Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»Сторінка7/8
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема: ГІПОКСІЯ.

Актуальність теми.

Вивчення гіпоксії посідає важливе місце в системі підготовки майбутнього спеціаліста, тому що майже немає такої хвороби людини, яка б не супроводжувалася гіпоксією. Поділ цього типового патологічного процесу на різні види відбиває те широке коло захворювань, у перебігу яких вона виникає.

Крім того, деякі види професійної діяльності людини також пов’язані з розвитком кисневого голодування.

Вивчення причин, патогенезу гіпоксії, захисно-пристосувальних механізмів патологічних змін при цьому є надзвичайно важливим для побудови патогенетичної терапії різних гіпоксичних станів.


Загальна мета заняття - Вивчити причини, механізми розвитку та прояви різних типів гіпоксії.
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

1. Дати поняття гіпоксії, навести класифікацію гіпоксичних станів.

2. Визначити причини та механізми виникнення окремих видів гіпоксії.

3.Аналізувати причинно-наслідкові взаємозв'язки в патогенезі гіпоксії, при цьому вміти відокремлювати зміни місцеві і загальні, патологічні і пристосувально-компенсаторні.

4.Аналізувати механізми пошкодження клітин в патогенезі гіпоксії.

5. Охарактеризувати механізми екстреної і довготривалої адаптації організму до гіпоксії та порушення функцій при гіпоксії.

6. Обґрунтувати принципи профілактики та терапії при різних видах гіпоксії.

7. Пояснити вікову чутливість організму до гіпоксії.

8. Моделювати різні типи гіпоксії.

9. Пояснити роль гіпоксії в розвитку захворювань.


Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

 1. Будова гемоглобіну, механізми переносу кисню гемоглобіном (кафедра фізіології)

 2. Ферменти дихального ланцюга, механізм переносу електронів по дихальному ланцюгу (кафедра біохімії).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

 1. Ю.І Губський. Біологічна хімія. Киів-Тернопіль, 2000р. С.121, 127-130,141

2. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С. 254-255, 262-264.

3. Нормальна фізіологія за ред. В.І. Філімонова.- К.: Здоров'я, 1994.- С.397-407.


Перевірка первинного рівня знань.

Дайте відповідь на наступні питання:

 1. Що таке гіпоксія?

 2. Класифікація гіпоксичних станів.

 3. Які фактори викликають зміщення кривої дисоціації гемоглобіну вліво?

 4. Які фактори викликають зміщення кривої дисоціації гемоглобіну вправо?

 5. Що являє собою ефект Бора?

 6. Які зміни показників газового складу крові характерні для циркуляторної гіпоксії?

 7. Які зміни показників газового складу крові характерні для кров'яної гіпоксії?

 8. Які фактори викликають утворення метгемоглобіну?

 9. Які зміни показників газового складу крові характерні для гіпоксичної гіпоксії?

 10. Які зміни показників газового складу крові характерні для дихальної гіпоксії?

 11. Які зміни показників газового стану крові характерні для тканинної гіпоксії?

 12. Перерахуйте причини виникнення дихальної гіпоксії.

 13. Перерахуйте причини виникнення циркуляторної гіпоксії.

 14. Перерахуйте причини виникнення гемічної гіпоксії.

 15. Назвіть патологічні форми гемоглобіну.

 16. Перерахуйте причини виникнення тканинної гіпоксії.

 17. Назвіть патогенетичні фактори розвитку гірської хвороби.

 18. Перерахуйте компенсаторні механізми при гіпоксії.

 19. Що відноситься до дихальних компенсаторних механізмів?

 20. Що відноситься до гемодинамічних компенсаторних механізмів?

 21. Що відноситься до гематогенних компенсаторних механізмів?

 22. Що відноситься до тканинних компенсаторних механізмів?

 23. Який орган найбільш чутливий до гіпоксії?

 24. Що таке коефіцієнт утилізації кисню? Чому він дорівнює?

 25. Назвіть показник споживання кисню за хвилину.

 26. Назвіть газовий склад крові в нормі.Еталони відповідей для перевірки первинного рівня знань.

 1. Це типовий патологічний процес, що виникає внаслідок недостатнього постачання тканин киснем або в результаті порушення його засвоєння клітинами.

 2. Екзогенна (гіпобарична, нормобарична), ендогенна [респіраторна, циркуляторна (серцево-судинна), гемічна (кров'яна), тканинна, змішана].

 3. Зниження температури, алкалоз, гіпокапнія, отруєння окисом вуглецю, поява спадково обумовлених патологічних форм гемоглобіну, зменшення в еритроцитах 2,3–дифосфогліцерату.

 4. Підвищення температури, ацидоз, гіперкапнія, збільшення вмісту в еритроцитах 2,3 –дифосфогліцерату.

 5. Вплив ацидозу і гіперкапнії на дисоціацію оксигемоглобіну.

 6. Збільшення артеріовенозної різниці за киснем за рахунок більш повного вилучення його з артеріальної крові.

 7. Зменшення кисневої ємності крові

 8. Метгемоглобіноутворювачі (нітросполуки, аміносполуки, окисники, окисно-відновні барвники, лікарські препарати – нітрити, нітрати, анілін, фенілгідразин, сульфаніламіди, барбітурати тощо), недостатність антиоксидантних систем еритроцитів, що відновлюють гемоглобін (генетично обумовлений дефект ферменту НАДФ-залежної метгемоглобінредуктази).

 9. Зменшення рО2 і рСО2 артеріальної крові, розвиток газового алкалозу.

 10. Зменшення рО2 і збільшення рСО2 артеріальної крові, розвиток газового ацидозу.

 11. Зменшення артеріовенозної різниці за киснем і збільшення рО2 венозної крові.

 12. А) пов'язані з порушенням функції дихального центру (при отруєннях, інфекційних процесах, враженні довгастого мозку);

 13. Б) пов'язані з патологічними процесами в легенях та повітроносних шляхах (порушення прохідності дихальних шляхів, порушення еластичних властивостей легеневої тканини, зменшення кількості функціонуючих альвеол).

 14. А) порушення системного кровообігу - недостатність серця та кровоносних судин (шок, колапс), патогенна дія на судинно-руховий центр;

Б) порушення місцевого кровообігу (ішемія, тромбоз, емболія).

 1. а) анемії;

  1. б) інактивація гемоглобіну.

 2. Карбоксигемоглобін, метгемоглобін, сульфгемоглобін

 3. а) отруєння (наприклад, сполуками синильної кислоти);

б) авітамінози;

в) деякі види гормональної недостатності (дефіцит стероїдних гормонів). 1. Зменшення парціального тиску кисню в повітрі, фізичне перевантаження, зниження температури навколишнього середовища, іонізація повітря, вплив ультрафіолетових променів.

 2. Дихальні, гемодинамічні, гематогенні, тканинні.

 3. А) реакції зовнішнього дихання (збільшення глибини та частоти дихання, мобілізація резервних альвеол);

Б) реакції системи кровообігу (збільшення хвилинного об'єму крові за рахунок збільшення сили і частоти серцевих скорочень, підвищення артеріального тиску, перерозподіл крові);

В) реакції системи крові (вихід еритроцитів з депо, активація еритропоезу, зсув кривої дисоціації оксигемоглобіну вправо). 1. Підвищення хвилинного об'єму серця внаслідок збільшення ударного об'єму та тахікардії, підвищення тонусу кровоносних судин, перерозподіл крові в кровоносних судинах.

 2. Еритроцитоз, здатність гемоглобіну зв'язувати нормальну кількість кисню, збільшення дисоціації оксигемоглобіну.

 3. Перебудова обміну речовин, проявом чого є переважання анаеробного гліколізу та більш активне поглинання тканинами кисню з крові, що припливає.

 4. Головний мозок

 5. 0,3-0,4 в стані спокою, 0,5-0,6 - при навантаженні

 6. 250-300 мл О2 за 1 хв

 7. О2 в артерії - 90-100 мм.рт.ст., у вені - 40-46 мм.рт.ст., ї

СО2 в артерії - 40 мм.рт.ст., у вені - 46 мм.рт.ст.

Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

1.Гіпоксія, визначення поняття. Класифікація гіпоксії.

2.Механізми розвитку гіпоксії: зменшення постачання і порушення утилізації кисню клітинами.

3.Гіпоксична гіпоксія. Види. Причини виникнення. Компенсація функцій. Порушення.

4.Гемічна гіпоксія. Види. Причини виникнення. Компенсація та порушення функцій.

5.Дихальна гіпоксія. Причини, механізми розвитку. Компенсація та порушення функцій.

6.Циркуляторна гіпоксія. Причини, механізми розвитку. Компенсація та порушення функцій.

7.Тканинна гіпоксія. Основні причини та механізми розвитку. Компенсація та порушення функцій.

8.Характеристика гіпоксії навантаження.

9.Зміна газового складу артері­альної та венозної крові при різних типах гіпоксії.

10.Стійкість до гіпоксії. Фактори, які її забезпечують.

11. Механізми гіпоксичного пошкодження клітин.

12.Механізми екстреної та довготривалої адаптації організму до гіпоксії. Вклад М.М.Сиротиніна у вивчення механізмів адаптації.

13.Гіпоксія плода та новонародженого.

14.Вікова чутливість організму до гіпоксії.

15.Значення гіпоксії в розвитку патології дитячого віку.

16. Сучасні принципи кисневої терапії. Ізо- та гіпербарична оксигенація.

17.Токсична дія кисню. Гіпероксія і вільнорадикальні реакції. Гіпероксія як причина гіпоксії.


Література.

Основна:

1. Патологічна фізіологія. За редакцією М.Н.Зайка, Ю. В. Биця та ін., К: " Вища школа ", 1995р., 352-363.

2. О.В. Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р., С. 166 - 174.

Додаткова:

ТимочкоМ.Ф., ЄлісєєвО.П., КобилінськаЛ.І. Методичні аспекти формування кисневого гомеостазу в екстремальних станах. 1998р.


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ для індивідуальної роботи студентів:

  1. Гіпербарична оксигенація, застосування в медицині.

  2. Вклад українських вчених в розвиток проблеми кисневого голодування.

  3. Гіпоксія навантаження у спортсменів. Механізми виникнення. Профілактика.

Тести з банку даних „Крок-1”
ТЕСТИ З ВІДКРИТОЇ БАЗИ ДАНИХ (2010р.)
1.Хворий 29 років, госпіталізований в клініку з отруєнням чадним газом. Об‘єктивно ознаки тяжкої гіпоксії: задишка, ціаноз, тахікардія. Утворення якої сполуки має місце при отруєнні чадним газом?

A карбоксигемоглобін

B метгемоглобін

C карбгемоглобін

D сульфгемоглобін

E. оксигемоглобін
2. У хворого має місце зниження в крові кількості еритроцитів, гемоглобіну, кольорового показника, концентрації сироваткового заліза, мікроанізоцитоз, пойкілоцитоз. Ці зміни супроводжуються розвитком гіпоксії. Який вид гіпоксії спостерігається в даному випадку?

A Гемічна

B Гіпоксична

C Циркуляторна

D Тканинна

E Дихальна
3. Лікар-дослідник у складі альпіністської експедиції піднявся у базовий табір, розташований на висоті 5000 м. На 3-й день перебування у нього з'явилися ознаки гірської хвороби: задишка, головний біль, втрата апетиту, загальна слабкість, ціаноз. Який тип гіпоксії має місце в цьому випадку?

A Гіпоксична

B Змішана

C Гемічна

D Циркуляторна

E. Тканинна
4.Хвора 56 років, довгий час хворіє тиреотоксикозом. Який тип гіпоксії може виникнути у даному випадку?

A Тканина

B Гемічна

C Циркуляторна

D Дихательна

EЗмішана
2006-2009р.
1. Судово-медичний експерт при розтині трупа встановив, що смерть наступила внаслідок отруєння ціанідами. Порушення якого процесу найбільш ймовірно було причиною смерті?

А. Транспорту кисню гемоглобіномВ. Тканинного дихання

С. Синтезу гемоглобіну

D. Синтезу сечовини

Е. Окисного фосфорилювання2. Група піднімалась на екскурсію в гори. Через дві години у деяких з них спостерігалися тахікардія, задишка. Який тип гіпоксії призвів до цих порушень?

 1. Дихальна

 2. Гіпоксична

 3. Циркуляторна

 4. Гемічна

Е. Гістотоксична
3. Чоловік прийняв ціаністий калій. Смерть наступила миттєво. Які ферменти мітохондрій блокуються ціаністим калієм?

А. Цитохром В

В. Цитохром С

С. Флавінові ферменти

D. Цитохромоксидаза

Е. НАД-залежні дегідрогенази
4. Які фактори в умовах гіпоксії підсилюють гіпоксичне пошкодження клітин?

А. Хінонові похідні

В. Інгібітори протеолізу

С. Глюкокортикоїди

D. Глютатіон-пероксидаза

Е. Катехоламіни

5. При проведенні рятувальних робіт з шахти на поверхню були винесені декілька шахтарів без свідомості. Видимих ознак пошкодження немає. В повітрі шахти великий вміст метану. Яка гіпоксія розвинулась у шахтарів?

А. Дихальна

В. Тканинна

С. Циркуляторна

D. Гемічна

Е. Гіпоксична

6. Хвора тривалий час хворіє на тиреотоксикоз. Який тип гіпоксії може розвинутись у неї?


 1. Дихальна

 2. Циркуляторна

 3. Гемічна

 4. Тканинна

Е. Змішана
7. З метою немедикаментозного лікування гіпертонічної хвороби був проведений курс дозованих гіпоксичних тренувань. Які найбільш значущі механізми адаптації клітин включаються при даному лікуванні?

А. Зниження функціональної активності клітин

В. Мобілізація пластичних резервів

С. Корекція транспорту іонів

D. Захист мембран клітин

Е. Гіпертрофія клітин
8. У хворої Т., 42 років, під час нападу бронхіальної астми при вивченні газового складу крові виявлено наявність гіперкапнії, гіпоксії. Має місце газовий ацидоз. Який вид гіпоксії спостерігається в цьому випадку?

А.Дихальна

В.Гіпоксична

С.Циркуляторна

D.ГемічнаЕ.Гістотоксична
9. Після аварії на хімічному виробництві внаслідок отруєння нітросполуками до лікарні надійшли 18 працівників підприємства. Потерпілі скаржилися на різку слабість, головний біль, задишку, запаморочення. Яка причина розвитку гіпоксії?

 1. Гальмування дегідрогеназ

 2. Утворення метгемоглобіну

 3. Гальмування цитохромоксидази

 4. Зниження функції флавінових ферментів

 5. Утворення карбоксигемоглобіну


10. Група відпочиваючих у кардіологічному санаторії пішла на екскурсію в гори на висоту 1200 м над рівнем моря. Через 2 години від початку походу в одного з екскурсантів з'явилися тахікардія, задишка. Який з перерахованих видів гіпоксії призвів до цих порушень?

 1. Тканинна

 2. Гіпоксична

 3. Дихальна

 4. Циркуляторна

 5. Гемічна

11. Після марафонського бігу спортсмен почуває себе дуже стомленим. У нього діагностовано гіпоксію напруження. Які зміни показників крові в цих умовах наявні?

 1. Підвищення вмісту креатину

 2. Зниження вмісту молочної кислоти

 3. Підвищення вмісту молочної кислоти

 4. Підвищення вмісту сечовини

 5. Зниження вмісту сечовини


12. Судово-медичний експерт при розтині трупа 18-річної дівчини встановив, що смерть настала внаслідок отруєння ціаністим калієм. Який фермент найбільшою мірою гальмується ціанідами?

 1. Сукцинатдегідрогеназа

 2. Піруваткарбоксидаза

 3. Цитохромоксидаза

 4. Гемсинтетаза

 5. Аспартатамінотрансфераза


13. До лікарні машиною швидкої допомоги доставлено з вулиці чоловіка 60 років у непритомному стані. Шкірні покриви бліді. Пульс і дихання прискорені. Кількість еритроцитів - 2,52*1012/л, вміст гемоглобіну – 72 г/л, результати газового аналізу: рО2 – 75 мм рт.ст., киснева емність артеріальної крові – 10 об.%. Який вид гіпоксії наявний?

 1. Дихальна

 2. Гіпоксична

 3. Гемічна

 4. Циркуляторна

 5. Гістотоксична


14. Робітниця виробництва анілінових барвників доставлена в медичний пункт із ознаками отруєння аніліном. Обличчя синюшне, шкірні покриви і слизові оболонки ціанотичні. Спостерігається задишка. Пульс - 100 уд/хв. Яка причина розвитку гіпоксії найбільш імовірна в цьому випадку?

 1. Утворення метгемоглобіну

 2. Утворення карбоксигемоглобіну

 3. Гальмування цитохромоксидази

 4. Гальмування дегідрогеназ

 5. Роз'єднання процесів окислювання та фосфорилювання


15. Чоловік, 37 років, скаржиться на задишку, кашель із виділенням мокротиння, загальну слабість, підвищення температури до 390С. Занедужав після переохолодження. АТ - 110/60 мм рт.ст. Пульс - 98 уд/хв. У процесі обстеження виявлено крупозну пневмонію. Який вид гіпоксії наявний у цьому випадку?

 1. Циркуляторна ішемічна

 2. Дихальна

 3. Циркуляторна застійна

 4. Гіпоксична

 5. Тканинна


16. У хворого із незарощенням боталової протоки визначено такі показники артеріальної крові: киснева ємність - 15,6 об%, насичення гемоглобіну киснем - 82 %. Який вид гіпоксії наявний в цьому випадку?

 1. Гемічна

 2. Гіпоксична

 3. Дихальна

 4. Циркуляторна

 5. Тканинна


17. Чоловік 70 років страждає на хронічну серцеву недостатність за лівошлуночковим типом. При обстеженні виявлено цианоз, кашель із мокротинням, задишку, періодичні напади ядухи. Який вид гіпоксії первинно виник у хворого?

 1. Гемічна

 2. Змішана

 3. Циркуляторна застійна

 4. Циркуляторна ішемічна

 5. Тканинна


18. У хворого після перенесеного грипу виникло запалення серцевого м'яза - міокардит. Об'єктивно: задишка, тахікардія, ціаноз, які свідчать про розвиток гіпоксії. Визначте тип гіпоксії:

 1. Гіпоксична

 2. Гемічна

 3. Респіраторна

 4. Циркуляторна

 5. Тканинна


19. У члена високогірної експедиції на висоті 6 км виникло запаморочення, слабість. Альпініст знепритомнів, дихання зупинилося. Ці порушення виникли внаслідок:

 1. Недостатнього виведення СО2 з організму

 2. Надмірного виведення СО2 з організму

 3. Недостатнього утворення СО2 у тканинах

 4. Недостатньої утилізації О2 тканинами

 5. Недостатнього звільнення О2 гемоглобіном20. Потерпілого доставили в лікарню з гаража, де він перебував у непритомному стані при працюючому моторі автомобіля. Попередній діагноз - отруєння чадним газом. Розвиток гіпоксії в потерпілого пов'язаний з накопиченням у крові:

 1. Карбгемоглобіну

 2. Карбоксигемоглобіну

 3. Оксигемоглобіну

 4. Дезоксигемоглобіну

 5. Метгемоглобіну


21. У пацієнта з гострим інфарктом міокарда з'явилися ознаки гіпоксії - тахікардія, задишка, ціаноз, Вкажіть, яка гіпоксія у цього хворого?

 1. Гістотоксична

 2. Циркуляторна

 3. Гемічна

 4. Респіраторна

 5. Тканинна


22. При підйомі на «висоту» у барокамері в щура з'явилися часте дихання, тахікардія, зниження напруження рО2 і підвищення напруження рСО2 у крові. Яка форма гіпоксії наявна в цьому випадку?

 1. Циркуляторна

 2. Гемічна

 3. Тканинна

 4. Гіпоксична

 5. Анемічна


23. До відділення реанімації доставлено хворого, у крові якого виявлено високий вміст сульфгемоглобіну. Який тип гіпоксії наявний у цьому випадку?

 1. Гемічна

 2. Респіраторна

 3. Циркуляторна

 4. Тканинна

 5. Екзогенна


24. Лікар-дослідник у складі альпіністської експедиції піднявся на висоту 5 км. На 3 день перебування в нього з'явилися ознаки гірської хвороби: задишка, головний біль, втрата апетиту, загальна слабість, цианоз. Який тип гіпоксії наявний у цьому випадку?

 1. Гіпоксичний

 2. Циркуляторний

 3. Застійний

 4. Гемічний

 5. Тканинний


25. До клініки доставлено потерпілого у результаті отруєння окисом вуглецю. Яка форма гіпоксії у хворого?

 1. Гіпоксична

 2. Гемічна

 3. Циркуляторна

 4. Дихальна

 5. Тканинна


26. При клінічному обстеженні жителів гірського селища, розташованого на висоті 3000 метрів, виявлено підвищену кількість еритроцитів у крові. Причиною цього є:

 1. Збільшення обсягу циркулюючої крові

 2. Збільшення синтезу вітаміну В12

 3. Зміна функції селезінки

 4. Згущення крові

 5. Підвищення утворення еритропоетинів


27. Людина постійно живе високо в горах. Яку зміну показників крові може бути виявлено в неї?

 1. Збільшення кількості еритроцитів

 2. Зниження показників вмісту гемоглобіну.

 3. Появу в крові еритробластів

 4. Зменшення кольорового показника

 5. Зниження кількості ретикулоцитів


28. Пацієнт звернувся зі скаргами на напади утрудненого дихання, запаморочення. З'ясувалося, що він працює на хімічному підприємстві з виробництва синільної кислоти. З порушенням функції якого ферменту можуть бути пов'язані ці симптоми?

 1. Сукцинатдегідрогенази

 2. Цитохромоксидази

 3. Лактатдегідрогенази

 4. Каталази

 5. Піруватдегідрогенази


29. В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів і гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами. Що підсилює утворення еритропоетинів?

 1. Гіперосмія

 2. Гіпоксемія

 3. Гіпоосмія

 4. Гіповолемія

 5. Гіперкапнія


30. Хвора, 13 років, перебуває на стаціонарному лікуванні в гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні з діагнозом залізодефіцитна анемія. Який тип гіпоксії є в цієї хворої?

 1. Змішана

 2. Дихальна

 3. Тканинна

 4. Циркуляторна

 5. Гемічна


31. Велика травма стегна (з руйнуванням м'яких тканин, нервових стовбурів, судин), що супроводжується масивною кровотечею, обумовила розвиток травматичного шоку. Який вид гіпоксії виникає в цьому випадку?

 1. Змішана

 2. Гіпоксична

 3. Гемічна

 4. Циркуляторна

 5. Тканинна


32. Декількох працівників виробництва з виготовлення вибухівки доставили в лікарню із симптомами отруєння. Спектральний аналіз крові показав, що це пов'язане з дією бертолетової солі. Який тип гіпоксії розвивається при цьому?

 1. Гемічна

 2. Гіпоксична

 3. Дихальна

 4. Циркуляторна

 5. Тканинна


33.Жінка під час пологів втратила близько 800 мл крові. Відзначаються тахікардія, АТ-100/70 мм рт.ст., тахіпное до 28/хв. Який тип гіпоксії первинно розвивається при такій клінічній ситуації?

A. Змішана

B. Дихальна

C. Кров’яна

D. Серцево-судинна

E. Тканинна


34. Сильна кислота та ціаніди належать до найсильніших отрут. Залежно від дози смерть наступає через декілька секунд чи хвилин. Пригнічення активності якого ферменту є причиною смерті?

A. Цитохромоксидаза

B. Каталаза

C. Ацетилхолінестераза

D. АТФ-синтетаза

E. Метгемоглобінредуктаза


Ситуаційні задачі
1. Хворий госпіталізований в хірургічне відділення з приводу шлункової кровотечі. Шкіра бліда. Пульс і дихання прискорені. Кількість еритроцитів-3,12´1012/л, гемоглобіну – 90 г/л.

 1. Чи є гіпоксія у хворого? Обґрунтуйте вашу відповідь.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Якщо є гіпоксія, то до якого типу вона відноситься?

_________________________________________________________________

 1. Чи буде при цьому змінена напруга СО2 і вміст оксигемоглобіну в артеріальній крові? Якщо змінені, то як?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Чи можливий розвиток гіпоксії даного типу без зменшення еритроцитів і гемоглобіну в крові? Доведіть відповідь.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перерахуйте причини виникнення цього виду гіпоксії.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Що б ви зробили для усунення гіпоксії?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка