕСТИ З ВІДКРИТОЇ БАЗИ ДАНИХ (2010р.)
1.При абсолютному голодуванні єдиним джерелом води для організму є процес окислення органічних сполук. Яка з наведених речовин в цих умовах є основним джерелом ендогенної води?

A Жири

B Білки

C Вуглеводи

D Глікопротеїни

E Ліпопротеїни
2.У хворого вегетаріанця при обстежені виявлено – від’ємний азотистий баланс, гіпопротеїнемія, порушення колоїдно-осмотичного тиску та водно-сольвого обміну при нормальній фунції ШКТ. ДО цього призвело:

A Одноманітне білкове харчування

B Одноманітне вуглеводне харчування

C Недостатність ненасичених жирних кислот

D Недостатність фосфоліпідов в їжі

E Недостатність вітамінів в їжі
3. На 10 добу лікувального голодування хворий відчув збудження, з’явилось глибоке,шумне дихання, артеріальний тиск знизився до 90/60 мм рт.ст., зменшилось виділення сечі, сеча с запахом ацетону. Що зумовило дані явища?

A Кетоз

B Негазовий алкалоз

C Гиперглікемія

D Гіпоглікемія

E Газовий ацидоз
4. Після хімічного опіку у хворого розвинувся стеноз стравоходу. Виникло різке схуднення внаслідок порушення прийому їжі. У крові: ер.-3,0х1012/л, Hb-106 г/л, загальний білок – 57 г/л. Який вид голодування у хворого?

А. Абсолютне

В. Білкове

С. Водне

D. Неповне

Е.Повне
2006-2009р.р.


 1. Коли збільшується тривалість голодування?

А. При збільшенні поверхні тіла

В. При підвищенні основного обміну

С. При дії низької температури

D. При гіперфункції щитоподібної залозиЕ. При зниженні основного обміну
2. При голодуванні у людини збільшений основний обмін. Енергетичні потреби організму забезпечуються за рахунок резервних вуглеводів. ДК=1 Обмежений синтез білка. Знижений біосинтез амінокислот з кетокислот і аміаку. Якому періоду голодування відповідають вказані зміни?

А. Байдужості

В. Пригнічення

С. ПаралічуD. Термінальному

Е. Збудження
3. Чоловік, 45 років, проходить у клініці курс лікувального голодування з приводу ожиріння. На 4 добу від початку голодування зберігається відчуття голоду, відзначається загальна слабість, пригнічення психіки, деяке схуднення. Рівень глюкози в крові становить 2,8 ммоль/л, виділення азоту із сечею становить 10 г за добу. Дихальний коефіцієнт 0,9. В якому періоді голодування за патофізіологічною характеристикою перебуває пацієнт?

 1. Максимального пристосування

 2. Неекономної витрати енергії

 3. Пригнічення

 4. Термінальному

 5. Байдужності


4. В експерименті на 7 добу від початку повного голодування з водою у щурів відзначається втрата 45% ваги тіла. Дихальний коефіцієнт дорівнює 0,8. У деяких тварин відзначається поява кератиту, спостерігаються ділянки некрозу на шкірі. Щури загальмовані. В якому клінічному періоді голодування перебувають тварини?

 1. Байдужності

 2. Збудження

 3. Пригнічення

 4. Тканинного розпаду, інтоксикації й загибелі

 5. Паралічів і загибелі


5. Пацієнт, 28 років, середньої вгодованості голодує 48 годин. Які речовини використовуються м'язовими тканинами як джерело енергії в цьому випадку?

 1. Глюкоза

 2. Амінокислоти

 3. Кетонові тіла й жирні кислоти

 4. Лактат

 5. Піруват


6. При тривалому голодуванні в людей з'являються голодні набряки. Які зміни в організмі призводять до цього?

 1. Зниження онкотичного тиску крові

 2. Зниження осмотичного тиску крові

 3. Підвищення секреції АДГ

 4. Зниження секреції АДГ

 5. Підвищення онкотичного тиску крові


7. При обстеженні жінки 50 років, що тривалий час перебувала на рослинній дієті, виявлено гіпотермію, гіпотонію, м'язову слабкість, негативний азотистий баланс. Який фактор найімовірніше викликав такий стан пацієнтки?

 1. Надмірна кількість вуглеводів у раціоні

 2. Недостатня кількість вуглеводів у раціоні

 3. Надмірне вживання рідини

 4. Недостатня кількість жирів у раціоні

 5. Недостатня кількість білків у раціоні


8. У хворого зі стенозом пілоричного відділу шлунка, має місце утруднений прийом їжі, спостерігаються схуднення, м'язова слабкість, набряки на нижніх кінцівках. Про який вид голодування найбільш імовірно можна подумати?

 1. Водне

 2. Неповне (недоїдання)

 3. Абсолютне

 4. Часткове (білкове)

 5. Повне з водою


9. В експерименті в умовах абсолютного голодування водна недостатність частково компенсується утворенням ендогенної води. Яке з наведених речовин при окислюванні дає найбільшу кількість оксидаційної води?

 1. Глюкоза

 2. Жири

 3. Гліцерин

 4. Глікоген

 5. Білки


10. Під час голодування в організмі розвиваються пристосувальні зміни в обміні речовин і енергії, перехід на ендогенне харчування. Що з перерахованого найімовірніше варто очікувати на 8 день повного голодування дорослої людини?

 1. Дихальний коефіцієнт дорівнює 0,9

 2. Пригнічення глюконеогенезу в печінці

 3. Інтенсифікація кетогенезу в печінці

 4. Зниження ліполізу в жировій тканині

 5. Зниження виведення амонійних солей із сечею


11. В експерименті щури перебувають у стані повного голодування. Тварини малорухомі, дихання послаблене, корму не беруть. Основний обмін знижений на 10%. Дихальний коефіцієнт становить 0,7. Азотистий баланс негативний. У крові відзначається гіперліпацидемія. У якому періоді голодування за патофізіологічною характеристикою перебувають тварини?

 1. Неекономної витрати енергії

 2. Максимального пристосування

 3. Пригнічення

 4. Термінальному

 5. Байдужності


12. Після тривалого голодування в крові людини відзначається підвищення вмісту кетонових тіл. Чим обумовлене це явище?

 1. Гальмуванням окислювання жирних кислот у печінці

 2. Мобілізацією ліпопротеїдів високої щільності

 3. Зниженням рівня жирних кислот у сироватці крові

 4. Зниженням мобілізації триглицеридів у жировій тканині

 5. Утворенням такої кількості ацетилкоензиму А, яка перевищує оксидативну здатність гепатоцитів


13. При тривалому голодуванні у людей з'являються голодні набряки. Які зміни складу крові призводять до цього?

 1. Еритроцитоз

 2. Лейкоцитоз

 3. Гіпопротеїнемія

 4. Гіперліпідемія

 5. Гіпоглікемія14. В експерименті молода тварина перебуває в другому періоді повного голодування. Дефіцит маси становить 40%. В якому органі втрата маси найбільш виражена?

 1. Серце

 2. Печінка

 3. Нервова тканина

 4. Жирова тканина

 5. М'язи


15. Білі щури перебувають у стані повного голодування. Дихальний коефіцієнт становить 0,8. У сечі міститься азот, калій, фосфор. Тварини різко загальмовані, рефлекси відсутні. Яка речовина використовується як джерело енергії в описаному періоді голодування?

 1. Глюкоза

 2. Білки соматичного пулу

 3. Жири

 4. Білки вісцерального пулу

 5. Кетонові тіла


16. Значна частина випадків аліментарного голодування супроводжується вираженими набряками. Який з патогенетичних факторів є провідним у розвитку набряку?

 1. Зниження гідростатичного тиску в тканинах

 2. Зниження онкотичного тиску плазми крові

 3. Підвищення осмотичного тиску в міжклітинній рідині

 4. Підвищення онкотичного тиску в міжклітинній рідині

 5. Підвищення гідростатичного тиску в капілярах


17. Тварина перебуває в стані повного голодування. Основний обмін підвищений. Енергетичні потреби організму забезпечуються витратою переважно вуглеводів, дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0, виникає негативний азотистий баланс (за рахунок обмеження синтезу білка). У якому клінічному періоді голодування перебуває тварина?

 1. Паралічів

 2. Термінальному

 3. Збудження

 4. Пригнічення

 5. Байдужності


18. При зважуванні різних органів і тканин тварини, що загибла в результаті повного голодування, встановлено, що ступінь втрати ваги серця становить 3,6%, нервової тканини - 3,9%, інші ж органи втрачають від 20 до 90% ваги. Хто з перерахованих учених вперше описав це явище?

 1. Павлов І.П.

 2. Сєченов І.М.

 3. Пашутін В.В.

 4. Фохт А.Б.

 5. Мечников І.І.


19. При обстеженні чоловіка 45 років, що перебував тривалий час на рослинній дієті, виявлений негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього явища?

 1. Надмірна кількість вуглеводів

 2. Недостатня кількість жирів

 3. Надмірна кількість води

 4. Недостатня кількість жирів і білків

 5. Недостатня кількість білків

20. Смерть при голодуванні наступає при зменшенні маси тіла від вихідної на: (1)

А. 20%


В. 30%

С. 40%


D. 50%

Е. 60%
21. У пацієнта, який суворо виконував рекомендації щодо дотримання певної дієти протягом 10-ти днів, було проведено дослідження величини дихального коефіцієнту. Він дорівнював – 1,0. Якої дієти дотримувався пацієнт?

А. З переважним вмістом білків та вуглеводів

В. З переважним вмістом жирів та вуглеводівС. З переважним вмістом вуглеводів

D. Змішана

Е. А. З переважним вмістом білків та жирів
22. До якого виду часткового голодування належить квашіоркор?

А. Вітамінного

В. Вуглеводного

С. ЖировогоD. Білкового

Е. Енергетичного


23. При тривалому лікуванні голодуванням у пацієнта зменшилося співвідношення альбумінів і глобулінів у плазмі крові. Що з наведеного буде наслідком цих змін?

A.Гіперкоагуляція

B.Зниження гематокритного показника

C.Збільшення гематокритного показника

D.Збільшення ШЗЕ

E.Зниження ШЗЕ


24. До клініки надійшла дитина 4-х років з ознаками тривалого білкового голодування: затримка росту, анемія, набряки, розумова відсталість. Причиною розвитку набряків у цієї дитини є зниження синтезу:

A.Альбумінів

B.Глобулінів

C.Гемоглобіну

D.Ліпопротеїнів

E.ГлікопротеїнівСитуаційні задачі
1. Після хімічного опіку у хворого розвинувся стеноз стравоходу, який утруднює прийом їжі. Наступило різке схуднення – маса тіла зменшилася на 16%. При лабораторному дослідженні крові виявлені наступні зміни: еритроцити-3,1´1012/л, гемоглобін-113г/л, глюкоза-4,7 ммоль/л, білок-57г/л.

 1. Який вид голодування у хворого?

_________________________________________________________________

 1. Які можливі наслідки гіпопротеінемії?

____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Після хімічного опіку у хворого розвинувся стеноз стравоходу, який утруднює прийом їжі. Наступило різке схуднення – маса тіла зменшилася на 16%. При лабораторному дослідженні крові виявлені наступні зміни: еритроцити-3,1´1012/л, гемоглобін-113г/л, глюкоза-4,7 ммоль/л, білок-57г/л.

  1. Який вид голодування у хворого?

_________________________________________________________________

  1. Які причини цього виду голодування?

____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Після хімічного опіку у хворого розвинувся стеноз стравоходу, який утруднює прийом їжі. Наступило різке схуднення – маса тіла зменшилася на 16%. При лабораторному дослідженні крові виявлені наступні зміни: еритроцити-3,1´1012/л, гемоглобін-113г/л, глюкоза-4,7 ммоль/л, білок-57г/л.

1.Який вид голодування у хворого?____________________________________________________________________

2.Як пояснити зниження формених елементів і гемоглобіну в крові?_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Після хімічного опіку у хворого розвинувся стеноз стравоходу, який утруднює прийом їжі. Наступило різке схуднення – маса тіла зменшилася на 16%. При лабораторному дослідженні крові виявлені наступні зміни: еритроцити-3,1´1012/л, гемоглобін-113г/л, глюкоза-4,7 ммоль/л, білок-57г/л.

1.Який вид голодування у хворого?____________________________________________________________________

2. Що таке гіпопротеїнемія?_____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Чим пояснити гіпопротеїнемію у хворого?_____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Після хімічного опіку у хворого розвинувся стеноз стравоходу, який утруднює прийом їжі. Наступило різке схуднення – маса тіла зменшилася на 16%. При лабораторному дослідженні крові виявлені наступні зміни: еритроцити-3,1´1012/л, гемоглобін-113г/л, глюкоза-4,7 ммоль/л, білок-57г/л.

1.Який вид голодування у хворого?____________________________________________________________________

2.Чи змінюється резистентність організму до інфекційних агентів в цих умовах? Обґрунтуйте відповідь._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка