Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»Сторінка3/8
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
5. Які з перерахованих речовин не відносяться до медіаторів запалення?

А. Біогенні аміни

В. Кініни

С. Простагландини

D. Нуклеїнові кислоти

Е. Тромбоксан А2


6. Які зміни характерні для альтерації?

А. Утворення медіаторів запалення

В. Розмноження клітин

С. Вазодилятація

D. Різке сповільнення кровотоку

Е. Всі відповіді вірні
7. Які із зазначених БАР є продуктами дегрануляції базофільних гранулоцитів?

А. Простагландини

В. Калідин

С. Гістамін

D. Інтерлейкін-1

Е. Інтерлейкін-6

8. При моделюванні запалення на брижі жаби спостерігали артеріальну гіперемію. Який фактор є головним у патогенезі цього порушення кровообігу?

А. Підвищення тонусу α- адренергічних нервів

В. Накопичення кальцію в осередку запалення

С. Зменшення вмісту калію в осередку запаленняD. Виділення біологічно-активних речовин

Е. Параліч вазодилятаторів


9. При пошкодженні лівої гомілки на 2-гу добу виявлено: припухлість, почервоніння, біль, жар. З чим пов’язане місцеве підвищення температури?

А. Ексудація

В. Активація лізосомальних ферментів

С. Артеріальна гіперемія

D. Активація ендотеліоцитів

Е. Підвищення концентрації калідину
10. В зоні запалення виникла інтенсивна деструкція клітинних мембран. Яке місцеве фізико-хімічне явище буде пов’язане з ним?

А. ГіпоонкіяВ. Ацидоз

С. Набряк

D. Накопичення іонів Na+

Е. Накопичення іонів Са2+


11. Під час запалення відбувається утворення біологічно-активних сполук (медіаторів) в осередку запалення. Які з наведених речовин відносять до клітинних медіаторів?

А. Гістамін

В. Кадаверин

С. Спермін

D. Інтерлейкіни

Е. Всі відповіді вірні
12. Під час запалення відбувається утворення біологічно-активних сполук (медіаторів) в осередку запалення. Які з наведених медіаторів є похідними арахідонової кислоти?

А. Калідин

В. Кадаверин

С. Простагландини

D. Лімфокіни

Е. Серотонін
13. Під час запалення відбувається утворення біологічно-активних сполук (медіаторів) в осередку запалення. Які з наведених речовин відносять до плазмених медіаторів?

А. Гістамін

В. Кадаверин

С. Брадикінін

D. Лімфокіни

Е. Гепарин
14. Під час запалення відбувається утворення біологічно-активних сполук (медіаторів) в осередку запалення. Які з наведених речовин відносять до цитокінів?

А. Інтерлейкіни

В. Інтерферони

С. Колоніестимулюючий фактор

D. Фактор некрозу пухлин

Е. Всі відповіді вірні
15. Кініни – це:

А. Продукти розщеплення білків плазми крові (α2-глобулінів)

В. Похідні арахідонової кислоти

С. Продукти дегрануляції базофільних гранулоцитів

D. Продукти активації комплементу

Е. Лізосомальні ферменти
16. Лейкотрієни – це:

А. Продукти розщеплення білків плазми крові (α2-глобулінів)В. Похідні арахідонової кислоти

С. Продукти дегрануляції базофільних гранулоцитів

D. Продукт активації комплементу

Е. Лізосомальні ферменти


17. Біогенні аміни – це:

А. Продукти розщеплення білків плазми крові (α2-глобулінів)

В. Похідний арахідонової кислоти

С. Продукти дегрануляції базофільних гранулоцитів

D. Продукт активації комплементу

Е. Лізосомальний фермент
18. Інтерлейкін-1 – це:

А. Продукти розщеплення білків плазми крові (α2-глобулінів)

В. Похідний арахідонової кислоти

С. Продукт дегрануляції базофільних гранулоцитівD. Продукт секреції макрофагів

Е. Лізосомальний фермент

19. Які зміни у вогнищі запалення спричинює гепарин?

А. Первинну альтерацію

В. Вторинну альтерацію

С. ПроліфераціюD. Підвищення проникності судинної стінки

Е. Гальмує адгезію і агрегацію тромбоцитів
20. У зоні запалення лівої гомілки на другу добу відзначається: припухлість, почервоніння, біль, жар. Який провідний механізм обумовив місцеве підвищення температури?

 1. Ексудація

 2. Активація лізосомальних ферментів

 3. Артеріальна гіперемія

 4. Активація ендотеліоцитів

 5. Підвищення концентрації брадикініну


21. При мікроскопії препарату брижі жаби знайдено, що просвіт артеріол, капілярів і венул розширений. У всіх судинах кров рухається швидко, єдиним потоком і має яскраво червоне забарвлення. Яка стадія судинної реакції наявна в момент спостереження?

 1. Короткочасний спазм судин

 2. Артеріальна гіперемія

 3. Венозна гіперемія

 4. Престаз

 5. Стаз


22. При мікроскопії препарату брижі жаби визначено, що просвіт артеріол, капілярів і венул значно розширений, вони переповнені кров'ю темно-червоного кольору. При мікроскопії з більшим збільшенням визначено, що в системі капілярних судин на їх внутрішній поверхні накопичуються й фіксуються лейкоцити. Яка стадія судинної реакції наявна в момент спостереження?

 1. Короткочасний спазм судин

 2. Артеріальна гіперемія

 3. Венозна гіперемія

 4. Престаз

 5. Стаз


23. При мікроскопії препарату брижі жаби виявлено, що в ряді капілярів наявна зупинка кровотоку. В інших судинах кров дуже повільно просувається тільки під час систоли, а під час діастоли вона зупиняється. У ряді судин спостерігається перемінний рух крові то в один, то в інший бік. Яка стадія судинної реакції наявна під час спостереження?

 1. Короткочасний спазм судин

 2. Артеріальна гіперемія

 3. Венозна гіперемія

 4. Престаз

 5. Стаз


24. У хворого на абсцес сідничної ділянки при розрізі виділилася густа непрозора рідина з жовтим відтінком, неприємного запаху. Який тип ексудату отримано в цьому випадку?

 1. Серозний

 2. Фібринозний

 3. Геморагічний

 4. Гнійний

 5. Гнильний


25. У патогенезі вторинної альтерації при запаленні важлива роль належить клітинним і плазмовим медіаторам. Які медіатори запалення утворюються в плазмі крові?

 1. Лізосомальні фактори

 2. Брадикінін

 3. Лейкотрієни

 4. Простагландини

 5. Гістамін


26. При гепатиті, інфаркті міокарда в плазмі крові хворих різко зростає активність аланін- і аспартатамінотрансфраз. Яка причина зростання активності цих ферментів у крові?

 1. Збільшення швидкості розпаду амінокислот у тканинах

 2. Ушкодження мембран клітин і вихід ферментів у кров

 3. Нестача піридоксину

 4. Збільшення активності ферментів

 5. Зростання швидкості синтезу амінокислот у тканинах


Ситуаційні задачі:
1. Хворому з переломом правої плечової кістки була накладена гіпсова пов’язка. На наступний день з’явилась припухлість, кінцівка стала синюшною, знизилась температура кисті травмованої руки.

 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворого?

____________________________________________________________________

 1. Поясніть механізми припухлості.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чому знизилася температура кисті травмованої руки?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чим обумовлена синюшність шкіри?

________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. У жінки внаслідок опіку верхньої кінцівки з’явились почервоніння ураженої ділянки, місцеве порушення температури, больові відчуття.

 1. Яке порушення кровообігу виникло у хворої?

____________________________________________________________________

 1. Поясніть механізм почервоніння кінцівки.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чому підвищилась температура ураженої ділянки?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії і набряку шкіри у хворого з’явилось вогнище некрозу.

1. Який провідний механізм забезпечує посилення руйнівних явищ у вогнищі запалення?

____________________________________________________________________

2. Поясніть механізми виникнення некрозу.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Поясніть механізми набряку.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Хвора Л., 16 років відмічає біль в горлі під час ковтання, підвищення температури до 38,00С, загальну слабкість. Об’єктивно: слизова оболонка зіву гіперемована і набрякла.

1. Який патологічний процес виник у хворої?

____________________________________________________________________

2. Які механізми розвитку гіперемії зіву?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які механізми розвитку набряку слизової оболонки?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. У хворої, 26 років, внаслідок підшкірної ін’єкції на третю добу в місці ін'єкції з’явились біль, почервоніння шкіри, підвищилась температура тіла до 37,20С.

1. Який патологічний процес має місце у хворої?

____________________________________________________________________

2. Чим обумовлені місцеві прояви патологічного процесу? Поясніть механізми їх виникнення.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Група студентів відтворювала модель патологічного процесу шляхом розтину черевної порожнини жаби з наступним вивільненням петлі тонкої кишки. Підготували препарат брижі. Розглядали препарат під мікроскопом.

1. Модель якого патологічного процесу було відтворено?

____________________________________________________________________

2. Хто вперше запропонував вивчати зміни з боку судин на брижі жаби при цьому патологічному процесі?

____________________________________________________________________

3. Які зміни з боку судин побачили студенти? Поясніть механізми їх виникнення.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Лікар-хірург під час операції внаслідок необережного руху поранив ліву кінцівку скальпелем. Через 10 хвилин на місці поранення з’явилися почервоніння, біль, підвищення місцевої температури, набряк.

1. З яким компонентом запалення це можна пов’язати?

____________________________________________________________________

2. Дайте характеристику даного компоненту запалення.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Лікар-хірург під час операції внаслідок необережного руху поранив ліву кінцівку скальпелем. Через 10 хвилин на місці поранення з’явилися почервоніння, біль, підвищення місцевої температури, набряк.

1. Поясніть причини та механізми розвитку виявлених порушень?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Хлопчик, 10 років, який грав на подвір’ї в футбол, впав та поранив праве коліно. Одразу виник біль та порушення функції правої нижньої кінцівки. Об’єктивно: шкіра на пошкодженій ділянці червоного кольору, гаряча на дотик.

1. Який патологічний процес виник у хлопчика?

____________________________________________________________________

2. Які механізми почервоніння та місцевого підвищення температури?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які біологічно активні речовини накопичуються в осередку запалення? Дайте їх характеристику.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема: ЗАПАЛЕННЯ (ФЕРМЕНТИ ГНОЮ).


Актуальність теми.

Процеси ексудації та еміграції лейкоцитів, фагоцитарна функція лейкоцитів є ключовими моментами в розвитку запальної реакції, що визначають її біологічний зміст і значення як еволюційно виробленої стандартної реакції організму на пошкодження.

Уміння оцінити характер ексудату, його клітинний склад, фізико-хімічні та біологічні властивості допомагає лікарю не тільки вирішувати питання про етіологію даного процесу, але й правильно призначати лікування, прогнозувати можливі наслідки. Вивчення ферментативної активності ексудату дає можливість судити про стан неспецифічних механізмів реактивності організму, зокрема, клітинного імунітету.
Загальна мета заняття:

Мати чітке уявлення про механізми ексудації, проліферації - компонентів запалення.


Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

1. Дати чітке визначення поняття "ексудація".

2. Розкрити основні механізми ексудації, пояснити значення цього компоненту запалення.

3. Визначити види ексудатів.

4. Пояснити зміну обміну речовин та фізико-хімічних порушень в осередку запалення.

5. Охарактеризувати проліферацію, визначити значення цього компонента запалення для організму.6.Аналізувати причинно-наслідкові взаємозв'язки в патогенезі запалення, при цьому вміти відокремлювати зміни місцеві і загальні, патологічні і пристосувально-компенсаторні.

7.Аналізувати механізми пошкодження клітин в патогенезі запалення.

8.Застосовувати необхідні методи для експериментального моделювання та вивчення запалення.

9.Пояснювати загальнобіологічне значення запалення, роль в патології, зокрема у виникненні та розвитку відповідних груп захворювань.
Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання- уміння.

1. Будова капілярної стінки (кафедра гістології).

2. Фагоцити. Види (кафедра гістології).

3. Механізми фагоцитозу (кафедра біології).

4. Клітини сполучної тканини, їх основні функції (кафедра гістології).
Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С. 61-65, 264-268.

2. Вільям Ф. Ганонг Фізіологія людини, Л., 2002р., С. 25-42, 474-478.

3. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова та ін. Гістологія людини К., "Книга плюс", 2003р., С. 241-252, 165-168


Перевірка первинного рівня знань.

Дайте відповідь на наступні питання:


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка